نوروز از ریشه ما و فرهنگ ما حرف میزند

جشن های نیمه شعبان برای مهدی، تولد فاطمه زهرا، تولد امامان، همه جعلی، ضد ایرانی، مسخ کننده میباشند و در ستایش استعمارگری و نادانی و خرافه میباشند. تمام تلاش اسلام از زمان هجوم عرب تا جمهوری اسلامی، در پی نابودی جشن نوروز و تمدن ایرانی است. ولی این جشن به همت مردم و ایران دوستان پایدار باقی مانده است. این جشن را گرامی بشماریم و به یاران و فرزندان خود بیاموزیم.

جشن نوروز را گرامی میدارم زیرا از ریشه ما و فرهنگ ما حرف میزند، از طبیعت و زندگی میگوید. جشن نوروز با شادی و روان انسانها پیوند دارد، آدم ها را به هم نزدیک میکند، موسیقی و شعر را فعال میکند، اندوه و غم را به عقب میراند. از نگاه جامعه شناسی هر جشنی روح یک ملت را منعکس نموده و هویت او را به نمایش میگذارد. این جشن پیوند انسان و طبیعت را برجسته میکند و پیوندهای اجتماعی را از سستی بیرون میکشد. عید قربان متکی بر اسطوره ای خشونت بار است زیرا ابراهیم برای اثبات مهر و اطاعت خود به خدا در پی کشتار فرزندش اسماعیل است. در جامعه مسلمان این عید به کشتار عظیم گوسفندان و جاری کردن خون در میدان های عموی منجر شده است. جشن های نیمه شعبان برای مهدی، تولد فاطمه زهرا، تولد امامان، همه جعلی، ضد ایرانی، مسخ کننده میباشند و در ستایش استعمارگری و نادانی و خرافه میباشند. تمام تلاش اسلام از زمان هجوم عرب تا جمهوری اسلامی، در پی نابودی جشن نوروز و تمدن ایرانی است. ولی این جشن به همت مردم و ایران دوستان پایدار باقی مانده است. این جشن را گرامی بشماریم و به یاران و فرزندان خود بیاموزیم. 

http://www.tribuneiran.org/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%8...

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سپاس از اقای ایجادی . توجه دارید که برای هر شادی و سنت ملی قلمهای استعماری و جیره خواران بیگانه به کلوخ اندازی بر میایند . ما مردم ایران د رچنبره ارتجاع دینی و پس مانده های ارتجاع سرخ قرار گرفته ایم . ما شاهد هستیم که چگونه مردم در سرتاسر ایران به پیش باز نوروز و چهارشنیه سوری رفتند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جشن سال نو ریشه در تمدن های باستانی منطقه خاورمیانه یعنی سومر ، بابل ، عیلام و.........دارد پانفارس ها خیلی تلاش دارند این سنت باستانی خاورمیانه و اسیای مرکزی را به نام خود مصادره کننداین نوشته آقای ایجادی هم در این راستاست .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نوروز زيبا و باستانى مانرا ، كه بى ترديد ، شناسنامهُ ما در هر كجاى اين جهان پهناور است ، به شما فرزانه پاكدل ودلير سرزمينم ،از ژرفناى دل وجان شاد باش گفته برايتان شادزيوى ، بهزيوى و ديرزيوى ارزو ميكنم ...

مهر اهورايي همواره نگهدار خانه و كاشانه تان باشد ، شاد وتندرست با همهُ خانواده خود باشيد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جشن سال نو يك سنت باستاني مربوط به 4000 سال قبل و دوره سومريها و بابلي ها بوده و ربطي به فارس ها و ...... ندارد سومريها و بابلي ها 12 روز اول سال را جشن مي گرفتند و روز سيزدهم را استراحت ميكردند سرزميني هم فكر كنيم منشا جشن سال نو عراق كنوني است و كسي هم در فكر نابودي جشن سال نو نيست