دو کلام در دفاع از خودمدیریتی سکولار دمکراتیک در روژاوا (کردستان سوریه)

خودمدیریتی سکولار دمکراتیک، نیروهای فاشیستی - ارتجاعی مذهبی، قومی، تباری را از خاستگاه انسانمدارانه و سکولار دمکراتیک بمبارزه می طلبد. شعار فدرالیسم در روژوا از چنین گوهری برخوردار است، زیرا در نبرد با دیکتاتوری "جمهوری" عربی اسد و متحدینش، اسلامگرایان فاشیست ترکیه، سعودی و داعش تکوین یافت و نمی تواند سکولار دمکراتیک نباشد.

 

از درون تحولات بزرگ همواره امکان سربراوردن نیروهای واپسگرا و عناصر سازنده آینده بهتر وجود دارد. از دورن انقلاب کبیر فرانسه، جنگ های داخلی امریکا، انقلاب مشروطه ایران و .. ارزش های جهانشمول زاده شدند. بالعکس از درون انقلاب بهمن نیروئی بقدرت رسید که پتانسیل ویرانگرانه، واپسگرایانه و انسان ستیزانه آن، آشکارتر از آفتاب است!

خاورمیانه در تب بحران میان دو جبهه ارتجاعی - فاشیستی واپسگرا و حرکت مدرن آینده ساز میسوزد. یکسوی ارتجاع منطقه اسلامگرایان سنی و شیعه بمیدان آمده تا منطقه و اگر بتوانند سایر کشورهای دیگر را به قهقرای صدر اسلام بکشانند و جبهه دیگر مردم عمدتن سازمان نیافته اند که به اینده ای آزاد، سوسیال و سکولار دمکراتیک دلبسته اند.

سوریه مصداق تضادی می باشد که در منطقه جریان دارد و به قتلگاه مردم تبدیل شده ست. از میان شعله های آتش و خمپاره و خون های جاری در سنگرها، مشعلی سوسوکنان بر آینده ای بهتر در انتهای تونل جنگ و بربریت بچشم می خورد.

"امروز، 17 مارس ، گروه ها و کنشگران کرد سوریه در نشستی در "رمیلان" در شمال سوریه، برپایی سیستم فدرال را در کردستان سوریه اعلام کردند".

این موضوع ما را برآن می دارد تا در مورد فدرالیسم مکث کنیم. شعارهای فدرالیسم و حق تعیین سرنوشت ملل تا زمانی که مبانی تئوریک و سمتگیری های سیاسی – اجتماعی خود را تبیین نسازند، می توانند در چارچوب شعارهای بسیج کننده پوپولیستی به ابزار دست نیروهای ارتجاعی - فاشیستی تبدیل شوند. نیروهای پیشرو نمی توانند با مصالح قدیمی و فرسوده، جامعه نوین را پی ریزی کنند. شعارهای پوپولیستی حق تعیین سرنوشت خلق ها و فدرالیسم لانه های نیروهای ارتجاعی بومی گرا می باشد که جاده قدرتگیری فاشیست ها، فئودال ها، خان ها، دیکتاتورها و اسلامگرایان را فرش می کنند.

اکنون زمان آن فرا رسیده که گامی بلند برداریم و از عزیمتگاه نیروهای مدرن، بالنده و آینده ساز جوامع، شعارهای خود را تدقیق کنیم. مرزهایمان را با نیروهای ارتجاعی شفاف کنیم تا مردمان منطقه درست را از نادرست و دوستان را از دشمنان تشخیص دهند.

نیروهای پیشرو، آزادیخواه و سکولار دمکرات نمی توانند زیر شعارهای پوپولیستی به کیف کش های ارتجاع سقوط کنند. از اینرو عناصر انسانی، آزادیخواهانه و دادگرانه سکولار دمکراسی را به زبان سیاسی روز ترجمه نموده و با مطالبه خودمدیریتی سکولار دمکراتیک، مرزهای مذهبی و تباری را کوتاه و کوتاهتر می کنند. در سمتگیری پوپولیستی فدرال خواهی و حق تعیین سرنوشت خلق ها، برپائی دیوارهای خونی، قومی، قبیله ای، نژادی و مذهبی  بلندتر میشوند.

این سمتگیری در گوهر خود نه تنها مرکزگریز، بلکه دگرگریز و نفرت افرین بوده و تمایل به درونگرانی تباری را تقویت می کند. در حالی که سیاست خودمدیریتی سکولار دمکراتیک ناظر بر حقوق خود و همزمان تقویت اشتراکات و تعمیق دمکراسی و پیامد آن تقویت همبستگی مردمان و گیتی گرائی است.

خودمدیریتی سکولار دمکراتیک، نیروهای فاشیستی - ارتجاعی مذهبی، قومی، تباری را از خاستگاه انسانمدارانه و سکولار دمکراتیک بمبارزه می طلبد. شعار فدرالیسم در روژوا از چنین گوهری برخوردار است، زیرا در نبرد با دیکتاتوری "جمهوری" عربی اسد و متحدینش، اسلامگرایان فاشیست ترکیه، سعودی و داعش تکوین  یافت و نمی تواند سکولار دمکراتیک نباشد.

کردهای روژوا در محاصر سه ارتجاع فاشیستی حکومت های ترکیه، اسلامگرایان داعش و عربستان سعودی و رژیم اسد و متحدینش، قرار دارد. آنها بر سر دوراهی بیرون آمدن از منگنه نیروهای فاشیستی – ارتجاعی و تداوم اسارت قرار داشتند.

انها، ما و جهان بیدار و ازادیخواه نمی توانیم به اسارت کردهای روژوا رای دهیم. اما میتوان با حمایت از عناصر قوی آزادیخواهانه، انسانمدارانه و سکولار دمکراتیک آنها دفاع کرد و بمردمان منطقه نشان داد که چگونه می توان دیوارهای کاذب را از راه  همبستگی انسانی، گفتگو و مدارا کوتاه کرد.

 شعار کنونی فدرالیسم روژوا می تواند به خودمدیریتی سکولار دمکراتیک با مضمون انسانی، رهائیبخش، ترقیخواهانه و گیتی گرایانه  تدقیق گردد و همبستگی سراسری مردمان کشور را بموازات خودمدیریتی سکولار دمکراتیک تامین کند.

سوریه به این جهت که کشوری از هم پاشیده است، تاکید بر داشتن ارتش مستقل توسط مردمان روژوا قابل درک است. در یک نظام سکولار دمکراتیک باید آنچنان مرزهای میان کشورها کوتاه شوند تا نیازی به شعار جدایی، ارتش مستقل ، دولت تباری (نژادی) و .. نباشد.

کردهای کردستان سوریه در "رمیلان" موجودیت سیستم فدرال در سوریه را اعلام کردند. این نیرو در شرایط کنونی منطقه از پتانسیل بیشتر در دفاع از ارزش های سکولار دمکراسی از خود نشان داده است و به نظر نمی رسد که فدرالیسم روژوا از عناصر اصلی سکولار دمکراسی  فاصله بگیرد و ابزار قدرتگیری ارتجاع کردی در روژوا گردد.

تفاوت میان فدرالیسم روژوائی و فدرالیسم بارزانی مانند تفاوت خودمدیریتی سکولار دمکراتیک و فدرالیسم قبیله ای است. فدرالیسم مبتنی سکولار دمکراسی در گام نخست مرزهای روشن و بلندی با فاشیست های مذهبی – تباری (نژادی) ترسیم کرده و چشم به آینده بهتر برای خود و سوریه دارد، از همینرو شایسته حمایت بیدریغ است.

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود خدمت شما دوست گرامی بایدعرض کنم که بیشترین تاوان دموکراسی خواهی را چه در ایران و چه در 3 کشور اشغاگر کردستان(ترکیه و عراق و سوریه) مردم کرد پرداخت کرده اند. بنده نمی خوام زیاد بحث و بسط بدم و تنها به این اکتفا می کنم که در زمانیکه مردم تهران عکس خمینی و در ماه می دیدند مردم کردستان درکردستان عزیز متینگ های سکولارسیم و دموکراسی خواهی و به راه می انداختند و با نگاهی به رزومه رهبران کرد و شعارهای احزاب کردی به راحتی می توان درک کرد که دانش و شعور سیاس - اجتماعی مردم کردستان ایران یک سرو گردن بالاتر از سایر نقاط ایران هستش.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
راستی چرا از عمل تروریستهای پ ک ک در آنکار و تروریستهای داعش در استانبول و کشته شدن مردم بی گناه خبری پخش نمیشود یعنی تروریستهای پ ک ک و داعش با رهنمود اربابانشان میخواهند آسایش را در ترکیه بهم زنند و خبرش پخش نمیشود و لااقل بخاطر یک نفر از کشته شدگان دیروز که ایرانی بوده عمل زشت تروریستی را پخش کنید مخصوصا آنهايی که با انسان ترک زبان دشمنی دارند و برایشان فرق نمیکند در هر کجای دنیا باشند این حضرات عجیب سکوت کرده اند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رئیس شوراى تورکمان‌ های سوریه: اعلام تشکیل دولت فدارالی در سوریه توسط پ.ی.د همزمان با آغاز مذاکرات ژنو مشکوک است
عبدالرحمان مصطفی، رئیس شوراى تورکمان‌ های سوریه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت:" اعلام تشکیل حکومت فدارالی در سوریه توسط گروه پ.ی.د همزمان با شرکت همه گروه‌ های مخالفین رژیم اسد در مذ را مشکوک دانست".

در کشوری ۲۲ میلیونى حق ندارد به تنهایى در مورد تشکیل دولت فدارالی تصمیم گیرد، گفت:" دولت فدارالی را نمی‌ توان یک طرفانه اعلام كرد و اگر قرار است سوریه تجزیه شود باید با رای مردم این کشور صورت گیرد".

زمان بندی تشکیل حکومت فدارالی در سوریه توسط پ ی د. در زمان شركت مخالفین رژیم در مذاکرات ژنو، مشکوک به نظر می‌رسد. این گروه مزدور تابع فرمان و اوامر دیگران است. تشکیل و ادامه چنين دولتى غیرممکن است".

او رفتار پ.ی.د جهت اعلام دولت فدارالی بدون انجام همه‌ پرسی از مردم سوريه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گویا هر 5 نفر کشته شده در اثر بمب اخیر در ترکیه خارجی بودند از آنجمله یک ایرانی و سه اسرائیلی و یک بادکوبه ای .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شماها آنقدر با اسم ديگرى نفرت پراكنى كرديد كه حالا بمثل معروف كافر همه را به كيش خود پندارد، به همه مظنون هستيد. واقعيت را مى توانيد يك قدم لطف كرده و زحمت كشيده مهاباد يا سنندج بياييد و ياد بگيريد. در ضمن هيچكدام از شما معلوم نيست كه چى يا كى هستيد كه حالا چون كم آورده ايد بديگرى تهمت نفرت پراكنى مى زنيد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شورش اسمى همه گير در كوردستان است و اين دليل عدم شناخت شما از كوردستان است، كورد همانطور كه از دست نژادپستان تورك و عرب در فكر رهايى است به همانطور هم در فكر رهايى از دست نژادپرستان فارس مى باشد، ما تاريخى جداگانه از فارس و پارس داريم و تاريخ ما تاريخ مجادله براى رهايى از سلطه فارس و نژادپرستانش مى باشد، ما با كسى دشمنى نداريم اما نژادپرست فارس هم ارجحيتى به نژادپرست تورك و عرب ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چند ده هزار کرد به چه حقی برای 22 میلیون تصمیم می گیرند؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شورش کردی، همان آلتین پان ترک است.
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به کاربر گرامی، شورش کوردی،.....گمان رود که بر هیچکدام از خوانندگان این سایت پوشیده نیست که شما کُرد نیستید و فقط یک نفر شورشی و اختلال گر و تقرقه گرا هستید. شما اگر کُرد می بودید یک اسم بنام "شورش کوردی" برای خودت انتخاب نمی کردید، تا جنبش دمکراتیک و مدرن مردم کُرد را شورش بنامید.
آن زمان که مردمام مهاجر و مهاجم تُرک و عرب قوم ایرانی را به شاخه های مختلف قومی، کُرد، لُر، بختیاری، لرستانی، گیلگی و مازندرانی و غیره، .. تقسیم میکردند تا با تفرقه اندازی خود بر ایران حکومت کنند گذشته است ایران دوران فئودالیته و قومگرایی منطقه ای را پشت سر نهاده است
در آلمان امروز بطور رسمی 16 شاخه و تیره قومی آلمانی وجود دارد، ولی همه خود را آلمانی معرفی میکنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شتر در خواب بیند پنبه دانه/ گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
كوردها تنها ملتى هستند كه در مبارزه با نژادپرستان خود تبديل به نژادپرست نمى شوند. البته نسبت به محبت آقاى ناصر كرمى نسبت به كوردها بايد تشكر كنم، ولى ايشان بيشتر از منظر پان فارسى به كوردستان علاقه دارد و بيشتر در تخيل ايران بزرگ و آريايى است، اما با تمام احترام به ايشان كوردستان خود هم قابليت اتحاد ندارد و نهايتاً اين طور كه روشن است ما با سه كوردستان مستقل مواجه خواهيم بود كه مطمعناً شايد در آينده كنفدراسيون كوردستان تشكيل داده شود ولى در رابطه با ايران ما فقط مى توانيم همسايه هاى خوبى باشيم و كوردستان نه علاقه دارد كه سرور و سلطان فارس و ايرانى باشد و نه علاقه دارد كه به نوكرى فارس ادامه دهد. ما در كوردستان شرقى مبارزه مى كنيم كه از شر نژادپرستان فارس و شيعه نجات پيدا كنيم، آنوقت شما مى خواهيد ما مثل گوسفند خود را دوباره تقديم قصاب كنيم، البته لُرها و لَك ها شاخه اى از كوردها هستند
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سپاس از همه گرامیانی که با کمنتارهای خود در تعمیق گفتگو پیرامون وضعیت سیاسی کردستان سوریه شرکت کردند. نظرات و تاکیدات دوستان باورمند به آزادی، دمکراسی، سکولاریسم و مبارزه برای برداشتن موانع موجود بر سر راه ازادی مردمان منطقه و در لحظه کنونی روژوا، قابل تعمق و سر فصل های مباحثات جدی برای تبیین راه برون از شرایط بغرنج کنونی است.
من با عنوان "دو کلام در دفاع از خودمدیریتی سکولار دمکراتیک در روژاوا (کردستان سوریه)" می خواستم و همچنان می خواهم نظرات جامعه ایرانی را به نقاط قوت جنبش روزوا در مبارزه علیه فاشیسم در انواع گوناگون و نیز حفظ پرنسیب های انسانمدارانه جلب کنم.
ما از متن همین پلمیک های سیاسی می توانیم تناقضات مدافعان دروغین ملیت ها" را اشکار کنیم و پیوندهای عمیق آنها با ارتجاع فاشیستی را فاش کنیم.
مردمان روژوا نه با برافراشتن پرچم عرب ستیزی و ترک ستیزی و نه ایجاد زمینه های جنگ های

