غبارزدایی از آینه‌ها – نشست توجیهی عملیات فروغ جاویدان (۳۱ تیر سال ۶۷)

تصمیمی که ما گرفتیم تصمیم بسیار حسّاس و مشکلی بود و ما چاره‌ای جز عمل نداریم و اگر الان اقدام نکنیم فرصت از دست خواهد رفت. زیرا بعد از اینکه بین ایران و عراق صلح شود ما در اینجا قفل می‌شویم و دیگر نمی‌توانیم کاری انجام بدهیم و از لحاظ سیاسی تبدیل به فسیل می‌شویم.
پس بایستی آخرین تلاش خودمان را هم بکنیم و یک بار دیگر کل سازمان را به صحنه بفرستیم و مطمئن هستیم که پیروزیم و از هم اکنون من این پیروزی را به شما و خلق قهرمان ایران تبریک می‌گویم.

 

 نشست عصر روز جمعه ۳۱/۴/۱۳۶۷
(سه روز قبل از شروع عملیات فروغ جاویدان)
...
سرفصل‌ها برگرفته از سخنان مسئول نشست است
 
وقت آن رسیده است که به ایران برویم
مسعود رجوی: ...کارهای بزرگی در پیش داریم. مگر ما نگفته بودیم که «اول مهران، بعداً تهران»؟
(ولوله در جمعیت و شعار امروز مهران، فردا تهران)
پس از ساکت شدن جمعیت، مسعود به جلوی نقشه ایران رفت و گفت:
دیگر وقت آن رسیده است که به ایران برویم. طرح عملیات بزرگی را کشیده‌ایم که در نهایت منجر به فتح تهران و سقوط رژیم می‌شود.
(شور و ولوله در میان جمعیت)
البته این دفعه احتیاج به ماکت و کالک منطقه‌ای نداشتیم چون این بار قرار است به تهران برویم. البته نام آن را با عنایت به نام پیامبر اسلام «فروغ جاویدان» گذارده‌ایم. (صلوات حضار) و عملیات را به اسم امام حسین آغاز خواهیم کرد. چون این بار احتیاج به ماکت نداشتیم. گفتیم چه ضرورتی دارد؟ خود نقشه ایران را بیاورید.
(مسعود رجوی با چوب‌دستی از سمت چپ نقشه قصر شیرین، کرمانشاه و تهران را نشان می‌دهد)
همانند شهاب باید به تهران برویم. از لحظه‌ها ـ حتی کوچکترین لحظه‌ها ـ باید استفاده کرد. نباید هیچ لحظه‌ای را از دست بدهیم زیرا در این عملیات لحظه‌ها تعیین کننده و سرنوشت سازند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مگر ما دیوانه‌ایم که پس از گرفتن مرکز استان ‌آن را ول کنیم و برگردیم؟
این عملیات باید در عرض ۲یا ۳ روز انجام شود. چون فقط اگر عملیات با این سرعت انجام شود رژیم فرصت بسیج نیرو پیدا نخواهد کرد، چون اصلاً به فکرش هم نمی‌رسد که ما بتوانیم در عرض این مدت به تهران برسیم و احتمالاً نمی‌تواند هیچ عکس‌العمل مؤثری انجام بدهد. البته در عملیات چلچراغ از شما خواستم که سرعت‌تان در آن حد باشد. پس از جریان عملیات چلچراغ با فرماندهان نشستیم و به جمع‌بندی و بررسی پرداختیم که عملیات بعدی چه باشد؟
پس از بحث و بررسی‌های زیاد دیدیم در عملیات قبلی که مهران بوده است و از مشکل‌ترین عملیات‌های مرزی بود، بعد از گرفتن ستاد لشگر می‌توانستیم جلوتر برویم و هیچ نیرویی هم بر سر راهمان نبود. با توجه به اینکه همیشه در عملیات‌ها به صورت تصاعدی عمل کرده‌اید، یعنی وسعت هر عملیات‌تان ازقبلی بیشتر بوده است آفتاب از پیرانشهر وسیع‌تر و مهران از آفتاب ـ حالا باید این عملیات هم نسبت به چلچراغ تفاوت کیفی داشته باشد. بنابراین فکر کردیم که در عملیات بعدی ـ هر چه که باشد ـ حداقل این است که باید یک مرکز استان را بگیریم. در این صورت مگر ما دیوانه‌ایم که پس از گرفتن مرکز استان ‌آن را ول کنیم و برگردیم؟
خوب، یا هما‌ن‌جا می‌مانیم، یا به طرف تهران حرکت می‌کنیم. ولی باز در مقایسه با کار قبلی دیدیم استان خیلی کم و کوچک است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما یکراست می‌رویم و تهران را می‌گیریم
آخر شما دیگر بچه نیستید که بروید یک شهر را بگیرید، اگر بخواهید وسیع‌تر از عملیات‌‌های قبلی عمل کنید هیچ راهی غیر از فتح تهران ندارید
(شور و شوق رزمندگان و کف‌زدن...)
البته یک سری می‌گفتند برویم اهواز را بگیریم و یک سری می‌گفتند برویم کرمانشاه را بگیریم. ما نشستیم و فکر کردیم و دیدیم باید از طریق کرمانشاه برویم. زیرا اولاً تا حدودی وضع و شرایط مسیری که انتخاب کرده‌ایم نسبت به قبل مناسب‌تر و بهتر است، چون عراق تا قصر شیرین و سرپل‌ذهاب پیش رفته است و این بار نیاز به خط‌شکنی نداریم و به راحتی می‌توانیم تا کرمانشاه برویم. ثانیاً نزدیکترین نقطه مرزی برای رسیدن به تهران کرمانشاه ‌است.
از آن به بعد براساس تقسیمات انجام شده ۴۸ ساعته به تهران خواهیم رسید. البته روی لشگر ۸۴ و ۸۸ شناسایی انجام داده‌ایم.
اگر موقعیت سیاسی مثل قبول قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت از طرف ایران پیش نمی‌آمد شاید فقط در همان‌جا (کرمانشاه) عمل می‌کردیم ولی حالا ایران خیلی ضعیف شده است و ما یکراست می‌رویم و تهران را می‌گیریم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بعد از اینکه بین ایران و عراق صلح شود ما در اینجا قفل می‌شویم
باید بدانید که ما از قبل تصمیم انجام این عملیات بزرگ را داشتیم و می‌خواستیم آن را دیرتر انجام دهیم اما پذیرش قطعنامه کار ما را تسریع کرد، یعنی به دلیل شرایط سیاسی جدید مجبوریم یکی دو ماه آن را زودتر انجام دهیم.
...
تصمیمی که ما گرفتیم تصمیم بسیار حسّاس و مشکلی بود و ما چاره‌ای جز عمل نداریم و اگر الان اقدام نکنیم فرصت از دست خواهد رفت. زیرا بعد از اینکه بین ایران و عراق صلح شود ما در اینجا قفل می‌شویم و دیگر نمی‌توانیم کاری انجام بدهیم و از لحاظ سیاسی تبدیل به فسیل می‌شویم.
پس بایستی آخرین تلاش خودمان را هم بکنیم و یک بار دیگر کل سازمان را به صحنه بفرستیم و مطمئن هستیم که پیروزیم و از هم اکنون من این پیروزی را به شما و خلق قهرمان ایران تبریک می‌گویم.
...
اگر ما به تحلیل‌هایی که در مورد رژیم داشته‌ایم معتقد هستیم زمان مناسبی برای ما به وجود آمده‌است. ما در تحلیل جنگ گفتیم که رژیم در مُنتهای ضعف، حاضر به توقف جنگ می‌شود و دلیل قبول قطعنامه از طرف آنها هم همین است. ما نباید این فرصت تاریخی را از دست بدهیم. باید حمله کنیم و کارش را یکسره کنیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رژیم دیگر نیروی جنگی لازم را ندارد
رژیم دیگر نیروی جنگی لازم را ندارد و نمی‌تواند نیروی جبهه را تأمین کند، مثلاً عراق در همین چند عملیاتی که کرده است به راحتی توانسته مناطقی را پس بگیرد و هر چه خواسته جلو رفته‌است. «فاو» را گرفته و جزایر مجنون و چند نقطه دیگر را با چند ساعت جنگ بازپس گرفته‌است.
...
ملّت دیگر از جنگ خسته شده‌‌اند و همه مخالف جنگ هستند و کسی به جبهه نمی‌آید. کسانی که در جبهه هستند افرادی هستند که آنها را به زور از شهرها و روستاها دستگیر کرده‌اند و به جبهه فرستاده‌اند و میلی به جنگیدن ندارند.
تمام لشکرها و نیروهای رژیم در حملات عراق ضربه کاری خورده و پراکنده هستند و یارای مقابله با ما را ندارند. پس هم از لحاظ نظامی تعادل خود را از دست داده و هم از لحاظ سیاسی در انزوای بین‌المللی قرار دارد.
البته در عملیات چلچراغ یک نفر به کمک شما آمد و آن حضرت علی بود که به شما کمک کرد و این بار هم حضرت محمد و امام حسین به کمک شما می‌آیند و شما باید به اندازه چندین نفر کار کنید و سختی را تحمل کنید.
البته در این چند روز که اعلام آماده باش بود شما خیلی کار کردید و کار یکی یا دو ماه را در ۳ روز کرده‌اید. از حالا باید همگی آماده باشید که هر وقت گفتیم حرکت می‌کنیم آماده باشید. شاید سازمان ۲۵ سال پیش به وجود آمد تا در چنین روزی به چنین کاری دست بزند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم در حد توان و اشل یک ابرقدرت است
ما از طرف قصرشیرین می‌رویم. در آنجا لشگر ۸۱ با عراق درگیر است، لشگر ۵۸ و لشگر ۸۸ در سومار درگیر هستند، لشگر ۶۴ در پیرانشهر است و تنها امکان دارد لشگر ۲۸ در راه به استقبال ما بیاید.
[در اینجا مسعود فردی را از میان جمعیت صدا می‌زند و از او می‌پرسد:]
اگر لشکر سنندج بیاید چه کار می‌کنی؟
ــ نمی‌آید.
مسعود رجوی: نگو نمی‌آید، بگو اگر آمد داغانش می‌کنیم. (با اشاره به نقشه)
...
کاری که ما می‌خواهیم انجام دهیم در حد توان و اشل یک ابرقدرت است، چون فقط یک ابرقدرت می‌تواند کشوری را ظرف این مدت تسخیر کند، به طور مثال بغداد تا مرز ایران ۱۸۰ کیلومتر فاصله دارد و در طول ۸ سال جنگ ایران ادعای گرفتن آن را نکرده است، و همین طور عراق هم ادعای گرفتن تهران را نکرده است اما می‌خواهیم برویم تهران را بگیریم.
خوب، چه میشه کرد دیگه. بعضی وقت‌ها این طور پیش میاد دیگه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در کرمانشاه اعلام جمهوری دموکراتیک اسلامی می‌کنیم
ما به ترتیب به قصرشیرین، سرپل ذهاب، اسلام‌آباد و بعد کرمانشاه می‌رویم. بعد از آن همدان، قزوین، تاکستان، کرج، و بالاخره تهران.
(شور و احساسات شدید در میان جمعیت)
ابتدا از محور قصرشرین که در دست عراق است وارد می‌شویم و تا سرپل ذهاب می‌رویم، البته از طریق جاده آسفالته.
بعد کرند و اسلام‌آباد را توسط یک لشگر که فرمانده آن احمد واقف [مهدی براعی] است.
پس از فتح اسلام‌آباد، یک تیپ در کرند و ۲ تیپ در اسلام‌آباد مستقر می‌شوند، که در ضمن راه ورودی شهر را نیز تحت کنترل می‌گیرند. اسم عملّیات این محور را به نام «حنیف» نامگذاری کرده‌ایم. بعد از اسلام‌آباد به سمت کرمانشاه حرکت می‌کنیم، که اسم این عملیات «سعید محسن» است و دو لشکر به مسئولیت صالح [ابراهیم ذاکری] در کرمانشاه عمل می‌کنند. صالح، آماده‌ای؟
صالح: بله.
مسعود رجوی: مسئولین همه آماده‌اند؟
صالح: بله.
مسعود رجوی: شما قرار شد به کجا بروید؟
صالح: کرمانشاه. تقسیم‌بندی هم شده است که تیپ‌ها باید در کدام نقاط متمرکز شوند. تیپ... به سراغ صدا و سیما می‌رود، تیپ.... به سراغ زندان دیزل‌آباد می‌رود و زندانیان را آزاد می‌کند و آنهایی را که می‌خواهند مسلح می‌کند، و تیپ... سپا ه بعثت و قرارگاه نجف را می‌گیرد و به همین ترتیب جعفر [جلال منتظمی]، راه ورودی کرمانشاه، تیپ افسانه، پادگان نزدیک آن، و تیپ جلیل [مهدی مددی] دروازه خروجی کرمانشاه را به اضافه هوانیروز دارند. البته مردم را می‌فرستیم که زندانیان دیزل‌آباد را آزاد کنند.
مسعود رجوی: اول شهر را بگیرید، بعد زندان را، چون تصرّف شهر مهم‌تر است. ما در کرمانشاه اعلام جمهوری دموکراتیک اسلامی می‌کنیم.
این تیپ‌ها در کرمانشاه مستقر می‌شوند و ۲ تیپ به سنندج و بقیه به سمت همدان حرکت می‌کنند. نام عملیات محور همدان را به نام «بدیع‌زادگان» گذاشته‌ایم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دستور می‌دهم هواپیماهای عراقی بیایند و آنجا را بمباران کنند
محمود قائم‌شهر [محمود مهدوی] آماده‌ای؟
محمود: بله.
مسعود رجوی: می‌دانی باید به کجا بروید و چه هدف‌هایی را در شهر در دست بگیرید؟
محمود: بله، همدان.
مسعود رجوی: بعد از آنکه به همدان رسیدید و مستقر شدید یکی از تیپ‌های زیر نظر خودت را برای کمک به تهران بده. وقتی همدان و صدا و سیمای آن را گرفتید صدای مجاهد را پخش کنید و به مردم اعلام کنید که ما داریم می‌آییم.
محمود: باشد.
مسعود رجوی: رادار همدان باید منهدم شود تا هواپیماها نتوانند درست کار کنند. از پایگاه نوژه هم ترسی نداشته باشید، هر سه ساعت به سه ساعت دستور می‌دهم هواپیماهای عراقی بیایند و آنجا را بمباران کنند. پایگاه هوایی تبریز را هم با هواپیما هر سه ساعت به سه ساعت مورد هدف قرار خواهیم داد.
نادر [حسن نظام‌الملکی]، از لحاظ پوشش هوایی چطوری؟
نادر: در دست ماست و می‌‌توانیم کنترل کنیم.
مسعود رجوی: اگر هواپیمایی بخواهد از نوژه بلند شود چه کار می‌کنید؟
نادر: می‌زنیم. اگر چیزی بخواهد پرواز کند کلا فرودگاه را می‌زنیم.
مسعود رجوی: کاملاً مطمئن هستید؟
نادر: بله، ‌می‌‌توانیم.
مسعود رجوی: علاوه بر آن ضّدهوایی و موشک سام هفت هم که داریم؟
نادر: بله، داریم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک سیمرغ بود که به کوه قاف رسید و آن روز هم گفتم که سیمرغ «مریم» بود
مسعود رجوی: فتح‌الله [مهدی افتخاری]، تو می‌روی قزوین و تاکستان را می‌گیری. یکی از هدف‌ها علاوه بر مراکز سپاه،‌ لشگر ۱۶ قزوین است. پس از خلع سلاح تمام نیروهای نظامی و انتظامی در آنجا مستقر می‌شوی و وقتی مسقر شدی یکی از تیپ‌های خود را به کمک تهران بفرست چون در آنجا نیاز هست. پس از آن ۲ تیپ راهی تاکستان شده و در ‌آنجا مستقر می‌شود و پشت سر آن منوچهر [فرهاد الفت] با یک لشگر راهی کرج می‌شود و آنجا را تصرف می‌کند. البته نام عملیات محورهای قزوین و تاکستان را به نام «سردار» نام گذارده‌ایم. پس از آن ۴ لشگر و ۲ تیپ تحت نام کلی «سیمرغ» و تحت فرماندهی محمود عطایی راهی تهران می‌شوند که مهدی ابریشمچی هم معاون او در این عملیات است.
ضمناً اگر یادتان باشد در انقلاب ایدئولوژیک گفتم که یک سیمرغ بود که به کوه قاف رسید و آن روز هم گفتم که سیمرغ «مریم» بود.
علت اینکه این اسم «سیمرغ» را انتخاب کردم حرف همان روز است.
[شور و احساسات زیاد در میان جمعیت]
مریم: چرا این اسم را گذاشتی؟
مسعود رجوی: می‌بخشید که بدون مشورت جناب‌عالی این اسم را گذاشتم.
در آنجا تیپ لیلا فروگاه مهرآباد، تیپ... سلطنت‌آباد، تیپ فرهاد صدا و سیما، تیپ فرشید زندان اوین، تیپ... مراکز سپاه، تیپ... نخست‌وزیری، تیپ... مجلس شورا، تیپ... ستاد ارتش، و تیپ کاظم [حسین ابریشمچی] در جماران عمل می‌کند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از نظر هوایی ناراحت نباشید چون هواپیماهای عراقی پشتیبان ما هستند
هوانیروز عراق تا سرپل ذهاب به همراه ستون‌ها خواهد بود. از نظر هوایی ناراحت نباشید چون هواپیماهای عراقی پشتیبان ما هستند و تمام ماشین‌ها به صورت ستون حرکت می‌کنند.
...
البته این عملیات را دو عامل درجه یک تهدید می‌کند، یکی اینکه از طرف رژیم خمینی از طریق هواپیما مورد حمله و بمباران قرار بگیریم چون روی جاده همه به یک ستون حرکت می‌کنیم، ثانیاً چون صف ماشین‌ها خیلی طولانی است اگر ماشین‌هایی خراب شوند و یا از دور خارج شوند نباید به خاطر آن، همه ستون متوقف شوند و بایستی آن را به سرعت از دور خارج کرد و از ماشین زاپاس استفاده کرد و یا کلّاً آن را از دور خارج کرد و معّطل آن نشد. در ضمن هیچ ماشینی حق سبقت گرفتن از جلویی را ندارد و همین طور حق عقب‌افتادن را هم ندارد. هر جا که رسیدید سر راه جاده‌ها را باز کنید. تیپ‌های مأمور در شهر مأمور تأمین جاده‌های آن شهر می‌باشند و هر تیپ با رسیدن به آن شهر وارد آن شده و بقیه ستون بلافاصله به حرکت خود ادامه می‌دهند. ضمناً اگر اسیر شدید راجع به خط سیر عملیات که از کدام جاده و از کدام شهرهاست، چیزی نگویید و بگویید که عملیات قرار بود تا همین جا باشد.
...
(رو به محمود قائم‌شهر):
محمود، خوب فهمیدی که باید به کجا بروی؟ یک‌دفعه به قائم‌شهر نروی، تو اول به همدان برو، کار و مسئولیت خودت را انجام بده، [با طنز و شوخی]
بعداً که به تهران آمدی مازندران را به تو می‌‌دهم.
[خطاب به محمد‌علی جابرزاده با حالت شوخی]
قاسم حیف که مردم اصفهان بی‌بخارند و الّا یک تیپ را هم به تو می‌دادم که به اصفهان برویم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با نیروی هوایی و هوانیروز عراق هماهنگ شده‌است
[مسعود، فرمانده محور تهران را صدا می‌کند و او پای میکروفون می‌‌آید از او پرسید:]
وضعیت چطور است؟
محمود عطایی: خوب است با نیروی هوایی و هوانیروز عراق هماهنگ شده‌است.
ماشین‌ها آماده است، مهمات بارگیری شده، و تیپ‌ها تا حدودی توجیه شده‌اند و تا رسیدن به شهرها بهداری هم آمادگی لازم را دارد و هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. در لابه‌لای ستون تعمیرکار سیّار و فیلمبردار سیّار هم در حال حرکت هستند.
...
مسعود رجوی: در این عملیات مردم به حمایت از ما بر می‌خیزند. کسانی که حاضرند با ما بیایند را از پادگان‌ها و مراکز سپاه مسلح کنید و هر چه خواستند تا تهران بیایند آنها را با خودتان ببرید. در این عملیات نیروهای زیادی به ما کمک خواهند کرد. از طرفی درب زندان‌ها که باز شود آنها هم با ما هستند و با ما خواهند آمد. نیروهای زندان بالقوه با ما هستند.
البته هر جا رفتید اگر مردم آن‌جا تسلیم شدند که کاری با آنها ندارید و اگر جنگیدند با آنها بجنگید، و هر جا رسیدید از مردم کمک بگیرید و کارها را به خود مردم بدهید و از این نترسید که مردم اسلحه‌دار می‌شوند و چه خواهد شد.
محمود، ‌وقتی که تهران را گرفتی در خیابان طالقانی به ساختمان بنیاد علوی می‌روی. در طبقه پنجم آنجا اتاقی است که روزی اتاق من و اشرف و موسی بوده‌است.
سلام من را به ساکنین آنجا می‌رسانی و اگر مردم آ‌نجا بودند جای دیگری را به آنها بده چون ما را بعد از انقلاب به زور از آنجا بیرون کردند. آن اتاق را برای من نگه‌دار تا وقتی که به تهران آمدم در آنجا مستقر شوم.
 ...
[خطاب به محمد‌علی توحیدی]:
خوب، فرید، شما چه کار می‌کنید؟
در اولین روزی که نیروها به مقصد رسیدند شما باید ۲۴ ساعته برنامه داشته باشید و مسئله را به گوش همه ملّت ایران برسانید. کار و بارتان جفت و جور هست؟ برنامه‌تان تنظیم شده است؟
فرید: ما ۲۴ ساعته برنامه خواهیم داشت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هر کس با این طرح موافق است دست بلند کند
مسعود رجوی: برای ثبت در تاریخ می‌خواهیم هر کس با این طرح موافق است دست بلند کند.
[همه دست‌ها را بلند کردند. مسعود رجوی تک‌ تک به همه نگاه کرد. رو به فیلمبردارها و انتظامات]:
شما چرا دستتان را بلند نمی‌کنید؟
[آنها هم دستشان را بلند کردند. رو به حضار]:
آیا ما دیوانه نیستیم که می‌خواهیم چنین کاری بکنیم؟ آیا به نظر شما چنین کاری شدنی است و ‌آیا احمقانه نیست؟
اگر کسی مخالفتی دارد بیاید و صحبت کند و کسی هم حق ندارد با او مخالفت کند.
[مسعود نشست و یک سیگار روشن کرد. در همین حین خواهری از میان جمعیت بلند شد و دست خود را بلند کرد. وی «اشرف» نام داشت و در فروغ به جان باخت.]
...
مسعود رجوی: پشت میکروفون بیا و حرف‌های خودت را بگو.
«من مخالف نیستم، اما اینکه می‌گویید مردم با ما هستند فکر نمی‌کنم چنین باشد. من و شوهرم چند شب قبل از خارج آمده‌ ایم و خود من ۴ ماه است که از ایران آمده‌ام.
مردمی که من دیده‌ام با آنچه که شما می‌گویید تفاوت دارند. فکر نمی‌کنم آنها به ما کمک کنند. هیچ‌گونه جوّ سیاسی نظیر آنچه شما به آن اشاره می‌کنید در ایران به وجود نیامده است، چون خیلی‌ها در ایران هستند که حتی رادیو مجاهد را گوش نمی‌دهند و از مجاهدین هم به کلی بی‌خبرند. شما چطور انتظار دارید با اختناق شدیدی که وجود دارد چنین کسانی در تهران بلند شوند و از ما حمایت کنند؟»
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رژیم وضعیتی ندارد که تا عید دوام بیاورد
مسعود رجوی: درست می‌گویی و درست صحبت کردی ولی من الان تو را قانع می‌کنم. این نظر تو به ۴ ماه پیش بر می‌گردد و الآن ایران خیلی فرق کرده‌است. از آن گذشته تا ما شهری را آزاد نکنیم مردم با ما نخواهند شد. ما روی نیروی خودمان حساب می‌کنیم. مردم در وهله اول نخواهند آمد و حتی ممکن است از ما بترسند و همانطور که گفتنی بروند و درهایشان را ببندند، ولی وقتی که رفتیم و در کرمانشاه مستقر شدیم و مردم دیدند که تعادل قوا به سمت ما می‌چرخد یک قدم بیرون می‌گذارند و ما در شهر می‌گردیم و اعلام می‌کنیم که هستیم و آن وقت مردم جرئت می‌کنند درها را باز کنند و بعد جلو آمده از ما حمایت می‌کنند و ما هم کارها را به دست مردم می‌دهیم، ولی در ابتدا آنچه تو گفتی درست است. در آن موقع که شما در ایران بودید چقدر از مردم مخالف خمینی بودند؟
ــ ۹۰ درصد.
مسعود رجوی: این ۹۰ درصد اگر بفهمند که مجاهدین به شهرشان آمده‌اند حتماً از آنها حمایت می‌کنند و مردم وقتی که دیدند سپاه و کمیته دیگر نیست حتماً نمی‌ترسند و وقتی که اسلحه گرفتند خودشان همه کاره می‌شوند و شما فقط آنها را راهنمایی می‌کنید. البته اگر در این عملیات شکست هم بخوریم تأثیرش آن قدر هست که باعث برپایی قیام توسط مردم شود، چون رژیم وضعیتی ندارد که تا عید دوام بیاورد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در صورتی که شکست باشد موجودیت سازمان به خطر می‌افتد
ما در وضعیتی مثل ۳۰ خرداد قرار داریم و باید به این کار تن بدهیم.
البته برای من تصمیم‌گیری در این مورد مشکل بود چون بهترین نیروها و نفراتی را که در سال‌های زندان با هم بودیم به داخل صحنه می‌فرستیم. ما در این عملیات می‌خواهیم تمام سازمان و تمام ارتش آزادیبخش را به میدان جنگ ببریم. این خودش ریسک بالایی دارد، چون جنگ دو وجه دارد، یا شکست یا پیروزی. در صورتی که شکست باشد موجودیت سازمان به خطر می‌افتد.
[خون اشرف می‌جوشد، مسعود می‌خروشد.]
...
ما در قدیم ۳ یا ۴ نفر را در ایران داشتیم که آن عملیات‌ها را می‌کردند که سپاه و کمیته هیچ‌کاری نمی‌توانستند بکنند. این ساسان [مهدی کتیرائی]، کجاست؟
...
(رو به ساسان):
شما در سال ۶۰ در عملیات‌های تهران چه کار می‌کردید؟
ساسان: بالطبع با این نیرویی که داریم می‌رویم و حتماً برایمان موفقیت‌آمیز خواهد بود زیرا در سال ۶۰ و ۶۱ در تهران فقط ۸ تا ۱۰ تیم نظامی در سراسر تهران داشتیم که نیروهای کمیته و پاسداران از دست ما در امان نبودند. مثلاً یک تیم ۳ نفره ما این طرف میدان مصدق می‌ایستاد، یک تیم آن طرف و سراسر مسیر را به راحتی می‌بستند و نیروهای پاسدار و کمیته هم کاری نمی‌توانستند بکنند و از ما می‌خوردند.
...
مریم:
 (رو به خواهری که صحبت کرده بود):
شما خیالتان راحت باشد. همه چیز آماده است و طرح‌ها دقیق می‌باشد. شما ناراحت نباشید. ما نباید مردم را زیاد هم دست کم بگیریم، چرا که در میان خود ما هم عده زیادی از اسرا وجود دارند که به ما پیوسته‌اند و این نشان دهنده حمایت زیادی است که در شهرها از ما خواهد شد. اسرا دستشان را بلند کنند.
[تعداد زیادی دست بلند می‌کنند]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در ۳۰ خرداد از روی استیصال و ضعف با رژیم برخورد کردیم
