فهرست مهره های دستچین شده رژیم آخوندی برای انتخابات فرمایشی مجلس دهم در تبریز!

نابودی رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد اما پس از نابودی رژیم برای آن که سگ های کاسه لیس و گوش به فرمان خامنه ای نگویند: "کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!" نیاز به گردآوری اطلاعات است! وگرنه پس از نابودی رژیم گنداب و لجن جمهوری اسلامی این ناکسان مانند انقلاب مشروطیت و برای میوه چینی و رسیدن به پست و مقام شاید برای خودشان پیشینه های درخشان مبارزاتی با رژیم را نیز بتراشند!!!

تا پیش از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ که رژیم ولایت فقیه شمشیر را از رو نبسته بود فراوان بودند کسانی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کردند تا شاید بتوانند با روش هائی مانند اصلاح طلبی برای مردم دردمند و درمانده ایران کاری کرده باشند اما پس از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و عربده کشی های حضرت ایة الله العظمی دیکتاتور در نماز جمعه روز بیست و نهم خردادماه سال ۱۳۸۸ و کشته شدن ددمنشانه ندا آقاسلطان در فردای همان روز کار به بن بست سیاسی کشید و پاکسازی همه کسانی که می گفتند: "بالای چشم خامنه ای ابروست!" در برنامه کار رژیم گدایان مفت خور جای گرفت! و هر کس حتی کارگزاران دانه درشت رژیم نیز اگر نمی گفت: (ما همه سگ های توئیم خامنه ای / گوش به فرمان توئیم خامنه ای) کنار گذاشته می شد!

پیش از این رژیم در انتخاباتش چند تن سیاهی لشکر را برای بازار گرمی به نام کاندیدای مجلس شورای اسلامی به کار می گرفت اما سپس حتی آن سیاهی لشکرهای بی زیان را هم کنار گذاشت و از سردابه ها و پستوهایش دستچین شده ترین و سرسپرده ترین مهره هایش را برای انتخابات فرمایشی و نمایشی به میدان آورد! حتی برخی از کسانی که مثلا اصلاح طلبان انتخابات نمایشی رژیم ولایت فقیه برای مجلس دهم هستند آشغال هائی هستند که با ددمنشی ها و جنایات فراوانشان روی شمر و حرمله را هم سفید کرده اند! برای نمونه سردسته اصلاح طلبان تبریز آخوند آدمکش و خونخواری به نام عباس عباس زاده است که داماد آخوند مسلم ملکوتی امام جمعه جنایتکار پیشین تبریز است که در کشتار و شکنجه و سرکوب دشمنان رژیم در تبریز یار و یاور آخوند آشغال مسلم ملکوتی بوده است! آخوند خونخوار و آدمکش عباس عباس زاده حتی خودش چندین بار با زبان خودش و در سخنرانی های گوناگون اعتراف کرده و گفته است که در اورمیه و میاندوآب و نقده و مهاباد و اشنویه و پیرانشهر و سپس در تبریز و آذربایجان شرقی دشمنان رژیم را سرکوب کرده و کشته است!

اصلاح طلب دیگر تبریز سیدمیرعلی اصغر الموسوی است! برای تبریزی ها خاندان الموسوی سرشناس تر از آن هستند که نیاز به شناساندن داشته باشند! کسانی که تبریزی هستند و تبریز را می شناسند می دانند که خاندان الموسوی حتی در زمان رژیم پادشاهی از خشک مغزترین خرمقدس های اسلامی در همه آذربایجان بوده اند و پس از انتحار اسلامی ده ها تن از وابستگان به خاندان الموسوی در ارگان های سرکوب رژیم ولایت فقیه مانند سپاه و بسیج و کمیته ها و بیدادگاه های انقلاب اسلامی و بخش های گوناگون وزارت اطلاعات به کار پرداخته و دشمنان رژیم را دستگیر، بازجوئی، شکنجه و اعدام می کردند و یا در زمینه های گوناگون دیگر به رژیم یاری می رساندند! سیدمیرعلی اصغر الموسوی همان کسی است که در سایه رانت خواری و صادرات و وارداتی با ارقامی نجومی و باورنکردنی با کشورهائی مانند مالزی و سنگاپور و تایلند و اندونزی میلیاردها پول مفت به جیب زده و پس از پیوستن به دزدان میلیاردری مانند صادق محصولی اکنون اصلاح طلب از آب درآمده است!

