کودتا در ترکیه؛ نظامیان لائیک بوروکرات، ارتجاع مذهبی را از میدان بیرون می کنند؟!

ما هنوز نمی توانیم به این پرسش پاø سخ دهیم که آیا؛ نظامیان لائیک بوروکرات، ارتجاع مذهبی را از میدان سیاست بیرون می کنند؟!
در روزهای اینده نتایج کشمکش دو جریان سرکوبگر ارتجاعی مذهبی و لائیک بوروکرات بیشتر روشن خواهد شد، اما از هم اکنون می توان گفت که از درون اقدامات کودتاگرانه، آزادی، دمکراسی، رفاه و زندگی بهتر نصیب مردم ترکیه نمیشود.

 

خبر کودتای نظامی ها در ترکیه، در سراسر جهان بازتاب یافت. هنوز سرنوشت کودتا ناروش است ، گرچه بقول اشیگل انلاین، کودتاچی ها اعلام کردند که قدرت را بدست گرفته اند. این ادعا می تواند ناشی از منطق کودتا باشد که با تاکتیک ایجاد رعب و وحشت و قدرت نمائی مانع ایجاد سنگربندی های خیابانی علیه کودتاگران شوند. واقعیت اینست که جابجائی قدرت از فاشیسم مذهبی به نظامیان (اگر متحقق گردد)، نشانه تناقضات بنیادی هر دو گروه با جامعه رنگارنگ ترکیه و نیز سرپیچی آنها از  گردن نهادن به دمکراسی و رای مردمان کشور است.

تغییر رزیم شاید در چند شهر بزرگ بدون مقاومت جدی انجام گیرد، اما سنگرهای دفاع از دمکراسی در سراسر کشور، و بویژه در کردستان بر پا خواهد شد و خواب ارام به چشم کودتاچیان نمیرود. جابجائی قدرت در ترکیه گرچه بلحاظ ماهوی یکیست، اما از نظر صف ارائی منطقه ای، تغییر سیاست های ترکیه در ارتباط با جنبش های آزادیخواهانه داخلی و در خاورمیانه، اجتناب ناپذیر خواهد بود. در صورتی که کوتاچیان بقدرت برسند، دوران پر تلاطمی را پیشاروی خود خواهند داشت و شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی برای تن دادن به تکرار کشتارهای فاشیستی آماده نیست و مخالفت داخلی، منطقه ای و جهانی علیه کودتاچیان گسترش خواهد یافت.  کودتاچیان می توانند زیر شعار لائیسیته بوروکراتیک (آمرانه - فاشیستی) از اسرائیل و امریکا دلبری کنند، اما با مقاومت جامعه مذهبی ترکیه و نیروهای آزادیخواه، دمکرات، چپ، کمونیست و جامعه کرد،  زمینگیر خواهند شد.

در صورتی که حکومت نظامی ها در ترکیه مستقر گردد، جامعه جهانی باید از هم اکنون نسبت به سیاست های نظامی ها در قبال باکور و روژوا حساس باشند و اجازه ندهند جنایات اردوغان و نیز نسل کشی ارامنه در کردستان تکرار گردند.

اما ما هنوز نمی توانیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا؛ نظامیان لائیک بوروکرات، ارتجاع مذهبی را از میدان سیاست بیرون می کنند؟!

در روزهای اینده نتایج کشمکش دو جریان سرکوبگر ارتجاعی مذهبی و لائیک بورکرات بیشتر روشن خواهد شد، اما از هم اکنون می توان گفت که از درون اقدامات کودتاگرانه، آزادی، دمکراسی، رفاه و زندگی بهتر  نصیب مردم ترکیه نمیشود.

در خاتمه کلام باید به این موضوع اشاره کرد که سیاست های ارتجاع اسلامی در ترکیه، کشور را منزوی، بی آبرو و در آستانه ویرانی قرار داده بود و انتقال قدرت به فاشیسم نظامی، اقدامی خام برای نجات ترکیه و تداوم بلندپروازی ها در اشکال دیگر است.

 

 

منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی
تنخواه یک واژه ساخته شده برای ارتش و نهادهای وابسته است
ارز(پول) که برای تهیه بنه به اندازه خوراک یا نوشیدنی یا برای گردان یا گروهان نیازاست تنخواه روزانه میگویند
اقتصاد هم "داد و ستد" است یا بازرگانی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب صبوری برق و مسکن و دوا درمان و مدرسه را مجانی کردیم منتهی برای عرب و افغان و لبنان و عراق و فلسطین
همین چند وقت پیش دولت ایران نیروگاه 500 مگاواتی به عراق هدیه داد یعنی برق مجانی! مدرسه و دانشگاه افغانها و عراقیها را مجانی کرد در حالیکه دانش آموز تورک آذری تا پول ندهد ثبت نام نمیشود
دو سال جوانهای تورک آذری باید به سربازی بروند اما مهاجر عراقی و افغان داخل ایران چند دهه است از سربازی معاف است اما از امکانات کشور بیشتر از همولایتیهای ما در روستای نزدیک اردبیل استفاده می کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تنخواه به زبان دری دستمزد ( حق الزحمه، حقوق) معنی میدهد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
تنخواه به پول نقد و اعتبار می گویند. تنخواه گردان یعنی اعتبار متحرک، یعنی پول نقدی که در گذشته و شاید هم امروز در صندوق ادارات بود. اگر خیلی به پارسی سره علاقمند هستید به جای اقتصاد می توانید از کدبانی استفاده کنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی،
آنجه من پرسیدم از سر کنجکاوی بود ونه از سر کج خلقی. حق با شماست، در فرهنگ دهخدا تنخواه را برابر اقتصاد آورده اما از ریشه این واژه چیزی نوشته نشده. پرسش من نیز در باره ریشه این واژه بود که شما آنرا روشن نکردید. پاسخ شما براستی اندکی بوی ترکی داد.
با سپاس
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، سیاوش، به واژه نامه های دهخدا، معین، عمید و ..... نگاه کنید و ببینید در آن واژه نامه ها درباره واژه (تنخواه) چه چیزهائی نوشته شده اند؟ برابر واژه (اقتصاد) عربی در زبان فارسی (تنخواه) است و شما اگر واژه بهتری را سراغ دارید بنویسید تا همگان سود ببرند، در نوشتاری در لینک زیر نیز واژه (تنخواه) به جای واژه (اقتصاد) به کار برده شده است

http://www.iranglobal.info/node/28638

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب تبریزی،
خواهشمندانه بگوئید واژه تنخواه را با چه گواهی دربرابر واژه اقتصاد نهاده اید؟ آیا میتوانید ریشه آنرا بیشتر بشکاوفید؟
با سپاس

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوشبختانه ....أساس دموكراسي درتركيه چنين محكم وريشه دار است كه نه مرتجعيني چون اردوغان ونه تبليغات ارتجاعي شماناسيوناليستهاي پان فارس بتواندخللي درآن واردكندشما بفارس تازي تان ادامه دهيد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مبني بوس ازاتوبوس كوچكتراست!امام خميني شما بعنوان ناسيونال سوسياليست ودونباله رو "ناصركرمي-اقبالي-تبريزي"سه پايه ي ورشكسته ناسيوناليست فقط طوطي وارتفكرات ارتجاعي سه نفرناسيونال مذكوردربالارا بلغورميكنيد
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با نظر جناب اقبالی گرامی کاملا موافق هستم، اردوغان اسلامگرای دیکتاتور پان ترک، انتقام سخت و وحشیانه ای را از نظامیان میهن پرست ولائیک ترکیه می گیرد و جوی خون راه می اندازد وبا دیگر گروههای مخالف خود وغیر نظامی که هیچ نقشی در کودتا نداشتند نیز تصفیه حساب می کند. وقتی فیلمها و عکسهای دستگیری، ودستبند زدن به نظامیان میهن پرست ولائیک ترکیه توسط پلیس آن کشور را مشاهده کردم بسیار متاثر شدم، این پلیس ترکیه کاملا وابسته به اردوغان اسلامگرا است وبرای اردوغان مزدوری می کند و شبیه ارگان های سرکوبگر بسیج وسپاه آخوندهای حاکم بر ایران است.
آن دسته از مردم ترکیه که به طرفداری از اردوغان اسلامگرا به خیابانها ریختند ومزاحم نظامیان میهن پرست ولائیک شدند، اشتباه بزرگی را مرتکب شدند وحماقت کردند و تاوان اشتباه بزرگ خود را خواهند پرداخت، اردوغان وحزبش گام به گام کشور ترکیه را اسلامیزه می کنند
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کودتائی که نتواند پیروز شود، راه سلاخی ضد کودتا را فرش می کند تا راه چند ساله را یک شبه بپیماید. ما نمونه شکست خیزش ملی 1388 در ایران و واکنش بربرمنشانه اسلاگرایان را دیدیم و باید در انتظار وضعیت مشابه در ترکیه باشیم.
کودتاچیان با اقدام خام و جدا از مردم خود، تیغ سرکوب زنگی مست را تیزتر کرده اند و باید در انتظار انتقامجوئی اسلامکرایان ترکیه از نیروی ازادی، دمکراسی و لائیسیته باشیم که نمونه هائی از انرا در ضرب و شتم سربازان و .. دیده شده است.
با شکست کودتای نظامی ها در ترکیه، کودتای بزرگ اسلامگرایان آغاز می شود!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ماهم کودتا می کنیم. برق را مجانی می کنیم. آب را مجانی می کنیم. مسکن را مجانی می کنیم. دوا را مجانی می کنیم. دکتر را مجانی می کنیم. مدرسه را مجانی می کنیم. معلم را مجانی می کنیم. دانشگاه را مجانی می کنیم. استاد دانشگاه را مجانی می کنیم. اتوبوس را مجانی می کنیم. همه را مجانی می کنیم. امام خمینی
تصویر اقبال اقبالی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

دمیرتاش با اعلام آنکه حزب دمکراتیك خلق‌ها اقدام به کودتای ارتش را بخاطر معیارهای دمکراسی در همان ساعات اولیه محکوم کرد، گفت کودتا به دمکراسی خدمت نمی‌کند و بخاطر عدم حمایت سیاسی و مردمی به شکست انجامید. دبیرکل حزب دمکراتیك خلق‌ها با اشاره به کودتای سال گذشته دولت ترکیه در برابر نتایج انتخابات پارلمانی گفت: "اینک شاهد یک کودتای دیگر در کشور هستیم بنابراین باید مغزهای بیماری که راه بر کودتا باز می‌کنند را پیدا کرده و علیه آن ایستاد.
تصویر تبریزی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان گرامی، فرمول ساده سوسیالیست ها و کمونیست ها هنگام درگیری و کشمکش دو گروه که هر دو هم وابسته به سرمایه داران و زرسالاران هستند این است که کارگران و رنجبران و دهقانان باید خود را از کشمکش این دو گروه دور نگه دارند و از هیچکدام هواداری نکنند چون هر کدام از این دو گروه که پیروز شوند سودی به کارگران و دهقانان و رنجبران نخواهد رسید! این فرمولی ساده است اما همیشه رویدادها و راهکارها به این سادگی ها هم نیستند! دولت کنونی ترکیه وابسته به سرمایه داران و زرسالاران است، ارتشیانی هم که برای سرنگونی این دولت دست به کودتا زده اند وابسته به سرمایه داران و زرسالاران هستند، هیچ یک از این دو گروه برای کارگران و رنجبران و دهقانان دل نمی سوزاند! کودتاگران چه پیروز شوند و چه نشوند سرمایه داران و زرسالاران جیب هایشان را از پول های بادآورده ای که فرآورده کار رنجبران است پر خواهند کرد! اما گذشته از .....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
احتمالا هدف کودچیان از این اقدام احمقانه پیشگیری از اسلامیزه شدن تورکیه بود .ولی مشوقین وطراحان جارجی کودتا شاید هدفشان این بوده که بعد از سرنگونی دولت دموکراتیک تورکیه ، بین نیروهای مسلح تورکیه اختلاف بیندازند و بعد خود به بهانه ی برقراری نظم در داخل ی
ک عضو ناتو وارد تورکیه شده ،و مستقیماً پلان تقسیم تورکیه را عملی کنند. ولی به برکت هوشیاری و پاتریوتیزم به ارث بردهتوسط مردم وارتش تورکیه از نسل قهرمان« آتاتورک » نقشه ی شوم دشمنان تورکیه را ناکام گذاشت .
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هرگونه اقدام عملی لائیک ها (چه نظامی ها و چه احزاب ومردم عادی) برای براندازی دولت اسلام گرای اردوغان باید با همکاری با کردها وجلب نظر موافق کردها باشد و گرنه محکوم به شکست است. نظامیان لائیک ترکیه باید روی کردها حساب کنند و با آنها ائتلاف کنند.
دیگر دوران سرکوب وکشتار وتحقیر ملت کرد توسط دولتهای مختلف ترکیه گذشته است و ملت کرد در آینده ترکیه نقش اساسی را دارد.
نظامیان لائیک کودتا گر ترکیه اگر کمی تدبیر داشته باشند با ائتلاف با احزاب کردی وهمچنین گروههای کمونیستی وسوسیالیستی وچپگرا می توانند شر اردوغان واسلامگرایان را از سر مردم ترکیه کم کنند.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر این نظامیان کودتا گر بتوانند با دیگر لائیک ها وهمچنین گروههای سوسیالیست وکمونیست وچپگرا و بسیار مهم تر با احزاب کردی بتوانند ائتلاف کنند ونظر موافق آنها را جلب کنند این حرکت آنها تبدیل به یک انقلاب و جنبش آزادیبخش می شود وبه نفع مردم ترکیه خواهد بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اردوغان برای محکم کردن وضع خودش و تار و مار کردن مخالفانش خودش این صحنه سازی را کرده. کاملاً آشکار بود که ساختگی است. بیچاره کسانی که از هر سو در این صحنه سازی کشته شدند. از اردوغان، این هفت خط کلاش
همه چیز بر میاد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سترد خواب بيند پنبه دانه!!!بهمين خيال باش

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام -آقای توکلی تحلیل کوتاه وجامعی رانوشته است.اصل مسئله زیرساخت های سیاسی وفرهنگی واقتصادی یک جامعه میتواندحرف اول رابزندنه یورش یک گروه ویایک کشورخارجی .
پس درتورکیه کوتاه دیگرجایی نداشته وندارد.اگراردوغان راهم بکشند.نظامیان راست ویاچپ قدرت رابدست گیرند؛بازهم کاری ازپیش نخواهندبرد.
بهترین راه ویران کردن تورکیه توسط تروریست های کوردبود؛که موفق نشدند؛غرب نهایت تلاش خودرامیکندتا تورکیه راویران کند.باورکنیدهیچ کدام نخواهندتوانست.من فکرمیکنم فرانسه درپشت این جریانات است.
چون دوروزقبل سفارت خوددرتورکیه رابه بهانه جشن های ملی بست.
آقای اقبالی زیاددلت راخوش نکن .همین امروزکودتاه شکست خورده ودمیرتاش دستگیرخواهدشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باسلام خدمت جناب توكلي گرامي,نظرات شمامنطقي وعاقلانه است نبايدبخاطرمخالفت بانظرات ارتجاعي اردوغان ازجريان كودتاباچشم بسته دفاع كرد پرواضح است اگركودتا بنفع دموكراسي وجدائي مذهب وسياست باشدبايددفاع كرد كه هنوز هيچ چرا مشخص نيست دشمنان ترك وتركيه مثل اقبالي قضاؤت عجولانه ومثل هميشه پيش بيني هاي غيرواقعي وارتجاعي ميكنند
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
چند نکته :1- احتمال شکست کودتا بسیار زیاد است ؛ چون کشورهای غربی + روسیه و محمد فتح الله گولن از اردوغان حمایت کردند. استامبول در دست وفاداران اردوغان است و کودتا چیان امکان بسیج توده ای در کشوررا نداردند در حالی که حزب عدالت اردوغان از چنین امکانی برخوردارست2- اصلا معلوم نیست که کدام کشوری از کودتا جمایت کرده اند . 3_احزاب سیاسی وحامیان داخلی کودتا نا مشخص است 4_ سیاست اردوغان به دلیل مسایل سوریه و در گیر شدن با روسیه و چالش با غرب و... صنعت توریسم کشور را ورشکست کرد و موجب نارضایتی عمومی را فراهم آورده است 5_ وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم ترکیه در پناه صلح و سیاست خارجی «بی طرفانه منطقه ای» اردوغان در ده سال گذشته بسیار خوب شده بود، بنابراین ترک ها علاقه ای به ماجرا جویی ها اردوغان و کودتاچیان ندارند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ما هم در ترکیه و هم در آلمان بارها شاهد بودیم که ترکهای سنی ترکیه شما آذری ها را بعنوان ترک قبول ندارند و گفته اند که فقط 20 درصد زبان تان را می فهمند و حتی گاهی شما را کولی میان ترکهای جهان بشمار می آورند . به این دلیل آذری ها در امریکا و در اروپا با ایرانیان بیشتر رابطه دارند و نه با میلیونها ترک ترکیه در دیاسپورا .فقط شونیست های آذری ضد ایرانی خودرا به ترکهای عثمانی می چسبانند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این هم بگذرد به کوری دشمنان ترکها ....

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای اقبال! خوش بحالت ترکیه بهم ریخته.....