اعتراض فعالان سبز خارج از کشور به پنج سال حصر خانگی

گروهی از فعالان سبز خارج از کشور در پنجمین سالگرد حصر غیر قانونی کروبی، موسوی و رهنورد در پاریس تجمع اعتراضی برگزار می کنند.

 

گروهی از فعالان سبز خارج از کشور در پنجمین سالگرد حصر غیر قانونی کروبی، موسوی و رهنورد در پاریس تجمع اعتراضی برگزار می کنند.

 

بر اساس گزارش ندای سبز آزادی، در اعتراض به پنج سال بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی، و خانم رهنورد، جمعی از کنشگران حامی جنبش سبز مقیم فرانسه، مراسمی را در روز شنبه اول اسفندماه برگزار خواهند کرد. اسامی سخنرانان مراسم بعدتر اعلام خواهد شد.

 

زمان و مکان برنامه اینگونه اعلام شده است:
پاریس ـ شنبه ۲۰ فوریه از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰
Adresse: 75 Bd Vincent Auriol

منبع: 
سایت کلمه
بخش: 
انتشار از: