آرزوها و پیمان‌های سال نو خورشیدی

بیائید در آغاز سال نو خورشیدی، همنوا با دگرگونی طبیعت، همگی، همراه و همگام آرزو کنیم و پیمان ببندیم.

آرزوها و پیمان‌های سال نو خورشیدی

بیائید  در آغاز سال نو خورشیدی، همنوا با دگرگونی طبیعت، همگی، همراه و همگام آرزو کنیم و پیمان ببندیم.

 

بیائید همگی، همراه و همگام آرزو کنیم:

سال نو سال رخت بربستن دروغ، ریا و سیاهی از ایران و جهان و سال آمدن راستی، راستگوئی و سپیدی باشد.

سال نو سال رهائی ما از زندان غم و اندوه و ترس و واهمه باشد و سال شادی، دلجوئی، امنیت، آرامش و آسایش باشد.

سال نو سال پایان نفرت و خشونت باشد و سال بالندگی عشق و دوستی و سازگاری.

سال نو سال پایان رشک، حسادت، تنگ نظری، کوته فکری، تهمت و افترا باشد و سال شور زندگی، همدوشی، همگامی، همراهی، سازش، ملایمت و دوستی.

سال نو سال پایان غرور و خودستائی و تکروی باشد و سال پذیرش، چشم پوشی و آسانگیری و همراهی و همکاری.

سال نو سال پایان دلمردگی، نامرادی، نومیدی، دلسردی، افسردگی و یاس باشد و سال شور زندگی امیدواری، بهره وری و کامیابی.

سال نو سال مرگ پایان اختلاف با زور و اسلحه باشد و سال گفتگو، یکدلی و چشم‌پوشی.

سال نو سال پایان ساختن تفنگ و بمب و تانک باشد و سال ساختن مداد و دوچرخه و تراکتور باشد.

سال نو سال پایان زجه ها و گریه ها و غرق شدن کودکان باشد و سال آواز و رقص و شادی و آموختن کودکان باشد.

سال نو سال پایان گرسنگی، فقر و بیماری باشد و سال وفور و سلامتی باشد، که مادر زمین اگر مهربان باشیم برای همه غدا و جا و آرامش دارد.

سال نو سال پایان کینه‌‌ورزی، ترور، جنگ‌ و ویرانسازی باشد و سال زایش آشتی، رواداری، دوستی، صلح و سازندگی برای ما تمامی ساکنان دهکده جهانی.

 

بیائید همگی، همراه و همگام، پیمان ببندیم:

روادار و چشم‌پوش باشیم و با بلندهمتی، گشلده دستی و سعه‌صدر برخورد کنیم.

بی تفاوت نباشیم و بر هر نقض کرامت انسانی عکس العمل نشان دهیم.

زمین فقط برای ما نیست و ذخائر آن هم نامحدود نیست، با اسراف و زیادروی آنرا نابود نکنیم و سهم فرزندانمان را با امانتداری نگهداریم..

هوا سرچشمه زندگی ماست، آن را نآلائیم، اگر می شود پیاده و اگر نه با دوچرخه یا اتوبوس نقل مکان کنیم.

تن خویش و عزیزانمان را با ورزش و کار نیرومند کنیم و جان خویش و عزیزانمان را با دانش پژوهی دادگرانه و عشق به دیگران ببالنیم.

جانمان از دروغ و ریا و تنمان را از بیماری حافظت کنیم، راستگو و بی ریا باشیم.

دود پاشیدن بذر خشونت، کینه، تنفر و دشمنی بیش از هرکس، به چشم خودمان و عزیزانمان می رود، بیائید مهربان، دلسوز، نوازشگر، خشونت پرهیز، دلجو، بردبار، سازگار، شکیبا، آزرمجو، خوشخو، دوست و روادار باشیم.

۲۹ اسفند ۱۳۹۴

احد قربانی دهناری

گوتنبرگ، سوئد

ahad.ghorbani@gmail.com

http://ahad-ghorbani.com

http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari

 

برگرفته از: 
http://ahad-ghorbani.com

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.