طراحى يك كودتا در تهران

داستان پشت پرده ى يك كودتايى كه در حال شكل گرفتن است.

 

 

 

على خامنه اى: اين اردوغان بدجورى افتاده روى كورس. ما هم هر طور شده بايد يه كودتايى رو شكست بديم.

عزيز جعفرى: اما در تركيه واقعاً كودتا اتفاق افتاد. اونا تلويزيون دولتى رو اشغال كردند و اردوغان از سى ان ان كه يه تى وى خصوصيه با فيس تايم اومد و مردم رو ريخت خيابونا.

على خامنه اى: مجوز يه تى وى خصوصى برا يه دو ماه رو صادر كنين بعدش مى بنديمش.

عزيز جعفرى: اردوغان رفته بود مارماريس. ميدونين كى خبرش كرد كه كودتا شده؟

على خامنه اى: نه. كى؟

عزيز جعفرى: دامادشون. يعنى ميت و وزير كشور و ديگر مراكز امنيتى خواب بودند اما دامادشون اردوغان رو قبل از همه خبردارش كرد

على خامنه اى: عجب داماديه. چرا ميت رو نمى سپاره دست اون؟

عزيز جعفرى: قبل از اون هم دولت باحچالى رهبر م ه پ كه يه حزب مخالفه برا اردوغان مسيج زده و كودتا را لو داده.

على خامنه اى: ترتيبى بده يه حزب مخالف شبيه اون ايجاد بشه. يه خودى هم يواشكى مخالفمون باشه بد نيس. مشابه باحچالى باشه ديگه بهتر. البته من بيشتر دوس دارم سردار سليمانى خودمون خبردارم كنه؟

عزيز جعفرى: حالا چرا يه كودتا عليه اين روحانى برجام ترتيب نميديم؟ حتماً بايد عليه شما باشه؟

على خامنه اى: نه ديگه، الان كودتا رو بورسه. الان محبوبيت تو شكست دادن يه كودتاس. خودمون چمونه مگه. يه كارى كن روحانى كودتا رو انجام بده.

عزيز جعفرى: نميشه كه. كودتا رو عليه دولت انجام مى دن. برا همين مى گم يه كودتا عليه روحانى انجام بديم. عليه شما يه كم افت داره آخه. مملكت شهر هرت كه نيست.

على خامنه اى: نه، مقصود عليه رهبريه ديگه كودتا. روحانى كجاش رهبره؟ البته مى شه يه كودتايى باشه كه روحانى رو بدزدن و بكشن. ما رو هم ... گفتى اردوغان كجا بود حين كودتا؟
عزيز جعفرى: توى يه هتل. پانزده دقيقه زودتر نجنبيده بود گرفته بودنش.

على خامنه اى: يه جورى باشه ما پنج دقيقه زودتر در بريم.

عزيز جعفرى: البته ميگن طرفداراى عبدالله گولن كه تو پنسيلوانياس عاملين كودتا بودن. ما هم بد نيس كودتاهه رو بچسبونيم به شاهزاده و لوس آنجلس.

على خامنه اى: لوس ميشه اون وخت عزيز. يه مخالف گردن كلفت مى خوايم. موسوى اينام كه حبس خانگى ان، نا ندارن. بدم نمياد بچسبونيش به هاشمى اينا.

عزيز جعفرى: نمى شه. تا تقى به توقى مى خوره يارو مياد از شما اعلام حمايت مى كنه. عرضه ش رو نداره برا كودتا. يه مشكل ديگه هم داريم.

على خامنه اى: چيه؟

عزيز جعفرى: افراد گولن توى آموزش و پرورش آنقدر نفوذ كرده ان كه اردوغان تا به حال هزاران نفرشون رو اخراج و تعليق كرده. ما يه فردى مى خوايم كه چنين طرفدارايى داشته باشه. نداريم كه. بر فرض محال چنين فردى هم اگه باشه خودم مى كشمش.

على خامنه اى: يه ده - پونزده هزار تا از بسيجياى خودمون رو از وزارت آموزش و پرورش ميندازيم بيرون كه مثلاً نفوذى دشمن ان. توجيه شون كن بعد كودتا يواشكى مى چپنيمشون تو يه وزارت ديگه. ولى نگفتى بالاخره مشابه گولن رو چگونه بسازيمش؟

عزيز جعفرى: واللا سخته. اين اپوزيسيون درب و داغون گمون نكنم يكى مث گولن داشته باشه.

على خامنه اى: اى بابا گفتيم يه كودتايى بكنيم عليه خودمون، اينهمه مشكل پيش اومد. مى خواى با يكى دو تا از اين نماينده هاى مشتى خودمون مشورت كنيم؟

عزيز جعفرى: نه، نمى شه. اونارو يعنى مجلس رو مثل كودتاگران تركيه بمباران خواهيم كرد. يعنى مجلس اصلاً نمى شه.

على خامنه اى: مى خواى از اين بمباران مجلس بگذريم. لوس مى شه. حالا تو تركيه اگه جواب داده به خاطر اينه كه بار اولشون بوده. ما عقده اى كه نيستيم. يه بار ممدعلى مجلس رو به توپ بسته بسمونه. دمده شده.

عزيز جعفرى: با همه ى اين تفاصيل مى ترسم اقتدار و ابهت سپاه و اطلاعات و بيت شما زير سئوال بره. مردم چى ميگن؟

على خامنه اى: نترس بابا. اولندش مردم خودشون خودجوش و يهويى كودتا رو خنثى مى كنن. دومندش فكر كردم ديدم عجب تفريح سالميه اين كودتا. ميشه روش كار كرد.
عزيز جعفرى: ترامپ هم گفته كه به دليل شكست دادن كودتا اردوغان برام عزيزه.

على خامنه اى: عزت و ذلت دست خداست اما جهان اسلام به يه رهبر كودتا شكن دم و درست و سريعتر احتياج داره. شما يه كارى كنين تو روز روشن و در عرض يكى دو ساعت اين كودتا را به يارى خداوند عز و جل بشكنيم. ظهر جمعه بعد نماز جمعه چطوره؟

عزيز جعفرى: اكثر كودتاها تو شب انجام مى شه. وقتى كه مردم خوابن.

على خامنه اى: ساختارشكنى بد نيس. مردم ما هم كه ماشاللا هميشه خوابن. شايد اين كودتا اون هم تو روز روشن بيدارشون كنه ايشاللا.

عزيز جعفرى: پس برم ببينم توى ارتش مى تونم سه چار نفر پيدا كنم كه تانك و جت و هليكوپتر بدزدن و بزنن به مردم.

على خامنه اى: يعنى اميدى هس؟ در ضمن مى خوام مث اين كودتاى تركيه نباشه كه تانكهاش مردم رو تك و توك زير گرفتن. بايد حسابى زير بگيرن مردم رو. دنيا بايد شاهد باشه كه مردم ما خيلى آماد ه ى شهادتن. خيلى بيشتر از تركيه. اگرم نيستن از افغانييايى كه مى فرستى سوريه استفاده كن. حاليشون كن كه شهادت تو اين كودتا اجرش از شهادت توى سوريه بيشتره.

عزيز جعفرى: نه خب، زشته از افغانيا استفاده بشه. خيلييا دارن از فرط بى پولى و بيكارى خودكشى مى كنن. حين كودتا خودكشى شان مى كنيم ديگه.

على خامنه اى: اين احمدى نژاد هم قابليتشو داره كه كودتا كنه ها. يه فالگيرى، رمالى پيدا كن بره پيشَش و حاليش كنه امام زمان چنين مى خواد. فك كنم قانع شه.

عزيز جعفرى: نه اصلاً نمى شه. رو يارو نمى شه حساب وا كرد. كنترل بشو نيس. يه وخت ديدى جدى جدى كودتا كرد.

على خامنه اى: پس رو اين كودتا سريعتر كار كنين. مملكت و جهان اسلام شديداً بهش نياز داره. نمى شه كه همينطورى عاطل و باطل نشست و كارى نكرد. اين آل سعود چسبيدن به اردوغان كه ايول و ماشاللا. كودتا شكن مشتى و باحالتر از اردوغان كه نديدن كه.

عزيز جعفرى: ميگم شوخى - شوخى يه وخت جدى - جدى عليه خودمون كودتا نكرده باشيم؟

 

 

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از شوخی‌ گذشته جدا از تحلیل‌های آبکی کمونیست‌ها (( اقتصاد دان کمونیست هم داریم، مبارکمان باد ))، شاهنامه خوانان و جامعه شناس‌های ساده لوح تحصیل کرده خارج، >>> برای اولین بار در طول تاریخ، مردمی برای دفاع از منافع اقتصادی خویش، به زیر تانک‌ها رفتند و کشته دادند، این به قول یارادجیلیق،yaradiciliq روحیه بالای کار آفرینی ترکان بود که بر چکمه پوشان فرقهٔ گولن، پیروز شد، اردوغان به خوبی‌ می‌‌داند که طبقه متوسط شهری و کار آفرینان، دولت وی را حفظ کردند، درست به همین دلیل، کمونیست ما، آشفته است. کسی‌ کفن پوش استخوان‌های پوسیده مارکس نشد. برای منافع اقتصادی، به میدان آمدند. اردوغان این را به خوبی‌ می‌‌داند و برای بهبود وضع طبقه متوسط ترکیه تلاش خواهد کرد، کمونیست‌ها زنجیر و سینه بزنید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ظنز خوبی بود ولی اگر در چنین نوشته هایی عکس کارتونی هم باشد بمراتب بهتر می شود. البته می شود از کاریکاتور ساز خوب در این زمینه ها استفاده کرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
طراحی‌ یک کودتا که به یک طرح اقتصادی ختم شود چگونه ممکن است، ۲۶ جولای روسیه و ترکیه نشست مشترکی را برای تشکیل بودجهٔ سرمایگذاری بر گذار خواهند کرد، آیا این سر آغاز زایش اوروسیا خواهد بود که سخت به کشور قدرتمندی مثل ترکیه نیاز داشت، ترکیه میداند اقتصاد بیماری اقتصادی ژاپنی را به ارث برده است، آیا دلار‌های روسی که توان تولید کاپیتال در روسیه را ندارند به سوی ترکیه سرازیر خواهند شد، بدون شک جواب آن‌ را اقتصاد دان کمونیست ما نمیداند، همان بهتر که، اقتصاد دان کمونیست ما، در مرد کودتای شکست خورده، ضجّه بنویسد. آیا خامنه‌ای و تیم‌ وی توان طرح چنین کودتائی را دارد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آدم چقدر باید عقده‌ای .... باشد که با نام‌های مختلف و با استفاده از فیلتر شکن بیاد و به خودش استاد و دانشمند و از این چیزها بگه و به مقاله خودش امتیاز بعده ،این متن که پر از غلط املایی و دستوری هست اصلا قابل چاپ نیست و اگر خود به اصطلاح نویسنده اینجا حساب نداشت حتا یک وبلاگ ساده هم آنرا چاپ نمیکرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-دستت دردنکند؛استادبزرگوار.من فکرمیکنم نمایشنامه زیبا وبجایی بود.
تنها جای روشنفکران ایرانی درنمایشنامه خالی بود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر شما آقای لوایی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دانشمند گرامی! جناب لوائی! به هدف زدی! ماشا الله.! قربون نازش برم. اسلام ترمز بریده میره تا کرب و بلا!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خدایا خودت بما رحم کن. یک تأتر سوررآلیستی از کوره زد بیرون! این بار میدانم چه کسی جایزه نوبل ادبیات را در استکهلم دریافت میکند شما چی؟ شما هم میدانید؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای لوایی عکست را عوض کن. این چهره شماست یا چنگیز خان مغول؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من الان موندام که اینها را خود شما به تنهایی فکر کردی و نوشتی یا از بقیه دوستان اغوزی هم کمک گرفتی برای نوشتن اش

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شگفت انگیز و جذاب.