چرا اخم مى كنيد؟ قاضى پور ساخته و پرداخته ى خود شماست
03.03.2016 - 13:29

 

 

 

 

 

آيا جدال و سخنان سخيف كوچك زاده و على مطهرى در مجلس را به ياد داريد؟ آيا مجلس ايران ، مجلس مدرنى است كه از آن انتظار رفتارهاى دموكراتيك داريد؟ شالوده ى نظام در ايران به مثابه تصوير آن كلاه مخملى هايي است كه حداد عادل جلوى ديدِ ما رديف چينش كرده بود. آيا تجاوز آن نماينده به ناموس مردم در خاطرتان هست؟ مگر ادبياتِ اينهمه سالِ نظام از آمريت رهايى يافته است كه داريد دنبال چرايى سخنان نماينده ى اروميه مى گرديد؟ لمپنيسم زاده ى آمريت است. نمى توان بدون حذف آمريت از حذف لمپنيسم سخن گفت. هيچ از خودتان پرسيده ايد كه دلايل گير افتادن نماينده ى معمم قزوين در دستشويى توسط نماينده اى ديگر كدامها هستند؟ آخوندى كه خواسته هاى ملت را در دستشويى هاى دولت به شوخى و تفريح مى گذراند و اجازه ى دست انداختن خويش را به ديگران ميدهد چگونه مى تواند از آراى مردم صيانت كند؟ مجلسى كه سالهاست قوانين مرده توليد مى كند چه گلى به سر مردم خواهد زد؟
قاضى پور بيرون از هيچ كدام شما نيست. در درون شماست. در ذهن و فكر و رفتار شماست. تصوير خود شماست. در درون افراد جامعه ى ايراني از مخالف گرفته تا موافق، از اصلاح طلب ها و اصول گراها و اپوزيسيون گرفته تا اندرونى ذهن حضرات و آيات عظام يك شخصى مثل قاضى پور دارد اسب مى تازاند. اگر قاضى پور گناه است گناه خود شماست. به نظر مى رسد شما داريد با تاختن به او گناه خودتان را مى شوييد. سئوال اينجاست كه چطور شد به يكباره بى بى سى فارسى و سايت آذرى هاى سپاه ، و در كل هم سايت هاى دولتى و هم سايت هاى اپوزيسيون همزمان و متحد يك سخنرانى تاريخ گذشته را منعكس ساخته و شروع كردند به كوبيدن تفكرى كه ساخته ى خودشان است؟ در اين هياهو و جنجال اما نكات ريزى وجود دارد كه نبايد فراموش شود و قاضى پور دانسته و ندانسته به آنها اشاره كرده است.

١- " مجلس جاى كره الاغ نيست. " اشاره به مطيع و وابسته بودن مجلس دارد. مجلس جاى كره الاغ نيست يعنى كه قبلاً و فعلاً بود و هست. كره الاغ ( قودوق ) تصوير رشد نكرده ى تفكرى است كه اداره ى مردم و اراده ى مردم را حمل مى كند. مى خواهم بگويم با اين تصوير و با توجه به تجربه اى كه خود گوينده دارد مجلس ايران يك حامل است نه يك عامل. نمايندگان منتخب مردم در اصل بنا به اعتراف قاضى پور حمل كننده ى كيف عاملان واقعى مى باشند. مردم راى مى دهند كه نمايندگانش كيف از ما بهتران را حمل كنند و در اين راستا بين خودشان كرى خوانى مى كنند. هم قاضى پور و هم ديگر نمايندگان و حتى خود رئيس جمهور اول و آخر كلامشان اين است كه هر چه رهبرى بگويد همان است. اصولاً در ايران كسانى براى نمايندگى انتخاب مى شوند كه سگ آستان ولايت باشند و اين افتخارى براى آنهاست. حالا قاضى پور سگ نگفته و عنوان را به كره الاغ تخفيف داده است، اينكه ديگر اينهمه جنجال ندارد.

