همجنسگرایان اورلاندو وجه الصالحه شدگان بی پناه

گویی طی این چند روزه جانباخته گان فاجعه اورلاندو بارها و بارها جان باخته اند. قرار بر این بود احزاب و سازمان های سیاسی دنیای جدید سخنگوی طبقات مختلف بوده و نمایندگی آنان را به دوش حمل نمایند اما گویی بهره ای از قواعد دموکراسی نبرده و نخواهند برد. قواعد دموکراسی در بعد نظری بر حقوق برابر حقانی بنا نهاده شده است. اولین این حقوق دانستن حق و بیان آن بوده و میباشد تا شهروندان بتوانند بی دغدغه سره را از نا سره باز یابند

سیاست و اجتماع در سرتاسر دنیا به گونه ای جدائی ناپذیر در هم تنیده شده اند. گویی در دوران مدرن که بسیاری علم دموکراسی و حقوق انسانی بر افراشته اند همچنان، بازی زندگی برابر با قواعد سابق طی طریق نموده و مینماید. هنوز منافع محور اصلی حیات بشری ست و حقوق با تمامی حقانیت خود از سوی فعالان حوزه های عمومی نتوانسته است به عنوان یک حق بر جای ناحقی به نام منافع تکیه زند و بر اریکه واقعیت به رقص در آید. منادیان دموکراسی و حقوق بشر مدعی آن بوده و میباشند که دنیای کنونی را آنان بر مبنای ارزش های انسانی بنا نهاده اند. دنیایی که مدعی شده است، مبنا و اصل در آن حقوق ذاتی و پایه انسان بوده و میباشد. مدعیان بشارت از آن داده بودند تا همواره آدمیان بنا بر اصالت انسان محور تصمیم گیری و اجرا در دنیای مدرن باشند. پذیرش چنین مبنا و محوری میباید تمامی مناسبات دوران پیشین را در جهت حقوق فرد فرد آدمیان تغییر و سرنوشت جوامع را با تحولی اساسی مواجه مینمود. با پذیرش این قواعد وعده داده شده در دوران جدید بود که قرار بر آن شده بود تا همواره احزاب و جریان های سیاسی از درون طبقات اجتماعی برخواسته و بیان حقوق آنان را بی کم و کاست بر دوش حمل نمایند. در این بیان احزاب و سازمان ها میباید برخواسته از بدنه طبقات اجتماعی میبودند اما امروزه آنچه به وضوح مورد مشاهده قرار گرفته و میگیرد خلاف چنین مدعایی بوده و میباشد. احزاب و سازمان های سیاسی بر آن شده اند تا شهروندان را با خود همراه نموده و به خواست های آنان را در جهت منافع خود محرف و شکل دهند.

انتخابات اخیر امریکا و وقایع اخیر ایران گویای پرده برداری از این واقعیت تلخ بوده  میباشند.

اول: چند روز قبل "عمر متین" تبعه افغانی الاصل" امریکایی به کلوپ شبانه همجنس گرایان در اورلاندو حمله میکند. در این حمله با شلیک گلوله های او پنجاه نفر از همجنسگرایان در کلوپ جان خود را به گلوله های رها شده از لوله تفنگ تسلیم مینمایند. اما داستان اندوهناک تری در پیش بوده است:

دوم: جدال و فحاشی و تخریب در فضای مجازی همچون فیسبوک به یکباره به بالاترین درجه ممکن میرسد. همجنسگرایان و ایرانیان اسلام ستیز حملات شدید الحنی را متوجه اسلام و مسلمانان میکنند. از دیگر سو هم وضعیت به همین منوال است. مسلمانان و لائیک های همجنسگرا ستیز حملات بی ادبانه ای را متوجه همجنسگرایان میکنند. همه چیز به صورت عکس العملی و واکنشی شکل میگیرد. اسلامگرایان هنوز که هنوز است خبر از آن ندارند همجنسگرایی چیست و همجنسگرا کیست. در مقاله ای تحت عنوان "مسلمین باید در مورد همجنسگرایان تجدید نظر کنیم" به این مسئله پرداخته ام. همجنسگرایان هم همین روش را پیشه نمودند. القاء را بر کناری نهاده و پیش از اعلام اخبار موثق حملات بی ادبانه ای را متوجه اسلام و مسلمانا نمودند. اسلام ستیزان هم از آب گلالود بهره برده و در فحاشی ها همراه با همجنسگرایان عمل نمودند. اما:

سوم: آنچه در این میان به فراموشی و نسیان سپرده شد جان و حرمت کشته شدگان اورلاندو بود. هر کس به فکر خویش بود و سیاستمداران بهره های خود را آز بردند. متأسفانه کشته شدگان وجه المصالحه سیاست و منافع سیاستمداران شدند. رقابت های انتخاباتی در امریکا به خوبی بهره برداری از کشتار اورلاندا را شناساند. حقوق کشته شدگان زیر منافع سیاستمداران نیست و نابود شد. اوباما، ترامپ و کلینتون هر یک سعی بر آن داشتند تا بهره لازم را در جهت تأیید و اثبات مدعیات خود برداشته و بار خود را بسته و بر دوش نهند.

چهارم: "دونالد ترامپ" عضو حزب جمهوری خواه امریکا از مذهبیون پرستستان است. او همچون دیگر هم قطاران مذهبیش مخالف ازدواج همجنسگرایان است. آنها میخواهند به دوران بوش پسر بازگردند، کتاب مقدس بردارند و در کاخ سفید بخوانند. اما ترامپ و هم فکران او از مدت ها پیش تبلیغاتشان را بر روی دیگر ستیزی بنا نهاده اند. ترامپ به "مسلمانان"، "مکزیکی ها"، دولت های خارجی و هرکه بیگانه است حمله نموده است. عامل عامل پس رفت و سیر امریکا در جهت ورشکستگی را به گردن مهاجرین انداخته و می اندازد. همه و همه بدهکار او و امریکا هستند و او و امریکا از همه طلب دارند و میباید طلب ها را مطالبه نمایند. او و جمهوری خواهان جنگ طلب مسلمانان را "حیوانات وحشی" خوانده اند. ترامپ از ممنوعیت ورود مسلمانان به اروپا سخن گفته است اما شهردار لندن را استثنا نموده است. البته او با پاسخ محکم صادق خان مواجه شد. اما ترامپ در جهت بهره گیری از فاجعه پیش آمده با شتاب به سوی حمله به مهاجران و مسلمانان شتافت تا وعده های انتخاباتیش نارس نماند. ترامپ گفته است:

«اوباما حتی حاظر نیست به اسلام افراطی اشاره کند . . . اگر خیلی سریع از عقلمان استفاده نکنیم و محکم نایستیم کشوری باقی نخواهد ماند. چون رهبران ضعیفی داریم. من گفته بودم که این اتفاق می‌افتد – و وضع از این هم بدتر خواهد شد. من می‌خواهم از حمله تروریستی بعدی جلوگیری کنم و جان مردم را نجات دهم. ما دیگر جایی برای سنجیده‌روی در سیاست نداریم»

او دقیقا از مسئله بهره برداری کرده است. هم در جهت اسلام ستیزی و هم توجیه وعده ای که پیش از این در رابطه با وجوب شکنجه داده بود. او پیش از این در مورد شکنجه های بی قید و شرط گفته بود:

«مظنونین به تروریسم باید تحت شکنجه‌هایی مانند ایجاد احساس خفگی مصنوعی قرار گیرند . . . خودتان را گول نزنید. استفاده از این روش‌ها کارآمد بود. فقط یک احمق می‌گوید که این روش‌ها کارآمد نبوده اند . . . وقتی این تروریست‌ها را می‌گیرید مجبورید که خانواده هایشان را نیز کنترل کنید»

اما "باراک" هم کم نیاورده و در ضد حمله ای سعی بر آن داشته است تا حد ممکن بهره برداری ترامپ با حربه اسلام ستیزی در تبلیغات انتخاباتی را خنثی نماید. اوبا ما سعی بر آن داشته است تا از تبلیغات مسلمان ستیزانه ترامپ در جهت متهم نمودن ترامپ به نژاد پرستی بهره برداری نماید. او همچنین بر آن بوده است تا تبلیغات ترامپ را در برابر آرمان های دموکراسی و بنای امریکا قرار دهد. باراک حملاتش را از ترامپ گسترش داده و به حزب جمهوری خواه کشانده است. او گفته است:

« این حرف ها تا کجا ادامه پیدا می کند؟ آیا قرار است با همه مسلمانان طور دیگری رفتار کنیم؟ آیا قرار است آنها را زیر تجسس ویژه قرار دهیم؟‌ آیا باید شروع به تبعیض علیه آنها به خاطر مذهبشان کنیم؟‌ ... آیا مقام های جمهوری خواه با این حرف ترامپ موافقند؟ . . . این آمریکایی نیست که ما می خواهیم. این منعکس کننده آرمان های دمکراتیک ما نیست . . . زبان لغزنده و شلخته آقای ترامپ می تواند به تبعیض و هدف گرفتن اقلیت های قومی و مذهبی منجر شود . . . اگر با مسلمانان آمریکا برخورد متفاوتی شود فقط باعث شکاف بیشتر میان غرب و جهان اسلام و کاهش امنیت خواهد شد . . . آمریکا بر آزادی مذهب بنیان گذاشته شده و ارزیابی افراد با "تست مذهب" با قانون اساسی آمریکا در تضاد خواهد بود»

پنجم: از لحظات ابتدایی انتشار خبر فاجعه "کلوپ شبانه همجنسگرایان" دعوای لفظی میان ایرانیان مسلمان و ایرانیان اسلام ستیز در فضای مجازی رو به فزونی نهاد. اغلب دعاوی در فضای مجازی با فحاشی از سوی طرفین همراه بوده است. بیشترین حجم حمله کنندگان و فحاشان به مسلمانان را ایرانی های به اصطلاح مسیحی شده تشکیل و ترتیب میدادند. اما جامعه مسلمانان در قبال فاجعه مذکور موضعی تأسف بار اتخاذ نمودند. مسلمانان در مراسم یادبود جانباخته گان اورلاندو شرکت کرده و "محمد المصری" روحانی مصری و رئیس انجمن اسلامی مناطق مرکزی فلوریدا با محکوم نمودن علنی جنایت اخیر اعلام داشت:

«مسلمانان جهان در محکوم دانستن ایدئولوژی نفرت، مرگ و نابودی متفق القول هستند. او گفت حمله به این باشگاه اقدامی تروریستی، عملی از سر نفرت بوده است . . . ما ایدئولوژی نفرت و مرگ و نابودی را محکوم دانسته و از رهبران تمامی مسلمانان و همه جوامع در سراسر این کشور و در جهان می‌خواهیم برای رویارویی با این سرطان و از بین بردن آن یکبار و برای همیشه، قیام کنند»

برخی از مسلمانان نیز در مراسمی به یاد جانباخته گان با در دست داشتن شمع و پلاکارد هایی که بر آنها نوشته بود:

«به نام من، نه»

با بازماندگان خانواده های اخیر هم دردی نمودند.

اما سوی دیگر میدان "کشیش های مسیحی پرتستان" در امریکا که از حامیان حزب جمهوری خواه میباشند وقاحت را به اوج اعلی رساندند. به گزارش "العالم" کشیش "راجر کامینیز" در اعلام موضعی مصیبت اصلی را کشته نشدن تمامی حاظران در کلوپ شبانه خواند. او عنوان داشته بود:

«به نظر من این یک کار بسیار خوب است و کشتن این قبیل افراد، به اصلاح جامعه کمک می کند . . .  از من می پرسند که آیا از کشته شدن پنجاه نفر در این کلوپ شبانه ناراحت هستی؟! پاسخ من قطعا منفی است، زیرا این سوال مثل آن است که بپرسند: آیا از کشته شدن پنجاه متجاوز به کودکان ناراحتی؟! من ناراحتم که چرا این شخص، کار خود را به نحو احسن انجام نداد و همۀ آنها را نکشت»

امروزه پرتستان های امریکا که حول محور حزب جمهوری خواه فعال میباشند کما فی السابق بر طبل خشونت میکوبند. چندی قبل هم یک کشیش دیگر از پروتستان ها در نشستی تحت عنوان "آزادی در ادیان" در جمع سه تن از کاندیداهای حزب جمهوری خواه در حالی که انجیل در دست داشت فتوای قتل تمامی همجنسگرایان امریکا را صادر نمود. این کشیش متحجر گفته بود:

«همۀ همجنسگرایان در آمریکا باید کشته شوند، زیرا بر اساس تعالیم انجیل مقدس، اعدام همجنسگرایان واجب است . . . اینها حرف من نیست. سخن انجیل است و من از بیان آن خجالت نمی کشم و حاضرم در راه انتشار و ترویج آن، به زندان هم بروم»

اما اکنون سکوت اسلام ستیزان و یک بام و دو هوای آنها از ترامپ و جمهوری خواهان امریکا تا اسلام ستیزان ایران که اغلب جوانان مدعی مسیحیت می باشند و اغلب جاهل به مسیحیت بوده و میباشند در قبال سخنان سخیف کشیش های تکفیری سکوت پیشه کرده اند. سکوت این طیف از اسلام ستیزان در قبال فتاوی تکفیری کشیش های پروتستان نشان از یک واقعیت داشته و دارد و آن اینکه ایشان در فقدان قواعد حقوق مداری سیر کرده و میزان حقانی جهت ابراز مواضع خود اتخاذ ننموده و نمی نمایند. به نظر می رسد این دست اسلام ستیزان ایرانی که اغلب جوانان مسیحی شده میباشند همچون سیاست مداران منفعت طلب پروتستان، جان باختگان حادثه اورلاندو را وجه المصالحه حمله به اسلام و مسلمانان قرار داده اند.

ششم: اوباما و کلینتون هم به همان سمت و سویی رفته و میروند که ترامپ و جمهوری خواهان رفته و میروند. اوباما و کلینتون خواستار محدود نمودن قوانین حمله اسلحه در امریکا بوده و میباشند. دموکرات ها بارها و بارها به قوانین حمل اسلحه در امریکا اعتراض کرده اند. "اوباما" ضمن محکوم نمودن کشتار اخیر به سراغ انتقاد از حمل اسلحه رفت و گفت:

«این حمله مجددا یادآور این واقعیت است که افراد می‌توانند خیلی راحت اسلحه تهیه کنند و مردم را به گلوله ببندند»

اما "هیلاری کلینتون طی مواضعی شفاف تر خواستار محدودیت حمل سلاح در امریکا شده و عنوان داشت:

«ما باید سلاح هایی مانند سلاحی را که در تیراندازی شب گذشته مورد استفاده قرار گرفت، از دستان تروریست‌ها یا سایر تبهکاران خشن، دور کنیم»

هفتم: ترامپ مشکلات را به گردن هر که غیر امریکایی است می اندازد. او با مهاجران مخالف است. علیه قوانین مهاجرت برخواسته است. او سریعا پس از پیش آمد فاجعه بار اخیر گفت:

«خانم کلینتون که از انتقال شصت و پنج هزار پناهجوی سوری به آمریکا حمایت می‌کند می‌خواهد تعداد پذیرش‌ها از خاور میانه را به طور چشم‌گیری افزایش دهد و آمریکا نمی‌تواند به هیچ ترتیبی آن‌ها را بررسی کند، به آن‌ها حقوق بدهد و از رادیکالیزه شدن بچه‌هایشان جلوگیری کند»

ترامپ مشخصا در جهت وعده های انتخاباتیش در قبال محدود نمودن مهاجرت به امریکا از حوادث اخیر بهره برداری نمود. اما هیلاری هم مشخصا بر همین طریق قدم نهاد تا از رقیب عقب نماند. هیلاری گفت:

«ما باید تلاش‌های خود برای دفاع از کشورمان در برابر تهدید‌های داخلی و خارجی را دوچندان کنیم. این یعنی باید گروه‌های تروریستی بین‌المللی را شکست دهیم و برای پیدا کردن آنها با متحدان و شریکانمان همکاری کنیم، و تمهیدات دفاعی را در داخل کشور افزایش دهیم. از طرف دیگر باید حواسمان باشد که مرعوب آن‌ها نشویم و ارزش‌هایمان را زیر پا نگذاریم»

هیلاری دقیقا گفته است "باید حواسمان باشد که مرعوب آن ها نشویم و ارزش هایمان را زیر پا نگذاریم" اشاره به قوانین پذیرش مهاجرت در قوانین امریکا داشته و دارد که با آزادی پناهجویان و تشکیل و ساخت امریکا همراه بوده است. همچنین سخنان هیلاری در مورد ارزش ها واکنشی به مدعیات ترامپ در مورد وجوب شکنجه بوده و میباشد.

هشتم: رژیم حاکم بر ایران صحیح یا نا صحیح همجنسگرایان را با همجنس بازان این همانی کرده و به هیچ وجه من الوجوه همجنس گرایان را به رسمیت نشناخته و نمی شناسد.  رئیس جمهور سابق رژیم حاکم ایران، "محمود احمدی نژاد" در طی سخنرانی در دانشگاه "کلمبیا" امریکا در پاسخ به سئوالی پیرامون حقوق همجنسگرایان عنوان داشت:

«مطلقا. ما در ایران اولا همجنس باز مثل کشور شما نداریم . . .»

او حتی به این همانی همجنسگرایی با همجنس بازی پرداخت. رژیم ایران نه تنها احکام سنگینی را بر همجنسگرایان بارکرده و میکند حتی، پا فراتر نهاده و حریم خانواده را نیز برای اینان نا امن نموده است.

اما اکنون وزارت امور خارجه رژیم منکر همجنسگرا و همجنسگرایی نیز قصد آن نموده است تا از قافله عقب نماند. دوشنبه، بیست و چهارم خرداد ماه "حسین جابری انصاری" سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد:   

«ایران این موضع را بر اساس سیاست اصولی خود در زمینه محکومیت تروریسم و عزم راسخ برای رویارویی جدی و همه جانبه با این پدیده شوم  اتخاذ می کند»

از لحن جابری انصاری آنچه بر ما مکشوف می آید اینکه بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی نه در جهت دفاع و تأثر و تأسف از حقوق از کف رفته همجنسگرایان جان باخته بلکه، با لحنی سود جویانه بوده است. جمهوری اسلامی امید به آن بسته است تا تحقیقات پلیس امریکا به ارتباط مهاجم افغانی الاصل حادثه اخیر با "داعش" منجر شده تا بتواند بیش از پیش حضور نظامی در سوریه و عراق را جامه توجیه بر تن نماید. بازخوانی مجدد اظهار موضع جابری انصاری قصد و نیت موضع کنونی رژیم ایران را بیش از پیش بر ما معلوم می دارد.

 گویی طی این چند روزه جانباخته گان فاجعه اورلاندو بارها و بارها جان باخته اند. قرار بر این بود احزاب و سازمان های سیاسی دنیای جدید سخنگوی طبقات مختلف بوده و نمایندگی آنان را به دوش حمل نمایند اما گویی بهره ای از قواعد دموکراسی نبرده و نخواهند برد. قواعد دموکراسی در بعد نظری بر حقوق برابر حقانی بنا نهاده شده است. اولین این حقوق دانستن حق و بیان آن بوده و میباشد تا شهروندان بتوانند بی دغدغه سره را از نا سره باز یابند. اما چنان که بر ما معلوم آمده است اینان را جز این کار نیست تا همواره منافع خود را بر حقوق آدمیان رجحان دهند و آدمیان و حوادث را وجه المصالحه امیال باطل خود نمایند. چنان که کشته شدگان اورلاندو را وجه المصالحه اهداف پلید خود نمودند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فکر کنم زیادی ساندیس خوردی! جمهوری اسلامی البته برای شما بسیجیان اسیدپاش خوب بوده.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما فقط تو یک کینه از اسلام گرفتار شدید وبس وحتی از یاد بردید که با جریحه دار کردن میلیونها مسلمان تو ایران نمی تونید به حکومت اون کشور دست پیدا کنید این سایت فقط رواج کینه ونفرت حالا یا از اسلام یا نژادهای مختلف یا ملیت ایرانی اما به هرحال هیچ چیز حاصل این نفرت ها نخواهد بود اکی من از این سایت میرم ولی 10 سال دیگه 47 هفتمین سالگرد پیروزی رو هم به شما تبریک میگم گرچه حتی احتمالا اون روز هم شما به پوچی واشتباه بودن رواج این همه نفرت پی نمی برید حتی اون موقع هم با مردم ایران بیگانه خواهید بود قرارداد 25 میلیارد دلاری بی سابقه ایران وامریکا تا 10 سال دیگه بین این دو کشور بارها در زمینه های دیگه تکرار خواهد شد حتی اگه امسال ترامپ بیان چون حتی اونا بهتر از شما مردم ایران رو می شناسند حکومت شیعه باقی می مونه ویکی از ارکان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هر گاه یک شیر با شیر دیگه یا یک فیل یا فیل دیگه یک موش با موش دیگه ......... که همجنس هستنند با هم روابط جنسی وسکسی برقرار کردنند میشه باور کرد که این عمل ضد تکامل وضد منشای بقای موجودات زنده و ادامه نسل عمل طبیعیه . اگر بدانید در ایران چه جنایاتی میکنند . ودستشان در انحراف نوجوانان و سو استفاده از انها چقدر باز و فعالند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گفتی همان کاری که خامنه ای با بهاییان کرده. خب محمد و علی هم در یک روز 700 یهودی را گردن زدند! دین تو اسلام یعنی مانیفست خشونت. کسی که با 50 سال سن با دختر 7 ساله همبستر شود، اگر شهوت پرست نباشد پس چیست؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
عقاید پوسیده اسلام ارتجاعی که مرد و زن را برابر نمیداند و دیه زن نصف مرد است و قصاص و سنگسار و شلاق و تجاوز و ... برو یک بار هم که شده کتاب آسمانی قرآن را بخوان تا بفهمی که اسلام و قرآن و محمد چیزی جز قتل و خونریزی و تجاوز و ....نیست! تا از دین خردسوز اسلام رهایی نیابی، به آزادی و دموکراسی نمیرسی.در اسلام انسانها برابر نیستند، بلکه به مسلمان و غیرمسلمان تقسیم میشوند! دین اسلام شما، به عقاید دیگران احترام نمیگذارد! آنگاه شما توقع احترام به عقیده داری! فعلا شما بروید دستشویی، اما یادت باشه اول با پای چپ بری داخل! روزهای جمعه هم دعا کن که مهدی از ته چاه متعفن جمکران ظهور کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما به زور نمی تونی چیزی رو به کسی تحمیل کنی اینکه من به تو بگم ایرانی نیستی دلیل نمیشه که تو ایرانی نباشی مگر اینکه خودت بگی ایرانی نیستم نمیشه یک اعتقاد رو به کسی نسبت داد وقتی انکارمیکنه به تو گفتم 12 امام دارم تو