دبیر کل کومله: "فدرالیسم دموکراتیک روژاوا –شمال سوریه شایان حمایت و پشتیبانی است"

دبیر کل کومله (سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران) اعلام فدرالیسم دموکراتیک روژاوا –شمال سوریه را تصمیمی مترقی دانسته و خواهان حمایت از آن شد. روز گذشته ۱۸ مارس، "ابراهیم علی زاده" دبیر کل کومله (سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران) در گفتگو با تلویزیون کومله ضمن اشاره به هویت سکولار و برابری خواه فدرالیسم دموکراتیک روژآوا، اعلام آن را تصمیمی دموکراتیک خواند که تمام خلق های این منطقه هویت خود را در آن بازیابند و آن را شایان حمایت و پشتیبانی دانست.

 

روز گذشته ۱۸ مارس، "ابراهیم علی زاده" دبیر کل کومله (سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران) در گفتگو با تلویزیون کومله ضمن اشاره به هویت سکولار و برابری خواه فدرالیسم دموکراتیک روژآوا، اعلام آن را تصمیمی دموکراتیک خواند که تمام خلق های این منطقه هویت خود را در آن بازیابند و آن را شایان حمایت و پشتیبانی دانست.

ابراهیم علی زاده در بخش دیگری از این گفتگو اعلام فدرالیسم دموکراتیک شروژآوا – شمال سوریه را واکنشی می بیند به مذاکرات ژنو۳ که بدون توجه به تحولات روژآوا و کانتون های غرب کُردستان در جریان است و سعی می کنند آن را نادیده بیانگارند.

دبیر کل کومله تاکید کرد که این تصمیم با هر نامی چه کانتون و چه فدرال، تصمیمی است برای مدیریت منطقه ای که عملا مستقل بوده و از کنترل حکومت مرکزی خارج شده است.

 شایان ذکر است که روز پنجشنبه ۱۷ مارس ۲۰۰ تن از نمایندگان گروه های اتنیکی و احزاب سیاسی غرب کُردستان و شمال سوریه پس از دو روز رایزنی و گفتگو، گام های اولیه را برای ایجاد فدراسیون شمال سوریه با نام "فدرالیسم دموکراتیک روژاوا – شمال سوریه" را برداشتند.

پس از اعلام این سیستم، مقام های ارشد ترکیه و سوریه ضمن ابراز مخالفت با ایجاد چنین سیستمی اعلام کردند که ایجاد چنین سیستمی تمامیت ارضی سوریه را به مخاطره خواهد انداخت.

-  http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=60503#sth...

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.