پشتیبانی از دربندان سیاسی در مراسم ماه مه درکلن

دعوت به دفاع درفضای واقعی از دربندان سیاسی در جمهوری اسلامی در مراسم ماه مه درکلن ، در شرایطی بسیار سخت برای این عزیزان !
کلن یکشنبه 1 مای 2016 ، ساعت 12 تا 15 ، میدان Heumarkt. جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران/ کلن.

فردا در مراسم اول ماه مه درکلن !

دعوت به دفاع درفضای واقعی از دربندان سیاسی در جمهوری اسلامی در مراسم ماه مه درکلن ، در شرایطی بسیار سخت برای این عزیزان !

فقط درمراسم 1 ماه مای سال گذشته در کلن، 2015 ، بیش از 250 تن با شرکت و تصویر خود پشتیبانی خودرا از دربندان در جمهوری اسلامی اعلام کردند.
کلن یکشنبه 1 مای 2016 ، ساعت 12 تا 15 ، میدان Heumarkt. پهلوی مجسمه ، میز جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران/ کلن. در صورت امکان اطلاع رسانی کنید
.
دوستان ، همراهان تلاش ما این است که با همراهی شما ، در شرایطی که اخبار مر بوط به اعتصاب غذا ، خطربه دار آویختن و ناپدید شدن آزادیخواهان ودگر اندیشان دربند در جمهوری اسلامی هرروزه در سراسر جهان پخش میشود ،این بار نیز پیامی ابتکاری وقوی تر از اعتراضات روز مره در فضای مجازی ، به افکار عمومی جهانیان ونیز ایران درباره لزوم دفاع از این عزیزان ،هم میهنان دربنددرمقابل سرکوب جمهوری اسلامی ، بفرستیم ، امری که مدافعان حقوق بشر دراین شهر 28 سال است که در راه آن کوشیده اند.
جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران/ کلن 10 اردیبهشت 1395 ، 29 آوریل 2016

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.