ما در ۳۰ خرداد از روی استیصال و ضعف با رژیم برخورد کردیم ولی امروز از موضع قدرت با او برخورد خواهیم کرد. البته دلیل اینکه ما می‌‌خواهیم این قدر زود دست به این عملیات بزنیم این است که رژیم در حال حاضر هم دچار بحران نیرویی شده و هم روحیه نیروهایش به دلیل شکست‌های پیاپی ضعیف شده‌است.
برای همین هم می‌خواهد صلح صوری کند تا وقت پیدا کند و بسیج نیرو کند. به همین دلیل ما باید تا دیر نشده از این فرصت استفاده کنیم و این عملیات را انجام دهیم ولی قبلاً بین هر عملیات یکی دو ماه برای کارهای مقدماتی، از جمله شناسایی و آماده کردن خودروها و دیگر وسایل و مانور وقت لازم داشتیم، که در حال حاضر موفق شدیم همه کارها را در عرض همین مدت کوتاه بعد از عملیات چلچراغ انجام دهیم که کار بسیار شاقی بود ولی با روحیه بالای افراد ما و عنصر مجاهد بودن که در همه بوده است این کار در این مدت کوتاه عملی شده و خیلی‌ها در این مدت کوتاه، آموزش‌های پیچیده‌ای نظیر کار با تانک را هم یاد گرفتند و آماده عملیات شدند.
عده‌ای هم راجع به وضعیت بچه‌های کوچک سئوال کردند که ما بچه‌ها [کودکان]، را بعد از آنکه تهران فتح شد سوار اتوبوس می‌کنیم و به تهران می‌آوریم.
مسعود رجوی: از هر کس می‌پرسم بلند شود و جواب بدهد.
طاهره [ثریا شهری]، چه کار کردی؟ کارها رو به راه است؟ دیگر فشنگ کم نمی‌آوریم؟ کنسرو و ‌آب‌میوه به اندازه کافی داریم؟
طاهره: نه، این دفعه خیلی زیاد است [و برداشته‌اند.] هزار تفنگ اضافی رسیده است و تانک‌ها و خودروها هم اکثراً رسیده است و بقیه هم تا فردا ظهر می‌رسد. کنسرو هم به تعداد کافی تهیه شده که حتی ممکن است زیاد هم بیاید.
[خطاب به محمود عضدانلو]:
محمود، وضعیت به لحاظ امکانات چطور است؟ کم و کسری ندارید؟ همه خودروهای مورد نیاز رسیده است؟
محمود: بله، فقط مقدار کمی مانده، که تا فردا ظهر تمام می‌شود.
خطاب به مسئول امداد:
فاطمه، وضعیت درمانی به لحاظ دارو و پزشک و آمبولانس همه آماده هستند یا نه؟
فاطمه: بله، آماده‌است.
مسعود رجوی: قرار بود برای حمل مجروحین هلی‌کوپتر بگیرید و داشته باشید.‌ گرفته‌اید؟
فاطمه: مسئله آن هم تا فردا حل خواهد شد.
مسعود رجوی: دکتر حمید را هم ببرید. کاظم هم آمده‌است. مسئله درمانی اینجا مسئولیتش با کاظم [کاظم رجوی] باشد که در این زمنیه چیزی کم نیاورید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما کاری می‌خواهیم بکنیم که همه دنیا تعجب کند و یکدفعه بفهمند که ما در تهران هستیم
ما در این راه عاشوراگونه می‌رویم اما این بار زمانی که در ۳۰ خرداد ۶۰ شروع کردیم فرق می‌کند، چون در آن موقع چشم‌انداز پیروزی نداشتیم و عاشوراگونه شروع کردیم ولی این بار چشم‌انداز پیروزی داریم که خیلی ملموس است. البته همه افراد باید بدانند که می‌خواهند چه کار کنند. ما کاری می‌خواهیم بکنیم که همه دنیا تعجب کند و یکدفعه بفهمند که ما در تهران هستیم و خمینی دیگر وجود ندارد.
...
مریم: درست است که ما به خاطر وظیفه‌ای که داریم عاشوراگونه وارد می‌شویم ولی در اینکه ما حتماً پیروز می‌شویم هیچ شکی ندارم. الان جبهه‌ها خالی شده و وقتی که از جبهه آن طرف‌تر برویم کسی نیست که جلو ما را بگیرد و ما آن قدر می‌خواهیم با سرعت پیش برویم که هر کس که مجروح شد باید خودش مسئله‌اش را حل کند که باعث کندی ستون نشود.
مسعود رجوی: اگر کس دیگری حرفی دارد باید بگذارد در میدان آزادی تهران بگوید و جمع‌بندی عملیات هم در همان‌جا خواهد شد. طی چند روزی که ما در اردوگاه قدم زده‌‌ایم شاهد بوده‌ایم که بچه‌ها چقدر کار کرده‌اند. دیدم جیپی را نفربر کرده‌اند و تویوتایی را زرهی کرده‌اند، که اینها همه نشان دهنده آمادگی ماست.
[با حالت شوخی]:
روی جیپ‌های رزمی آرم ایران را زده‌اند که ما خیلی خوشحال هستیم که کشورمان سازنده شده‌است.
[رو به یکی از فرماندهان:]
کمرشکن‌ها را خالی کرده‌ایم؟ تانک‌های شش چرخ آماده‌اند؟
فرمانده: بله.
مسعود رجوی: تانک‌های ۶ چرخ سرعتشان زیاد است و هر سه تا از آنها که وارد یک شهر شود همان رژه‌اش جو وحشت را حاکم می‌کند. ما برای همین از این تانک‌ها استفاده می‌کنیم.
مریم: در پایان مطلبی بود که می‌خواستم بگویم و آن اینکه از فرماندهان تیپ‌ها می‌خواهم که بعد از نشست ساعتی به شما فرصت بدهند تا بچه‌ها همدیگر را ببینند و از هم خداحافظی کنند.
 ...
ساعت دو و نیم بعد از نیمه شب سخنرانی پایان پذیرفت و رزمندگان تا سه و نیم بعد از نیمه‌شب از یکدیگر خداحافظی کردند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من تا حالا یک مقاله تخصصی درباره علت شکست فروغ جاویدان نخوانده ام جناب همنشین بهار با توجه به اینکه شما درآن زمان در سازمان مجاهدین خلق ایران بوده اید طی یک مقاله به موشکافی دقیق این شکست از از نظر ابعاد محتلف نظامی بپردازید.
چرا گروهی همچون داعش میتواند بخش هایی از چند کشور را به رغم حملات گسترده ایی که علیه ان گروه میشود را اشغال کند اما سازمان مجاهدین با توچه به وجه ایی که در داخل داشت نتوانست حتی یک استان را تصرف کند؟ با تشکز فراوان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در جواب مشاهدات عینی یکی از جانهای پرپرشده آزادی و برابری این اسوه شرفت! به عفونت و جبن درونی خودش به زبون اشهد اعتراف می کنه:"... مردم در وهله اول نخواهند آمد و ... مردم دیدند که تعادل قوا به سمت ما می‌چرخد یک قدم بیرون می‌گذارند و ما در شهر می‌گردیم و اعلام می‌کنیم که هستیم و آن وقت مردم جرئت می‌کنند درها را باز کنند و بعد جلو آمده از ما حمایت می‌کنند ...".

این حرفها نشون میده که این مرد بسیار شریف، از گذشته بسیار دور با همه چیز از دریچه قدرت و "تعادل قوا" برخورد می کرده. با همچین نگرشی خب طبیعیه که اینجوری خودش رو به جنگ طلبترین امپریالیستها و صهیونیستها و عروسکهای عرب و عجم این جماعت بفروشه!

آه که در کنار مرتجعین جنایتکار حاکم چه بیشرمند این زن وشوهر مرتجع تبعیدی!

مخلص همه جانهای شیفته آزادی و برابری،
بر و بچه های اسیر لیبرتی و هزار اشرف یادتون نره!

رفیق سائل.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئولین محترم کامنتها. این شخص سلطنت طلب 2 تا کامنت پشت سرهم بنام من منتشر کرده .
بلی این من بودم که گفتم این سلطنت طلب از نام دنیز ایشچی سو استفاده کرده.
و این اخرین بار است که به مسئول کامنتها یاد اوری می کنم که یک یا دو نفر مرتب برای اختلال در این سایت از نام دیگران سو استفاده می کنند. ببینید نام خاندان پهلوی انقدر بی ارزش است که حتی هوادارانش خجالت می کشند نام انها را بخود بگذارند.
مثل هواداران جمهوری اسلامی. ننگ بر خاندان خائن پهلوی . ننگ بر خاندان خائن خامنه ای.
بنظر ما در این سایت خیلی حال سلطنت طلبها را می گیریم که اینقدر دست و پا می زنند. و هیچ حرفی برای گفتن ندارند
و گرنه ایرنگلوبال جلو حرف منطق و با ادب انها را نگرفته است. ببینید ما در عصر تمدن و تکنولوژی با چه کسانی طرف هستیم. شاه و سلطنت پهلوی مرد و تمام شد خودتان را با نظم نوین و شرایط مردمان ایران هماهنگ کنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این شخصی که به اسم علی واقعی کامنت گذاشته و گفته که فکر کنم که کسی از اسم آقای دنیز ایشچی سوء استفاده کرده، علی واقعی نیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی مجاهد خلق، دروغ میگوید و به من تهمت میزند. او خود به جای دیگران کامنت میگذارد. عاقلان دانند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقایی که با نام علی واقعی کامنت گذاشته ای، خجالت بکش و با نام من کامنت نزار.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من فکرنمیکنم انسان عاقل دنبال رجوی وگروه اوبافتد.هرچندکه مجاهدین اصلی درقبل ازانقلاب افرادبزرگ وشایسته وبالیاقتی همچون شهیدحنیف نژاد.رضایی ها ووو.داشتند.یادشان گرامی وروحشان شادباد.
این شهیدان برای همه ماعزیزوبزرگند وازصمیم قلب دوستشان داریم.امکان دارددربین مجاهدین بازهم افرادبزرگی ازیادگاران آن شهیدان باقی مانده باشد.من فکرمیکنم که آنهابایدفکری بحال خودشان کرده وازاین گروه جهمنی ودیکتاتوری خارج شوند.
این گروه میتواندهمچون استالین وسرهنگ قذافی وصدام سیستم جهنمی ویاجهنمی مثل خمینی عقده ایی بوجودآورد.
این گروه ازلحاظ عقلی ومنطقی وعلمی نمی تواندیک تشکیلات حکومتی درستی داشته باشد.مگراینکه کشورهای استعماری بخواهندازآنهالیدر اپوزاسیون رابوجودآوردوهمچون رضاشاه ویاخمینی به مردم بیسوادایران غالب کند.بحث وجدل بااین خودباخته هم که ازتفکرسوسیال ناسیونال پیروی میکند؛که به این سازمان نزدیک بوده
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به دوستان عزیز جمال و دنیس کیست؟
این فردی که با نام جناب آقای دنیز ایشچی در این صفحه علیه بنده دروغ وشانتاژ پخش کرده است یکی از برادران سایبری طرفدار جمهوری اسلامی است در لباس سلطنت طلب و پوشش طرفداری از رضا پهلوی ، و تابه حال به نامهای منصور حکمت، کامی، قوچعلی، تورک سرافراز، ریزبین، ایرانی، مدتی با اسم بنده حقیر، علی و علی واقعی ، موحدی ، آریامهر، حمیداشرف ، موحدی واقعی و... کامنت گذاشته ومی گذارد. در ضمن این فرد همانی است که با فحش ها ولقبهای زشت ترکی کامنت می گذارد. این فرد طرفدار جمهوری اسلامی، هر چند روز یک بار با اسم جدید کامنت می گذارد و هدف او ایجاد اختلاف و دوبهم زنی است و می خواهد جو سایت را متشنج کند او در رادیو زمانه نیز همین کارها را انجام داده است. درضمن این فرد طرفدار جمهوری اسلامی، با راسیستهای پان ترک تجزیه طلب همراهی می کند و آنها نیز با او.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فکر می کنم شخصی از نام اقای دنیز ایشچی سو استفاده کرده. اقای دنیز با این لحن بی ادبانه حرف نمی زند
فکر کنم این شخص همان باشد که با نام های دیگران حتی با نام من کامنت می گذارد. و یک سلطنت طلب افرطی است.
این شخص خیلی اختلال در سایت می اندازد اما مسئولین سایت چرا جلوش را نمی گیرند یک معما است
بار دیگر من مطمعن هستم که اقای دنیز ایشچی این حرف را در مورد بهمن موحدی نمی زند
ولی چقدر خوب شد ایرانگلوبال این فرصت را ایجاد کرد تا ما بیشتر با این سلطنت طلبها اشنا شویم.هم از فرهنگشان و هم از سوادشان.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این شخص که با نام "دنیز ایشچی " علیه موحدی دروغ و شانتاژ پخش میکند خودش یک شخص مشکوک و نامش جعلی است چون "دنیز ایشچی " واقعی ، یک اکثریتی است در سایت کار، که فکر نمی کنم از این روش ناجوانمردانه برای مدافعان تمامیت ارضی ایران ،از سبک شانتاژ استفاده کند . از مسئول سایت انتظار میرود که ایشان را شناسایی و خنثی کند . تجزیه طلبان راسیست آذری ، بارها نشان دادند که فاقد اخلاق روشنفکری و منطق انسانی هستند چون اساس کارشان بر زیاده خواهی جعل و دروغ و ترور شخصیت و همکاری با حاکمان است . ما اکنون در ترکیه شاهد فرهنگ و آگاهی و رفتار انسانی هواداران اردوغان با سربازان و فرزندان خود هستیم . اگر آب برای ترک در دسترس باشد ، اینها شناگر خوبی هستند و از نطر عقب افتادگی سیاسی اجتماعی فرهنگی ، از عربها و افغانیها و ایرانیان ، خشن تر و هرج و مرج طلب تر هستند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر جمال که به افشای روشنفکر متظاهر و تکراری نویس و فرصت طلب آذری پرداخت که هرگاه موضوعی زرگری یافت ، اینقدر سفسطه بازی اطراف آنرا ادامه میدهد تا موضوع جدیدی برایش یافت بشود . این شخص که کلید کمنت و مقاله نوشتن را دارد ، رحم به کاربران نمی کمد و مدام زیر نوشته های خود کمنت تکمیلی توضیحی قرار میدهد . سئوال اینست چرا تئوری های کذایی خود در باره کائنات و روابط رمانتیک مورچه ها را بشکل مقاله یا فقط اینجا درج میکند ؟ و هیچ سایت ایرانی فارسی زبان حاضر نیست تقسیم بندی های غیرعلمی من در آوردی بنی صدری اورا پخش کند ؟ مسئول سایت باید شرطی بگذارد تا کسی مثل وی نتواند در روز بیش از چهل کمنت و مطلب قرار دهد حتی اگر رمز گذاشتن مطلب در سایت را داشته باشد .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای موحدی گیرم که جنابعالی مارکسیست تشریف داری چه فرقی بین تفکرات تو با مجاهدین است تو همان جمبندی بعد از شکست مجاهدین را که نیروی هوایی و هوانیروز عراق از عملیات فروغ جاویدان پشتیبانی نکردند و مجاهدین از لحاظ هوایی بی دفاع بودند و غیره را عینا علت شکست مجاهدین میدانی منتها آقا مسعود رجوی خود اعضا و نیروهای مجاهدین را نیز مقصر میدانست ولی در کل باید بگویم که این تفکر تو که نوشته ای عین نوشته ات « ولی بدون ترس از انگ زدن ها می گویم سازمان مجاهدین خلق ایران با توجه به بافت جامعه ایران، بهترین گزینه برای آینده ایران می باشد » .اینجا بحث باز میشود که طرف را به ده راه نمی دادند طرف دنبال کد خدا میگشت . حداقل در مورد آذربایجان بگویم که جز حرکت ملی آذربایجان هیچ نیرويی کوچکترین شانس را در محیط آزاد و دموکراتیک ندارد و به همین علت است که شعار رفراندوم برای حق تعین سرنوشت در آذربایجان خواست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کیانوش توکلی و مسئول کامنتها، من قبلا در مورد آقای بهمن موحدی به شما هشدار داده بودم و درخواست حذف این عنصر نفوذی را پیشنهاد دادم. این شخص از عوامل نفوذی سازمان مجاهدین خلق است، اما با فریب دیگران و در پوشش سوسیالیستی نمایان میشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در جواب مشاهدات عینی یکی از جانهای پرپرشده آزادی و برابری این مرد.... به عفونت و جبن درونی خودش به زبون اشهد اعتراف می کنه:"... مردم در وهله اول نخواهند آمد و ... مردم دیدند که تعادل قوا به سمت ما می‌چرخد یک قدم بیرون می‌گذارند و ما در شهر می‌گردیم و اعلام می‌کنیم که هستیم و آن وقت مردم جرئت می‌کنند درها را باز کنند و بعد جلو آمده از ما حمایت می‌کنند ...".

این حرفها نشون میده که این مرد.... بسیار شریف، از گذشته بسیار دور با همه چیز از دریچه قدرت و "تعادل قوا" برخورد می کرده. با همچین نگرشی خب طبیعیه که اینجوری خودش رو به جنگ طلبترین امپریالیستها و صهیونیستها و عروسکهای عرب و عجم این جماعت بفروشه!

آه که در کنار مرتجعین جنایتکار حاکم چه بیشرمند این زن وشوهر مرتجع تبعیدی!

مخلص همه جانهای شیفته آزادی و برابری،
بر و بچه های اسیر لیبرتی و هزار اشرف یادتون نره!

رفیق سائل.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بهمن موحدی بامدادان، مطمئن باش مجاهدین آرزوی تسلط بر ایران را به گور میبرند. مرغ پخته هم به این توهمات میخندد! مجاهدین بهترین گزینه برای آینده ایران است!!!! کلی خندیدیم.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آتا زنگانلی یا همان تهرانلی ، Azad ، جم ، ناظر و......
بالاخره موفق شدی این بحث را با افکار عقب مانده و ارتجاعی وپان ترکی خود و همچنین با اتهام زدن وتوهین کردن به بنده منحرف کنی. با شما به هیچ وجه نمی شود یک دیالوگ منطقی برقرار نمود وبحث کرد چون در وجود شما ذره ای منطق وجود ندارد با این حال می گویم بنده نه عضو مجاهدین هستم و نه کوچکترین رابطه ای با آنها دارم من یک سوسیالیست میهن پرست هستم ودرافکار من خدا ودین ومذهب و از این دست مزخرفات هیچ گونه جایگاهی ندارد ولی بدون ترس از انگ زدن ها می گویم سازمان مجاهدین خلق ایران با توجه به بافت جامعه ایران، بهترین گزینه برای آینده ایران می باشد و با توجه به چپگرا بودن این سازمان می توان امید داشت که بخشی از مطالبات ما مارکسیستها و سوسیالیستها را بر آورده کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب مميزى ؟؟؟؟ممنونم از اينكه باز هم از قيچى تان در كوتاه كردن نوشته هاى بنده استفاده فرموديد. در ياد داشت بنده كه دو روز از نشر آن خود كرديد . غير از جواب معدبانه به فحاشى هاى موحدى ، عضو گروه رجوى ، كه مى خواهد ايران گلوبال را هم مثل نشريات رجوى و تلويزيونش به آلودگى بكشد . چيز ديگرى نبود. آيا امثال موحدى كه سازمانش تمامى در هاى نشريات و سايت ها و تلويزيون فاشيستى رجوى را برؤى منتقدين اش بسته است . مى تواند هر چه از دهن اش بيرون مى آيد نثار منتقدين شان كند . والله اين گروه و قلم زنان اش نظير موحدى ، با نام و ستاره سرخ جعلي اش ، همان جيره خواران رجوى هستند كه اين سازمان را تبديل به جهنم كرده أند . و با پول هاى اهدايي عربستان ، و حضور جنگ طلبان آمريكاييى ، و كوبيدن به طبل هاى باطل گذشته خود ، جلوى حركات اصولى ملت هاى ايران را هم گرفته أند . اين سازمان نه تنها كمكى در جهت سرنگونى

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب موحدى ،نژاد پرستى و حمايت از مرتجعين ، زيبنده شما و دارو دسته فارس رجوى است كه ، بي شرمانه از داعش در عراق حمايت كرد. وقتى كه داعش موصل را تصرف كرد . با إعلام حمايت از انقلابيون سنى عراق( بخوانيد داعش ) با دمش گردو مى شكست . و درست زمانى كه صدام حسين كويت را اشغال كرد . طى سخنرانى در اشرف گفت كه ، تاغارى بكشند ماستى بريزد ، جهان گردند به كأم كأسه ليسان ، با زبان شريف خودشان اين جمله را فرمودند . اما اين كوتوله سياسي از سرنوشت صدام هم عبرت نگرفت. و از داعش هم حمايت كرد . و با أفكار خود خواهانه اش سازمان جنيف را به نابودى كشاند . و حالا بچه هاى باقى مانده از قتل عام ها را در ليبرتي محبوس كرده ، و آن بي گناهان را گوشت دم توپ اعمال خويش قرار داده است . من و ديگر ترك هاى آزربايجانى حق داريم از روش هاى فاشيستى رجوى انتقاد كنيم . چرا كه عمر و هستى و دار و ندار مان را در راه اين سازمان

