بزودی در برابر زندان اوین بیرق دادخواهی را برخواهیم افراشت

مقامات قضایی و حکومتی با بی تفاوتی به نظاره نشسته اند و پنداری عاقلی در میان این سفیهان نیست که احساس خطر نسبت به جان این معلمان و کارگر زندانی کند

 

دو زندانی سیاسی و رهبر صنفی، جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی، از روز 10 اردیبهشت اعتصاب غذایی را در اعتراض به ستم رژیم جمهوری اسلامی بر کارگران و معلمان ایرانی آغاز کرده اند. 

پیش از آن نیز، محمود بهشتی لنگرودی در زندان سیاسی رژیم دست به اعتصاب غذا زده بود.

زرتشت احمدی راغب، کنشگر سرشناس سیاسی و مدنی، در یادداشت زیر خواهان پشتیبانی فعالانه ی ایرانیان از کارزار اعتصاب غدای زندانیان سیاسی شده است.

********

نگرانیها از شرایط محمود بهشتی معلم فعال صنفی زندانی در اوین به جهت دست زدن به اعتصاب غذای خشک و همچنین اسماعیل عبدی فعال کانون صنفی معلمان که او نیز در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر می برد و همینطور جعفر عظیم زاده کارگر فعال سندیکایی که دست به اعتصاب غذای نامحدود زده ، بالا گرفته، مقامات قضایی و حکومتی با بی تفاوتی به نظاره نشسته اند و پنداری عاقلی در میان این سفیهان نیست که احساس خطر نسبت به جان این معلمان و کارگر زندانی کند .

اعتصاب غذا عوارض بازگشت ناپذیری به جسم و جان زندانی وارد می کند و پیامدهای ناگواری را سبب می گردد .

به هر روی اگر نهاد قدرت تعهدی نسبت به جان یاران ما ندارد ما متعهدیم و اگر همچنان بی تفاوتی نسبت به خواسته های این دوستان ادامه یابد بزودی در برابر زندان اوین در حمایت از آزادی این عزیزان بیرق دادخواهی را برخواهیم افراشت . صدای آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی دربند بیداد باشیم. 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.