کودتای واقعی سلطان خلیفه فاتح دوم عثمانی اغاز گشته است

جان همه زندانیان سیاسی و همه نیروهای مخالف و همه بیگناهان در خطر واقعی قرار دارد.فردا برای نجات انان بسیار دیر خواهد بود
۲۴ رسانه تصویری مستقل و دهها روزنامه مستقل و نهادهای خبررسانی بسته شدند.دهها رسانه مستقل دیگر با اعلام حالت فوق العاده حکومت بدون هیچ توضیحی بسته خواهند گشت .
هزاران نفر روزنامه نگاردر لیست دستگیر شوندگان اینده قرار گرفتند صدها تن از انان تاکنون صرفا بخاطر مخالفت با اردوغان بازداشت شده بودند.احزاب سیاسی چپ و مخالف در نوبت سرکوب خود بدون هیچ واکنشی منتظرعاقبت شوم خود هستند .

کودتای واقعی سلطان خلیفه فاتح دوم عثمانی اغاز گشته است
اعلام سه ماه وضعیت فوق العاده در ترکیه امروز رسمی گشت
در نتیجه اجرای برنامه از پیش تعیین شده کودتا در کودتای ارتش توسط اردوغان بیش از ۶۲۳۰۰ نفر از مناسب دولتی و شغلهای خود برکنار شدند.۹۱۹۷ نفر دستگیر شدند.
یک سوم ژنرالهای ارتش یعنی ۹۷ نفر دستگیر شدند ۶۷۲۲نفر از نیروهای ارتش و پلیس و نزدیک به سه هزار نفر از نهادهای حکومتی جزو دستگیر شدگان هستند
بیش از سه هزار نفر از وکلا حاکمان و روزنامه نگاران و نهادهای مدنی و سیاسی دستگیر گشتند تا کسی برای دفاع از حقوق دستگیر شده ها و قانون و حقوق شهروندی باقی نماند.
اروغان نسبت به افشاگری ماهیت مضحک نمایش کودتا مجبور شد تا اعتراف کند ساعتها پیش از کودتا خبر دار شده بود
اردوغان با بیشرمی تمار دروغ میگوید .وی و همه حاکمیت ا.ک.پ و همه نوکران و دست نشاندگان وی که با ناشیگری تمام حتی عاجز از ارائه یک نمایش کودتای واقعی بودند به شعور انسانی در ترکیه و جهان رسما توهین میکنند.اینجانب در مقاله کودتا در کودتا و یا شبه کودتا این ترفند پلید اردوغان را کپی برداری از نمایش کودتای حیدر علی اوف در ابتدای دهه نود علیه نخست وزیر قدرتمند خود ارزیابی کرده بودم .اردوغان از ماهیت کودتایی که یک سوم از ژنرالهای ارتش باقی مانده از تصویه های خود قرار بود اجرا کنند بخوبی خبر داشت.وی بسان علی اوف با نفوذ در برنامه کودتا موعد اجرای ان را بجلو کشید و بخش ناچیزی از نیروهای ارتش را برای اغاز کودتا بحرکت در اورد.در کنار این ترفند با اجرای نمایش توسط رسانه هایی که در ترکیه به رسانه های پنگوعن نشان معروف بودند برنامه را با زیرکی تمام اما ناشیانه هدایت میکرد.ماجرای اقدام به قتل وی در هتلی که اقامت داشت دروغ دیگری بود که توسط اعتراف خود وی مبنی بر اگاهی چند ساعت پیش از برنامه کودتا بر ملا گشت.اردوغان درزمانی که خبر هجوم نیروهای ارتشی پخش میشد در ان هتل اصلا حضور نداشت و حتی عناصر حمله کننده به هتل تاکنون تماما مفقود گشته اند.
دستگیری و اعلام جرم یک سوم از ژنرالهای ارتش ترکیه نیز نمونه ثبوت عینی ادعای من است.اگر یک سوم سران ارتش در عملیات کودتا دست داشتند نیروی بحرکت در امده برای اجرای کودتا چرا در این حد نازل بود و فقط چند هدف کوچک کودتا را تسخیر کرد؟ لازم به ذکر است که همه ژنرالهای ارتش که دستگیر شده اند از دست داشتن در کودتا در این تاریخ به این شیوه مضحک اعلام براعت کرده اند.هنوز هیچ سند محکمی بر شرکت انان در کودتا ارائه نگشته است.محاکمات بدون ناظر و یا نیروی مستقل در جو هیاهو و ترس همگانی برگزار میشوند کودتا بازی سایر نیروها در تسخیر تلویزیون و یا حمله به مجلس و اشغال یک طرفه یک پل نیز بازیهای نمایشی برای ثبوت کردن وقوع کودتا نمایش مضحکی از اب در امد.
عده زیادی از فریب خوردگان این بازی مضحک سیاسی و پلید هنوز به ماهیت ماجرا و علتهای اجرا و حتی چگونگی اجرای ان پی نبرده اند اینجانب به تفصیل از ساعتهای شروع بازی مسخره و درست بموقع توسط تنها رسانه در اختیار خود گزارشهای دقیق و خبری خود را ارائه میدادم.دقیقا پنج صبح شب شوم اجرای این نمایش تحت کنترل اردوغان تحلیل خود و اهداف پشت پرده و ماهیت پلید این جریان کمیک را که اغازگر کودتای واقعی اردوغان اخرین سنگرهای دموکراسی و سکولاریزم نیم بند در قانون اساسی را با هدف حذف همه رقیبان پر توان خود را در هم شکست.نمایش مضحک ادامه دارد.توهین به شعور انسانی با نمایشهای مسخره سیاسی و اعلام بیعتهای رنگین در سکوت همگانی بدون هیچ اعتراض و هشدار ادامه دارد.خطرات پیش رو و فاجعه های پیش رو را در مقاله های سابقم اشاره کرده ام اما سکوت شرمگین نیروهای چپ منطقه و جهان و عدم موضع گیری ناشی از عدم درک و درایت انان از تحولات سیاسی ترکیه و منطقه سرچشمه میگیرد درد اور است.
همچنان که هشدار داده بودم با رسمیت بخشی حاکمیت مطلق خلیفه جدید عثمانی فاجعه انسانی پیش رو منحصر به ترکیه نخواهد شد و ابعاد این فاجعه در سراسر منطقه و جهان گسترش خواهد یافت.پیش ضمینه های اجرایی کشتار و قتل عام انسانی بهمراه ویران سازی همه نهادهای دموکراتیک و مقاومت و از بین بردن همه نهاد های مستقل سیاسی و جسور با گستراندن ترس از مجازات خشم خلیفه وتمکین همه احزاب موجود از رویدادها مشهود است .خلا واقعی جبهه متحد چپ واقعی که شعور و درایت درک رویدادها را میبایست داشته باشد واقعیت تلخ عینیست.اولین گام در چه باید کردها شناخت باید هاست.
هیچ نیروی مستقل سیاسی و حتی بصورت فردی تحلیلگر سیاسی حتی نتوانستند ماهیت رویدادها را بدرستی تحلیل کنند.
توهین به شعور جمعی انسانی در بیسوادی گسترش یافته توسط رسانه ها و دولتها و حاکمان و مذهبها و ایدئولوژیها در جهان ادامه دارد.تا زمانی که این جهل عمومی شده جهانی هست این توهین به بشریت توسط کوتوله های سیاسی همچون اردوغان وعلی اوف و ترامپ و روحانی و خامنه ای یا کرزای وبارزانی و شیخهای عربی و کلینکتون واورلاند و صدها تن دیگر ادامه خواهد یافت
درد را چگونه باید نوشت؟! تحمل درد اسان است اگر درک گردد برای شناخت این شعبده بازیها لازم نیست معجزه گر و یا فالگیر باشید کافیست کمی با تاریخ سیاسی منطقه اشنا باشید.کودتاهای مشابه در انتصابات ۱۲ فروردین و سرکوب جنبش زنان و انقلاب فرهنگی و نمایش ماجرای طبس و۳۰ خرداد و همه بازیهای مشخص بعدی که متاسفانه طولانیست و اخرین انها انتصابات روحانی و نمایش مسخره برجام در ایران است و یا اغاز جنگ بین ایران و عراق و هزاران ترفند مشابه در تاریخ ۳۸ ساله ایران و منطقه وجود دارند .اما حادثه شبه کودتا در ترکیه کپی برداری کامل کودتای حیدر علی اوف در ابتدای حاکمیت سیاسی وی در ابتدای دهه ۹۰ میلادی بود.تاسف اور است که همه سلاطین منطقه با بسخره گرفتن شعور مردم جهان بسادگی این سناریو ها را اجرا میکنند و افراد نادری درست سر بزنگ ها میتوانند این توطئه ها را تشخیص دهند .درد اور اینجاست چنین اشخاصی حتی از رسانه های محدود و مستقل کنار گذاشته میشوند.صدها تحلیلگر سیاسی هفته ها بعد در ارزیابی های خود حتی نمیتوانند به ماهیت اهداف پشت پرده درون این توطئه ها نزدیک شوند.
