کشتار کردها توسط دولت ترکيه را محکوم می کنيم!

اولين بار نيست ارتش ترکيه به شهرها و روستاهای کردستان يورش می آورد و با ايجاد جو رعب و وحشت و ميليتاريزه کردن منطقه، تلاش می کند کردها را به تسليم وادار سازد. ولی دولت ترکيه هربار با مقاومت سرسختانه کردها روبرو شده و ناکام مانده  است.

رتش ترکیه به جنگ بی رحمانه عليه کردهای ترکيه دست زده و به شهرهای دیاربکر، سور، جيزره، سلوپی، بوتان و نسبیین حمله برده است. ارتش خانه مردم در اين شهرها را  به توپ می بندد و تخريب می کند. براثر حملات ارتش ترکيه در روزهای گذشته، عده زيادی از کردها کشته شده اند. دولت ترکيه در اين شهرها مقررات منع رفت و آمد را برقرار کرده است.

به نوشته مطبوعات روزی نیست که در کردستان ترکيه زنان، کودکان و سالخوردگان کشته نشوند. زنان کرد در مبارزه عليه دولت سرکوبگر ترکيه در صف مقدم قرار دارند. ارتش به آن ها حمله می برد و زنان و کودکان را قتل‌عام می‌کند. در ماه های گذشته بیش از ۵۰ کودک کشته شده‌اند.

دولت ترکيه به جای پاسخ مثبت به مطالبات برحق کردها، با حملات وحشيانه می خواهد مقاومت آن ها را در هم شکند. اولين بار نيست ارتش ترکيه به شهرها و روستاهای کردستان يورش می آورد و با ايجاد جو رعب و وحشت و ميليتاريزه کردن منطقه، تلاش می کند کردها را به تسليم وادار سازد. ولی دولت ترکيه هربار با مقاومت سرسختانه کردها روبرو شده و ناکام مانده  است.

در برخی کشورها، کردها و نيروهای آزاديخواه  عليه کشتار دولت ترکيه به اعتراض برخاسته اند. در شهرهای کردستان ايران عليه خشونت و سرکوب دولت ترکيه در حق مردم شهرهای جيزره، سور، دياربکر و ساير شهرهای کردنشين ترکيه، تظاهرات برگزار گرديد. همزمان با راهپيمائی در شهرهای کردستان در مقابل سفارت ترکيه در تهران نيز تجمع برگزار شد. در ترکيه هم حدود دو هزار نفر از هواداران احزاب کرد ترکیه به سوی شهر جنگ زده «جیزره» راهپیمایی کردند. تاسف بار است که جامعه جهانی نسبت به کشتار کردها توسط دولت ترکيه، سکوت اختيار کرده است.

ما کشتار کردها توسط دولت و ارتش ترکيه را محکوم می کنيم. مسئله کرد راه حل نظامی ندارد. اردوغان با دستگيری روزنامه نگاران آزاديخواه، با بستن روزنامه های منتقد و پيگردهای نيروهای چپ و قتل عام زنان، کودکان، سالخوردگان و جوانان کرد قادر نخواهد شد که صدای اعتراض منتقدين و مخالفين را خاموش سازد و مقاومت کردها را درهم شکند. مسئله کرد تنها با رعايت آتش بس بين دولت و پ.کا.کا، برقراری صلح و تامين حقوق و مطالبات کردها قابل حل است. راه حلی که حزب دمکراتيک خلق های ترکيه پی می گيرد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٤ دی ١٣٩٤ (٢٥ دسامبر ٢٠١٥)

منبع: 
کارآنلاین
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-باتوجه به نظرزیبای جناب امیرتبریزی، میشودگفت منهم دقیقا همان رابطه رابااین سازمان داشتم واکنون 90درصدنظرات این سازمان راقبول نداشته وبکلی برهیئت سیاسی غاصب این سازمان اعتراض دارم .
این سازمان تمام بافته های افتخارآمیز قبل از57راپنبه کرده وهمچون شیعه که دراسلام به فرقه ایی شعوبیه تبدیل شده وهیچ مسلمانیتی ازخوددرپیوندبامسلمانهاندارد،به یک سازمان ناسیونالیستی .... مبدل گشته است.
درطی چندین سال هرچه اطلاعیه ونظردهی می کنند،درراستای ناسیونالیستی فارسی بوده وحاکمان خودرا به صاحبان مجتهدهای دینی تبدیل نموده ،این افرادکاری کرده اندکه هرعضوقبلی بایدخودراپس نمازهای بی فکردانسته وحقی برای گفتن ونظررانباید داشته باشند.
من فکرمیکنم این افرادنمی خواهندازاین عنادتورک ستیزی دست بردارندواین اعلامیه هاازتفکرآنهابرمیخیزد.
رهبران سازمان بفکرمن بایدجوابگوی این دوران خیانت باشند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نگاه ایده اولوژیک به هر فنومنی نگاه جانبگرایانه میشود.در منطقه ما یعنی خاورمیانه،تنها کشوریکه دموکراسی نسبی دارد کشور ترکیه است.گر چه در این کشور حزب حاکم اسلام گرا است{باید دانست که این حزب هم توسط رای مردم به حاکمیت رسیده است} ولی تمامی احزاب چه از راست وچه از چپ همه گی آزادانه فعا لیت میکنند، حتا شاخه پ ک ک یعنی حزب ه د پ به صورت مسالمت آمیز فعالیت میکندوچندین نماینده به پارلمان فرستاده است.باید از این دوستان فدائی خلق پرسیده شود، در چنین شرایطی چه جای برای مبارزه مسلحانه وجود دارد؟ دوستان فدائی همانقدر که حاکمان ترکیه را محکوم میکنند باید همینطور هم پ ک ک را محکوم بکنند که عناد آنان هم باعث بوجود امدن چنین وضع دشوار برای مردم محروم کرد شده است.از آنجائیکه نگاه ایده اولوژیک نکاه یک جانبه گرایانه است دوستان ایده اولوژیک فدائی قادر به درک چنین فضای آشوبگرایانه که در یک طرف آن پ ک ک