بیانیه سازمان فداییان خلق اکثریت، بیان درماندگی سیاسی است

جریان مرتجع و اقتدارگرای جمهوری اسلامی که اصلی ترین مانع تحولات دمکراتیک در کشور است هربار با نزدیک شدن به انتخابات که در واقع " پاشنه آشیل " این جریان است بحرانی میشود ، آنها از یک سو برای حفظ مشروعیت خود هنوزبه مشارکت مردم نیازمندند و از سوئی دیگر از نتایج برآمد شده از آن می هراسند و بدینگونه است که هر انتخاباتی را با هول و چه کنم چه کنم آغاز میکنند

شاید این طنز سیاسی مختص جامعه ما باشد که یک پدیده معین سیاسی - اجتماعی بنام انتخابات نه تنها منجر کنش های مشابه از دو جریان کاملآ متفاوت و متضاد می گردد بلکه نتایج حاصله از آن نیز شبیه هم میشوند.
جریان مرتجع و اقتدارگرای جمهوری اسلامی که اصلی ترین مانع تحولات دمکراتیک در کشور است هربار با نزدیک شدن به انتخابات که در واقع " پاشنه آشیل " این جریان است بحرانی میشود ، آنها از یک سو برای حفظ مشروعیت خود هنوزبه مشارکت مردم نیازمندند و از سوئی دیگر از نتایج برآمد شده از آن می هراسند و بدینگونه است که هر انتخاباتی را با هول و چه کنم چه کنم آغاز میکنند و اکثرآ نیز در پایان با نتایج آن به تناقض میافتند . آنچه که در بیانیه شورای مرکزی سازمان در ارتباط با انتخابات پیش رو آمده است در واقع چیزی جزاین نیست ، رهبران سازمان ما علیرغم در پیش بودن این انتخابات پر اهمیت ، مدتها از پرداختن جدی به آن طفره رفتند و با پرداختن به طرح غیرواقعی و کاذب " وحدت چپ " که سالهاست انرژی سازمان را بیهوده و عبث به انحراف برده کار بر این امر مهم را به تآخیر انداختند . نزدیک به دو دهه است که با نزدیک شدن به انتخابات هربار با تآخیر بسیار رهبری سازمان ما در صدد تصمیم گیری بر می آید و هر باربا نزدیک شدن به آن به لکنت زبان میافتد، اکثر این اطلاعیه ها با تآخیر بسیار با نتایجی چون " ما تحریم میکنیم " یا " شرکت نمی کنیم " پایان مییابند و عجیب اینکه مردم همیشه برخلاف توصیه های سازمان ما عمل کردند و ما نیز همواره با نتایج بدست آمده به تناقض افتاده ایم ، پس ازاعلام نتایج هر انتخاباتی یا بی سر و صدا از روی مسئله گذشتیم ، یا تبریک گفتیم و یا بگونه ای فهماندیم که اشتباه کردیم و در تمامی این موارد حتی یکبار هم بطور جدی بدان نپرداختیم که چرا ما در سیاستگذاری ها تا این حد خطا میکنیم و این امر همچنان تکرار شد ، اما اینباردر چهل و پنجمین سالگرد سازمان ، رفقا با برپا داشتن جشن و سرور و یادآوری جایگاه رزمندگان فدائی در کنار مردم و اهمیت حضور سازمان ما در جامعه ، دست به اتخاذ یک سیاست خیلی " جالب " زدند اینبار رهبری سازمان ما تلاش کرد تا از پیش جلو هرگونه سوء برداشت را بگیرد ، آنها به نیروهای سازمان توصیه میکنند که در انتخابات شرکت نکنند اما از آنجائیکه خوشبختانه تا این حد از آگاهی سیاسی برخوردارند که بدانند عدم شرکت در انتخابت مجلسین به معنی برد همان جریان فاسد و ارتجاعی درون قدرت سیاسی است ومسئولیت اخلاق این خطای سیاسی سنگین گریبان همه ما از جمله رهبران سازمان را خواهد گرفت به تناقض می افتند و تلویحآ از مردم میخواهند شرکت کنند و در انتخابات چنین و چنان کنند و اینگونه درماندگی سیاسی سازمان را نمایش میگذارند .
نه رفقا ، مطمئن باشید که اکثر رفقای ما یعنی همان کسانیکه از جان و مال خود در جامعه ما یه می گذارند و بصورت فردی یا جمعی در صدها نهاد و بنیاد و کانون در کشور فعالند با آگاهی از اوضاع و شرایط پس از برجام برای عقب نشاندن جریان مرتجع و امنیتی ، همراه با ترغیب و تشویق مردم با شرکت در این انتخابات خرد سیاسی و آگاهی خود را به نمایش خواهند گذاشت ، باشد تا این پیروزی جای پای محکمتری از خردسیاسی در مغزرهبران سازمان ما از خود بجای گذارد .

محمود کرد

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بجای این نوع برخوردها جدا شدن مدنی از همدیگر آبرومندانه و مفید خواهد بود. وقتی که دسته بندی به اینجا رسیده که دیگه همدیگر را حاضر نیستید گوش بدهید، بهتره به دو سازمان ... اکثریت چپ و معتدل تقسیم شوید. دراینصورت با همانندهای خود درمیان ایرانیان راحت تر می توانید متحد شوید. اینطوری بهتر می توانید در راه عملی شدن اهداف تان باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
علی خامنه‌ای مکررا درباره "نفوذ" دشمن از طریق انتخابات هشدار می دهد. آنها خوب می فهمند که انتخابات برای باندهای مخوفشان مخاطره فراهم می کند. کارشناس هایشان به خوبی تشخیص می دهند و میدانند زنان و نسل جوان در ایران در مقابلشان صف آرایی دارند. انتخابات در ایران، "وای چه کُنمی" شده برای علی خامنه ای. حضور گسترده در پای صندوق های رای یک وظیفه و یک مسیولیت بزرگ برای هر کدام از ما و تک تک مردم ایران است.