گفتگو با درویش پور:جامعه چند فرهنگی، برابری جنسیتی و تغییر الگوهای مردانگی وخشونت علیه زنان

گفتگوی رادیو سپهر با مهرداد درویش پور درباره سخنرانی شنبه 18 یونی ساعت 14 در شهر یوتبوری که درآن به برخی از موضوعات درباره جامعه چند فرهنگی، برابری جنسیتی وتغییر الگوهای مردانگی وخشونت علیه زنان پرداخته است.

 روز شنبه 18 ژوئن قرار است مهرداد درویش پور به دعوت انجمن پامیر انجمن پامیر و     Studiefrämande و با همکاری انجمن ایرانی رسانه ها درباره موضوع بالا در  شهر یوتبوری سخنرانی کند. او قرار است در این سخنرانی به موضوعاتی که در اطلاعیه آن آمده است بپردازد. ازجمله: برداشت رایج از مردان و پسران مهاجر تبار در سوئد با تاکید بر تفاوت های فرهنگ آنان استوار است و کژروی، مرد سالاری، خشونت و آزار جنسی زنان را بخشی از ویژگی های فرهنگی آنان می داند. زنان و دختران نوجوان مهاجر تبار نیز همچون قربانیان منفعل ستم پدرسالاری که بدون یاری جامعه نمی توانند  رها شوند، تصویر می شوند. آیا این برداشت ها واقعی است یا  ناشی از پیشداوری ها و کلیشه سازی های نژاد پرستانه است؟ تاثیر مهاجرت بر مردان، زنان و فرزندان مهاجر تبار چیست؟ چه عواملی در گسترش خشونت و پدرسالاری در مردان مهاجر یا رشد الگوهای برابری طلبی جنسیتی موثرند؟ چرا در برخی از جوانان مهاجرتبار فرهنگ پدر سالاری و محافظه کاری تقویت شده یا خود را هم با خانواده و جامعه بیگانه می یابند؟ تفاوت های فرهنگی و تبعیض چه نقشی در این رویکردها و افراط گرایی دارد؟ با چه روشی می توان همزمان بهم پیوستگی و برابری جنسیتی را گسترش داد؟ نفی جامعه چند فرهنگی و اجبار به ذوب فرهنگی (آسیمیلاسیون)؟ مدارا جویی و گسترش جامعه چند فرهنگی؟ یا سیاست فعال ضد تبعیض؟  فمینیسم ضد نژادپرست چیست و چه گونه به اعتبار آن می توان با خشونت علیه زنان و فرهنگ ناموسی مقابله کرد؟ رادیو سپهر درباره برخی از این موضوعات گفتگویی با مهرداد درویش پور انجام داده است که از طریق لینک زیر می توانید به آن گوش فرا دهید.

http://iranma.us/160610/

 

زمان سخنرانی: شنبه 18 ژوئن ساعت 14 تا 18، مکان

Falk gatan 7, Redbergsplatsen

برگزارکننده: انجمن فرهنگی پامیر و استودیو فرمیانده با همکاری انجمن ایرانی رسانه ها

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام،سرزمین ایران چند ملیتی است،ایران چند زبانی است ایران چند فرهنگی است،واین زبانها فرهنگها مذاهب کاها وبیشتر سابقه تاریخی متفاوتی با هم دارند،واین مردم مختلف شرایط جغرافیای واقتصادی متفاوتی دارند،،واینها شرایط استراتژیکی متفاوتی دارند،واز طرفی دو یا چند تای انها منافع مشترگی هم دارند،....مثلا ترکها از نظر شرایط جغرافیای ،اقتصادی،فرهنگی وزبانی ومذهبی،کاملا با بلوچها متفاوتند،ترکها شیعه،ولی بلوچها سنی.ترکها دارای مناطق وابوهوای کوهستانی ودارای چهار فصل ولی بلوچها ،سرزمین کرم وخشک،ترکها زبان ترکی ولی بلوچها بلوچی.تاریخ ترکها تنیده شده در قفقاز،ولی تاریخ بلوچها تنیده شده در شبه قاره هندوفارسها.ترکها اقتصاد کشاورزی ودامی صنعتی وعلومی،بلوچها اقتصاد دریایی وعشایری وبومی سنتی.وباز دو فرهنگ متفاوت،،پس این دو ملت با این همه تفاوتی،مدیریت وسیاست متفاوتی میخواهد....وترکها از نظر فرهنگی ومذهبی وتاریخ