بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه نهادهای نظامی در سال ۹۵

علاوه بر این بودجه هنگفت نهادهای نظامی و ازگانهای اطلاعاتی و امنیتی که هر ساله در بودجه حکومت منظور میشود، این ارگانها بودجه های ویژه ای هم دریافت کرده و می کنند. تازه ترین این ارقام موضوع مجوز روحانی به سازمان صنایع نظامی مبنی بر ادامه و تشدید ساخت و گسترش موشک های بالیستیک و تامین مالی این پروژه می باشد بود. دهها باند و نهاد نظامی و تحقیقاتی رژیم بودجه های خارج از ردیف های بودجه سالانه دریافت می کننند.

روزنه : مجموع بودجه پنج نهاد نظامی کشور در لایحه بودجه سال ۹۵ حدود ۲۰ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان پیشنهاد شده که این رقم نسبت به بودجه مصوب سال ۹۴ حدود ۱۵.۲ درصد رشد کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز پنج نهاد نظامی بسیج، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه پاسداران و وزارت دفاع از جمله نهادهای نظامی هستند که بر اساس لایحه بودجه قرار است بودجه‌‌ای معادل ۲۰ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان را دریافت کنند. اما نکته قابل توجه در این میان این است که میزان افزایش بودجه این نهادها در سال ۹۵ به سال ۹۴ در مقایسه با نسبت رشد سال ۹۴ به ۹۳ چندان زیاد نبوده است. به عبارتی رشد بودجه این نهادها در سال ۹۴ بیشتر از رشد سال ۹۵ بوده است.

بودجه سازمان بسیج در لایحه بودجه ۱۰۷۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است. گفتنی است این میزان بودجه در مقایسه با بودجه مصوب سال ۹۴ حدود ۵.۴ درصد افزایش یافته. این در حالی است که بودجه سال ۹۴ این نهاد در مقایسه با سال ۹۳ حدود ۴۹ درصد افزایش داشته است.

بودجه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح در لایحه ۹۵ حدود ۱۴۵۸ میلیارد تومان پیشنهاد شده که در مقایسه با بودجه مصوب این نهاد در سال ۹۴ معادل ۱۳.۷ درصد افزایش یافته در حالی که این بودجه در سال ۹۴ به ۹۳ حدود ۲۲.۷ درصد افزایش یافته بود.

بودجه ستاد مشترک ارتش هم در لایحه بودجه ۵۷۴۳ میلیارد تومان افزایش یافته است که نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۶.۳ درصد افزایش داشته اما افزایش بودجه ارتش در سال ۹۴ به ۹۳ حدود ۱۴ درصد بوده است.

بودجه ستاد مشترک سپاه پاسداران هم ۹۶۲۸ میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به بودجه مصوب سال قبل ۱۵.۷ درصد افزایش داشته اما این بودجه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۲۴.۳ درصد افزایش داشته است.

بودجه وزارت دفاع هم در لایحه سال ۹۵ حدود ۲۷۷۶ میلیارد تومان پیشنهاد شده که نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۶.۲ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که بودجه این وزارتخانه در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۲۱.۸ درصد افزایش یافته بود

 

منبع: 
روزنه
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.