رفتن به محتوای اصلی

هشت مارس جنبش یک جامعه است در برابر نظام آپارتاید جنسی
07.03.2016 - 08:10

 

بمانسبت هشت مارس جایی بسی تاسف است که ما ناگذیر هستیم که ازخشونت علیه زن صحبت کنیم ولی بهرحال این روز،روز ازادیخواهی و برابری طلبی است،در این شرایط قرن امروز و در این دنیای امروز ،ما مجبور هستیم در مورد آن صحبت برانیم و آن هم در چنین ابعاد تکان دهنده ای!
خشونت به زنان پدیده ای جهانی است ریشه در حاکمیت توحش سرمایه داری دارد، از جمله براساس آمار بهداشت جهانی در هر 18 ثانیه یک زن مورد خشونت و بدرفتاری قرار میگیرد و همینطور براساس آمار و بررسی در سطح جهان 10 تا 50 درصد به نحوی مورد بدرفتاری فیزیکی همسرانشان قرار دارند.

اما خشونت در کشورهایی که قوانین ضدیت با زن اساس و ارکان پایه آن است.ابعاد وحشتناکی دارد از جمله یک مرکز دایمی خشونت علیه زن در جهان ایران است.طبعآ این داستان و مسأله خشونت علیه زنان قدیمی تر از حیات جمهوری اسلامی است در زمان شاه نیز مذهب رسمی اسلامی و قوانین حاکم بر جامعه متآثر از قوانین ارتجاعی اسلامی و تبعیض علیه زن بود.اما در حکومت رژیم اسلامی این مسآله ابعاد فاجعه باری به خود گرفته است و این داستان سی و چند سال حاکمیت این رژیم است.بنابراین،مشکل پایه ای زنان و مردم در ایران و منشآ خشونت علیه زنان خود جهوری اسلامی و قوانین ارتجاعی آن است.
در ایران بحث بر سر حاکمیت یک رژیم تمام عیار آپارتاید جنسی است،آزار و اذیت زنان هویت جمهوری اسلامی است و قوانین اسلامی به آن اذیت رسمیت داده است و به قانون تبدیل شده است،همانطور که میدانیم دستگاه قضایی و ماشین سرکوب حکومت در خدمت اجرای قوانین ضد زن به یک شکل سیستماتیک قرار دارد.از همین رو میتوان گفت ابعاد خشونت علیه زنان را نمی توان با آمار و ارقام بیان کرد بلکه موضوعی روزمره است که جریان دارد وزنان در ایران مورد سرکوب و خشونت هر روزه دولتی قرار دارند.به عنوان مثال حجاب و تبعیض جنسیتی دو اصل اساسی این خشونت است که جمهوری اسلامی برای بر افراشته شدن پرچم حجاب و تبعیض جنسیتی از همان روز اول حاکمیت خود دست به کار شد و برای به اجرا در اوردن ان تمام نیروی سرکوب و دستگاه قضایی و قوانین اسلامی را به کار گرفته است.انجام این کار در طول حکومت این رژیم جزئی از روند دائمی سرکوب این جامعه بوده است.حجاب هویت و پرچم این رژیم است که زنان را با ان همواره مورد سرکوب و تعرض قرار داده است.
در این حکومت زنان همواره تحت پیگرد قرار دارند و برای حاکم کردن حجاب اجباری نهادها و سازمانهای نظامی و اطلاعاتی به راه انداخته اند که سعی دارند به هر روی شده زنان را تحت کنترل خود در اورند.
به خاطر حجاب زنان هر روزه مورد اذیت و ازار قرار میگیرند دستگیر و شکنجه میشوند به انها تجاوز میشود و نیروی انتظامی نیز در خدمت این امر شرعی حکومت در جامعه است.در حاکمیت جمهوری اسلامی بخش عظیمی از زنان به لحاظ اقتصادی جزء محرومترین بخش جامعه هستند .بنا به قوانین جمهوری اسلامی بسیاری از زنان خانه دار که اماده کار هستند جزء نیروی کار حساب نمیشوند واساسا خبری از بیمه بیکاری برای کارگران برای کارگران اماده به کار زن و مرد در جامعه نیست.انجایی هم که زن در بازار کار است نه تنها خبر از مزد برابر در برابر کار برابر نیست بلکه انجا هم به زن مثل کالا نگاه میکنند و زن زیر تعرض هر روزه و خشونت قرار میگیرد.
خشونت علیه زن در جمهوری اسلامی داستان زندگی قربانیانی همچون کبری رحمان پور است که به خاطر فقر و محرومیتشان سر از مناسباتی در میاورند که مورد ازار و تعرض جنسی هر روزه قرار میگیرند یا داستان زندگی کسانی مانند سکینه اشتیانی است که محکومیتش دنیایی را در غم و اندوه فرو برد, اینها بخش کوچکی از ابعاد هولناک ستم کشی زن و خشونت علیه زن در حکومت ایران است که هر کدام به نوبه خود تکاندهنده و فاجعه بار است.رژیم اسلامی برای جدا سازی جنسیتی در سطح جامعه از جمله مدارس ،دانشگاه ها ،محیط های کار، اماکن عمومی رادیو تلویزیون و کتابهای درسی تلاش زیادی کرده است و اینها بخش کوچکی از تهاجم سازمان یافته به معیشت زنان در طول حاکمیت این رژییم اسلامی بوده است.به موازات همه اینها و بنا به قوانین اسلامی زنان در ایران از پایین ترین حقوق اجتماعی و مدنی خود مانند حق طلاق و نگهداری از کودک و غیره محروم شده اند.نگاهی به دادگاه های رژیم و صف زنانی که برای جدایی از همسرانشان و خلاص شدن از زندگی ای که در ان هر روزه مورد تعرض قرار میگیرند به طور واضح ابعاد وحشتناک و تکان دهنده ستم و خشونت علیه زنان را به نمایش میگزارد.
بدین سان است که همگان واقف بر این هستند که جمهوری اسلامی عامل و اساس دامن زدن به خشونت علیه زنان در جامعه است و تحقیر و ازار زن جزء قوانین لا ینفک جمهوری اسلامی و حرکتی کاملا سیستماتیک و برنامه ریزی شده است.زیر قوانین ارتجاعی اسلامی در ایران زنان زیادی سنگسار و اعدام شدند و زندگیشان به تباهی کشانده شده است.
در مقابل چنین شرایطی ما شاهد یک جنگ هرروزه بین حک.مت اسلامی و مردم هستیم جنگی که در همان هشت مارس 57 رقم خورد و هزاران زن ومرد معترض در برابر فرمان خمینی مبنی به حجاب اجباری به خیابانها ریختند و شعار آزادی و برابری سر دادند در برابر چنین واقعیت هولناکی جامعه ای را می بینیم که مبارزه علیه تبعیض علیه زن وابعاذ خشونت بار ان امری مهم در مبارزه با رژیم و حکومت اسلامی است. وضعیت حجاب در ایران و عقب رفتن هر روزه آن و اظهارات شکست هر روزه مقامات حکومت در برابر این روند وجود شکست این حکومت را در برابر این جنبش نشان میدهد.
این یک جنگ است. جامعه باید از خودش دفاع کند نمی توان نشست و نگاه کرد و تسلیم تحرکات اسلامی و ارتجاعی حکومت اسلامی شد وهمانطور که شاهد هستیم مردم دارند مبارزه میکنند.این جنگ نه تنها جنگ برای بقای مردم وجدایی برای جامعه ای بهتربا خواسته هایی انسانی است. در جدال و کشمکش با این جریان مردان و زنان توانسته اند طرحها و قوانین اسلامی را بایگانی و بایکوت کنند،نتیجه اینکه شاهد جنبشی معترض و قوی و استوار هستیم جنبشی که چپ سکولار و انسانی است .
بنابراین روشن آن است، اولین شرط مهم رهایی زن ایرانی سرنگونی جمهوری اسلامی و جدایی مذهب از دولت و کوتاه شدن دست آن از جامعه است.
و در اخر 8 مارس روز جهانی زن است،این روز اساسا" روز اعتراض،مبارزه آزادیخواهی و برابرخواهی طلب است.روزی است که همه توجهات به مسایل و مشکلات زنان معطوف است.یک مسئله قوی که در این روز است و باید بیانش کرد جهانی بودن این روز است و چه فرصتی بهتر از ۸ مارس به صورتی که زنان و مردان و کل جامعه صدای اعتراض خود را علیه نابرابری ظلم و بی عدالتی علیه جهان سرمایه و بنیاد گرایی اسلامی در پیوند با دنیا ، جهانی کنند و نکته مهم در این مبارزه به جلو امدن صفی از رهبران رادیکال چپ در این مبارزات است رهبرانی که بتوانند یک نیروی عظیم اجتماعی را پشت سر خود بسیج کنند گرامیداشت ۸ مارس روز جهانی زن قدم مهمی است که بواسطه این روز بتوانیم خواسته های بر حق زنان و مردان مبارز را اعلام کنیم .
گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی
برگرفته از:
امیل رسیده به سایت

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.