پیام فاجعه ی مونیخ به ایرانیان

راه مبارزه ی درست با مشکلات همانا مبارزه ی دموکراتیک جمعی وسیاسی و مسالمت آمیز وحقوق بشری ست که دفاع از حقوق تبعیض دیدگان و بهره کشی شدگان را هدف انسانی خود قرارداده است.
حادثه ی مونیخ، و وجودحرکات فزاینده ی ناسیونالیستی، بار دیگردرستی راه انسان گرایی و برابری و دوستی و آزادی را اثبات کرد.
ناسیونالیسم مقدمه ی فاشیسم است.فرق نمی کند این ناسیونالیسم به کدام ملیت متعلق باشد. یقه ی همه را میگیرد. چنان میگیرد که خبردار نشویم. لازم است توجه کرد
پایمان را که گذاشتیم به باتلاق، تا خرخره خواهیم رفت

 

 

رخداد مونیخ - که در آن یک جوان ایرانی با مشکلات روحی و گرایشات ناسیونالیستی، عده ی زیادی را کشته و زخمی کرد، اخطاری جدی ست به ایرانیها و خانواده هایشان که از « در غلتیدن به ورطه ی هولناک ناسیونالیسم و آریاگرایی و ترک گرایی و غیره » بسیار مواظب باشند.
نوشته ام و باز تکرار میکنم ناسیونالیسم مقدمه ی فاشیسم است. فرق نمی کند این ناسیونالیسم به کدام ملیت متعلق باشد. یقه ی همه را میگیرد. چنان میگیرد که خبردار نشویم. لازم است توجه کرد 

پایمان را که گذاشتیم به باتلاق، تا خرخره خواهیم رفت. و فاجعه ها رخ خواهند داد. چه در ایران و چه در بیرون.
بهر صورت هرکس بهتر است خودش آگاهانه راهش را انتخاب کند. انسان گرایی یا ناسیونالیسم مادر فاشیسم.

ویدئوی زیر نشان میدهد جوانها چگونه به نژاد گرایی روی آورده اند: 
ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم:

همینطور دوستان آذربایجانی به ویدئو زیر توجه کنند:
که چگونه  فریاد مرگ بر فارس  طنین انداز است: شعاری به غایت ناسیونالیستی و ضد انسانی: 


 

 حادثه ی مونیخ ، و وجود حرکات فزاینده ی ناسیونالیستی، بار دیگر درستی راه انسان گرایی و برابری و دوستی و آزادی را اثبات کرد.
با ایده های ضد انسانی، ناسیونالیستی، و راسیستی مشکلات اجتماعی را نمی توان حل کرد. حل میکنند مانند رخداد مونیخ ، یا یا کشتارهای بشری که در کشورهای مختلف شاهد آنها هستیم. که راه حل درستی نیست.
ناسیونالیسم و راسیسم و فاشیسم شاخ و دم ندارند همین چیزها و راههاست که تجربه میکنیم.
باید اذعان کرد وضع آگاهی افراد جامعه ی ما بسیار اسف بار و پایین است. ما معلق زنان به دامن فاشیسم سقوط میکنیم. با این وضع فردا جنگ داخلی،  و سوریه و عراق و لیبی شدن ایران ، 
حتمی به نظر میرسد.

راسیسم عمدتا به 3 شکل مشاهده شده: 1- نژادی؛ 2- فرهنگی؛ 3- ترکیب فرهنگی و نژادی.
در سیاست، راسیسم ، هر سه شکل آن،« توضیج « نادرست مسایل» است. شناخت کاذب مشکلات و راه حل آنهاست.
- این شناخت کاذب( راسیستی) در فعالیت سیاسی-فرهنگی وجود دارد 
- در « اقدام به قتل » استعمال میشود.
-در حالت اقدام به قتل، قاتل شناخت کاذب، را از محیط خود میگیرد و فکر و برنامه ی خود میسازد.
-در جوانان کم تجربه ، شکست در تحصیل و کار، عدم درک شدن از سوی«خانواده»، نداشتن دوستان خوب، شکست در روابط عاطفی دیگر مثل عشق،تبعیض محیط اجتماعی، دچار شدن به مشکلات روحی، و مانند اینها، زمینه را آماده میکند جوان برای درک زندگی ومحیط،« توضیح مشکلات» را جویا شود. 
اینجا« راسیسم» موجود درمحیط مسایل را برایش توضیح میدهد.و او برای حل مسایل خود از این راه میکوشد.
- به کشتار روی میاورد
- یا به فعال فرهنگی سیاسی راسیسم تبدیل میشود.

در آغاز تشخیص ایده های راسیستی از غیر راسیستی بسیار مشکل است. مخصوصا که بخش فرهنگی مطرح باشد. 
راسیسم در انتهای خط چهره ی خود را نشان میدهد: وقتی کشتار میشود. آسیمیلاسیون، تاریخی میشود. 
---
« نسب جویی» ظاهرا راسیستی نیست. اما همین عمل وقتی به این مرحله رسید که : 
- ببین ترک است یا فارس!
- ببین ترک ستیز است یا فارس ستیز!
-ببین ایرانی ست یا ترک: یعنی فارس است یا ترک آذربایجان. 
-فرهنگ من غنی ست تو فرهنگ نداری. نردبان ترکی چه میشود- فرهنگ ترکی چه میشود
متقابلا بشقاب فارسی چه میشود- گلن گدن فارسی چه میشود و...

اینها ظاهرا راسیسم نیست ولی باطنا راسیسم ناب است.  در عین حال لازم است به تفاوت میان عمل ایده لوژیک و واکنش غیر ایده لوژیک توجه کنیم و آنها را یکی ندانیم.

خانواده عقاید سیاسی خود را به کودکان تحمیل میکند- مثلا میکوشد بچه را ایران پرست و آریا گرا بار اورد- از طرف
دیگر خانواده میکوشد بچه را ضد این چیزها بار بیاورد.
و هر دو خانواده فکر میکنند به بچه خدمت میکنند در حالیکه نمیدانند این مسایل مربوط به بچه نیست. دنیای کودک و نوجوان دنیای 
تحمیل عقاید به بچه نیست. مسایل سیاسی و فرهنگی مهم و دینی بعد از 18 سالگی میتواند مورد بحث قرار گیرند. تا 18 سالگی
امکانات فولکلور و موسیقی و مطالب انسانی و علمی، بدون خط کشی بین آدمها، میتواند برای بچه فراهم شود. که طبق علاقه ی خودش به کند وکاو پردازد. خانواد-ه معلم -محیط یاور کودک و نوجوان اند که شناخت علمی و احساس انسانی به آدمها- به زیباتی طبیعت و حیوانات و زندگی را در جهان به او نشان دهند تا توانایی انتخاب بین اینها و غیر آنها را کسب کند.
بچه را آریاچی یا ترک چی و یا غیره بار آوردن جنایت است. و راسیسم ناب.

کشتار مونیخ بدون هدفِ سیاسی - نه راسیسم ، نه مذهب- انجام گرفته. جهت کشتار همه. یا جنون آمیز. ولی از گرایشات شدید ناسیونالیستی عمل کننده خبر میدهند. که علل آن میتواند چنین چیزهایی باشند:
مشکل روانی- عدم تحمل زندگی- عدم یافتن راه حل درست مشکلات- تحت تأثیر بازیها و فیلمهای کشتار بودن- و اعمال کشتار در جامعه- مانند کشتارهای داعش و - آندرس برینگ برویک- کشتار دانش آموزان در کشورهای مختلف و غیره. تحت تأثیر تبعیض موجود در جامعه ی آلمان-برخوردهای راسیستی محیط ( که نمونه اش را ناشناس در گفت و گو با علی به نمایش گذاشته» است.
این مشکلات و برخورد های « هیستریک و راسیستی» موجود در جامعه- علی را به عمل جنون آمیز، قتل همه سوق داد. 
او نتوانست راه مبارزه ی درست با مشکلات را پیدا کند. که همانا «مبارزه ی دموکراتیک جمعی و سیاسی و مسالمت آمیز و حقوق بشری بود ». که دفاع از حقوق تبعیض دیدگان و بهره کشی شدگان را هدف انسانی خود قرار داده است.

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی از آنجایی که شما به مسائل کارگری علاقمند تشریف دارید و ایراد نا آگانه از حرکت ملی آذربایجان میگرفتی که حرکت ملی آذربایجان از حقوق کارگران دفاع نمی کنند این فیلم جهت اطلاع تو و تمام ناسیونال ـشونیستها پخش میشود که حرکت ملی آذربایجان در اعتصاب کارگران کارخانه ترانسفو زنجان شرکت فعال داسته فیلم مربوطه https://www.youtube.com/watch?v=KuLbKDz66rI
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بله عزیز ،
- درست است . در حکومت تقریبا هزار ساله ی ترکان در ایران سیاست « ستم زبانی» به خلقها روا داشته نشده است. فقط به خودمان ستم کرده ایم. که از تولید آثار مکتوب به زبان ترکی سخت غفلت نموده ایم. و حالا چوب اش را میخوریم.
لازم است درک کنیم « دیگر بس است» .

- در مورد اردوغان، من هیچ نفرتی به هیچ انسانی ندارم.
اینجا شخص او و حتی سیاست اش مورد بحث من نیست.
بل موضوع، گرایش و « پرستش» است . پرستش سیاست یک شخص یا یک کشور. که به درد ما نمیخورد. چه مثبت باشد و چه منفی.
فرد آزادیخواه همیشه در موضع « اعتراض» قرار دارد. حتی در موضع اعتراض بخود.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب ائلیارعزیز
توجه شمارا به دو مورد زیرجلب می کنم :
1- درطول تاریح دیده نشده است ترک راسیسم نژادپرست باشند نداریم درعملکرد پادشاهان ترک درایران ودرقرنهای گدشته نژادپرستی نمی بینیم ویا شما ازاردوغان به نفرت نام می برید بلی اویک مذهبی است ومن از مذهبی که به سیاست دخالت متنفرم ولی پدراقتصاد نوین ترکیه اوست واوست بایک پیام تلفنی مردم به جنگ تانکها فرستاد واوست به کردهای دست به عملیاتی انتحاری می زنند tv24ساعت دادو نمایند درمجلس دارند ایکاش اوبه جای رفسنجانی وخاتمی درایران حاکم بود.
2-فارس راسیسم به هیچ کس رحم نمی کند چه برسد که او ترک هم باشد ببینید سرنوشت هویدا، رحیمی را نگاه کن شاه تمام جنایت خود رابه گردن آنها انداخت ولی مردم قبول نکردند شاه حتی موقع فرارآنها را آزادنکرد تااینکه خلخالی آنها را کشت به خلخالی اول می گفتند آیت الله ولی درآخر به جای آیت الله خلخالی خر خالی می گفتند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دستگیری بیش از ده نفر در جریان اعتراضات ضد نژادپرستی در خوی ــ اسامی دستگیر شدگان

Cümə, 28.07.2016 11:36

در اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان و فعالین مدنی خوی، بیش از ۱۰ نفر توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران دستگیر شدند.
بنا به گزارش رسیده به گوناز تی وی، در اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان و فعالین مدنی خوی در رابطه با توهین نژادپرستانه نشریه طرح نو به تورک‌ها، عصر روز پنجشنبه ۷ مرداد سال ۱۳۹۵ با دخالت خشونت آمیز نیروهای انتظامی شهر خوی، منجر به دستگیری و زخمی شدن بیش از ده تن از معترضین این شهر شد.

سلمان عراقی، واحید صفری، سعید ورمزیار، هادی عباس‌زاده، حسین بوستانچی و حسین کاظم‌لویی شش فعال مدنی آزربایجانی هستند که در میان دستگیرشدگان دیده می شوند .

سلمان عراقی و حسین بوستانچی دو فعال آزربایجانی در حین دستگیری‌ بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
فارسی شکر است بقول جمالزاده . فارسی قوم و ملت و نزاد نیست بلکه یک زبان غالب و اکثریت در ایران است . در ایران کسی نمی گوید فارس است بلکه اسم استان و ولایت خودرا میگیوید یا میگوید ایرانی است . تجزیه طلبان آذری بدلبل کینه قومی و نادانی اجتماعی و بی خبری از جامعه و جغرافیای ایران و برای اینکه از ابهت دشمن خود بکاهند و برای فریب خود و دیگران و برای جرئت دادن بخود ، بجای نام ایران و ایرانی ، سراغ فارس و فارسی رفته اند که در ایران موجب خنده مرغابی ها میشود . از 35 استان فعلی ایران ، 30 استان آن با یکی از لهجه های زبان فارسی حرف میزنند مثلا لرها بخایاریها کرمانیها مشهدیها خراسانیها اصفهانیها شیرازیها فارسها گیلانیها مازندرانیها ایلامیها سیستانیها خوزستانیها بوشهریها یزدیها و الا آخر . سایت گلوبال اگر لابی تجزیه طلبان آذری نیست باید یک نقشه جغرافیایی ایران را در بالای خود نصب کند تا پان ترک
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منظورم برای فارسها اینه که فارسیسم راسیسم است. و راه همزیستی « برابری و آزادی » ست.
و میدانم که این سخن بین آنها گوش شنوایی ندارد. از اینرو انتظاری ندارم که راه خود را کنار بگذارند.

منظورم برای ترکها اینه که نه تنها افراط گرایی درست نیست بلکه افراط گرایی همان ایده لوژی ترکیسم است .
و ادامه اش آتا ترک گرایی و اردوغان گرایی و ترکیه پرستی ووو است. که به راسیسم ختم میشود.
و راه مبارزه ی جنبش حق طلبی این نیست و مبارزه ی رفع تبعیض و تعیین سرنوشت جمعی را به شکست کشیدن است.
منظورم اینه که این راه راه شکست است.
از ترکیسم هم انتظار ندارم به نقدها توجه کند. که گوشش بدهکار این حرفها نیست.
اما از مبارزه ی حق طلبی آذربایجان انتظار دارم در مقابل فارسیسم و ترکیسم - از ایده ها و راه خود فاع کند.
عملا و نظرا نشان دهد این بیراهه ها ربطی به « برابری و آزادی و عدالت خواهی» ندارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
البته منظور اقای ائلیار این است که افراط گرایی نشود هم از طرف فارسها و هم از طرف ترکها.
ولی فارسی که تمام امکانات کشور در اختیار اوست کوشش به این حرفها بدهکار نیست اینطور نوشته جات فقط تورکها را تضعیف می کند و هیچ تاثیری برای فارس ندارد. نباید زیاد به این بحث وقت گذاشت
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آزاد شما که خود تلخی پیشه کرده ای و از خواب ناز بیدار شده ای چکار میکنی؟
شعار مرگ برفارس سرمیدهی؟ ...
شعار" فاس دیلی-ایت دیلی" سرمیدهی؟ ...
یا شعار رهبر فقط اردوغان - تجویز میکنی؟ یا مثل اردوغان دستور آزمایش خون آ.ائلیار میدهی که ترک بودنش را معلوم کنی و راه نژاد پرستی خود را؟
خوشحال میشوم ببینم شما واقعا چکار میکنی؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اینطور نشه که، طوری بشه که، اسلام خدای نکرده طوری پیاده بشه که، صلاح نشه ! و آن طوری بشه که، امام و امت، صلوات الله علیه، راضی نشه!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار! زیاد برای پانفارسها خود شیرینی نکن. با این کارها کسی روی دوشت درجه نخواهد زد! اگر فکر میکنی از مانقورد ها جلو خواهی زد کاملا در اشتباهی. با این گوشزد خواستم تلنگری بخوری، بلکه از خواب .... بیدار شوی!
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستان عزیز، موضوع مقاله « مقایسه ی برخورد دو ناسیونالیسم فارس و ترک- در رابطه با آریا گرایی و ترکیسم» نیست. و جایی هم چنین مقایسه ای صورت نگرفته. برای بررسی این موضوع لازم است حداقل « تاریخچه ی رفتار و برخورد دو ناسیونالیسم» را در قرن اخیر کندوکاو کنیم و نمونه بیاوریم.
موضوع این مقاله « اخطاری ست» که رخداد مونیخ به ما اهالی ایران میدهد و همانطور که نوشته ام :

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
لطفا خبر را انتشار دهید :

دعوت به تجمع مسالمت‌آمیز در شهرهای آزربایجان‌جنوبی و تهران
فعالین ملی-مدنی آزربایجان‌جنوبی به دلیل توهین نژادپرستانه "طرح نو" به ملت تورک برای واکنش به این روزنامه از مردم برای حضور در تجمعات مسالمت‌آمیز اعتراضی دعوت به عمل آورده‌اند.

طبق فراخوان‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و برخی از سایت‌های حرکت ملی انتشار یافته، فعالین ملی حرکت ملی آزربایجان جنوبی برای روز پنجشنبه هفتم تیر در شهرهای آزربایجان و همچنین در شهر تهران مردم را به شرکت در تظاهرات‌های مسالمتآمیز ضدنژادپرستی دعوت کرده‌اند.

به دلیل توهین روزنامه "طرح نو" به ملت تورک و همچنین زنان، انتظار میرود که فعالین حقوق زنان نیز در این تجمعات اعتراضی در کنار ملت تورک قرار گیرند.

این فراخوان به‌صورت مستقل از سوی فعالین ملی انتشار یافته و هنوز تشکیلات‌های آزربایجانی بیانیه‌ای رسمی درخصوص حمایت و یا

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب آقای علی واقعی با سلام . کار اقای آائلیار همیشه میان دو صندلی نشستن است . پانی که از دیدگاه ایشان در اعتراض به برنانه "فتیله " هنوز در زندان است و پان دیگر باز از دیدگاه ایشان مجریه برنامه فتیله جایزه مطبوعاتی از طرف رژیم گرفت .
اگر انتظار مقایسه منصفانه و منطقی دارید این اشتباه شماست . با تشکر

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ائلیار! شما که بنظر خودت اینهمه اهل تحقیق و کنگاش هستی، و میخواهی حقیقت روشن شود، و مردم ماهیت کسانی را که نژاد پرستی را در جغرافیای موسوم به ایران تبلیغ میکنند، بشناسند، التفات بفرما برای آگاهی خوانندگان سایت! توهینهای نژاد پرستانه و نفرت انگیز پانفارس ها را نسبت به مردم آذربایجان که مدام با تکرار " تورک خر" در استادیوم های فوتبال و حتا از رادیو تلویزیون راسیستی رژیم اسلامی فارس پخش میشود را، در سایت ایرانگلوبال قرار بده، تا خوانندگان از نژاد پرستی و تمدن والای شاهنامه خوانهای پانفارسیسم آگاه شوند. در ویدئوی حاضر فقط به عربها توهین میشود. پس کو ویدئو هائی که به مردم تورک آزربایحان توهین و ناسزا گفته میشود؟! یادت رفته آنها را در سایت قرار دهی؟!


عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در کنار هم گذاشتن دو یوتوب نهایت بی انصافی و بی عدالتی است یعنی هیچ فرقی بین تجاوزگر و کسی که از درد تجاوز به خود می پیچد و هر چه از دهانش بر می آید و نثار متجاوز می کند نیست.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
علی واقعی عزیز،
نه شعار ها را مقایسه نمیکنم، بل نشان میدهم جامعه ی ما هر دو شعار را دارد . و آنها به زیان انسان جامعه ی ماست. چکار میتوان کرد؟
من راه حل خود را نشان داده ام. دیگران هم میتوانند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اسامه این تورک اغلی اصلا ترک نیست به احتمال زیاد یک عرب یا یکی وابسته به وهابیهاست که تنها از پتانسیل ترک ها میخواهند استفاده کنند برای به آشوب کشاندن ایران
در ضمن این ترکها حتی نمی دانند واژه ترک لفظی توهین آمیز بوده که ایرانیان برای دشمنانشان بکار می برند در ضمن همینها اگر به ترکیه بروند و عربده ی هارای هارای من تورکم سر بدهند آنها می گویند نه شما آذری هستید ما ترکیم!!
اما برای حل موضوع قوم گرایی باید از مهاجرت استفاده کرد یعنی باید تمام مهاجران خارجی را به غرب کشور بویژه آذربایجان گسیل کرد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اولین ویدئو از اعتراضات خیابانی تورک های آزربایجان جنوبی در تبریز و اورمو علیه راسیسم فارس هارای هارای من تورکم Oğuz TV - facebook.com

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سوپر شونیست آقای موحدی اولا حرکت‌ ملی آذربایجان از همان اولش در کنار کارگران آغ دره بوده منتها شونیزیم فارس چشم دیدن ندارد و حالا یک عقب مانده ارتجاعی شونیزیم میخواهد به حرکت‌ ملی آذربایجان درس مبارزه دهد این هم از عجایب روزگار است و این از شگرد مجاهدین خلق میباشد که از سفره صدام و حالا از سفره شیخ های عربستان شکم را پر میکنند و اسمش را مبارزه بارژیم گذسته اند
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مسئله ی مهمی که در شرایط حاضر، در منطقه و جهان ما ، ضرورست مورد توجه عمیق واقع شود اینه که:
از آواخر دوره ی جنگ سرد انسان در زندگی خود با روند فکری عقب گردی، « مذهب سیاسی، ناسیونالیسم، راسیسم » ، رو برو شده است که به سوی فاشیسم میرود. به جای پیشروی به طرف « انسانگرایی و برابری و آزادی ».

دیاگرام پروسه ی فکری بشر از یونان باستان تا کنون با نقاط « پویایی-ایستایی- پسروی- پویایی » مشخص میشود و یک خط زیگزاکی را نشان میدهد. اکنون در شرایط و نقطه ی « پسروی» هستیم.
که با پدیده یی مثل « مذهب سیاسی، ناسیونالیسم، راسیسم ، فاشیسم»، درگیریم و نمیدانیم از میان آنها چگونه راه خود را به سوی
« انسانگرایی و برابری و آزادی » بگشاییم. اما آنچه واضح است راه بشر، « پسروی» و ایستایی در آن نیست.
شاید توجه به نقطه ایکه در آن قرار داریم یاری کند به سوی گذر ازآن پیشرویم.
تصویر آ. ائلیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
پاسخ سئوال
چرا در نوشته هایم موضوع از زاویه های گوناگون مطرح میشود، اینه که :
- برای نوشتن هیچ قید و بندی نیست. نویسنده آزاد است هر طور دوست داشت بنویسد. نمیشود گفت آنجا و اینجا قدغن است و تو باید این چنین و آن چنین بنویسی. کسی که این را متوجه نیست و برای نویسنده دیوار میکشد، و ممنوعیت درست میکند دارد او را به سانسور اندیشه وا میدارد. کار او ایجاد استبداد و دیکتاتوری و خفقان است. به خاطر آن است که او خطی میاندیسد و میخواهد خط خود را از نقد دور کند.

- دیگر اینکه چرا زاویه های مختلف مطرح میشود؟
به خاطر متد علمی ست که به کار برده میشود؛ و آن اینه که :
برای شناخت حقیقت نسبی، متد علمی، موضوع و پدیده را " از زاویه های مختلف" مورد توجه قرار میدهد. و نویسنده مجبور است
جوانب گوناگون را در نظر گیرد و بگوید چه به چیست.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب انتی راسیزم متقلب
طبق معمول همیشه یک جمله که هیچ ربطی به مقاله ندارد

من از تو خواستم به گیلکی بنویسی رفتی یک جمله نوشتی درباره گیلک و فارس و بلوچ و لر که اینها ایرانی هستند این جمله کجای مقاله است
من هم میتونم به زبان چینی یک جمله بنویسم بعد هم بگویم بفرما جناب تورک :
民主鬥爭是集體奮鬥糾正問題。
捍衛的歧視和剝削人的受害者的權利,政治和和平的人權設立這些目標。

چرا به خط فارسی ننوشتی اول اش را به خط فارسی بقیه را به یک خط دیگه مثل زمانی که برا اثبات بلوچ بودن دست و پا میزدی یه جمله به خط فارسی بقیه را کپی پیست از یک سایت بلوچی به خط اردو
به نظرات پیدا کردن یک گیلک تو شبکه های اجتماعی که برای من ترجمه کند این اندازه مشکل است
شباهت نویسی و ارتقاع این جانب از اسامه بن زابلی به اسامه بن لادن را هم به خودام تبریک میگویم جناب یکنفر یا بامسی یا....
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به یوسف آذربایجان
تجمع و مبارزه ای که آخوندهای حاکم را هدف قرار ندهد مفت نمی ارزد و ارزشی ندارد. رژیم جمهوری اسلامی، از فعالیتهای قوم پرستانه و طایفه گرانۀ شما ککش هم نمی گزد و ترسی ندارد. فعالیتهای قوم پرستانه وطایفه گرانۀ شما سمت و سوی مبارزاتی ندارد
و آخوندهای حاکم بر ایران را هدف قرار نمی دهد.
چرا زمانی که کارگران معدن "آق دره" را شلاق زدند شماها ساکت بودید و دعوت به تجمع و اعتراض نکردید؟!

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-آقای مجددی عزیز؛مثل اینکه شماازترکیب جمعیتی ایران اصلاخبرندارید؟مگرکسی که گیلانی است نمیتواندتورک باشد. یااگرلرستانی است ؛نمی تواندتورک باشد؟یااگرکسی استان چهارمحال بختیاری است نمی تواندتورک باشد.
جهت اطلاع شمابایدعرض کنم ؛عرصه جغرافیای ایران درهمه جاوهمه نقاط ایران مربوط به یکی ازملل ایران یعنی تورکان است.ازخوراسان بگیرتامازندران.ازگیلان بگیرتاترکمن صحرا.ازچهارمحال بگیرتاکوردستان.
عزیزدلم تورکمن ها وخلج ها وقزاق ها وازبک ها وتورکان آزربایجان همه تورک هستند.اگریک هفته پیش میگفتیم که درچهارمحال بختیاری ویادربوشهرتورکان ازملل بومی منطقه هستند؛همه همفکران شماحمله کرده ومارادروغگومعرفی میکردند.ولی جنگ مردم بلداچی درچهارمحال ثابت کرد؛که تورکان درآن منطقه یکی ازملل ساکن است.
آقای مجددی من خودم لاقل پنج نسلم درگیلان زندگی کرده وقبل ازآن رانتوانستم جستجوکنم .برای اطلاع شمابایدبگویم که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
خبر فوری امروز ۵ مرداد از ساعت 19 به وقت تبریز و اورمیه در اعتراض به توهین روزنامه طرح نو تظاهرات اعتراضی در شهرهای تبریز و اورمیه ترتیب داده شده آدرس
تبریز : راسته کوچه به طرف استانداری
اورمیه : چهار راه عطائی به طرف میدان ایالت.
لطفا در پخش خبر کمک کنید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
گزارش از تبریز: حضور گسترده ی نیروهای یگان ویژه در پی اعتراضات مردمی به اهانت روزنامه ی "طرح نو"
دوشنبه ۰۴ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۵۴ | چاپ
آذوح: در پی گسترده تر شدن اعتراضات مردمی نسبت به اهانت روزنامه ی "طرح نو" به ملت ترک، فضای تبریز از روز گذشته امنیتی شده است.

به گزارش آذوح در پی احتمال بروز اعتراضات مردمی بسیاری از خیابانهای شهر تبریز و میادین اصلی این شهر در روز گذشته شاهد حضور پرشمار ماموران یگان ویژه و نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات بود.

از سوی دیگر از ترس گسترده تر شدن دامنه ی این اعتراضات، بسیاری از نهادهای حکومتی و مراجع انتظامی وارد عمل شده و از لزوم برخورد قاطع با اهانت کنندگان به ملت ترک سخن گفته اند.

مدیرمسئول روزنامه طرح نو با بیان اینکه ما اشتباه خود را می‌پذیریم و از مردم عذرخواهی می‌کنیم، اظهار داشت: زمانی که این روزنامه به تکثیر رسید بنده در تبریز حضور نداشتم و

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اقای ائلیار شما شعار هواداران تراختور را با نژادپرستان اریایی با هم مقایسه می کنید؟
این غیرمنصفانه و غیر منطقی است

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر رجب اردوغان در ترکیه دل درد بگیرد صدها مقاله و تفسیر در موردش می نویسید ولی تا نوبت کشور خود و هموطن خود می رسد سکوت می کنید و بقیه را هم به سکوت دعوت می کنید. در هر جشنی و گردهمایی در مورد موفقیت ایرانیان در خارج ، از اینکه همه دکتر پروفسور و اصلا ناسا و تمام مراکز علمی دنیا بدست ایرانیان یا فارسها می گردد صحبت می کنید، و در نهایت با تعریف جوکهای یه ترکه بود یا یه رشتیه بود به خانه هایتان تشریف می برید، آنوقت انتظار ندارید که از این فرهنگ خود بزرگ بین آریایی هند اروپایی افرادی مثل سنبلعلی دیویدیان تولید نکند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بفرما جناب اسامه بن لادن:
Herî mezin û bi jan herî xerab û nexweş bi xewnereşkan û Gilanis û Lvrha Ereb û Baluchis li Îranê Persan in.
Ne tenê Tirk in

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من فکر کنم " آنتی راسیسم" و " دیرنج امیلنی " یکی هستند . او یک آذری تجزیه طلب ضد ایرانی و ضد فارس است که گویا در عمرش یکبار خارج از دهکده خودش در مراغه و زندگی در اسکاتلند ، با هیچ ایرانی فارسی زبانی تماس نداشته چون چیزهایی را که اینجا مینویسد شباهت به ایلین های افسانه های هندی یونانی دارند . اینها را باید بعد از دستگیری در حکومت آینده به اردوگاههای کار و آشنایی با ایران و ایرانی فرستاد وگرنه حاضرند مثل داعش سنی ، ایرانیان شیعه را با بمب هیدروژنی نابود کنند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای جلال جنابعالی حق داری نوشته های آقای ائلیار را مورد انتقاد و نقد و بررسی قرار دهی ولی کسی حق ندارد به دیگری تعین و تکلیف کند که در این مورد بنویس ویا ننویس ویا در آن مورد مقاله یا نوشته ای را انتشار بده و یا نده و اگر نوشته ها ی آقای ائلیار بنفع رژیم جنایتکار بود آنوقت مسئله عوض میشد مثل بعضی ها که از سایت آذری ها که وابسته به اطلاعات سپاه است ویا دیگر مطبوعات رژیم نوشته میاورند و در این سایت انتشار میدهند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب انتی راسیزم (یکنفر) میشود دو پاراگراف اول همین مقاله را به زبان شیرین گیلکی برای خوانندگان بنویسید تا همین کیانوش توکلی قضاوت کند که شما گیلکی هستی یا بقیه را دراز گوش فرض کرده ای مثل همیشه

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به عنوان یک گیلانی می گویم:
بزرگترین و دردناکترین و هولناکترین کابوس فارسها در ایران عربها و گیلانیها و لورها و بلوچها نیستند.
بلکه فقط و فقط ترکها هستند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ائلیار عزیز،
هشدار شما بسیار بجاست و همچنان باید بکوشید تا این حقیقت غم انگیز از این هم بیشتر آشکار شود. برای جلوگیری از این افراط گری ها باید کار موریانه وار فکری کرد. باید با حوصله نشان داد که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این جناب الیار هم ول کن نیست مثل ولی فقە و مکارم شیرازی در هر مورد و مسئلەای باید امت ایران گلوبال را با کامنت های نیم متریش ارشاد کند در هر موردی متخصص و اچار فرانسە در مورد زبان . در مورد روانشناسی ، در مورد سیاست ، در مورد اقتصاد در مورد احزاب ، انگار دیگران اینجا کودکان مهد کودک هستند و ایشان مدام باید بە چپ چپ بە راست راست و ارشاد کنند خودش برای خودش قطعنامە صادر میکند و بیانەهای یک نفری برای انقلاب مینویسد خودش برای خودش رهبر کنگرەی مبارزات مدنی آذربایجان شما بخوانید پان تورک جهانی اعلامیە مینویسد در مورد زبان سومری هفتەها در این صفحە زبان شناس شد در مورد کنگرەی مبارزات آذربایجان مدتها بیانیە پشت سر هم بیانیە صادر کرد