ثنویت در افکارو رفتار بسیاری از ایرانیها

آنهائی که با توسل به جعلیاتی بنام تاریخ باورشان شده است که در ظلمت مطلق اعماق تاریخ 2500 سال قبل از جنس نور بوده اند اینک در قرن خورشید ما تنها تولیدشان تاریکی محض است. نتیجه عیان است و حاجتی به بیان نیست و دوگانگی در افکار و کردار انسانهای منادی این جهانبینی از سر وکولشان بالا می رود و عجیب آنکه خود بشدت منکر آنند!!!

در زمان رضا شاه نام دریای خزر را به مازندران تغییر دادند, هیچیکدام از ملل ترک  اعتراضی نکردند چرا که اسامی دریاها در زبانهای گوناگون متفاوت است  و اسم جدید را به  ما ترکها و مجامع بین المللی  نمی توانستند تحمیل کنند.   جالب اینست که ایرانیها  بر نمی تابند که اعراب یا بعبارت صحیح تر ساکنین  تمامی  سواحل   خلیج در ادبیات , زبان  و مکاتبات خود آنرا  خلیج عربی بنامند!!!!  فرانسویها تنگه بین کشور خود و انگلستان را " دریای مانش" (La Mere Manche) و انگلیسیها  "تنگه انگلیس"  (English Channel) می نامند و باهم شاخ به شاخ هم نیستند چراکه  نامها  هیچ ارتباطی به میزان مالکیت  و حقوق دیگر ندارند.

شعر از شاعر پارسی گوی ایرانی-اسرئیلی  .

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: