حکومت ننگین
11.05.2016 - 10:13
                      
     
 
    این قطعه شعر، 35 سال پیش، در سال 1360،
   سال اعدام ها و کشتارهای وحشیانه، سروده شده است. 
 
 باز، بیداد و  ظلم و استبداد
  سایه افکنده در دیار وطن
  باز زندان و زجروشلاق است 
  پاسخ  نغمه و سرود و سخن!
            +++++
  باز هرکس که  حرف حق گوید
  منزلش  گوشه های زندان است
  باز، دژخیم  کینه توز پلید
  در کمین زنان و مردان است
          +++++
  سال " قانون وعدل" بود امسال
  حاصلش ظلم گشت و استبداد!
  نیست در سال "عدل" سفاکان 
  کس زچنگال ظلم و جور، آزاد
          +++++
  چیست مفهوم عدل و آزادی
  از نظرگاه شیخ  خون آشام؟
  مکر و نیرنگ و حیله و تزویر
  ظلم و جور و شکنجه و اعدام!
             +++++
  باز اندر دیار ما همه جا
  قتل و کشتارو تیرباران است
  این رژیم پلید خون آشام
  تشنه خون نوجوانان است
          +++++
  چیست جز انقلاب  قهر آمیز
  چاره این فشار و این بیداد ؟
  خشم ملت، جواب خواهد داد
  برچنین ظلم و جور و استبداد
          +++++
  مرگ بر این حکومت ننگین
  که جنایتگر است و خونخوار است 
  ننگ  تاریخ و مظهر بیداد
  دشمن توده های بیدار است
           +++++
   خلق بیدار و قهرمان، دیروز 
  سرنگون ساخت کاخ قدرت شاه
  باش تا واژگون شود فردا
  کاخ بیداد شیخ " عالیجاه" ! 
  
 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایمیل رسیده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما