ترانه های بهاری و نوروزی

بیان احساسات با شعر و موسیقی در بهار و نوروز، دید و بازدید، نوشیدن و پایکوبی جز جدایی‌ناپذیر و جاودان فرهنگ ایرانی است. این حقیقت از نام الحان باربدی و آوازهای ایران باستان که در اشعار سرایندگان بزرگ ما آمده، کاملن آشکار است.

نمایه

ترانه های بهاری و نوروزی.. 1

جستار گشائی.. 3

آمد نوبهار. 6

اگر بهار بیاید. 6

اینک بهار. 6

با بهار. 7

بری باخ.. 7

بهار. 8

بهار. 8

بهار آمد. 8

بهار آمد و شمشادها جوان شده اند. 9

بهار بهار. 9

بهار! بهار! چه اسم آشنایی! 9

بهار ماه. 11

بهارم دخترم. 11

بهار می‌شود. 11

بهاران آبیدر. 12

بهاران خجسته با د. 12

بیا که بریم به مزار ملا محمد جان.. 13

بیا که نوروز است.. 13

باغچامیزا گلدی باهار. 14

بهار دلکش... 14

بهار می‌آمد. 15

تا بهار دلنشین.. 16

حاجی فیروز. 17

رقص شکوفه. 17

سرنای نوروز. 18

عید شما مبارک... 21

عمو نوروز نیا اینجا! 21

کودکانه (بوی عیدی) 21

گل اومد بهار اومد. 22

گل پامچال.. 23

لاله لر. 24

مژدۀ بهار. 26

مژده بلبل آمد بهار. 26

نوروز. 26

نوروز شما پیروز. 26

نوروزانه. 26

نوروز خوانی مازندرانی.. 26

هله نوروز آمد. 27

پی‌نوشت.. 27

  

جستار گشائی

بیان احساسات با شعر و موسیقی در بهار و نوروز، دید و بازدید، نوشیدن و پایکوبی جز جدایی‌ناپذیر و جاودان فرهنگ ایرانی است. این حقیقت از نام الحان باربدی و آوازهای ایران باستان که در اشعار سرایندگان بزرگ ما آمده، کاملن آشکار است. نام الحان باربَدی : ۱- آرایش خورشید ۲- آئین جمشید ۳- اورنگی ۴- باغ شیرین ۵- حقه‌ی كاووس ۶- راح روح ۷- سبز در سبز ۸- سروستان ۹- سرو سهی ۱۰- مروارید ۱۱- شب فرخ ۱۲- گنج بادآورد ۱۳- گنج سوخته ۱۴- ناز نوروز ۱۵- مشكو یه ۱۶- مهرگانی ۱۷- مشكدانه ۱۸- رامشِ جان ۱۹- مُشكمالی ۲۰- مهربانی ۲۱- نوبهاری ۲۲- نوشین باده ۲۳- نیمروز ۲۴- نخجیركان ۲۵-شبدیز ۲۶- قفل رومی ۲۷- كین سیاوش ۲۸- ماه بر كوهان ۲۹- فرخ روز ۳۰- غنچه كبك دری ۳۱- تخت طاقدیس ۳۲-مروای نیك ۳۳- گنج گاو ۳۴- كین ایرج ۳۵- ناقوسی و نام شش آواز باستان: نوروز، سلمك، گردانیه، گواشت، مایه و شهناز بوده است.

در میان الحان باربدی، نغمه های بسیاری ویژه بهار و نوروز وجود داشته که باربد آن را روزهای آغاز بهار می خواند و می نواخت. تازیان و اسلامشان با شمشیر و جزیه، اکثر این لحن‌ها و آوازها را از خاطرها و سینه‌ها زدودند، اما بعضی از این نغمه ها هنوز، به نام «گوشه» در آوازها و دستگاه های موسیقی ایران وجود دارند. نوروز بزرگ، نوروز خارا و نوروز صبا در همایون و راست پنجگاه  نمونه این گوشه‌ها هستند. همچنین گوشه‌های گلریز (شور)، کوچه باغی (دشتی) و طرب انگیز (ماهور) بیان احساسات بهاری است.

