‫فارس ها مالکیت تشیع را از دست ترک ها و عربها خارج کردند. ‬‬

اکنون مشاهده میشود که فارس ها نه تنها مالکیت تشیع را از دست ترک ها خارج کرده اند بلکه تسلط نظامی ترک ها را در ارتش و سپاه نیز بسیار کم کرده‌اند. سرداران سپاه بیشتر از فارس زبان ها هستند. ۸۰% اقتصاد ایران در بخش دولتی است. ولی در باقی مانده آن، ترک ها سهم مهمی دارند و لی فارسها در سالهای اخیر و خود آخوند های فارس، سهم شیر را دارند.

در سالهای اخیر آخوند های فارس و عرب نژاد با هم متحد شدند و مالکیت تشیع را پس از ۵۰۰ سال از دست ترک ها خارج کردند. ترک ها که مالکیت تشیع را از دست عرب ها خارج کرده بودند،  با قدرت تمام بر بخشی از ایران حکومت کردند. در این زمان ، انها بر فارس ها، کردها، لر ها، ترکمن ها و بخشی از بلوچ ها، پشتو ها،  وخراسانی ها  مسلط شدند.

‫در زمان خمینی، قدرت بین فارس ها و ترک ها تقریبا به مواسات تقسیم شد.

‫بسیاری از شغل های طراز اول به ترک ها داده شد. نمیدانم  چرا شغل های سرکوب گرانه بیشتر در دست ترک ها قرار گرفت. خلخالی، موسوی تبریزی، موسوی اردبیلی و بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی در قتل مخالفان نقش عمده داشتند. و همین هم موجب کنار گذاشتن انها از کار گردید و شرایط را برای تسلط فارس ها در هنگام حکومت خامنه ای نیمه ترک فراهم کرد.

‫ترک ها که تشیع را بنیاد قدرت خود  قرار داده بودند، هویت خود را هم در تشیع جستجو میکردند و حاضر بودند با هم نژادان ترک خود قرنها بجنگند ولی هویت شیعگری خود را با خون خود حفظ کنند. اکنون میشود گفت که جنگ های ترکان عثمانی و ترک های ایرانی و کشته شدن هزا ران نفر از میان انها برای حفظ مالکیت تشیع و تسنن در دست انها بود که در پایان موجب تضعیف هر دو امپراتوری گردید.

 همانطور که اسلام سنی وسیله ای برای ترک ها عثمانی برای رسیدن به قدرت و بقای قدرت گردید، اسلام تشیع هم مورد استفاده ترک های آذربایجان برای قبضه قدرت و حفظ آن گردید. در واقع، ترک ها مالکیت تشیع را از دست عربها خارج کردند و با کمک آخوند های طرد شده شیعه آنرا به مالکیت  خود در اوردند. ترک های صفوی هر تغییری را که خواستند به تشیع دادند تا قدرت و ادامه قدرت را برا ی انها تضمین کند.

‫‫ ‫زمانی که حکومت در دست ترک ها بود، قدرت مذهبی، سیاسی، اقتصادی و نظامی در دست ترک ها قرار گرفت. فارس ها

 نقش عامل، دبیری و اجرای دستورات را داشتند و هر گاه مورد بی مهری قرار میگرفتند، بدون تردیدکشته میشدند. در واقع، ترک ها مذهب را طوری تعریف کردند که قدرت نظامی و اقتصادی را در دست انها انحصاری به گرداند. نهضت مشروطیت مساله دمکراسی و تقسیم قدرت را  موضوع اصلی گفتمان آن روزگار کرد. در جریان  مشروطیت ایرانیانی وارد کار سیاسی شدند که قبلا در حاشیه بودند.

‫ورود لرها، بختیاری ها، شمالی ها و فارس های مرکز گرا به سیاست و حکومت، بخش بزرگی از قدرت ترک ها را از انها جدا نمود.

‫رهبران مذهبی شیعه که قبلا در اختیار ترک ها بودند از کنترل انها خارج گردید. اما تعصب ترک ها نسبت به تشیع همچنان قوی باقی ماند.

