بختیار و ما

بختیار احتمالا با خواست کردها قرابتی نداشت، اما سرکوب بیرحمانه کردستان به بهانه های واهی، و در واقع بخاطر اینکه خلق کرد هرگز«انقلاب اسلامی» خمینی و تعالیم و فرهنگ و متدهای آن را نپذیرفت، تحریک عوامفریبانه مذهبی و گسیل هزاران نفر بیخبر و مسحور آماده به قتل کردها، اعدامهای فوری و بی محاکمه و به راه انداختن کشتارهای جمعی در مناطق روستائی را به احتمال قوی تجربه نمیکردیم.

بیست و پنج سال قبل، در دیروزش، تروریستهای جمهوری اسلامی در خانه خود او در پاریس دکتر شاپور بختیار، یکی از سرسختترین و روشنبینترین مخالفان رژیم، را به وضع فجیعی به قتل رساندند. دولت مستعجل او سی و هفت روز بیشتر طول نکشید اما بدون شک مثبت تر از همه سی و هفت سال عمر رژیم جمهوری اسلامی و بدون هیج کدام از پلیدی های آن بود. اقدامات او از آزادی کامل مطبوعات گرفته، که دیگر هیچوقت تکرار نشد، و انحلال ساواک و آزادی زندانیان سیاسی، که خیلی هاشان را نظام اسلامی دوباره گرفت و زندانی کرد و حتی به قتل رساند، تا هشدارهای بجائی که در باره خطرناکتر بودن دیکتاتوری نعلین از دیکتاتوری پوتین داد و ناشنیده ماند، هیجکدام با مرگ او جایگاه خود را در تاریخ از دست نخواهند داد.

«اگر»های تاریخی فرضیاتی غیرقابل اثباتند، اما به احتمال بسیار زیاد «اگر» چرخ انقلاب ایران در برج بختیار قراری میگرفت، ما کشتار و سلاخی سبعانه هزاران مبارز فرهیخته و دهها هزار نفر از جوانان پرشور، درهم کوبیدن جنبش کارگری و کشتار فعالان کارگری، نابود کردن خشن مطبوعات آزاد، سرکوب وحشیانه و به عقب راندن تاریخی زنان، محو کردن آزادیهای سیاسی و مدنی و فردی و به قهقرا بردن جامعه مدنی ایران و از کف دادن فرصتهای تاریخی برای رشد شتابان اقتصادی و خارج شدن کامل ایران از مدار توسعه نیافتگی و اینهمه فساد و فحشا و اعتیاد و انحطاط را از سر نمیگذراندیم.

بختیار احتمالا با خواست کردها قرابتی نداشت، اما سرکوب بیرحمانه کردستان به بهانه های واهی، و در واقع بخاطر اینکه خلق کرد هرگز«انقلاب اسلامی» خمینی و تعالیم و فرهنگ و متدهای آن را نپذیرفت، تحریک عوامفریبانه مذهبی و گسیل هزاران نفر بیخبر و مسحور آماده به قتل کردها، اعدامهای فوری و بی محاکمه و به راه انداختن کشتارهای جمعی در مناطق روستائی را به احتمال قوی تجربه نمیکردیم. با کسی که مبانی آزادیخواهی و حقوق بشر را اصولا قبول دارد ولی خواست شما را نمی پذیرد، میشود نشست و گفتگو کرد، میتوان حتی او را به نیروی جنبش مردمی به چالش و به سازش کشید، اما چه قیاس با کسی که حقوق بشر را «محاربه با خدا» میداند و بکلی در سپهری بیگانه با دموکراسی و آزادی و حقوق بشر سیر میکند و ازامام زمان معذرت میخواهد که چرا زودتر و گسترده تر به اعدامها و کشتارها دست نزده است؟

این حرفها را در سالهای اخیر خیلی ها، رسمی و غیررسمی، از من شنیده اند، اما سابقه آن به خیلی پیشتر، و آنهم نه فقط به من، برمیگردد. در حاشیه نشست کمیته مرکزی کومه له در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲، در جوار کنگره سوم کومه له که در دره «برده سور« برگزلر شد، این بحثها بین رهبری ما مطرح شد. کومه له حزبی چپ و انقلابی و در آن مقطع درگیر سرسختانه ترین و گسترده ترین مقاومت مسلحانه علیه رژیم جمهوری اسلامی هم بود، اما در عین حال دارای تفکری واقعگرا، خلاق و غیردگماتیک بود و این نوع بحثها در رهبری آن، بر خلاف اکثریت چپ آن دوران، به هیچ وجه تابو نبود.

باری، به بختیار ادای احترام میکنم.

انتشار از: 

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
........... با نام دیگران کامنت نگذار. .... شاهنشاهی و رضا میر پنچ پالانی.
شاهم مرد و بختیار هم مرد این ارزوی همه بود. ای کاش سر شاه هم بلای بختیار را می اوردن. چقدر لذت می بردم
شاه مرد زنده شاه. بختیار مرد زنده باد بختیار

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
درود بر روان دکتر شاپور بختیار. بزرگترین اشتباه بختیار این بود که شاه را مجبور به خروج از ایران کرد. اگر شاه از ایران خارج نمیشد، شالوده ارتش از هم نمیپاشید و خمینی جرات آمدن به ایران نداشت و ما حالا روزگار بهتری داشتیم.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
روز سه شنبه دولت ایران 42-34 کرد سنی را بجرم وهابی اعدام کرد . در ترکیه کودتای فتح الله و ضد کودتای رجب طیب تا کنون موجب قتل 1000-300 نفر شده است . تجزبه طلبان آذری این سایت ،هنوز کوشش میکنند از موضوع علی سنبلی استفاده راسیستی ضد ایرانی نموده ، و قتل و جنایت دو دولت خودی یعنی ترکیه و ایران را ماستمالی کنند و حواس مردم را از جنایت رژیم ها منحرف کنند . خلاف مبارزه خلقهای دیگر ایران با حکومت گران ، در راه رهایی و آزادی ، آذری ها مبارزه راسیستی و نژادگرایانه علیه مردم ایران را به پیش میبرند و نه مبارزه علیه دولت دیکتاتوری حاکم را . این روش جنایت آمیز آنان از سیاست آخوندی ، ناجوانمرده تر و خیانت آمیز تر و فراموش نشدنی تر است . اینها الفبای سیاست و آزادی و مبارزه را هنوز نمی دانند و میخواهند با عمده کردن خون و نژاد و زمین و تنفر راسیستی ضد بشری در خدمت دول بیگانه و ستون پنجم اسرائیل شوند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در مقایسه بین افرادی مانند خمینی و کیانوری و رجوی متوجه میشویم که هر سه این افراد مدال خیانت و جنایت را بر سینه دارند و هر سه این مزدوران وابسته به مسکو و صدام و ان یاوه گوی بیابانی عرب هستند . اگر بختیار بد بود چرا این همه چپی و توده ای به مسکو و چین و کره نرفتند و سر از غرب در اوردند ؟ جریان چپ اساسن دروغگو ضد ملی و ضد ایرانی است و در انتظار فرصت برای کودتا است. بختیار بد ولی شما چپها چه ارمغانی برای ایران دارید ؟
همین حزب توده قاسملورا در روزنامه مردم عامل سیاه معرفی کرد.چپ بهتر است تا صد سال اینده سکوت کند و کار نامه ننگین خود را باز خوانی کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
بختیار ان موقع این حرفهارا می زد که هیچ امیدی برای حکومت شاهنشاهی نمانده بود. اگر قرار فقط بر گفتن باشد در همان زمان حرفهای خمینی مترقی تر از بختیار بود. مگر خمینی به خبرنگار در فرانسه نگفت که رژیمی مثل همین فرانسه در ایران دایر می کنیم؟ چه تضمینی برای پیاده کردن گفته های بختیار وجود داشت؟ بختیار یکی از موئثرترین افراد در تحریک صدام برای جنگ با ایران بود. فراموش نکنید انهایی که شاه و بختیار را بردن همانها بودن که خمینی و جمهوری اسلامی را اوردند و الان هم اگر بخواهند بدون شلیک یک تیر هوایی جمهوری اسلامی را می برند. پس جنایت های جمهوری اسلامی نباید جنایتهای شاهنشاهی را کم اهمیت جلوه دهد. والبته ناپخته بودن مسئولان کردستان را هم در ان زمان نباید نادیده گرفت.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
نقل است که شادروان بختیار گفته است که خود مختاری برای ایران و ازادی برای کردستان .واقعیت این است که جریانات چپ و توده ای و تجزیه طلب قرابتی با ازادی و میهنپرستی نداشته و ندارند. حزب توده حزب طراز نوین خود عملدار مبارزه با ازادی و حکومت قانون بود و اکنون جیره خوار غرب امپریالیستی روزگار سپری میکند.