سوراخی که حفره شد !

بررسی نتایج انتخابات اخیر
مردم ایران طی تاریخ خود همواره از کوچکترین روزنه ها برای پیشبرد آرزوهایشان سود جسته اند ، سوراخی که دوسال پیش با فشار مردم و هدایت برخی عقلا در قدرت سیاسی تعبیه شد به یک حفره تبدیل گردید ، حفره ای برای بیرون دادن آرزوهای بجا مانده ، ما ایرانیان استاد اینکاریم .

نتایج انتخابات اخیر نشان میدهد ، که علیرغم رد صلاحیت فله ای کاندیداهای سرشناس اصلاح طلب ، تحریم انتخابات توسط بخشی از نیروها و شخصیت های سیاسی وروشنفکران وهمچنین نارضایتی توده ها از برآورده نشدن بخشی از وعده های انتخاباتی رئیس جمهور، مردم در انتخابات شرکت کردند و اراده خود برای تغییرات سیاسی – اجتماعی را به نمایش گذاشتند ، این دستاورد به تغییراتی که در قدرت سیاسی و جامعه ایران از سال 92 در حال شکل گرفتن است سرعت خواهد بخشید و آنرا وارد مرحله جدیدی خواهد ساخت ، مهمترین تغییر بازگشت محسوس اصلاح طلبان به قدرت سیاسی است همان کسانی که تا همین پنج سال قبل با برپائی دادگاههای شبه استالینی توسط اقتدارگرایان حتی در معرض نابودی فیزیکی قرار گرفته بودند ، البته باید اذآن داشت که زمینه ساز و آغازگر این تحول ، جریان انتخاب ریاست جمهوری و پروسه بعدی آن بود که طی آن اصولگرایان عملآ به معتدل ، میانه رو، سنتی ، اقتدا گرا و امنیتی – نظامی مبدل شدند واین امر نه تنها از گستره و ابعاد سرکوب کاست بلکه ائتلافی را با اصلاح طلبان در فضای سیاسی ایران سازمان داد که پیروزی امروز را میسر کرد . نا گفته پیداست که حضور اصلاح طلبان درمجلس ابتدا محتاطانه خواهد بود آنها مجبور خواهند شد تا مدتی از برخی شعارهای خود کوتاه بیایند اما روندهای جاری در جامعه ما ، بخصوص پس از برجام بگونه ایست که در آینده نزدیک راه را برای هرگونه محافظه کاری میبندد ایران ، مالزی و اندونزی یا چین نیست که بتوان آینده آنرا محصور به رشد اقتصادی کرد ، این روند کوتاه مدت خواهد بود . اگرچه در ابتدا به نظر میرسد این موفقیت ، سهولت کاردولت در پیشبرد برنامه هایش را بخصوص در عرصه های اقتصادی و سیاست خارجی درپی خواهد داشت اما هنوز روشن نیست که بازتاب این پیروزی در بالاترین نقطه هرم سیاسی ایران یعنی رهبر جمهوری اسلامی و محافظه کاران رنگارنگ حول و حوشش چه خواهد بود و پیام مردم تا کجا وی را به کرنش وا خواهد داشت اما جدا از اینکه او شخصآ پس از مراحل تشریفاتی اولیه ، در آینده چه رابطه ای با موقعیت کنونی اصلاح طلبان بخصوص رهبران محبوس جنبش سبز خواهد داشت روند تجزیه و ریزش اصولگرایان چه در مجلس و چه درسایر بخش های حکومت تشدید خواهد شد ، تلاش دولت در جهت کوتاه کردن دستان سپاه ، این نهاد نظامی از اقتصاد کشور، فشار به بنگاههای عظیم اقتصادی تحت نام هائی چون بنیاد و آستان قدس که با استفاده انواع امتیازات بدون حساب پس دادن و پرداخت مالیات بخشی از اقتصاد این کشورگروگان گرفته اند ،مبارزه با رانت و رانت خواری ، فساد گسترده حکومتی و.... از جمله عرصه هائی هستند که بزودی در پی خواهند آمد و این همه به همراه تلاش در راستای باز سازی اقتصادی کشور قطعآ تاثیرات مثبتی را در رشد کشور به همراه خواهد داشت ، اما این یک روی سکه است طرف دیگر سکه مردمی زخم خورده اند که با گذشت نزدیک به چهار دهه از انقلاب همچنان در راه رسیدن به اهداف آن خود را به در و دیوار میزنند ، درهمین یک دهه گذشته از پوپولیزم تا جنبش سبز از سکوت و سرکوب تا تحریم های کمرشکن و بالاخره دولت اعتدال ، همه را تجربه کرده اند ، زمان برای تنفس فرا رسیده است ، زمانی برای استراحت و بازسازی نهادهای مردمی ، تشکلهای صنفی ، بنیادهای فرهنگی و هنری که صدمات زیادی دیده اند ، طبقه کارگر ایران از فقدان تشکل های راستین خود به شدت رنج میبرد ، روزی نیست که در گوشه و کنار این کشور از عدم پرداخت مطالبات کارگران خبری نرسد ، اخراج های مداوم و بی حساب و کتاب ، به زندان کشیدن رهبران کارگران بدلیل یک اعتصاب معمولی و.... به امری عادی تبدیل شده است . مردم ایران طی تاریخ خود همواره از کوچکترین روزنه ها برای پیشبرد آرزوهایشان سود جسته اند ، سوراخی که دوسال پیش با فشار مردم و هدایت برخی عقلا در قدرت سیاسی تعبیه شد به یک حفره تبدیل گردید ، حفره ای برای بیرون دادن آرزوهای بجا مانده ، ما ایرانیان استاد اینکاریم . 

برگرفته از: 
امیل رسیده به سایت
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من این نوشته خودرا براساس فراخوان چندین ماه قبل فکرکنم پس ازانتخابات ریاست جمهوری وفراخوان جدیدآقای فرخ نگهدارکه مردم رابرای شرکت درانتخابات دعوت کرده بود،ودرنوشته قبلی آقای کردبا متن من رای میدهم ،در نوشته دعوت مردم به رای دادن بود،رانوشتم، والا شایدبرای دومین باراست که نام آقای کردرامی بینم.شماهم لطفابهتربود،قبل ازاین که همینطوربه آب بزنیدلطفا یک تامل می فرمودید،تااینکه فوراقضاوت فرمایید.جواب صادقانه دادن کراهت وزشتی رانشان نمی دهد،بلکه صداقت درمبارزه رئال رامی رساند.حساسیت به نام وشکل وقیافه انسانها ،بالاترین زشتی تفکروعقب ماندگی میرساند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تورک اوغلی، با سلام. من نوشتۀ آقای کرد را از ابتدا تا آخر خواندم. در هیچ کجای دیدگاه ایشان اشاره نشده است، حتی تلویحا، که مشارکت مردم در رای گیری به دلیل فرا خوان سازمان اکثریت یا دیگر سازمان های اپوزوسیون بوده است که شما در کامنت خود در مقام پاسخ گویی به آن آمده اید. در ضمن استفادۀ شما از لغات "شما و امثال شما یا فرخ نگهدار" نیز بسیار نابجا و ناپسندیده است. کافیست که دیگران در نوشته های خود عبارت "شما و امثال ع.ب. تورک اوغلی" را بکار برند، تا شما کاملا متوجه کراهت و زشتی در نوشتار بشوید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Thank you Mr Kord as you said there is time to rebuild damage to our cultural and social infrastructure also Iranian labours and teachers union.there is room for that not enough,but there is hope and please Iranian without unions and basic cultural activities,we can't go further. Thanks kindly Mr Kord

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-آقای کردجوجه آخرپاییزمی شمارند.هرچندکه این مجلس چالشی خواهدشد.این رای دادن پنجاه درصدی هابخاطرفراخوان شما وامثال شمایافرخ نگهدارنبود.دراصل مردم راه خودرامیروندوتعدادی چون مثل همه میدانندکه 50درصدی شرکت کرده وحکومت هنوزبالاپایین میکند،این دوستان میخواهندبگویند،فراخوان ماباعث این شراکت هاشد.1-اولا دراکثرشهرستان هاانتخاب نماینده قبیله وفامیلی شده است.2-دربعضی ازشهرستان مخصوصا این دوره هویت طلبی وحمایت ازنمایندگان جربوزه دارقبلی بخاطرتقویت اردوگاه خودشان صورت گرفت.3-درشهرهای بزرگ مثل تبریز.خرم آباد.اصفهان ومشهد.وغیربخاطرکارنامه گذشتگان وآوردن چهره های مقبولترانجام گرفت.4-درتهران نیزبیشترسبزهانقش رنگین داشتند.باورکنیدرای دهندگان برای چپ واصلاح طلب تره هم خوردنمیکنند،بلکه بخاطرامیدداشتن به روحانی برای رفع حصررای دادند.
درنهایت ترقی خواهان ملل این بارحرف اول رابااینکه اکثراغربال شدند،بدست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای کردی عزیز .حالا نوبت شما ست ؛ تحریمی ها سکوت کرده اند.