نسل کشی تاتارها, موضوع آهنگ اوکرائین برای یوروویژن

مردم اوکرائین, آهنگ " 1944 " خواننده تاتار جماله صلاح الدینوا را برای شرکت در یوروویزیون امسال انتخاب کردند. متن آهنگ جماله اشاره به نسل کشی و تبعید ملت تاتار در دوران استالین دارد. این انتخاب موجب اعتراض روسیه میر ولاد پوتین شده و تهدید به تحریم مسابقه امسال کرده است. لیریک آهنک به انگلیسی و ترکی تاتاریست.

1944 LYRICS – JAMALA

ENGLISH/CRIMEAN TATAR LYRICS

When strangers are coming, they come to your house
They kill you all and say
We’re not guilty, not guilty

Where is your mind, humanity cries
You think you are gods, but everyone dies
Don’t swallow my soul, our souls

Yasligima toyalmadim
Men bu yerde yasalmadim
Yasligima toyalmadim
Men bu yerde yasalmadim

We could build a future, where people are free
To live and love, the happiest time
Our time

Where is your heart, humanity rise.
You think you are gods, ha, but everyone dies.
Don’t swallow my soul, our souls

Yasligima toyalmadim
Men bu yerde yasalmadim
Yasligima toyalmadim
Men bu yerde yasalmadim

Yasligima toyalmadim
Men bu yerde yasalmadim
Yasligima toyalmadim

Vatanima toyalmadim

ENGLISH TRANSLATION

When strangers are coming, they come to your house
They kill you all and say
We’re not guilty, not guilty

Where is your mind, humanity cries
You think you are gods, but everyone dies
Don’t swallow my soul, our souls

I couldn’t spend my youth there
Because you took away my peace
I couldn’t spend my youth there
Because you took away my peace

We could build a future, where people are free
To live and love, the happiest time
Our time

Where is your heart, humanity rise
You think you are gods, ha, but everyone dies
Don’t swallow my soul, our souls

I couldn’t spend my youth there
Because you took away my peace
I couldn’t spend my youth there
Because you took away my peace

I couldn’t spend my youth there
Because you took away my peace
I couldn’t spend my youth there

I couldn’t have my homeland

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سلام-مردم دنیا ومادراین عصرجدیدبافجایع مختلفی آشناگشته که یکی ازآن باویران شدن دیوارآهنین کمونیسم بوده، باوقایعی آشناشده ایم که درطی تاریخ این روشنگری اتفاق نیافتاده بود.فجایع قتل وعام تاتارها درشوروی،تبعیدتمام افرادونیروهای خوشفکربه سیبری وکشتن آنهادرآنجا.جنایت مسئولان کمونیست درتمام سرزمین های زیرسلطه خود.
قتل وعام مردم سرخ پوست درآمریکا وآپارتایدآشکاردرآفریقای جنوبی وجنایت استعماری انگلیس درهندوستان.
نسل کشی فرهنگی ژنوسایددرایران توسط حاکمان تفکرفارسی درموردملل وبخصوص تورکان ونسل سازی ازآنهابرای خود درایران ازرخدادهای آشکارشده دراین عصرجدیداست.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
این آهنگ در حد آهنگ دیوار پینگ فلوید در آوروپا سرو صدا خواهد کرد
عدم انتشار شده: 
false