با امدن انقلاب مشروطه و تضعیف تشیع، قدرت ترک ها با فارس ها تقسیم گردید و پس از امدن رضا شاه،  و تضعیف بیشتر تشیع ، قدرت بیشتر به دست فارس هاگرایش پیدا کرد ولی ترک ها همچنان سهم بزرگی از قدرت را در دست داشتند. اقوام و ملیت های دیگر، مثل زمان صفوی ها و قاجار ها از قدرت دور بودند اما تلاش میکردند که سهمی در آن پیدا کنند که به نتیجه مطلوب نرسیدند.

‫‫اکنون مشاهده میشود که فارس ها نه تنها مالکیت تشیع را از دست ترک ها خارج کرده اند بلکه تسلط نظامی ترک ها را در ارتش و سپاه نیز بسیار کم کرده‌اند. سرداران سپاه بیشتر از فارس زبان ها هستند. ۸۰% اقتصاد ایران  در بخش دولتی است. ولی در باقی مانده آن، ترک ها  سهم مهمی دارند و لی فارسها در سالهای اخیر و خود آخوند های فارس، سهم شیر را دارند.

‫شیعگری، شیعگرایی و تعصب، دیگر، منافع ترک ها را، مثل سابق، تضمین نمیکند، بلکه مرکزگرایان تشیع را  به عنوان یک حربه، بر علیه اقوام و ملیت ها مورد استفاده قرار میدهند و ترک ها را مثل عربهای شیعه، به خاطر قومیت انها  از مشارکت سیاسی دور میکنند.

 

‫به همین دلیل است که ترک ها اکنون هویت خود را در ترک بودن و یا آذری بودن و زبان مادری می بین‌ند. هر قدر ترک ها از قدرت سیاسی، اقتصادی و نظامی دور بگردند، به همان اندازه از ایران دور شده و به ملت ترک نزدیکتر بشوند.

‫ ‫ترک ها، بر عکس بلوچ ها، کردها و عرب ها به حکومت و قدرت عادت کرده اند اما مرکزگرایان که فارس زبان هم هستند،

دارند تسلط انحصاری و  کامل خود را بر قدرت های سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و مذهبی بر قرار میکنند.

‫در اینجا، مشکل صرفا در طرد ترک ها و ملیت های دیگر از قدرت نیست، بلکه سیاست کثیفی است که در تلاش است انهارا خاین و مزدور جلوه دهد و باعث بدنامی انها هم بگردد.

‫بلوچ ها، کردها و عربها که سالهاست از قدرت مذهبی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی بکلی محروم شده اند، منافع و هویت خود را در درون خود جستجو میکنند. مالکیت و انحصار نظام، حکومت، دولت، قدرت های سیاسی، اقتصادی و نظامی در دست یک ملیت به ضرر ملیت ها و اقوام دیگر هر روز روشن تر میشود. خطرات و تبعات این رویکرد به عهده کسانی است که این سیاست ها را اجرا میکنند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از طرف پدر نیز تفرشی هستند ایشان. پدر خامنه ای در زمانی که در دوره رضاشاه شناسنامه می دادند، ساکن خامنه بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

جناب دکتر رضا حسین برضمن سلام و عرض ادب وتشکراز نوشتار مفیدتان: باید عرض کنم که آیت اله خامنه ای از طرف پدر سید هستند سید ها اولاد پیامبر(ص) و عرب هستند نه ترکند ونه فارس. آیت اله خامنه ای مادرشان فارس واهل نجف آباد اصفهان هستند وزاده وبزرگ شده مشهد هستند وزبان مادریشان فارسی است. آیت اله موسوی اردبیلی- موسوی تبریزی وآیت اله های دیگر ترک بعد از جریان آیت اله شریعتمداری کنار گداشته شدند. نه تنها در زمان جمهوری اسلامی تمام رییس جمهورها فارس بودند(با هنر – رجایی – احمدی نژاد وغیره) اکثر روهانیون در قدرت هم فارس بوده وهستند بلکه در زمان پهلوی ها هم اطرافیان رضا شاه ومحمد رضا شاه فارس بودند. واگر تعدادی ترک هم درزمان پهلوی ویا جمهوری اسلامی در قدرت بودند عملا مدافع فارسیت وآریا یت بودند برای منافع خودشان . با تشکر دکتر انزابی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
طبق تعریف ناصر کرمی، ایران مشنگستانی است که همه چیز هست و هیچ چیز نیست. زبانش شیعی است. تاریخش شیعی است. نژادش شیعی است. بی جهت نبود که خمینی می گفت آب و برق مجانی می کنم، اتوبوس مجانی می کنم، مسکن مجانی می کنم، آموزش مجانی می کنم، همه را مجانی می کنم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خدمت جناب کرمی عرض کنیم طایفه ای از ترکان هنوز در فارس شما ییلاق قشلاق می کنند. نزدیک یک چهارم شهر پاسارگاد شهر کورش بنا به آمار رسمی مهاجرین مغول و ترکتبار افغان و عرب عراقی می باشد. افغانهای شیراز از کل افغانهای حاضر در آلمان بیشتر است بزودی اثری از پارس شما باقی نخواهد ماند در حالیکه با تصویب دولت در تبریز هیچ خارجی اجازه حضور ندارد پارس اصیل در کنار آرامگاه هخامنشی توسط بیسواد گشنه گدای مهاجر خارجی مغول جان و مال و ناموسش تاراج میشود و هر روز شاهد تجاوز دسته جمعی و قتل و کشتار این مغول تباران هستند . فعلا اولاد چنگیز از جان و مال و سرزمینش بهتر از شما فرزندان کورش عمل کرده دیر بجنبید پارس هم از دستتان می رود بجای این که تهرانی و و یزدی و قزوینی را از شمول پارس بودن بیرون کنید شیرازتان را دریابید و طرحی ارائه بدهید که مهاجرین ترک ومغول در بین همنژادانشان در تبریز و اردبیل ساکن شوند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک مورد که من خیلی می شنوم کاهش شیعه گری به نفع تورک گرایی یا حرکت ملی است. این استدلال از کجا می آید. از کدام آمار؟
این هم یکی از خواب و خیال های ملی.
در اصل شیعه گرایی در کل ایران در حال کاهش است به نفع خوش گذرانی، آزادی.
من مخالف شیعه ام. اما چه زیاد همین دیندار ها که صد بار باغیرت از کسی است که خود را فعال ملی می داند.
مگر آزربایجان شمالی دین سرکوب شده و محدود است مردم ملی گرا شده اند و به فکر قره باغ هستند نه دهل و آواز؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما، دشمنان ملت و میهن ، قاتلان نیاکان و چپاولگران ثروت فرزندانمان را خیلی خیلی خوب می شناسیم.
ما، آنان را ، نابودگران را، به فرزندانمام شناسانده ایم.
ما برای پاک نمودن ناپاکان
نه با آب، که با آتش، تعمید خواهیم داد.
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
‫آقای حرف آخر
‫من تا به حال کسی ندیده آم که با فارسها مخالف و یا دشمن باشد. آنچه ملل غیر فارس می خواهند حقوقی است که در سرزمین و کشور خود بر اساس منشور جهانی حقوق بشر و ملحقات آن دارند.
‫از لحن کلام و مفاهیم کلماتی که استفاده کرده آید مشخص میشود که شما تمامی مشخصاتی را که من نوشته آم دارید. در حالی که ما از حق طلبی صحبت میکنیم، شما از کشتار و اتهام حرف میزنید. جالب است اگر شما، مثل من، هویت کامل خود را بیان بکنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فعلا حکومت در دست ایرانیان است و مغولزادگان در نزدیکی قبرستانهای مسیحی منتظر نوبت هستند . برای بازگشت به ایران تجزیه طلبان تورانی باید حداقل 5 هزار سال دیگر جلو اداره سوسیال التماس کنند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کسانی که با مواجه شدن با استقلال‌خواهی «ملت تورک آزربایجان جنوبی» و سایر ملل غیر فارس اینچنین برآشفته شده و با بستن چشمانشان و باز نمودن دهانشان به سمت آسمان در لفافه‌ی فحاشی عجز و لابه می‌نمایند بدانند شماهایی که امروز در مقابل «استقلال‌خواهی ملت تورک آزربایجان جنوبی» و سایر ملل غیر فارس اینگونه مضطرب و پریشان شده‌اید در فردای ایران با مواجه شدن با میلیونها استقلال‌طلب عجز و لابه‌هایتان ثمری نداشته و دست آخر به جای این ایرانی که «ملت فارس» با نام جعلی «ملت ایران!» به استعمار و استثمار خودش کشانده و ملل غیر فارس را چپاول می‌نماید مجبور خواهید شد به بخش کوچکی از کویرهای فارسستان هم راضی شوید تا حداقل آن بخش کوچک را هم برای بنا نمودن ماکت امپراتوری اهورایی پارس‌تان! از دست ندهید. عاقبت کسانی که به حق خود قانع نبوده و دست از اشغال سرزمینهای دیگران برنمی‌دارند بسیار غم‌انگیز خواهد بود.
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای دکتر رضا حسین بُر،

