ازدواج ترک ها با فارس ها و کردها حرام و در حکم محاربه با امام زمان است!

ما باید دنبال یک آخوند بگردیم تا فتوی دهد و ازدواج تورک های آزربایجان با فارس ها و کردها را حرام اعلام کند! ***** از قضای ربانی این آخوند پیدا شده و این فتوی را داده است: الیوم ازدواج و مناکحت ترک های زن و مرد با فارس ها و کردها حرام و در حکم محاربه با امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفداه می باشد و اگر مناکحتی من قبل هذا الیوم فی مابین اتراک با اکراد و افراس اعمال شده باشد محکوم به ابطال است!

 

مجموعه ای از کامنت های جالب و خواندنی    تنظیم: تبریزی

تبریزی

امروز یکم ماه مه سال ۲۰۱۶ برابر با روز جهانی کارگر است، خجسته باد این روز بر همه کارگران و رنجبرانی که بیل و کلنگ و داس و چکش به دست گرفته و از بام تا شام کار می کنند و جهان انسان ها با کار آنها ساخته می شود.

علی

دیگر این شخص با نام قلابی تبریزی شورش را در این سایت درآورده است! این دیگر مسخره بازی است! همه چیز را اینجا لوث کرده است! آدم همه چیز را بالا می آورد! این توهین به شعور خوانندگان این سایت است که این شخص قلابی همه چیز را و همه کس را اینجا مسخره کند و به ریش همه بخندد! البته منظور بنده این نیست که مخالف دیدگاه من است، نه، این شخص هیچ چارچوبی ندارد! حرکات این شخص مخالف یا موافق نیست بلکه مسخره کردن است و گر نه شیرینی بحث در مخالف و موافق بودن است، نقد کردن است و حتی در مواقعی ممکن است یکی از کوره دربره توهین کنه، این نرمال است، حتی در میدان غار تهران لات ها هم کم و بیش به اطرافیان حرمت قائلند و نمی توانند مردم را دست بیندازند! آقای توکلی، این ویروس چیه ول کردی توی این سایت؟ حداقل برای حرمت خودتان خوب نیست! باور کن ما می فهمیم و گر نه در کانادا جا برای وقت گذراندن کم نیست عزیز!

تبریزی

دوستان گرامی، کسی که برابر اعتراف خودش در کشور کانادا زندگی می کند و در کشور کانادا: ( ..... جا برای وقت گذراندن کم ندارد ..... ) و کارش در آنجا وقت گذرانی و خوشگذرانی است و نیازی هم به کار کردن ندارد روشن است که وابسته به سرمایه داری و بورژوازی است! چنین کسی برابر نوشته های خودش در تارنمای ایران گلوبال یک ناسیونالیست پان ترک هم هست و ناسیونالیست ها از آریاپرست ها و پانفارس ها گرفته تا پان ترک ها و پیروان پان های رنگارنگ دیگر وابسته به سرمایه داری و بورژوازی هستند و همگان آشکارا می توانند ببینند که گفته ها و نوشته های چنین کسانی با خواسته های مردم دردمند و درمانده و گرسنه ایران از بنیاد بیگانه هستند! اینان دردها و رنج های مردم ندار و بی پول را نمایندگی نمی کنند اما می خواهند خود را نماینده مادرزاد ترک ها جا بزنند! کسانی که از بس خورده و نوشیده اند که از سیری دارند می ترکند سخنانی می گویند و می نویسند که هیچ پیوندی با دردها و رنج ها و تیره روزی های دردمندان و گرسنگان ترک ایرانی ندارند زیرا کلنجار ذهنی کارگر و رنجبر و دهقان ترک ایرانی ساخته شدن دبستان به زبان مادری و زبان پدری و زبان عمه ای و زبان خاله ای یا فارس ستیزی نیست و دیوارکشی های هیتلری میان ترک ها و دیگران با فلسفه بافی و داستان سازی و تاریخ تراشی های ناسیونالیستی و پان نامه ای پیوندی با خواسته های کارگران و رنجبران و دهقانان ترک ایرانی ندارند! به هر روی ما به چنین کسانی چی میگیم؟ ما میگیم گرسنه ایم و چیزی برای خوردن نداریم! شما چی میگید؟

http://iranglobal.info/node/40774

علی

آزربایجانی ها نباید روی فارس ها در هیچ موردی حساب باز کنند! ما باید دنبال یک آخوند بگردیم تا فتوی دهد و ازدواج تورک های آزربایجان با فارس ها و کردها را حرام اعلام کند! پل ها بین تورک آزربایجان و فارس ایران یکی پس از دیگری ویران می شوند! هیچ چشم اندازی برای در کنار هم زندگی کردن تورک و فارس به طور برابر مشاهده نمی شود و تاریخ قضاوت خواهد کرد که این فارس ها بودند که ایران را از هم پاشیدند!

تبریزی

( ..... ما باید دنبال یک آخوند بگردیم تا فتوی دهد و ازدواج تورک های آزربایجان با فارس ها و کردها را حرام اعلام کند! ..... ) از قضای ربانی، چنان که افتد و دانی این آخوند پیدا شده و این فتوی را بر طبق درخواست الحاج شیخ سیدمیرعلی کانادائی داده و به سؤالات شرعیه در این باب نیز پاسخ داده است! حضرت ایة الله العظمی الحاج شیخ سیدمیرترک الدین ترک اللهی که از اجله فقها و اعاظم علمای فقه شیعه در کشور پانستان هستند فتوائی به شرح ذیل تقریر کرده اند:

بسم الله الرحمن الرحیم

الیوم ازدواج و مناکحت ترک های زن و مرد با فارس ها و کردها حرام و در حکم محاربه با امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفداه می باشد و اگر مناکحتی من قبل هذا الیوم فی مابین اتراک با اکراد و افراس اعمال شده باشد محکوم به ابطال است!

الاحقر ترک الدین ترک اللهی - بیست و چهارم رجب المرجب ۱٤۳۷ هجری قمری!

سؤال شرعی: حضرت ایة الله، اگر یک دختر ترک آذرشهری موسوم به فرشته قاضی العیاذ بالله منکوحه یک پسر فارس تهرانی شود شرعا محکوم به چه حکمی است؟

جواب: نکاح محکوم به ابطال است و زوجین مهدور الدم بوده و واجب القتل می باشند و لدی الاقتضاء اموال آنها نیز محکوم به مصادره به نفع بیت المال مسلمین است!

http://iranglobal.info/node/20749

سؤال شرعی: حضرت ایة الله، اگر یک پسر ترک اورموی موسوم به علی اصغر ضیغمی با یک دختر کرد موسوم به مینا لبادی العیاذ بالله مناکحت و مزاوجت کند و بعدا به محاربه با نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق عضویت در فرقه های ظاله کمونیستی بپردازد آیا برای محاربه اولویت در اعدام دارد یا برای مناکحه؟

جواب: اولویت در اعدام برای مناکحت است و اعدام فی ملأ عام برای عبرت سایرین استحباب دارد!

http://iranglobal.info/node/37966

سؤال شرعی: حضرت ایة الله، اگر یک پسر ترک موسوم به کمال الدین پاکدل با یک دختر فارس تهرانی موسوم به معزز خواهشی العیاذ بالله وصلت کرده و سپس زندانی شود و بعدا معلوم شود که زن نامبرده معاذ الله حامله است تکلیف شرعی چیست؟

جواب: پسر در هر موقعیتی که باشد محکوم به اعدام است و زن نیز مهدورالدم بوده و شرعا واجب القتل است!

http://iranglobal.info/node/38040

علی

فکر می کنم این آقای ترسو که پشت کامپیوتر و ستاره سرخ قایم شده یکی از همین مسئولان سایت ایران گلوبال باشد! البته بنده کامنت های سردرد آور ایشان را نمی خوانم چه برسد به لینک هائی که در کامنت هایش می گذارد!

تبریزی

من از گردانندگان تارنمای ایران گلوبال نیستم چون اگر بودم ریشه پانستانی های آریاپرست و پانفارس و پان ترک و ..... را چنان می سوزاندم که هیچ پسماندی از آنها نمی ماند! این که در آئین نامه ایران گلوبال نوشته شود که: ( ..... سایت مخالف هر گونه نژادپرستی است ..... ) و از سوی دیگر یک پان هیتلر که برابر گفته های خودش در کانادا زندگی می کند و در کانادا: ( ..... جا برای وقت گذراندن کم ندارد ..... ) و چون از وابستگان به سرمایه داری و بورژوازی است با پول های یامفتی که دم دست دارد از بس خورده و نوشیده است که از سیری دارد می ترکد خواسته اش این باشد که: ( ..... ما باید دنبال یک آخوند بگردیم تا فتوی دهد و ازدواج تورک های آزربایجان با فارس ها و کردها را حرام اعلام کند! ..... ) برابر با چیست؟ برابر با آن است که من در ایران گلوبال کاره ای نیستم چون اگر بودم این هیتلرنامه ها به نمایش درنمی آمدند!

علی

پس از این بابت خوشحالم که جزو افراد ایران گلوبال نیستی! شاه هم مثل تو فکر می کرد، دیدی مثل موش دمش را گرفتیم انداختیم بیرون! این که ایران گلوبال تقریبا همه دیدگاه ها را پوشش می دهد این به نفع تمام ملیت های ایران است! بیشتر از همه به نفع ملت فارس است! مطمئنا این کار ایران گلوبال هزینه های خشونت را در ایران پائین خواهد آورد! تازه ایران گلوبال می گوید در خیابان شیشه های مغازه ها و بانک ها را نشکنید، بیائید اینجا حرف هایتان را بزنید! تو طبریزی قلابی یک شونیست فارس حقیقی هستی!

اسامه مجددی

کردها و فارس های سنی با شما ازدواج نخواهند کرد چون این کار در مذهب اهل سنت حرام است! هر چقدر دلت می خواهد بر علیه حکومت قزلباشی تورکان شعار بده! ببین آخر سر کی باید از این کشور برود؟ تنها هفده سال دیگه ایران یک کشور سنی مذهب خواهد بود! حضرت آقایی که فکر می کنی برای تورکان رافضی دنیا به خدمت ایستاده!

علی .....

یک آخوند باید پیدا کرد که حکم دهد ازدواج با ترک و مغول موقوف! ورود ترکان به تهران ممنوع! به قول عرب ها استعمال دخانیات ممنوع!

علی

تهران جزو سرزمین های آزربایجان است! البته ما نمی گوئیم فارس ها تهران را ترک کنند اما اگر تقسیم اراضی شود مسلما تهران جزو اراضی آزربایجان خواهد شد! شما بهتر است کمی تاریخ واقعی ایران را مطالعه بفرمائید!

ع.ب.تورک اوغلی

السلام علیکم - من هم لازم می دانم که تورک ها با فارس های هندی الاصل و تاجیک و افغانی نباید ازدواج کنند! من هم فتوی می دهم که نژاد و زبان تورکی و عربی نباید با خون و تولیدات نژادی و فرهنگی انگلیس مخلوط شود! من هم معتقد هستم که تورکان باید فارس ها را همچون هزاران سال قبل در سلطه خود گیرند چون اینها کارشان خیانت، وطن فروشی و عقب ماندگی است! من هم معتقد هستم تمام هستی آنها جعلی و توسط استعمارگران خلق شده است! من هم معتقد هستم فارس ها با سرکردگان خود جز خیانت و خدمت به بیگانگان چیزی در چنته ندارند و هر چه هست ازغریبه ها به عاریه گرفته اند! من هم معتقد هستم که اینها در بالای حاکمیت در این صد سال جز نفرت پراکنی و تفرقه در خاورمیانه چیزی یاد نگرفته اند! من حتی معتقد هستم که اینها در هر تفکری و درهر سنگری کارشان خیانت به ماست! به هوش باشید، اینها درست بشو نیستند! نمونه اش همین موحدی، تبریزی، ایستا، جمال، استخوانلو و ..... و ..... و ..... هستند!

تبریزی

مبارک است! پس از تقاضای حاج سیدعلی کانادائی دائر بر این که: ( ..... ما باید دنبال یک آخوند بگردیم تا فتوی دهد و ازدواج تورک های آزربایجان با فارس ها و کردها را حرام اعلام کند! ..... ) و پس از اجابت این تقاضا و فتوای حضرت ایة الله العظمی سیدمیرترک الدین ترک اللهی به شرح مندرج در همین صفحه، آخوند دیگری نیز پیدا شده و همان فتوی را داده است! این آخوند حضرت ایة الله العظمی الحاج شیخ سیدمیرعلاف بیکار پان اوغلی مشهور به ع.ب.پان اوغلی است که این چنین فتوی داده است:

..... السلام علیکم - من هم لازم می دانم که تورک ها با فارس های هندی الاصل و تاجیک و افغانی نباید ازدواج کنند! من هم فتوی می دهم که نژاد و زبان تورکی و عربی نباید با خون و تولیدات نژادی و فرهنگی انگلیس مخلوط شود! .....

پس از تقریر و تصنیف این فتوی از سوی معظم له، چند سؤال شرعی لازم الجواب تقابل یافتند اما شرفیابی به محضر مبارک و پرفیض ایشان و پرسیدن حضوری مسائل شرعیه در بیت شریف مقدور و میسور نبود زیرا معظم له که احتیاج و حاجتی به کار کردن نداشته و علاف و بیکار هستند به توچال عزیمت فرموده و در آنجا قاوال می نواختند! بناء علیهذا استفتائات و سؤالات شرعیه ذیل تلفنا و موبایلا از محضر مبارک پرسیده شدند:

اشکال شرعی اول: حضرت ایة الله، اگر العیاذ بالله مزاوجت و مناکحت حرام فی مابین یک زن فارس و یک مرد ترک اعمال شود و فرزندی به منصه ظهور برسد و فسخ نکاح و ازدواج حرام فوق الذکر نیز برای اقامت در بلاد کفر مقدور نباشد آیا باید آن فرزند متقاضی تعلیم و تلمیذ در مدرسه به زبان مادری باشد یا تقاضایش باید تعلیم و تلمیذ در مدرسه به زبان پدری باشد؟

اشکال شرعی دوم: حضرت ایة الله، اگر شخصی پدرانش ترک باشند لکن لسانش فارسی باشد آیا این شخص شرعا فارس محسوب می شود یا ترک؟

اشکال شرعی سوم: حضرت ایة الله، اگر شخص فارس زبانی زبان ترکی را یاد بگیرد شرعا ترک محسوب می شود و یا فارس؟

اشکال شرعی چهارم: حضرت ایة الله، اگر ترک بودن پدران شخصی اعم از مرد یا زن معلوم و مکشوف نباشد لکن این شخص لسانا ترک باشد آیا محق و مجاز بر مناکحت و مزاوجت با اتراک می باشد یا نه؟

اشکال شرعی پنجم: حضرت ایة الله، نظر بر این که حضرتعالی در فتوای مبارکتان آورده اید: ( ..... نژاد و زبان تورکی و عربی نباید با خون و تولیدات نژادی و فرهنگی انگلیس مخلوط شود! ..... ) مستدعی و متقاضی است اعلام کنید طریقه و طرز انکشاف و استعلام نژاد و ژن متقاضیان بر مناکحت و مزاوجت با اتراک چگونه باید باشد و بر ما چگونه باید معلوم و مکشوف شود که چه شخصی کدام ژن را دارد؟

اشکال شرعی ششم: حضرت ایة الله، اگر بعد از امتحانات دموی مبرهن و مشخص و واضح شود که شخصی دورگه است و نژاد او مخلوط و ممزوجی از نژاد ترک و نژاد فارس است آیا شخص فوق الذکر شرعا ترک محسوب شده و مجاز و محق بر مناکحت و مزاوجت با اتراک است و یا این شخص برای التقاط دموی از مناکحت و مزاوجت با اتراک باید محروم و ممنوع شود؟

ما کماکان منتظر اجابت استفتائات فوق الذکر از محضر مبارک و منور و پرفیض حضرت ایة الله العظمی الحاج شیخ سیدمیرعلاف بیکار پان اوغلی مشهور به ع.ب.پان اوغلی هستیم! لازم الذکر است که کافر بیدین و لامذهب و اهل جهنمی موسوم به (تبریزی) لعنة الله علیه که حضرت ایة الله العظمی علاف بیکار پان اوغلی به سبک حضرت ایة الله العظمی روح الله خمینی درباره اش این چنین متذکر شده و هشدار داده و انذار کرده اند که: ( ..... به هوش باشید، اینها درست بشو نیستند! ..... ) قبلا مقالات متعدده ای تألیف و تصنیف کرده و در نوشته هایش که شرعا در عداد کتب ظاله و تحریرات و تصنیفات مضره محسوب می شوند مخالفت خودش را با شعوبیت و نژادپرستی بالصراحه ابراز و اعلام کرده و این ملعون خبیث و کافر حربی و مرتد فطری واجب القتل که مانند احمد کسروی معدوم و ملعون سره نویس نیز هست در یکی از مکتوباتش فی لینک ذیل این چنین تقریر کرده است:

http://iranglobal.info/node/19054

تبریزی

الحاج شیخ سیدعلی کانادائی مانند حضرت ایة الله العظمی آدولف هیتلر مرجع تقلید نژادپرستان جهان در یک تارنما هیتلرنامه ای نوشته و این چنین همه را از سخنان گهربارش بهره مند کرده است:

علی - از فارس ها در هیچ موردی نباید انتظار چیزی را داشت! نباید روی فارس ها به چیزی حساب باز کرد! آزربایجانی ها باید ازدواج با فارس ها و کردها را حرام اعلام کنند! و برای حرکت ملی سرعت را باید کمی بیشتر کرد! دیگر وقت تعارف و خجالتی بودن در راه حرکت ملی به سر آمده است! آزربایجانی باید این را بداند که فارس دشمن واقعی اوست! از هر دیدگاهی که باشد! ۱۲ / ۲ / ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۶

http://www.araznews.org/fa/Archives/25052

این هم فهرستی از فارس هائی که دشمن واقعی آذربایجانی ها هستند

http://iranglobal.info/node/30149

محسن کردی

خوشحالم که نسل جدیدی از ایرانیان آمده که در دنیای دیجیتال هم صدای شماها به آنها نمی رسد! کسی اهمیتی به این بحث های ضد بشری نمی دهد! نسل جوان ایران آن گونه که من می بینم هیچ نفرتی از یکدیگر ندارند، به راحتی عاشق هم می شوند، کرد و ترک و بلوچ هم برایشان معنی ندارد، من این قدر درک کردم که دیگر خودم را در سیاست بازنشسته کنم، بسیار کم بنویسم و بسپارم دست نسل جدیدی که از دشمنی های دهه های قبل و بعد از انقلاب ما آسوده است، فارغ از نفرت های قومی است و می خواهد یک ایرانی بسازد که همه در آن جا داشته باشند و احساس خوشبختی کنند، من به این بیهوده نویسی ها و فحاشی های اینجا باور ندارم و قابل بحث نمی دانم، توصیه می کنم شما هم به این بحث بی پایان و آلوده سال ها پایان دهید، ایران گلوبال بزرگترین مکان ستیزگران و نژادپرستان است نه محل واقعی سیاست!

علی

آقای محسن کردی، شما به این خاطر کنار کشیدی که هیچ امیدی به شاه کردن رضا پهلوی در ایران نمانده است! آمریکا در معامله با ایران آب سردی روی سلطنت طلب ها و مجاهدین خلق ریخت و تمام امیدهای این دو گروه که روی آمریکا حساب باز کرده بودند به هوا رفت و به همین خاطر شما الان دیگر حرفی برای گفتن ندارید و همچنین خود رضا پهلوی هم برید و رفت پی کارش!

تبریزی

پس از تقاضای حاج آقا سیدعلی کانادائی دائر بر این که: ( ..... ما باید دنبال یک آخوند بگردیم تا فتوی دهد و ازدواج تورک های آزربایجان با فارس ها و کردها را حرام اعلام کند! ..... ) و پس از فتوای حضرت ایة الله العظمی سیدترک الدین ترک اللهی بالشرح المندرج فی هذا الصحیفه و متعاقبا پس از فتوای مبارکه و شریفه و واجب الاجرای حضرت ایة الله العظمی الحاج شیخ سیدعلاف بیکار پان اوغلی مشهور به ع.ب.پان اوغلی بالشرح المندرج فی هذا الصحیفه، مؤمنان و نمازگزاران مساجد کثیره فی البلاد المختلفه فی کل المملکه، چند سؤال شرعی در این ابواب داشتند که باید مجاب می شدند لکن به لحاظ عدم حضور حضرت ایة الله العظمی سیدعلاف بیکار پان اوغلی مشهور به ع.ب.پان اوغلی و عزیمت ایشان به توچال و اشتغال و اهتمام آن حضرت به امر عظیمه و مهمه و خطیره قاوال نوازی، مسائل شرعی مؤمنان و نمازگزاران از محضر پرفیض حاج آقا ترک الدین ترک اللهی به شرح ذیل پرسیده شدند: 

مسأله اول: حضرت ایة الله، اگر یک دختر ترک ابهری موسوم به مینا احدی منکوحه و زوجه یک پسر ترک تبریزی موسوم به اسماعیل یگانه دوست شود و آن پسر به لحاظ کفر و الحاد و ارتداد و تعلق به فرقه های ظاله کمونیستی با حکم حضرت ایة الله سیدحسین موسوی تبریزی طبق احکام شرع انور و اطهر دین مبین اسلام مقتول و معدوم شود و پس از اعدام و قتل اسماعیل یگانه دوست زوجه و منکوحه وی یا همان مینا احدی مسبوق الذکر با یک پسر کرد العیاذ بالله ازدواج کند و دو فرزند دختر نیز از آن پسر کرد به منصه ظهور برسند شرعا حکمش چیست؟

توضیح المسأله: نکاح اولیه مینا احدی به لحاظ ترک بودن اسماعیل یگانه دوست فاقد اشکال شرعی است لکن نکاح ثانویه مینا احدی با آن پسر کرد شرعا باطل است!

مسأله دوم: حضرت ایة الله، اگر یک دختر ترک زنجانی الاصل موسوم به پروانه امیرافشاری اول با یک پسر فارس تهرانی العیاذ بالله ازدواج کرده و بعدا از آن پسر طلاق بگیرد و مجددا با یک پسر فارس تهرانی معاذ الله ازدواج کند و صرف نظر از عمل شنیع و قبیح و حرام و خلاف شرح مزاوجت و مناکحت با افراس به تغنی و ترنم ترانه هائی به لسان فارسی نیز شاغل و فاعل باشد به نحوی که حتی فارس ها نیز متحیر و متعجب شوند شرعا چه حکمی دارد؟

توضیح المسأله: پروانه امیرافشاری حتی اگر توبه کند و زاهد زمان شود شرعا حکم او قتل است و همه ناشران ترانه های پروانه امیرافشاری نیز شرعا مهدورالدم بوده و واجب القتل و محکوم به اعدام می باشند!

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7

مسأله سوم: حضرت ایة الله، اگر دختری ترک نژاد و ترک تبار و ترک زبان موسوم به فائقه آتشین که اصالتا از طایفه ای متعلق به ترک های باکو و جمهوری آذربایجان است با چند پسر فارس العیاذ بالله ازدواج کرده و من کلهم طلاق گرفته باشد لکن ترانه هائی را به زبان قوم منحوس فارس چنان تغنی و ترنم کرده باشد که حتی فارس ها نیز ترانه های دختر فوق الذکر را حفظ کرده و تغنی و ترنم کنند شرعا چه حکمی دارد؟ و آیا طلاق دختر مذکور از شوهران فارسش نافی اعمال خلاف شرعش هست یا نه؟

توضیح المسأله: طلاق فائقه آتشین از ازواج فارسش ولو نافی عمل خلاف شرعش باشد لکن نافی عمل خلاف شرع دیگرش یعنی تغنی و ترنم به لسان فارسی نبوده و شرعا حکم او و ناشران ترانه هایش اعدام است!

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%88%D8%B4

مسأله چهارم: حضرت ایة الله، دو خواهر ترک موسوم به معصومه دده بالا و خدیجه دده بالا که حتی از نام خانوادگیشان (دده بالا) نیز معلوم و مکشوف و استنباط می شود که ترک هستند صرف نظر از آن که ازواج فارس داشته و زوجه و منکوحه افراس بودند به لسان فارسی نیز ترانه هائی را تغنی و ترنم کرده اند لکن فی الحال فوت کرده اند، حکم شرعی حضرتعالی درباره این دو خواهر غانیه و مطربه و متوفیه چیست؟

توضیح المسأله: این دو اخت اگر در حال حیات بودند محکوم به اعدام بودند لکن فی الحال چون وفات کرده اند بر مؤمنان و نمازگزاران واجب است لعن این دو غانیه و مطربه ملعونه و خبیثه لعنة الله علیهما من الان الی قیام یوم الدین!

الشرح فی الخصوص معصومه دده بالا فی لینک ذیل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87

الشرح فی الخصوص خدیجه دده بالا فی لینک ذیل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C

علی

آقای توکلی، آخه این چیه این آقا با نام تبریزی این همه کامنت های بلند می نویسد؟ این آقا رسما و علنا می خواهد حوصله همه خوانندگان این سایت سر برود و این سایت را ترک کنند! خیلی مشکل است این را فهمیدن؟

تبریزی

معلوم نیست نارضایتی حاج سیدعلی کانادائی بر چه وجهی است؟ ایشان متقاضی بود که: ( ..... ما باید دنبال یک آخوند بگردیم تا فتوی دهد و ازدواج تورک های آزربایجان با فارس ها و کردها را حرام اعلام کند! ..... ) فی الحال که تقاضای ایشان اجابت شده است بر چه وجهی نارضاست؟ امید است مؤمنان و نمازگزاران ایشان را شرعا ارشاد کنند! مؤمنان و نمازگزارانی مانند: حاج سید حسن جداری، حاج سید ناثر ناسری، حاج سید محمدرضا لوائی، حاج سید علیرضا اردبیلی، حاج سید محمد احمدی زاده، حاج سید منصور سیفی، حاج سید یوسف آذربایجان، حاج سید بابک آزاد، حاج سید یونس شاملی، حاج آقا سید لاچین و دیگر مؤمنان و نمازگزارانی که مانند حاج سیدعلی کانادائی اهل دین و ایمان و تقوی و مقید به احکام شرعی و تابع فتاوای حضرات آیات عظام و مراجع تقلید هستند! (لعن الله علی من نکح من الاتراک مع الافراس و الاکراد من الان الی قیام یوم الدین!)

ع.ب.تورک اوغلی

السلام علیکم یا تبریزی الاحمد کسروی دامت برکاته! من آن چنان رسوایت کرده ام که حتی اگر لنین و مارکس و انگلس هم بیایند به حرف های تو پشیزی ارزش نخواهند گذاشت! شما یک فاشیست از نوع شاید من باشی! تنها فرق من و تو در این است که من برای ملت و سرزمین خود نیرو مصرف می کنم! من اگر سر کار باشم و قدرتی به دست آورم تو و فائقه آتشین و دده بالاها را و شبه آنها را در یکی از مناطق زیبای وطن با پابند در اختیار چند وطن پرست قرار داده و بیل و کلنگ به دستتان می دهم و در جاده سازی و تونل ها به کار مشغولتان می کنم! از همان تز و روش معروف خودتان اردوگاه اجباری کار از نوع مرغوب سیبری! تا بدانید که می شود برای وطن و بهداشت آن هم خدمت کرد! در سایه دیگران خوابیدن و خیانت به خودی و خودفروشی را به شما نشان خواهم داد! عزت زیاد و دیگر روده درازی بس است! کمی هم برو به خاویارخوری با شراب فرانسه فکر کن!

lachin

آقای تبریزی، از این که اسم این جانب را در لیست اصحاب کهف قرار دادید به اندازه پینه های دست های کارگران اینترناسیونالیستی که با داس و چکش از صبح تا شام کار می کنند و گرسنه می مانند متشکرم! قسم به سبیل های تاواریش استالین اگر اسم من در این لیست نبود خیلی ناراحت می شدم! اهورا مارکس شاهد است که من قبلا از کتاب مقدس کاپیتال یک استخاره گرفته بودم و خوشبختانه به یاری حضرت لنین و پیغمبر انگلس جواب استخاره من درست از آب درآمد! بدین جهت شما را رسما به کنگره جهانی  (کارگران بیل به دست) که در هاید پارک لندن انجام خواهد شد دعوت می کنم! لازم به یادآوری است که شما احتیاج به آوردن نان بربری و سنگک ندارید! به این خاطر که حزب کارگر انگلستان ترتیب غذا و نوشابه ها را به میهمانان گرانقدر ( عنترناسیونالیست و اَنترناسیونالیست ) داده است! قبل از این که آب دهانتان جاری شود بایستی اعتراف کنم که شامپاین و شراب های میهمانان را کارگران فرانسه سفارش دادند! ویسکی ها را معدنچیان اسکاتلند، ودکاها را کشاورزان چینی و اوکرائینی، خاویار را کارگران مسکو و بوقلمون های سرخ کرده از کالخوزهای ایرلند تهیه گردیده اند! و به خاطر این که به این نشست یک بعد جهانی داده شود ماهی قزل آلا را از آب های (اینترناشنال) گرفته و سرخ کرده اند! ماهی های آلاسکا، اسکاتلند و آتلانتیک به درد همچون پرولتاریا نمی خورد! یک خبر خوشی که می توانم برایتان بازگو کنم این است که از زمانی که رابطه آمریکا و کوبا هم بهتر شده فیدل کاسترو و برادرش رائول سیگارهای برگ این میهمانی را تهیه خواهند کرد! جشن (کارگران بیل به دست متحد جهان) روز اول می ۲۰۱۷ خواهد بود ولی اگر تا آن روز آقای دونالد ترامپ دیوار مرزی مکزیکو و آمریکا را پائین کشید تا این سمبل برهم زدن دیوارهای مرزی بین کشورهای جهان باشد و جهان به یک کشور (تک میهنی) تبدیل گردد این میهمانی زودتر برگزار خواهد شد و ما شما را در جریان خواهیم گذاشت! بهترین ها را برایتان آرزومندم و شما را به مبارزات طبقاتی سپردم! امیدوارم که دیکتاتوری پرولتاریا شما را از گزند بورژوازی محفوظ بدارد!

علی

فرزندان دلاور آزربایجان برای گرفتن حقوق پایمال شده خویش و پاره کردن زنجیرهای اسارت و تحقیر با پاهای استوار همچنان به پیش خواهند رفت! تورک های آزربایجان نباید با فارس ها و کردها از این به بعد ازدواج کنند!

آ.ائلیار

(..... تورک ها نباید با کردها و فارس ها ازدواج کنند! .....) این فکر یک نوع نژادپرستی است! در گذشته به خاطر عدم آمیختگی خونی و نژادی و یا مذهبی مانع ازدواج می شدند و حالا کسانی با طرح مثلا منافع ملی و غیره با ازدواج خلق ها مخالفند! در هر حالت فکر عدم ازدواج به خاطر حفظ خود ارائه می شود! حفظ خود برای نابودی عشق! این همان تراژدی است که ما در داستان فولکلوریک "اصلی و کرم" داریم و از سوی خلق آذربایجان مردود خوانده شده است! در داستان همه موافق عشق بین کرم آذربایجانی ترک زبان و اصلی دختر ارمنی هستند، تنها پدر اصلی که کشیش است و مادرش خانمی ارمنی با ازدواج مخالفند، به خاطر اعتقادات مذهبی! و این مشکل باعث می شود که در پایان داستان هر دو سوخته و به خاکستر تبدیل شوند! البته این مخالفت ربطی به همه ارمنی ها ندارد و نمی توان آن را شامل همه کرد، بعضی ها هستند که ترک و ارمنی یا ترک و کرد باهم خانواده تشکیل داده اند، عشق آزاد از قید و بندهاست، فکری که عشق را به بند کشد انسان را به اسارت می برد، آن چه برخی به بهانه حفظ خود مطرح می کنند در حقیقت ژنوساید است! بدون این که متوجه ماهیت فکر خود باشند! این جور افکار ارتجاعی را نه می توان عملی کرد و نه می گذارند که عملی شود! اگر نیروئی هم آن را تحقق بخشد بر او آن رود که به جناب هیتلر رفت!

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
سایت مخالف هر گونه نژادپرستی است!!!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حاج سیدعلی کانادائی که دشمن کردها و فارس ها و هندی هاست مانند حضرت آیت الله العظمی آدولف هیتلر مرجع تقلید نژادپرستان جهان با یهودی ها هم دشمن است و از اینها گذشته با ارمنی ها و بهائی ها هم دشمن است!

این مؤمن با تقوی و با ایمان و نمازگزار پس از آن که برای شادی روح مرحوم آدولف هیتلر رضوان الله تعالی علیه بارها بر ضد یهودی ها نوشته هائی نوشته است این بار در "صفحه شما" نوشته است: (..... آقای تبریزی، ما از کجا بدانیم تو ارمنی نیستی؟ یهودی نیستی؟ بهائی نیستی و .....؟)

حاج سیدعلی کانادائی فراموش کرده است بگوید که ما از کجا بدانیم تو کمونیست نیستی؟ البته کمونیست های کافر و بیدین و لامذهب لعنت الله علیهم اجمعین از همه بدتر هستند ها ! از فارس ها هم بدتر هستند ها ! از کردها هم بدتر هستند ها ! از هندی ها هم بدتر هستند ها ! ها، ها، ها، ها، ها، ها !!!!!!!!!! مرگ بر کمونیست!
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
سایت مخالف هر گونه نژادپرستی است!!!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حاج سیدعلی کانادائی در "صفحه شما" نوشته است: (..... جناب تبریزی بالاخره نگفتی زبان مادری تو چیست؟ .....)

داداش زبان مادری من فارسی است! زبان پدری من هم فارسی است! زبان عمه ای من هم فارسی است! زبان خاله ای من هم فارسی است! زبان خود من هم فارسی است!

چـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا؟

چون مادر من اهل شهر فارس نشین تبریز است! پدر من هم اهل شهر فارس نشین تبریز است! عمه من هم اهل شهر فارس نشین تبریز است! خاله من هم اهل شهر فارس نشین تبریز است! خود من هم اهل شهر فارس نشین تبریز هستم! و همه می دانند که مردم شهر فارس نشین تبریز همگی فارس زبان هستند و یک کلمه هم ترکی بلد نیستند!

از این روی مانند احمد کسروی فارس و جعفر پیشه وری فارس و صمد بهرنگی فارس و بهروز دهقانی فارس و ..... من هم فارس هستم!

پس لعنت بر فارس و زنده باد ترک و پان ترکیسم! (ببخشید تورکیسم!)
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
سایت مخالف هر گونه نژادپرستی است!!!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حاج سیدعلی کانادائی در "صفحه شما" می گوید: (..... منظور از شباهت قیافه هندی زشتی یا زیبائی نیست، منظور نشان دادن آدرس خانه اصلی کردها و فارس ها در هندوستان است! .....)

البته نباید از یاد برد که روس ها هم فارس هستند چون روس همان روسیاه است و بدترین و روسیاهترین آدم ها هم که فارس ها هستند! (لعنت الله علیهم اجمعین)

بعد از انکشاف این معنی که کردها و فارس ها از هندوستان به ایران آمده اند و روس های روسیاه هم فارس هستند فی الحال مسأله شرعیه ای حادث شده است که اگر یک دختر کافر و بیدین و لامذهب روسیاه روس که فارس است به هندوستان برود و در منظر مردان اجنبیه و نامحرم العیاذ بالله مکشوف الحجاب برقصد شرعا محکوم به چه حکمی است؟

(الشرح المبسوط فی لینک ذیل)

https://www.youtube.com/watch?v=oZj27xlw6PA

اجرکم عندالله و من الله التوفیق و علیه التکلان
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
سایت مخالف هر گونه نژادپرستی است!!!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حاج سیدعلی کانادائی در "صفحه شما" نوشته است: (..... قیافه کردستانی ها را نگاه کنید، آیا ذره ای با قیافه هندی ها فرق دارد؟ .....) نه! هیچ فرقی ندارد! چون قیافه کردستانی ها مانند قیافه مهاتما گاندی هندی و جواهر لعل نهرو هندی و چاندراشکار هندی است! همچنان که قیافه کردستانی ها مانند قیافه یک فیلسوف کافر و بیدین و لامذهب هندی لعنت الله علیه فی لینک ذیل است

http://iranglobal.info/node/53835

این هم یک کردستانی که قیافه اش مانند ایندیرا گاندی هندی است

لینک الاول

https://www.youtube.com/watch?v=b4VsWux14aw

لینک الثانی

https://www.youtube.com/watch?v=KdH5-_V6K1Q

لینک الثالث

https://www.youtube.com/watch?v=cVhmcmSpRL8

بنازم به این فهم! بنازم به این شعور!
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
سایت مخالف هر گونه نژادپرستی است!!!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حاج سیدعلی کانادائی در "صفحه" شما نوشته است: (..... آیا کسی شک دارد که حکومت در ایران در صد سال گذشته در دست فارس هاست؟ .....) من که شک ندارم چون شکیات رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی ترک الدین ترک اللهی را خوانده ام!

در جمهوری اسلامی هم که فارس ها همه کاره اند! مانند مهدی بازرگان فارس که اهل شهر فارس نشین تبریز بود! و میرحسین موسوی فارس که مانند خامنه ای فارس اهل شهر فارس نشین خامنه در هشتاد کیلومتری تبریز بود! و عبدالکریم موسوی اردبیلی فارس که اهل شهر فارس نشین اردبیل بود! و صادق محصولی فارس که اهل شهر فارس نشین اورمیه بود! و صادق خلخالی فارس که اهل شهر فارس نشین خلخال بود! و .....

شماره فارس هائی که در ایران حکومت می کنند و اهل شهرهای فارس نشین تبریز و اورمیه و اردبیل و ..... هستند بسیار بیش از اینهاست و یک فهرست چند صد برگی است!!!

بنازم به این فهم! بنازم به این شعور!
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
آواز دل انگیز یک حوری بهشتی!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آورده اند که شیخ ابویسارالتبریزی اعلی الله مقامه شبی در رؤیای صادقه ای دید که روز قیامت شده و در صحرای محشر است!

ناگهان ندائی طنین انداز شد که یا شیخ مستقیم برو! شیخ مستقیم رفت، ندا آمد که آره، آره، آره همچنان مستقیم برو!

شیخ ابویسارالتبریزی همی رفت و همی رفت تا به یک دوراهی رسید که یک راه آن به دوزخ و راه دیگر آن به بهشت می رسید!

شیخ ندانست راه بهشت کدام است و به درگاه الهی استغاثه کرد که الهی راه بهشت را به من نشان بده!

ناگاه از سوی چپ آواز دل انگیز یک حوری بهشتی را شنید و فهمید که راه بهشت از سوی چپ است، (آواز آن حوری بهشتی فی لینک ذیل)

http://www.mobarez-k.com/arshiv/wp-content/uploads/2019/04/International-Farsi.mp3

شیخ ابویسارالتبریزی از خواب بیدار شد و گفت: "خدایا همه را به راه چپ هدایت بفرما ! آمین، یا رب العالمین!"
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
سایت مخالف هر گونه نژادپرستی است!!!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، حاج سیدعلی کانادائی در "صفحه شما" نوشته است: (..... دوست تورک فقط یک تورک می تواند باشد! به امید آزادی آذربایجان از اشغال فارس ها !!!) حاج سیدعلی کانادائی صد درصد درست می گوید! برای حاج سیدعلی کانادائی کف بزنید!

چون صدها سال است که حکومت های فارس خون ترک ها را در ایران به شیشه کشیده و آذربایجان را اشغال کرده اند! مانند حکومت فارس غزنوی و حکومت فارس سلجوقی و حکومت فارس خوارزمشاهی و حکومت فارس تیموری و حکومت فارس آق قویونلو و حکومت فارس قره قویونلو و حکومت فارس صفوی و حکومت فارس افشاری و حکومت فارس قاجاری!!!

این هم سه فهرست از فارس هائی که آذربایجان را اشغال کرده اند!

لینک یک

http://iranglobal.info/node/30149

لینک دو

http://iranglobal.info/node/62157

لینک سه

http://iranglobal.info/node/29466

مرگ بر فارس و زنده باد ترک و پان ترکیسم، (ببخشید تورکیسم!)
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک پسر ترک با یک دختر فارس نامزد می شود و به او انگشتر نامزدی می دهد و هر استفاده ای را از دختر فارس می کند اما روزی که آن دختر فارس با پوشاک عروسی و دسته گلی در دست به تالار عروسی می رود ناگهان می بیند که آن پسر ترک با دختر دیگری دارد عروسی می کند!

دختر فارس دسته گل را به دختر دوم می دهد و دل شکسته و نالان و گریان از تالار عروسی به بیرون می دود! آن دختر فارس سپس دیوانه می شود! گاهی پوشاک شیک می پوشد و آرایش می کند و با همان پوشاک شیک به وان گرمابه می رود و گریه می کند! گاهی لحاف به خودش می پیچد و به خیابان می رود و ..... (به لینک زیر نگاه کنید)

https://www.youtube.com/watch?v=WfuyKMaQQbk

البته برای فهم بهتر این ویدئو بهتر است که دو بار به آن نگاه کنید، این رویدادها برای آن رخ می دهند که آن پسر ترک می فهمد که آن دختر فارس است و ازدواج ترک ها با فارس ها و کردها حرام است!
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
سایت مخالف هر گونه نژادپرستی است!!!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بعد از کسب فیض و استفاده کافیه و وافیه از اظهارات و بیانات حاج آقا سیدلاچین فی الخصوص تقریرات و تصنیفات و تألیفات و مکتوبات و مرقومات کافر بیدین و لامذهب و اهل جهنمی موسوم به تبریزی لعنت الله علیه، فی الحال از محضر پرفیض ایشان مستدعی و متمنی و متقاضی است که دیدگاهشان را مدور و مدلل بر تصدیق یا تکذیب اختصاصا و انحصارا فی الخصوص بیانات الحاج شیخ سیدعلی کانادائی دامت افاضاته فی "صحیفة الشماء" اظهار و ابراز دارند، بیانات شیخ مسبوق الذکر فی صحیفة المذکور:

فارس ها در جنگ جهانی دوم 35000 نفر را در آذربایجان کشته اند! خیلی از آنها را سر بریده اند! به زنان جلو چشم شوهرانشان تجاوز کرده اند! یک میلیون مرد آذربایجانی را به سایر نقاط ایران و خارج مجبور به کوچ کرده اند! همه اینها شرعا، قانونا و برای عدالت قصاص لازم دارند!

اجرکم عندالله و من الله التوفیق و علیه التکلان!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام دوسلار..
اقاي تبريزي.. همانطور كه نوشته أيد.. ، شهید والامقام اسلام حضرت حجت الاسلام و المسلمین یوزف گوبلز از یاران باوفای حضرت آیت الله العظمی آدولف هیتلر مرجع تقلید نژادپرستان جهان می گوید: "دروغ را آن چنان بزرگ بگوئید که همه باور کنند! و آن چنان تکرار کنید که خودتان نیز باور کنید!"
اين همان دروغ بزرگ شماست كه ( حهان تك ميهني ميشود). اين دروغ را چندين هزار بار تكرار كرديد و الان باور ميكنيد كه واقعا جهان تك ميهني ميشود.. موقعي كه خوك ها توانستند پرواز كنند، جهان هم تك ميهني خواهد شد ..
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
سایت مخالف هر گونه نژادپرستی است!!!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، شهید والامقام اسلام حضرت حجت الاسلام و المسلمین یوزف گوبلز از یاران باوفای حضرت آیت الله العظمی آدولف هیتلر مرجع تقلید نژادپرستان جهان می گوید: "دروغ را آن چنان بزرگ بگوئید که همه باور کنند! و آن چنان تکرار کنید که خودتان نیز باور کنید!"

توصیه دینی و شرعی و ایمانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین یوزف گوبلز را حاج آقا سیدعلی کانادائی یکی از مؤمنان و نمازگزاران با تقوی و با ایمان جهان تشیع به کار بسته و در "صفحه شما" این چنین نوشته است:

فارس ها در جنگ جهانی دوم 35000 نفر را در آذربایجان کشته اند! خیلی از آنها را سر بریده اند! به زنان جلو چشم شوهرانشان تجاوز کرده اند! یک میلیون مرد آذربایجانی را به سایر نقاط ایران و خارج مجبور به کوچ کرده اند! همه اینها شرعا، قانونا و برای عدالت قصاص لازم دارند!

طیب الله به چنین ایمان و تقوی و دیانت محکمی!!!
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
سایت مخالف هر گونه نژادپرستی است!!!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: (هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است! .....)

البته همگان در میدان کردار دیده اند که اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه در میدان کردار پیاده شده است!!!

در آئین نامه تارنمای ایران گلوبال نیز آمده است: (..... سایت مخالف هر گونه نژادپرستی است! .....) و همگان به خوبی می بینند که این بخش از آئین نامه تارنمای ایران گلوبال چگونه مانند اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به خوبی به کار گرفته می شود!!!

با به کار بستن این بخش از آئین نامه تارنمای ایران گلوبال حاج سیدعلی کانادائی هیتلرنامه نویس حتی نباید نفس بکشد چه رسد به تاخت و تاز در ایران گلوبال و بردن آبروی این تارنما در میان تارنماهای سیاسی!

روشن است که با به نمایش درآمدن این هیتلرنامه ها آئین نامه ایران گلوبال زیر پا گذاشته می شود!
تصویر تبریزی

عنوان مقاله: 
سایت مخالف هر گونه نژادپرستی است!!!
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کشتار فارس ها در هر سنی و در هر جنسی به دست حاج سیدعلی کانادائی!

عنوان مقاله: حکومت اسلامی فارس
تاریخ مطلب: چهارشنبه, اکتبر 2, 2019 - 20:57
نام: علی
نظر:
در یک کلمه فارس ها و با نفوذ انگلیس و جوود ها در کل ساختار ایران در صد سال گذشته مملکت را به گند کشیده اند.
و با چنین شرایطی. انیشتن. لنین. مائو. مارکس. نهرو ووو هم نمی توانند کاری انجام دهند . اولین شرط کنار زدن فارس ها از حکومت بتمام معنا و فرستادن انها به خراسان .کرمان.یزد . در صورت مقاومت انها فقط پاکسازی در هر سنی و جنسی

نوشته شده در: «صفحه شما»
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، نژادپرستی از اندام های جدا نشدنی پنداری پلید و پلشت و دوزخی و اهریمنی و زهر کشنده ای به نام ناسیونالیسم است و در همه جهان و همه تاریخ حتی یک ناسیونالیست را نمی توان پیدا کرد که نژادپرست نباشد و ناسیونالیسم بدون نژادپرستی چیزی است که در هیچ کجای جهان یافت نمی شود! انسان برای ناسیونالیست های نژادپرست جانور از خود بیگانه ای است که تنها با نژاد و تبار و زبان و رنگ پوست و نیاکان و زادگاه ارزیابی می شود و هرگز ناسیونالیست ها انسان ها را به حق و ناحق، ستمگر و ستمدیده، راستگو و دروغگو، درستکار و نادرستکار، نیکوکار و تبهکار، گناهکار و بی گناه، دارا و ندار بخشبندی نمی کنند و ابزار ناسیونالیست ها برای بخشبندی انسان ها به خوب و بد، نژاد و تبار و زبان و رنگ پوست و نیاکان و زادگاه است و یک ناسیونالیست همواره از ستمگرانی که از .....

عنوان مقاله: 
افکار حاج سید علی کانادائی با افکار پان فارسیست تبریزی درست یکی است .
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ســـالام دوســـلار..
پان فارسیست قیرمیزی...
افکار حاج سید علی کانادائی با افکار پان فارسیست تبریزی درست یکی است تنها با این فرق که یکی روی سکه است و دیگری روی دیگر سکه..شاید افکار شما در ظاهر مخالف همدیگر باشند ولی نتیجه یکی است....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی ما سازاخ می گوید: (..... آقای رفیق تبریزی، ازدواج در دنیای دموکراسی تصمیمی است کاملا شخصی و خصوصی، هیچ ربطی به ملیت، دین، ایدئولوژی، کاپیتالیست و یا پرولتر بودن افراد ندارد! .....)

روشن نیست که این سخنان چرا به من گفته می شوند؟ این سخنان باید به حاج سید علی کانادائی گفته شوند نه من! این حاج سید علی کانادائی است که می گوید: (..... ما باید دنبال یک آخوند بگردیم تا فتوی دهد و ازدواج ترک های آذربایجان با فارس ها و کردها را حرام اعلام کند! .....)

و یا دوست گرامی ما سازاخ می گوید: (..... اگر یک زوج ترک و فارس و یا هر ملت دیگر باهم احساس خوشبختی بکنند هیچ بنی بشری با افکار نژادپرستانه نمی تواند ازدواج آنها را زیر سؤال ببرد، مطرح کردن این گونه سؤالات، سؤال برانگیز است و طبیعتا فقط از ذهن یک نژادپرست می تواند تراوش کند! .....)

این اندرزهای انترناسیونالیستی برای .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای رفیق تبریزی،، ازدواج در دنیای دمکراسی تصمیمی است کاملا شخصی و خصوصی، هیچ ربطی به ملیت، دین، ایدئولوژی، کاپیتالیست و یا پرولتاریا بودن افراد ندارد، مشکلات در ایران توسط ایدئولوژی پانفارسبسم حاکم تولید شده، و گر نه ملت فارس همانند دیگر ملل مورد احترام ملت ترک آزربایجان می باشد، و اگر یک زوج ترک و فارس و یا هر ملت دیگر، با هم احساس خوشبختی بکنند، هیچ بنی بشری با افکار نژاد پرستانه نمی توانند ازدواج آنها را زیر سئول ببرد، مطرح کردن اینگونه سئوالات، سئوال برانگیز است، و طبیعتا فقط از ذهن یک نژاد پرست می تواند تراوش کند، و گر نه ملت ترک آزربایجان همیشه ملتهای مهمان را با آغوشی باز پذیرفته، و اکر هم امروز دچار مشکلاتی شده، علتش این است که مهمان می خواهد به صاحبحانه امر و نه کند و زبان خود را تحمیل کند، حرکت ملی آزربایجان مخالف زبان تحمیلی است، طرح کردن مسائل ازدواج ترک و فارس با هدف
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
حاج آقا سید لاچین نیز مانند حاج آقا سید سازاخ تقیه شرعیه کرده و از دادن جوابیه شرعیه به مسأله شرعیه کافر بیدین لامذهب کمونیست که همانا تبریزی ملعون خبیث اهل جهنم لعنت الله علیه من الان الی قیام یوم الدین باشد طفره رفت! این طفره رفتن ها دلالت و اشارت دارند بر تقلید این مؤمنان متقی از حضرت آیت الله العظمی آدولف هیتلر مرجع تقلید نژادپرستان جهان و تأیید و تنفیذ بیانات حاج آقا سید علی کانادائی دامت افاضاته دائر بر این که: (..... ما باید دنبال یک آخوند بگردیم تا فتوی دهد و ازدواج ترک های آذربایجان با فارس ها و کردها را حرام اعلام کند! .....)

اجرکم عندالله و من الله التوفیق و علیه التکلان!

عنوان مقاله: 
پان فارسیست قیرمیزی یا تبریزی یا نیریزی , جهان بسوی تک میهنی میرود.
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ســـالام دوســـلار...
آقای پان فارسیست قیرمیزی یا تبریزی یا نیریزی یا لب ریزی یا خون ریزی یا تخم ریزی یا آب ریزی یا پرهیزی یا برخیزی یا تجویزی یا پرویزی یا کامبیزی یا گلاویزی یا سرِمیزی....
اگر قرار باشد که حرف ها و فتوا های آخوند ها را قبول کرده و ارزش بگذاریم , فتوا های آخوند ها به همان قدر ارزش خواهد داشت که فتوا های کمونیست ها و انترناسیونالیست که (( جهان بسوی تک میهنی میرود )) اعلام میکنند. پایان داستان....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لاچین یا لاروس یا لاکوبا یا لاویتنام یا لاکره یا لاکمونیست یا لاسوسیالیست یا لاچپ (یا هر نام دیگری که بر روی خودتان گذاشته اید!) خواهشمندم به گونه ای روشن و آشکار دیدگاهتان را درباره این سخن که: (..... ما باید دنبال یک آخوند بگردیم تا فتوی دهد و ازدواج ترک های آذربایجان با فارس ها و کردها را حرام اعلام کند! .....) برای بینندگان بنویسید!

آیا شما با کسی که می گوید ترک ها با فارس ها و کردها نباید ازدواج کنند و انسان برای چنین کسی جانور از خود بیگانه ای است که با نژاد و تبار ارزیابی می شود و ازدواج انسان ها نیز برای چنین کسی چیزی مانند جفت گیری جانورانی از نژادهای گوناگون است هماواز هستید یا نه؟

سازاخ از پاسخ دادن به این پرسش طفره رفت! اکنون باید دید که لاچین چه می کند؟ پاسخ نمی دهد؟ پاسخ می دهد؟ طفره می رود؟ با نژادپرستان هماواز است؟ هماواز نیست؟ و .....

عنوان مقاله: 
مشکل آقای تبریزی ( پان فارسیست قیرمیزی ).
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ســـالام دوســـلار...
من فکر میکنم آقای تبریزی و یا پان فارسیست قیرمیزی نه با تورک ها مشکل دارد , نه با زبان تورکی مشکل دارد , نه با پان تورک و پان عرب و با پان کورد مشکل دارد. تنها مشکل این آقا این است که آقای تبریزی فقط با خـــــــــود مشکل دارد. پایان داستان...
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، من پرسش روشنی را که در پیوند با نوشتار این بخش از تارنمای ایران گلوبال بود از کسی که نام سازاخ را بر روی خودش گذاشته است پرسیدم و آن این بود که به گونه ای روشن و آشکار دیدگاهتان را درباره این سخن که: (..... ما باید دنبال یک آخوند بگردیم تا فتوی دهد و ازدواج ترک های آذربایجان با فارس ها و کردها را حرام اعلام کند! .....) برای بینندگان بنویسید! و آیا شما با کسی که می گوید ترک ها با فارس ها و کردها نباید ازدواج کنند و ازدواج انسان ها برای چنین کسی چیزی مانند جفت گیری جانورانی از نژادهای گوناگون است هماواز هستید یا نه؟

پاسخ این پرسش روشن چه شد؟ سخنان بی ربط و از این شاخه به آن شاخه پریدن! مانند آن که مادربزرگ ها نمی توانند با نوه هایشان صحبت کنند یا ارمنی ها چنین و چنان شدند و آیا واتیکان و یا کلیسای ارتدوکس مسکو در جریان اغراض شما هستند یا نیستند و .....

داوری با بینندگان!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی، تو را به روح القدس قسم، میشه از شما خواهش کنم که دست از سر ترکهای ساکن ایران بردارید؟ شما دیگه شورش را در آورید، چه می خواهید از جان ما ترکهای آزربایجان؟ آیا دیگر جامعه فارسی چیزی برایمان باقی گذاشتند؟ حالا دیگر شرایطی پیش آمده که مادر بزرگهای ترک نمی توانند با نوه های فارس شده خود ترکی حرف بزنند، آیا ارامنه هم در همچو شرایطی بسر می برند؟ شما دیگر بیشتر از این بدنبال چه هستید؟ ریشه کن کردن ملت ترک در ایران؟ ولی کور خواندید افکار نژادپرستانه داشناک در قره باغ آزربایجان شمالی و در بارنوای تبریز دفن خواهد شد، ما همیشه با تمام ملتها، از جمله ارامنه با صمیمی ترین روش ممکن راه آمدیم، ولی شما ملت ترک آزربایجان را براه دیگری سوق می دهید، آیا واتیکان و یا کلیسای ارتدوکس مسکو در جریان اغراض افراطی شخصی شما هستند؟ و یا شما شاخه داشناک سوسیالیستی جدیدی را در ایران بنا نهاده اید؟
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای سازاخ یا شخده یا سویوخ یا سرین یا بوز یا قار (یا هر نام دیگری که بر روی خودتان گذاشته اید!) این بخش از تارنمای ایران گلوبال درباره زبان آموزی نیست و سخنان شما درباره زبان آموزی هیچ پیوندی با این بخش ندارند!

به جای نوشتن سخنان بی ربط خواهشمندم به گونه ای روشن و آشکار دیدگاهتان را درباره این سخن که: (..... ما باید دنبال یک آخوند بگردیم تا فتوی دهد و ازدواج ترک های آذربایجان با فارس ها و کردها را حرام اعلام کند! .....) برای بینندگان بنویسید!

آیا شما با کسی که می گوید ترک ها با فارس ها و کردها نباید ازدواج کنند و ازدواج انسان ها برای چنین کسی چیزی مانند جفت گیری جانورانی از نژادهای گوناگون است هماواز هستید یا نه؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی، خودت بهتر از من می دانی که در ایران بیش از ۹۹/۹۹۹۹۹ در صد ترکها بزبان مادری خود نمی توانند بنویسند و بخوانند، و تا حالا یک عدد مدرسه بزبان ترکی ندارند و کسی را هم تا حالا مجبور نکردند که بترکی حرف بزند، اصلا پانترکیسم در ایران موجودیت عینی ندارد، شما دارید با اشباح مبارزه می کنید، اگر بگوئید پانفارسیسم در ایران حاکم است، امری است ملموس، چون در ایران همه چیز در دست زبان فارسی است، رادیو، تلویزیون، مطبوعات، تحصیلات، هنر و موسیقی، اطلاعات عمومی و مکاتبات دولتی و ثبتی و قانونی، همه و همه بزبان فارسی است، آخر من تعجبم از این است که شما با چیزی مبارزه می کنید که اصلا موجودیت ندارد، بیکار هم که می شوید کلاس سره نویسی فارسی می گذارید، آخه ما به کدام حرف شما باور کنیم، بابا جان ۵۰ هزار ارمنی در ایران مدرسه ارامنه بزبان مادی دارند، دست از سر ترکها بردارید بروید جای دیگر دکان باز کنید.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پرسش: (..... آقای تبریزی، مشکلتان با ترک ها بر سر چیست؟ .....)

پاسخ: من با کسی برای ترک بودن یا فارس بودن یا کرد بودن یا عرب بودن مشکلی ندارم و کشمکش من با پان ترک ها و پان فارس ها و پان کردها و پان عرب هاست! ترک بودن برابر با پان ترک بودن نیست، فارس بودن برابر با پان فارس بودن نیست، کرد بودن برابر با پان کرد بودن نیست، عرب بودن برابر با پان عرب بودن نیست و .....

از این روی سخن کسی که می گوید: (.....مشکلتان با ترک ها بر سر چیست؟ .....) و یا (..... نوشته هایتان بر علیه مردم ترک می باشد! .....) و با این سخنان ترک بودن را برابر با پان ترک بودن می داند نادرست است!

از سوی دیگر سخن پان ترکی که می گوید: (..... ما باید دنبال یک آخوند بگردیم تا فتوی دهد و ازدواج تورک های آذربایجان با فارس ها و کردها را حرام اعلام کند! .....) آیا برابر با دفاع از حقوق ترک هاست و یا نژادپرستی هیتلری؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای تبریزی، مشکلتان با ترکها بر سر چیست؟ کلا دردتان چیست؟ شما زیر پوشش مبارزه بر علیه رژیم و سرمایه داری و دفاع از حقوق کارگران تمام تمرکزتان و نوشته هایتان بر علیه مردم ترک می باشد، با اینکه خود را تبریزی معرفی می کنید!!!!!!! شما این انرژی و پشتکار را از کجا می گیرید؟؟ که ۲۴ ساعته در این سایت کشیک می دهید تا اگر ترک زبانی از هویت خود دفاع بکند، بلافاصله یک خاکروبه نوشته بر روی نوشته او می ریزید، با این تلاش ۲۴ ساعته، شما دیگر وقتی برای کار کردن و درآوردن نان شب ندارید، نکند، از همین حضور ۲۴ ساعته و خستگی ناپذیری نان شبتان در می آید، اگر اینطور باشد، ما کسی نیستیم که بخواهیم نان شب کسی را ببریم، پس در آن صورت، هرچه از دل تنگت می آید بنویس. خسته نباشی، خدا قوت، در هر حال انسان برای درآوردن نان شب عائله خود دست به هر کاری می زند.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسأله شرعیه مستحدثه جدیده بدیعه!

از مؤمنان و نمازگزاران مساجد و حضرات آیات عظام و حجج اسلام و علمای اعلام جهان تشیع مستدعی و متمنی و متقاضی است ارشاد شرعی کرده و به مسأله شرعیه مستحدثه ذیل جوابیه شرعیه کافیه و وافیه بدهند که دختری ترک نژاد و ترک تبار و ترک زبان فی الحال مقیمه و ساکنه در جمهوری آذربایجان اگر ترانه ای را به زبان قوم منحوس فارس لعنت الله علیهم اجمعین العیاذ بالله تغنی و ترنم کرده باشد از نظر شرع انور و اطهر دین مبین اسلام حکم شرعی این غانیه مطربه ملعونه خبیثه اهل جهنم لعنت الله علیها من الان الی قیام یوم الدین چیست؟

(مستدرکات و مستندات و مشروحات مسأله شرعیه مستحدثه مسبوق الذکر فی لینک ذیل)

https://www.youtube.com/watch?v=pJ1_qXw-3ag

اجرکم عندالله و من الله التوفیق و علیه التکلان!
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایمان و تقوی و دیانت و زهد حاج آقا سیدعلی کانادائی به احکام و شریعت و طریقت و فقاهت دین مبین اسلام چنان محکم و استوار و خلل ناپذیر است که همه مؤمنان و نمازگزاران مساجد و حضرات آیات عظام و حجج اسلام و علمای اعلام جهان تشیع باید از ایشان درس ایمان گرفته و ایمان آموزی کنند!

حاج آقا سیدعلی کانادائی در "صفحه شما" (صفحه ما که نه صفحه شما !) مرقوم فرموده اند:

عنوان مقاله: حکومت اسلامی فارس
تاریخ مطلب: چهارشنبه, سپتامبر 4, 2019 - 21:33
نام: علی
نظر:
..... من الان هم می گویم تورک ها نباید با فارس ها و کردها ازدواج کنند! این چیزی معمولی است! انسان نباید با دشمن خود ازدواج کند! .....

(آفرین بر دارنده این عقل و فهم و درک و شعور بسیار، بسیار والا و فوق ممتازی که ازدواج انسان ها را برابر با جفت گیری جانورانی از نژادهای گوناگون می داند!!!)
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسأله شرعیه:

از مؤمنان و نمازگزاران مساجد و حضرات آیات عظام و حجج اسلام و علمای اعلام جهان تشیع مستدعی و متمنی و متقاضی است ارشاد شرعی کرده و به مسأله شرعیه ذیل جوابیه شرعیه بدهند که آیا مشاهده و نظارت و رؤیت فیلم های ذیل از نظر شرع انور و اطهر دین مبین اسلام برای ترک ها علی الخصوص پسران ترک شرعا حرام است یا ثواب دارد؟

الفیلم الاول فی لینک ذیل

https://www.youtube.com/watch?v=QgI8fD8PTe8

الفیلم الثانی فی لینک ذیل

https://www.youtube.com/watch?v=o65DsHauFYM

اجرکم عندالله و من الله التوفیق و علیه التکلان!
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسأله شرعی:

از مؤمنان و نمازگزاران مساجد و حضرات آیات عظام و حجج اسلام مستدعی است ارشاد شرعی کنند که اگر پسری ترک آوازی تغزلی را به زبان و آهنگ ترکی ترنم کند و چند دختر وجیهه و صبیه و جمیل المنظر کرد نیز به عوض پاره کردن شکم آن پسر ترک آواز آن پسر ترک برایشان مطلوب بیفتد و از آن پسر ترک خوششان بیاید و العیاذ بالله در برابر چشمان آن پسر اجنبی و نامحرم ترک آن دختران اجنبیه و نامحرم کرد مکشوف الحجاب برقصند و آن پسر ترک نیز به عوض آن که آن دختران کرد را بکشد کماکان به ترنم اغانی مداومت دهد از نظر شرع انور و اطهر دین مبین اسلام اعمال و افعال عاملین و فاعلین محرمات مسبوق الذکر محکوم به چه حکمی است؟

(مستدرکات و مشروحات مسأله شرعیه مسبوق الذکر فی لینک ذیل)

https://www.youtube.com/watch?v=N5zMcU1Two8
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، در یادداشت پیشین برایتان نوشتم که فیلم سمبولیک جادوگر و مار سفید را که یک درام عاشقانه چینی است می توانید از لینک زیر دانلود کرده و نگاه کنید

http://oldrazmi.blogfa.com/post/194

با دیدن آن فیلم و این که دختری بی گناه که حتی با به خطر انداختن جان خودش انسان های بیماری را که داشتند می مردند از مرگ نجات داد اما تنها به جرم عاشق بودن فرجام ناگواری پیدا کرد بی گمان اندوهگین شده اید.

از سوی دیگر هم اکنون پان پرس به نقل از پان نیوز گزارش داد که در پی نوشتن آن کامنت از سوی تبریزی دشمنان آن دختر وکیلی به نام (لیانگ - چیانگ - پان - چینگ) که کوتاه شده نامش می شود (لا – چین – پان - چی) را با پرواز یکی از هواپیماهای China Airlines به دانمارک فرستاده اند تا در دادگستری دانمارک بر علیه تارنمای ایران گلوبال و به ویژه نویسنده ای به نام تبریزی اقامه دعوی کند!

عنوان مقاله: 
تاریخ و آناتومی
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سالام وسلار...
باور کنید من نمی دانستم که تاریخ « نای » دارد آن هم به چه درازائی.. اگر تاریخ را با آناتومی مقایسه بکنیم فکر میکنم (( استالینیزم )) در انتهای روده بزرگ قرار گرفته باشد...
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، انسان برای ناسیونالیست های نژادپرست جانور از خود بیگانه ای است که تنها با نژاد و تبار و زبان و رنگ پوست و زادگاه و نیاکان ارزیابی می شود و معنویتی والا به نام عشق میان زن و مرد جائی در میان ناسیونالیست ها ندارد!

در درازنای تاریخ بارها دیده شده است زن و مردی از دو نژاد ناهمسان عاشق هم شده اند اما ناسیونالیست ها با آنها به دشمنی برخاسته اند و آن زن و مرد را اهریمن و جانور و دشمن و بدکاره نامیده و بارانی از دشنام و ناسزا را به آنها بارانده اند و اگر توانسته اند آن زن و مرد را کشته و یا به زنجیر کشیده اند!

درباره عشق میان زن و مردی از دو نژاد ناهمسان و دشمنی ناسیونالیست ها با آنها داستان ها و آهنگ های فراوانی درست شده اند که بخشی از گنجینه هنری انسان ها هستند که یکی از آنها داستانی چینی به نام مار سفید است که داستانی سمبولیک است، مار سفید نماد دختری .....
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، مانند کارشناسان دامپروری که می گویند گاوهائی که از فلان نژاد هستند چون بازده شیر و گوشت آنها خوب است نباید با گاوهای دیگر درآمیزند تا بازده گوشت و شیر آنها پائین نیاید ناسیونالیست ها نیز انسان ها را انسان نمی دانند بلکه جانورانی از نژادها و تبارها و زبان های گوناگون می دانند! هرگز ناسیونالیست ها انسان ها را به حق و ناحق، ستمگر و ستمدیده، راستگو و دروغگو، درستکار و نادرستکار، نیکوکار و تبهکار، گناهکار و بی گناه، دارا و ندار بخشبندی نمی کنند و ابزار ناسیونالیست ها برای بخشبندی انسان ها به خوب و بد، نژاد و تبار و زبان و رنگ پوست و نیاکان و زادگاه است و اگر به سخنان ناسیونالیست ها نگاه کنید خواهید دید که زناشوئی انسان ها نیز برای چنین کسانی برابر با ابزاری برای بهسازی نژاد جانورانی مانند گاوها و مرغ ها و جانوران دیگر است زیرا آن چنان که گفته شد ناسیونالیست ها .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ناشناس دلم نمیخواست پاسخی برای توی قبر پرست نویسم
شما به پرستش استخوان های مرده های عرب 1400 ساله مشغول باش ما همان بهتر با مسلمان ها باشیم حتی اگر کم باشه نه با مرده پرستهایی که حاجت از استخوان مرده ای مثل حسین میخواهند که زمانی که زنده بود هم نتوانست مانع کشته شدن خوداش شود

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تا جواب این پرسش را ننویسی از پاسخ دادن به بقیه اراجیف فارسی نویسی شما معذورایم
تنها این سوال را به همه جواب بده :اگر تو بلوچی چرا نمیتوانی یک جمله بلوچی بنویسی این چه رازیه که یک بلوچ بلد نیست بلوچی بنویسه (با نوشتن کامنت بعدی به فارسی تنها ابروی خودات را بردی)
من هم زن های تورک زیادی میشناسم که زن بلوچ ها شدند بچه هاشون هم بلوچی بلد نیستن تورک اند فارسی مینویسند میگویند من بلوچ ام
برای نمونه دوجمله از همین کامنت خودات را به بلوچی بنویس :
اولین کامنت را من نوشتم که در پایین صفحه قرارداد. در مطلب (مقاله ) بالا " مجموعه ایی از کامنت های جالب و خواندنی " یک کامنت تو هم درج شده که ارسال کامنت من به آن کامنت تو بود، لااقل اول مقاله را میخواندی و بعد سخن پراکنی میکرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اون وقت این فتوا در مورد شیعیان فارس کرد عرب لر هم صدق میکنه یا فقط قوم ترک ؟ زندگی واقعا براتون سخته تو ایران چون با اکثریت مردم این کشور نمی تونید حتی دست بدید چه برسه به اینکه کنارشون زندگی کنید بهشون عشق بورزید یا با هم وکنارهم کشور روبسازید متاسفم واسه این همه دشمنی وتکفیر در بین مردم یک کشور

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خطاب به اسامه مجددی! ....
اولین کامنت را من نوشتم که در پایین صفحه قرارداد. در مطلب (مقاله ) بالا " مجموعه ایی از کامنت های جالب و خواندنی " یک کامنت تو هم درج شده که ارسال کامنت من به آن کامنت تو بود، لااقل اول مقاله را میخواندی و بعد سخن پراکنی میکردی.
مولوی عبدالحمید بلوچ هیچ‌وقت همچنین حرفی نزده، تهمت نزن و دروغ نگو.
باز هم به تو یادادم آوری میکنم مکران و سیستان جزیی از بلوچستان هستند.
من خودم چند تا از بهترین دوستانم از ازدواج مختلط متولد شده‌اند، اکثرا پدر سنی و مادر زابلی و فارس شیعه.
من به تورک ها احترام میگذارم، چونکه رک و راست تو و امثال تو را رسوا و افشا میکنند. هنوز به آن درجه از آگاهی و هوشیاری نرسیدی که بین تورک و بلوچ و عرب و...تفرقه اندازی کنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقایان و خانم ها اگر شما جایی از جما نارویی(بولان بلوچ اسلم ریگی خدابخش بلوچ) جایی حتی یک کامنت به بلوچی دیدید نشان ما هم بدهید
به راستی این تورکان....را چه میشود خرابکاری میکنند طلبکار هم هستند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب یکنفر وقتی من هیچی نفرستادم شما کامنت اول که حالا اخرین کامنت هست را به کی پاسخ نوشتی این برای کدام ارسال من بوده این ارسال که الان وجود نداره چی بوده که شما براش پاسخ نوشتی
شاید برای کامنتی بوده که در پاسخ به من فرستادی
البته یکنفر اسم کامنت نویسی تورکی شما هست و البته التین و تورک اغلو همچنینAB و جم هم نام های دیگر شما است که زاهدانی شناسایی کرده بود
اسامی دیگر شما: خدابخش بلوچ جما نارویی اسلم ریگی محمد بلوچ سراوانی بولان بلوچ علی سنچولی
سنندجی کرد شورشی کردستانی
مازندرانی خیرالنسا لرستانی صادق (عرب) قدم خیر اردبیلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ضم اقای یکنفر تورک زرنگ
یک پیشنهاد بهت میکنم
زرنگ بازی در اوردن نیاز به یک هوش سرشاری داره که شما فاقد ان هستی اینقدر خودات را اذیت نکن ابروی ترکها را اینقدر نبر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من دو روز بود سایت نیامده بودام وقتی این مقاله را میخواندم دیدم شما به عنوان کامنت اول نوشتی:
خطاب به اسامه مجددی! این .... چیه داری مینویسی: "ازدواج اهل تسنن با مذهب اهل تشیع حرام است " هزاران بلوچ سنی مذهب زن فارس شیعه دارند و برعکس .... بس نیست دروغ پردازی و تفرقه؟
وقتی من دو روز سایت نیا مدام و چیزی ننوشتم شما این پاسخ را برای کی ننوشتی؟
غیر از این هست که شما یک کامنت با نام من نوشتی و در پی ان هم یک پاسخ با نام جما نارویی فرستادی اما از دل غافل ات کامنتی که با نام من نوشتی منتشر نشد و تنها کامنت پاسخ ات منتشر شد و اینجوری گند زده شد به" کلک ت و ر ک ی" شما
از خوانندگان میخواهم اولین کامنت که پایین ترین هست را بخوانند و ببینند از من هیچ کامنتی هست که این تورک دگر خر پندار کامنت در پاسخ من فرستاده
زاهدانی و شاکر هم اگر دلشان خواست پاسخی بهت میدهند هرچند که خودشان گففتند پاسخ...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب جم ان تورک(یکنفر) یعنی وقتی خرابکاری میکنی و شروع به ماستمالی ادم دلش میخواد یه دل سیر بخنده
باشه شما بلوچی تنها همین یه کامنت اخر خودات را به بلوچی بنویس تا به همه اثبات بشه بلوچ هم یک زبانی داره با نام بلوچی که غیر از فارسی هست و هر بلوچی ان را مینویسد و میگوید
ای تورک ادم که با....یکی دیگه داماد نمیشه گیرم که بلوچ ها چند نفر را هم سر ببرند به شما تورک ها چه
وحشت به جان کی انداخته توی همین سایت نبود بیشتر از 200 تا کامنت بابت روستایی که همه مردهاش اعدام شده بودنند جز زنها نوشته شد و روضه مفصلی خوانده شد
من نمیدونم شما بلوچی به بلوچی بنویس (البته نه هرچی دلت خواست)همین کامنت اخر خودات را تا همه بدانند که شما بلوچی
البته سنی ها با ازدواج با زنان شیعه منعی ندارند(ولی شیعه چرا) نمونه ان خود شما که از مادر تورک هستید ظاهرا مادرتان به شما گفته پدرتان بلوچ بوده نه تورک

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب مسئول _ مسئولین سایت! من به شما اعتماد میکنیم و برایتان کامنت میفرستم ، چرا اکثر کامنت هایم سانسور میشود؟ !
ولی کامنت های برخی افراد (اسامه مجددی و ...) که فحاشی، توهین و افترا و .....می کنند بدون سانسور درج میشود.
این حرکت شما از دو حالت خارج نیست :
۱_ یا خود شما از فارس های تمامیت خواه و نژاد پرست وتنگ نظر هستید.
یا شما از مهره‌های اطلاعات سپاه (اسامه مجددی _ عبدالربه زاهدانی ) می ترسید.
در هر دو حالت شما از اعتماد کابران سواستفاده میکنید.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در« جنبش رفع تبعیض ملیتها»، همه ی عقاید «از راست راست تا چپ چپ» مطرح میشود.
مخالفان « رفع تبعیض» یا « تمرکز طلبان»، با « علم کرده عقاید راست» میخواهند خواست خود را که « تمرکز طلبی، و ادامه تبعیض» است، « خواستی مترقی، انسانی، دموکراتیک، ایران دوستانه » نشان دهند.
و جنبشهای رفع تبعیض را « حرکات قوم گرایان، فاشیستها» جلوه دهند.
در حالیکه خود حقیقا « ناسیونالیست فارس، و قوگرا هستند و عملشان« اعمال راسیسم را در ابعاد فرهنگی و سیاسی وغیره» به خوبی نشان میدهد.به خصوص وقتی که اشاره به عقاید راست با هدف نفی « برابری خواهی حقوقی ملیتها » صورت میگیرد. یعنی به عبارت ساده، « راست را در جنبش ملیتها نشان میدهند تا راسیسم خودشان را مخفی کنند.»
کاری که در این مطلب صورت گرفته است.
و ایران پرستان با قرار دادن « جزء به جای کلّ» یا « راست به جای برابری طلبی ملیتها» ، راست بودن خودشان را میپوشانند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مینا احدی در مصاحبه با سیروس ملکوتی فاش ساخت که حدود سالهای 62-60 یک خانواده 8 نفری کرد در تبریز مهمان او بودند . یکروز لباسهایشان را برای هواخوری یا برای خشک شدن ، داخل حیاط پهن کرده بودند . یکی از همسایه ها به سپاه زنگ میزند و میگوید در خانه همسایه او کردها مهمان هستند . سپاه می آید و مهمانان و میزبان را که آذری بود ، همراه خود میبرد و بعد از مدتی همه را به جرم هواداری از کومله در تهران اعدام میکند . شوهر مینا احدی نیز در میان اعدام شدگان بود . این نشان میدهد که بعضی از آذری ها چقدر ضد کرد و مدافع آخوندها بوده اند از اول انقلاب .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خطاب به اسامه مجددی(عبدلربه زاهدانی- شاکر حارثی! واکنش بلوچها نسبت به تحریف و انکار نام بلوچستان ، توسط شما زابلی های نمک نشناس.
صد سال پیش اصلا استانی به نام استان سیستان و بلوچستان نداشتیم که یکصدمین سالگرد مبارزات آن را داشته باشیم اگر صدمین سالگرد مبارزه مردم بلوچستان با استعمار انگلیس منظورتان است اون ربطی به جنوب شرق و شمال غرب و کوفت و زهر مار ندارد یکصدمین سالگرد مبارزات مردم بلوچستان است علیه استعمار انگلیس که در مکان مشخص یعنی بلوچستان اتفاق افتاده حال اگر یک عده نادان از کلمه بلوچستان آلرژی و حساسیت دارند و انگار تن شون می خارد مردم بلوچ خوب بلدند چگونه به روش های مدنی و منطقی و البته اگر اهل منطق نیستند و به دنبال تنش و افراط گرای ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خطاب به اسامه مجددی! این جامعه عشیره ایی چنان وحشتی در وجود تان انداخته که از ترس به آن "جنوب شرق "میگوید. باز هم به تنگ نظر و حسود مانند تو یاد آوری میکنم نام بزرگترین منطقه "جنوب شرق "نیست بلکه "بلوچستان نام دارد و تا ابد بلوچستان باقی خواهد ماند.
خودت خوب میدانی که من بلوچ هستم! ؟
....این فرد مینویسد : "از مدیریت سایت بابت منتشر نکردن کامنت هایی که پان‌ترک با نام من مینویسد جدا تشکر میکنم.
و یا اینکه : " سایت کامنتی که با نام من نوشتی را پخش نکرد".
برای من و دیگر خوانندگان سوال پیش میاد؟مگر تو یکی از مسئولین سایت

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
البته ان شخص که با نام علی گفنته نگذارید تورکها به تهران بیایند یک علی قلابی دیگر است نه بنده .
در ضمن تبریزی قلابی تلاش کرده ازربایجانیها را رو در روی همدیگر بگذارد . در همین رابطه کامنت اقای ائلیار را در مخالفت با نظر من منتشر کرده است. کلان این کاری که با نام دیدگاه انجام داده خیلی ضایع است و خیلی بی مزه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فکرنکنم دختر شیعه مجاز به ازدواج با اهل سنت باشه حداقل ما که چنین ازدواجی ندیدم ولی اگر هم باشه تو برخی شهرها که شیعه وسنی کنارهم هستند شاید اما عمومیت نداره ولی در کل هزاران ازدواج بین فارس عرب ترک لر وکرد شیعه با هم صورت میگیره هیچ مجتهد شیعه ای هم چنین حکمی نخواهد داد حتی اگه پان ترکها خودشون روتیکه پاره کنند همین هم بسه واسه درهم امیختن قومیتها روزبه روز جامعه یک دست تر میشه بجنورد یک نمونه است کرد فارس ترک شیعه با هم ازدواج میکنند یا تو مشهد با عرب خوزستان وکرد کرمانشاه تا ترک مراغه وحتی تبریز ازدواج صورت میگیره وکاکلا هم طبیعی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از مدیریت سایت بابت منتشر نکردن کامنت هایی که پانترک ها با نام من مینویسند جدا تشکر میکنیم
ما که در ایران هستیم حداقل ای پی ما مشخص است این خارج نشین ها بهتره با نام ما کامنت ننویسند
جناب جما نارویی اسلم تورکی یا هرکس دیگه که هستی (یکنفر)
لطفا کلک ت و ر ک ی زدن را بگذار کنار
سایت کامنتی که با نام من نوشته بودی را پخش نکرد تورک عزیز
که قبل از پخش اش کامنت جواب ات را هم فرستادی ای بیچاره
تقلب تا چه اندازه
با این کارها میخواهی به کجا برسی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من کجا چنین چیزی نوشتم جناب جما تورک
اگر واقعا بلوچی همین را به بلوچی بنویس(البته با اجازه اقای زاهدانی که بابت این جمله من پیش دستی کردم )
تو نه بلوچی و نه حتی بلوچستانی
عالم و عادم میدانند که در جامعه عشیره ای مثل جنوب شرق ازدواج خارج قبیله ای چه اندازه سخت و حتی غیر ممکن است
گویا شما که خودات مادرتان تورک است و زن یک بلوچ شده بقیه را با خودتان اشتباه گرفته ای
راستی میخواهی پدر بلوچ ات را پیدا کنم بلوچی یادات بدهد حداقل یک کامنت بلوچی بنویسی
زن شیعه با مرد سنی بلوچ ازدواج کرده
فتوی ایت الله بهجت:
جایز نیست عقد باطل است بچه حرامزاده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
معذرت می خواهم به اشتباه فکر کردم که کامنتم درج نشده چون با نوشتن "م" بطور اتوماتیک اسمم "مهدی بهرامی" ظاهر میشود که فراموش کردم روی آن کلیک کنم و در نتیجه حرف اول اسممم درج شد و من هم چون اسمم را ندیدم، فکر کردم کامنتم درج نشده است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-بیش ازیکصدسال است انگلیس واستعمارگران درایران به دست عامل خود،اتینیک فارس حاکم وگماشته های آن همچون رضاشاه .محمدرضا شاه وجمهوری به اصطلاح اسلامی تحریف وتبعیدوخیانت.جنایت.نسل کشی.فرهنگ کشی.بی عدالتی.عقب ماندگی.خشونت.وطن فروشی.نسل سازی میکند.
عواملی همچون تبریزی جعلی.طباطبایی .زنجانی جعلی.موحدی بامدادان.کرمی.ایستا.استخانلو ها همچون حدادعادل ودیگرمیسونرهای حاکم درفرهنگ سازی برای مردم جاده صاف کنی کرده ومیخواهندبانام کمونیست ومبارز ازنیرووتوان تورکان آزربایجان بازهم بنفع شئونیسم استفاده ابزاری کنند.این هاهیچ گونه موضوع مسئله ایی برای مبارزه باتحجرگرایی نداشته وتنهاهدفشان پاک سازی قومی بهرشکل است.
این باتفکرفاشیستی وعوامفریبی دوست دارنددموکراسی وعدالت خواهی لوس گردد.این مشکلشان بادموکراسی وجهانی شدن کشورمیباشد.این اگرمستقیم نباشندغیرمستقیم درراستای منافع استعمارگران قدم برداشته

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لطفا مسئول کامنتها پاسخ دهد چرا کامنت من درج نشده است؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این چه اخلاق روزنامه نگاری است، مسئول کامنت!، کامنت مرا در میان انبوه کامنتها دیگران پنهان میکند؟! آیا تبریزی محجبه ستاره دار استالین! از دوستان جون جونی اش است؟ هوایش را دارد تا سرفه نخورد؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کسی به شعور آذربایجانیها توهین نمکند و شما اجازه ندارید خوتان را که ترک هستید با آذربایجانیها یکی بدانید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در وحله اول اینکه کسی کمنتها را جمع اوری و به عنوان دیدگاه در بخش دیدگاه سایت منتشر کند متناسب با اهل قلم که ساعتها و روزها زحمت می کشند تا دیگران را با دیدگاه خود اشنا کنند نیست.
در وحله دوم اقایی که اسم خودش را تبریزی گذاشته یک کومونیست نیست حتی از نوع منصور حکمتی که از خانواده ارمنی بود.
ایشان فقط تظاهر به کومونیست انهم در برابر حرکت ملی ازربایجان می کند . اما چرا ؟؟ براینکه اطلاعات جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان ،ملی مذهبیها و تقریبان اکثر فارس زبانان در این راه خیلی فعال هستند که کومونیستها و کلان چبهای ایران خصوصان چبهای ازربایجان را از حرکت ملی ازربایجان دور کنند و نگذارند اینها به هم نزدیک شوند که از نظر انها خطرناک است. و به همین خاطر این اقا با ستاره سرخ کامنت می گذارد.. و گرنه یک نفر اشنا به کومونیسم و سوسیالیسم حتما در وحله اول تشخیص می دهد که این اقا هیچ ارتباطی با

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فاشیست تر از این شخص که به خیال حام خود برای اعتبار بخشیدن به دروغ پردازیها و لجن پراکنیهای خود بر علیه آذربایجانیها، پشت نام تبریز و کمونیسم خودش را مخفی نموده ولی در اصل یک ناسیونالیست فارس دو آتشه و افراطی است ، پیدا نمیشود. این شخص هم مثل دیگر همکاران قاشیست خود نظیر اقبالی،جوبا و ... کاری با دبالوگ مدنی ندارند بلکه هدف اینها فقط و فقط ایجاد پارازیت و جاروجنجال است تا به زعم خود نگذارند صدای آذربایجانیها به گوش دیگران برسد.اینها ....دارند به شعور مردم آذربایحان توهین میکنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دیوارهای این دهکده جهانی مثل اینکه دراروپاداره تبدیل به دیوارآهنی میشه.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این آقای باصطلاح تبریزی ستاره دار! افتاده دنبال یک پان ارمنی فقید، و مسوده های من در آوری ایشان را مثل آدامس میجود. ایشان که حرفی برای گفتن ندارد، با تکرار مکررات پراکنده و بیمفهوم در سایت ایرانگلوبال، با دخیل بستن به پانکردیسم، و ناسیونالیسم کورد، خود را در پشت آرم استالین استتار میکند، تا به زعم خود از نظر مردم آزربایجان پنهان بماند. عزیزجان آقای محجبه ستاره دار؟ شما برای مردم آزربایجان شخص شناخته شده ای هستی. اگر فکر میکنی با این ادا و اطوار و ژست گرفتن پشت آرم مرحوم استالین مثل تروریسهای پ.ک.ک میتوانی تبلیغات مسموم و ضد خلقیت را به خورد مردم آزربایجان بدهی، صد در صد در اشتباهی. مردم و رهبران حرکت رهائی بخش آزربایجان ماهیت سیاسی و ذاتت را از خود شما بهتر مبشناسند. در تمام نوشته جات ات، اگر کلمه ناسیونالیسم و پان تورک حذف شود، .... دیگر چیزی برای گفتن

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این فاشیستهای پان ترک که در این سایت لجن پراکنی می کنند عاری از هر نوع فکر واعتقادی هستند جز تنفر وتنفر وتنفر...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای باصطلاح تبریزی مثل اینکه از سر بیکاری دنبال سیاه- سفید کردن نخود هستی .....مثلی است که میگوید « بونلاردان فاطیه طومان اولماز » یعنی « از اینها برای فاطی طومان نمیشود ». گئت اوزوی سری ، سن مص دئینده بیز مصطافانی اخوروق . « تا تو مص بگوئی ما مصطفی را خوانده ایم » . و میبینی فوری آقا اقبالی فرصت را برای عقاید ضد تورک غنیمت میشمارد .منتها اینطور انگ ها برای ما نمی چسبد و ما به هیچ وجه در زندگی خصوصی انسانها دخالت نمی کنیم چون ما رژیم جلاد ایران نیستیم حداقل به آذربایجان شمالی نگاه کنید علارغم علی اف که من قبولش ندارم ولی به هیچ وجه در زندگی خصوصی افراد دخالت نمیشود یعنی یک جامعه مدنی است.ولی اگر یادتان باشد مرگز تحقیقات مطالبات و سنجش سازمان صدا و سیمای اسلامی ایران طی پرسش نامه از مردم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کمنت من در رابطه با نظر و تئوری علی ....نخستین انتقاد و تمسخر این پیشنهاد فاشیستی راسیستی بود . حق میبود شما به آن در اینجا اشاره میکردی . چون شما گویا دومین نفری بودی که آنزمان کمنت گذاشتی .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فارسها برترین نژاد بشریت هستند. تمدن اصیل را فارسها صاحب هستند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دشمنی تجزیه طلب با مردم ایران بجای خود باقی است و فرقی نمی کند که مقاله کروموزون شناسی برداشته شود و بجای ان مقاله بالا جایگزین شود . هر دو مقاله یک هدف ر ا دنبال میکنند وان ایجاد دشمنی و اشوب درایران و بین مردم ایران است . ریشه همه این خزعبلات را فقط باید در فلسفه مارکسیسم لنینیسم و تبلیغات سازمانهای چپ دید. خوشبختانه در ایران عشق حرف اخر را میزند و نسل جوان بدون توجه به باورهای نژادی و زبانی پیمان زندگی مشترک می بندند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همانطوريكه قبلا متذكرشدم پان فارس نژادپرست،باستان پرست دارين سايت سه پايه دارد إقبال اقبالي،ناصركرمي وتقريري طرفدارحزب ضد كمونسيت وضدكارگري نكبتيست.البته باورودبهمن موحدي ضدملي وطرفدارشعارحفظ تماميت ارضي احمدي نژاد،اين سه پايه ي ناسيوناليست پان فارس به چهارپايه ي ورسكسته تبديل ميشود
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
«آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت»
این حکایت قوم پرستان است که نتوانستند و نمی توانند جلو فروریزی دیوارهای دروغین قومی، نژادی و مذهبی ساکنان این دهکده جهانی را بگیرند. در جامعه ایران پروسه ترکیب اقوام و نژادها سپری شده و برگشت ناپذیر است!!!
حکومت اسلامی نتوانست با ابزار "شیعه گری" میان مردم دو دستگی ایجاد کند و باعث منزوی تر شدن اسلام سیاسی و اسلامگرایان گردید. خرد حکم می کند که فاشیست های قومی از تجارب فاشیست های اسلامی استفاده کنند و راه به بن رسیده حکومت اسلامی را تکرار نکنند. دوران رویاهای مردمان بدوی ماقبل سرمایه داری بسر امده است؛
«آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت»

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی، فکرش را بکنید که این جماعت قصد دارد در ترکیه رای گیری کند که مردم برای ورود به جامعه اروپایی حتمٱ رٱی آری بدهند. بعد چه فاجعه ایی میتواند روی دهد. هر هفته در استراسبورگ باید نشستی در مورد نظرات غیرمتعارف اردوقان تشکیل شود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان... همانطور که متوجه هستید آقای تبریزی از فرستادن آدرس مکرر لینک ها خسته شد ولی خوشبحتانه این بار , خود کامنت های را درج می کند. فکر میکنم در این جا یکی هوس خوردن بوقلمون سرخ کرده با شامپاین فرانسوی همراه با ماهی قیزل آلا کرده و متاسفانه یکی هم در ایران شب و روز با داس و چکش و بیل و کلنگ کار میکند ولی بخاطر گرانی نون « بربری» چند روز است که گرسنه است...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خطاب به اسامه مجددی! این .... چیه داری مینویسی: "ازدواج اهل تسنن با مذهب اهل تشیع حرام است " هزاران بلوچ سنی مذهب زن فارس شیعه دارند و برعکس .... بس نیست دروغ پردازی و تفرقه؟ !