رزمایش موشکی اقتدار "ولایت" در حال موت و ماجراجوئی های آخوندی

ایران از تناقض دو نیروی کاملن متضاد رنج می برد. نیروی نخست مردم هستند که خواهان صلح، همزیستی مسالمت آمیز و نظامی سکولار دمکراسی بوده، دوم حاکمان اند که هرآنچه از حنجره آنها بیرون می اید، هیچ سنخیتی با فرهنگ، تاریخ و اهداف مردمان ایران نداشته و ندارد. ما نسبت به سیاست های ویرانگرانه و فاجعه بار حکومت اسلامی هشدار می دهیم و خواهان آنیم که، کشورمان از مدار جنگ طلبی، کشمکش های ارتجاعی - مذهبی، عربده کشی های لمپنی و ماجراجوئی های اسلامگرایان خارج شود.

 

حکومت ها بارکشان فرهنگ، سیاست و جهانبینی اقشار و طبقاتی هستند که آنها را بر مسند قدرت نشانده اند و سوخت و ساز و جذب و دفع سیاسی آنها در ارتباط با خاستگاه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی شان قابل تبین است. حکومت اسلامی آخوندهای شیعه ایران هم از این قاعده مستثنی نیستند.

حکومت اسلامی در انقلاب بهمن بر دوش حاشیه نشینان از روستا کنده شده و شهری نشده، بقدرت چنگ انداخت. نیروی ضربت حکومت اسلامی را نه قشر فرهیخته جامعه، بلکه لمپن های سازمانیافته در مساجد، دسته جات مذهبی، حوزه های دینی، زورخانه ها و .. تشکیل دادند.

بررسی نقش لمپن ها (جاهل ها) در تاریخ سیاسی - اجتماعی ایران و بویژه  دوره قاجار، انقلاب مشروطه، جنبش ملی 1332، انقلاب بهمن، تثبت قدرت اسلامگرایان،سرکوب های خیابانی دهه 60 و .. حائز اهمیت است و پیوندهای اقشار عقب مانده فرهنگی- اجتماعی با قدرت سیاسی، و چگونگی استفاده از انها علیه مردم، تصویر روشنی را از پایه اجتماعی اسلامگرایان شیعه در برابر ما قرار می دهد.

حکومت اسلامی نه تنها بده بستان فرهنگی- منشی خود را با اقشار لمپن جامعه تقویت کرده، بلکه نمایندگان ارگانیک این اقشار را در راس نهادهای مذهبی –ایدئولوژیک سرکوب قرار داده است.

کاربرد فرهنگ لمپنی در گفتمان سیاسی حاکمان امری تصادفی نیست که در موضع گیری های سیاسی، نظامی و دیپلماتیک بشکل زننده ای جلو گر می شوند. غالبن با شنیدن واکنش های نظیر فلان کشور جرئت نمی کند، آن کشور غلط می کند، سگ زرد برادر شغال است و .. نمود یافته است. رزمایش موشکی "اقتدار ولایت" در حال مرگ و تهدید مستقیم اسرائیل هم از این دست واکنش های غیرسیاسی پان اسلامیست های حاکم بر ایران است.

چندی پیش منطقه شاهد مانور نظامی ائتلاف ارتجاعی "سنی ها" بود:

مانور "کشورهایی همچون عربستان، امارات، اردن، بحرین، سنگال، سودان، کویت، مالدیو، مراکش، پاکستان، چاد، ترکیه، تونس، جزایر کومور، جیبوتی، پادشاهی عمان، قطر، مالزی، مصر، موریتانی به‌ علاوه نیروهای سپر شبه‌جزیره" برگزار گردید و واکنش حکومت اسلامی در سیمای "جاهلی" منگ، کور، کر و هذیانگو علیه اسرائیل نمود یافت:

"علت اینکه موشک های ۲۰۰۰ کیلومتری طراحی کردیم، برای هدف قرار دادن دورترین دشمن یعنی رژیم صهیونیستی است".

حکومت اسلامی آخوندهای ایران رزمایش "اقتدار ولایت ۱" را با آزمایش  ۱" موشک‌های بالستیک بپایان رساند. اقدام تحریک آمیز حکومت اسلامی با هیچ عقل سلیمی قابل تائید نیست و در راستای منش حقیرانه و رفتارغیرسیاسی، واکنشی و برخاسته از فرهنگ "چاله میدانی" است  که به رزمایش بار لمپنیزم نظامی داده است.

در واکنش به تهدید  تحریک آمیز، جنگ طلبانه، عامدانه و لمپنانه حکومت اسلامی، کشورهای دیگر واکنش نشان داده  و در اخبار خواندیم که؛

"نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد تصریح کرده است: این آزمایش‌های موشکی، تاکیدی است بر  این که  می بایست با شرکایمان در سرتاسر جهان، برای کُند و تضعیف کردن برنامه موشکی ایران همکاری کنیم.

سپاه پاسداران روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری از انجام یک رشته آزمایش موشک‌های بالستیک خود خبر داد و اعلام کرد در این رزمایش دو موشک با برد ۲۰۰۰ کیلومتر را مورد آزمایش قرار داده است.

این در حالی است که آمریکا فرانسه و دیگر کشور‌ها اعلام کرده‌اند که آزمایش موشک‌های بالستیک ایران نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است.

 نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد اضافه کرده است: علاوه براین، فرماندهان نظامی ایران مدعی شده‌اند این موشک‌ها برای تهدید مستقیم اسرائیل طراحی شده‌اند. ما چنین تهدیدی را علیه یک کشور عضو سازمان ملل متحد و همچنین یکی از نزدیک‌ترین متحدانمان، محکوم می‌کنیم."

دیپلماسی در حکومت اسلامی نمی تواند جدا از فرهنگ، ایدئولوژی و منش حاکمان باشد. نظامی گری سیاسی، ملی و مردمی بدون جارو جنجال، مبتنی بر ارزیابی صحیح از توازن قوا و منطبق بر نقشه و برنامه منتج از تازه ترین تحلیل های سیاسی و دستاوردهای علمی میسر است. در حکومت اسلامی آخوندهای ایران، مرزی میان لمپنیسم نظامی و نظامیگری سیاسی وجود ندارد و این لمپنیسم ماجراجویانه با فلسفه، فرهنگ و چرائی تکوین آخوندیسم در ایران همخوانی دارد.

اقدامات تحریک امیز و شعارهای امریکاستیزانه و اسرائیل ستیزانه و نیز ایستادن پشت اسلام و اسلامگرایان در تضاد با خواست ایرانیان و منافع و مصالح آنها قرار دارد. اسلامگرایان حاکم بر میهن ما پس از شکست استراتژی ایجاد جبهه اسلامی علیه اسرائیل و امریکا و تشکیل جبهه جنگی بزرگ مسلمان سنی علیه حکومت شیعه ایران، به هذیانگوئی علیه اسرائیل و امریکا پرداخته تا گردوخاک بپا شود و شکست شعارهای استراتژیک حکومت اسلامی در ایجاد همپیمانی میان مسلمانان را پنهان کنند.

حکومت اسلامی با چند ویژگی تشخص یافته است.

 1-حکومتگران و حامیان شان به درجات مختلف در مذهب اسلام حل شده اند. چرائی و عزیمتگاه ها متفاوت بوده و هست.

2-حاکمان و حل شده گان در حکومت، در فرهنگ و مناسبات پیشاسرمایه داری منجمد شده اند. آنها از عزیمتگاه نظری بیابانگردان 1400 قبل در عربستان و منافع اقشار غیرمولد و طفیلی جامعه، علیه همه مظاهر تاریخی، فرهنگی و سیاسی – اجتماعی ایرانی و نیز جهان مدرن و دگراندیش اعلام جنگ داده اند.

 3-بیگانگی کاست روحانیت شیعه با فرهنگ، تاریخ و منش ایرانیان و خصلت نهادینه آشتی ناپذیر اسلام سیاسی با فرهنگ، اجتماع و تاریخ ایران، در 37 سال گذشته به اثبات رسیده  و پراتیک خونبار اسلامگرایان،  راهی برای همزیستی مسالمت آمیز باقی نگذاشته است. از جهت دیگر چارچوب اسلام سیاسی با اندیشه های انسان ستیزانه و دگماتیسم زمخت بربرمنشانه ایجاد شده و هرگونه تلاش جهت انسانی کردن چهره کریه (اصلاحات) اسلام سیاسی، به شکستن اصول آن می انجامد.

4-همانطور که ساختار کاست روحانیت شیعه در ایران قبل از کسب قدرت سیاسی، بر اساس سلسله مراتب  شبکه ای و مافیائی بوده، همان مناسبات و منش پس از کسب قدرت هم تداوم یافت.