اصلاح طلب دیگر شهاب الدین بی مقدار است! شهاب الدین بی مقدار همان کسی است که دو بار از سال ۱۳۶۰ تا سال ۱۳۶۷ نماینده مجلس شورای اسلامی رژیم آخوندی بود! روشن نیست کسی که در سیاهترین روزهای ایرانیان در دهه شصت و در مجلس رژیم ولایت فقیه به سود رژیم گدایان مفت خور آخوندی کار می کرد اکنون چه چیزی را می خواهد اصلاح کند؟ و کسی که در دهه شصت که رژیم آخوندی هزاران تن را دستگیر، بازجوئی، شکنجه و اعدام می کرد برای این ددمنشی ها و بیدادگری ها کف می زد اکنون چه چیزی را می خواهد اصلاح کند؟ اینها نمونه هائی از اصلاح طلبانی هستند که رژیم آخوندی آنها را برای گرم شدن تنور نمایش انتخابات نمایشی و فرمایشی مجلس دهم در تبریز به کار گرفته است! و با این روال روشن است اصولگرایان و یا مهره های دستچین شده و سرسپرده رژیم آخوندی در تبریز و آذربایجان چه آدم های نازنینی هستند!

بی هیچ گمانی نابودی رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد اما پس از نابودی رژیم سر تا پا لجن جمهوری اسلامی برای آن که سگ های کاسه لیس و گوش به فرمان خامنه ای نگویند: "کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!" نیاز به گردآوری اطلاعات است، در فهرست زیر نام مهره های دستچین شده رژیم برای برگزاری انتخابات فرمایشی و نمایشی مجلس دهم در تبریز آمده است و هم اکنون شما تبریزی ها می بایست این فهرست را تکمیل کنید، آگهی های تبلیغاتی و بروشورها و پوسترها و عکس ها و شماره تلفن ها و نشانی های خانه و محل کار این بی وجدان ها را به دست آورید و به یاری کامپیوتر و برنامه هائی مانند اکسل بانک اطلاعاتی بسازید وگرنه پس از نابودی رژیم گنداب و لجن جمهوری اسلامی این ناکسان مانند انقلاب مشروطیت و برای میوه چینی و رسیدن به پست و مقام شاید برای خودشان پیشینه های درخشان مبارزاتی با رژیم را نیز بتراشند!!!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