1- تقریبأ با تمام شاخص های و فاکتورهائی که در مورد جغرافیایی مرکزی ایران و شهر های مذهبی و متروپل مانند تهران ( که بنادرستی خود را پارسی) میدانند بکار برده اید موافق هستم، موردی دیگری را که باید اضافه کنم، ضد کمونیست بودن آنها هم هست، که علنأ تجربه شد که این گروه از افراد در یک جمهوری سکولار و دمکرات به تمامی ادیان و باورها اجازهء فعالیّت را میدهند، امّا حقوق دمکراتیک و فردی را از مارکسیست ها سلب میکنند. و سخت پراکنی میکنند که مار کسیست ها ایدئولوژیک هستند.
2- امّا باید تأکید کنم که شاخص ها و فرهنگ اجتماعی و سیاسی را که شما به آنها اشاره کرده اید، به هیچ وجه به مناسبت "فارس زبان" بودن مردمان جغرافیای نامبرده نبوده و نیست، بلکه ریشه در روند و پروسهء تکاملی ایران، بعد از تسلط اعراب و حکومتهای تُرک تبار در ایران است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
موضوعات سیاسی تاریخی اجتماعی فرهنگی را نژادی نمودن ، شما بیسوادان و تجزیه طلبان را به ترکستان خواهد برد و یک روز در دست تان منفجر خواهد شد و کلاه و عینک و .... و کفش تان را یکی خواهد نمود . باید طبق قانون جلو این تئوربسین های قلابی را گرفت .... . هر کس ضد فارس باشد ، ضد ایران و ایرانیست چون مردم ایران خودرا ایرانی میدانند . تجزیه طلیان چون از عظمت نام ایران وحشت دارند ، از کلمه فارس سوء استفاده میکنند ولی در درون ایران مردم منتظر استقبال خشن او خونین از این رمالها هستند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
"""امروز فارس به کسی گفته میشود که زبان مادری او زبان فارسی است. احتمالا چنین کسی از نظر قومی و نژادی فارس و یا پارس نیست."""!؟

جناب
چقدرشهامت می خواست تا جمهوری اسلامی حاکم بر ایران همراه با عوامل مزدورش را نام ببرید و برای پنهان نمودن واقعیت به چشم مردم خاک نپاشید.
اصلا چنین واقعیتی رو نزد خود سراغ دارید!
بهم ریختگی افکاربی پایه ازاول تا به آخر کامنت برجسته است.
تصویر رضا حسین بر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
‫جناب کرمی و دوستان دیگر

‫امروز فارس به کسی گفته میشود که زبان مادری او زبان فارسی است. احتمالا چنین کسی از نظر قومی و نژادی فارس و یا پارس نیست. این افراد مشخصات معینی دارند، مثل تمرکز گرایی، قدرت مداری، شیعه گرایی، فارسی ستایی، انحصار طلبی، تبعیض گرایی و خودمحوری ، گذشته گرایی، شوونیزم، دیکتاتور پروری، مخالفت با منافع، زبانها، فرهنگ ها و مذاهب ملیت ها و اقوام. همین ها هستند که رسانه های فارسی زبان را در داخل و خارج در اختیار دارند و با تمام وجود از حضور فعالان بلوچ، کرد، ترک، عرب و ترکمن در رسانه هایی که خارجی ها خرج انها را میدهند، جلوگیری میکنند.
‫شما به هیات حاکمه و طرفداران آن نگاه کنید، حتما انها را به روشنی خواهید شناخت. در ضمن، همین جا باید به صراحت بگویم، که بسیاری از فارس زبانان شامل حال این تعریف ها و مشخصات نمی شوند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«ایران» یعنی «سرزمین ایرانیان» و اگر خود را ایرانی نمی دانی، می توانی به سرزمین اصلیت بازگردی.

ستار خان، سردار ملی:‌ «خاک می خوریم، ولی خاک نمی دهیم.»

هرچندگاهی پان های مزدور و حقوق بگیر بیگانه به تلاطم افتاده و ندای داشتن ِ «سهم و حق»، از آب و خاک ایران سر می دهند! این عده که توانایی تشخیص و تمیز دادن دست چپ و راست خود را هنوز ندارند، با «ژست روشنفکرانه» بخود گرفتن، مدعی میشوند که «ملت» هستند و «حق تعیین سرنوشت» برای خود، آن هم در كشور ما را دارند و متوهمانه برای خود ادعای مالکیت می کنند – که البته سرنخ همه این مسایل و آتشفروزیها در دست دولت های لندن، واشینگتن، اورشلیم (در حقیقت تل آویو)، آنکارا و جمهوری استالینی بادکوبه است!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب کرمی، نماینده‌ی تام‌الأختیار امپراتوری اهورایی پارس! چقدر ساده حقایق روشن مثل روز را انکار می‌نماید. به سادگی وجود ملتی به نام «ملت فارس» را انکار می‌نماید و نام ملتی که با محوریت «پان‌فارسیسم» بنا شده است را «ملت ایران!» می‌گذارد چرا که با پذیرش وجود ملتی به نام «ملت فارس»، طبعاً مللی به نام «ملت تورک»، «ملت بلوچ»، «ملت کورد»، «ملت عرب» و «ملت تورکمن» هم به دنبالش می‌آیند پس با حذف صورت مسئله وجود «ملت فارس» را منکر می‌شود تا به تأسی از آن «ملل غیر فارس» هم خودبخود انکار شوند. اساس «ناسیونالیسم جعلی ایرانی!» که نام دیگر «ناسیونالیسم فارس» بوده و در 100 سال اخیر با همین ترفند ملتِ واحدِ «تک زبانی» و «تک هویتی» برای خودش درست نموده است همین است. وجود ملتی به نام «ملت ایران» بزرگترین دروغ 100 سال اخیر ایران می‌باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ساکنین پارسوا اجنه که نبودند, بلکه فارسها بودند
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

با پوزش کامنت از اینجا شروع میوشد

جناب آقای دکتر رضا حسین بُر،
1- ملّتی بنام فارس وجود ندارد. پارس و پارسه یک جغرافیای سیاسی ( ساتراب پارس) در زمان هخامنشیان بوده است که استان فارس امروز بخشی از آن میباشد. چنانکه سیستان و بلوچستان ساتراب چهاردهم در دورهء هخامنشیان "مکران" نام داشت. اصطلاح پارس(به عربی فارس) بر گرفته از همان ساتراب "پارس" مکان: تولد، زیستی، و آرامگاه شاهان هخامنشی است. چنانکه امپراطوری پهناور رُم غربی و رُم شرقی، برگرفته از جغرافیای کوچک و "شهر رُم" باستان بوده است.
زبان پارسی هم برگرفته از هیمن جغرافیا است، چنانکه زبان لاتین هم برخاسته از یک جغرافیای کوچک (لاتیوم) در حومهء رُم باستان است.
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دورهء هخامنشیان "مکران" نام داشت. اصطلاح پارس(به عربی فارس) بر گرفته از همان ساتراب "پارس" مکان: تولد، زیستی، و آرامگاه شاهان هخامنشی است. چنانکه امپراطوری پهناور رُم غربی و رُم شرقی، برگرفته از جغرافیای کوچک و "شهر رُم" باستان بوده است. زبان پارسی هم برگرفته از هیمن جغرافیا است، چنانکه زبان لاتین هم برخاسته از یک جغرافیای کوچک (لاتیوم) در حومهء رُم باستان است.

در کنگرهء سوّم جنبش سکولار دمکراسی در فرانکفورت هم شاهد و حضور داشتید که این موضوع را رسا و روشن مطرح کردم و گفتم ملّتی بنام فارس وجود ندارد. اگر شما چنین ادعایی را دارید که ملّتی بنام فارس وجود دارد، چرا همان روز اثبات نکردید، در همان روز من اعلام کردم که مطالب لازم را بر روی نرم افزار کامپیوتر بهمراه دارم اگر ضروت شد آنرا بر روی دیوار به نمایش میگذارم،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فارسها سرزمین غیر فارسهارا چپاول میکنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سادگی هم حدی دارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سیستم موجود اگر ظاهر فارسی هم داشته باشد در خدمت منافع ترک و عرب است، سردااران بظاهر فارس فرزندان فارس را ( با سوء استفاده از احساسات مذهبی) قربانی عرب فلسطینی و لبنانی و عراقی و ترک و کرد می کنند. الان حکومت در سوریه و عراق به نفع عربها و کردها و ترکها مشغول جنگ است اما هر چه نیرو کشته میشود وقتی جنازه هایشان را می آورند در تهران و قم و اراک و ری و فارس و مشهد تشییع میشود و نوحه به فارسی می خوانند نه ترکی یاعربی و کردی و بلوچی. افقانی را به سوریه می فرستند به او اقامت در مشهد می دهند! حاضر نیستند در همان سوریه و عراق یا در بین عربهای جنوب برای او اقامت تهیه کنند! داعش نزدیک آذربایجان و کردستان و خوزستان است اما مشهدی ساده لوح و اصفهانی و تهرانی و یزدی و اراکی بی... باید به مبارزه بروند و کشته شوند! همین بلا را زمان جنگ هم بر سر فارسها آوردند. عراق به غرب کشور حمله کرد اما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خبر جالب منها درد آور !
نماینده فلسطینیان سوریه: ایران بیشتر از اسرائیل فلسطینیان را کشته است.بهمن ۲۲, ۱۳۹۴
رئیس هیئت فلسطینیان مقیم سوریه در مصاحبه‌ای گفته است که ایران بیشتر از اسرائیل فلسطینیان را کشته است.
روزنامه یئنی شقف ، رئیس هیئت فلسطینیان مقیم سوریه آقای ابو عیمن هاشم، گفته است که در درگیری‌های داخلی سوریه تعداد فلسطینیانی که از سوری رژیم اسد و نیروهای ایرانی کشته‌شده‌اند بسیار بیشتر از تعدادی است که در همین مدت از سوی اسرائیل کشته‌شده‌اند.
به گفته آقای هاشم، در مدت درگیری‌های داخلی سوریه ۳۵۰۰ فلسطینی به دست نیروهای ارتش رژیم اسد و یا به دست نیروهای ایرانی به قتل رسیده‌اند. وی همچنین گفته است که ۲۲۰۰۰ نفر از فلسطینیان نیز در زندان‌های رژیم سوریه هستند که از این تعداد ۵۰۰ نفر تحت شکنجه‌ها جان خود را ازدست‌داده‌اند. همچنین ۱۰۰۰ نفر نیز مفقود هستند که تا امروز خبری از آنان در

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای حسین بر امیدوارم بتوانید همه تلاش خود را در جهت صلح و ارامش و تداوم زندگی مسسالمت امیز مردم ایران بکار برید.ایجاد نفاق و کشف ادعای زیان اور کمکی به حال ما نخواهد کرد. قدرت مذهبی ویژه ملتی خاص نیست و این حرص قدرت در همه ادیان وجود دارد. برای نمونه پاب اعظم زمانی المانی و یکبار لهستانی و این بار از امریکای لاتین است و این به معنی تسلط قوم ژرمنها ویا مردم لهستان ویا ارژتنین نیست. مطمن باشید اگر امروز فردی زن و یا مرد از ازربایجان و یا کردستان چه به عنوان رهبر مذهبی ویا مدنی برای رهائی ایران از ظلم اخوند و اسلام قد علم کند مردم پارس زبان از وی حمایت خواهند کرد. ایا شما میتوانید به این خاست جامعه ایرانی عمل کننید ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام -این راآقای حسن بردرست می فرماید.تورکان حدودپانصدسال پیش شعیه گرفتندوبعدمدتی ولش کردند وطبق این مقاله فاس هاگرفتند.همانطورکه فاشیسم آریایی راآلمانی ها درآوردندوبعدازچهل میلیون کشته شدن مردم آلمانی هادرکوتاه زمان ولش کردند.این عادت ملت های عقب مانده وکورمغزاست که چیزی رابگیرندولش نکنند.تورکی مثلی است میگوید..کورتوتدوغون بوراخماز...کوراگرچیزی بگیرد ولش نمیکند..حال شده جریان ملت فارس .اگرتوجه کنیدچیزی راکه بگیرندولش نمی کنند..1-تاریخ دانیاسورهای باستانگرایی راگرفته ولش نمیکنند.2-کوروش وداریوش وزرتشت راگرفته ولش نمیکنند.3-کمونیسم تاریخ مصرف گذشته وامتحان پس داده راگرفته ولش نمیکنند.4-خاکپرستی راوناسیونالیسم کورراگرفته ولش نمیکنند.5-زبان عقب مانده وعقیم وبدردنخورهندی راگرفته ولش نمیکنند.6-اسلام ووقوانین مرتجع آنراازعرب هاگرفته ولش نمیکنند.7-اسلام آنهم شیعه ولایی منحرف را ازعرب زادگان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسین بر علاوه بر مطالب مطرح شده از طرف شما باید اضافه کنم که خود شیعه گری نیز در آذربایجان و مناطق ترک نشین نیز خیلی کم شده و بعد از جریان خلق مسلمان و سیلی خوردن آیت الله شریعتمداری توسط مذدوران خمینی ما در آذربایجان و منطق ترک نشین دیگر مرجع تقلید نداریم و تمامی حیله و کلک رژیم بعد از شریعتمداری و انتخاب جانشین مرجع تقلید برای ایشان بباد رفته و رژیم در این رابطه خفه خون گرفته و این بزرگترین ورشکستگی رژیم برای سیاست شیعه گری میباشد که حدود ٣٠ میلیون ترک مرجع تقلید ندارد و فاتحه مرجع تقلید بعد از شریعتمداری خوانده شده .و این سیاست پاکسازی ترک ها از حکومت توسط رفسنجانی شروع شد و بعدا یک و یا دو وزیر در سمت های پائین مثل راه و ترابری به ترک زبانهای مذدور رژیم میدهند و در کل اعتمادشان نسبت به ترکها تمام شده و این نیز زبان زد تمامی احاد ملت ترک زبان است که بیز هارا فارسلار هارا « ما

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما غیر از این دو دسته ، دسته بندی دیگری برای شناسایی ایرانی قائل نیستیم:
1 - ایرانیان ( تمامی اقوام دارای تبار آریایی و نیزقوم های دیگر تبار، که بر اثر اختلات تباری و مهاجرت تابع فرهنگ ایرانی شده و بر اساس فرهنگ ایران زندگی می کنند ، چه درون میهن باشند یا خارج از میهن)
2 - انیرانیان ( سطل زباله ایست از مجموعه ی متعصبین به ادیان و مذاهب و ایدئولوژی ها که با توهین به فرهنگ و ملت ایران ، سر در آخور دیگران دارند ، چه درون میهن باشند یا خارج از میهن)
حرکت ما در مسیر زدودن آثار فرهنگی و وجودی انیران از ایران است.تا دوباره پاکی ، شادی و ثروت را به زندگی مردمان خود بازگردانیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب یوردسوز

بهتر است بدون اتهام‌زنی و منحرف نمودن بحث نظر خود را مطرح نمایید.

