اعتراض ۷۰ كارگر شهرداری اهواز و بازداشت کارگران

روز دوشنبه 13/06/2016 کارگران منطقه 4شهرداری اهواز در پی اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض نمودن و بجای حل مشکلات آنها با زبان روزه روانه زندان شدند.
 
اين تجمع صبح روز گذشته مقابل ساختمان شهرداری منطقه ۴ اهواز برگزار شده بود که ساعت ۹ صبح، ۲۴ نفر از  اين کارگران توسط نيروي انتظامی بازداشت شدند. قرار است امروز اين كارگران جهت تشكيل پرونده به دادگاه منتقل شوند و تا كنون در بازداشت هستند.
 
اسامي بعضي از افراد بازداشت شده بشرح زير است:
 
 ١_منصور طرفى
٢_طاها عفراوى 
٣_كاظم عفراوى
٤_حسن حيادر
٥_ حميد هويش مزرعة 
٦_كاظم مزرعة
٧_موسى سوارى 
٨_على احمدى فر
٩_عدنان مجدم 
١٠_ حسين منصورى
١١_ ناصر دحيمى 
١٢_على بچيه
١٣_ جاسم پور احمدى 
١٤_عبدالكريم ثعلبى
١٥_ سيد عدنان موسوى 
١٦_عبدالله سليمانى
١٧_كاظم عفرى
١٨_حسن مجدم
١٩ _ جواد سوارى
 
 
 
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.