٢- قاضى پور گفته زن به مجلس نفرستيد كه با او آن كار را مى كنند. با توجه به تجربه اى كه او دارد آيا بهتر نيست پشت پرده ى اين سخن و اعتراف را بكاويم؟ او در اصل ندانسته به چگونگى نگاه مجلس به زنان اشاره دارد. آيا اين كار صورت گرفته و مى گيرد و كسى را ياراى گفتنش نيست؟ چه عاملى باعث شده كه يك نماينده به مردم تاكيد مى كند كه زن جماعت به مجلس نفرستيد؟ آيا اين موضوع مربوط به مردسالارى سياست در ايران است و يا ابعاد وسيع و ناگفته هاى ديگرى دارد؟ كسانى هم كه به يكباره طرفدار حقوق زنان شده اند خودشان دستى بر تحقير موقعيت زن در جامعه دارند. به شيوه ى رفتار خود بى بى سى فارسى با مجريان زن بينديشيد كه بارها و بارها مجريان زن در آن شبكه آزار ديده اند. به پرس تى وى نظام بينديشيد كه همين تازگى ها يك مجرى زن از دست آزارهاى جنسى از آنجا فرار كرده است. به نظرات على مطهرى در خصوص زنان بينديشيد. چه تفاوتى بين نگرش او با قاضى پور است؟ واقعيت اين است كه در ايران سياسى و فرهنگى لمپنيسم همان است فقط اشكال ادا و اطوارش فرق مى كند.

٣- قاضى پور مى گويد مگر آنها كه به زبان فارسى حرف مى زنند چه گ... خورده اند؟ من شيوه ى سئوال كردن او را تصحيح مى كنم. آنهايى كه به فارسى حرف مى زنند چه گلى به سر انسانيت و جهان و تمدن و فرهنگ و انديشه زده اند كه زبان هاى ديگر را تحقير مى كنند؟ از شيوه ى ديالوگ لمپنى او كه بگذريم آنسوى گفتار او بهتر خوانده خواهد شد. انگار قاضى پور دارد از تحقير كنندگان زبانش انتقام مى گيرد. او را تصور كنيد كه در مجلس نشسته و ديگر لمپن - نمايندگان دارند زبان او را مسخره مى كنند. چه انتظارى از قاضى پور داريد؟ او دست پرورده ى خود شماست. مثل ما نيست كه محترمانه و مدنى مطالبه ى حق كند. او سركوب شده ى چماق خود شماست. لمپنى است در برابر لمپن. وقتى نگرش مجلس يك كشور به زبان و فرهنگ ديگرى چنين باشد چه انتظارى از ديگران مى توان داشت؟

سواى اين مطالب موضوع حساس اروميه و به دور دوم كشيده شدن انتخابات نيز در بزرگنمايى سخنان قاضى پور نقش دارد. همه ى مدياى فارسى دست به دست هم داده بودند تا گندكارى برنامه ى فتيله را كه از يك كانال سرتاسرى پخش شده بود ماستمالى كنند حالا چه شده است كه به يكباره كاسه ى داغتر از آش شده اند؟ انگار اين جريانِ به راه افتاده فقط يك عقده گشايى سياسى نيست بلكه يك عقده گشايى تاريخى و فرهنگى نيز مى باشد.
يك بار ديگر سخنان قاضى پور را بشنويد و در خلوت خود به اين بينديشيد كه چه بلاهايى سر فرهنگ و اجتماع بى در و پيكر خويش آورده ايد كه اكنون با انتقادهايى به شيوه ى قاضى پور طرف هستيد؟ با كسى طرف هستيد كه به راحتى از كشتن سربازان عراقى سخن مى گويد و به آن افتخار مى كند. شما هم در اين سخن با او همراه مى شويد و تحسينش مى كنيد. او قهرمان شماست. آدم كشته و نجاتتان داده است. قاضى پور به كسانى كه نمى توانند سر يك مرغ را از تنش جدا سازند مى خندد و شما لذت مى بريد.او خودِ خود شماست. خودى است. و به ناگهان وقتى انگشت اتهام همان شخص به سمت خودتان بر مى گردد اخم مى كنيد و روى بر مى گردانيد. آيا تحمل ديدن چهره ى خويش را نداريد؟!

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

محمدرضا لوایی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما