به 37 سال ستم کفتارها پایان دهیم!

دوزخی که ملایان حاکم و دزدان قدرت و ثروت مردم برای ایران ساختند به جهت دست گلی است که 37 سال پیش گروهی نادان به آب دادند ....احزاب مردمی که فعال نباشند و جامعه مدنی ضعیف باشد ، دیکتاتوری قدرت می گیرد و استبداد با پوشش مذهب و با چماق قانون پای در میدان سرکوب می گذارد

 

این روزها شغالان و کفتارها برای کسب قدرت و ثروت بیشتر بروی هم چنگ می اندازند و در این میان مردم فلک زده نیز حیران و سرگردان شاهد این نمایش ها هستند بدون اینکه بدانند چه باید بکنند ؟

دین ، اخلاق ، دانش ، اقتصاد و قانون ، هر کدام به نوعی عامل بازدارنده و نگاهبان ارزش های انسانی هستند ، اگر همه این ها در کنار هم به یاری مردم بیایند بی تردید کشوری آباد و ازاد خواهیم داشت اما اگر همه این پایه ها فرو ریخته و هر کدام بازیچه دستان پلید میهن فروشان و مستبدین باشد نتیجه همان می شود که در روزگار خود همگان شاهد آنیم .

دوزخی که ملایان حاکم و دزدان قدرت و ثروت مردم برای ایران ساختند به جهت دست گلی است که 37 سال پیش گروهی نادان به آب دادند و سبب شد ما همچنان بروی گنج نشسته و خاک بر سر بریزیم .

بگذریم ، به سراغ دوستان و یاران از یاد رفته مان برویم که به سبب همان جنگ جانوری برای کسب قدرت در سطح حکومت باز هم فراموش شده اند ، آزادیخواهان و فعالان سیاسی و مدنی نباید فریب این بازی ها را بخورند و همچنان مبارزه خود را با آگاهی و خرد ادامه دهند و یکی از گام ها برای تحقق دموکراسی ، آزادی همه زندانیان فعال مدنی ، صنفی عقیدتی و سیاسی است .

هنگامی که در کشور معلمان دلسوز و فرهیخته زندانی می شوند ، کنشگران فرهنگی و اجتماعی را به بند می کشند ، جامعه دچار سکون و رخوت و ایستایی می گردد .

احزاب مردمی که فعال نباشند و جامعه مدنی ضعیف باشد ، دیکتاتوری قدرت می گیرد و استبداد با پوشش مذهب و با چماق قانون پای در میدان سرکوب می گذارد، بساط اعدام پهن می شود و فرمان خفقان صادر میگردد.

دریغا اگر در سده روشنایی و رسانه و فناوری تن به سکوت و سکون بدهیم و از جان خویش بهراسیم .

هرگز چنین مباد که زیر بار ستم و خواری برویم .

دست در دست همدیگر با همدلی و همبستگی فریاد آزادی همه زندانیان دربند دستگاه اقتدار و بیداد باشیم ......

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دختران و پسران کاوه، نقطه به نقطه ایران را پاک بسازید از ناپاکی، با آتش سده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر زرتشت احمدی راغب شجاع، امیدوارم همیشه سلامت وپرانرژی باشی، زرتشت جان مطمئن باش توده های شریف ومحروم ایران به زودی برمی خیزند وبا قیام وخشم خود این کفتارهای خونخوار و چپاولگر آخوندی وسپاهی را در قفس می اندازند وپوست آنها را می کنند تا مایه عبرت دیگر بنیادگرایان دینی وفاشیستها ومستبدین ودیکتاتورها شوند مرگ بر خامنه ای لعنت بر خمینی پاینده باد ایران زنده باد خلق

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر شما ای زرتشت دلاور که از قلب ایران ندای ملت ستمدیده ایران را سر میدهید. باشد که همه هم میهنان صدای شمارا بشنوندو براین رژیم اهریمنی 37 ساله بشورند.