آجودان زاده علی فرزند سیف الله

آذریان علی فرزند حسن

آهور فاطمه فرزند عزیزالله

ابراهیم پورخلیلی جواد فرزند احمد

ابراهیمی اصل سعیده فرزند حسن

احمدزاده حامد فرزند رضا

احمدیان فر حسن فرزند حسین

اسلامی محمدرضا فرزند عباسقلی

اقدم درخشانی بهروز فرزند حسین

اکبری اقدم کریم فرزند علی اشرف

الموسوی سیدمیرعلی اصغر فرزند سیدحسین

امدادی جوقان حبیب فرزند اصغر

انتظارقراملکی یعقوب فرزند اکبر

انزابی حسین فرزند محمدحسین

ایمان زاده صدیقه فرزند یوسفعلی

بابائی ایوب فرزند محمدباقر

بابازاده بدوستانی الناز فرزند محمد

بارعی کمال فرزند رضی

باقری رئوف فرزانه فرزند ایوب

بختیاری علی فرزند اسرافیل

بدری علیرضا فرزند بدرالدین

برزگری سلطان احمدی نظام الدین فرزند قربانعلی

بغدادچی محمدحسین فرزند احمد

بقائی اسکوئی یونس فرزند اکبر

بلیلا امین فرزند صمد

بیمقدار شهاب الدین فرزند محمدحسن

پاشائی رضا فرزند حسن

پاشائی عزیز فرزند بیوک

پاشازاده خسروشاهی ابراهیم فرزند محمد

پاکدل صمدی هوشنگ فرزند محمدرضا

پاکپور کریم فرزند حسینعلی

پزشکیان مسعود فرزند محمدعلی

پناه نیا فرهاد فرزند فرج

پیرمردشتربان امیر فرزند رحیم

تقوی کارترپ احمد فرزند حسین

توتونچی زاده حکم آباد مهرداد فرزند بهروز

توکلی بهروز فرزند رستم

جباری امیردیزج اشرف فرزند محمد

جعفری عسگر فرزند جبارعلی

جعفری غازانی داود فرزند حسین

جلائی نوبری حسین فرزند جلیل

جلیلی هولاسو وحید فرزند اکبر

جنگی معصومه فرزند محمد

جوادزاده جواد فرزند جمال

جوادپور محمد فرزند اسماعیل

جودیان سجاد فرزند افضل

جهانگیری روح الله فرزند محمد

حبشی زاده اصل محمدحسین فرزند احمد

حبیبی اصل بهلول فرزند علی

حسین چی قره آغاجی جعفر فرزند احمد

حسین خواه یونس فرزند عبدالله

حسینی میرسجاد فرزند میرحبیب

حسینی آذر خلیل فرزند حمید

حسینی اقدم سیدجمال فرزند میرجلیل

حقوقی کاوه فرزند جلیل

حیدرزاده رامین فرزند کریم

حیدری حسن فرزند حسنقلی

خادم آذریان علی فرزند یعقوب

خیری ناصر فرزند عین الله

داودی تبریزی ابراهیم فرزند محمود

دباغ نیکوخصلت سعید فرزند حسن

دلجو سیدمهدی فرزند سیدمحمد

دیلمقانی زاده ناصر فرزند مهدی

دل آشوب مسعود فرزند داود

دیوبند بهارک فرزند داود

رادین مهر احسان فرزند صمدالله

راسخی عبدالله فرزند اسد

راشد معصومه فرزند رجبعلی

رحیم زاده محمد فرزند مهدی

رحیمی آذر معصومه فرزند عادل

رحیمی نژاد ولی فرزند عبدالرحیم

رسول اهری پژمان فرزند محمد

رضائی بصیری مجید فرزند صمد

رضائی ممقانی پریناز فرزند حسین

روزبان عنصرودی لیلی فرزند رضا

زارعی قره بابا غلامرضا فرزند اسماعیل

زائرقلعه چه رضا فرزند جلیل

زندیه بهزاد فرزند احد

زهی نقی فرزند محمد

ساعی زهرا فرزند احد

سرائی معصومه فرزند طاهر

سعیدان احمد فرزند محمدعلی

سعیدی محمداسماعیل فرزند حسن

سقای سعیدی جواد فرزند داود

سلماسی فاطمه فرزند غلامرضا

سیدزوار نیر فرزند سیدهادی

شفائیه هیق اصغر فرزند علی حسین

شکرزاده ناصر فرزند شکر

شکیب ینگجه اصغر فرزند احمدعلی

شیری جلال فرزند هلال

شیرین سرند رسول فرزند علی اکبر

صاحب خیر فرناز فرزند یوسف

صادق زاده زنوزی حامد فرزند صادق

صادقیان روح انگیز فرزند عربعلی

صدیق زاده بنام امیر فرزند محمد

صدیقی علاء محمدعلی فرزند محمد

صفا علیرضا فرزند قوام الدین

صفائی میکائیل فرزند سلطانعلی

صفوی مهر بابک فرزند حسن

صلاح پورانرجان فاطمه فرزند محمد

طایفی نصرآبادی حسین فرزند ابوالقاسم

طباطبائی حسینی سیدناصر فرزند سیدجمال

طیبی خسروشاهی رضا فرزند عبدالعلی

عابدی توحید فرزند حسین

عالی نژاد اکبر فرزند اصغر

عباس زاده عباس فرزند بهمن

عبداللهیان سعید فرزند داود

عبدی حسین فرزند علیمحمد

عزیزی مهدی فرزند ایوالله

علیرضابیگی احمد فرزند قدرت

عباس نژادهریس محمدعلی فرزند سیفعلی

علی پور فاطمه فرزند اسفندیار

علیاری بابک فرزند محمد

علیزاده صمد فرزند بهمن

عمرانی زنوز اکبر فرزند نادر

فدایی شجاعی حسن فرزند حسین

فرج پورقمری احد فرزند مجید

فرجی رضا فرزند یارعلی

فرشی جلالی فرهاد فرزند جلیل

فرضی علیرضا فرزند علی

فرهنگی محمدحسین فرزند فرضعلی

فیروزمند فرید فرزند جواد

فیض الله زاده حسین فرزند بابا

قره خانی غلامحسین فرزند باپیر

قره سیدرومیانی سیدمیرهادی فرزند میریوسف

قنبرمولائی میترا فرزند محمد

کاظمی اسلامیان غلامرضا فرزند یحیی

کرداوغلی آذر نعیمه فرزند حمید

کرمروان فرمان فرزند محمدکاظم

کلاهدوزمحمدی ماندانا فرزند محمدرضا

کوه سلطانی مهدی فرزند رسول

کیوانی مجید فرزند محبوب

کیوانی آقداش قاسم فرزند بیت الله

گاوداراکبری مرتضی فرزند رضا

گیلانی منیژه فرزند نادر

لطیفی لطیف فرزند سیف الله

مجیدی رحیم فرزند اسماعیل

محمدیان مقدم قاضی جهانی مسعود فرزند حسین

مرتضوی اسکوئی سیدبهرام فرزند میرعلی اصغر

مسعودی گاوگانی محمدحسین فرزند تقی

مظاهری راد حمید فرزند کریم

معمارزاده احمد فرزند محمدباقر

مغانی صمد فرزند حسین

ملائی عادل فرزند عبدالحسین

ملکی فاطمه فرزند قاسم

منادی سفیدان علیرضا فرزند علی

منتظم گودرز فرزند شمس الله

منصوری اصل بهرام فرزند علی اصغر

موسوی زاده منصوره فرزند میرقاسم

میربیرنگ میرحبیب فرزند میرمصطفی

میرتاج الدینی سیدمحمدرضا فرزند میراحمد

ناصری نهر امیر فرزند سرخان

نژدشفیعی زاد محمد فرزند مهدی

حسین نصیری فرزند اسدالله

نظری اسفنگره علیرضا فرزند شیرینعلی

نوین علیرضا فرزند حسن

نیرومند مسعود فرزند محمدرضا

وثوقی علی اصغر فرزند صادق

وکیلی ملک لو بهزاد فرزند بهروز

هاشم پور جواد فرزند ابوطالب

همایونی راد عزیز فرزند رضا 

منبع: 
منابع گوناگون
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دیگرگذشت آن زمان که مثل بعد از انقلاب مشروطه مستبدین در لباس تجدد وآزادی خواهی دست به میوه چینی وفرصت طلبی بزنند، زمانی که رژیم جنایتکار وچپاولگر جمهوری اسلامی سرنگون شود وبه زباله دانی پرتاب شود تا آن درجه دار سپاهی نیز شناسایی خواهد شد تا چه برسدبه آنکه خانواده های مافیایی وافراد گردن کلفت مفتخور وجنایتکارکه به رژیم وابسته هستند بتوانند با پوششی جدید دست به فرصت طلبی ومیوه چینی بزنند.