حکومتهای افراطی مذهبی

ما در قرنی زندگی می کنیم که آن را قرن تکنولوژی های نوین و آزادی های فردی می نامند.

ما در قرنی زندگی می کنیم که آن را قرن تکنولوژی های نوین و آزادی های فردی می نامند.

قرن کنونی قرنی است که درآن  اکثر کشورهای جهان قانون اساسی شان را بر پایه های حقوق انسانی (دمکراسی)بنا نهاده اند و این قوانین به تک تک افراد جامعه اجازه می دهد تا آزادانه بیندیشند ، آزادانه ابراز عقیده نمایند وآزادانه زندگی نمایند .

در اینگونه حکومتها رنگ پوست افرااد،نژاد،ملیت ،قدرت سیاسی ،قدرت نظامی،نوع مذهب و همچنین جنسیتشان نمی تواند باعث شود که به آنها تعرض شود و یا اینکه از اشتباهاتشان چشم پوشید و اما متاسفانه ما شاهد آن هستیم که حکومت برخی از کشورها را افرادی به دست گرفته اند که افکارشان همچون اسقفان ، کشیشان و راهبان کلیساهای قرون پانزده و شانزدهم میلادی است.

زمانی که حکومت مذهبی پا در جای حکومت دمکراسی که هدفش رشد جامعه است می نهد ما شاهد آن هستیم که تعدادی قدرت طلب شکم چران برای رسیدن به اهدافشان که همان قدرت و ثروت است از مذهب سودجویی کرده و خواسته هایشان را در قالب گفته های پروردگار به حلق ملت فرو می کنند.

آنها قوانینی سخت را برای جرایمی که نمی توان نام آن را جرم نهاد وضع می کنند که اینگونه به اصطلاح جرایم نه تنها سرمنشا؛ مذهبی ندارند بلکه برگرفته از هیچ قانون حقوقی و قضایی نیز نیستند.

آنان با استفاده از مجازاتهای قرون وسطی ای وحشتی وصف ناپذیر را در جامعه ایجاد می کنند تا امکان هرگونه واکنشی را از ملت سلب نمایند .

سردمداران اینگونه حکومتها ثروت ملت را به یغما برده و با استفاده از همین ثروت لشکری از مذروران را برای خود فراهم می کنند تا در زمان نیاز آنانی را که به آزادی خواهی بر می خیزند به بدترین شکل ممکن سرکوب کرده و صدایشان را از همان ابتدا در نطفه خفه کنند.

این در حالیست که اگر به زندگی خصوصی آنها وارد شویم تنها چیزی که می بینیم خشونت است وفساد ، فسادی که بوی تعفنش مشام دنیا را می آزارد.

اکثر حکام های مذهبی در زندگی پشت پرده خود همچون رقاصه ها می رقصند ، همچون حریصان می خورند و می آشامند و همچنین با زنان و دخترانی همخوابگی می کنند که هیچ نسبت قانونی و شرعی با آنها ندارند و نوع روابطشان با آنان همچو اربابان با بردگان شان است.

ایران نیز از این نوع حکومت مذهبی دیکتاتوری بی بهره نبوده و تنها فرقش با دگر کشورهای مذهبی  این است که اکثر سردمداران آن به هیچ وجه ایرانی نبوده و نیستند .

عقیده من بر آن است که مشکل ایران تنها زمانی به اتمام خواهد رسید که ملت ایران ، با هر نژاد و زبانی و همچنین با هر عقیده و مذهبی دست در دست یکدیگر داده و به زندگی ننگین حکومت مستبد جمهوری اسلامی پایان دهند .

 

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سپاس
ما نیزمعتقدیم نه متولدین کشور های همسایه ، بلکه سید و آیت الله (تازیزادگان) و دیگر عمله های این دین (تازیپرستان)و فرهنگ مهاجم و بدوی اسلام و هر دین دیگری باید از ایران زدوده و کنار برود.ایران توسط اتحادیه میهنی تشکل یافته از حضور تمامی اقوام ایرانی بر اساس باور به هویت تاریخی ایران و نگرشی براساس ناسیونالیسم ایرانی در سیستمی متقرقی احترام به شائنیت انسانی وارزش گذاری بر مبنای حق رفاه وزندگی و آموزش و بهداشترایگان برای آحاد ملت ایران است و ضمانت اجرایی محکم برای سیانت و حفظ این دستآورد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نازنین، منظور من از واژه ها، اشتباه تایپی و گرامی در مقاله خوبت بود، مرسی هم از پاسخت!..
تصویر تهمینه بخشک

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی سرکار خانم (مریم) عزیز
ابتدا از اینکه مقاله مورد نظر را مطالعه نموده اید سپاسگزارم و در پاسخ به نظریه شما می بایستی به چند نکته به اشاره ای داشته باشم .
ابتدا در مورد کلمه مزدوران
1- مزدور در اصل به معنی کسی است که در قبال انجام کاری مزد دریافت می کند. مزدور در زبان امروز معنی منفی دارد و به معنی کسی است که در قبال انجام کارهای نادرست از قبیل تهدید و حمله به مردم و یا حمایت از ظالم و جنایتکار پول دریافت می کند.

2-حاکمان مذهبی
حاکم به معنای ، قاضى ، داور ، اجرا كننده ى حكم ، آنكه مملكت را اداره كند
- بامره : فرمانرواى مطلق ، ديكتاتور است.
و اما در مورد سردمدارن حکومت ایران ( بله بسیاری از آنان متولدین و دارای شناسنامه از دیگر کشورها هستند همچو ، لاریجانی ها، و تعدادی نیز دارای دو تابعیت هستند همچو خاوری.
امید که پاسخم برایتان شفاف باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با پوزش یاد آوری چند نکته:
1 ـ "حکام های مذهبی" نه بلکه حاکمان مذهبی!
2 ـ " مذروران " نه بلکه مزدوران
3 ـ...
....
و اگر" اکثر سردمداران آن به هیچ وجه ایرانی نبوده و نیستند" پس چگونه دوست دارید که " مشکل ایران تنها زمانی به اتمام خواهد رسید که ملت ایران ، با هر نژاد و زبانی و همچنین با هر عقیده و مذهبی دست در دست یکدیگر داده و به زندگی ننگین حکومت مستبد جمهوری اسلامی پایان دهند"؟!!!....سر دمداران حکومت ننگین جمهوری اسلامی همه ایرانی و مزدور بیگانه و روانپریش می باشند!...به امید نوشته های خوب و آتشین شما... .