با تسلط مذهب شیعه بر ایران از زمان صفویان، عرصه بر موسیقی و شعر تنگتر شد. تنها بعضی از لحن‌ها در نوروز خوانی‌ها و ترانه‌های حاجی فیروز به زندگی خود ادامه دادند.

با جنبش مشروطیت و کاهش نفوذ روحانیت و اسلام در زندگی سیاسی و اجتماعی ایران، موسیقی جان تازه‌ای یافت. شیرزنانی شجاع آواز بهاری و آزادی سردادند و خوانندگان و موسیقیدانانی سترگ ظهور کردند. موسیقی ابزاری در مبارزه برای آزادی و تغییرات اجتماعی شد. موسیقیدانان، نوازندگان و خوانندگان برای به شور آوردن و شادمان کردن مردم، نبردی سخت دشوار با قشریت آغاز کردند.

با تسلط دوباره روحانیون بعد از انقلاب بر زندگی و جان و مال مردم، محدویت اسلامی علیه شعر و موسیقی، امکانی قانونی و نهادی یافت. آواز خواندن زنان ممنوع شد و برای کار و آفرینش موسیقیدانان، نوازندگان و خوانندگان موانع جدی ایجاد شد. بسیاری از دست اند کاران موسیقی مجبور به ترک ایران شدند.

اما مردم ایران، به ویژه جوانان موسیقی‌دوست، با قبول خطرات بزرگ به آفرینش هنری ادامه دادند و می‌دهند. رسانه‌های اجتماعی نقش بزرگی در ناکام کردن جمهوری اسلامی در سانسور موسیقی داشت. همه شاخه‌های موسیقی علیرغم مشکل‌تراشی رشد کردند.

به برخی از ترانه‌های بهاری، از سراسر سرزمین نوروز، گوش می‌دهیم و پیگیری، پایداری و نبرد موسیقیدانان، ترانه‌سرایان، نوازندگان و خوانندگان را ارج می نهیم.

  

آمد نوبهار

آمد نوبهار شاعر: نواب صفا، آهنگ: مهدی خالدی- اولین اجرا سال ۱۳۲۷ با صدای دلکش، اجرای دوم باصدای سیمین غانم

 

اگر بهار بیاید

اگر بهار بیاید، احمد ظاهر

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=iaQcyTnlu-4

 

اینک بهار

اینک بهار: خواننده فریدون فرهی، آهنگساز: فرهاد فخرالدینی، شعر: فریدون مشیری

 

با بهار

با بهار، پروین نوری وند

https://www.youtube.com/watch?v=x9_0sP5KJOs&feature=player_detailpage

 

بری باخ

پنجَره دَن داش گَلیر؛ آی بری باخ؛ بری باخ

– از پنجره داره سنگ می آد، آهای اینور رو نگاه کن! نگاه کن!

خومار گوزدَن یاش گَلیر ؛ آی بری باخ؛ بری باخ

– از چشمان خمار اشک می آد، آهای اینور رو نگاه کن! نگاه کن!

سَنی مَنه وئرسلر ؛ آی بری باخ؛ بری باخ

– اگر تو رو به من بدهند، آهای اینور رو نگاه کن!

الله ها دا خوش گلیر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

– خدا هم خوشش میاد , آهای اینور رو نگاه کن!

بری باخ ؛ بری باخ ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

– هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن ؛ هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن

پنجره نین میللَری ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

– میله های پنجره ( که بین من و تو قرار داره ) ؛ هآی بهم نگاه کن؛ آهآی بهم نگاه کن

آچدی قیزیل گوللَری ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

– شاهده که شکوفه گل های محمدی هم ( بخاطر من و تو ) شکفته ؛ هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن

اوغلانی یولدان ائیلَر ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

– پسر رو از راه بدر میکنه ؛ هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن

قیزین شیرین دیللَری ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

– شیرین زبونی های دختره ؛ هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن

بری باخ ؛ بری باخ ؛ آی بری باخ ؛ بری باخ

– هآی بهم نگاه کن ؛ آهآی بهم نگاه کن

آی پری باخ پـری باخ، اجرای ارکستر فیلارمونیک دانمارک

https://www.youtube.com/watch?v=S1A2nnhavJk&feature=player_detailpage

 

بهار

بهار شاعر: مسعود فردمنش، آهنگساز: صادق نوجوکی، خواننده: مارتیک

 

بهار

بهار، مهرشاد

 

بهار آمد

بهار آمد، عبدالله شادکام

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=aolddgF_Uto

 

بهار آمد و شمشادها جوان شده اند

بهار آمد و شمشادها جوان شده اند، شاعر: ایرج قنبری، آهنگ: فرید شب خیز، خواننده: بیژن خاوری

 

بهار بهار

بهار بهار، هایده

https://www.youtube.com/watch?v=eGcYBS0-hkY&feature=player_detailpage

 

بهار! بهار! چه اسم آشنایی!

بهار!، بهار!

صدا، همون صدا بود

صدای شاخه ها و ریشه ها بود!

بهار!، بهار!

چه اسم آشنایی!

صدات میاد! ... اما خودت کجایی؟؟!

وابکنیم پنجره ها رو یا نه؟؟

تازه کنیم خاطره ها رو یا نه؟؟!

وابکنیم پنجره ها رو یا نه؟؟

تازه کنیم خاطره ها رو یااااا نه؟؟!

بهار اومد، لباس نو تنم کرد!

تازه تر از فصل شکفتنم کرد!

بهار اومد، با یه بغل جوونه

عیدو آورد از تو کوچه، تو خونه!

حیاط ما، یه غربیل!

باغچ ما، یه گلدون!

خون ما همیشه، منتظر یه مهمون!

بهار!، بهار!

یه مهمون قدیمی!

یه آشنای ساده و صمیمی

یه آشنا که مثل قصه ها بود!

خواب و خیال همه بچه ها بود

یادش بخیر بچگی‌ها چه خوب بود!

حیف که هنوز صب نشده غروب بود!

آخ !... که چه زود قلک عیدیامون

وقتی شکست، باهاش شکست دلامون

بهار اومد برفارو نقطه چین کرد

خنده به دلمردگی زمین کرد

چقد دلم فصل بهارو دوست داشت

واشدن پنجره ها رو دوست داشت

بهار اومد، پنجره ها رو وا کرد

منو با حسی دیگه آشنا کرد

یه حرف یه حرف، حرفای من کتاب شد

حیف که همش سوال بی جواب شد

دروغ نگم، هنوز دلم جوون بود

که صبح تا شب دنبال آب و دون بود!

دروغ نگم، هنوز دلم جوون بود

که صبح تا شب دنبال آب و نون بود!!

بهار!، بهار!

صدا، همون صدا بود

صدای شاخه ها و ریشه ها بود!

بهار!، بهار!

چه اسم آشنایی!

صدات میاد! ... اما خودت کجایی؟؟!

وابکنیم پنجره ها رو یا نه؟؟

تازه کنیم خاطره ها رو یا نه؟؟!

یادش بخیر بچگیا چه خوب بود!

حیف که هنوز صب نشده، غروب بود

چقد دلم فصل بهارو دوست داشت

واشدن پنجره ها رو دوست داشت

بهار! بهار! کلام : محمد علی بهمنی، آهنگساز و خواننده: تورج شعبانخانی، تنظیم کننده: حمیدرضا صدری، خواننده: ناصر عبدالهی

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4wHrOjgreqA

 

بهار ماه

بهار ماه، آهنگ: احمد محسن پور، آواز: نور الله علیزاده، شعر: جهانگیر اشرافی

 

بهارم دخترم

بهارم دخترم، فرهاد فخرالدینی، مرضیه

 

بهار می‌شود

ترانه‌ی بهار می‌شود با صدای نسرین حبی و شعر سیاوش کسرائی

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nH-kNwDhTlo

 

بهاران آبیدر

بهاران آبیدر، بیژن کامکار، شهرام ناظری

https://www.youtube.com/watch?v=mQLu378SF30&feature=player_detailpage

 

بهاران خجسته با د

سرود «بهاران خجسته باد» پس از انقلاب ۱۳۵۷، در گرامیداشت سالروز کشته‌شدن خسرو گلسرخی و کرامت‌الله دانشیان از رادیو و تلویزیون پخش شد. شاعر این چکامه دکتر عبدالله بهزادی است که آن را در همدردی با همسر انقلابی جانباخته کنگویی «پاتریس لومومبا» در سال ۱۳۳۹ نوشته است. کرامت دانشیان بخشی از این شعر را تبدیل به سرود کرد و اسفندیار منفردزاده برای آن آهنگ ساخت و آنرا در آستانه‌ی پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ به اجرا در آورد.

هوا دل‌پذیر شد، گل از خاک بردمید

پرستو به بازگشت زد نغمه‌ی امید

به جوش آمده‌ست خون، درون رگ گیاه

بهار خجسته باز، خرامان رسد ز راه

بهار خجسته‌ باز، خرامان رسد ز راه

به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا

به مردان تیزخشم که پیکار می‌کنند

به آنان که با قلم، تباهی دهر را

به چشم جهانیان پدیدار می‌کنند

بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

و این بند بندگی، و این بار فقر و جهل

به سرتاسر جهان، به هر صورتی که هست

نگون و گسسته باد، نگون و گسسته باد

به خویشان، به دوستان، به یاران آشنا

به مردان تیزخشم که پیکار می‌کنند

به آنان که با قلم، تباهی دهر را

به چشم جهانیان، پدیدار می‌کنند

بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=0OC6lP09Xx4

 

بیا که بریم به مزار ملا محمد جان

بیا که بریم به مزار ملا محمد جان، سلما

https://www.youtube.com/watch?v=FU_vpELdbk0&feature=player_detailpage

 

بیا که نوروز است

بیا که نوروز است، سیما بینا

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4l_V9iOpsdk

 

باغچامیزا گلدی باهار

باغچامیزا گلدی باهار، یاشیل شالی سردی باهار

گل دئدیم گلمه دی یار ،گلمه دی یار(۲)

منی یادا سالسان اگر،اوره ییمی آلسان اگر–

آی جئیران سئوگیلیم ، مهربان سئوگیلیم

سیریمی بیلمه دین ، بیلمه دین یار (۲)

اوزون دئدین گوزله منی،شیرین سوزله دینله منی

گوزله دیم گلمه دین یار، گلمه دین یار

 

بهار دلکش

بهار دلکش رسید و دل به جا نباشد

از آن که دلبر دمی به فکر ما نباشد

در این بهار ای صنم بیا و آشتی کن

که جنگ و کین با من حزین روا نباشد

صبحدم بلبل، بر درخت گل، خدا، به خنده می گفت

نازنینان را، مه جبینان را، خدا، وفا نباشد

اگر که با این دل حزین تو عهدُ بستی

حبیب من با رقیب من چرا نشستی؟

چرا دلم را عزیز من از کینه خستی

اگر که با این دل حزین تو عهدُ بستی

عزیز من با رقیب من چرا نشستی؟

چرا دلم را حبیب من از کینه خستی

بیا در برم از وفا یک شب، ای مه نخشب

تازه کن عهدی، خدا، که بر شکستی

بیا در برم از وفا یک شب، ای مه نخشب

تازه کن عهدی، جانم، که بر شکستی

بهار دلکش، شجریان، آهنگ درویش خان، شعر ملک الشعرای بهار

https://www.youtube.com/watch?v=Ii3MAzQLUtY&feature=player_detailpage

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=QL2OflWlc8w

 

بهار می‌آمد

اگر تو آمده بودی بهار می‌آمد

بهار با همه برگ و بار می‌آمد

گلوی زمزمه پر می‌شد از ترانه رود

ترنمی به لب جویبار می‌آمد

اگر تو آمده بودی بهار می‌آمد

زمانه با دل عاشق کنار می‌آمد

اگر تو آمده بودی بهار می‌آمد

زمانه با دل عاشق کنار می‌آمد

هزار شاخه غزل چون انار گل می‌کرد

دل شکسته ما هم به کار می‌آمد

به کار می‌آمد

هزار شاخه غزل چون انار گل می‌کرد

دل شکسته ما هم به کار می‌آمد

به کار می‌آمد

اگر تو آمده بودی بهار می‌آمد

بهار با همه برگ و بار می‌آمد

سپیده‌ای که پر از پلک باز پنجره هاست

به صبح آینه ها بی غبار می‌آمد

اگر تو آمده بودی بهار می‌آمد

زمانه با دل عاشق کنار می‌آمد

اگر تو آمده بودی بهار می‌آمد

زمانه با دل عاشق کنار می‌آمد

اگر تو آمده بودی، بهار می آمد، شعر، آهنگ و آواز: محمد نوری

https://www.youtube.com/watch?v=bnlkQDJPlDU&feature=player_detailpage

 

تا بهار دلنشین

تا بهار دلنشین آمده سوی چمن

ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن

چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر

تا که گلباران شود کلبه ویران من

 

تا بهار زندگی آمد بیا آرام جان

تا نسیم از سوی گل آمد بیا دامن کشان

چون سپندم بر سر آتش نشان بنشین دمی

چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوز نهان

 

تا بهار دلنشین آمده سوی چمن

ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن

چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر

تا که گلباران شود کلبه ویران من

 

باز آ ببین در حیرتم

بشکن سکوت خلوتم

چون لاله تنها ببین

بر چهره داغ حسرتم

ای روی تو آیینه ام

عشقت غم دیرینه ام

باز آ چو گل در این بهار

سر را بنه بر سینه ام

تا بهار دلنشین، بیژن ترقی، غلامحسین بنان، سالار عقیلی

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zYD_ss1MDjs

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=c9m4Y16M1iM

 

حاجی فیروز

حاجی فیروز شاعر: تورج نگهبان، آهنگساز: ناصر چشم آذر، خوانندگان: عارف، فرامرز پارسی و سلی

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=vlgm_DE2aB4

 

رقص شکوفه

شکوفه می رقصد از باد بهاری

شده سر تا سر دشت سبز و گلناری

شکوفه های بی قرار روز آفتابی

به صبا بوسه دهند با لب سرخابی

ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد

آن روی زیبا نظر سوی ما دارد

دلداده بلبل دارد سخن ها

آراید از ساز و سخن بزم چمن ها

پروانه در بزم طرب آمده تنها

باد بهاری با بیقراری

شکوفه پرپر کندو لاله پریشان

بهر طرف دست صبا گشته گل افشان

شکوفه می رقصد از باد بهاری

شده سر تا سر دشت سبز و گلناری

عطر جان پرور گل می برد هوشم

نغمه مرغ چمن کرده خاموشم

ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد

آن روی زیبا نظر سوی ما دارد

شکوفه میرقصد از باد بهاری

شده سرتا سر دشت سبزو گلناری

شکوفه های بیقرار روز آفتابی

به صبا بوسه دهند با لب سرخابی

ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد

آن روی زیبا نظر سوی ما دارد

ترانه سرا: پرویز وکیلی، خواننده: ویگن، آهنگساز: عطاالله خرم، تنظیم: منوچهر چشم آذر

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mdhMtz3X54I

 

سرنای نوروز

خراسانی

بیا که نوروزه، صبح نوروزه

ادم تا چشم به هم میزنه

می بینه که جوانی میگذره و پیری میاد

بیا که نوروزه، صبح نوروزه

دیدی، بکسال گذشت سال نو اومد

انقدر زود که انگار همین دیروز بود

 

مازندارانی

باد بهاران آمده، نوروز سلطان اومده

دوستان مژده دهید، گل گلستان آمده

باد بهاران آمده، نوروز ساطان اومده

دوستان مژده دهید، گل گلستان آمده

نوبهار آمده

درخت خشک شکوفه کرده

بلبل بیدار شده

بر سر شاخسار لانه کرده

مش عموی با ایمان

ای شیرین سخن

دندان هایت مثل صدف

به من انعام بده

 

آذری

بهار به باغچه ما امده

بهار سفره سبز خو را پهن کرده

گفتم بیا، نیامد یار، نیامدی ای یار

اگه از یاد نکنی

دل منو بدست نیاری

ای عشق من که چون آهویی

ای عشق مهربانم

راز مرا نفهمیدی ای یار

 

بلوچی

آوای شادی هالو هالو

هنگام بهار است، بهار می آید

دوباره صدای آمدن بهار می آید

سواحل دریا را ابرها پوشانیده اند

بوی عطر و عنبر در هوا پیچیده است

دلم بسیار شادمان است و خوشحالم

هنگام فصل کشت و زرع رسده است

 

گیلکی

عیدی بده که بهار آمده است

خانه ی ما چه زیبا شده است

زمستان سیاه رخت بربسته است

سکوت و سردی خانه ی ما را ترک می کند

برخیز و کار و زندگی را از سر گیر

برو سراغ باغ و شالیزارت

دوباره بهار امده

بهار دشت و صحرا را فرا گرفته

به امید خدا همه چیز خوب است

برو یارت را صدا بزن

خواهر و برادرت را هم صدا بزن

هنگام پاشدین جو بر شالیزار و شخم زدن زمین است

بعد از کار هم برویم دریا شنا کنیم

شادمانه بر یکدیگر آب بپاشیم

بهار آمده است که اینگونه دیوانه ام

دوباره بهار راه افتاده است

روانه ای دشت و صحرا شده است

به امید خدا همه چیز خوب است

 

کردی

امد بهار، بهاری که پر از شادی است

پر از رایحه نسیم و شکوفه های رهایی

فصل گل و بلبل و شب بوست

زیبایی این گل ها از وجود توست

این جشن و پای کوبی وشادی مبارک باد

روی دلبر من چون خنده گل ها زیباست

امد بهار، بهاری که پر از شادی است

سـرنـای نـوروز، رسـتاک

https://www.youtube.com/watch?v=a_Nj5kIDajc&feature=player_detailpage

 

عید شما مبارک

عید شما مبارک شاعر: بیژن سمندر، آهنگساز و خواننده: ناصر چشم آذر

 

عمو نوروز نیا اینجا!

عمو نوروز نیا اینجا! شاعر: یغما گلرویی، آهنگساز و خواننده: شاهین نجفی، تنظیم: مجید کاظمی

 

کودکانه (بوی عیدی)

بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی

بوی تند ماهی دودی وسط سفره ما

بوی یاس جا نماز ترمه مادربزرگ

با اینا زمستون و سر می‌کنم

با اینا خستگی مو در می‌کنم

شادی شکستن قلک پول

وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد

بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب

شوق یک خیز بلند از روی بته‌های نور

برق کفش جفت شده تو گنجه‌ها

با اینا زمستون و سر می‌کنم

با اینا خستگی مو در می‌کنم

عشق یک ستاره ساختن با دولک

ترس ناتموم گذاشتن جریمه‌های عید مدرسه

بوی گل محمدی که خشک شده لای کتاب

بوی باغچه، بوی حوض، عطر خوب نذری

شب جمعه، پی فانوس، توی کوچه گم شدن

توی جوی لا جوردی هوس یه آب تنی

با اینا زمستون و سر می‌کنم

با اینا خستگی مو در می‌کنم

کودکانه (بوی عیدی)، شاعر: شهریار قنبری، آهنگساز: اسفندیار منفردزاده، خواننده: فرهاد مهرداد

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zSrjwzTuFD4

 

گل اومد بهار اومد

گل اومد بهار اومد، شاعر: بیژن ترقی، آهنگساز: مجید وفادار، خواننده: پوران

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=EpOVXHavOYw

 

گل پامچال

 

گل پامچال، گل پامچال ، بیرون بیا

فصل بهاره ، عزیز موقع کاره

شکوفاهان، غنچه وا کنید، غنچه وا کنید

بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره

بیا دل بیقراره ، بیا فصل بهاره

گل پامچال، گل پامچال ، بیرون بیا

فصل بهاره ، عزیز موقع کاره

شکوفاهان، غنچه وا کنید، غنچه وا کنید

بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره

بیا بشیم کاول اوسانیم، دانه بشانیم

هر تومی جانه، عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره

مهتاب شبان، مهتاب شبان

آیم و آیم ، آیم و دیگ دی سر؛ عزیز می جان و دلبر

مهتاب شبان، مهتاب شبان

آیم و آیم ، آیم و دیگ دی سر؛ عزیز می جان و دلبر

ب بیا بشیم کاول اوسانیم، دانه بشانیم

هر تومی جانه، عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره

گل پامچال، گل پامچال ، بیرون بیا

فصل بهاره ، عزیز موقع کاره

شکوفاهان، غنچه وا کنید، غنچه وا کنید

بلبل سر داره ؛ بلبل سر داره

بیا دل بیقراره ، بیا فصل بهاره

بیا بشیم کاول اوسانیم، دانه بشانیم

هر تومی جانه، عزیز موقع کاره؛ بیا فصل بهاره ...

گل پامچال اجرای قدیمی با صدای روحبخش

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CrcqnEk5ZzY

گل پامچال، ناصر مسعودی

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=oe30PkfYwpQ

 

لاله لر

یازین اولینده گنجه چولونده

چیخیبدی گنده دیزه لاله لر

یاغیشدان ایسلانان یاپراقلارینی

سریپلر دره یه دوزه لاله لر

خیالیمدان نه لر گلیب نه گچر

یاز گلر ائللره دورنالار گوچر

بولاغلار سماور آغ داشلار شکر

بنزیر چمنده کوزه لاله لر

میلیم اوزونده کی کارا خالدادی

هیجرانین درمانی ایلک ویسالدادیلاله لرر

نه واخدیر آشیقین گوزی یولدادیر

بیر گوناخ گله سیز بیزه لاله لر

در روزهای اول بهار، در دشتهای شهر گنجه

لاله ها دوباره تا زانوی آدم می رسند

و برگهای خیس از باران شان را

بر دره ها و دشت گسترانده اند، لاله ها …

چه چیزهایی در خیالم می آیند و چه چیزهایی می گذرند

بهار به سرزمین ما می آید و درناها کوچ می کنند

چشمه ها سماوراش باشند و سنگهای سفید شکر

در میانِ چمن لاله ها به ذغال های سرخ شده می مانند، لاله ها…

میل من به آن خال سیاه صورت توست

هم چنان که علاج هجران در نخستین وصال است

از کی تا حالاست چشم من به راه است

آه اگر روزی به خانه ی ما مهمان می شدید ای لاله ها… لاله ها… لاله ها…

لاله لر،  رشید بهبودوف

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Fq9hF_M4S8Y

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kK5lydWE2MY

 

مژدۀ بهار

مژدۀ بهار با صدای یاسمین

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Usr5CxE4fvg

 

مژده بلبل آمد بهار

مژده بلبل آمد بهار، خواننده حسن زيرك

 

نوروز

نوروز، خواننده حسن زيرك

نوروز شما پیروز

نوروز شما پیروز، شکیلا

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=BPildPb6hPA

 

نوروزانه

نوروزانه، اسماعیل خوئی

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=VTzn0S7_Mxg

 

نوروز خوانی مازندرانی

نوروزخوانی مازندرانی

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact

 

هله نوروز آمد

هله نوروز آمد، وحید قاسمی و هنگامه

https://www.youtube.com/watch?v=vq_pdiD12zg&feature=player_detailpage

 

پی‌نوشت

بسیار خوشحال و سپاسگزار خواهم شد اگر نام و نشانی ترانه‌های نوروزی و بهاری محبوب خودتان را برایم بنویسید تا من بتوانم این سیاهه را کامل‌تر کنم.

 

۱۸ اسفند ۱۳۹۴

احد قربانی دهناری

گوتنبرگ، سوئد

ahad.ghorbani@gmail.com

http://ahad-ghorbani.com

http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari

 

برگرفته از: 
http://ahad-ghorbani.com

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سپاس.برای ایران بمانید.