گرایش راسیستی علی دیوید و تبعیض دیدگی تاریخی در ایران

او نیاز به دوستان خوب و آگاه داشت. نیاز داشت خانواده او را درک کند و در حل مشکلاتش یاری نماید. به سئوالات محیط و جهان شناسی اش جوابهای انسانی بیابد.
او نیاز به دوستی آموزگاران و آگاهی انسانی آنها داشت. او نیاز داشت جامعه راه پیشرفت و اشتغالش را آسان نماید. برایش هفت خوان رستم نسازد.
میدانیم که به دست آوردن اینها برای کودکان و جوانان چقدر مشکل است. و امکانات تنها برای زیست درجه سه آماده است .آنهم با محرومیتهای زیاد، در این وضعیت
جوان به خوبی آماده میشود به راه داعش و راسیسم برود.

«عامل  حمله جمعه ۲۲ ژوئیه (۱ مرداد) در مرکز خرید المپیا در شهر مونیخ ۹ نفر را کشت، ۲۷ نفر را زخمی کرد و سپس خود را کشت. حال ده نفر از زخمی‌ها وخیم است.

به گفته دادستانی آلمان، این حمله هدف سیاسی نداشته و به نظر می‌رسد که فرد مورد نظر به قصد کشتار بی‌هدف و جنون‌آسا به مردم اطراف خود شلیک کرده است.

اکثر قربانیان جوان و نوجوان بودند. سه نفر از آن‌ها ۱۴، دو نفر ۱۵ و بقیه ۱۷، ۱۹، ۲۰ و ۴۵ ساله بودند. سه نفر از قربانیان زن هستند.

اغلب کشته‌شدگان غیرآلمانی یا مهاجرتبار بوده‌اند. به گفته رسانه‌های آلمان دست‌کم سه تن از کشته‌شدگان ترک یا ترک‌تبار بوده‌اند و سه تن دیگر نیز از کوسوو بوده‌اند. یک یونانی نیز در میان کشته‌شدگان است.

به گزارش اشپیگل آنلاین در زمانی که ماموران پلیس با "داوید علی س." در حال گفت‌وگو بوده‌اند او با شلیک گلوله به سر خود دست به خودکشی زده است.

همسایه‌ها "داوید علی س." را فردی آرام توصیف می‌کنند. به گفته برخی رسانه‌های آلمان او در مدرسه مورد آزار و اذیت هم‌کلاسی‌هایش قرار گرفته بود.»DW
او « فریاد می‌زد "من آلمانی‌ام"»BBC
و فحشی هم به ترکها داده است. 

علی دیوید گرایشات راسیستی پیدا کرده بود. 
 آلمانی-ایرانی بود. در واقع آلمانی ، چون در آن جامعه متولد و بزرگ شده بود. خانواده تا حدودی در تربیت او نقش دارد ولی معمولا نقش اصلی را جامعه و محیط دوستانه تعیین میکند.
 از قرار معلوم خانواده اش ایرانی ست.
 آیا خانواده و محیط ایرانی او موجب گرایش راسیستی اش بودند؟ یا این گرایشات را از جامعه ی آلمان گرفته است؟  یا از همه ی این عوامل؟
آنچه مشخص است وضع گرایش خانواده و محیط ایرانیش برای ما معلوم نیست.  اما او در همین جامعه بزرگ شده و گرایش نادرست پیدا کرده بود. این روشن است.
او پرورده ی همین محیط آلمانی ست. با فشارهایی که تحمل کرده، به طوری که از سلامتی روحی نیز برخوردار نبود و تحت درمان بوده است.
آیا آسیمیلاسیون موجود تاریخی خلقها در ایران،  ربطی به گرایش این جوان دارد؟  

اگر چه آسیمیلاسیون جامعه ی ایران ، به راسیسم موجود در حکومتها و جامعه ی  سیاسی -روشنفکری طرفدار تبعیض عمیقاً مربوط است، ولی گرایش راسیستی
این جوان آلمانی-ایرانی، که دستاورد همین جامعه است ، و فاجعه ی خود را نیز تولید کرد، ربطی به  تبعیض تاریخی در ایران ندارد. چه او  مخالف راسیسم می بود و چه موافق آن.
گرایش غلط  این جوان ملاک قضاوت درمورد مردم فارسی زبان، و اعمال  تبعیض موجود در ایران ندارد. ملاک قضاوت، چگونگی عمل حکومتها و 
جامعه ی « سیاسی-روشنفکری» طرفدار تبعیض است. یا مخالف آن.
نمیشود گفت ای حکومت ایران ، ای بخش موافق تبعیض و راسیسم جامعه ی « سیاسی-روشنفکری» فارسی زبان ایران ، عمل و گرایش این جوان ، نتیجه ی گرایش راسیستی شماهاست!
نه این ساده نگری ست. چه علی دیوید مثبت بود و چه حالا که  منفی ست ، ربطی به  حامیان تبعیض و راسیسم ندارد. مگر اینکه « تحت تعلیم مستقیم آنها بوده باشد». 
مثل جوانان داعش که تحت تعلیم مساجدت داعشی اند.
کار این جوان تا جایی که اکنون روشن شده، به خودش،  و تأثیر جامعه آلمان مربوط است. و تا حدوی هم به  چگونگی تأثیر خانواده . که از آن نیز بیخبریم. و از محیط دوستانش.
اما تأثیر راسیستی محیط روشن است.

او فریاد زده « من آلمانی هستم. » دانش روانشناسی میداند  این جمله  دو خبر دارد. 1- من متولد اینجا هستم. 2- من هرگز آلمانی نبودم.  و جمله دوم است که
خبر سوم را میدهد: 3- من ویرانم. 
و ویرانگری آغاز شد. دردا و دریغا. هم دیگران را نابود کرد و هم خود را. 
او نیاز به دوستان خوب و آگاه داشت. نیاز داشت خانواده او را درک کند و در حل مشکلاتش یاری نماید. به سئوالات محیط و جهان شناسی اش جوابهای انسانی بیابد.
او نیاز به دوستی  آموزگاران و  آگاهی انسانی آنها  داشت. او نیاز داشت جامعه راه پیشرفت و اشتغالش را آسان نماید. برایش هفت خوان رستم نسازد.
میدانیم که به دست آوردن اینها برای  کودکان و جوانان چقدر مشکل است.  و امکانات تنها برای زیست درجه سه  آماده است .آنهم  با محرومیتهای زیاد، در این وضعیت
جوان به خوبی  آماده میشود به راه داعش و راسیسم برود. 
چنین است که با تربیت بهتر یک جوان زندگی خیلی ها و امنیت و آسایش جامعه را میتوان نجات داد. و عکس آن، همان است که دیدیم.
اما دنیای پول و بهره کشی، سیستم جهانی برده داری نوین این چیزها سرش نمیشود. آنچه برایش مهم است تنها و تنها سود و بهره کشی ست. به درک که میلیونها انسان  به علتهای گوناگون نابود می شوند.

درست نیست با واکنش جنایتکارانه ی یک جوان بی تجربه ( علی دوید) ، هزاران فشار روحی و مادی و تربیتی او ، با عمل زشت یک قربانی، که موجب قربانیان زیادی شده، اتهام زنی به یکدیگر و دعوای « فارس-ترک» راه بیاندازیم. 
هم حادثه ی کشته شدگان موجب درد جانگاهی ست و هم مرگ خود علی. و در عین حال عملش شدیدا محکوم است.
اجازه بدهید به خاطر کل حادثه غمناک و همدرد باشیم. این حادثه هیچ ربطی به فارس و غیر فارس ندارد.
متأسفم که دید ها به دنبال « اصل و نسب» اند. حادثه ای ست بسیار غمناک که در آن جان انسانها نابود شد. و علتش شرایط خود جامعه است. و نه چیز دیگر. اصل و نسب علی هز چیز میخواهد باشد؛ او قربانی ست مثل قربانیان دیگر. 
 
این جوان ایرانی نیست. در اروپا و آلمان به دنیا آمده و بزرگ شده و بچه ی خود همین جامعه است. او درست گفته یک آلمانی ست. اما آلمانی قربانی شده که قربانیان زیادی را با خود برد. حادثه در کل بسیار غم انگیر و طاقت فرساست.اجازه بدهید به خاطر همه ی انسانهای قربانی شده سوگوارباشیم.
کوته فکری از این بدتر نمیشود که اینجا از « فارس و ترک» حرف بزنیم. براستی این طرز برخورد و فکر شرم آور است.
این کوته فکریها شایسته ی هیچ روشنفکری نیست.
 
علی دیوید سنبلی عقاید راسیستی پیدا کرده بود، درست. طبیعی ست که وقتی جوان نتوانست عقاید درستی بیابد تحت فشار محیط و زندگی به عقاید نادرست گرایش پیدا میکند. در جوان 18 ساله ایکه تازه نوجوانی را طی کرده ، گرایش به عقاید مختلف و چه بسا راسیستی چیز عجیبی نیست. او با بی تجربگی و تحت فشارهای نابودگرانه ، عقاید راسیستی یافته بود. روحا وضع عادی نداشت، و گرایش به بیراهه ها نیز تنها امکانش بود. خانواده در جامعه تنها ده بیست در صد تأثیر دارد باقی از آن جامعه است.
گرایش راسیستی جوان کم سن و سالی را که دچار مشکلات روحی ست به خانواده اش و وطن پدر مادرش ربط دادن خود یک گرایش راسیستی ست. و طرح مسایل فارس و ترک. 
آیا شماها با این سن و سال و تجربه در همین سایت دید نسب گرایانه جست و جو میکنید ، که نوعی برخورد راسیستی ست، عقاید درستی دارید؟ که آن قربانی جامعه داشته باشد؟
حادثه ی اجتماعی را جامعه شناسانه تحلیل میکنند نه با دید نسب جویانه و در ارتباط با آسیمیلاسیون خود. این رخداد هیچ ربطی 
به تبعیض دیدگی ما ندارد. طرح غلط اینگونه مسایل در خدمت تبعیض دیدگی ماست نه در جهت رهایی ما.
 
سخنان علی با فرد ناشناس:
انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آوائلیار گرامی, ویدیو محاوره پسر ایرانی با مرد آلمانی در نت همه جا است و عین محاوره به آلمانی هم نوشته شده. من نمیدانم شما خبر صحیح را گذاشته اید , اخبار شاید و فلان را مینویسید. از دقیقه 11 و 30 ثانیه را ببیند.
http://www.spiegel.de/sptv/spiegeltv/david-s-spiegel-tv-zum-amoklauf-am-oez-muenchen-a-1104606.html

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
.... برو مصاحبه های اخیر رجب اردغان در باره حکم اعدام و فتح الله گولدین در باره ایران و شیعه را ترجمه کن . دست از سر این کودک بیمار معدوم بردار ! چه لذتی میبری از جنجال های رسانه ای .
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
http://www.heise.de/tp/artikel/48/48920/1.html
گفت و گوی علی با ساکن محل(کارگر ساختمان):
با لهجه ی بایئری:
Anwohner [versucht offenbar Kommunikationsaufnahme]: Du Oschloch, du Wixa do untn, hee du.
Bewaffneter [in einem offenbar schon vorher begonnenen Monolog unterbrochen]: [….] und jetzt muss ich hier eine Waffe kaufen, um euch abzuknallen.
Anwohner: Ja woaßt du wos? Dia g'heat da Schedl awegeschnt'n du Oschloch.
Bewaffneter: [unverständlich]

