تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک (24) وجود اسپارتاکوس به تعداد یارانش تکثیر شده بود

فرمانده رومی برای دستگیری اسپارتاکوس به میان برده‌های اسیر رفت و با صدای بلند فریاد زد:
همه شما بخشیده می‌شوید چنانچه اسپارتاکوس را نشان بدهید. کیست اسپارتاکوس؟
در پیش چشمان متحیر و مستاصل او بردگان یکی یکی بلند شدند و خودشان را اسپارتاکوس معرفی کردند:
«منم اسپارتاکوس». «منم اسپارتاکوس».«منم اسپارتاکوس»...

در قسمت پیش در شرح مهمترین وقایع بین ۲۰۰ تا ۱۰۰ پیش از میلاد به موارد زیر اشاره نمودم:
  • جزایر پُلی‌‌نِزی در اقیانوس آرام و معروفترین آنها جزیره‌های تونگا، فیجی و پلی‌نزی فرانسه،
  • مهرداد اشکانی و سیاست زنده نمودن شکوه دوران هخامنشی،
  • شورش مکابی (خاندانی از یهود)؛ که بر سلوکیان شوریدند و توانستند مرزهای سرزمین موعود را گسترش دهند،
  • تشکیل دولت یونانی باختر (دولت هندویونانی) توسط بازماندگان دولت سلوکی،
  • هجوم سکاها (دسته‌ای از مردمان کوچ‌نشین ایرانی تبار) در ۱۲۷ پیش از میلاد و استقرار آنان در افغانستان کنونی،
  • دولت متمرکز در چین،...
  • و جاده ابریشم بزرگ‌ترین شبکهٔ بازرگانی دنیا...
در این بخش وقایع سده آخر پیش از میلاد را مرور می‌کنیم. از باد و بروت سزار روم تا تولد عیسی بن مریم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گایوس ژولیوس سزار
گایوس ژولیوس سزار Gaius Iulius Caesar، یا بهتر بگویم «قیصر» (زادهٔ ۱۰۰ پیش از میلاد - درگذشتهٔ ۴۴ پیش از میلاد) «دیکتاتور» و رهبر نامدار سیاسی نظامی جمهوری روم بود.

سزار در بسط امپراتوری روم کوشید. از همین رو به سرزمین گُل Gaul لشگرکشی کرد و آن را تسخیر نمود.
گُل منطقه‌ای در غرب اروپا است که امروزه فرانسه، بلژیک، غرب سوییس و بخش‌هایی از هلند و آلمان (بخش غربی رود راین) در آن قرار دارند. 
...
فتح سرزمین گل به گفته بسیاری از مورخین از مهمترین وقایع دوران کلاسیک است که منجر به ورود فرانسه کنونی به دامنه فرهنگ لاتین شد.
سزار در مسیر فتح گل، با ژرمن‌ها هم درافتاد و بسیاری را کُشت و اسیر کرد و در نهایت سرزمین گل را، یک ایالت رومی اعلام نمود.
به بریتانیا نیز حمله برد و در پی جنگی داخلی که ۴۹ (پیش از میلاد) به راه‌انداخت فرمانروای بی‌چون و چرای روم شد. وی به اصلاحاتی کلان دست ‌زد اما در نهایت به خودکامگی و استبداد رأی افتاد.
شورش بزرگ مردم در رم منجر به آتش زدن ساختمان سنا شد. با سرکوب شورش و دور برداشتن جنگ‌سالار برجستهٔ جمهوری روم «پمپه» Pompée، سزار به این نتیجه رسید که آزادی به افسارگسیختگی مبدل شده‌ و چنین توجیه کرد که از دیکتاتوری گریزی نیست.
بتدریج جنگ داخلی اوج گرفت و پمپه به اسکندریه گریخت و آنجا جانش را از دست داد.
خود سزار نیز سال ۴۴ قبل از میلاد، توسط چند سناتور از جمله فرزندخوانده‌اش با ضربات خنجر به قتل رسید.
...
خطیب برجسته رومی سیسرون در واکنش به فتوحات سزار سرودی ساخته بود به این مضمون:
من نه کوه‌های آلپ و نه راین جوشان و خروشان را، بلکه قیصر را سپر و سد راستین ما در برابر تاخت و تاز قبایل بربر می‌شمارم. اگر کوه‌ها به همواری دشت‌ها شود و رودها بخشکد، ما نه در پناه دژهای طبیعت بلکه در سایه پیروزی‌های قیصر است که ایتالیا را استوار و ایمن داریم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسپارتاکوس
اسپارتاکوس Σπάρτακος برده سلحشوری بود که علیه روم بپاخاست، وی در رم در مدرسه تعلیم گلادیاتورها (که در آن بردگان را برای جنگ با یکدیگر آماده می‌کردند) کار می‌کرد و در همین مدرسه سال ۷۳ پیش از میلاد رهبری قیام بردگان را بعهده گرفت. خبر آن قیام شورانگیز به سرعت در سراسر ایتالیا پیچید و هزاران نفر برده از هر رنگ و نژاد تحت رهبری اسپارتاکوس قرار گرفتند. سنای روم چندین سپاه به مقابله آنها فرستاد، اما همه این سپاهیان بوسیله برده‌ها در هم شکسته شدند.
عاقبت کراسوس فرماندهی را در دست گرفت و وی اسپارتاکوس را در نبردی سهمگین شکست داد و با صدها برده دیگر به صلیب کشید.

در صحنه مبارزه نهایی بین لشگر بردگان و سپاه کراسوس یک فرمانده رومی برای دستگیری اسپارتاکوس به میان برده‌های اسیر رفت و با صدای بلند فریاد زد:
اگر اسپارتاکوس را نشان بدهید همه شما بخشیده می‌شوید.
کیست اسپارتاکوس؟
در پیش چشمان متحیر و مستأصل او بردگان یکی یکی بلند شدند و خودشان را اسپارتاکوس معرفی کردند:
«منم اسپارتاکوس». «منم اسپارتاکوس».«منم اسپارتاکوس»...
...
گویی وجود اسپارتاکوس به تعداد یارانش تکثیر شده بود. پس از آن همه را به صلیب کشیدند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کلئوپاترا آخرین فرعون مصر باستان
کلئوپاترا آخرین فرعون مصر باستان و از اعضای دودمان سلطنتی بطالسه (دودمان بطلمیوسی) بود. آنان خاندانی یونانی‌نژاد بودند که پس از مرگ اسکندر بر مصر فرمان می‌راندند.
کلئوپاترا زبان مصری را فرا گرفت و خود را به عنوان کسی که ایسیس، ایزدبانوی مصری، در او حلول کرده‌است معرفی نمود.
وی در ابتدا به همراه پدر و سپس برادرانش، مشترکاً بر تخت سلطنت نشست اما در نهایت به تنها فرمانروای مصر مبدل گشت.
کلئوپاترا تا همین امروز همچنان به عنوان یکی از شخصیت‌های مشهور در فرهنگ غربی باقی‌مانده‌است. یاد او در بسیاری از آثار هنری و ادبی از جمله تراژدی آنتونیوس و کلئوپاترا اثر شکسپیر، اپرای کلئوپاترا اثر ژول ماسنه و فیلم کلئوپاترا ساخته شده در سال ۱۹۶۳ زنده نگه داشته شده‌است.
...
کلئوپاترا در جنگ داخلی روم که بین طرفداران سزار، و قاتلان سزار، در گرفت جانب طرفداران سزار را گرفت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دودمان شیلا
دودمان شیلا Silla یکی از سه امپراتوری کره بود که ۵۷ پیش از میلاد تأسیس شد و سده‌ها در قدرت بود. دو امپراتوری دیگر، گوگوریو و باکجه بودند.
شیلا تنها پادشاهی بود که در طول دوران سلطنتش بر جنوب شبه جزیره، سه ملکه (هم)، در دوران مختلف بر آن حکمرانی کردند. امپراتوری شیلا، امپراتوری تانگ وابسته به دودمان شاهی در چین را شکست داد و چینی‌ها را از کره بیرون کرد. پیرامون دودمان شیلا افسانه‌های زیادی تعریف شده که از آن می‌گذرم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وِرسینگِتوریکس
پیشتر اشاره کردم که ژولیوس سزار بر سرزمین گل مسلط شد و آن را به خاک روم پیوند زد.
وِرسینگِتوریکسVercingetorix (هفتاد و دو پیش از میلاد- ۴۶ پیش از میلاد) فرمانده یکی از قبایل سلتی بود که شورش گل‌ها را علیه رومیان میان سالهای ۵۳-۵۲ (پیش از میلاد) رهبری نمود.
وی توانست گلها را با هم همبسته کند و خود را پادشاه بخواند و با پیگیری شیوه‌های پیشرفته جنگی به نبرد با رومیان برخیزد. همه قبیله‌های گل او را به عنوان فرمانده کل قبول داشتند.
...
سزار و سربازانش به محل او و طرفدارانش دست یافتند و شمار بسیاری از آنان را کشتار کردند. ورسینگتوریکس هم تسلیم گشت. او را پنج سال به بند کشیدند و عاقبت در یکی از جشنهای سزار خفه‌اش کردند. در فرانسه هنوز یاد و افسانه‌های وِرسینگِتوریکس به جاست.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اکتاویوس
گایوس اکتاویوس تورینوس Gaius Julius Caesar Augustus از خویشاوندان سزار بود که پس از مرگ سزار و هنگامی که مارکوس آنتونیوس زمام امور رم را بدست گرفت، به رم آمد و به جنگ با او پرداخت. سیسرون سخن‌سرای مشهور رومی در این زمان چهارده خطابه، ضد آنتونیوس و به حمایت اکتاویوس ایراد کرد که بعداً باعث قتل او توسط آنتونیوس گردید. او را با وضع دردناکی کشتند و سرش را به دار کشیدند.
در درگیری‌های بعدی اکتاویوس صحنه را در دست گرفت اما مصالحه کرد. آنتونیوس به مصر رفت و در آنجا به همراه کلئوپاترا به خوش‌گذرانی پرداخت و حتی از پذیرفتن همسرش (که خواهر اکتاویوس بود) نیز خودداری نمود. رقیب یا شریک دیگر اکتاویوس که لیپیدوس نام داشت هم عملاً از صحنه کنار رفت و زمام امور به دست اکتاویوس افتاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عیسی بن مریم
عیسی بن مریم ישוע [یشوع]، شخصیت مرکزی در آیین مسیحیت و جزء پیامبران الهی در آیین اسلام است. در باور مسیحیان، وی تجسّم خدا در جسم انسانی و آغازگر مسیحیت است.
مسیح در شهر بیت‌لحم، از شهرهای ایالت ناصره منطقهٔ یهودیه به دنیا آمد و قاعدتاً باید قیافه شرقی و چشم و ابروی مشکی (نه بلوند و آبی) و زبان عبری یا آرامی (نه لاتینی) داشته باشد. بگذریم...
دانشوران از روشهای تاریخ‌پژوهی برای بازسازی زندگانی عیسی بن مریم بهره برده‌اند. تصویری که توسط تاریخنگاران به دست آمده بسیار متفاوت با تصویر مرسومی است که از عیسی در انجیل‌ها بدست می‌آید. البته این دسته از محققان موضوع تحقیق خود را از عیسی مسیح مسیحیان متمایز می‌سازند. محققین دیگری نیز می‌گویند که عیسی تنها در صورتی می‌تواند تغییراتی که شاهد آن هستیم را باعث شده باشد که عیسی ذکر شده در انجیل‌ها صحیح باشد.
منبع اولیه در مورد زندگی عیسی مسیح و تعالیم او انجیل‌ها بخصوص انجیل مرقس، متی و لوقا است. به همراه انجیل‌ها، هیچ گواه تاریخی از عیسی، چه در زمان حیاتش و چه تا سی سال پس از مرگش موجود نیست.
ناگفته نماند که اکثریت انجیل پژوهان وجود تاریخی عیسی را قبول دارند. این کلام مسیح بسیار پر معناست چه فایده دارد که آدمی جهانی را ببَرد امّا خود را ببازد؟
تاریخِ جهان از ماموت تا فیسبوک؛ ادامه خواهد داشت.

 
100 ️ 1 BCE
100-44 BCE 
JULIUS CAESAR
Born into a noble family, Julius Caesar was an ambitious politician who rose to power in the midst of civil war. After conquering Gaul, he returned to Rome, defeated his main rival, Pompey the Great, and had himself named dictator, an office giving him extraordinary powers. 
 
Caesar in charge
As dictator, Caesar carried out many reforms. The Julian calendar is named after him. But in 44 BCE he was declared dictator for life, leading his enemies to fear that he planned to make himself king of Rome.
 
Assassination of Caesar 
A group of around 60 senators conspired against Caesar. On 15 March (a feast day known as the Ides of March) he was publicly stabbed to death in the Senate.
 
KEY DATES 
61 Caesar became governor of Spain. 
59 He was elected consul. 
58 He set out on a six-year campaign to conquer Gaul. 
55 He invaded Britain, but it was not a success. 
49 He returned to Italy to fight Pompey. 
44 He was assassinated after declaring himself dictator for life. 
 
100 BCE 
Hill forts 
Around this time the Celts (Gauls, of northwest Europe and southern Britain were building large hilltop settlements surrounded by lines of ditches and stockades. These forts served as tribal capitals, and some held several thousand inhabitants. The Romans called them oppida (towns).
 
Celtic offering
This bronze shield, discovered in the River Thames, London, may have been thrown into the river as an offering to a Celtic god.
 
73 BCE 
Slaves' revolt 
Spartacus, an escaped gladiator, started a revolt of slaves near Naples in southern Italy. More than 70,000 slaves flocked to join him. The rebels roamed Italy for two years before being crushed by a Roman army led by Crassus. Some 6,000 rebels were nailed on crosses as a warning to others. 
 
69-30 BCE CLEOPATRA 
Cleopatra (ruled 51-30 BCE) was the last of the Macedonian dynasty that ruled Egypt for 300 years. At first she shared power with her brother, Ptolemy XIII, but later she overthrew him After Cleopatra's death, Egypt became a Roman province. 
 
Egyptian beauty 
Cleopatra had affairs with Caesar, who supported her against her brother, and with Mark Antony, a Roman general. Antony and Cleopatra's political enemies feared the couple would found a powerful new dynasty. 
 
Death by poison 
When she learned of Mark Antony's death, Cleopatra killed herself with a bite from a snake.
 
The story of Silla 
King Pak Hyokkose is said to have founded the Korean kingdom of Silla in 56 BCE. According to legend, Pak Hyokkose had hatched from a large red egg brought to Earth by a flying horse.
 
52 BCE 
Last of the Gauls 
Vercingetorix, war leader of the Gauls, surrendered to Julius Caesar after the siege of Alesia, a hill fort in eastern France. Caesar had Vercingetorix sent to Rome, paraded through the streets, and then strangled. Vercingetorix's defeat ended the wars in Gaul. 
 
27 BCE 
First Roman emperor 
Octavian was granted the title of Augustus, in effect making him emperor. Octavian, Caesar's adopted nephew, had taken control of the Roman world after winning the war against Caesar's assassins and defeating his former ally, Mark Antony. 
 
4 BCE 
Birth of Jesus Christ 
Nobody knows for certain, but many historians believe that Jesus Christ was born in this year. The star of Bethlehem, described in the Gospel of Matthew, may have been a comet visible in the night sky. 
 History Year by Year/Peter Chrisp, Joe Fullman, Susan Kenned

در همین زمینه
...
...

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چرا کمنت ضد هالیودی حذف شد ؟چه کسی حذف کرد ؟ عجب وضعی اینجا حاکم است !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایکاش اسپارتاکوس این چهره اروپایی سفید هالیودی نبود بلکه شبیه یک خاورمیانه ای مثل زردشت و عیسی و موسی و عباس و ابوالفضل و مسعود رجوی و مسعود اجمد زاده و شاه مسعود تاجیک یا ممد لوایی بود .فرهنگ هالیودی متاسفانه به عالم همنشین بهار هم رسیده . مذهبیون نمی توانند همچون چپی ها کاملا از فرهنگ بورژوایی و مغزشویی آن فاصله بگیرند .