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
راسیستهای تجزیه طلب پانفارس!، چقدر بی منطق و دروغگو و خودبزرگ بین هستند، ذره ای منطق در وجود این جماعت نیست فقط نفرت پراکنی و لجن پراکنی میکنند. به قدری اینها دروغگو و بی منطق و متعصب و خودبزرگ بین اند که سخنان مضحک وبی ربط و بیهوده بر زبان میرانند. اینان حتا منکر 80 درصد کادر رزمی تشکیل دهنده ی عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین خدا بیامرز که در اساس ترکان آزبایجان بنیان آنرا تشکیل میدادند را انکار میکنند. چون این نیرو با تجدید نطر، از سازمان مجاهدین جدا شده است، بار ها به رهبران سازمان مزبور به خاطر افکار نژادپرستانه رجوی، نسبت به ترکان آذربایجانی، اعتراض داشتند، رجوی این عده را چون گوشت دم توپ طعمه سپاه پاسداران کرد. توجه فرمودید این جماعت پانفارس و راسیست چقدر بی منطق و متعصب و دروغگو و خودبزرگ بین هستند. با این جماعت نمیشود حتا یک دیالوگ منطقی برقرار نمود اینها به قدری متعصب هستند که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
.... شهید علی اصغر بدیع زادگان از ترکهای اصفهان بود. زیرا بخش قابل ملاحظه ای از مردم اصفهان، مثل خراسان، شیراز، تهران و دیگر شهرهای جهنم ایران، ترک تباراند. جماعت فاشیست پانفارس تجزیه طلب که حقوق ملی مدنی، زبانی فرهنگی 43.000.000 تورک آزربایجانی را انکار میکنند، و آنرا بسوی جنگ داخلی سوق میدهند خجالت آور است. اینان هر بحث و موضوعی را به تعصبات قومی و طایفه ای پانفارس خود ربط می دهند و مباحث را با افکار پان ایرانیستی، و راسیستی آلوده میکنند. در ضمن ما ترکهای آذربایجان و دیگرساکنین غیر فارس جهنم ایران، با پانفارسیسم و نژادپرستان پانفارس از زمین تا آسمان فرق داریم. خود را به بهانه هموطن بما نچسبانید. ما از جنس شما نیستیم. راسیسمی که زبان ما، فرهنگ ما، تاریخ ما را نابود کرده است، اجازه ندارد ما را هموطن صدا کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اولین کامنتی که بهمن موحدی در این صفحه نوشته است، بسیار شبیه نوشته های سایت سازمان مجاهدین است. احتمالا این بهمن موحدی از نویسندگان سایت سازمان مجاهدین باشد. اما نمیداند که مجاهدین خلق، منفور مردم شریف ایران هستند. آقای بهمن موحدی برو خدا روزیت را جای دیگر حواله بدهد. با این حرکات نمیتوانی آبروی از دست رفته مجاهدین را برگردانی.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ببینید این راسیستهای پان ترک تجزیه طلب چقدر بی منطق و دروغگو و خودبزرگ بین هستند، ذره ای منطق در وجود این جماعت نیست فقط نفرت پراکنی و لجن پراکنی می کنند. اینها به قدری دروغگو وبی منطق و متعصب و خودبزرگ بین هستند که سخنان بسیار مضحک وبی ربط و بیهوده به زبان می آورند به نمونه ای از افاضات این قوم پرستان متعصب توجه کنید:«"80 درصد کادر رزمی تشکیل دهنده ی عملیات فروغ جاویدان را ترکانی تشکیل می دادند که به افکار نژادپرستانه رجوی پیرامون ترکان آذربایجانی، اعتراض داشتند، رجوی این عده را چون گوشت قرمز جلو سگان درندۀ سپاه پاسداران انداخت"»
توجه فرمودید این جماعت چقدر بی منطق و متعصب و دروغگو و خودبزرگ بین هستند. با این جماعت نمی شد یک دیالوگ منطقی را برقرار نمود اینها به قدری متعصب هستند که امکان ندارد بشود با اینها بحث و مذاکره کرد، تنها راه این است که بعد از سرنگونی رژیم جنایتکار وچپاولگر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
انگار کنترل اعدا د وارقام از دست پان ترک ها در رفته که مدام اغراق و دروغ و جوک مینویسند اینجا . 80درصد مجاهدین ترک بودند و ارتش ارومیه صدام را شکست داد و اسکند رمقدونی را اردبیلی ها در تنگه پنجشیر فراری دادند .......و.... واقعا مقایسه اینها با روشنگری و مبارزات کردها ، چقدر غم انگیز است که از چه ابزاری اینجا استفاده میکنند . بیسوادهایی که از دهکورههای مراغه و ابرقو به اروپا پرتاب شده اند .آبروی هرچه روشنفکر و باسواد و سیاسی کار را برده اند . از نسل چنگیز و ملاحسنی و خلخالی چه امیدی دارید ؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
۸۰ درصد کادر رزمی تشکیل دهنده‌ی عملیات فروغ جاویدان را ترکانی تشکیل میدادند که به افکار نژاد پرستانه رجوی پیرامون ترکان آزربایجانی، اعتراض داشتند، رجوی این عدّه را چون گوشت قرمز جلو سگان درندهٔ سپاه پاسداران انداخت، در غیر این صورت، باید قبول کنیم کادر رهبری و اتاق فکر این سازمان، چنان از درک بدیهیات و واضحات عاجز بوده که میخواستاند جاده صاف کن هجوم صدام به ایران شوند با این خیال خام که، صدام دست روی دست خواهد گذاشت و اینها به راحتی‌ آب خوردن، بر ایران حکومت خواهند کرد. صدام دست کم اینقدر تدبیر داشت تا بفهمد این شاهنامه خوان ها، حتی قادر به درک توان نظامی و لجستیکی کشور خودشان نیستند چونکه سال‌ها بود در زمین جنگ، این تجربه ساده را، صد‌ها بار، آموخته بود.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به راسیست پان ترک تجزیه طلب آنا زنگانلی
در ایران ، ملت ترک و یا ملت فارس و..... وجود ندارد ما یک ملتیم ویک خلقیم و هدفمان سرنگونی رژیم جنایتکار وچپاولگر جمهوری اسلامی است.
در ضمن خودمختاری کردستان حق مسلم هموطنان غیور وشریف کرد ما می باشد.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کامنت آنا زنگانلی واقعا شرم آور است. در ضمن شهید علی اصغر بدیع زادگان اصفهانی بود. این جماعت فاشیست پان ترک تجزیه طلب واقعا دیگر شوراش را در آورده اند و هربحثی و موضوعی را به تعصبات قومی و طایفه ای خود ربط می دهند و مباحث را با افکار پان ترکی و راسیستی خود آلوده می کنند.
در ضمن ما فارسها و ترکهای آذری ودیگر ساکنین ایران همه هموطن هستیم وایرانی محسوب می شویم .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
یک مشت خیال پردازی محض مردم هرگز از هیچ کس به اندازه مجاهدین که در کنار صدام با مردم ایران جنگیدند متنفر نبوده ونیستند هرگز کشور رو به یاران صدام تسلیم نمیکنیم

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دم خروس بیرون زد. مگر .... بهمن موحدی از سازمان جنایتکار و منحوس مجاهدین حمایت کند.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
با اطمینان می گویم که اگر مجاهدین در عملیات "فروغ جاویدان" از پوشش هوایی مناسب برخوردار بودند کار تمام بود و تا تهران پیشروی می کردند و رژیم جمهوری اسلامی سرنگون می شد. واقعیت این است که نیروی هوایی و هوانیروز عراق از عملیات فروغ جاویدان پشتیبانی نکردند و مجاهدین از لحاظ هوایی بی دفاع بودند و رژیم با استفاده از جنگنده ها و هلی کوپترهای نظامی توانست جلوی پیشروی مجاهدین را بگیرد و عملیات را به شکست بکشاند. البته ذکر این نکته بسیار ضروری است که خلبانان نیروی هوایی و هوانیروز ارتش با زور اسلحه مجبور به شرکت در این عملیات شدند و صیادشیرازی آنها را تهدید به مرگ کرده بود و به روی خلبانان نیروی هوایی و هوانیروز ارتش اسلحه کشیده بودند به این علت که آنها به هیچ وجه حاضر نبودند یگانهای ارتش آزادیبخش ملی مجاهدین را بمباران کنند. رژیم در نبرد زمینی به هیچ وجه حریف مجاهدین نمی شد و نشد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خوابى كه رجوى ديده بود ....