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رخداد ترکیه یک اخطار است برای میلیونها انسان در آنجا و نه دو کلمه از زبان یک نوجوان بیمار در حال خودکشی . بهتر است امثال دیرنج ترمینلی ها انرژی خود را صرف هزاران سرباز و افسر ترکیه بکنند که در خیابانها لخت و مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار گرفتند . این فاشیسم است که با افراد ارتش کشور خود این چنین تحقیرآمیز رفتار کردن . ناتو باید به اینگونه رفتار با سربازانش را مورد انتقاد قرار میداد . این ارتش باید خیلی احمق باشد اگر در آینده از همچون مردم و کشوری دفاع کند . ترکها در آنجا نشان دادند که چقدر از اعراب و ایرانیان و افغانیان عقب افتاده تر و خشن تر و بی فرهنگ تر هستند .
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
رخداد مونیج یک اخطار جدی ست به ایرانیها و خانواده ها که از « در غلتیدن به ورطه ی هولناک ناسیونالیسم و آریاگرایی» بسیار مواظب باشند. نوشته ام و باز تکرار میکنم ناسیونالیسم مقدمه ی فاشیسم است. فرق نمی کند این ناسیونالیسم به کدام ملیت متعلق باشد.
پایت را گذاشتی به باتلاق تا خرخره خواهی رفت. و فاجعه ها رخ خواهند داد. چه در ایران و چه در بیرون. بهر صورت هرکس بهتر است خودش آگاهانه راهش را انتخاب کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به سیاوش, همه از دقیقه اول پخش شده است. و آنهائی که ادعا میکردند( البته کار این ها ادعا کردن شده) که علی سنبلی به تورکها وتوهین نکرده.این ودیو کامل را ببینند
http://www.spiegel.de/sptv/spiegeltv/david-s-spiegel-tv-zum-amoklauf-am-oez-muenchen-a-1104606.html

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر زبان آلمانی را می دانستی نام دیرنه را برای خودت انتخاب تمی کردی .هنوز روی علاقه راسیستی ایران ستیزی ات اصرار و التماس می نمایی . بهتر نیست برای درمان این اعتیاد خود به پزشک معالجه کنی ؟ اینهمه رسانه های آزاد غرب و 2 میلیارد شنونده حرفهای این جوان پریشان و بیمار را شنیده و پخش کردند و تو هنوز به قول غربیها ، به رادیو ایروان ، تکیه میکنی تا کار غلط و دروغی را که در این سایت درج کردی ، بهانه داشته باشی . چرا مسئول سایت ترا مجبور نکرد که عنوان غلط و غرض آلود فیلم و مطلب ان را اصلاح کنی یا به تو اخطار بدهد که دست از انسان ستیزی قبیله ای برداری . مگر چقدر کمک مالی به این سایت میکنی ؟ امید است که فرزندان ایران یکروز ترا شناسایی کنند و به راه راست هد ایت نمایند یا یک گوشمالی در خور دشمن بشریت به امثال ..............
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ائلیار عزیز, او بی هوا شلیک نمی کرده بلکه افراد خاصی را می کشته. مطلب را یکی از مسئولین به شرط عدم درج نامش به خبرنگار آسوشیتد پرس گفته. یکی از حاضران به خبرنگار روزنامه معتبر تلگراف گفته, علی در حالیکه شعارهای ضد خارجی می داده به میز دو ترک با سه دخترکوسووئی همراهشان نزدیک شده و به سر تک تکشان از نزدیک شلیک کرده که 4 نفر کشته شدند و حال پنجمی وخیم است. او سپس به زن ترک 45 ساله شلیک کرده. متوجه فرار یک رومانیائی الاصل شده که شبیه ماهاست شده و او را هم زده. نگاهی کامل به آنهائی که زیر میزها قائم شده بودند کرده و رفته بیرون و چند نفر مو سیاه دیگر را هدف گرفته. ظاهرا او یکسال برای این حمله نقشه کشیده بوده و دوست افغانی 16 ساله اش خبر داشته. در محله فقیر نشین هم زندگی نمی کرده وضع مادی خانواده خوب بوده. خبرنگاران غربی از وجود متوهمین آریائی نژادپرست در ایران خبر ندارند با وجود این

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آ.الیار گرامی در این ویدیو بطور کامل توضیح داده شده است , حتی محاوره علی سنبلی با یک نفر در همسایگی پارک فروشگاه. آلمانی بلد هستید می توانید برای کاربران ترجمه کنید.
http://www.spiegel.de/sptv/spiegeltv/david-s-spiegel-tv-zum-amoklauf-am-oez-muenchen-a-1104606.html

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در گزارشهای امروز رادیوی آلمان تأکید شد که پخش ویدوهای مربوط به این تیراندازی ممنوع است و از این پس این ویدوها نباید در یوتیوب بنمایش گذاشته شود.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اینکه علی به ترک فحش داده - در مقابل فردی ست که با او برخورد خارجی بودن میکند- در این رابطه او میگوید آلمانی ست و حاصل فقر هارتز 4. با فحش به ترک -میخواهد برخورد راسیستی ناشناس را رد کند. و نشان دهد خیال نکند ترک و خارجی ست. او زاده و بزرگ شده ی آلمان است و مریض.
تنها با یک « فحش به ترک» نمی توان نتیجه گرفت طرف یک راسیست ایده لوژیک است.
شعار « مرگ برفارس و مانند اینها» را در خیلی از ویدئوها داریم آنهم نه فردی بل جمعی در تظاهرات. گرچه سخنان راسیستی هستند ولی به تنهایی دلیل بر راسیست ایده لوژیک، بودن کسی نیست.
من توجه دوستان را به تفاوت بین عمل ایده لوژیک و واکنش غیر ایده لوژیک» جلب میکنم.
او همه را کشته. آلمانی و غیر آلمانی. مشکل او همه بود.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گرامی، برای ادعای اینکه یک شخص هدف سیاسی راسیتی فرد ی یا گروهی داشته نیاز به وجود « گروه، مدارک عینی، تعلیمات ، و غیره » هست.تا اینها روی میز نباشد ادعای این و آن روز نامه و سایت چیزی را روشن نمیکند.
فردی که زیر فشار زندگی داغون شود « از خیلی چیزها ضربه دیده و خیلی حرفها میگوید- به قول معرف زمین و زمان را به فحش می بندد. و اگر توانست دست به کشتار هم میزند» . داشتن ایده لوژی راسیستی چیز دیگری ست. مسئله را نباید قاطی کرد- که به زیان مبارزه ی ضد راسیسم است. ما از هیچ چیز استفاده نمیکنیم. هر چیز« وجود» دارد روی آن سخن خود را میگوییم.
این انسان قاتل داغون بود. نه یک راسیست ایده لوژیک.
لازم است به این نکات توجه کنیم. و بهم در نیامیزیم. عدم تشخیص درست مسئله آب به آسیاب راسیسم موجود ایرانی و غیر ایرانی ریختن است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آ.الیار ثانیه 16 را دقیق گوش کنید. میگوید شایزه تورکن. از بالکن هم یکی بلافاصله میگوید, شایزه کاناکن. عد علی سنبلی میگوید ایش بین دویچ.
صورت مسئله را تغییر ندهید. مسئله خیلی واضح است.
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار پاک کردن صورت مسئله مشکل را صدچندان می کند. علی محصول فرهنگ راسیستی ایرانیست. از این فرصت برای باز کردن چشمان متوهمین نژادپرست استفاده کنید. ما مسئولیم تا حتی الامکان صدمات راسیسم موجود را کم کنیم با کتمان مشکل اب به آسیاب نژادپرستان می ریزید. دیروز تلگراف لندن هم نوشت که او ترکها و عربها را هدف گرفته بود.
از تلگراف چاپ لندن: علی دیوید سنبلی عربها و ترکها را نشانه گرفته بود.
Ali David Sonboly, 18, launched his killing spree in the Bavarian city in an apparent revenge attack for being bullied. It is now thought he targeted youngsters of “Turkish and Arab” origin, having claimed those groups had picked on him in school.

Sonboly, who killed himself at the end of the attack, had set up a fake Facebook account using the identity of a pretty teenage girl.


تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
کیا جان، عمل علی عمدتاً « آموکی» -کشتارهمه- بود. و هدف سیاسی نداشت.
فقط تا حدودی «کار و ایده ی» راسیستها مورد توجه اش بود. به خاطر انتخاب عمل«کشتار همه» .
و ایده ی راسیسم « جنبه ی فرعی» قضیه بود.
عمل آموکی بخواهی نخواهی با ایده های راسیستی آلوده است.
اما میتواند « حالت آگاهانه ی ایده لوژیک» نداشته باشد. که از قراین پیداست وضع علی چنین بود.
بنا برین ربط عمل این جوان قاتل به « راسیسم کلاسیک موجود در ایران » و حتی در جهان، درست نیست. چرا که در این
حالت میبایست « کارش در ارتباط با یک گروه راستی و با هدف سیاسی» صورت میگرفت. آگاهی های به دست آمده این
نتیجه گیری را رد میکند. مگر اینکه اطلاعات علط باشد و بعدها چیزهایی ثابت شود که نشان دهند او کارش را در ارتباط با یک گروه راسیستی که هدف سیاسی دارد انجام داده است. تاکنون چنین مدارک و اطلاعاتی منتشر نشده.
تصویر کیانوش توکلی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دادستان مونیخ در کنفرانس خبری گفت که مهاجم مونیخ سال گذشته میلادی به مدت دو ماه در یک آسایشگاه روانی تحت مراقبت بوده و بعد از آن هم با مراجعه به پزشک تحت درمان بوده است.
توماس استاینکراس کوچ گفت که مظنون از برقراری تماس با دیگران می‌ترسیده و مبتلا به افسردگی بوده است.
او گفت هیچ شاهدی دایر بر وجود انگیزه سیاسی برای حمله به چشم نمی خورد.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ویدئو در متن کار نمیکند لطفا به این نشانی مراجعه شود :
https://youtu.be/GLWMOiHZT6U
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
راسیسم عمدتا به 3 شکل مشاهده شده: 1- نژادی؛ 2- فرهنگی؛ 3- ترکیب فرهنگی و نژادی.
در سیاست، راسیسم ، هر سه شکل آن،« توضیج « نادرست مسایل» است. شناخت کاذب مشکلات و راه حل آنهاست.
- این شناخت کاذب( راسیستی) در فعالیت سیاسی-فرهنگی وجود دارد
- در « اقدام به قتل » استعمال میشود.
-در حالت اقدام به قتل، قاتل شناخت کاذب، را از محیط خود میگیرد و فکر و برنامه ی خود میسازد.
-در جوانان کم تجربه ، شکست در تحصیل و کار، عدم درک شدن از سوی«خانواده»، نداشتن دوستان خوب، شکست در روابط عاطفی دیگر مثل عشق،تبعیض محیط اجتماعی، دچار شدن به مشکلات روحی، و مانند اینها، زمینه را آماده میکند جوان برای درک زندگی ومحیط،« توضیح مشکلات» را جویا شود.
اینجا« راسیسم» موجود درمحیط مسایل را برایش توضیح میدهد.و او برای حل مسایل خود از این راه میکوشد.
- به کشتار روی میاورد
- یا به فعال فرهنگی سیاسی راسیسم تبدیل میشود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در ثانیه 16 درست قبل از کلمه کاناکن( از طرف مقال) دیوید میگوید"
SCHEIS TURKEN
که به آلمانی دشنام بدی است
شپیگل امروز از قول دوست دیوید نوشته است, دیوید تمایلات راسیستی داشت , یک روز از بچه های عربها کتک خورده بود.دنبال تورکها هم بد میگفت. وهمین طور ضد یهودی هم بود.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سخنان علی با فرد ناشناس:

'من آلمانی‌ام'
ویدئویی که کمی پس از حمله منتشر شد دیوید علی را در لباس سیاه نشان می‌هد. در این ویدئو او به مردم در حال فرار شلیک می‌کند.
ویدئوی دیگری منتشر شده که در آن به نظر می‌رسد دیوید علی پس از حمله در حال مشاجره می‌گوید: "من آلمانی‌ام."
افرادی که در اطرافش هستند به او دشنام‌هایی با بار تحقیر نژادی می‌دهند و او به آنها جواب می‌دهد: "من اینجا به دنیا آمده‌‌ام. من آلمانی‌ام."
«در بخش دیگری از مشاجره شنیده می‌شود که او می‌گوید در بیمارستان بستری بوده است. بی بی سی
در ویدیوی ۲۲ ژوئیه در گفت‌و‌گو بین علی دیوید س. و فرد آلمانی ناشناس دقیقاً این کلیشه‌ها با هم در تقابل قرار می‌گیرند.
-تو یک کله‌سیاه گه هستی (Scheiß Kanaken).
– من یک آلمانی هستم و اینجا به دنیا آمده‌ام.
علی یا دیوید؟ عامل کشتار با انتحار به این پرسش پاسخ داده است.زمانه»

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام
شما چطور می توانید در مورد کسی که هیچ چیزی در موردش نمی دانید این همه مطلب بنوسید!!!؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شعار نژاد پرستی در ایران.
https://www.youtube.com/watch?v=b_2GfD1osSk