روشنفكر فارس گرفتار مصلحت

هنوز شخصيت و ديسپلين و محتواى فكر فارسى به آن سطح از انديشه نرسيده است كه بگويد؛ نكش.

 

 

 

بعضى اتفاق ها و اتفاق سازى ها به قول كارل ريموند پوپر از تخيل پيشى مى گيرند. واقعيت اين است كه جامعه ى ايرانى قربانى بيهودگى فكرى است. روشنفكرى فارسى گرفتار ايده هاى ناسيوناليستى انسان ستيز، راست كيشى ديگرى ستيز و مبانى جهان گريز است. فساد در جامعه ى چنين روشنفكرى به مراتب بيشتر لانه مى كند. در نظر بگيريد فسادهاى اخلاقى و سياسى اتفاق افتاده در دهه هاى اخير ايران را. تفكرى كه قرار است مفسد فى الارض ها را محاكمه كند خود به مفسد فى الارض تبديل مى شود. همه ى اينها محصول بيهودگى فكرى است. همه ى توليدات ادبى و سياسى زبان فارسى محصول كشمكش هاى تاريخى و روزمرگى اند. شعوبيه گرى تقريباً مداراى انسانى با جهان را از فرهنگ فارسى حذف كرده است. هنوز هم در بطن متون فرهنگى و سياسى فارسى آن روح عاصى عليه جهان و انسان بيداد مى كند. در طول ساليان سال بيهودگى، تقريباً مروت و مدارا از گفتمان ايران فارسى حذف شده است. حاكميت ها در گذشته و حال بارها خواسته اند كه به سمت اصلاح و اعتدال بپيچند اما هرگز نتوانسته اند، چون زمين و محصول چيز ديگرى است. در نتيجه فقط به نمايشى از اعتدال و مدارا بسنده كرده اند و اين يعنى بيهودگى. روشنفكرى فارسى نيز در گير و دار اين بيهودگى دست و پا زده است. در اكثر متون ادبى و سياسى درهم ريختگى فكرى به و ضوح ديده مى شود. در متن فارسى مرزهاى سياسى و فرهنگى درهم و بر همند. مرزها در متن فارسى ناخوانا هستند. از اين رو، جهدِ متن فارسى فقط براى زنده كردن عجم بود.
بسى رنج بردم در اين سال سى
عجم زنده كردم بدين پارسى
مطلع ادبى هر زبانى زنده نگهداشتن انسان و جهان منهاى ناسيوناليسم و نژادپرستى است. اين اصل در متن فارسى برعكس است. براى همين بين كشتن انسان توسط رستم با " و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة " هيچ تفاوتى ندارد. مغز هر دو انديشه اين است؛ بكش. هنوز شخصيت و ديسپلين و محتواى فكر فارسى به آن سطح از انديشه نرسيده است كه بگويد؛ نكش. براى چنين سطحى از تفكر، جهان و مرزهايش مهاجمند و تهاجم. چنين تفكرى تاب تعقيب حقيقت راندارد و به تعقيب مصلحت مى افتد. از " صلاح مملكت خويش خسروان دانند " تا ضرورت مجمع تشخيص مصلحت هيچ چيزى تغيير نيافته است، جز اينكه حقيقت فداى تعقيب مصلحت شده است.
تعقيب مصلحت به تعقيب و گريز ملت ها و زبان ها و فرهنگ هاى ديگر انجاميده است. احكام و فرامين پى در پى در تدوين مصلحت به اجرا گذاشته شده اند. تو آزرى هستى، ترك نيستى. تو اينى و آن نيستى و ...
اينجا بهتر است به اين نكته اشاره كنم كه تضاد و سردرگمى در تعريف هويت ايرانى و ايرانيت هنوز هم لاينحل باقى مانده است. در اينكه متن ايرانى و متن فارسى دو مقوله ى متفاوتى بايد باشند شكى نيست اما حاكم كردن زبان فارسى و محكوم كردن ديگر زبانها بر اساس مصالح ملى علناً ما رامجبور مى سازد كه هر دو متن را يك متن تصور كنيم. يعنى ايران حقيقى وجود ندارد و ما فقط با ايران مصلحتى سر و كار داريم. به هر حال همه ى خلاقيت روشنفكرى فارسى در لابلاى امر و نهى مصلحت گمشده است. از اين رو اكثريت قريب به اتفاق اين جماعت، روشنفكران مصلحت اند نه روشنفكران حقيقت. اين شرايط، اتاق فكر جامعه ى مصلحتى را بر آن واداشته كه هميشه بيم فروپاشى مبانى و مرزها را داشته باشد. مصلحت، برخاسته از بستره ى بيهودگى فكرى است. همه ى اين بيهودگى يك بحث است و رنج اين بيهودگى بحثى ديگر.
هم روشنفكر فارسى و هم جامعه اش در رنج است و عذاب مى كشد. روشنفكر فارسى خوف از ذوب شدن در حقيقت جهان و كوچكتر شدن مرزهاى مصلحت و انديشه اش را دارد.
براى همين در به روى جهان مى بندد و بر درون چهارديوارى شيعه گرايى و آريايى گرايى مى خزد و خود و ديگرى هاى به دام افتاده در چهارچوبش را به حبس و سكوت و تمكين فرا مى خواند.
چه ترك باشى و چه عرب و چه غربى، چه در چهارچوب جامعه ى ايرانى باشى و چه در خارج آن، بايد بدانى كه اين جامعه قبل از شهروندى و همزيستى تو را همدرد مى خواهد. بايد از خود بزنى و بر زخم و ذهن اين جامعه بچسبانى.
و سخن آخر اينكه هر اجتماعى سزاوار همان تفكرى است كه بر وى حكومت مى كند. مابقى روايت، دست و پا زدن بى خودى است.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
....فعال کلمه عربی است که میشود صرف کرد مانند فاعل و مفعول و غیره کفاش فاعلش چه میشود؟ مکفوش؟ کلمات فارسی را نمیشود صرف کرد . فارسی یارای مقابله با زبان عرب یا تورکی نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا یا خانم لاچین،
گمان می کنم شما هم مانند جناب تورک اوغلی یک مسلمان باشید و از آنجایی که تورک تبارها شیفتگی فراوانی به اسلام دارند برایشان دشوار است که به زبان عربی نیز دادگرانه بنگرند.
زبان تازی یک زبان شفاهی بوده که نه خط و نویسه داشته و نه دستورنگارش. به جای بازگو کردن دروغ های مسلمین و تازیان، کمی در این باره پژوهش کنید تا بدانید که خطی که امروزه عرب زبانها با آن می نویسند از کجا آمده.
ولی درباره واژگان پارسی و تازی، شما با چه میزان سنجش و ابزاری واژگان پارسی را از واژگان تازی شناسایی می کنید؟ آنچه بی سوادان و کم سوادها را بر آن می دارد تا بسیاری از واژگان پارسی را عربی بنامند ، وزن واژه است. برای نمونه، اگر یک واژه بر وزن «فعّال» یا «فاعل» باشد بی شک آن را عربی می دانند. هرگز چنین نیست. اگر چنین باشد باید واژگان کفّاش ، خمّار ، نقّاش و ... عربی باشند ولی چنین نیستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان ضمایر 12 گانه عربی اشتباهی 14 عدد نوشته شده است...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان... اگر متوجه هستید کاربری بنام" رامین " نوشته است که (( . اگر ایرانیان زبان تازی را سر و سامان نمی دادند و برایش خط و دستور زبان نمی ساختند اکنون چیزی به نام زبان تازی نیز در جهان نبود)). قبل از اینکه این جمله را موشکافی بکنیم باز هم تکرار می کنیم که ما با هیج فرد ایرانی اعم از کمونیست, انتیر ناسیونالیست, سلطنت طلب و.... , با هیج فرد فارسی زبان , کورد زبان, عربی زبان , بلوچی زبان , تورک زبان , ارمنی زبان و...... نه دشمنی داریم و نه قصد دشمنی...مبارزه ما با افکار های ( غیر منطقی.. پان فارسیسم, شونیست فارس , ایدولوژی های سیاسی ایده آلیستی , مغلطه سازی و غلو سازی بیش از حد تاریخ ایران باستان از طرف شونیست های رنگارنگ است..دوستان یکی از دلایل اینکه ما زنده هستیم بخاطر این است که یک عمل کرد طبیعی بنام (( دیفیوژن)) در شش های ما انجام میگیرد. در عمل دیفیوژن حرکت مولکول های محیط

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تورک اوغلی،
من نیازی به این نمی بینم که درباره پیشینه ی ایران و فرهنگ و زبان ایرانزمین برای تورکان و پان تورکان بنویسم. ولی همیشه آرزو کرده ام که اگر ایران دشمن دارد، دست کم دشمن خردمندی داشته باشد. آنچه که مایه ویرانی و بدبختی ایران شده همان تورکان و تازیان بوده و هستند وگرنه بزرگترین فرمانروایی و پیشروترین کشور جهان به این روز نمی افتاد.
نه در زمان شاهنشاهی پهلوی و نه در زمان جمهوری اسلامی کسی سد راه شما نشده که به زبان تورکی بپردازید. اگر زبانتان به جایی نرسیده از کوتاهی خودتان است. با ساختاری که این زبان دارد اگر زبان همۀ ایران باشد نیز به جایی نخواهد رسید. تا زمانی که چیستی و کیستی خودتان را در دشمنی با ایران می بینید هرگز به جایی نخواهید رسید. تازیان نیز همین شیوه را پیش گرفتند و چیزی نشدند. شاید بشود چند روزی را با دروغ سر کرد ولی ماه همیشه پشت ابر نمی ماند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان ... کاربری که اسم ( بابک) را به یدک میکشد در یکی از کامنت هایش که در تاریخ 4/30/2016 و در ساعت 01:09 منتشر شد این چنین نوشت...(( فارسی زبان ادب و معرفته میدونی اقا گرگه ازاون مهمترزبان دیوانی است))...ما منتظر این هستیم که این آقایان با فرهنگ ادب و معرفت کی یک جمله ناقابل ((( تبریک ))) به این خواننده خواهند داد تا ادب و معرفتشان را به جهانیان نشان بدهند...در دنیا خیلی آدم های با ادب و با معرفت و با فرهنگ هستند وای این ادب و معرفت را فقط در « عمل» میتوان دید نه در کامنت ها...به آقای لوائی عزیز بایستی پیشنهاد کنم که هنوز هم من به (( معجزه)) اعتقاد دارم و حتم دارم که روزی یک از این کامنت گذاران با فرهنگ و ادب و با معرفت یک تبریکی به این خواننده خواهند فرستاد...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-باتشکر ازدوستان وآقای رامین.اگردرگفتگوهای این سایت ازاول قرارداشتی تابحال فکرکنم متوجه شده باشی که جنگ ماباملت فارس ویادری زبانهانیست .بلکه مبارزه مابرای ازبین بردن حاکمیت پدرسالاری وآقابالاسری است.
بایدتابحال متوجه میشدی که زبان زوری زبان ظلم وستم است حال هرچه شمادوست داری برایش نام گذاری کن.بایدتابحال متوجه میشدی که زبانها دردنیای امروزی به دودسته پویا ومیرا تقسیم میشود.اگردودنژادپرستی درعینک خودتان باعث ندیدن ومتوجه نشدن این محبث بوده گناه خودتان است.کسی که تعدادی کتاب خوانده باشد وچندروزی دراینترنت گشت وگذاری بکندمتوجه میشودکه غیرآنچه مابرآن تفکرغلط اصرارداریم همش آنطورنیست ویک دنیای دیگری هم بنام عقلانیت وجوددارد،که ماازآن بخبریم.باصرف وهزینه بودجه ملی برای یک زبان وراندن وسرکوب زبان های دیگررانمیتوان گفت پیشرفتی برایتان حاصل شده است.
چه بخواهیدوچه نخواهیدزبان فارسی زبان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رامین.... نوشته بودید که (( تورکان و تازیان اگر توانسته بودند، تاکنون زبان پارسی را نابود کرده بودند)).خوشیختانه هیچ کسی برای کشتن زبان به دنیا نیامده بلکه با آموزش زبان است که انسان پیشرفت می کند.. ولی متاسفانه بایستی گفته شود که خیلی وقت است که کسی با زبان پارسی متکلم نمی کند . مثل زبان لاتین که کشوری و یا ملتی با این زبان صحبت نمی کنند. .زبانی که شما به آن تکلم می کنید و می نویسید اسمش هست « زبان دری».. بهترین ها را برایتان آرزومندم..

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باش تا صبح دولتت بدمد.
کسانی که لقمه ای بزرگتر از دهانشان برمی دارند با رنج فراوان از دنیا می روند. بی سوادانی که هنوز نمی دانند تورک کیست و به چه کسانی می گویند «فارس» چشم به خاک ایران دارند و دم خروسشان را پشت شعارهای دموکراسی و حقوق بشری پنهان می کنند.
شتاب نکن «تورک اوغلی». شب دراز است و قلندر بیدار. تاریخ گهربار ایران به خوبی نشان داده که روسیاهی به ذغال خواهد ماند. تورکان و تازیان اگر توانسته بودند، تاکنون زبان پارسی را نابود کرده بودند. نه تنها اینگونه نشد بلکه ناچار شدند از ایرانیان اندکی فرهنگ بیاموزند و به خانه شان بازگردند. هرچند در پرونده آنان جز جنایت و خونریزی دیده نمی شود. هزاران خامنه ای هم نمی توانند کمکی به شما ایران ستیزان بکنند. این نیز بگذرد و باز هم شمایان را جیره خوار فرهنگی ایران خواهیم دید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای حسن جداری از اینکه من ماهیت چنگیزی اورا فاش کردم ناراحت شده و دروغهایی بهم بافته. من هرگز نگفتم که قیافه مغولی زشت است یا زیبا بلکه گفتم کسانی مثل جداری و لوایی انگیزه شان از این نوشته های نژادپرستانه قیافه مغولی خودشان است. اینها چون خودشان چهره مغولی دارند خودرا از خون چنگیز مغول میدانندو ایرانیها را به چشم ملتی فرودست نگاه میکنند و از ایران و ایرانی نفرت دارند. اما به دروغ انگیزه نژادپرستانه خودرا در زرورق کمونیستی و پست مدرنیستی میپیچندو به خورد دیگران میدهند. وقتیکه من این واقعیت را توضیح میدهم حسن جداری ازکوره درمیرود و خمپاره های دروغ و توهین و شوونیست چسبانی خودرا به راه می اندازد. چون حرف حسابی برای جواب دادن ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-جناب آقای رامین اگرنمیتوانی واردمباحث شوی.خوب نشو.اگرتاریخ درست نخوانده ایی خوب بخوان.اگرسرزمین های قدیم توران وایران خیالی وافسانه ایی فردوسی رانمی دانی لاقل این راازبرادران افغانی وتاجیک پرس وجوکن.چراگناه کم سوادی خودراگردن دیگران انداخته ونمیخواهی باسرزمین خودآشناشوی.ما ایران کنونی که درواقع همان توران تخیلی فردوسی است راتوران میدانیم وایران قیدم تخیلی را افغانستان وتاجیکستان وسمنگان سیستان.فکرکنم آدرس رااشتباهی نشان میدهید وباآوردن چندتاجیک به منطقه درآخرحکومت قاجارتوسط انگلیس وفراماسیون های مامور شمانمیتوانیداین راسرزمین قدیم ایران فرض کنید.درضمن هنوزصدسال نشده که درایران کنونی یعنی توران قدیم فارس هاحکومت میکنند.این سرزمین اصلی توراکان یعنی همان توران است .ولازم است آقای خامنه ایی این موضوع رادرک کرده وهرچه سریعترزبان رسمی راتورکی اعلام کنند....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نوشتاری.... از نویسنده ای کینه توز که ارزش نقد کردن را نیز ندارد. بازماندگان چنگیز گویا پس از آنهمه جنایت در خاک ایران هنوز آرام نگرفته اند. گویا هنوز شخصيت و ديسپلين و محتواى فكر تورکی به آن سطح از انديشه نرسيده است كه بگويد: با ایرانیان دشمنی نکن.
دوران اندیشه های چنگیزی به پایان رسیده است. به خانه ات برگرد تورانی.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام- این سایت که من فکرمیکنم باب گفتگوو نظرات وانتقادهای مختلف رابادیدبسیاربالا ولی باکاستی های جزیی ازطرف سانسورچی باکارنامه خوبی بازکرده است.دموکراسی وعدم تمرین دموکراسی درطی صدسال گذشته ومخصوصن درعصرمدرنیسم باعث شده تعدادی بصورت تازه واردازاین سایت دیدن کرده وبانظراتی که می نویسد،گاهن نویسندگان قدیمی رابه زحمت مضاعف وامیدارند،تازحمت دوباره نویسی راتحمل نمایند.
متاسفانه تنفرآفرینی تعدادی که نمیخواهندازجمودفکری خارج شوندبه این موضل می افزایند.درصورت که اگرازدیدگاه غیرتوهینی وغیرسمپاشی میکروبی بخواهندحرف های خودرابزنند،شایدبرای دوستان کم سواد مسایل وگفتگو جالب ترهم بشود.
دنیای امروزبراثرقدرت اینترنت وانفورماتیک دنیای جهان وطنی گشته ولی تعدادی همچون ملاهای دویست یاسیصدسال پیش ازنشر وآگاهی تفکرزیبایی ها وآشنا شدن بااین دنیا می ترسند وبافرافکنی وبقول ماتورکان (قاباقدان گئلمیشدیک ائلییرلر)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای لوائی شما ادعا میکنید که روشنفكر فارسى خوف از ذوب شدن در حقيقت جهان و كوچكتر شدن مرزهاى مصلحت و انديشه اش را دارد. شما که یک روشنفکر ترک خودتان را میدانید در چه چیزی ذوب شده اید امیدوارم به شما بر نخورد بنظر من شما در اندیشه پان ترکیسم ذوب شده اید و از تمام جهان همین قسمت تبلیغ میکنید اگر اینطور نیست شما باید دقیق توضیح میدادیدکه چطور به این نتیجه رسیده اید کشتن دیو سفید توسط رستم و یا جنگهای یک قهرمان قصه ها با کشتارهای آخوندها یکی هست مردم چه فارس و ترک مشکلشان ستم طبقاتی و ملی هست که بر بیشتر ساکنان ایران اعمال شده است ولی شما از این وسط چه چیزی را توضیح میدهید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پس این لوایی میخواهد شرق الاوسط را به مغولستان وصل کند تا یکراست از باکو تا اوران باتون پیش اجدادش شنا کند . بزودی در هر فرودگاه ایران طی آزمایشات دو دقیقه ای نژاد زرد مغولی ضد ایرانی و ضد فارس را شناسایی و به جزیره کیش یا با اوبغورستان نزد حاج ربیع چینی شوت خواهند کرد . کینه اینگونه افراد بقول شاعر - نیش عقرب نه از ره کین است بلکه ذات طبیعتش اینست . دولت حال و آینده ایران باید به سبک ....خودشان با تجزیه طلبان برخورد کند یعنی آزمایش خون و اعزام به اردوپاههای ترک زدایی و ضد راسیستی یا تعویض آنان با مغولستان و اسکیموهای نژاد زرد . در دراز مدت باید آذربایجان شمالی به کشور مادر یعنی ایران ملحق شود چون ترکهای سنی در طول تاریخ از پذیرش آذری شیعه سر باز زده اند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
برای توجیه پان ترکیسم شما تا میتوانید بکوبید توی سر فارس واقعا تعجب دارد همینطور بی دلیل و مدرک قلم بر میدارند و می نویسند ولی خیالتان راحت باشد ایران تجزیه پذیر نیست.وقتی هم ترکهای ترکیه آمدند تبریز را گرفتند مردم تبریز بالاخره بیرونشان کردند در باره دموکراتها هم وضع همین بوده شما نمی خواهید بفهمید خیلی متاسفم شما موفق نمی شوید ولی اگر میشدید و ایران تجزیه شدنی بود همین نوع مقالات است که باعث میشد ایرانی بر علیه ایرانی اسلحه بکشد ولی نمیشود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنظر من مقاله بسیار مستدل و منطقی هست و من واقعا از مطالعه آن لذت بردم بنظرم آقای لوائی باید البته در مورد ستم ملی کوشا باشند ولی توجه بکنند انچنانکه تاریخ میگوید و حکومتها انجام داده اند این یک حرف اشتباه است که می خواهند سرکوبها را همه بر سر فاس بیاندازند در هر حال خیلی جالب است که اینگونه مباحث انجام بگیرد و بجای این مسئله فارس و ترک که واقعی نیست روی ستم جمهئوری اسلامی به تمام مردم قکر بکنیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ایستا چیزی برای گفتن نداری مجبوری این ....تکراری راکپی کنی؟اگردرباب نوشته آقای لوایی انتقاد داری بادلیل وبرهان بنویس تا بحث شود والا چون ازتیپ وقیافه شخصی خوشت نمی آید آنراملاک داوری کنی این دیگرنهایت نژادپرستی ونادانی است . آخه همه مثل آقای احمدی نژاد ازنسل عاریایی !ومانکن که نیستند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به رستگار گرامی
عزیز من، شما نباید بدین گونه غیر منصفانه در باره جنبش چپ ایران قضاوت کنید، شما می فرمایید محمدرضا لوایی از طیف چپ تجزیه طلب به تمامیت ارضی ایران نگاه میکند که البته اشتباه می کنید وبه هیچ وجه بدین گونه نیست. البته قبول دارم عدۀ معدودی از چپها از سر عدم آگاهی ونه از سر دشمنی شعار های تجزیه طلبانه می دهند، اما عده ای از تجزیه طلبان هستند که با پوشش چپگرایی قصد دارند اهداف شوم تجزیه طلبی را پیش ببرند که در واقع این افراد چپ نما هستند. اما شما باید بدانید محمد رضا لوایی جزء هیچ کدام از این دو دسته نیست این فرد یک راست گرای به تمام معنا ویک شوونیست تمام عیار ویک پان ترک قهار است که حتی به استقلال به قول خودشان آذربایجان جنوبی هم راضی نیست ودر سر رویای تشکیل امپراطوری ترکستان بزرگ را می پروراند این فرد در یکی از مقاله هایش علناٌ اظهار داشت از ایالت سین کیانگ چین تا کشور ترکیه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای یک نفر ! بر خلاف نظر شما من هیچوقت طرفدار فدرالیسم بورژوائی نبوده ام . در حقیقت چنین فدرالیسمی را در ایران امکان ناپذیر میدانم . مرا خوب نه می شناسی. عقاید کمونیستی بهیچوجه رویائی و کودکانه نیستند . سرمایه داری جز غارت و دزدی و جنگ و جنایت ارمغان دیگری ندارد . وجود منحوس همین رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بهترین گواه بر تباهی و فساد و بیدادگری رژیم های سرمایه داری است . بشر برای رهائی از چنگ ظلم و استثمار و جنگ و جنایت، چاره ای جز مبارزه با نظام های سرمایه داری و کوشش در جهت تحقق سوسیالیسم ندارد. به نظر من حل مساله ستم ملی در ایران در گرو سرنگونی سلطه رژیم جمهوری اسلامی توسط کارگران و توده های زحمتکش است. تنها در چنین شرایطی است که خلق های تحت ستم ایران و از آن جمله خلق آذربایجان امکان خواهند یافت که سرنوشت خود را آزادانه بدست خودتعیین کنند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من در تعجبم انسان چقدر می توان یک بعدی فکر کند که پس از اینهمه تحقیر و توهین از طرف فارسها باز طرفدار فدرالیسم و قصه های کمونیستی در مورد برابری طبقاتی باشد. آقای حسن جداری واقعا چه فاجعه ای در آزربایجان جنوبی باید اتفاق افتد که شما و امثال شما بالاخره به فکر فرو رفته و این طناب های پوسیده ایران و کمونیسم را ول کنید. یقین دارم حتی ایده های کودکانه و رویایی شما فقط و فقط در آزربایجان جنوبی مستقل می تواند محلی از اعراب داشته باشد نه در کشور استعماری با اندیشه های شونیستی مثل عیران. ملتی که استقلال نداشته باشد پرچم نداشته باشد دولت نداشته باشد و سرزمینهایش توسط هندی زاده های کویر نشین پارس اشغال شده باشد از کدام قصه های مارکسیستی - لنینیستی مانند برابری طبقاتی می تواند دم بزند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب جداری گرامی، نخست اینکه این آقای استاد لوایی است و نه نوائی. دوم اینکه خودتان یک سرشماری ساده کنید و محتوای کامنهای هم کیش خود را بخوانید تا بدانید از چه فرهنگ گفتگویی سخن میفرمائید. سوم اینکه اگر شما میخواهید در مورد مقاله استاد لوایی قلم بزنید، پس بفرمائید. به عروس گفتند عروس عزیز شما بفرمائید در مجلس عروسیتان برقصید، اما چون او رقص نمیدانست گفت که اتاق کج است و من در اتاق کج نمرقسم. حالا جناب استاد جداری شما اگر مرد گفتگو هستید و بجز این دو واژه شوونیست و پان ایرانیست چیز دیگری در چنته دارید، خسته نباشید و هر چه دل تنگتان میخواهد بگوئید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این شوونیست های بی منطق و دشمن آزادی بیان، متا سفانه امکان نمیدهند بحث دموکراتیک و متمدنان ای بین نکته نظر های مختلف در زمینه مساله ملی در سایت ایران گلوبال پیش برود. دیروز مطلبی نوشتم در نقد نوشته اخیر آقای نوائی و میخواستم امروز هم مطالبی به آن نقد اضافه کنم . اما این شوونیست ها و پان ایرانیست های .... با کامنت های موهن و توهین آمیز خود چنان آتمسفر را آلوده میسازند که امکان هرگونه بحث وگفتگوی آزاد و دموکراتیک از بین میرود . هدف شوم این دشمنان خلق های تحت ستم ایران از این بد و بیراه گفتن ها و ترور شخصیت کردن ها این است که در سایت ایران گلوبال مانع هر گونه اظهار نظری در باره ستم ملی در ایران باشند. این شوونیست های قسم خورده، در مخالفت آشکار با آزادی بیان، بجای شرکت فعال در بحث و گفتگو و رد نظرات مخالفین از طریق ارائه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لوائی سلام عرض میکنم البته مقاله شما جالب است ولی یک مقداری بنظرم تند روی میکنید بخصوص که حکیم فردوسی شاهنامه را به امر سلطان محمود غزنوی نوشته که سلطان محمود هم اصالتا ترک بوده است امیدوارم توجه بفرمائید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در اولین فرصت باید سیاست توزیع سهمیه ای مهاجران خارجی (عمدتا ترک و مغول و عرب ) در کشور اجرا شود ) (مثل اروپا) در آنصورت سهم آذربایجان1 تا 2 میلیون مهاجر میشود همین یک کار پایانی بر رجز خوانیهای پان اتراک است. ( در تمام این سالها اقامت مهاجرین خارجی در آذربایجان و تمام مناطق قومی ممنوع بوده در کرمان رسما می گویند 20 درصد جمعیت مهاجر خارجی است در آذربایجان 5 نفر حق اقامت ندارند!)
مهمترین رانت این قزلباشان این است که بیگانه هایی مثل خود را به مناطق تحت اشغال راه نمی دهند کسی هم جرات اعتراض ندارد بعد می گویند مملکت دست فارس است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خانمی در کانادا قسمتی از داستان زندگی اش را این طور می گفت
در ایران اوایل انقلاب از شور انقلاب 57 هر کس برای هواداری یک سازمانی را انتخاب می کرد
منهم سازمان راه کارگر را انتخاب کردم و در این سازمان با یکی از فعالین سازمان اشنا شدم بعدان ما با هم ازدواج کردیم
شوهرم فارس زبان بود و اهل تهران منهم ترک زبان بودم ولی هر دو از فعالین سازمان راه کارگر
بعد از مدتی که ما صاحب یک پسر بچه شدیم در فاصله ای کوتاه هم من و هم شوهرم دستگیر شدیم چونکه بچه شیر خوار بود ان را در زندان تحویل من دادن و بچه در زندان با من بزرک شد. تا اینکه بعد از سالها ازاد شدم بعد از مدت کوتاهی شوهرم هم ازاد شد. وقتی شوهرم از زندان امد خانه نتوانست با پسرش صحبت کند جون پسرم در زندان با من بزرگ شده بود و فارسی بلد نبود
شوهرم گفت اگر پسر من تورکی حرف بزند سرش را می برم و سر همین برنامه ما از هم طلاق گرفتیم و من و پسرم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای اسماعيل وفا يغمائى گرامى. از شما تعجب میکنم که یک ویرانگر اجتماعی مانند لوائی را استاد خطاب میکننید. اینکه ایشان استاد چه دانشگاهی هستند برمن روشن نیست ولی انچه روشن است ایشان از طیف چپ تجزیه طلب به تمامیت ارضی ایران نگاه میکند و هدفی جز تجزیه ازربایجان از ایران ندارد . توجه دارید که تاریخ مصرف قجر ها به پایان رسیده بود و کارنامه این سلسله برابر چشمان ماست . کاری به هزار سال گذشته ندارم همین 140 سالی که قجر ها در ایران حاکم بودند این کشور اگر امکان پیشرفت میداشت اساسن نیازی به انقلاب مشروطه نبود چرا که شاه قجر امیر کبیر را به قتل رساند . شما نیر میدانید که این بساط خیمه شب بازی چپها پیش از جنگ دوم از سوی عوامل روسی توده ای به جامعه ایران تزریق شد و تا پیش از ان این تخم لق وجود نداشت . جریان چپ توده ای یکی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این سایت ایرانی فارسی زبان برای مبارزه در راه آزادی وعلیه آخوندیسم است و نه اینکه نجزیه طلبان آذری مفت و مجانی و با کما ل بیشرمی علیه مردم ایران و فارس و غیره ،طالالات راسیستی ترویج کنند و از اردوقان و گرگ و اسرائیل دفاع کنند . اینها که مدام به زبان فارسی توهین میکنند در اینجا در خانه میزبان بزبان فارسی دروغ مینویسند و توانایی راه انداختن یک سایت ترکی مغولی برای خود ندارند و از استقلال و هویت حرف میزنند ولی در اینجا میکوشند با آلت دیگران داماد شوند بقول پارسی گویان . و مدام با چاپلوسی هندوانه زیر بغل هم میگذارند . اگر اینقدر جالب مینویسند چرا هیچ سایت دیگری ، حتی سایتهای ترکی کردی بلوچی ، جعل و تحریف و چخوانهایشان را درج نمیکند ؟ !

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قبلا بگویم که از تعارف و تمجید خوشم نمی آید ولی در این نوشته آقای لوائی حقایق را بشکل دلنشین روی کاغذ آورده که من مجبور به بایگانی کردن این نوشته شدم .ببینید اگر ما یک مقطعی را برای بررسی تفکرات روشنفکر و یا چپ جامعه فارس زبان را در نظر بگیریم که این روشنفکر و چپ چگونه شکل گرفته و خمیر مایه اش از کجاست آنوقت به نتیجه مطلوب میرسیم مثلا از ١٣٣٢ به این طرف را اگر در نظر بگیریم و دو تشکیلات چریکها و مجاهدین را که از سالهای 40 ببعد شکل گرفتند و افراد و گروههائی که حول و حوش این جریانات شکل گرفتند .خوب بینانگذاران چریکها برای مثال بیژن جزنی و بینانگذار مجاهدین محمد حنیف نژاد الف بای سیاست را از جبهه ملی و بعدا در رابطه مجاهدین از نهضت آزادی یاد گرفته اند یعنی بیناد تفکر این جریانات از یک تشکیلات ناسیونالیزم و پان ایرانیست نطفه گرفته و هر آنچه که این تشکیلاتها و تفکرات بعدا به خود گرفته ولی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقا و یا خانم ایستا..... از اولین رصد خانه هائی که در شرق ایجاد شد و این رصد خانه به یک مرکز تحقیقاتی علمی از جمله نجوم تبدیل گشت و دانشمندان دور و نزدیک را به خود جلب کرد , رصد خانه مراغه بود که در زمان (( هلاکو خان )) از نواده های چنگیز خان بود...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بابک خرم دین... در زمان انقلاب مشروطیّت تعداد مساجد بیش از چهار تا پنچ هزار تا نبود. موقعی که پهلوی دوم از ایران فرار کرد در ایران بیش از 45 هزار مسجد بود و گنجایش تمام دانشگاه ها و مدارس عالی بیش از 32 هزار نبود. و هر دانشگاه هم یک مسجد داشت...تنها خبر خوشی که دارم این است که بعد از استقلال آزربایجان , خوزستان و کردستان , شما ایران شهریان دیگردر نه عذاب خواهید بود و نه در رنج..(.یر کوکی) را هویج خواهید گفت و ( یر آلما و یا قار توپی ) را سیب زمینی...تنها سوال من این است که اگر ترک ها 900 سال حکومت کردند و بنا بر بعضی از کامنت گذاران که قدمت ایران شهریان را 12 هزارساله میدانند , پس شما ایران شهریان دراین چندین هزار سال در کجا تشریف داشتید؟ مسلمانانی که در اسپانیا بیش از 700 سال مستقر بودند مذهب کاتولیک جای اسلام را گرفت. چرا این دگر اندیشی در ایران صورت نگرفت؟ آیا ترک ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درضمن من مقاله شما و مجموع نظرات را روی وبگاه خود دریچه زرد گذاشتم تا قشر وسیعتری از نظرات شما و دیگران اگاه شوند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لوائی گرامی. با سلام و تشکر از پاسختان . امید اینکه فرصتی پیش اید و بطور دقیق تر نظر خود را در رابطه با نوشته شما بنویسم. این کار را در فرصتی نه زیاد دور خواهم کرد . با تشکر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
السلام علیکم -صبح زیبای شمابخیر وخوشی .من فکرمیکنم بعضی ازافراد،اگردستشان به مخترع اینترنت وکامپیوترمی رسید،همچون داعش وبدترازآنهااین مخترعین رابابمب منفجرمیکردند.
فضای مجازی ومخصوصا تلگرام دراین یک سال واندی بدجورتعدادی رادیوانه کرده است .آنها دراین صدسال اززبان اسلحه وزندان وکتاب های کنترل شده ورادیو وتلویزیون بامجری ساواکی وپان ایرانیست گرادن حرف می زدند ومخالف را حتی بخاطرحرف زدن درخانه ومدرسه وقهوه خانه باقل وزنجیربه اسارتگاه برده ونابودشان میکردند،ولی دراین یکی دوسال
فضای مجازی وجابجایی اطلاعات وایجادتشکل های فرهنگی وادبی وسیاسی وموسیقی این حاکمان نژادپرست درلفافه دین ووطن وناسیونالیسم کورودگرستیز وطرفداران رنگارنگ چپ وراست هنوزخوابیده دریخبندان های سیبری رابدجوری کلافه کرده است.
این متحجران جمودفکری نمی توانند کاری بکنند،شروع به فحاشی وتهمت زنی ودرآوردن به استخوان های هزارسال

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تمام این مقالات و عوامل دولت ترکیه میخواهند بگویند که بخشی از ایران یعنی استان اذربایجان باید از ایران جدا شود وسپس با اران یکی و سرانجام با دولت ترکیه و سرزمین ترکیه عثمانی متحد و دولت بزرگ ترک ایجاد شود . ما به این خاست تجاوز کارانه دولت ترکیه و روشن فکران وابسته ترک نه خواهیم گفت و با تمام قدرت شاه اسماعیل وار هر گونه تجزیه طلبی را سرکوب خواهیم کرد.اگر به ستم ملی باور دارید باید جریان چپر ا مورد پرسش قرار دهید که از جنایات دولت روس در اران تحت عنوان سوسسیالیسم دفاع میکند. سرنوشت پیشه وری و کیانوری و رجوی و اخری احسان طبری که مدافع و نظریه پرداز خلقها وارتجاع سیاه بود در انتظار شماست .عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی چون شما و کسانی از قماش شما افرادی بی منطق و غرض ورز هستید و در راپطه با مخالفین سیاسی خود در رابطه با ستم ملی در ایران، شیوه سفسطه گری تهمت زدن و ترورشخصیت را دنبال میکنید هر گونه بحث سیاسی با شما چیزی جز تلف کردن وقت نیست . همین. لطفا .... "دروغ " های مرا در این رابطه که ستم ملی، ستم طبقاتی را تشدید میکند، افشا کن!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منم بابک خردم دین از آذربایجان :آقا گرگه" لوایی" لغت روشنفکر یا انقلاب و بسیاری ازاین لغتها از چپ وطن فروش و راست وطن فروش بسیار در گردش است.این لغتها تولید اندیشه میکنند.همین لغت انقلاب که از چپ آمد وخود چپ رکاب گیر قاطر آخوند شد. آخوند که انقلاب نمی دانست چیه با یک نگاه به گذشته میتوان پی به این روند کرد.اما زنده یاد نادر نادر پور این لغت روشنفکر , منورال فکر را حلاجی کرده.حالا روشنفکر ترک که به سیب زمینی میگه هویچ به هویچ هم میگه خیار به لوایی میگه استاد خنده خنده .خلاصه مطلب اینکه تمام سیاه روزی و بد بیاری مصبب آن تسلط ۹۰۰ساله ترکان مدنیت بر انداز و بی فرهنگ با آداب منهد شان است همه ما ایرانشهریان در عذاب و رنجیم. این عزمت ایران است که معجزه آسا با داشتن پادشاهان بی لیا قت ترک هنوز سر پا ست و خواهد ماند. حالا شما ترکان هم دیر آمده زود هم میخواین برین عجب ....!!!!
تصویر محمدرضا لوایی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسماعيل وفا يغمائى گرامى
صحبت يك مشت آخوند نيست. در نظر داشته باشيد كه هنوز بخش بزرگى از مصرف كنندگان انديشه در ايران به روشنفكرى دينى تمايل دارند. حالا بگذريم كه اصولاً روشنفكر دينى يك واژه ى دست ساخت آخونديسم است و من اعتقادى به آن ندارم. اما على شريعتى ها و سروش ها كسانى بودند و هستند كه مصرف كنندگان داخلى دارند و كيست نداند كه سهم على شريعتى در انقلابى كردن نسل جوان كم از خود خمينى نبود.
سواى آخوندها همان جهان بينى مورد نظر شما، در شاهنامه و در ذهن نژادپرستى آريايى غوغا مى كند. همه ى كسانى كه از شاخه هاى فكرى گرد زبان فارسى مى پلكند و به توليد نظر و كلام مشغولند مدنظر من است. من با تضادها و همرنگى هاى اين شاخه هاى فكرى در اين مقال كارى ندارم. نتيجه ى اين كليت جامعه اى را ساخته و پرداخته كه اميدى برايش نيست.
بحث من

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایستا، کاش میشد قیافه تو هم ببینیم! من حدس میزنم که خیلی خوش قیافه و زیبا باشی. شاید شبیه جیمز دین یا آلن دلون باشی. ما مشتاق دیدن صورت نورانی حضرتعالی هستیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آقای حسن جداری
شما از طبقانی بودن جامعه ایران واز ماهیت بورژوا ومدافع طبقه سرمایه دار رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی سخن گفتید که کاملا درست می گویید وحقیقت امر را به روشنی بیان کردید. اما شما، آنجا که گفتید در مناطق فارس نشین ایران فقر ومحرومیت نسبت به مناطق غیر فارس نشین کمتر است به راست زده وبیراهه رفتید. خلق ایران به یک اندازه تحت ستم این رژیم اهریمنی قرار دارد وفقر و محرومیت وخفقان وتبعیض وسرکوب برای تمامی خلق ایران است اما از آنجایی که ما در ایران ستم مذهبی داریم در مناطق سنی نشین ایران مثل بلوچستان وکردستان وترکمن صحرا ، رژیم به طور سیستماتیک، ستم وفقر ومحرومیت وتبعیض بیشتری را به آنها تحمیل می کند فقط به جرم اینکه این هموطنان شریف ما سنی هستند. در ایران ستم مذهبی وجود دارد و به هیچ وجه ستم ملی وجود ندارد و امکان ندارد فردی به این علت که فارس نیست مورد ستم قرار گیرد ولی اگر همان فرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بإسلام واحترام خدمت شاعرمردمي جناب يغمايي,آنطوريكه من ازنوشته آقاي لوايي برداشت كردم منظورازروشنفكران فارس تماميت خواه است كه اززبان تحميلي ودولتي كه به پشتيباني سرنيزه هاي رضا شاهي وجمهوري فارسي اسلامي زبانهاي ملييتهاي ديگررابحاشيه رانده است.شاعرارجمندخامنه اي وموسوي اردبيلي وهرجلادديگري ازحاكميت درخدمت فارس وفارس پرستي است.به گفته هاي مامون اي درستايش زبان فارسي مراجعه فرماييد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استاد لوائی
نخست درود بر ترک و آذری که من مشکلی با آنها نداشته و ندارم
ولی میخواهم بدانم ایا جای یک مشت آخوند جنایتکار را با روشنفکر فارس عوض کردن درست است
مفسد فی الارض ها را فارسها علم نکردند بل آخوندهای پستی علم کردند و ایدئولوزی و جهانبینی کثیفی اعمال کرد که خون همه ایرانیان را از ترک و فارس و بلوچ و کردو... بر زمین ریخت کدام روشنفکر منظور شماست عزیز
لطفا نام ببرید تا من فارس بدانم منظور کدام است و قبل از آن لطفا روشنفکر را تعریف بفرمائید که کیست
اگر بحث بر سر خون فارس و ترک و ژن باشد و نه اندیشه ای که ستارخان و کسروی را از یکسو ساخت و زرینکوب و خانلری را از سوی دیگر رهبر کنونی ایران ترک تبار است و موسوی اردبیلی دستور اعدام بسا ترک و فارس را صادر نمود و موسوی تبریزی مایه ننگ ترک و فارس است
امید اینکه استاد به مبانی نظری نوشته خود توجه بیشتری بفرماید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایستا، کاش میشد قیافه تو هم ببینیم! من حدس میزنم که خیلی خوش قیافه و زیبا باشی. شاید شبیه جیمز دین یا آلن دلون باشی. ما مشتاق دیدن صورت نورانی حضرتعالی هستیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آفرین براروم دقیقا موافقم، ما لرستانیها بزرگترین ضربه را از دست همین ناروشن فکرهای فارس خورده ایم. تا حرف می زنی با گرز و گوپال ایرانیستی کذب شروع می کنند به گوبیدنت. بابا فارسهای روشنفکر اگر کشاورزی و صعنت ترکها، معادن و کشاورزی کُردها، نفت و گاز عربها نبود، شما با کویر یزد کرمانتان چی می کردید؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پانترکهای بیولوژیک چون محمدرضا لوایی ، حسن جداری و لاچین به یاد نیای خونخوار خود چنگیزخان مغول هرروز به لشکرکشی جدیدی در ایران گلوبال میپردازند. عکسهای لوایی و جداری بخوبی ریشه درد این نژادپرستهارا با آن صورت مغولی و چشمهای ریزکشیده بیان میکند. کاش عکس بقیه شان هم اینجا چاپ میشد تا همه ببینند این "هویت طلبان" درجستجوی کدام هویت هستند! با هویت مغولی چنگیزی برای آذربایجانی ایرانی نسخه هویت میپیچند. خیال تجدید حکومت خون و کشتار مغولهای چنگیزی با ماسک کارل پوپر و کارل مارکس از قلم این نژادپرستان بیرون زده است!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خیلی جالب است اسمت حسن باشد و برای یهودی رحمت بفرستی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در برخورد به مسئل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دو دید، دو نوع طرز تفکر وجود دارد . شق سومی وجود ندارد . یک منتقد قلم در دست، یا از دید ماتریالیستی به مسائل و معضلات اجتماعی نگاه می کند یا از دید ایده آلیستی . نظرات کلی و پراکنده ای که آقای محمد رضا نوائی در نگارش مقاله " روشنفکر فارسی گرفتار مصلحت" مطرح ساخته است از دید ایده آلیستی نوشته شده است و بهمین جهت نیز واقعیت های ملموس اجتماعی در این نگرش مورد توجه جدی و درخور قرار نمی گیرد. دید ایده آلیستی به مسائل اجتماعی، همواره دیدی غلط انداز، یک بعدی و غیر واقعی می باشد . در حالیکه دید ماتریالیستی، پدیده های اجتماعی را بطور علمی و همه جانبه مورد بررسی قرار میدهد، دید ایده آلیستی برخی جوانب یک پدیده را منظور داشته، جوانب دیگر آن را در نظر نمی گیرد. آنچه عمدتا در نوشته های آقای نوائی مورد توچه قرار نمی گیرد،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استاد، تا شما هستید ما غمی نداریم. استاد اگر روزی دکترای افتخاری هاروارد را به شما پیشنهاد کردند آنرا قبول نکنید که تنها باعث دردسرتان خواهد شد. ما توورکان به مقالات شما، همانطور که تریاکیها به تریاک، احتیاج داریم. اگردکتر افتخاری را دریافت کنید، دیگر وقتی برای نوشتن این مقالات با ارزش که با فلسفه کانت موازی است نخواهید داشت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لشکرکشی فحاشان فارس و کرد به صفحه ‫#‏دی‌کاپریو‬
این روزها لشکر پارس که در برابر فراگیرشدن نام ‫#‏خلیج_عربی‬ دچار درماندگی آموخته‌شده* گشته ـ و حتی نسبت به درج آن در پیشنویس قطعنامه کنگره امریکا واکنش خاصی نشان نداد ـ دنبال سوژه‌های جذابتری است اما؛ حمله به صفحه ‫#‏ساسی‬ بر سر ماجرای دوست‌دختر سابقش، و صفحه اینستاگرامی هنرپیشه معروف هالیوود، لئوناردو دی کاپریو، بر سر مطلبی درباره

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باز هم افرین به انصاف یهودی و ارمنی و رحمت خدا بر پدر و مادر یهودی و ارمنی ولعنت شیطان بر نمک نشناس باد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
استاد عزیز...این طرز فکر فارسیسم را در همان دقایق اولیّه انقلاب شاهد شدیم که در تبریز مردمان با مشت های گره کرده فریاد میزدند که (( سو ایستروخ... برق ایستروخ ... دورد ایلّیک شاه ایستروخ... آب میخواهیم... برق میخواهیم ... شاه چهار ساله میخواهیم )) .. ولی این نوع شعار ها در تهران به (( خمینی عزیزم... بگو که خون بریزم )) تبدیل گشت...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در مسائل اجتماعی سیاسی برخورد راسیستی نژادگرایانه محکوم ، نجس و کثیف است . عنوان مقاله از نظر زبانی غلط است . روشنفکر ترک / بجای روشنفکر ترکی/ گرفتار مصلحت شونیستی است .