پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من

فرياد دليرانه ی دكتر محمد ملكى، اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب ، از دليران در بند، درس آموز وافتخار آفرين است. دكتر ملكى با سابقه ی درخشان ٦٥ ساله ی حضور در ميدان مبارزات آزاديخواهانه ی ايرانيان، در زندان هاى شاه وشيخ، در دانشگاه و در جامعه امتحان فداكارى وسرسپردگى به آرمانهاى خود را داده است.... جعفر عظيم زاده واسماعيل عبدى، پرچمداران مبارزات صد ساله ی ستمديدگان ايران، از حق حيات شرافتمندانه ی زحمتكشان دفاع می کنند

 

ديدار يك فريادى

ارجمندى كه از تجربيات زندان وزندگى مبارزاتى اش بس بهره برده ام، اسنادى گرانبها برايم فرستاده بود، نمونه هائى از تلاشهاى شگفت اور و افتخار افرين زنجيريان در شكنجه گاههاى  عمامه داران، زندانيان سياسى ما، معرفى كننده كارگران، كارمندان، اموزگاران، زنان، دانشجويان، اصحاب قلم، پزشكان، وكلا وهمه ازاديخواهان ايران. گوهران تابناكى كه در ظلمت يلداى ولايت مطلقه فقيه مى در خشند. طلوع خورشيد ازادى را بر تاريك خانه خونين جلادان حاكم مژده مى دهند. 

در قديم به جاى كلمه شاكى وشاكيان گلواژه گوياى فريادى وفرياديان را به كار مى بردند. 

همكار ارجمند من وكيلى است در جامه وجرگه فرياديان. من هنوز " ديده به ديدار دوست...."  باز نكردم. لابد حق ندارم به وعده واجب الوجود در باره، امكان  رسيدن به عمر با عزت ١٢٠ ساله ترديد كنم . قاهر جبار از دعا وارزوى مادرم كه هميشه ميگفت " الهى پير بشى"با خبرند.

به اين ترتيب بين ٤٠-٥٠ سال اينده به"پايان شب سيه.." مى رسيم. با سپاس از همكار ناديده،

دوست فداكار وفريادى ام،دعوت به ديدار را با استعانت مصرعى از مولانا جلال الدين بلخى به پايان مى برم : 

 

پخته شد انگور كنون، غوره ميفشار بيا 

 

بيانيه دلاوران در بند

در ميان اسناد ارسالى ان دوست ،بيانيه مورخ ٢٢ فروردين ١٣٩٥، به امضاى مشترك اقايان جعفر عظيم زاده ، رئيس هيأت مديره اتحاديه كارگران ايران واسماعيل عبدى دبير كانون صنفى معلمان ايران بود. اين دو شخصيت، از جمله چهره هاى سرشناس ونامدار جنبش مستقل سنديكائى ميهن ما هستند.        

 

https://rowzane.com/content/shahla_daneshfar/artic...

 

پرچمداران مبارزات صد ساله ستمديدگان ايران. "كه مى رويندو مى خشكندو مى پوسند " زندانى اند. انان از حق حيات شرافتمندانه زحمتكشان گرسنه دفاع كرده اند . جرم اين است.

فريادى درس آموز

در اين ميان فرياد دليرانه دكتر ملكى، اولين رئيس دانشگاه تهران پس از انقلاب ، از دليران در بند، درس اموز وافتخار افرين است. دكتر ملكى با سابقه درخشان ٦٥- ساله حضور در ميدان مبارزات ازاديخواهانه ايرانيان،در زندانهاى شاه وشيخ، در دانشگاه و در جامعه امتحان فداكارى وسرسپردگى به آرمانهاى خود را داد . اينك اين راد مرد كهنسال و بيمار پيشاپيش فرياديان، همگان و بيش از همه دانشگاهيان و دانشجويان را به كمك خواند. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dza3jKcZr9o

نگارنده در حد لياقت وامكان خود، دوستان، همرزمان، هم ميهنان پناهنده ومهاجر را به اجراى وظيفه مبرم كمك رسانى از پشت جبهه به ميدان اصلى نبرد دعوت كرده، مى كند وخواهد كرد. 

https://soundcloud.com/saeed-behbahani-1/inbkcm5vuqok

 

با اين اميد كه چراغ راه اينده وايندگان روشن تر شود . پایداری ايرانيان در صحنه‌ی نبرد با اهريمنان مسلط بر پا وزنده بماند . اين حد اقل اداى دين است نسبت به ولى نعمت همه ما، ملت ايران . 

 

براى سعادت ملت ايران

خوشبختانه پشتيبانى از درخواست هاى حق طلبانه نمايندگان شناخته شده سنديكاليست هاى ميهن، چه در داخل وچه در خارج ايران ابعاد چشمگيرى يافته است . بايد جبهه فرياديان را به نيروئى همبسته، همراه وهمدل تبديل كنيم.همه انانى كه ارزوى " سعادت ملت ايران" را دارند بايد بتوانند در يك كارزار گسترده جهانى و فرا حزبى با خواست ازادى همه زندانيان سياسى ايران، دفاع از حق ايجاد تشكل هاى مستقل، راه بر اندازى غول مدهش استبداد دينى ولايت مطلقه فقيه را هموار كنند. 

 

علی مانده و حوضش

شرايط " پسا بر جام " ور شكستگى اخلاقى ، مادى همه جانبه عمامه داران خونخوار، انزواى شديد ولى فقيه جلاد، در بين كشور هاى مسلمان نشين به ويژه دربين همسايگان ايران، بندهاى " بر جامى " بر گردن كلفت رژيم به جائى رسيده كه فعلاً دو متحد اصلى براى رژيم مانده است. اولى جمهورى ارثى ودموكراتيك خلق كره كه با ٢٥ ميليون گرسنه ميراث رهبر عقيدتى كيم جون اون است . دومى " الجمهورية ألعربيه السوريه" كه ارث رئيس جمهور " منتخب" بشارالاسد است. سرزمين خونينى كه از سال گذشته تا امسال پنج ميليون نفر از جمعيت ٢٢ ميليون نفرى ان كاسته شده است. ١٧ ميليون نفر باقيمانده هم در اتش وخون صادراتى ولايت مطلقه فقيه والتر ناتيو دموكراتيك ان خلافت داعشى مى سوزند. اواره و بی خانمان هستند. باقى دوستان ولى امر وامامت امت از جمله روس وچين هم مصداق اين بيت هستند: 

 

        عاشق پول جيبتم            تا پول دارى رفيقتم 

 

اندر معجزات دلار

اكتشاف، استخراج، بهره بردارى وفروش نفت بزرگترين بحران تاريخى عمر خود را تجربه مى كند. در بسيارى از كشورهاى توليد كننده نفت بهاى تمام شده بشكه نفت از قيمت ان در بازار پائين تر است. اين وضع موجب شده كه در اين مناطق سرمايه گذاريها در زمينه اكتشاف تعطيل يا راكد شود. بيش از نيمى از دكل هاى  حفارى معطل افتاده اند. در عين حال كشورهائى كه هزينه استخراج زيادى ندارند چنان به رقابت افتاده اند كه طى دو سال اخير قيمت نفت به كمتر از نصف رسيده است. سايت تى نيوز، امروز شنبه ١١- ارديبهشت به نقل از رويتر مى نويسد 

" محموله هاى بدون مشترى،چالش پيش روى افزايش قيمت نفت" است وحجم محموله هاى نفت سرگردان در تانكر هاى نفتى به ارقام بى سابقه رسيده و " اين وضعيت وحشتناك" نظام نفتى ولايت فقيهى است. 

بر جام كجاست؟

از پول نفت حالا حالا ها خبر زيادى نخواهد بود. برجام با بتون گرفتن بمب اخوندى سر زا رفت. در خبر است كه هنوز دلارهاى نفتى را در كيسه وچمدان حمل ونقل مى كنند. جهانگيرى چشم راست روحانى مى گويد ١١٩ميليارد دلار فروش احمدى نژاد به ١٩ ميليارد دلار رسيده است . ظاهراً هنوز جاده سر بالائى حمل ونقل ذخائر دلارى اخوندها پر از چاله،چوله ودست انداز است. فعلاً كاميون سريع السير "سويفت " سگ دست بريده وموتور سوخته،در بيابان بى صاحب مانده وبايد به اميد مرحمت شيطان بزرگ چشم به راه باشند.در عين حال هر روز مجالس قانون گزارى امريكا جلوى سيل دلارهائى كه زائرام القرا هستند، سد مى بندد . چه كسى مى داند بر جام كجاست؟ در ماندگى وافلاس نظام مقدس ولائى مصادف است با اعتلاى جنبش فرياديان به جان امده و حال بايد خردمندانه،با نگاهى به اينده، نيش افعى ارتجاع را از بيخ كند واين ممكن نيست مگر با همبستگى انسانى همه فرياديان . 

 

شب قدر وزلزله

ولى مطلقه فقيه خوب مى داند كه تنها يك شب قدر داريم و" سلام هى حتى مطلع الفجر " شب رحمت وسلامت است تا سپيده دم- سوره٥- ايه قدر- واين از ايات مكى است. كسى از مسلمانان نمى داند اين شب كدام شب است كه " از هزار ماه بهتر و بالا تر است " ايه٣ همان سوره.  در عوض عقوبت الهى و زمان انرا هر لاهوتى وحتى نا سوتى، از جمله اين نگارنده مى داند. از شب اول قبر شروع مى شود. مى رود وبا خود مى برد خامنه اى جماعت را الى غير النهايه.

موارد وشرايط جزا ومجازات بد كاران را به وفور در قران كتاب مقدس مسلمانان مى بينيم. دهشتناك ترين انها روز قيامت است و" اذا زلزلت الارض زلزالها " هنگامى كه زمين به سختى به لرزه وزلزله در ايد- ايه  ١- سوره مكى الزلزله والزلزال- اخرين ايه اين سوره از جمله خطاب به همه رهبران مستبد ولائى وعقيدتى است كه روى زمين جاى خدا را تنگ مى كنند و " من يعمل مثقال ذره شراًيره " - هر كس ذره اى زشتكارى كرده به سزاى خود مى رسد - همان جا ايه ٨. 

اين است عدالت الهى مسلمانان نگارنده انقدر دانا نشده كه ايمان داشته باشد به ائين داد رسى الهى. بنا بر اين از ورود به عالم ما وراء الطبيعه معذور است. اگر در نوشته ها يم خطاب به انها كه خود را از جمله مؤمنات ومؤمنين مى دانند به دانستنى هاى اندك،عمومى واسلامى خود استناد مى كنم ،از صاحب نظر بودن نيست، از روى نا چارى است. براى اتخاذ وارائه اسنادى است كه اعلام اعتقاد به انها را كرده اند منظورم دين پيشگان است و دكان داران شريعت. در هر حال از ارزيابى منقولاتى مثل عدالت الهى معذورم. ارزويم بر قرارى داورى عرفى است . همان نهادى كه در ادبيات جنبش مشروطيت عدالت خانه بود ودر قانون اساسى مشروطيت " ديوان عدالت عظمى " شد. سپس انرا عدليه ناميدند و در زمان رضا شاه گلواژه دادگسترى را برايش بر گزيدند وخمينى انرا تبديل به قوه قضائيه اسلامى كردبا قوانين چشم در اوردن،سنگسار،قطع اعضا،شلاق،تعزير،اعدام ودادگاههاى انقلابى به دادستانى اسدالله لاجورديهاى بى عمامه وعمامه دار.

 

خشم شاعرانه

گرانمايه دلير،شاعر ارزنده وازاديخواه ما جناب اسماعيل يغمائى،كه عمر پر بارش دراز باد. امروز، ده ارديبهشت همزمان با اغاز اعتصاب غذاى نا محدود نمايندگان كارگران واموزگاران ما مطلبى نوشته اند با عنوان " گرامى باد روز كارگر. پتك اهنكوب محرومان شود عمامه كوب." 

به همراه دو طرح و مقدمه اى اديبانه و يادى از عبيد زاكانى،يغما جندقى وايرج ميرزا. 

مطلبى است اموزنده ودر شأن نواده يغماى  جندقى. 

نگارنده مازندرانى است، اهل سارى. ارزو دارم كه ميهن ما با پاك شدن از لوث وجود ارتجاع راه ازادى وابادى پيش گيرد. ولايت " نه سردو ونه گرم وهميشه بهار " ما هم " برو بومش ابادباد." به هر "حال همه قبيله من عالمان دين بودند " ومن نا سوتى شده " بهشت ابد از دست..." بهشتم واز اسمان به زمين امدم. 

در زمين عدالت مفهومى است ارمانى وفلسفى. در عمل عدالت خانه وسيله اى است براى حل وفصل امور مردم. من هميشه افسوس مى خورم كه چرا در داد گاه شيخ فضل الله نورى او وكيل نداشت. البته شيخ فضل الله در پاسخ كيفر خواست دادستان گفت من مجتهد هستم و طبق تشخيص خود عمل مى كنم وپاسخى نداد. اين نقل به مضمون است . 

 

دادرسى عادلانه

من آرزو ندارم كه " پتك اهنكوب محرومان شود عمامه كوب " 

چرا كه ما زمانى ميتوانيم اميدوار به حفظ حقوق خود باشيم كه به همه، از دشمن ودوست به عنوان شهروندانى تحت حمايت قانون وبرخوردار از همه حقوق و حيثيات انسانى از جمله داد رسى عادلانه توسط قضات حرفه اى، تضمين حق دفاع با امكان گزينش وكيل، تجديد نظر خواهى و نظارت بين المللى بر خوردار باشند. 

شاعر فاضل ومجرب ما بهتر از هر كس مى داند كه نا گزير در برابر دشمن مسلح ودر پايدارى قهر اميز مشروع، از چنگ و دندان گرفته تا پتك و چاقو،توپ وتانك، بمب ونارنجك،مسلسل،تفنگ واسلحه كمرى مورد استفاده قرار مى گيرد. ولى اگر خامنه اى روزى از تسليم سر باز زند وبه وسبله مردم دستگير شود بايد اورا بر طبق موازين و ارزشهاى مشترك ملل متمدن محاكمه كنيم.

روزى كه قذافى را دستگير كرده وكشتند من در ژنو سخنرانى داشتم. ضبط هم شده است و كاش در توقيف انقلابى رهبر عقيدتى نبود ومى توانستم انرا پخش كنم. در انجا من از رفتار 

" انقلابيون " ليبيائى ابراز نفرت كردم با اين ارزو كه با خامنه اى رفتارى كنيم كه اسرائيلى ها با ايشمن كردند،يعنى رسيدگى توسط قضات ازموده،تأمين حق دفاع ازادانه براى او،علنى بودن دادگاه ونظارت افكار عمومى بر ان . هر دادگاهى كلاس درسى است براى اگاهى جامعه وپرهيز از خشونت و انتقامجوئى. 

شعر شاعر ما مشتمل بر ٢٧ بيت يعنى ٥٤ مصرع است من فقط با مفهوم يك مصرع ان مخالفم. از حيث اينكه شاعر حق طلب فرياد اعتراض مردم را منعكس مى كند از او سپاسگزارم. ذوق، ادب ودانش اورا مى ستايم.

 

جامه كاغذين ما

اجداد ما وقتى ازدست حكام جور فريادى مى شدند لباسى كاغذين بر تن مى كردند. اگر مى توانستند شكايت خود را روى آن وگاه به خون خود مى نوشتند. " بر در ارباب بى مروت دنيا" 

به تظلم مى رفتند. تا ستمگررا به رفع ظلم دعوت كنند . حافظ مى گويد : 

كاغذين جامه به خوناب بشويم كه فلك        رهنمونيم به پاى علم داد نكرد 

امروز بيانيه مشترك نمايندگان كارگران واموزگاران ما منعكس كننده در خواست اكثريت ملت ستمديده ماست. جامه كاغذين ماخون نوشته اى از ستمديدگان است. اين فرياد فرياديان مى تواند يار وياور مردم،اميد افرين در ظلمت" اين روزگار تلخ تر از زهر"باشد. بكوشيم تا جنبش فرياديان با جامه كاغذين وخون نوشته اش جهانى شود . 

                               ١٠ / ارديبهشت / ١٣٩٥  

           

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.