اسامی هزاران نفر دیگر در لیستهای دستگیر شده مختلف مشاهده میشود .تعداد قتل عامهای پنهان شده نامعلوم است .دستگیریها در ابعاد وسیع ادامه دارد
اما فاجعه از این به بعد اغاز خواهد گشت.ضمینه های سرکوب وحشتناک با ایجاد جو وحشت و بعد از تصویب قانون حکم اعدام خونین خواهد بود.جبهه سوم چپ و نیروهای سیاسی در ترکیه و جهان هنوز به عمق این فاجعه پی نبرده اند میبایست برای جلوگیری از این فاجعه عظیم انسانی پیشگیری را بجای درمان جایگزین کرد
جان همه زندانیان سیاسی و همه نیروهای مخالف و همه بیگناهان در خطر واقعی قرار دارد.فردا برای نجات انان بسیار دیر خواهد بود
۲۴ رسانه تصویری مستقل و دهها روزنامه مستقل و نهادهای خبررسانی بسته شدند.دهها رسانه مستقل دیگر با اعلام حالت فوق العاده حکومت بدون هیچ توضیحی بسته خواهند گشت .
هزاران نفر روزنامه نگاردر لیست دستگیر شوندگان اینده قرار گرفتند صدها تن از انان تاکنون صرفا بخاطر مخالفت با اردوغان بازداشت شده بودند.احزاب سیاسی چپ و مخالف در نوبت سرکوب خود بدون هیچ واکنشی منتظرعاقبت شوم خود هستند .هیچ نیروی سیاسی نماد اعتراض را در نهادهای جامعه عمومی نمیکند.هیچ فراخوانی برای بسیج توده ای از جانب رهبران سیاسی در قبال این کودتا صورت نمیگیرد.همه جهان تنها با نق زدنها و هشدارهای اندک این تحرکات و فاجعه پیش رو را نظاره میکند .چپ جهانی و منطقه هنوز معنی این فاجعه و عمق ان را درک نمیکند.درد را چگونه باید نگاشت تا تفهیم گردد؟
باریش نصیریان

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من فکر میکنم بهتره آمریکا کولن را به ترکیه بفرستد تا خیال اردغان راحت شود. و آمریکا خود را از شر قضیه خلاص کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آفرین بر لوایی ها ولی فهماندن نکته ای برای افرادی که نفعشان در نفهمیدن هست سخته

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
هرکسی نزدیک تورک اوغلی و میشناسه اونو قرنطینه اش بکنه . براساس شواهد و بررسی بالینی زده بالا همین روزا کار دست خودش و دیگران میده . امکان اینکه بک علی سنبلی دیگه تولید بشه هست . یکی بگیره این بابا رو

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در انتخاب بد از متوسط، مردم ترکیه متوسط را انتخاب کردند که بمراتب بهتر از فتح الله گولن و نظامیان بود. شما یادتان هست که در جنبش سبز ، بین بد و بدتر، شما کدام را انتخاب کردید؟ متاسفانه پانیرانیستهای خجالتی همیشه با چشمانی مبتلا به آب مروارید، همه چیز را چپکی با لکه های سیاه می بینند و بدینجهت تحلیلهای آنها آبکی و همیشه دور از واقعیت است و همیشه از دادن جواب پرهیز می کنند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گاهی انسان انقدر عقل ندارد که سخنی خردمندانه گوید , و انقدر متوهم است که نمیتوان ساکت بنشیند .
تصویر باریش نصیریان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ویدئویی جدید از فتح الله گولن که در آن ضمن تهدید اردوغان، مردم ترکیه را به دلیل شادمانی شان از عدم وقوع کودتا احمق خطاب میکند.
در این فیلم ابراز میدارد که شادی حماقت آمیز مردم در صفحات تاریخ درج شده و دنیا به ریش آنها میخندد... ولی اگر امروز موفق شده اند، بدانند که روزی فرصت ابراز پشیمانی را نخواهند داشت و از کارهای امروزشان شرم کرده ودعقوبت سختی در انتظارشان است.
در همین ویدئو اردوغان را نیز تهدید دوباره کرده است.http://www.haber7.com/.../2054105-teroristbasi-gulenden...#

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-تفکرپان ایرانیستی چپ های متوهم نوشته های شاهی وشیخی؛ مغزآنهارافراگرفته حتی نمی توانند؛ازعهده یک آیت الله جنتی برآیند؛ولی پشت سرهم برای تورکیه نسخه می پیچند.
کل اگرطبیب بودسرخوددوامیکرد.
این باریش هم انگارنوبرش راآورده است.این هایک روزمیگویند؛تورکیه امربرآمریکاست.یکروزمیگویندضدکمونیست است.یک روزمیگویند؛داعیشی است.یک روزمیگویندکوبانی را محاصره کرد.یک روزمیگویندپ ک ک رابایدواردمجلس ودولت تورکیه کند.
معلوم نیست ازکجاخط میگیرندوهی تئوری درمیکنند.
عزیزدل تورکیه نه مثل ایران حکومتش ارتجاعی میشودونه قانون اعدام راتصویب میکنند.
تورکیه وقوانین تورکیه ومردمش ودولتش رانمی شناسید.اگرمی شناسیدوشانتاژمی کنیدآن چیزدیگراست.
اگرمیتوانید؛فراخوان دهید؛لطفافراخوان دهید؛درایران حجاب رااجباری نکنند.نظارت استصوابی رابردارند.
گشت امربه معروف ونهی ازمنکررابردارند.
گشت ارشادرابردارند.روزنامه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب نصیریان، این تنها وظیفه خو مردم ترکیه و روشنفکران آن است و نه ایرانیان و یا فارسی زبانان.
تصویر باریش نصیریان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به باور من بر اساس فاکتهای موجود اردوغان بعنوان جنایتکار جنگی بجرم هدایت و کنترل کودتا با مقصد کسب حکومت مطلق خلافت گونه خود میبایست محاکمه و مجازات گردد.تنها راه پیشگیری از بحران ایجاد شده و نجات جان های بیشمار بیگناه ایجاد کمپینهایی با این درخواستها است.این درخواستها میتواند عمق فاجعه پیش رو را بکاهد.دوستان یاران رفقا و خصوصا رفقای چپ عاجزانه از شما درخواست میکنم این درخواست را با هر چه در توان دارید گسترش دهید.وظیفه و وجدان انسانیمان ایجاب میکند در فاجعه پیش رو تنها نظاره گر باقی نمانیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بنظر می رسد در ترکیه یک انقلاب اسلامی از نوع اخوانلمسلمین روی داده . ترکیه به یک درگیری داخلی شدید پیش می رود
و اتفاقات ناگواری در پیش است . اما حرکت ملی و مدنی ازربایجان به راه خود ادامه خواهد داد چونکه این حرکت وابسته به هیچ کس یا کشوری نیست.اما بعضی شوونیستهای فارس از اتفاقات پیش امده سواستفاده کرده و می خواهند از ان علیه حرکت ملی ازربایجان استفاده کنند .اردوغان تا حالا جز ضرر هیچ نفعی به حرکت ملی ازربایجان نداشت.
هر اتفاقی در ترکیه بیفتدد شوونییست فارس و جمهوری اسلامی را نجات نخواهد داد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خیلی خوشبینی! کدام چپ؟ منظورت اسکلت سازمانهای بظاهر سرتاسری است؟ یا چپ توده ای و اکثریتی ها؟ شاید منظورت چپ مرحوم رجوی است؟ منظورت واقعی ات از چپ چیست؟ شاید رفیق پوتین منظورت است؟ ممکن است برای ارشاد خوانندگان بفرمائی منطورت از چپ چیست؟ آنانیکه دنبال رژیم آخوندی روانند؟ و میخواهند دیکتاتور هار را اصلاح کننند؟