اسلام و حکومت اسلامی سرچشمه تبعیض در ایران و نماد آپارتاید مذهبی ، جنسی، فرهنگی است. اصول 12 تا 14 و .. به آپارتاید روحانیت شیعه و قانونیت داده که در تناقض با ابتدائی ترین حقوق شهروند ایرانی قرار دارند.

5-از تبعات سلطه روحانیت شیعه بر ایران، گسترش فرهنگ و منش بیکاره گی، انگل زیستی، بی فرهنگی، فساد، فحشاء، لمپنیزم و ... بوده که از حاکمان به  شبکه های گسترده پیرامونی سرایت کرده و از نرم های جامعه اسلامی شده اند.

خلاصه کلام؛

از کوزه حکومت اسلامی همان تراود که در اوست. عربده کشی های سران حکومت اسلامی فاقد بار سیاسی بوده و اساسن نشانگر رزمایش لمپنزم نظامی ولایت روبه مرگ است تا نظامیگری سیاسی هوشمندانه و میهن دوستانه!

امروز سرنوشت ایران بدست لمپن هائی افتاده که سیاست را در "جهاد" (غارت ثروت کشور و پاکسازی فرهنگ و تاریخ ایران) و بیگانه ستیزی خلاصه کرده و بزرگترین خطر برای موجودیت مردم و کشور ما هستند.

ایران از تناقض دو نیروی کاملن متضاد رنج می برد. نیروی نخست مردم هستند که خواهان صلح، همزیستی مسالمت آمیز و نظامی سکولار دمکراتیک هستند. نیروی در حال موت دوم حاکمان اند که هرآنچه از حنجره آنها بیرون می اید، هیچ سنخیتی با فرهنگ، تاریخ و اهداف مردمان ایران نداشته و ندارد. ما نسبت به سیاست های ویرانگرانه و فاجعه بار حکومت اسلامی هشدار می دهیم و خواهان آنیم که، کشورمان از مدار جنگ طلبی، کشمکش های ارتجاعی - مذهبی، عربده کشی های لمپنی و ماجراجوئی های اسلامگرایان خارج شود. در عین حال، سیاست نفی نظام نکبتبار اسلامی (ائتلاف آخوند- جاهل) و اعاده حیثیت از ایران و ایرانیان را ادامه می دهیم.

اقبال اقبالی

13.03.2016

چند منبع در باره رابطه روحانیت شیعه و جاهل ها:

*************************************

هما ناطق: دوزخ سازان روی زمین

https://altmag2011.files.wordpress.com/2012/06/nat...

نادر رزاقی: نقش لومپن ها در انقلاب مشروطه ایران

http://www.tribuneiran.org

مسعود نقره کار: جاهل ها ولات ها، روحانیون و سلاطین

http://www.tribuneiran.org

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به تمامی مسئولان و گردانندگان " سایت ایران گلوبال "
با وجود تمامی مشکلات ، کمبودها و معضلاتی که درگیر آن هستید ، خسته نباشید.
پیشآپیش سال نو، نوروزباستانی را به تمامی شما وخانواده با وجود دوری از میهن و نیز تمامی ایرانیان در اقصی نقاط جهان تبریک گفته و آرزوی بهروزی و پیروزی برایتان داریم.
سپاس برای انتشار نوشتارهای ارسالی از طرف : (ا.و.گ.ا) و پیشگامان جنبش کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران - درون میهن

به نمایندگی از طرف یاران درون میهن
رها کاویانی از ایران

امروز ناهید شید بیست و هشتم اسپند ماه سال 12784 آريايي
برابر با جمعه بیست و هشتم ماه اسفند سال 1394 تازي وهجدهم ماه مارس 2016 ميلادي

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
(ادامه کامنت قبلی)

برای اجرایی نمودن این «نباید» نه تنها باید که حقوق اساسی شهروندی در قانون اساسی تضمین شود؛ بلکه نهادی به عنوان «پدافند حقوق اساسی شهروندی مردم» وجود داشته باشد که ادامهٔ حیاتش نه در گرو کشمکشهای احزاب و قدرتهای مالی و صنعتی و انتخابات دوره ای؛ بلکه به خاطر ترس و ننگ عزل شدن با رای مستقیم مردم باشد. ما این نهاد را یک نهاد ضروری دانسته و نام آنرا به رسم نیاکانی «نهاد پادشاهی» مینهیم و به همین دلیل نیز نه سلطنت طلب و نه جمهوریخواه هستیم.

پیشگامان جنبش کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران - درون میهن

جاويدان نيايش هاي نياکانمان نگاهبان تمامي فرزندان ايران باد

امروز ناهید شید بیست و هشتم اسپند ماه سال 12784 آريايي
برابر با جمعه بیست و هشتم ماه اسفند سال 1394 تازي وهجدهم ماه مارس 2016 ميلادي

(ا.و.گ.ا)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Rahā kāviyāni az irān
ما برای زندگی مبارزه می‌کنیم

تعریف ما از «جمهوری»
از نظر ما بحثهای سخیفی که میان سلطنت طلبان و جمهوریخواهان در رابطه با مقایسهٔ جمهوری و سلطنت مشروطه و همچنین ارائهٔ نمونه های گوناگون برای اثبات سخنان خویش در حد «به نظرت این بهتر است و یا آن بهتر است؟» میماند و ارزش و محتوای اینگونه بحثها در ردیف «بحثهای کلامی مذهبی» است. آنچه که هر دو گروه به مردم نمیگویند ساختار حقوقی و مدنی و اقتصادی این سیستم هاست و این در حالی است که تمامی این سیستمها دارای ساختار حقوقی؛ اجتماعی؛ مدنی و اقتصادی همسانی بوده و زیربنای حقوقی؛ اقتصادی و اجتماعی و مدنی کشورهای نمونه را «اقتصاد لیبرال» تشکیل میدهد. محافظه کارترین احزاب و سوسیال دموکرات ترین احزاب در چنین جوامعی به خاطر پذیرفتن اقتصاد لیبرال به عنوان ساختار مالکیت اقتصادی در خدمت حفظ سیستم هستند و
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ممنون از مهر مهربانان عزیز که کمنتار نوشتند.
تندرست و سربلند باشید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لذا ما تعریف حکومتها و روشنفکران غرب در رابطه با دموکراسی را نمیپذیریم و ماحصل تلاشهای سیاسی و اجتماعی مردم غرب را به عنوان حاکمیتهای لیبرال میشناسیم که با دموکراسی فاصلهٔ زیادی دارد.
آنچه که در تبلیغات غرب به عنوان دموکراسی معرفی میشود در حد داشتن حقوق مدنی برای مبارزه در چهارچوب اقتصاد لیبرال مانده است و بسیاری از حقوق اساسی شهروندی به «داشتن توانایی» مشروط شده است. به عنوان مثال یک شهروند غربی آزاد است که خانه و سرپناه داشته باشد؛ اما این آزادی به وسیلهٔ اصل «داشتن توانایی خرید خانه» مشروط گردیده است و همزمان با آن عده ای دیگر به طور مادرزاد نه تنها این توانایی را دارند که خانه بخرند؛بلکه توانایی خریدن صدها خانه و کرایه دادن آنها را نیز به طور مادرزادی بر اساس قوانین وراثت نیاکانی مردمان غرب دارا هستند وبدین سان است که یک شهروند از زمان تولد به صورت شهروند ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
Rahā kāviyāni az irān
ما برای زندگی مبارزه می‌کنیم

با تعریف ما ،از دموکراسی آشنا شوید

از نظر ما حاکمیت سیاسی تبلور فیزیکی یک ساختار حقوقی تعریف شده بر اساس «حقوق داشتن و مالکیت» است و سایر قوانین به عنوان شاخ و برگهای قوانین بنیادی پذیرفته شدهٔ نوع مالکیت؛ تنظیم شده و برای تصویب به مجالس فرستاده میشوند.
به سخنی دیگر تعریف قوانین «داشتن و مالکیت» مادر تمامی قوانین است. به عنوان مثال تمامی قوانین اسلام در زیر سایهٔ سنگین چند قانون پایه ای مالکیت تعریف میشوند که عبارتند از:
۱- مالکیت پدر بر فرزندان. پدر میتواند فرزندان خود را به قتل برساند و هیچگونه مجازاتی برایش وجود ندارد. پدر میتواند فرزندان خود را «نافرزند» بنامد (عاق کردن) و این نشان میدهد که در اسلام رابطهٔ پدر و فرزندی نیز بر اساس رابطهٔ طبیعی نیست و یک امر حقوقی است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من هم از تحلیل روشنگرانه شما استفاده کردم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود به جناب اقبالی برای این نوشتار روان که همانی است که اشاره نموده اید.
لطفاً با توجه به امکاناتی که در اختیار دارید به گوش جهانیان بطور مستمر برسانید که ، ایران وملت ایران جدای از جمهوری اسلامی حاکم بر کشورمان و امت اسلام تازیپرست است.