بخشی از سرگذشت دردناک زنده یاد نیره جلالی مهاجر

مادر بهکیش
چهار پسر، یک دختر و یک داماد نیره جلالی مهاجر (مادربهکیش) از سوی گردانندگان رژیم آخوندی یا اعدام شدند و یا در درگیری های گوناگون کشته شدند و خود نیره جلالی مهاجر و چند تن از بستگانش دچار آزارهای فراوان از سوی گردانندگان رژیم آخوندی شدند .....

 

 

سیامک اسدیان معروف به اسکندر داماد نیره جلالی مهاجر که یک کمونیست سرشناس بود روز دوشنبه سیزدهم مهرماه سال ۱۳۶۰ هنگام درگیری با نیروهای رژیم ولایت فقیه در مازندران کشته شد:

http://alternative-magazine.blogspot.com/2012/12/blog-post_311.html

زهرا بهکیش همسر سیامک اسدیان که مانند سیامک یک کمونیست و دختر بزرگ نیره جلالی مهاجر بود در زمان رژیم پادشاهی با داشتن لیسانس فیزیک آموزگار دبیرستان بود اما برای کمونیست بودن و دشمنیش با رژیم پادشاهی از کار بیکار شده و پنهانی می زیست، پس از انتحار اسلامی و پس از آن که رژیم آخوندی به کشتار کمونیست ها پرداخت و سیامک اسدیان در درگیری با نیروهای رژیم آخوندی کشته شد زهرا تا سوم شهریورماه سال ۱۳۶۲ در نهان می زیست، مزدوران آخوندیسم سرانجام نهانگاه زهرا را یافتند و زهرا روز سوم شهریورماه سال ۱۳۶۲ هنگام دستگیر شدن برای آن که زنده به دست دشمن نیفتد سیانور خورد تا خودش را بکشد اما مزدوران آخوندیسم زهرا را برای بازجوئی و به دست آوردن اطلاعات زنده نگه داشتند و زهرا با شکنجه های ددمنشانه دژخیمان رژیم آخوندی کشته شد! پس از کشته شدن زهرا نخست کارگزاران رژیم دژخیمان و شکنجه گران گفتند که زهرا اعدام شده است اما سپس روشن شد که زهرا شکنجه کش شده است!

محمود بهکیش پسر نیره جلالی مهاجر در زمان رژیم پادشاهی با داشتن لیسانس فیزیک از دانشگاه مشهد در کارخانه ای در تهران کار می کرد، در سال ١٣۵١ در جنوب خراسان دستگیر و دو ماه زندانی شد و پس از دستگیری دوباره اش در درگیری های دانشگاه مشهد در بیدادگاه رژیم شاهنشاهی به یک سال زندان محکوم شد، محمود در اردیبهشت ماه سال ١٣۵۵ به سازمان چریک های فدائی خلق ایران پیوست، در آبان ماه همان سال برای بار سوم دستگیر و پس از شکنجه های بسیار که آثارش در پاهای او دیده می شدند در بیدادگاه رژیم شاهنشاهی به حبس ابد محکوم شد! محمود در بیست و ششم دی ماه سال ١٣۵٧ و هنگام انتحار اسلامی آزاد شد، محمود بهکیش در سال ۱۳۶۲ دستگیر شد و در بیدادگاه انقلاب اسلامی رژیم آخوندی به ده سال زندان محکوم شد اما هنگام کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ اعدام شد! وی همسر و یک فرزند دختر داشت.

محمد بهکیش پسر دیگر نیره جلالی مهاجر در زمان رژیم پادشاهی دانشجوی انستیتوی تکنولوژی مشهد بود که در آبان ماه سال ١٣۵۵ به سازمان چریک های فدائی خلق ایران پیوسته و پنهانی می زیست، پس از انتحار اسلامی و به روی کار آمدن رژیم ولایت فقیه محمد بهکیش را مزدوران آخوندیسم در بیست و سوم اسفندماه سال ۱۳۶۰ به رگبار بسته و کشتند! این چنین که گرداگرد خانه اش محاصره و به همراه دوستش خشایار پنجه شاهی به رگبار بسته شد بی آن که محمد بهکیش و یا خشایار پنجه شاهی جنگ افزاری داشته و حتی بتوانند از خود دفاع کنند! محمد بهکیش یک فرزند پسر داشت.

محسن بهکیش پسر دیگر نیره جلالی مهاجر هنگام انتحار اسلامی در سال ۱۳۵۷ از هواداران پر جوش و خروش روح الله خمینی بود! محسن که یک کمونیست بود از سال ١٣۶٠ به ناچار گریزان و پنهان در شهرهای گوناگون زندگی می کرد، محسن در شهریورماه سال ١٣۶٢ در خانه پدر و مادرش دستگیر شد و مزدوران رژیم دژخیمان و شکنجه گران بی درنگ محسن را در برابر دیدگان پدر و مادرش به باد کتک گرفتند! محسن تا سال ۱۳۶٤ در بازداشتگاه توحید، زندان اوین و بازداشتگاه سپاه پاسداران مشهد زندانی بوده است، محسن در سال ۱۳۶٤ در زندان اوین اعدام شد!

علی بهکیش پسر دیگر نیره جلالی مهاجر دانش آموزی کمونیست بود، او در یک شرکت ساختمانی کار می کرد و از سال ١٣۶٠ به ناچار پنهان و گریزان شده بود، علی بهکیش در شهریورماه سال ١٣۶٢ در میدان بهارستان تهران دستگیر و تا بهمن ماه سال ١٣۶٢ در بازداشتگاه توحید و سپس زندان اوین به سختی شکنجه شد چنان که در روزهای نخست پس از دستگیر شدنش که او را به خانه برده بودند تا چند تن دیگر از خویشاوندانش هم دستگیر شوند پاهایش کاملا خون آلود بودند! علی بهکیش با آن که در بیدادگاه انقلاب اسلامی رژیم آخوندی به هفت سال زندان محکوم شده بود اما هنگام کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ اعدام شد!

از اینها گذشته خود نیره جلالی مهاجر و چند تن از بستگانش مانند دختر دیگرش منصوره بهکیش و پسر دیگرش جعفر بهکیش از سوی گردانندگان رژیم آخوندی چند بار بازداشت و یا دچار آزارهای دیگر شدند! البته اینها چکیده ای از رنج های فراوان خانواده بهکیش بودند و گر نه سخن درباره بهکیش ها بسیار بیش از اینهاست! نیره جلالی مهاجر (مادر بهکیش) در دیداری که چند سال پیش با چند تن از مادران عزادار داشته است می گوید: ( ..... چی بگم؟ بی رحم ها محمد رو اسفند سال ۶٠، سیامک رو مهرماه ۶٠، زهرا رو شهریور ۶۲، محسن رو اردیبهشت ۶٤ و محمود و علی رو شهریور ۶٧ کشتند، من بیشتر عمرم رو جلوی در زندان ها برای گرفتن ملاقات و در گورستان ها گذروندم! ..... ) و این سخن مادربهکیش نشان از اندوه ژرفی دارد که گردانندگان رژیم آخوندی در دل این مادر رنجدیده کاشتند، سرانجام روز یکشنبه سیزدهم دی ماه سال ۱۳۹٤ نیره جلالی مهاجر (مادر بهکیش) پس از سال ها درد و رنج درگذشت.

منبع: 
منابع گوناگون
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-این مادر تنهامادرشهدای فدایی فرزندان خودنیست بلکه برای همه ماکه خواهان عدالت وآزادگی وآزادیخواهی بوده وماکه عمرمان رادرراه تفکرانسانی مان گذاشته ایم مادراست ،روح ویادش شادباد.وبایدافتخارکردکه چنین انسانهایی درجامعه ماوجودداشته ودارد.ننگشان بادکه که چنین شیرمردان وشیرزنانی راکشته ودم ازاسلام وقران میزنند.ننگشان بادآنهاییکه هنوزهم درحمایت ازاین جلادان درصف رای برای مشروعیت دادن بین المللی باین جلادان درپاریس وغرب وایران ایستاده وفتوای شرکت درانتخابات این جانیان رامیدهند.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، کیانوش توکلی، چون شما با خانواده بهکیش از نزدیک آشنا بوده اید بهتر است خود شما یادمانده هایتان را درباره این خانواده و وابستگی سازمانی یکایک آنها را با همه ریزه کاری ها بنویسید تا دیگران نیز از دانسته های شما سود ببرند، با سپاس، تبریزی
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزی جان، آنان عضو سازمانی بودند که بخاطر ش جان خود را ازدست دادند، اینکه آنان کمونیست بودند، دلیل نمی شود که نام سازمانی آنان را ننویسید، اتفاقا جعفر بهکیش در آخرین نوشته اش تاکید دارد بر نام سازمانی اعضای خانواده که اعدام شده اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب استخانلو! بنظرمیرسد، شما اطلاعات چندانی از تاریخچه سازمانهای سیاسی ندارید، از این نظز بهتره کمی به کتب سیاسی مراجعه کنید، و اطلاعات کافی کسب کنید. شما خیلی چیزها میتوانید از استاد بزرگوارآقای کرمی یاد بگیرید. انشا الله شاهد پیروزی را در آغوش بگیرید.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پاسخ به دوستان گرامی، کیانوش توکلی و استخانلو ***** دوست گرامی کیانوش توکلی، شما می گوئید: ( ..... آوردن صفت کمونیست نادرست است، آنان از خانواده فدائیان اقلیت و اکثریت بودند ..... ) دوست گرامی، همه گروه های ریز و درشتی که نام فدائی بر روی خود دارند وابسته به کمونیسم هستند، پس چرا آوردن صفت کمونیست نادرست است؟ از سوی دیگر گاهی سخنان ضد و نقیضی درباره وابستگی سازمانی برخی از کسانی که رژیم آخوندی آنها را کشته است گفته و نوشته می شوند و کار به کشمکش و بگومگوهای زیانبار و رژیم شادکن می کشد! من نیز برای پیشگیری از کشمکشی که ددمنشی های رژیم آخوندی در سایه آن کشمکش کمرنگ شوند چندان به اقلیتی بودن و اکثریتی بودن جانباختگان خانواده بهکیش نپرداخته ام و خواسته من گردآوری نوشتاری فشرده از منابع گوناگون درباره خانواده بهکیش برای نشان دادن ددمنشی ها و بیدادگری های بی مانند دژخیمان رژیم ولایت فقیه .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مگر فداییان خود را کمونیست نمیدانستند ؟ یا آرمانهای کمونیستی نداشتند ؟ بنظر من در معرفی اینها باید از هر دو صفت فدایی و کمونیست استفاده کرد . همچنین سوسیالیست و هومانیست و ازادیخواه و غیره . ولی قدری بلندنظری و عجیب است اگر متفکر ما استاد تبریزی هم هوادار حزب توده باشد و هم مبارزان و شهدای فدایی را قبول داشته باشد . چون اینها در نظر حزب توده ، خرده بورژوازی و سکتاریستی و ماجراجویانه و مائوئیستی و غیره بودند .
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تبریزی گرامی، درست این است نام سازمانی خانواده بهکیش دقیقا نوشته شود، آوردن صفت کمونیست، نادرستاست، آنان از خانواده فدائیان اقلیت و اکثریت بودند. سیامک عضو چريك های اقلیت بود و محمود برادر بزرگ، عضو فدائیان اکثریت بود، رک و راست، فداییان قبل از اینکه کمونیست باشند، فدایی بودند، من مادر بهکیش ها را اولین بار در ملاقاتی زندان مشهد 1352دیدیم، پس از انقلاب هم با این خانواده کم و بیش ارتباط ط داشتم، بقیه فرزندان بهکیش ها همه عضو فداییان اقلیت بودند،اگر وقت کردم، بيشتر در این باره می نویسم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(ما بی چرا زندگانیم آنان به چرا مرگ خود آگاهانند) ، مادر بهکیش وصبر واستقامتش همیشه در یادها می ماند، جاودان باد یاد شهدای راه آزادی ایران وسوسیالیسم، به یاد شهدای فدایی ومجاهد به خون خفته در راه مبارزه با شاه وشیخ.