نمی تونی به زور 13 رو بهم غالب کنی دوم امام دوازدهم که من میشناسم ته چاه نیست تا جایی که من شیعه دیدم هیچ کس رو ندیدم چنین باوری داشته باشه این که تو وامثال تو به زور بخواهین به من چنین اعتقادی دارم بیشتر زورگویی استبداد وبی منطقی خودتون رو نشون میدید تا اینکه چیزی رو تغییر بده ثالثا برفرض محال که من چنین اعتقادی داشتم بازم اصل موضوع رو تغییر نمیده گفتم اگر به ایرانی به خاطر اعتقاد مذهبی اش بگی جای تو ایران نیست همون کاری کردی که خامنه ای با بهایی میکنه ودرواقع این تو هستی که تفکرت مثل خامنه ای نه من تنها تفاوت تو با خامنه ای یا شاه یا رجوی یا هیتلر یا حتی داعش تفاوت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اولا که من تنها 12 امام دارم وبس وهیچ اعتقادی به خمینی یا خامنه ای ندارم وحتی مرجع تقلید من هم اونها نبوده ونیستند اما متوجه حرف من نشدی وقتی میگم به عنوان یک کشور مسلمان حقیقت محض شما چند تا کشور مسلمان رو می تونی نام ببری که هم جنسگرایی رو به رسمیت بشناسه؟ که ایران دومی اش باشه ؟اما ایا رفتار غرب با ایران وعربستان یکسان ؟ در ثانی زمانی که بهم میگی چون مسلمان ایرانی نیستی هیچ فرقی با خامنه ای که میگه بهایی چون بهایی حق تحصیل تو دانشگاه ندارد نداری تازه بدتر چون تو برای مسلمان حتی حق زندگی تو ایران رو به رسمیت نمی شناسی این جا دقیقا نشون میده که کلا تفکر دموکراسی تو ایران تو جامعه ایران نهادینه نیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مشخص شد که حضرتعالی از سربازان گمنام امام زمان هستید. خداوند شما را با امام دجالتان خمینی محشور بگرداند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اسنکه کشتن هر موجود زنده ای کار قبیح و پست فطرتییست حرفی نیست ولی اینکه کسی یا خودش اینکاره است و یا از اینا پول میگره و مبنویسه و موذیانه خودشو بکوچه علی چپ میزنه حرف دیگریست .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من به عنوان یک انسان در ایران به دنیا امدم تا جایی که میدونم اجدادم ایرانی بودند وطنی به جز ایران ندارم وبه حکم حق ازادی انتخاب نوع تفکر من اسلام رو انتخاب کردم هیچکس وهیچ قانونی تو دنیا نمی تونه به من بگه به خاطر دینم درکدوم کشور باید زندگی کنم یا کشورم روترک کنم ایران اگرمال همه ایرانی هاست مال من مسلمان هستم اگر مال کل ایرانی ها نیست پس اساسا اسمش ایران نیست هیچ قانونی درهیچ جای دنیا نه می تونه من رو وادار به ترک کشورم بکنم ونه تغییر دین وباور مذهبی ام توکشور خودم براساس دین خودم دارم زندگی میکنم این حداقل حقی که هرکس داره

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تو به عنوان یک مسلمان نباید در ایران آریایی باشی. جای مسلمان در بیابان برهوت عربستان با تعفن شتر و بز هست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این بهمن موحدی خطاب به کی کامنت نوشته؟! کامنت اول که بی نام است!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آدم بی اخلاق با نام من کامنت ننویس! چرانمی فهمی! چرا این کار زشت وشرم آور را انجام می دهی؟ چرا با نام خودت ویا یک نام مستعار نظر نمی دهی؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایران به عنوان یک کشور مسلمان نمیخواد هم جنس بازی در کشور رواج پیدا کنه واین حق ملت ایران که سبک زندگی خودشون رو براساس فرهنگ خودشون در چهارچوب مرزهاش داشته باشند مثل هر کشور دیگه اما کاری به قوانین داخلی دیگران نداره ما نمیخواهیم امریکایی ها مثل مسلمانان زندگی کنند این اونا هستند که میخواهند قوانین شون در ایران وهمه کشورها به رسمیت شناخته بشه البته در ظاهر چون در باطن با