قتل دستفروش فقیر توسط پاسداران در بناب

دستفروش آجیل شب عید, شهر بناب آزربایجان جنوبی با شلیک گلوله باسداران وحشی اسلامی-ایرانی بقتل رسید. شبکه های مجازی هجوم پاسداران مسلح بمنظور بر چیدن بساط دستفروشان در محله ساعاتچی و مقاومت فروشندگان را دلیل مرگ آجیل فروش جوان اعلام کرده اند. رفتار وحشیانه کهریزک مسلکان حاکم ر .ا محکوم کنیم.
فیلم زیر از این حادثه گرفته شده است.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
سلام.تو و فکر!!!؟قربون شعبان بی مخ های قدیم.قربون داعش های البغدادی..شماها روی آنهاراصدسال است درعصرانقلاب انفورماتیک وانفجاراطلاعات سفیدکرده اید.
هنوزدستاوردها ونتایج تفکربی فکرشماهاکه بدترازداعش صدسال گذشته تان ازجامعه ایران ومنطقه پاک نشده است.
صدسال است پول نفت بادآورده رادوشاه شاهنشاهی بزرگ وحاکمیت داعشی اسلامی تان برای تفکربدترازداعش خودتان خرج میکنید.
هنوزنتوانسته اید ازدنیای جهان سوم خارج شوید.هنوزبایدبرای ارتباط باجهان دوم لنگ اندازید.هنوزهم اگرانگلیس (بی بی سی )فرانسه .وغرب وروس ازشماروی گرداندعین حباب محوونابودمیشوید.
دنیا ثانیه ایی ولحظه ایی پیشرفت میکند.شماها ونویسندگانتان چسبیده ایدبه استخوان های فسیلی کورش وداریوش.
هنوزنوشته های یهودی وغربی های استعماری برای شماها آیه قران است.بعدهم میفرمایی فکرش می کردم.توکجا وفکرکجا؟
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
فکرش را می کردم.شما حتی در مقابل یک کامنت جدی بازهم به بیراهه زدید.
پس در برخورد با شما ها ، همان طنز در خوراست.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
نوشته شما به خودتان نیزصدق پیدامیکند.چش قشنگه !،من چندسال پیش سری به دانشگاه آزاددماوندزدم .کاری داشتم که مقداری دم درب آن منتظرکسی شدم.دیدم رانندگان آنجابزبان تورکی حرف میزنند.ولی یک نوع مخصوص شبیه تورکی خلجی . ازخودشان پرس وجوکردم که کجایی هستید،همگی گفتندبومی منطقه هستیم ،بعدسری به بوفه ایی درهمان محل برای صرف چایی رفتم دیدم قهوه خانه چی بادوستانشان نیزتورکی حرف میزنند.
اگرشماازآن تورکان باشی بایدبه عمق فاجعه آسیملاسیون وژنوساید(نسل کشی فرهنگی )پی ببری والا ازمن برای شماکاری برنمی آید.
درضمن شماازمثل تورکی مااستفاده کرده ایی ،ماهم همان مثل رابه تورکی جوردیگری میگوییم .میگوییم ..یوولمامیش قاشیق اولما.یعنی قاشق نشسته نباش.من درافرادی که تاریخ نخوانده به تاریخ جعلی این دوران یکصدسال باورپیداکرده اند.حتی اصل ونسب خودرامنکرمیشوند.مثل شما ووارداین بحث های عمیق میشوند.
امیدوارم که کمی هم
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
متوهم بیشتر،کسانی را گویند که یک توهم ایجاد شده از طریق گیرنده هایش در ذهنش تجلی می یابد و بر اساس همین توهم دست داده شده واقعیت هارا نه ، بلکه آنچه که خود می پندارد، واقعی فرض می کند.البته این توهم آسیبی به آن واقعیت بیرونی نمی رساند اما نمی شود منکر این شد که فرد ی که به او توهم دست داده ، واقعیت را نمی بیند و در رابطه با هر واقعه ای به نوعی مغلطه کرده و خاک به چشم دیگران می پاشد و در صدد ایجاد کینه و نفرت پراکنیست.
مردمان ساکن شهرستان دماوند ضرب المثلی دارند و به فردی که در هر مسئله و موردی نظر داده و دخالت می کند می گویند : قاشق نشسته
حال با وجود این توصیفات شما بفرمائید آیا ع.ب.تورک اوغلی نام اصلی شماست یا ناخودآگاه بسمت افکار خودبزرگ بینی یا به توهم بیسوادی خود و پدرانتان گرفتار شده و این نام های مستعار را انتخاب نموده اید؟
امضاء: ممدچش قشنگه
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
سلام-درزمان قدیم مردم نام فرزندان خودراشمسعلی،چراغعلی،شیرعلی،پلنگعلی.گرگعلی.شمس الله، می گذاشتند.ماهم برای اینکه این بااین بازی کنیم وآنهارابه اسیری بگیریم همیشه آنهاراکارهای خطرناک وا میداشتیم،مثلابه آنهامیگفتیم مگه توشیرنیستی مگرشیرعلی ترسومیشودوازاین حرف ها وآنهارامجبورمیکردیم به بالای درختان رفته برایمان میوه ازآن جاهای خطرناک چیده وپایین اندازد.تنهاکافی بود،هندوانه زیربغلشان بگذاری،
حال دردروان پس ازانفلاب هم تعدادی متوهم شده اسم بچه هایشان رامثلا ،آرش،کاوه،داریوش،کورش،ووو..گذاشتند.البته اینهادلیل برآگاهی این پدران بنوددلیلش بیسوادی ویاداشتن سوادآریامهری بود.
حال این طفلک هاناخودآگاه بسمت افکارخودبزرگ بینی ویا به توهم بیسوادی خودوپدرانشان گرفتارشده ،مثل ملاها درزیرهرنوشته ومقاله ایی یک فتوا میدهند.ازاین افرادتوقعی بیش نیست.
دراین بین تعدادی نیزبخاطرکینه و..خودرابااین نام هاتزیین
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
اون پاسدار حرامزاده ، یک تازیپرست است. او ایرانی نیست. خودش و خانواده اش نباید در امان بمانند.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
بابا مگه اون چی گفت شوما چی شنُفتی که این جوری بهم ریختی؟ .اینی که نوشتی از از پونزه کلمش ، بیست کلمَش غلط املائیه .نکن. سکته می زنیا.یهو دیدی از دست رفتی آ من تازه به شوما بچه مغولا عادت کردم خدائیش.نکن حیفی به مولا. آی بچه یه لیوان آبقند
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
از اینکه مبارزه سیاسی و ضد دولتی آذری ها ، راسیستی و نژادگرایانه و ضد فارس وضد کرد و ضدارمنی و ایرانی شده ، هم ما در آینده ، و هم آخوندها در زمان حال ، امثال شما 3-2 نفر در این سایت را مقصر میدانند که موجب انحراف بخشی از نیروی اپوزیسیون شده و در خدمت بیگانگان قرار گرفته اید- و در آینده در دادگاههای خلقی ، صحرایی و یا عدل علی ، محاکمه چند دقیقه ای خواهید شد تا بفهمید به تبلیغ کینه ضد بشری نژادگرایانه در قرن 21 چه عواقب و ماکافاتی برایتان در تاریخ ترکستان خواهد داشت . ما از چپ و راست و ملی و مذهبی و انقلابی و ضد انقلابی در سرکوب بیرحمانه شما تجزیه طلبان آذری بطور موقت هم که شده کوتاهی نخواهیم کرد تا درسی برای نسلهای آینده گردد. اگر شجاعت دارید خودرا علنی کنید و به ایران بازگردید . 70 مبلیون سرباز اسلام و زردشت و مصدق و مارکس و رضامیرپنج در انتظارند . تنها خانه امن تان غرب و انکارا وباکوست
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
آقای فارس قولی ناراحت نشو کار را به آنجا رساندید که شعار مرگ برفارس جای شعار های ملی و خواستهای ملی آربایجان را در استادیوم های ورزشی و مجامع گرفته کافی است در Google و یا You Tube بنویسید مرگ بر فارس بیش از 20 فیلم از نقاط مختلف از جمله استادیوم آزادی تهران و تبریز و اورمیه و زنجان میتوانی ببینی یعنی همگی از داخل است و امیدوارم جنابعالی به جای تهدید ما خارجی نشینان جرئت خود نمائی در داخل را داشته باشی البته مذدوران سلاح بدست رژیم تنها در سایه سلاح خود نمائی میکنند و اگر روزی جواب این سلاح ها با سلاح داده شود ایران از سوریه و عراق هم بدتر خواهد شد که من شخصا چنین آرزو را ندارم ولی دهن کجی شونیزیم به خواست ملل غیر فارس نهایتا به ویرانی راه خواهد برد و در ضمن آنهایی که طرفدار ترور و خشونت پ ک ک هستند فردا همین پژاک در بسته امروزی فعال خواهد شد و شما حامیان ترور در ترکیه باید جوابگو باشی
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
سلام-به تورکعلی .دوست افغولی هندی الاصل اعیرانی شده توجیک ، فرافکن .من دراعیران هستم وباورکن هرهفته یک بارلاقل به کولئک چال میروم.من هروقت دلم خواست به اروپا وآمریکا وآسیاومغولستان هم سفرهای زیبایی میکنم .
دوستانی دارم که برایم سرازپانمی شناسند.دور وبرم پراست تزقوچاق نبی وکوراوغلی وبابک وستارخان وباقرخان وشهریاروصمدبهرنگ وبهروزدهقان ومرضیه اسکویی وزینب پاشا.اگرباورکن آنهاتورابشناسندوعین عنتربا توبازی کرده وتورا همچون توپ فوتبال بهم پاس داده وآخرهم به جلال آبادشوتت میکنند.
ماسربازان بسیارمرموزی داریم ومیتوانیم هروقت بخواهیم به طوفان تبدیل شویم.شما فقط هارت وپورت میکنید وشاهنامه میخوانید.اگرحدادعادل ها وکنترل سیاسی ونظامی راازشمابگیرندهمچون موش سوراخ موش رادرافغولستان هم نمیتوانیدپیداکنید.
اگرادب ومتانت بلدباشی میتوانم مثل انسان حسابت کنم.
من توکم وتورک آزری وافتخارمیکنم بعنوان
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
کارخانه چپ محصولی جز مصیب و فقر و بدبختی و نژاد پرستی عریان تولید نمی کند. شعار های چپی زنده باد همبستگی خلقهای جهان به راستی چرا به نفرت تبدیل شد؟. جایگاه کنونی ان شعار همبستگی خلقهای تحت ستم اکنون کجاست ؟ مخالفان نه با نظام بلکه با مردمی در بند دشمنی میورزند و این کمال نا جوان مردی است . مقصر واقعی در حقیقت جریان چپ است که راه استبداد اخوندی را در ایران فراهم کرد و اکنون ملتی در بند را رها کرده و به دنبال رای دادن به یکی از ماران دوسر ارتجاع است. قتل یک دست فروش را اگانه به حساب مردم پارس زبان گذاشتن وحشی نامیدن خود نیز جنایتی دیگر است . روشن فکر چپی زمانی خود را به دولت روسیه فروخته بود و اکنون وامدار نظام اسلامی و یا ابزار دست دولت ترکیه و اسرائیل و یا عربستان شده است.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
اگر دست فرزندان ایران به تو و یا به اسم واقعی غیرمغولی ات برسد .... سرگرمی تجزیه خواهی کشورها در اروپا برایتان چنان گران خواهد شد که به زیارت قبر چنگیز و تیمور لنگ بروید .
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
تا به حال ما آزری بودیم با این کامنتهای بالا ما با جادوگری شدیم آزری تورک. جماعت پانفارس شما معجزه قرن هستید. استعداد شما از بالقوه به بالفعل رسیده است. هرجا به ضرر شما است ما آزری تورک یا تورک هستیم و هرجا به نفعتان است از نظر شما می شویم آزری با خون و نژاد پاک آریایی. بالاخره با خودتان چند چند هستید؟
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
سلام-آقای تاجیک افغانی هندی قبلی .مادرسیستم اعیران باتفکرراسیستی فارسی نمی توانیم پاسدارتورک آزری داشته باشیم.این تورکان آسیملاسیون شده ودرخدمت حکومت فاشیستی اسلامی فارسی استعماری ایرانند.خودت به افغولی بازی نزن.
مگرزمانی که انگلیس درهندوستانتان استعمارمستقیم داشت .سربازان سرکوبگرانگلیسی بودند؟
آن موقع هم برهم ولایتی افغانی وهندی شماخودسربازان هندی توسط انگلیس حکمرانی میکردند.
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
اون اذری ترک نیست ایرانی است.
حالا میتونی بری:)
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
همه افراد حاظر به ترکی حرف میزنند ولی در اینجا یکهو ترانداز ایرانی است. و ترکهای حظر حضرت موسی!
عدم انتشار شده: 
false

نظر : 
آن پاسدار نیز یک آذری ترک است . جناب راسیست که به دروغ از ایرانی اینجا نام میبری . دیرنج .... اسم مغولی ات خیلی .... است .
عدم انتشار شده: 
false