دهمین سالگرد قیام خونین 22 می 2006 ترکان آزربایجان جنوبی

دهمین سالگرد قیام خونین 2006 ترکان ازربایجان جنوبی, برعلیه سیستم شوونیستی کهریزکی اسلامی ایران را گرامی بداریم.

انتشار از: 

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

نظر : 
چرا از دولت و جمهوری اسلامی نام نمی برید ؟ و فقط فارس و ایرانی را متهم میکنید که خودشان قربانی حکومت مشترک شما آذری ها با اسلامیست ها هستند !!!!! ؟؟؟؟؟؟؟ شما گویا به ایران رفت و آمد دارید و بیمه بازنشستگی و اجاره خانه هایتان را از آنجا به اروپا منتقل میکنید و با نام مستعار مغولی تیلیغ راسیستی علیه مردم قربانی شده دولت ترک صفوی میکنید .
عدم انتشار شده: 
false