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای ناصر کرمی عزیز وگرامی ، ما اگر بتوانیم شر این رژیم آدمکش ودزد اسلامی را ازسرخلق ایران برداریم وبعد از آن همین جغرافیای سیاسی فعلی ایران را حفظ کنیم کلی هنر کرده ایم.
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای موحدی (بامدادان) گرامی،
سیاست ورزی خوشبینی و یا بدبینی نیست، عصر روشنگری که دنبال مفاهیم و متدولوژیک سیاسی فلسفی و هستی شناسی بود، هم سپری شده است، سیاست ورزی امروز ترکیبی از علوم مختلف و مجموعه ای از معادلات درونی و پیرامونی و انتخاب ابزارهای درست برای امروز و فردا است.
تحلیل های ما که در بررسی سه قطب پان ترکیسم و پان عربیسم و پان اسلامیسم و ناسونالیسم ایرانی در منطقه بود یکی یکی درست از آب درآمد و آنها را به روشنی و بصورت پراتیک تجربه کردیم و میکنیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خواهش مي كنم اين قدر فارس اشغالگر يا تورك فاشيست يا كورد قبيله اي نگوييد الان در شرايط فعلي خاورميانه و سورية كوردها بهـترين تصميم رأ برأي خود گرفته اند، در سورية اي كه دولت مركزي نميتواند امنيت خودش رأ نگه دارد داعشي ها هـم كمر به قتل هـمه بسته اند ، كوردهـا حق دارند با إعلام فدراليسم به حل مشكلات خود بپردازند و برأي أين امر احتياجي به راي موافق من فارس يا من اذري و و و ندارند كوردهـا فعلا ميخواهند زنده بمانند لطفا أين رأ خواهـشا درك كنيد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای ناصر کرمی گرامی، شما بیش از حد خوشبین هستید، بسیاری از گروههای کرد خطاب به ایرانیان میگویند اشغالگران فارس ودر خیال خود قصد دارند بخشهای کرد نشین ایران را جدا کنند وکشور کردستان بزرگ را تشکیل دهند . در ضمن فدرالیسمی که کردهای سوریه تشکیل داده اند فدرالیسم ارتجاعی قومی است واز زمین تا آسمان با فدرالیسم مدرن واداری تفاوت دارد ، شما اگر به فیلمها وعکسهای شادی اینها توجه کنید یک پرچم کشور سوریه که ائتلاف ملی وارتش آزاد نیز به آن پرچم احترام میگذارند در دست اینها دیده نمی شود این فدرالیسم است یا تجزیه طلبی!!؟
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای اقبالی گرامی، درود بر شما،
با تمام امکانات موجود بایداز جنبش دمکراتیک و سکولار ایرانی تباران کُرد دفاع و پشتیبانی کرد، هر ایرانی، هر انسان آزاده و دمکرات، و هر انسانی که پای بند حقوق بشر باشد، باید از خودمختاری مردم کُرد حمایت کند.
بویژه ایرانیان راستین و از همه مهمتر مردمان زاگرس نشین از شمال غربی تا خلیج فارس باید از هم تباران ایرانی کُرد خود دفاع کند،
خودمختاری مردم کُرد در سوریه استقلال بخشی از ایران و شکوفایی و برپایی دوبارهء هویّت ایرانی است. از رژیم خدمتگزار پان ترکیسم و پان عربیسم علی خامنه ای و شیخ حسن روحانی بی هویّت سمنانی انتظاری نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا یا خانم عئزا کسی از مردم آزربایجان با استقلال کردها مخالف نیست. مخالفت با تشکیل کشور بر زمینهای دیگران است . همین کار را 60 هزار ارمنی در قره باغ با کمک روسها انجام دادند و به اصطلاح اعلام استقلال کردند ولی امروز در فلاکت مطلق هستند و اگر ترس علیف از روسها نبود و یا یک دولت ملی در آزربایجان سر کار بود امروز مسئله ای بنام قره باغ وجود نداشت. متاسفانه زمام امور کردها را نه مردم کرد بلکه سازمانهای تروریستی که عامل کشورهای بیگانه و مافیای ترانس نارکوتیک هستند به عهده گرفته اند و تنها چیزی که اینها دنبالش نیستند آزادی و رفاه ملت کرد هستند. من فکر نمی کنم این اعلام فدرالی با توجه به جنایات و پاکسازی قومی که دستجات صالح مسلم انجام داده اند زیاد دوام بیاورد چونکه تا دیروز بشار اسد از کارت کردها استفاده می کرد ولی حالا با این کار حتی ایران و بشار اسد هم مواضعشان را تغییر خواهند داد و اوضاع

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
راستی چه شده آن همه هواداری از عملیات تروریستی پ ک ک در ترکیه ؟ امروز خود مختاری کردها را یا رد میکنید و یا هزار اما و اگر برایش میگذارید ! حضرات من ترک آذربایجانی از حق استقلال تمامی ملل تحت ستم از جمله کوردها عربها بلوچها و ترکها دفاع میکنم شما چی ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اهمیت اعلام فدرالیسم در کردستان غربی(روژآوا) چیست؟
1 - ملتی که تا سه سال پیش شناسنامه و حق شهروندی سوریه و حتی حق زندگی نداشتند امروز با مبارزات قهرمانه شان دولت ملی تشکیل دادند و آنها را تا سطح دولت ملت ارتقا دادند. کوردها با تشکیل دولت فدرال همه تلاشها، مبارزات و موجودیت ملی شان را در جهان تثبیت کردند.
2 - کردهای سوریه اثبات کردند که اگر ملت 2 - 3 میلیونی بتواند و اراده کند با اقتصاد ویران و نابود شده که در حال جنگ و در محاصره فاشیستهای ترک و عرب ، و مواجه با مخالفت کشورهای غربی و منطقه دولت تشکیل دهد پعنی ملتهای بزرگ و قدرتمند مانند تورکهای آذری هم میتوانند دولت فدرال یا دولت مستقل تشکیل دهند.
(با توجه به این تجربه دولت آذربایجان شمالی هم میتواند بدون توجه به روسیه و غرب منطقه قره باغ را در دو روز آزاد کند)
3 - اعلام دولت فدرال توسط کردها ادامه جنگ به شکل دیگری علیه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امیدوار هستییم که خاورمیانه به این حد بلوغ برسد که این سیستم مدرن و دمکراتیک را بتواند هضم کند و الگوئی برای دیگر مناطق خاورمیانه باشد ، این پیروزی بزرگ را به تمام کردهای سوریه و کردهای سه کشور دیگر تبریک میگویم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هيچ كس هيچگونه ترسى نداشته باشد، اگر انسانهاى متمدن و بافرهنگى باشيد همه پرسى را در كوردستان برگزار مى كنيد و ما كوردها تصميم نهايى خود را را مى گيريم و در صورت راى به جدايى البته سعى خواهيم كرد همسايگان خوبى باشيم وگرنه همچنان كه عرض كردم قرار نيست اشغالگران در خاك كوردستان شكم چرانى و سورچرانى كنند و ما بعنوان صاحبخانه از شكم مان را صابون بزنيم! همانطور كه عرض كردم ما بعضى وقتها بيش از حد مهمانوازى مى كنيم و اميدوارم كه اين سنت حسنه را در مواجهه با اشغالگران كه فارسها هم يكى از آنها هستند ديگر رعايت نكنيم. در ضمن ما نژادپرست نيستيم و جمهورى كوردستان هميشه مدافع حقوق ملى و شهروندى شهروندان تورك زبانش و ديگر مليتهايش هم خواهد بود و حقوق آنها رعايت خواهد. الان هم در حكومت اقليم كوردستان حقوق شهروندان توركمن و آشورى به بهترين نحو ممكن رعايت مى شود. اين فرق ما است با نژادپرستان مدعى منشور

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنا بران مثال اشنا هر چند در خانه همسایه عروسی است ولی ترس در خانه ماست . بدون شک این اقدام بدون کمک دولتهای خارجی از جمله دولت یهود میسر نیست. کافی است به نقشه خود مختار بزرگ کردستان نگاه کننید تا شادی شما به تعجب گرایش پیدا کند. حتمن نگاه کننید برای دانش جغرافیای سیاسی خوب است. بدون شک دیگر نیروهای تجزیه طلب در ایران از این اقدام خلقی سرمشق گرفته و هرج و مرج جنگ کرد و ترک زندگی مردم را تباه خواهد کرد.ازادی انتخابات و دمکراسی تنها راه حل برون رفت از بحران است . خود مختاری به معنای ازادی و دمکراسی نیست و کردستان عراق نمونه روشن یک واحد خود مختا راست. این خود مختاری همان خواست حزب توده در ایران و سازمان فدائی و فرقه پیشه وی است. تبریک به چپ تجزیه طلب.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تشکیل هر دولتی یا دولت فدرالی در سرزمینهای اشغالی محکوم است و آغاز کشمکشهای خونین است که آخرش معلوم نیست. کردهای سوری هم خیلی زود و باعجله شادی میکنند و آنهم در سرزمینهائی متعلق ه خودشان نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقاى موحدى: براى ملت كورد فقط ملت كورد حق دارد تصميم بگيرد، كوردها همانطور كه خود و سرزمين شان تحت اشغال توركها و عربها است در ايران هم اين سرزمين تحت اشغال فارسها است. اشغال گران براى استمرار اشغال گرى البته دست و پا خواهند زد. اما تصميم نهايى بر عليه اشغالگران را فقط كوردها خواهند گرفت، البته ما ملتى ميهمان نواز هستيم، ولى تاريخ نشان داد است كه هميشه بر عليه اشغالگران بوده ايم و مطمعناً با گل و شيرينى از آنها استقبال نخواهيم كرد. ما نقاط اشتراكى با اشغالگران تورك، عرب و فارس نداريم كه آنها براى ما تعيين تكليف كنند. در ثانى خودمختارى و خود مديريتي چاره درد كوردها نيست، چاره كار رهايى از چنگال اشغالگران و استقلال است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خودمديريتى و كانتون بازى تكرار اشتباهات زنده ياد قاسملو و قاضى است كه ماهيت فاشيسم و نژادپرستى را نشناختند و خودمختارى را به استقلال ترجيح دادند. رژيم نژادپرست عرب سوريه نيز مانند نژادپرستان فارس- شيعه بعد از بازيابى قدرت از دست رفته اين خودمديريتى و كانتون را به خاك و خون خواهند كشيد. چاره استقلال كردستان است. در ضمن اقليم كوردستان براى ما مايه اميد و الگو است، همچنان كه مبارزات پ پ ك بر عليه فاشيسم توركى الگويمان است. به اميد اينكه ملت كورد تحت اشغال فارسها هم مبارزه خود را به سطح برادرانشان در تركيه و سوريه برسانند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پوتک = پُتک

