عسگر آهنین: سرود دختران ایران* (هدیه من برای 8 مارس)

نبش ِ قبر ِ گذشته ها با تو
ما، ولی، با زمانه همخوانیم

روزگار ِ تو می شود سپری
ما که آزاده ایم، می مانیم

تاجهانی به کام ِ خود سازیم
دولت ِ مردگان بر اندازیم!
 

سرود دختران ایران*
(هدیه من برای 8 مارس)
————————-
ما همه دختران ِ ایرانیـم
ظاهرا ً، یک کمی، مسلمانیم

دشمنان ِ حجاب ِ اجباری،
از لج ِ مردمان ِ نادانیـم!

خُرده، ای شیخ ِ سنگواره، مگیر
زنده جانیم وُ شوخ و ُ شیطانیم

امر وُ نَهی ِ تو هیچ می دانیم
سخن ِ عقل ِ خویش می خوانیم

توُ، به عمّامه و ُ عبا خوش باش
ما به خود جامه نو ُ بپوشانیم

نبش ِ قبر ِ گذشته ها با تو
ما، ولی، با زمانه همخوانیم

روزگار ِ تو می شود سپری
ما که آزاده ایم، می مانیم

تاجهانی به کام ِ خود سازیم
دولت ِ مردگان بر اندازیم!

(عسگر آهنین/ سال 2009/ آلمان)
این شعر پیشترها در سایت اخبار روز منتشر شده بود.

برگرفته از:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020435184...

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.