فراموش نکن!
10.05.2016 - 19:03

"صمد بهرنگی"، یکی از بزرگترین معلمان تروریسم در ایران پیش از بروی کار آمدن "خمینی" و دار و دسته اش، در کتاب" بیست و چهار ساعت در خواب و بیداری" نوشت:"خایه هایت را می بُرم!"
"صمد بهرنگی"، یکی از بزرگترین معلمان تروریسم در ایران پیش از بروی کار آمدن"خمینی" و دار و دسته اش، در "ماهی سیاه کوچولو" تروریسم امروز آشکار امروز در جامعۀ جهانی را برای ایران آن روز توصیه می کرد و نوشت:"ماهی سیاه کوچولو خنجری در دست شکم مرغ ماهی خوار را پاره کرد"(نقل به مضمون)
که نتیجه بگیرد:

"ماهی سرخ هنوز بیدار بود

به خنجر فکر می کرد!"

امروزه بسیار تروریست ها و از جمله تروریست های عرب بر علیه شهروندان اسراییل خنجر و چاقو می کشند.

"اعراب بیدارند

به خنجر فکر می کنند!"(با الهام از صمد بهرنگی).

صمد بهرنگی، که در اینجا همانند "صمد آقا" است، حتی وارد زندگی خصوصی مردم می شود و از آنان که فیلمهای هندی را دوست دارند،  در کتاب"کندوکاو در مسایل تربیتی ایران" ، آنگاه که از"چوخ بختیار" سخن می گوید، می پرسد:"آخر چگونه بالای کوه، ارکستری می نوازد و خوانندگان می خوانند"(نقل به مضمون از صمد)

"صمد" چون شنا بلد نبود، "بی گُدار" به "آب" زد. غرق شد.

نخست نوشتند:

"کشتندش!"

بعدها مستر جلال (جلال آل احمد) گفت، داستان "کشتن" را ما خودمان ساخته بودیم که دیگران باور کنند.

نه "صمد" امروز در جهان است و نه "جلال"!

فراموش نکن!

ولی:

راست بگو!

 

کیانوش رشیدی قادی

بیست و یکم اردیبهشت ماه سال 7038 میترایی

--------------------------------------

https://www.youtube.com/watch?v=9hSC7pPzMRs

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش رشیدی قادی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما