اتحاد بی نظیر کارکنان ترانسفوی زنجان در تقابل با کهریزکیان

شعار چهاردهمین روز اعتراض و خواسته کارکنان ایران ترانسفو بازگشت به کار شورا و همکاران اخراج شده بود. اتحاد کارکنان رژیم را مجبور به آزاد کردن کارکنان دستگیر شده نمود اما هنوز حکم اخراجشان باطل نشده است. شجاعت کارکنان در تقابل با سرداران خونخوار سپاه که خواهان واگذاری یک سوم کارخانه تولید ترانسفورماتور به سردار مومنی هستند ستودنیست. استاندار کهریزکی زنجان,علیرغم تداوم اعتراضات یکپارجه کارکنان , همچنان خواهان خصوصی سازی کارخانه (بخوانید واگذاری مفت به اعوان و انصارشان) می باشد.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: