آینده بی فردای ترکیه

دیریست ترکیه، کشور ناآرامی ها و بحران زدگی ها و دشمنی افکنی های اک پارتی، جناح های تندرو ناسیونالیستی، مذهبی و ملی شده و در سردرگمی پرش در تاریکی همچنان گرفتار می باشد.

دیریست ترکیه، کشور ناآرامی ها و بحران زدگی ها و دشمنی افکنی های اک پارتی، جناح های تندرو ناسیونالیستی و مذهبی و ملی شده و در سردرگمی پرش در تاریکی همچنان گرفتار می باشد. حزب حاکم و شخص اردوغان در میان مردمان خود سال هاست که دشمنانگی مذهبی ـ راسیستی را راه برده و غائله های هولناک و دشواری در این کشور در جریان برجسته ی سیاست این فرد قرار داشته و دارد. و اینک ستیز نیروهای مدعی و مجموعه تعارض ها و تضادها در ساختار مافیائی تمامیتگرای اک پارتی، باسازش ناپذیری رو به گسترش کمی و کیفی روبرو می باشد و ناگزیر کشور و مردم را دچار قطب بندی های بی سرانجام، پلوراسیون سیاسی خونین و اقتصادی شکننده و ناسازگار با فرهنگ و قانون اساسی سکولار کشور، از یکسو دست بر گریبان گذارده، و دعاوی بازگشت به امپراتوری عثمانی اردوغان، آنهم با اهرم تنگ نظرانه ی مذهبی حزب حاکم از سوی دیگر، سراسر کشور را دچار خودزنی فاجعه انگیز و فرسایش تدریجی، ولی بسیار جدی کرده است.

 

سکولاریسم و جدائی دین از دولت دچار سایش نگران کننده می باشد و سیاست آشکار و پنهان تئوکرات سنی این کشور به سرکردگی اردوغان و البته از موضع سرخوردگی و ضعف، بارهاست که می خواهد میان جنگ سهمناک قطب های مدعی خود و جهان اسلام، طرح های خاورمیانه ی بزرگ و متلاشی گشته ی امپریالیسم آمریکا و ناتو، و عمدتا دخالت در امور کشورهای مذهبی دوست و دشمن، مانورهای ائتلافی و دشمنانه بسود ناگوارائی های بیشمار ترکیه دهد تا مگر پشتوانه اقتصادی ـ سیاسی سست هرکدام از آنها و مخصوصا دول سنی و مهمتر از همه سعودی ها و داعش را جلب کرده و در این یارگیری های اراده گرایانه بتواند بار کول سنگین خود را اندکی بکاهد. در حالیکه همه می دانیم که حاکمیت خودرای اک پارتی چه در راه پیوستن به جامعه مشترک اروپا کمترین شانس را داشته و دارد، و چه در عرصه داخلی و ایجاد وفاق سراسری، آنهم با این همه بیگیر و ببندها، و کشت و کشتارهای شقاوتمندانه تاکنونی از کردها و دیگر شهروندان و ویرانی اقتصاد کشور و بالارفتن دامنه ی بیکاری ها این امکان ذهنی، خیلی ناچیز متصور است، و چه در عرصه سیاست جهانی و در برابر غول آمریکا نیز، حاکمیت آوانگارد تضمین سرمایه داخلی جهانی را دشتخوش بیشتر بحران کرده و طبعا دیگراعتبار خود را در مقابل سرمایه سالاری نئولیبرال از دست داده و بهمین خاطر پیاپی باخته و روز بروز و هرچه بیشتر ناتوان شده و می شود.

 

اما کودتا، این دسیسه ی چندش آور و فعلا ناروشن سیاسی، و بویژه با دخالت نظامی چند تن از سران ارتش، و به تبع آن ماریونت پریروز ارتش یک ماجراجوئی کودکانه، کودنانه، پوشیده و ناگهانی نبوده که بدین سادگی در هم بریزد؛ او می بایست برنامه ریزی از پیش شده باشد که در خیزش مخالفان کودتا، می بینیم صدهاهزار پرچم بدست در فردای همانروز رژه جهشی رفته اند. به هررو، ماجراجوئی که تاکنون به کشتار و قربانی شدن بیش از 290 انسان بی گناه در دام اردوغان ها انجامیده و می تواند موجب کشتارهای کور بیشتر فرداها هم شود. بنا بر این سزاست که این توطئه مرموز و عمدتا بیرونی، به یاری رسانه های مستقل و زیر ضرب داخلی و مدیای مترقی جهانی از ابهام درآید و می باید هم بازگشانی همگانی بیابد و نتایج چنین برنامه ریزی های ضدبشری در پیشگاه صلح دوستان افشاگری شود.

 

از دید انسانی و متمدنانه همه ی دمکرات ها، جهانیان نوعدوست، باورمندان به اراده ی توان دگرگونی توسط مردمان کار و تنگدست و مترقی، و ما چپ ها و کمونیست ها، این ماجراجوئی های قدرت و ثروت و مبتنی بر سود اقلیت بالائی ها و یا دربرگیرنده ی منافع کودتاچیان، همیشه و بی هر اگر و امائی اقدام غیرمردمی محکوم بوده و هست و بدون استثناء، هیچ کودتائی هرگز راه به کشف چاره های لازم نبرده و نمی برد، بلکه جوامع و منافع متضاد آنها را بسود قدرتمندان سرمایه رودرروی هم گذارده و به جنگ فرسایشی کشانده و به همنوع کشی دامن می زند. سرنوشت ناگواری که در فردا بی آینده ی ترکیه در چشم انداز آتی ست و باید هوشیار شد. من تردید ندارم که این بازیچه ی ارتشی شبه کودتا، به هیچوجه خودجوش نبوده و متاثر از دست های پنهان در بالماسکه خنده دار "ارتش ناتوئی ترکیه" که این ارتش هیچ استقلالی در اراده ی نظامی خود در ناتو نداشته و بدون پشتیبانی همه گونه ی آنها قادر به تأمین سلاح های خود نیز نیست. از این تأتر کودتای ترکیه بوی سرگندگی راه حل های نئولیبرالیسم و همزمان جاهطلبی ساختارهای ضدبشری آمریکائی ـ ناتوئی و در یک واژه سرمایه گلوبال و بحرانزده برمی خیزد؛ چنین ارتشی مبتلا به چنین سرسپردگی به فرهنگ میلیتاریسم، هرگز اختیار ناچیزی ندارد، چه رسد به کودتا، و ناچار وابسته ی مطلق به سران نظامیکار جهان پراز آشوب و جنگ پیوسته است.

 

جای گمان ندارد که مردم رنگین فرهنگ و مسالمتجوی این کشور با خودکامگی اردوغان، رویاهای بیمارگونه ی گولن و برتریجوئی های ناسیونالیست های راسیست مخالفند و البته بخش تنگدست آن که قریب به اتفاق شهروندان ترکیه محسوب می شوند، قربانی جنگ این چند تن و قطب های جاهطلب هردوسوی در قله ی امن نشسته بوده و خواهند شد. اقتصاد کوچک مونتاژ، بازار محصولات میوه و تره بار و درآمد پایه ای این کشور که توریسم شکننده اش بوده و هست؛ در پی ماجراجوئی های بارهای بار شخص اروغان و حزبش آسیب های ژرف و فراوان خورده و سیاست خشونتگرائی دولت حاکم با مخالفان بیشمار ناراضی، جامعه ی سیاسی اروپای مشترک را نیز در برابر خود نشانده است. چشم انداز چنین فرد خودکامه و گرایش های ناسیونالیستی و همکاری با ارتجاع مذهبی داعش و تشویق دشمنانه غیرستیزی جز ویرانی بیشتر کشور و تحریک جنگ های داخلی نمی تواند سودی به بار آورد؛ بنا بر این فردای ترکیه با بقای این ساختار تاریک است.

بهنام چنگائی 28 تیر 1395

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در نشست فوق العاده و بحرانی دولت به ریاست اردوغان، دقایقی پیش حکومت 3 ماهه ی اضطراری اعلام شد. با این مصوبه کنونی دست اروغان ( که او ساختار فوق متمرکز در دست رئیس جمهور را می خواست) بازتر از همیشه خواهدکرد و شد تا وی به آسانی سرکوب مخالفان خود را بی مزاحمی خویش و غیر آغاز کند. اینک او بی مهابا و مستقل از حتی اراده ی اعضای دولت خود و پارلمان، می تواند همان طرح هائی را به پیش برد که در سده ی گذشته مردمان مبارز و مترقی این کشور دهه ها قوانین سکولار و جمهوریت آنرا با جان خود تثبیت کرده، مدافع آن بوده و پاس داشته اند.
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آتش سلام؛
نوشته اید:
حیرت از منابع تغذیۀ چپ های ایرانی ، مخصوصا چپ های آذربایجانیست ! باید خاطر نشان کرد بجزء آقای دکتر علی قره جه لو بقیه ماشاالاه بدون شک همگی یعنی پاوشالی مصرف کنندۀ تحلیل های آبکی بی بی سی ها هستند. متاسفانه چپ های ما هر گز بخودشان زحمت نمی دهند از منابع بی طرف و بی غرض استفاده کنند باید بگویم که آماری که خود شما نیز در نوشته هایتان می آورید و با تمام اطمینان بش تاکید می کنید .جزء آنهاست

دوست من! اینگونه که در بالا شما بر ادعای خود پافشاری می کنید، با همه احترام به آن، مورد پذیرشم نیست. البته می تواند بخشی از آن درست باشد؛ اما ترجیحا ضروریست که تحلیل ها را که عموما نیروهای رنگین چپ ارائه می دهندف بیشتر در قالب های پلورالیسم سیاسی سنجید و بر اساس آزادی عقیده و برداشت هرکدام را دید و تحلیل خاص خود را از مقوله ها کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام مجدد بخدمت آقای چنگائی ، از اینکه ما با خیلی از نظرات منحصر بفرد خود از ابتدا بهم نزدیک بودیم و حالا نزدیکتر شده ایم خوشحال هستم . ولی در مورد مسائل ترکیه یا سوء تفاهم وجود دارد یا اختلاف نظر که این بحث خوبی بین ما در فرصت بعد خواهد بود. اما در بارۀ حیرتی که سالها من مشغول آن هستم ، مطلبی را می خواهم بخدمتان عرض کنم.
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب yazichi سلام؛

نوشته اید:

((( مشکل خاورمیانه در درجهٔ اول کمبود آب است ))) ولی‌ کشور‌های کمونیستی حتی با آب و دریای نفت، شرایط قحطی را برای مردم، به وجود می‌‌آورند )))

آیا می خواهید رابطه ی این کمبود آب را با فضای ملتهب سیاسی ترکیه از یکسو، و از سوی دیگر آن کشورهای کمونیستی که بر روی دریای های آب و نفت قراردارند و مردمانشان دچار قحطی هستند را برایمان برشمرده و روشن سازید تا آنگاه پرسش شفاف باشد و ما با هم بتوانیم همفکری کنیم؟

اما اگر منظور شما از آن کشورها روسیه باشد! آنگاه می گویم که روسیه و پوتین اش هیچ پیوندی با کمونیسم ندارند و شخص پوتین یک دیکتاتور است.
منتظر پاسخ شما هستم.
با سپاس
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آتش سلام؛
در همین آغاز چنانچه من تعصب ایدئولوژیک در برخورد با سوژه های مورد بحث داشته و نشان داده ام از شما پوزش می خواهم.

اما برگردیم به همین واریانت سوم شما که نوشته اید:

واریانت سوم اردوغان هست که هم با این نیرو همکاری می کند و هم می خواهد مستقل عمل کند ، که نمونۀ موفق این واریانت چین هست چون چین بر خلاف ترکیه تلاش نکرد نیروی دست پا کرده و مضاهم ژاندارم بین لمللی باشد در نتیجه تا امروز چین از گزند توطعه ها فعلا محسون هست . واما در ترکیه شاهد موجهای مثل موج کوبانی ! ترور ، و کودتا و....خواهیم بود تا سر نوشت یکی از واریانت های اول ، دوم رخ دهد. ویا اینکه منتظر معجزه باشیم.!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با درود دو باره بخدمت آقای چنگائی و تشکر از جوابهای تقریبا درست اولین دو سئوال ، و اما سئوال من در مورد سوریه تعصب نشان دادی یعنی تعصب داشتن و برخورد ایدولوژیکی در تحلیل درست نیست ! و اما ؟؟ برخورد با این نیرو مذکور عبارت از سه تا واریات و سه نمونۀ بیش نیست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
((( مشکل خاورمیانه در درجهٔ اول کمبود آب است ))) ولی‌ کشور‌های کمونیستی حتی با آب و دریای نفت، شرایط قحطی را برای مردم، به وجود می‌‌آورند ))) پرسش مهم و اساسی‌، ((( چرا کمونیست و جامعه شناس جهان سومی‌ تحصیل کرده خارج، توان کالبلد شکافی مسائل را ندارد؟ ))) واقعیت این است که انقلاب صنعتی‌ ، تنها فاکتور به وجود آورندهٔ (( ژورنالیست ها، حقوقدان ها، جامعه شناسان مفت خور به شکل امروزی بود )))، خاورمیانه ناگهان، همه اینها را، بدون انقلاب صنعتی‌، به شکلی‌ دیمی و نیمه تکامل یافته، به ارث برده است، به همین جهت جامعه شناس ساده لوح تحصیل کرده خارج جهان سومی‌، مدام (( پسا ساختار گراعی و پست مدرنیسم )) میگوید که گلویش خشک شود بدون اینکه توان درک این واقعیت را داشته باشد که پست مدرنیسم در غرب، محصول انقلاب صنعتی‌ بود، توی ساده لوح نیز، باید در غرب، به جای جامعه شناسی‌ خواندن، دنبال یادگیری صنعت
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب زنوزی گرمی سلام؛

نوشته اید:

دوست گرامی، همسویی حرفهایتان با راستترین کشورهای اروپا فرانسه، انگلیس .آلمان و نیروهای راست افراطی وطنی از قبیل فارس نیوز، مهر و تابناک، الف و رجا نیوز و دشمنان قسم خورده ترکها و فاشیستها و پان فارسها است که مرا رنج می دهد. ولی چاره‌ای جز صبر نداریم.

جناب زنوزی عزیز!
همه ی کشورهائی که شما نام برده اید تا پیش از به خطر افتادن سرمایه های گسیل داده شده شان به ترکیه، همگی جزو یاوران و هم پیمانان و همراهان این حزب و شخص اردوغان بوده اند و خود شما هم می دانید که اگر اردوغان داعیه پاشائی نداشت و هدف ساختن دوباره امپراتوری عثمانی، آنهم به قیمت رودرروقرار دادن مردمان رنگین فرهنگ و مذهب و ملت های زیر ستم نبود و آینده ی آنها را تهدید نمی کرد، و در این کشور غائله فرامافرمائی مطلق مذهبی که او در سر دارد در مخیله اش راه نبرده شده بود؛
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آتش سلام؛

نوشته اید:

یکم: درکرۀ زمینی که ما در آن زندگی می کنیم یک نیروی تعیین کنندۀ وجود دارد که سرنوشت هر حادثه را می تواند حقیقتا عوض کرده و در عین حال می تواند به شرایط دلخواه خود تبدیل کرده و نتیجه بگیرد. متاسفانه در نوشتۀ شما اصلا از نیروی تایین کننده هیچ خبری نیست ؟
دوست گرامی حق با شماست و چنین قطب های قدرت اقتصادی ـ سیاسی ـ فرهنگی ـ صنعتی ـ مدیائی مقتدر، مسلط و گردنکشانی وجوددارند که در رأس همه ی آنها اراده ی امپریالیسم آمریکا و دیگر یاران پشتیبانش قراردارند و سده هاست که این غول و دیگر یاران ناتوی ملیتاریستی ـ صنعتی بر جهان ما حکومت می کنند.
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با سلام جناب تهرانلی؛

بیائید ابتدا باورها و وابستگی های نوع انسانی و فراملی و برابرخواهانه ی مرا بشناسید و آنگاه مرا اگر لازم بود ملامت جدی کنید. بهمین خاطر ایکاش شما دیدگاه های مرا در پیوند با زندگی بهتر و انسانی تر مردم کار و زحمت ترکیه چنان می دیدید که آن همبستگی و تعلق، شامل حال مردمان خودمان در ایران و بی گمان در سطح جهان باشد و می باشد.

جناب تهرانلی عزیز، سرنوشت زندگی کنونی و آتی نوع انسان کارمزد و همه ی مردم تنگدست و بی دادرس به همدیگر گره خورده ، و ناگزیر چاره ها و راهکارهای فراملی و طبقاتی و جهانی می خواهند. فکر کنم همین مختصر کافی باشد تا شما پی به مرام من برده و همسوئی من با مردم ترکیه علیه اردوغان را دخالت بحساب نیاورید.
با سپاس
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام جناب بامسی؛

نوشته اید:

ایکاش این اردوغان خودکامه ،داعشی ، ضد انسان ، فاشیست ، و....درایران وعراق حاکم بود . تا
نمایند درمجلس داشتیم .
" " " حزبی داشتیم.
" " " می توانستیم به زبان ترکی درس بخوانیم کتاب روزنامه داشتیم .

دوست عزیز من که منکر این حقوق موجود در ترکیه نیستم؛ بلکه نگرانی من و همه ی ما این است که این دستآوردهای تاریخی که هیچ ربطی به اردوغان و حزبش ندارد، توسط این گروه پوپولیست، ناسیونالیست و فناتیست مذهبی بتاراج بروند.
با سپاس از پانویستان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام آقای چنگائی 80 درصد با نوشتۀ شما راضی بوده و موافق هستم . اما ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوست گرامی، همسویی حرفهایتان با راستترین کشورهای اروپا فرانسه، انگلیس .آلمان و نیروهای راست افراطی وطنی از قبیل فارس نیوز، مهر و تابناک، الف و رجا نیوز و دشمنان قسم خورده ترکها و فاشیستها و پان فارسها است که مرا رنج می دهد. ولی چاره‌ای جز صبر نداریم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهنام خان! شما اگر خیلی با هوش و سیاست کار استی!، اول نسخه ای برای ایران به پیچ، مردم له شده جغرافیای موسوم به ایران را از دست فاشیسم جنایتکار رژیم اسلامی پانفارس خلاص کن! من تعجب میکنم، شما چرا غم ترکیه را میخورید؟ آیا شما نیز مثل فاشیسم نژاد پرست پانفارسهای خارج تحت تاثیر تبلیغات کشورهای امپریالیستی قرار گرفته ای، که مدام علیه ترکیه تبلغلیات منفی میکنی؟ مگر شما کار و زندگی نداری؟! سیستم دولتی ترکیه هرچه باشد هزار بار دمکرات تر از آخوند های جنایتکار اسلامی فارس است. تقسیم قدرت در ترکیه به انستیتوت تبلور یافته. سیستم تقسیم قدرت؛ یعنی قدرت نظامی، حقوقی و قانون گذاری به انسیتوت های گوناگون بدل شده است. اردوغان که سهل است اجداد اردوغان نیز نمی تواند آن را از بین ببرد. همین هائی که با صرف میلیاردها دولار با تبلیغات اسلامی اردوغان را برای از بین بردن ارزشهای دمکراتیک و سیستم لائیک ترکیه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایکاش این اردوغان خودکامه ،داعشی ، ضد انسان ، فاشیست ، و....درایران وعراق حاکم بود .
ما ترکها درحاکمیت این ضد انسان مثل کوردها درترکیه وعراق صاحب چندین تلویزیون 24ساعتی بودیم .
" " " نمایند درمجلس داشتیم .
" " " حزبی داشتیم.
" " " می توانستیم به زبان ترکی درس بخوانیم کتاب روزنامه داشتیم .
توجه فرمائید کسی نمی گوید اردوغان فرشته است ایشان اشتباه فروان دارند ، ببنید کشوری مثل فرانسه حاضر نیست چند هزارنفر کوردوسوریه را پناه دهد ایشان چند میلیون کوردوسوریه پناه داده وتازه دارد تابعیت می خواهد بدهد.
با توجه به این موارد ترکیه اردوغان کجا عراق وایران با این همه منابع کجا
لطفا تعصب ضد ترکی وبی جا کناربگذارید
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب زنوزی با سلام دوباره؛
در پانویس پیشین تلاش ناچیزم بر این بود که با هم همفکری کرده و نکات مثبت و منفی این کشور را بی طرفانه و مسئولانه روشنای بیشتر بیندازیم. ولی شما همان حرف های گذشته را دوباره اینجا آورده اید. و نمی خواهید بپذیرید که کشور ترکیه و دستآوردهای بسیار باارزش مردم اش در نتیجه ی سیاست غلط و ماجراجویانه اردوغان و آک پارتی در لبه ی پرتگاه نیستی و ویرانی همه سویه قراردارد.
وقتی شما نمی خواهید ببینید که لیر بیش از نیمی از ارزش ارزی خود را در دو سال گذشته و در برابر دلار از داده است، خوب من بیش از این نمی توانم توجه شما را به آسیب پذیری رو به رشد اقتصاد تجاری این کشور جلب بکنم. تنها می ماند که بگویم:
باید منتظر فردا ماند و نتایج خودکامگی سیاسی و دیوانگی اردوغان را با پوست و استخوان چشید. البته مردمان کار و تنگدست طعم تلخ این گردنکش را خواهند چشید و این مرا رنج می دهد.


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
۱ـ ترکیه امروزی عضو کرد پارلمان ترکیه در مجلس ترحیم تروریست انتحاری که ۱۰۰نفررا کشته شرکت می‌کند بدون اینکه دستگیر شود.
۲ـ تولید نا خالص ترکیه در این ۱۵ سال بیش از ۳ برابر شده رسیده به ۷۳۳ میلیارد دلار ۲۰۱۵
۳ـ ارزش پول در این ۳ روز مد نظر نیست برداشتن ۵ یا ۶ صفر از لیر قدیمی بود ورساندن تورم ۲ رقمی به تک رقمی
۴ـ صادرات ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ را رسانده به ۱۵۶ میلیارد دلار هر ماه حدود۸۰۰ ملیون دلار افزایش صادرات
۵ـ قدرت پرداخت بدهی افزایش یافته بمراتب بیشترازقبل است
۶ـ ۹۵ در صد صنعت توریسم زیر ساختهاست که سر جاشه حالا گیریم که امسال عوض ۳۳ میلیون ۲۰ میلیون توریست داشته باشند
۷ـ همین ۱۰ سال بالای ۳۰۰۰ کیلومتر قطار سریع‌السیرساخته شده رتبه ۲ در اروپا بعد از اسپانیا
۸ـ ......

حالا من جای شما بودم نسخه برای کره شمالی، کوبا و ونزوالا می پچیدم.
تصویر بهنام چنگائی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب زنوزی سلام؛
شما پرسش هائی دارید که تلاش می کنم کوتاه به آنها پاسخ دهم!
پرسیده اید:
1 ـ کشوری دموکراتتر از ترکیه در منطقه سراغ دارید؟

اگر بخواهم پاسخ کوتاه بدهم، آنگاه می گویم که در میان کشورهای مسلمان و تمامیتگرا و بشدت غیرستیز، اصولا در این حکومت ها ساختار دمکرات و پلورال وجود خارجی ندارد و در ترکیه، با وجود داشتن قانون اساسی سکولار، و تعدی اردوغان و آک پارتی بر پایه های آن، این ارزش های مطرح و مهم دچار بحران ساختار سیاسی "سکولار ستیز" شده و چشم انداز آزادی های فردی، اجتماعی، مذهبی، ملی ِملیت ها، آزاد عقیده و وجدان و...در خطر جدی ست و بنا بر این: ترکیه نیز شامل این مجموعه ی یکسویه گرائی مذهبی ـ ناسیونالیستی می باشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نوشته شما من را به یاد نامه احمدی‌نژاد به جرج بوش می‌اندازد در نامه ۱۸ صفحه‌ای کلمه اتم پیدا نبود ولی کلی راجع به توحید و نبوت و مسیح و مسیحا نفس و غایبان و.... نوشته بود
حالا شما به سوالات زیر جواب بده
۱ـ کشوری دموکراتتر از ترکیه در منطقه سراغ دارید؟ نه غرب و نه‌ چپهای ترکیه و یا کردها ترکیه اعتراض چندانی به انتخابا ت اخیر نداشتند
۲ـ تولید نا خالص ترکیه چی بوده چی شده؟
۳ـ ارزش پول ترکیه
۴ـ میزان صادرات
۵ـ مقایسه رشد اقتصادی ترکیه با همسایگان ( از یونان سیپراس خان شروع کن ادامه بده تا مصر سیسی و لیبی)
۶ـ رشد توریسم
۷ـ قطار سریع‌السیر
۸ـ راها ی شوسه و بزرگ راها
۹ـ رشد شرکتهای هوایی
۱۰ـ ....
به نظر من درد شما نه طبقه کارگر ترکیه است و نه اقتصاد ترکیه، درد شما همان درد اصولگریان و اصلاحطلبان و سلطنت طلبان و چپها و کمونیستها و پان ایرانیستهاو مجاهدین ، سکولارها وفاشیستها وطنیست