هادى اسماعيل زاده ما را ترک كرد

از هم پاشيدگى كانون خانواده، دورى از فرزندان، تحمل دوستاقخانه هاى خمينى ، از دست دادن همه امكانات مادى وكار، در اراده ی هادی اسماعیل زاده براى ايستادگى در برابر جانيان عمامه دار مسلط بر ميهن خللى ايجاد نكرد. او تا آخرين نفس در برابر خامنه اى غدار و جلادانى از تبار خلخالى ،لاجوردى،مرتضوى ولاريجانى ايستاد

 

 
دوست، همكار، همرزم وهمسنگر پر افتخارم، دكتر هادى اسماعيل زاده، استاد دانشگاه ، وكيل شرافتمند ودلير كانون وكلاى دادكسترى مركز، عضو جمعيت حقوقدانان ايران ومدافع خستگى ناپذير حقوق وحيثيات انسانى ايرانيان در رژیم سلطنتى وبساط استبداد خونين ارتجاعى ولايت مطلقه فقيه، روز ٧- اسفند درگذشت.
 
دوستى ٥٤ ساله ما از همدرسى در دانشكده حقوق دانشگاه تهران در سال ١٣٤٠- شروع شد . همكارى ما در گروه وكلاى جوان ، وكلاى پيشرو، فعاليت هاى گوناگون در كانون وكلاى دادگسترى مركز، جمعيت حقوقدانان ايران وكميته دفاع از زندانيان سياسى ادامه يافت. ايام تبعيد وزندانى شدن او ما را از هم دور كرد .
 
 
من در حد لياقت خود در تبعيد انجام وظيفه كردم. او با همت شجاعانه خود در ميهن ، سالهاى دراز با بردبارى پشت ميله هاى زندان خونين ملاها، در برابر بيدادگاههاى دد منشان درنده بى رحم، براى همه وكلا سر مشقى از شجاعت اخلاقى و شهامت حرفه اى ساخت .
 
از هم پاشيدگى كانون خانواده، دورى از فرزندان، تحمل دوستاقخانه هاى خمينى ، از دست دادن همه امكانات مادى وكار، در اراده او براى ايستادگى با جانيان عمامه دار مسلط بر ميهن خللى ايجاد نكرد. او تا آخرين نفس در برابر خامنه اى غدار و جلادانى از تبار خلخالى ،لاجوردى،مرتضوى ولاريجانى ايستاد .
 
دشمن مى خواست با حربه صدور حكم محكوميت جديد به زندان، محروميت او از حرفه وكالت وممنوعيت از تدريس در دانشگاه هاى كشور وبالنتيجه ندارى وتنگدستى در ايام كهولت و بيمارى او را به تسليم وا دارد .
 
او با جان عزيز خود بهاى عشق به عدالت پایبندی به رسالت وكالت وسعادت ملت ايران را پرداخت. تا آخرين لحظه و واپسين نفس ايستاد . او روز تصويب لايحه استقلال كانون وكلا، بيداد سرا و زندان خامنه اى را وداع گفت. 
با فرزندان ، خانواده،دوستان،همكاران وهمرزمان او همدردم و سوگوار.
 
خاطره و ياد او براى همه عاشقان عدالت وحقوق انسانى درس اموز، افتخار آفرين وغرور آميز است . 
اندوه اجازه نمى دهد تا از خاطرات مبارزات مشترك بنويسم. براى آشنايى با زندگى پرتلاطم وتلاش دكتر هادى اسماعيل زاده شما را به خواندن مطالب زير دعوت مى كنم . 
 
محمد رضا روحانى
 
ارتباط محکومیت هادی اسماعیل زاده با لایحه جامع وکالت
 
 
نامه سرگشاده هادی اسماعیل زاده به لاریجانی 
 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.