چرا اخم مى كنيد؟ قاضى پور ساخته و پرداخته ى خود شماست

دنبال صدايى كه شما را از خواب پراند نباشيد، دنبال اين باشيد كه چرا خواب مانده ايد.

 

 

 

 

 

آيا جدال و سخنان سخيف كوچك زاده و على مطهرى در مجلس را به ياد داريد؟ آيا مجلس ايران ، مجلس مدرنى است كه از آن انتظار رفتارهاى دموكراتيك داريد؟ شالوده ى نظام در ايران به مثابه تصوير آن كلاه مخملى هايي است كه حداد عادل جلوى ديدِ ما رديف چينش كرده بود. آيا تجاوز آن نماينده به ناموس مردم در خاطرتان هست؟ مگر ادبياتِ اينهمه سالِ نظام از آمريت رهايى يافته است كه داريد دنبال چرايى سخنان نماينده ى اروميه مى گرديد؟ لمپنيسم زاده ى آمريت است. نمى توان بدون حذف آمريت از حذف لمپنيسم سخن گفت. هيچ از خودتان پرسيده ايد كه دلايل گير افتادن نماينده ى معمم قزوين در دستشويى توسط نماينده اى ديگر كدامها هستند؟ آخوندى كه خواسته هاى ملت را در دستشويى هاى دولت به شوخى و تفريح مى گذراند و اجازه ى دست انداختن خويش را به ديگران ميدهد چگونه مى تواند از آراى مردم صيانت كند؟ مجلسى كه سالهاست قوانين مرده توليد مى كند چه گلى به سر مردم خواهد زد؟
قاضى پور بيرون از هيچ كدام شما نيست. در درون شماست. در ذهن و فكر و رفتار شماست. تصوير خود شماست. در درون افراد جامعه ى ايراني از مخالف گرفته تا موافق، از اصلاح طلب ها و اصول گراها و اپوزيسيون گرفته تا اندرونى ذهن حضرات و آيات عظام يك شخصى مثل قاضى پور دارد اسب مى تازاند. اگر قاضى پور گناه است گناه خود شماست. به نظر مى رسد شما داريد با تاختن به او گناه خودتان را مى شوييد. سئوال اينجاست كه چطور شد به يكباره بى بى سى فارسى و سايت آذرى هاى سپاه ، و در كل هم سايت هاى دولتى و هم سايت هاى اپوزيسيون همزمان و متحد يك سخنرانى تاريخ گذشته را منعكس ساخته و شروع كردند به كوبيدن تفكرى كه ساخته ى خودشان است؟ در اين هياهو و جنجال اما نكات ريزى وجود دارد كه نبايد فراموش شود و قاضى پور دانسته و ندانسته به آنها اشاره كرده است.

١- " مجلس جاى كره الاغ نيست. " اشاره به مطيع و وابسته بودن مجلس دارد. مجلس جاى كره الاغ نيست يعنى كه قبلاً و فعلاً بود و هست. كره الاغ ( قودوق ) تصوير رشد نكرده ى تفكرى است كه اداره ى مردم و اراده ى مردم را حمل مى كند. مى خواهم بگويم با اين تصوير و با توجه به تجربه اى كه خود گوينده دارد مجلس ايران يك حامل است نه يك عامل. نمايندگان منتخب مردم در اصل بنا به اعتراف قاضى پور حمل كننده ى كيف عاملان واقعى مى باشند. مردم راى مى دهند كه نمايندگانش كيف از ما بهتران را حمل كنند و در اين راستا بين خودشان كرى خوانى مى كنند. هم قاضى پور و هم ديگر نمايندگان و حتى خود رئيس جمهور اول و آخر كلامشان اين است كه هر چه رهبرى بگويد همان است. اصولاً در ايران كسانى براى نمايندگى انتخاب مى شوند كه سگ آستان ولايت باشند و اين افتخارى براى آنهاست. حالا قاضى پور سگ نگفته و عنوان را به كره الاغ تخفيف داده است، اينكه ديگر اينهمه جنجال ندارد.

٢- قاضى پور گفته زن به مجلس نفرستيد كه با او آن كار را مى كنند. با توجه به تجربه اى كه او دارد آيا بهتر نيست پشت پرده ى اين سخن و اعتراف را بكاويم؟ او در اصل ندانسته به چگونگى نگاه مجلس به زنان اشاره دارد. آيا اين كار صورت گرفته و مى گيرد و كسى را ياراى گفتنش نيست؟ چه عاملى باعث شده كه يك نماينده به مردم تاكيد مى كند كه زن جماعت به مجلس نفرستيد؟ آيا اين موضوع مربوط به مردسالارى سياست در ايران است و يا ابعاد وسيع و ناگفته هاى ديگرى دارد؟ كسانى هم كه به يكباره طرفدار حقوق زنان شده اند خودشان دستى بر تحقير موقعيت زن در جامعه دارند. به شيوه ى رفتار خود بى بى سى فارسى با مجريان زن بينديشيد كه بارها و بارها مجريان زن در آن شبكه آزار ديده اند. به پرس تى وى نظام بينديشيد كه همين تازگى ها يك مجرى زن از دست آزارهاى جنسى از آنجا فرار كرده است. به نظرات على مطهرى در خصوص زنان بينديشيد. چه تفاوتى بين نگرش او با قاضى پور است؟ واقعيت اين است كه در ايران سياسى و فرهنگى لمپنيسم همان است فقط اشكال ادا و اطوارش فرق مى كند.

٣- قاضى پور مى گويد مگر آنها كه به زبان فارسى حرف مى زنند چه گ... خورده اند؟ من شيوه ى سئوال كردن او را تصحيح مى كنم. آنهايى كه به فارسى حرف مى زنند چه گلى به سر انسانيت و جهان و تمدن و فرهنگ و انديشه زده اند كه زبان هاى ديگر را تحقير مى كنند؟ از شيوه ى ديالوگ لمپنى او كه بگذريم آنسوى گفتار او بهتر خوانده خواهد شد. انگار قاضى پور دارد از تحقير كنندگان زبانش انتقام مى گيرد. او را تصور كنيد كه در مجلس نشسته و ديگر لمپن - نمايندگان دارند زبان او را مسخره مى كنند. چه انتظارى از قاضى پور داريد؟ او دست پرورده ى خود شماست. مثل ما نيست كه محترمانه و مدنى مطالبه ى حق كند. او سركوب شده ى چماق خود شماست. لمپنى است در برابر لمپن. وقتى نگرش مجلس يك كشور به زبان و فرهنگ ديگرى چنين باشد چه انتظارى از ديگران مى توان داشت؟

سواى اين مطالب موضوع حساس اروميه و به دور دوم كشيده شدن انتخابات نيز در بزرگنمايى سخنان قاضى پور نقش دارد. همه ى مدياى فارسى دست به دست هم داده بودند تا گندكارى برنامه ى فتيله را كه از يك كانال سرتاسرى پخش شده بود ماستمالى كنند حالا چه شده است كه به يكباره كاسه ى داغتر از آش شده اند؟ انگار اين جريانِ به راه افتاده فقط يك عقده گشايى سياسى نيست بلكه يك عقده گشايى تاريخى و فرهنگى نيز مى باشد.
يك بار ديگر سخنان قاضى پور را بشنويد و در خلوت خود به اين بينديشيد كه چه بلاهايى سر فرهنگ و اجتماع بى در و پيكر خويش آورده ايد كه اكنون با انتقادهايى به شيوه ى قاضى پور طرف هستيد؟ با كسى طرف هستيد كه به راحتى از كشتن سربازان عراقى سخن مى گويد و به آن افتخار مى كند. شما هم در اين سخن با او همراه مى شويد و تحسينش مى كنيد. او قهرمان شماست. آدم كشته و نجاتتان داده است. قاضى پور به كسانى كه نمى توانند سر يك مرغ را از تنش جدا سازند مى خندد و شما لذت مى بريد.او خودِ خود شماست. خودى است. و به ناگهان وقتى انگشت اتهام همان شخص به سمت خودتان بر مى گردد اخم مى كنيد و روى بر مى گردانيد. آيا تحمل ديدن چهره ى خويش را نداريد؟!

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انسانسانان شیاد، شیادند و این ربطی به نژاد و زبان و مکان زیستگاه آنان ندارد.شاخصه های شخصیتی شیادان ، پنهان شدن در لایه های پیله های تنیده شده برای اغوای مردمان است تا وانمود کنند از همین مردمانند! آنان،یعنی شیادان، در دخمه های پیله ای خود، می روند تا پوست اندازی کنند، تا با جلوه ای به ظاهر زیبا ،چون، روشنگر دینی، راهبر حرکت ملی، مسیح موعود، رسول آهنگی نوین ، شیوه ای دراندازند که این ماییم، نوبرانه ی زمان.غافل ازنگارگری که از اوان زایشش چو تخمک تا کنارزدن پرده های پیله ، نظارگرش بوده. اگر فهمیده باشید همین کافیست، و اگر نه، باز، همین کافیست!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هر چه خشم دارید بر سر """ سلمان فارسی‌ """ بکوبید و بریزید، اگر این سلمان فارسی‌، همنشین پیغمبر و اهورا مزدا نبود جامعه شاهنامه خوان، تا حالا ژاپن دوم شده بود، همین هند را ببینید، آنان سلمان فارسی‌ نداشتند و ۷۰ سال پیش که جایزهٔ نوبل ادبیات را گرفتند هر سال در شیمی‌، ریاضیات، فیزیک جایزهٔ نوبل می‌‌گیرند، زبانشان نیز مثل زبان جامعه شاهنامه خوان ما، هندی است. همین جامعه هندی، از تاثیر مذهب سلمان فارسی‌ و پیامبرش مصون نمانده و روزی نیست که در هند، به زنان و دختران معصوم ، تجاوز نکنند. آیا میدانید در هند، فیلمی که تجاو به زنان و دختران معصوم را کالبد شکافی کرده بود از پخشش جلوگیری کردند؟
India's Daughter: Why ban needed when documentary available on internet, asks Delhi HC
...
http://www.dnaindia.com/india/report-india-s-daughter-why-ban-needed-when-documentary-available-on-internet-as

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
میگم آ دو نقطه ایکاش میشد این قاضی پور و این عین.ب.تورک خودمونو امسال عید میفرستادیمشون حج عمره !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همه ی مذهبی های جهان ،بخاطر وجودشان در پیکره ی اجتماع وعوارض ناشی از آن، نیازمند سم زدایی و آنتی بیوتیک اند.شما ها در بوجود آمدن این عفونت ها چقدر نقش داشته اید؟در راه یافت عفونت اخوان المسلمین به پیکرجامعه ی ترکیه و شیعه ی صفوی در ایران ، شماها چقدر از جاده را صاف و هموار نمودید؟ ما اخم نموده ایم؟ ما از همان زمان ! که ملکه ی انگلستان در کلاس آموزش قرآن بانوان در ترکیه حضور یافت و به تلاوت قرآن رسانه ای شد و خواهر زن تنی بلر مسلمان شدند امروز را حدث زده بودیم! ما اخم نکرده ایم! بلکه به این بیخبری شماهای تازه مطلع، داریم پوزخند می زنیم.رفتید اروپا "اشاء الله" نامه ببخشید "کامنت" بگذارید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
""" چرا اخم می‌کنید مذهبی‌ ترکیه را با مذهبی‌ جامعه شاهنامه خوان مقایسه کنید """ ترکیه سر انجام زیر سایه یک مذهبی‌ مثل اردوغان استراتژی ورود به اتحادیه اروپا را تدارک دید و موفق هم شد """ از ماه جون امسال شهروندان ترکیه بدون ویزا، به اروپا خواهند رفت """، مذهبی‌ جامعه شاهنامه خوان نیز، یا در زیر پرچم پوتینی سینه می‌‌زند که ایران را با وجود ۲۰ میلیون بیکار، وارد قحطی خواهد کرد، یا از تروریست‌های پ ک ک حمایت میکنند، """ شکست روی پیشانیتون نوشته شده """ نه کمونیست تتان چیزی از سیاست می‌‌داند، نه هخاپرستتان، نه مذهبی‌ تان. تنها هنرتان در هوا معلق زدن است. شرط می‌‌بندم که همین دنیای ترک، ترکیه و آزربایجان و سایر ترکان شما جماعت شاهنامه خوان را از آغوش پوتین بیرون خواهند کشید. حالا برید پشت سمیتکو آدم کش نماز بخوانید چونکه مذ هبیتان نیز، مذهبی‌ نیست و معلق زن است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ضرب و شتم عامل انتشار سخنان نماینده داعشی
خبرگزاری هرانا ـ حامد عطایی روزنامه نگار و مدیرمسئول نشریه آینا نیوز، در ارومیه از سوی افراد ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این خبرنگار عامل انتشار سخنان «قاضی‌پور» بود که انتقادات فراوانی را متوجه این نماینده مجلس کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تابناک، مصطفی زادگان مدیر مسئول نشریه فرهنگ شمس، یکی از دوستان حامد عطایی با تشریح حادثه رخ داده گفت:‌ “روز پنجشنبه هفته گذشته با آقای عطایی تماسی از سوی افراد ناشناس گرفته می شود و با دعوت مدیرمسئول آینانیوز به میدان انقلاب ارومیه، بعد از جر و بحث انتخاباتی افراد حاضر به ضرب و شتم شدید این روزنامه نگار با حضور زن و فرزندان وی پرداختند”.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-خداراشکرکه دیپلم ومیپلم نگرفتی والامیتوانستی مثل آقای روحانی یک مدرک دکتری ازدانشگاههای انگلیس بگیری ودردسرشوی.یامثل احمدی نژادیک سهمیه مهمیه ایی ازبسیج گرفته ودرکنارروح القدس برایمان هاله نورساطحه بسازی. وبازخداراشکرکه اگریک روزی انگلیس خواست برای مایک متوهم قالب کند،یک رضاشاه بیسوادداردکه فراماسیونرهایی همچون محمدعلی فروغی وسیدضیا.قوام.ایرج افشارها مشکل نداشته باشد.
....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به عین.ب.تورک اوغلیدر
اولندش ایرون تورک ندارِ.تورک ها به تورکستون تعلق دارَن.تو دبیرستون زیست خوندم ، گرچه دیپلممونگرفتم.گفتم می خام چیکار.دنیا بقا نداره .پُرِ موجوداتِ خطرناکه.بسیارم ، خطرناکن.....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به ممدچشم قشنگه..یکی از علت هایی که مامیگوییم شماهادرعالم توهم هستیداین است که فکرمیکنید،آخردنیایید،درصورتی که درقعردنیایید.چشم قشنگه !آیافکرنمیکنی حتی دراسم گذاری برای خودرگه های توهم رانشان میدهی؟عزیزدلم خیلی مانده افرادی مثل توبرای تورکان ایران بتواندویابتوانید،تعیین تکلیف کنید.
توهنوزتورکان رانشناخته ایی آنهابسیارخطرناکند.ازدرافتادن باآنهاپرهیزکن.طوفانشان رااگرکمی درنگ داشتی حس میکردی. تقصیرخوداست.مادرهمه جاهستیم ودرهیجاهم نیستیم.اگراین رابدانی شایدکمی عقلانی میتوانی فکرکنی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هنر فارسها جوک سازی, رئیس جمهورشان آخوند, رهبرشان آخوند.....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آخه قربونِت برم واسه چی داغ کردی؟ یه هو دیدی .... از دَس می ری آ.چیکار به آسیدرضاداری؟آسید خندان مَگه چی کارِت کَرده؟
نَگفتی ، این ترک با اون تورک چی فَرقه شه؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اعتراض داری؟
می تونی بری سرِ کوچه تون، هارای هارای کنی!
.... طلباووآل عباتونم پیشکشتون.
اگَرَم جوک شِنوفتی، بِدون ، تَفصیرِتونه. مَثَلَا همین وکیل مَجلِسِتون.خُب دیگه.خَتم کلام.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لمپنیزم رکن رکین نظام و ایدولوژی.... است که از زمان رضا خان نقش تعیین کننده در نظام سیاسی ایران داشته و دارد . رضا خان از چماق داران و سرکوب مخالفان بدست اوباش در جهت مقاصد سیاسی استفاده میکرد تا پسر شهنشاه اش که سلطنت خود را مدیون شعبان بی مخ و اجامر و اوباش بود . در نظام اسلامی هم که همه شاهد نقش چماقداران و لاتهای حکومتی بوده ایم . فرمانده هان سپاه هم که اکثرا از جنس سردار نقدی است . ادبیات لمپنی ورد زبان رهبر , امامان جمعه , سران سپاه , و ماموران ریز و درشت حکومتی است , و روزانه شاهد ان هستیم . حالا این غوغا برای سخنان قاضی پور چیست ؟؟ گویا ایشان ضد زن هستند و سردار نقدی و ایت الله مصباح و دیگران فمنیست !! . رهبر اصلاح طلبان همان سید خندان مگر علیه ترکها جک سازی , و دلقک بازی نمیکند ؟ مگر شما در خفا با تحقیر ۴۰ میلیون ترک قند در دلتان آب نمیشود ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
آقا یا خانم ( برای شریفه گونازی )
ما از عقاید کسانی مثل رفسنجانی خاتمی موسوی روحانی و......و بالاخره قاضی پورنه دفاع میکنیم و نه پشتیبانی ما فقط مخالف برخورد سیاسی با جریانات هستیم
مثلا" چطور میشود از آقای رفسنجانی و موسوی قاتل زندانیها و آقای خاتمی حتی از ممد علی فاطما وحسن و حسین برای جوک گفتن و توهین علیه ترکان استفاده میکند هیچکدامتان اعتراض نمیکنید ولی قاضی پور چون از اورمیه آزربایجان غربی نفر اول میشود و برای تروریستهای پژاک و پ ک ک ضرر است لذا تمامی ضد ترکان جمع میشوند و تبلیغ میکنند ما به این مطلب اعتراض داریم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اعتراف تکاندهنده نماینده داعشی خامنه ای
..... شما شاید در زندگی‌تان سر مرغ و خروس را نبریده باشید، اما من مجبور شدم در جنگ سر ٢٠٠ نفر اسیر را ببرم.....

این سخنان یک نماینده مجلس شورای اسلامی است، نماینده ‌ای که برای مجلس بعدی هم انتخاب شده است.

به نوشته روزنامه شرق، نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه، اخیرا در یک سخنرانی در این شهر سخنانی بیان کرده که جملات بالا تنها بخشی از آن است.

وی بعد از انتشار این سخنان گفته: کسی که فیلم سخنرانی من را منتشر کرده جاسوس است.

این نماینده داعشی خامنه ای در سخنرانی خود از جمله اعتراف می کند که در جریان جنگ ایران و عراق، سر دستکم دویست اسیر جنگی را بریده است. این کره الاغ آقا یعنی نادر قاضی پور جنایتکار جنگی هم هست که خودش می گوید در جنگ سر ۲۰۰ نفر را از تنشان جدا کرده است. باید این مورد به سازمان ملل گزارش شود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رضا شاه آریامهری شان مجلس را به طویله شباهت داده بود. خمینی کولی هندی آریائی اش هم اصطبلش کرد/

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
وقاحت ولایت فقیه می خواهد تا سخنان حیوانی مثل قاضی پور را به پای فارس ها نوشت.
البته نوع مزد بگیرش میشود اردوغانی !!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم (2)
جایت بمانی و کاری را ادامه دهی.
قاضی پور اشتباه کرد، شماها اشتباه بدتری کردید.
و ناخواسته دنباله رو بی‌بی‌سی و آذری‌ها و صدای آمریکا و ایران گلوبال و غیره راه افتادید و دلتان هم سوخت که چرا به قاضی‌پور رای دادیم ؟
وقتی اورمیه در آستانه نجات و اثبات خویش است و هنوز کار تمام نشده است و دو نماینده داریم که باید از فرصت استفاده کنیم، ناگهان فیلم قاضی پور آن هم بعد از نتیجه انتخابات از جانب افرادی بیرون میزند و به یکباره بدون اطلاع خود آزربایجانی‌ها و اورمیه‌ای‌ها سر از بی‌بی‌سی و رسانه های دولتی و سایت های مخالف حرکت ملی در می آورند و خیلی سریع هم افکار برادران و خواهران روشنفکرم را به سوی ادب و نزاکت و اعتراض و غیره سوق می دهد و آنها نیز داد و بی داد راه می اندازند و می شوند روغن چراغ فتنه گران !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم (1)
قاضی‌پور اشتباه کرد اما شماها اشتباه بدتری کردید – شریفه جعفری
چه سرنوشت غم انگیزی که کرم کوچک ابریشم
تمام عمر قفس می بافت ولی به فکر پریدن بود
''حسین منزوی ''
شماها حق دارید، زیرا خون و گوشت و ذهن تان ساخته و بافته ای از تضادهاست،
شما ها در درون دایره‌ای از روشنفکری و انسانیت و فحاشی و ریاکاری و صلیب و اسلام و کفر و دین و لاییک بودن پرسه می‌زنید.
روزی مرد هستید روزی نامرد، روزی قران به نیزه می زنید و دنبال عمرو عاص ماهیتی اطلاعات و بی بی سی فارسی دستور اعدام همزبان و قهرمان دیروز تان را می طلبید.
جه قدر روشنفکر می شوید، چه قدر انسانی فکر می کنید، روزی قلم تان و زبانتان در وصف دمیرتاش تروریست می‌تراشید روزی مدافع اردوغانید، روزی فمنیست هستید و روزی زن کوچه و بازار و روایتگر زندگی خصوصی آشنای همجنستان .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این آقا یک داعشیه تمام عیاره! در همین سخنرانیش میگه، سربازهای عراقی تسلیم شدند و ما همه آنها را مثل مرغ و خروس راحت کردیم!!!!
حالا بقیه ش بماند مثل نژاد پرستی و زن ستیزی و انحرافات جنسی و ....
همین آقا و امثال اوطرفدار حرکت جنبش ملی آزربایجان (پان ترک های بوزقوردی)و پیروان ولایت فقیه هستند. تمام کسانی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و کاندید می شوند، افرادی هستند که متعلق به جهان امروز نیستند، آنها مرتجعینی هستند که در توهمات خویش زندگی می کنند.
حکم اعتراف علنی به تجاوز و لواط چه می باشد؟ یعنی اگر نماینده قزوین که این بلا سرش آمده، شکایت کند، چه حکمی برای این مردک لات صادر می شود؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من فرقی بین شما قاضی پور نمیبینم دو تا ادم با ادبیات متفاوت اما ذهنیت یکسان دقیقا همانجایی که در متنتان سخنان ایشان را با شکل دیگری بیان کردید پرده از پس ذهنیت خودتون برداشتید
از این هم که بگذریم راه حل شما برای برون رفت از این وضعیت چیه ؟
در مقابل همچین شیوه گفتمانی چه باید کرد ؟
عدم اعتراض و دست روی دست گذاشتن خزیدن به سمت انفعال ؟
اقای لوایی ساده ترین کار جدا کردن خود از جامعه ایی که خودمان محصول آنیم و با نگاهیی از بالا تحقیر کردن و غر زدن بدون هیچ راه حلی ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هر چه آن خسرو کند ، شیرین بود . هندوانه گذاشتن های راسیستی فاشیستی چاپلوسانه شاهنشاهس زیر بغل هم قومی های مغول زاده خود گذاشتن ، شما را به آبزوردستان ترکستان واریز خواهد کرد . شیر پارسی ایرانی ، راسیسم و نژادگرایی ضد ایرانی و ضد فارس و ضد کرد و ضد ارمنی را و پوزه گرگزادگان سیبریه نشین را بزودی خونمالی خواهد نمود ، چنانچه در ایران بدست مردم بیفتند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با تشکر از محمدرضا لوایی بابت این مقاله مختصر و مفیدش. ساغ اولاسان آبی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این اقای نماینده همان فرد تحت ستمی است که چپ و توده ای و فدائی و پیشه وری و قاضی محمد و لنین و استالین و اخوندها گلوی خود را برای او پاره میکردند. اگر از اقای لوائی بپرسند این اقا هم وطن شماست خواهد گفت نه . توده ای و فدائی هم خواهند گفت او از مانیست بلکه یک فاشیست است . امااو برادر دینی محمد ابن عبدالله پیامبر گرامی اسلام و برادر دینی اهل تشیع و برادر دینی اهل سنت است . او وطن ندارد بلکه وطن او دین او است . او همانند لوائی هیچ فصل مشترکی با ایران و ایرانی ندارد او شیعه علی است ..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لوایی خود را ایرانی نمی داند. چون خود را ایرانی نمیداند صریح است بدی های فرهنگ ایرانی را به درستی بیان میکند. به همین خاطر نوشته های این شخص را باید بارها خواند
شاید از معدود نویسندگانی است که جماد فکری و فرهنگی ما ایرانیان به خوبی بیان میکند. آری جامعه ما پر است از قاضی پورها. قاضی پورها از بچگی شوستشوی مغزی شده اند که
پیرو نظام حاکم باشند. برای نظام سر ببرند. وقتی تاریخ مصرف این شست شوی مغزی شده ها به پایان میرسد نظام آنها را به زباله دانی پرت میکند.
آری همین امروز حداد عا دل ها طباطبایی ها دارند نسل بعدی قاضی پورها را تعلیم میدهند.
من این مقاله روشنگر آقای لوایی را جزو بهترین مقالاتی میبینم که در ماه های گذشته در این سایت گذشته شده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-باتشکرازجناب لوایی که به اصل لومپنیسم اشاره کردند.همین امروزدراولین خبرایران گلوبال آمده است که دختران بچه سال رابه مردان بزرگسال شوهرمیدهند.این آیابنظردخترفروشی نیست.؟پایمال شدن حقوق زنان نیست؟
یادم می آیدآقای رفسنجانی هنگامیکه ریس جمهوروریس مجلس می آمدهنگام صحبت کردن اززنان لبش آب می افتاد. وروزی درتلویزیون گفت این خانم هاچراخودرامثل هلوی پوست کنده کرده وبه خیابان می آیند.
یاآقای مطهری فیلم ساپورت پوشان رادرمجلس پخش کردتاطرح ممنوعیت بی حجابی رادرمجلس بتصویب برسانند.
اگرتلگرام های ارسالی توسط مردم که دست بدست میگرددرانگاه کنید،ملاها انواع اقسام توهین هارابه خانم هامیکنند.
اگرشعرمعروف فردوسی راکه شاهنامه اش رادولت های ایران صدسال است باپول بیت المال چاپ ومجانی دراختیارمعلمان مدارس گذاشته میشودرا نگاه کنید،علاوه برلومپن پروری به تمام زنان جهان توهین کرده است،مجسمه ونامش رادرهرکوی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من با اینکه زیاد با نوشته های آقای لوایی موافق نیستم ولی با این مقالع ایشان موافقم و باید اینگونه اصلاح کنم که قاضی زاده چیزهایی که درون هر ایرانی از جمله خود من هست را به زبان آورده است . ما اول باید خودمان را اصلاح کنیم تا جامعه اصلاح شود و قاضی پور هیچ فرقی با خاتمی و مهاجرانی و احمدی نژاد ندارد چرا که همه آنها در مورد زن و دیگران این چنین فکر میکنند یادتان نرود احمدی نژاد در سال 88 گفت اینها خس وخاشاک هستند و امام جمعه مشهد هم گفت اینها بزغاله هستند و....
این تفکر نژاد پرستی در همه ایرانیان کم وبیش وجود دارد فارس به ترک توهین میکند و میگوید تحمل خود را بالا ببرید ترک به فارس و این زنجیر هم چنان متاسفانه ادامه دارد. همان خاتمی برای ترکها جوک میگویید تا حاضران را بخندانند همان کسی که گفتگوی تمدنها را پیش میکشد پس دوستان قاضی پور وقیح هست آیا من و شما نیستیم که یکی ترکان ایران را

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مرسی اقای لوایی تحلیلی بسیار عالی بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر این یکی استاد شماست پس تا ابد در دام ملا حسنی و ملا لوایی باقی خواهید ماند!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دانشمند گرامی جناب لوائی، خیلی ممنون از تحلیل بسیار درست تان از جامعه عقب مانده و پارینه سنگی ایرانی. این جامعه بربریت زده، درست شدنی نبست. تا زمانیکه شعبان بی مخ های مدرن، با کشتار و خونریزی، دم از تمدن بزنند، کار ایران ساخته است. تا زمانیکه شعبان بی مخ های مدرن، جز خود جامعه را آدم بحساب نیاورند، و با قتل و کشتار مردم، دم از تمامیت ارضی بزنند، تا زمانیکه مذهب شیعه اثناالعشری دوازده امامی، بعنوان نمود فاشیسم مذهبی، با راسیسم و پانفارسیسم در هم آمیخته بر جامعه تحمیل شود، برای از هم پاشیدن ایران، دیگر احتیاحی به دشمن خارجی نیست. خیال پرستان پارینه سنگی آریائی، این مهم را بر عهده خواهند گرفت. بخاطر چنین تحلیلهای علمی از شما کمال تشکر را داریم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام الیکیم
آی کیشی گینه گوزل یازیوینان بونلاری (اوزلرینی آینادا گوره بیلمیرلری یئرلرینده ن ده برده جکسه ن ) و بونی بیلیره م کی آز دا اولسا عقیلی پان فارسا اثر قویاجاق) اللره ساغلیق .
تـــــر جــــمــــه : استاد عزیز باز هم با نوشته پر مغز خود اگر عاقلی در پان فارس باشد را وادار به نگاه در آینه به خودشان کردبد امید که موثر افتد و به خود آیند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ببخشيد كداميك از مجريان بى بى سى مورد آزار جنسى قرار گرفتن كه شما خبر دارين و ما كه تو بريتانيا زندگى مى كنيم خبر نداريم....برادر من اينجا ايران نيست كه تو تلويزيونش هر كس هر كارى دوست داره انجام بده و هيچكس خبردار نشه و فقط خبرش به شما برسه...كلا اين شايعات مزخرف و بدون اساس را كه بدون سند و مدرك مطرح مى شه را همين جورى باور نكنيد...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فقط شما و چنگیز و اردوغان و علی بوف تافته جدا بافته ای هستید و از نژاد اصیل گرگ و شامان های مغول. کی بود کی بود من نبودم . اگر سیاست و تجزیه طلبی و اوطئه به همین سادگی و ساده لوحی شما .... بی منطق می بود ، دنیا تاکنون جنگل مولا شده بود . ایرانی حریف شما شده و خواهد شد . تا ابد زیر نفوذ فرهنگ اهورایی پارسیان خواهید ماند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آفرین لوایی، آفرین! امیدوارم که من اولین کامنتگذارت باشم!