من خودم با صفویان موافق نبوده و یکی از مخالفان سرسخت شیعه‌گری نیز می‌باشم و معتقدم یکی از بدبختی‌های امروز ما همین شیعه‌گری می‌باشد که صفویان رواجش داده‌اند با اینحال در مورد جایگاه «هویت تورک» در آن نوشتم و به همین نوشته هم معتقدم: "در دوره‌ی صفوی‌ها «هویت تورک» کاملاً تحت تأثیر تشیع قرار داشت"

تناقض‌گویی!؟ من به یک موضوع تاریخی اشاره نمودم. من با لحن و ادبیات شما نوشته بودم!؟ من گفتم شاه اسماعیل یادش رفت زبان تورکی را رسمی اعلام نماید!؟ یا نوشتم "گفته می‌شود شاه اسماعیل دو اقدام بنیادین می‌خواست انجام دهد «رسمی نمودن تشیع» و «رسمی نمودن زبان تورکی»"!؟ یعنی اینکه من نظر قطعی در مورد چرایی اینکه زبان تورکی را رسمی ننمود ندارم. چنین نظری وجود دارد شاید نخواست، نتوانست و با به هر دلیل دیگری «رسمی ننمود».

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آلتین با تناقض گویی وارد می شود با تکبیر گویی ادامه می دهد و با تهدید به پایان می برد.
من نظر خود را درباره شیعه در کامنت بالایی گفتم. اما حرف شما خیلی خنده دار است، شاه اسماعیل می خواست تورکی را رسمی اعلام کند که فرصت نشد یا یادشان رفت. باز کم شدن هویت شیعه و تورک گرایی همین طور. نه خیر، هویت امروز اکثر مردم آزربایجان انستاگرام و تلگرام است، مد است. اکثر مردم ما نه با سیاست کاری دارند و نه با هویت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسین بر شما با این مقاله به جمع پان ترک های تجزیه طلب وارد شدید و از این به بعد باید منتظر فحاشی های ناسیونال سوسیالیست های پرشین باشید (البته این فحاشی ها باعث انبساط خاطر ما می شود شما را نمی دانم)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر شما. بنده با تک تک جملات شما موافقم. اما درست است که تشیع به ترکهای ایران قدرت منسجمی داد اما این قدرت و قرار گیری در مقابل جهان اسلام برای همیشه تورکهای آزربایجان و ایران را در زمره رو سیاه ترین ملت ها قرار داده. امروز حال روز خاورمیانه از گور پدران ما برمی خیزد. من کتمان نخواهم کرد ما ....ترین ملت منطقه هستیم. امروز ما نتیجه اعمال ما در برادر مسلمان کشی و همسایه کشی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به رغم آنکه در دوره‌ی صفوی‌ها «هویت تورک» کاملاً تحت تأثیر تشیع قرار داشته و یا به عبارت دیگر رنگی شیعی به خود گرفته بود اما صفوی‌ها هیچگاه «هویت تورک» خود را به فراموشی نسپرده بودند و شاید بزرگترین اشتباهشان این بود که «زبان تورکی» را در ایران «رسمی» ننمودند. گفته می‌شود شاه اسماعیل دو اقدام بنیادین می‌خواست انجام دهد «رسمی نمودن تشیع» و «رسمی نمودن زبان تورکی» اما با آنکه «زبان تورکی» را به زبان رسمی دربار خود تبدیل نموده بود اما اقدام به رسمی نمودن آن در ایران ننمود و یا فرصت انجامش را نیافت.

***
پانفارس‌ها با معرفی خامنه‌ای به عنوان «تورک» تلاش می‌کنند از آن به عنوان یک ابزار تخریب بر علیه تورک‌های آزربایجان استفاده نمایند اما خامنه‌ای خودش هم رسماً اعلام نموده که «تورک» نیست. اصالت اینها از تفرش در استان مرکزی کنونی ایران بوده است یعنی وی نه «تورک» بلکه حتی «نیمه تورک» هم نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر مردهستید و دشمن آخوند ، 2 جمله بنویسید که نژادی نباشد و فاقد کرد و لر و عرب و فارس و کذا و کذا باشد . بلکه به طبقه و دولت و سیاست و حکومت و سرمایه و دیکتاتور و ارتش و سپاه و دین و امریکا و اسرائیل پرداخته باشد . اگر مرد میدان هستید و نادان و عامل بیگانه نیستید !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تشیع ساخت مازندرانی ها و گیلانی هاست. دیلمیان را به خاطر بیاورید. شیعه اساساً در آنجا پرورده شد. شاه اسماعیل در دربار کارکیا میرزا، امیر گیلان به شیعه پیوست.