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تا زمانیکه اهن گداخته است پوتک را با کوبید. مردان و زنان کرد سالیان زیادی دوش بدوش هم برای رهایی از ظلم و تبعیض علیه حاکمان مستبد و سلطه گر (عراق، سوریه، ایران و ترکیه) مبارزه میکنند. کردها به این درک رسیده اند که حقوق ملی- انسانی را کسی به انان دو دستی تقدیم نمی کند، باید از حق خود دفاع کرد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استقلال حق هر بخش از کردستان است. اما امروز بهترین انتخاب برای کردستان غربی ( روژآوا ) سیستم فدرالی است. چون بقول شما فاشیستهای عرب و تورک آنها را محاصره کرده و در محاصره کامل اقتصادی هستند. شهرها ویران شدند، اقتصاد نابود شده است. سلاح کافی و مدرن ندارند و غیره.
ملل تحت ستم در ایران باید از کردها درس سیاست و اقدام عملی یاد بگیرند. من به جسارت کردهای کردستان غربی آفرین می گویم. آنها علیرغم مخالفت دولتهای فاشیست ترک هرکیه، ایران، سوریه و امریکا فدرالیسم اعلام کردند. آنها نان برای خوردن، کفش و لباس برای پوشیدن و سلاح برای جنگیدن ندارند و در محاصره نظامی فاشیستها در حال آماده باش و جنگ بسر میبرند ولی با جسارت جهت تعیین سرنوشت خود سیستم فدرالی را انتخاب کردند. آرزو میکنم کردهای سوریه بعد از کسب قدرت اقتصادی و نظامی و یافتن متحدین جهانی به کشوری مستقل تبدیل شود. آرزو میکنم که ملل تحت ستم در

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبالی شما از نیروهای کرد سوریه و ترکیه طوری حرف میزنید گویی از مردم کبک حرف میزنید . اینها نمیتوانند دمکرات باشند چون در این آشفته بازار سوریه هیچ نیرویی دمکرات نیست . جنگ کردهای سوریه را مثل فیلمهای هالیودی نشان می دهید که گویا یک ملت دمکرات تنها کردها هستند و رزمندگان آنها که خانمهای زیبا روی هستند در مقابل ارتجاع ایستاده اند و میخواهند در سوریه حکومت سوئد را برپا کنند. آقای اقبالی همانگونه که بارزانی حکومت قبیله های خوذ را برپا کرده سوریه هم آنگونه خواهد بود . به نظر من تنها کردهای ترکیه هستند که دمکرات ترند آنهم نتیجه حکومت های نیمه دمکرات ترکیه بوده است. شما خودتان همیشه از فاشیست میگوید اما نوشته های شما بوی فاشیست میدهد نویسنده بی طرف یا حداقل دموکرات در نوشته های خود احساسات و تخیلات را از واقعیات تفکیک میکند.شما میتوانید ضد ترک یا عرب باشید ولی بعنوان یک نویسنده نمیتوانید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقبالی گرامی، این حرکت گروههای کرد در اعلام تشکیل فدرالیسم در برخی مناطق کرد نشین سوریه خود سرانه بوده است وبدون هماهنگی با ائتلاف ملی سوریه وارتش آزاد انجام شده است، عمل صحیح آن بود که مسائلی همچون طرح فدرالیسم در شرایطی عادی مطرح میشد زمانی که رژیم جنایتکار اسد سقوط کرده باشد وآواره ها برگشته باشند وبه طور کل شرایط نرمال شده باشد ومردم سوریه در یک همه پرسی به طرح فدرالیسم در کشورشان رای مثبت میدهند یا منفی ، مناطق کرد نشین سوریه فقط متعلق به کردهای آن کشور نیست متعلق به تمام 22 میلیون سوری است همانطور که در کشور ما استانهای کردستان وآذربایجان وخوزستان وبلوچستان فقط متعلق به کردها و ترکهای آذری وعربهای خوزستانی وبلوچها نیست ومتعلق به 80 میلیون ایرانی است وبه طور مثال بعد از سرنگونی رژیم استبدادی جمهوری اسلامی اگر قرار باشد در ایران فدرالیسم برقرار شود باید تمام مردم ایران در یک رفراندوم