«صفحه شما»

اصل مطلب: 

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
تأسیس دولت پهلوی سرآغاز تاریخ مدرن ایران است، جمشید فاروقی
yaradiciliq
"" عواقب وحشتناک ناتوانی‌ جامعه شناسی‌، در تجزیه و تحلیل تحولات و پدیده‌های اجتماعی "" جامعه همان عایدات مفت است و عایدات مفت نفت، همان جامعه است و بدین جهت ما مدرنیزم را مدیون پهلوی هستیم ""، "" مدرنیزم همان عایدات مفت نفت است و عایدات مفت نفت، همان مدرنیزم است و بدین جهت ما مدیون پهلوی هستیم ""، این در حالیست که جوامع پیرامونی و جوامع پیشرفته، قرنهاست ثابت کرده ا‌ند "" جامعه همان کار افرینی است و کار آفرینی همان جامعه است "". و بدین شکل است وقتیکه افراد ما، بدون داشتن توان ذهنی‌ لازم، در خارج می‌‌روند جامعه شناسی‌ می‌‌خوانند بعد از مدتی‌ می‌‌افتند دنبال پ.ک.ک. و رژاوا و پهلوی و حمله‌ به پیشرفته‌ترین جوامع خاورمیانه، همان تورکیه و جمهوری آزربایجان شمالی‌، تبدیل به تکلیف زندگی‌ اینها می‌‌شود. و "" استنباط و درک جامعه از تحولات دنیا، بازیچه هوس‌ها و امیال این جامعه شناس‌های تحصیل کرده خارج
به علی سعادت
چرا پان ترکهایی مانند سازاخ و لاچین و ...ولایی ، در این سایت بجای پرداختن به سیاست و فاشیسم آخوندی، مبشر تنفر قومی راسیستی شونیستی، علیه فارس و ایرانی و کرد و ازمنی و..... هستند ؟ !
چرا تجزیه طلبان آذری در این سایت ، هیچگاه به اسلام و آخوند و سیاست شان نمی پردازند و دشمن آنان زبان فارسی و مردم و تاریخ و فرهنگ ایران است ؟ !
نتیجه ------ شما علی سعادت ... فضای راسیستی ترکی این سایت را هنوز نشناخته ای و فقط نصیجت میفرمایی.
کم بگو ! سنجیده بگو !
نمایندگان سایر اقوام و خلقها و ملتها ، با سیاست شاه و شیخ، مبارزه و افشاگری میکنند. ترکهای تجزیه طلب آذری در این سایت ، علیه مردم ایران ایجاد تنفر نژادی و جعل و تحریف و دروغ می نمایند.
غالب اینها همکاران نظام فعلی و پیشین بوده اند. حالا در سن بازنشستگی و در بهشت امریکا و غرب متوجه علم سیاست و هویت طلبی گردیده اند .
عنوان مقاله: 
عذرخواهی حضوری خواهی کرد.
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ سیدعلی،پس وقتی تازه واردمیدان رقص شدی،بی خودی وبدون آهنگ نرقص که موجب خنده خواهی شد.
بایدعرض کنم ،صغرا،کبرچیدن هادردی رادرمان نمی کند،
شاخه های سیاسی ،درراستای تفکرپان ایرانیستی،پان فارسی دربین سیاسیون روزبروز افزایش می یابد،دریغ ازاینکه فکرعمیقی درایجاداین تشکل هاکنند.
آقای سیدعلی سعادت حدودیک ماهی است ،بادهن دریدگی واردمیدان شده است،هنوزتفکرش رابطورواضح روشن نساخته است.
عذرحواهی هایش دریچه ایی تازه است.ولی درمقابل هتاکی وتوهین هایش دردی رادرمان نمیکند.
مشکل روشنفکران ایران وخصوصا خارج نشین ها عدم درک حاکمان خارجی قدرت های درون ایران است،
مشکل مردم ایران نیز تورک زادگان متوهم وخاین به ملت تورک وکل ملل ایران همین ها میباشد،
این خودفروختگان درلفافه روشنفکروانقلابی همیشه ودرطول مبارزات خود اززمان مدرنیسم خواهی تابه امروزدانسته ویاندانسته
برای دیگران بیگاری کرده
عنوان مقاله: 
امامزاده را آب برد
ترک عوقلابی
شاید هم این پیامی باشد برای شیعه تراشان و نوه های شاه اسمائیل.
عنوان مقاله: 
لاچین وحسادت
علی. سعادت
جنگ مردم.یا مخالفت مردم با رژیم مشخص میباشد اما این جنگ تورک وکرد وفارس چیست.نمیدانم فقط به احتمال عواملی شروع میکنند واتشی بپا میکنند که ما با ان فعلا کاری
نداریم واصلا نداشته اما درست کرده درحالی که مردم گرفتار صدها مشگل در زندگی خود هستند شما دانسته یا ندانسته موجب خوشحالی رژیم هستید چراکه او اعتناعی نمیکند که
کرد هستید یا تورک یا دیگران.انها بادعوای شما کاردارند.تمام
انچه که میگوئید برای توده مردم ناشناخته است کارگری که چندماه حقوق نگرفته سخنان شما را نمیشنود.واگرهم چنین شود پوزخندی میزند ومیگوید برو.بابا توهم وقت گیر اوردی؟
اما جناب نویسنده کامنت شماهم فکر نمیکنی اشتباه میکنی؟
من بررسی نکرده ام که تورکها در قلمرو تمدن مورد اشاره چه
وضعیتی دارند.یا داشته اند.اگر یک تورک با شمای فارس زبان
مخالف است دلیل نمیشودکه تورکها در قلمرو این گذشته وتمدن
بوده یا نبوده اند .شما براساس
.
عنوان مقاله: 
تورک اوغلی
علی. سعادت
اقای تورک اوغلی ببخشید من ندانستم شما چقدر ادم مهمی هستی دستم بشکنه که نوشتم .مرا ببخشید ندانستم سه بارقصدترور شمارا داشته اند من کجا شما کجا بی خبربودم
عذر میخواهم.
عنوان مقاله: 
ایران کشور قزلباشان ترک
حسن بک
خانم ها واقایان محترم .نظام کنونی حاکم بر ایران یک نظام دینی اسلامی برخاسته از کشتار هولناک شاه اسماعیل است . این حقیقت اسلام و ارزوهای شیعه در ایران است .با تنفر وایجاد ترس حقیقت تاریخ عوض نمی‌شود .ایران با شمشیر شاه اسماعیل شیعه شد و پی امد ان همین نظام مفتخواران اخوندی است .تاریخ ترکان واسلام وشیعیان بدون یک دیگر قابل بررسی نیستند . مردان و زنانی کوشش کردند جامعه ایرانی را از زیر اوار ویرانگر اسلام نجات دهند که تا حدی موفق شدند اما بخاطر کج فهمی باسواد ها با شکست روبرو شد .پذیرش حقیقت روح وروان ادمی را هجوم خرافات واوهام وخیالپرستی رها میکند .
عنوان مقاله: 
تأسیس دولت پهلوی سرآغاز تاریخ مدرن ایران است، جمشید فاروقی
yaradiciliq
"" جامعه شناسی‌، مانند ژورنالیزم حرفه ای، محصول دوران مدرن بود "" یک ذهن پرسشگر، نه تنها وامداری شبهه مدرنیسم پهلوی را به صادرات نفت و "" عایدات مفت نفت "" ربط می‌‌دهد بلکه از خود می‌‌پرسد با کدام " ژورنالیزم حرفه ای، جامعه قاجار به جنبش مشروطیت رسید و با کدام ژورنالیزم حرفه ای، پهلوی و لشگر دانش جویان ، معلمان ، دانشگاهیان، به دیدار عکس خمینی در ماه شرفیاب شدند؟ "" واقعیتی غیر قابل انکار بین دو ۲ دوران قاجار با پهلوی "" ، جامعه قاجار ظرفیت پرسشگری و پرسش سازی را دارد، همان پرسش "‌ای اجنبی تو چه داری که من ندارم " عباس میرزا در زمان پهلوی به "‌ای اجنبی من آریا ئی هستم تبدیل شد، و کیست که نداند آریا ئی در تنور همان اجنبی‌ها پخته شده بود تا به هلقوم پهلوی و جامعه فارس وارد کنند. لطفا دقت کنید >> مدرنیت محصول پرسش است در حالی‌ جامعه فارس، بر روی پاسخ بنا شده است >> ایران شهر فارسی‌، بر پای
عنوان مقاله: 
توکجا؟درک این تعفن کجا؟
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ آقای سیدعلی سعادت ،توکجا؟درک تعفن کجا؟
...
وقتی شما حتی تحمل نام های غیرخودی رانداری ،چطورتعفن شناس شده ایی؟
رژیم پالانی با مدیریت کلان سیاسی انگلیس ودیگراستعمارگران غربی بخاطرمنافع خودباقراردادهای استعماری نفتی با چکمه پوشی که سرکارآورد.
دراصل ناسیونالیسم غیرعقلانی وغیرعلمی ونزادپرستی رایکی ازارکان اصلی مستعمرگی درمغزافرادی مثل شماایجادکرد.
هیچ بیراهه نروید،همین چکمه پوش بود،که دست دریک توبره کردن باارباب،مرکزتربیت آخوندهای وطنی راباتخصیص بودجه ومامورکردنآیت الله حایری بنانهاد.
شما... بخواهی باکلمات شایسته خودبتوانی من راازمیدان بدرکنی،
عزیزدلم یک زمانی آقای ناصرکرمی ازمن آدرس خواست،تاداعشیان پان فارس رامامورترورمن کنند.
یک زمانی آقای بهمن موحدی بامدادن این آدرس راگرفت.
یک زمانی
عنوان مقاله: 
تورک اوغلی
علی. سعادت
پرچم داران حرافی وهوچیگری دست بردار نیستند.یکجا چپرا
میکوبید وجای دیگر ازفرزندان ان سخن میگوئید.کسانی که نام
بردیدازفدائیان بوده وابتدای انقلاب به.دلیل فضای ان شرایط
وفضا سازی عوامل رژیم کشته شده ومردم نیز انهارا قبول. داشتند.حقیر تاانجا که یاد دارم معولا در این حوادث خیلیها به
کمک مردم میایند از خودنمایان دولت تا سلبریتی ها که خود این افراد هم.چندسته میباشند.به کمک میایند شرایط شیراز
خیلی بدتر از گلستان است .بگذریم فقط خواستم بگویم چرا
هر کس عطسه ای میزند شما هم سروکله تان پیدا میشود
شما دلتان نسوخته واگر چنین بود نمینشستید با خیال راحت
از چهل سال قبل سخن میگفتید وبه امروز بچسبانید.واز رمان
بگوئید اگر شخص مورد اشاره اهل ان حوالی وسرزمین است.
یک حرفی در غیر اینصورت این فقط بهانه است ویک انتظار
غیر منطقی.که چرا فلانی نیامدوان یکی چرا کاری نکرد.عقل
حکم میکند بعد از بحران این چ
عنوان مقاله: 
تعفن اسلامی
علی. سعادت
من نمیدانم منظور از پامنبری چه کسانی میباشد واگر بحث بر
سر بیانات اخیر سروش.میباشد یا کلا درمورد خمینی مد نظر است .فکر میکنم دراین چهل سال سخن.زیاد گفته شده وصف بندی گروها وادمها.ومخالف یا غیر مخالف نیز مشخص است بهرحال انهاکه داخل هستند یک شرایط دارند وخارج از ایران هم یک شرایط وفضای مجازی نیز نقش خاص خودرا دارد.
این اوضاع چیزجدیدی نیست .وبه گمان من تنها مشگل ما سقوط رژیم است .بی شک بارفتن این طاعون دینهم برای ما
به دیار ابدی میرود واگر مشگلی وجوددارد ان ماهستیم ودراین
خصوص باید چاره جست که متاسفانه خودرا مشغول اختلافها
وبحثهای نه چندان مفید کرده ورژیم از ما تشکر میکند.اگر عمیقا درک کنیم که هر.ثانیه از وجوداین نظام یک ساعت نابودی همراه دارد وانراجدی گرفته باشیم انوقت شاید نجات پیداکنیم.

عنوان مقاله: 
تعفن اسلامی
کیوان
در اینکه دباغ در این سخنرانی ماهیت تعفن باراسلامی خود را به نمایش گذاشت شکی نیست ،اما سخن بر سران گروه از پامنبری های این شیاد است که زبان به اعتراض باز نکردند .چگونه میتوان از جلادی چون خمینی به عنوان انسان نام برد ؟
هزاران انسان والای ایرانی بخاطر عشق به عدالت اجتماعی و پیشرفت میهن قربانی توهمات خرافی یک اخوند بی وطن وضد ایرانی شدند .
اکنون سخن بر سر خمینی نیست بلکه سرچشمه این طاعون قرن‌ها خود محمد ابن عبدالله است که با دروغ وتزویر وریا مردم کشی جهانی را به بربریت کشاند ..
درافشانی سازاخ
این پان ترک مغولزاده بازهم دهنش را باز کرد و درافشانی نمود تا بی منطقی... سیاسی خود را نشان دهد.
انگار وضع عراق و افغانستان و لیبی بهتر از ایران بود که مورد حمله امریکا قرار گرفت.
چون سواد و اخلاق و شخصیت این تجزیه طلب ترک ضد ایرانی شبیه شاه اللهی لس آنجلسی و حزب الله شیعه و گرگهای خاکستری اردغانیست، مدام بفکر نژادآریایی می افتد. در حالیکه 90 درصد مردم ایران یکبار هم این کلمه آریا را بزبان نیاورده اند و درد و آرزویشان مثل این فرد راسیست بیگانه، قبرستانهای شامانی ترک و مغول نیست، بلکه ایران متحد و واحد و دمکرات و سکولار و سوسیال حال و آینده است.
یکی نیست از این فرد ... بپرسد، ایران آریایی رسواتر از اجدا دمغول و تاتار و اویغور نژاد زرد این فرد راسیست ضد بشر و ضد ایرانی ،هستند ؟ !
عنوان مقاله: 
این سیدعلی سعادت خوابنماشده بدادش برسید.
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ جناب سیدعلی سعادت درعنوان مقاله نام من راگذاشته ولی مثل اینکه خوابنماشده است.
نمیدانم متن یامقاله چه کسی راخوانده وفکرکنم ...
من راطرفدارمجاهدین کرده ایی،
عفت کلام درافرادنشات وآموزش ازخانواده شروع میشود،فکرمیکنم ،اززمانیکه چشم خودرابازکرده ام ،درمنزل همیشه انواع واقسام مثل توباربر داشته ودیده ام.
البته باعرض معذرت باربر رابخاطراستفاده بد دانی کلامی این سیدعلی سعادت بکاربردم.هیچ هم شغل بدی نمی دانم ،اگرهم این شغل راداشتم به این شغل افتخارمیکردم.
ولی مثل بکاربرنده این کلمه همیشه درمنزل مثل اوراداشتیم.
حتی اگرکلمه حمال ونوکرهم بکارمیبردی بازهم ناراحت نمیشدم .
چون درحانه ماهمیشه نوکروکنیزبوده وباآنهامثل دایی وعمو وخاله وعمه خودبرخوردداشتیم.
...
عنوان مقاله: 
تأسیس دولت پهلوی سرآغاز تاریخ مدرن ایران است، جمشید فاروقی
yaradiciliq
"" واقعیتی هولناک که جامعه شناس ما آن را نادیده میگیرند "" با تحلیل جامعه شناس عزیز ما، کشور ایران، "" با نفت و استخراج آن "" از نظر تاریخی وارد دوران مدرن شد، چونکه پهلوی و ایران بدون نفت، با وجود فاصلهٔ زمانی‌ با دوران قاجار ها، حتی یک صدم پیشرفت قاجار‌ها را نیز نمیتوانست عملی‌ سازد، اینکه چرا جامعه شناس ما، هیچ اشاره‌ای به عایدات مفت نفت نمیکنند خود حدیث دیگری است چند و چون آن را، باید در شکست جامعه شناسی‌ در فارسستان جستجو کرد، ولی‌ کشوری به نام ایران، با پرسش ولیعهد قاجار ها، عباس میرزا، وارد دوران مدرن شده بود، عباس میرزا می‌‌پرسد "‌ای اجنبی تو چه داری که من ندارم "، با این پرسش است که مقدمات یادگیری از "" تنظیمات عثمانی "" در ایران، شروع می‌‌شود، دارول فنون و خط آهن برخلاف ادعای فارسستانیان، در قاجار پا به عرصه وجود گذاشتند >> آیندهٔ خطیر >> پهلوی با پول مفت نفت، فقط یک قرن دوام
عنوان مقاله: 
تورک اوغلی
علی. سعادت
چقدربدبخت هستند کسانی که نمیتوانند شادی دیگران را تحمل کنند وبه از نوروز هم پیله میکنند نوروز که اغازوتحول نو محسوب میشود ومظهر برخی تحولات جدید در طبیعت وزندگی مردم است .وچشم دیدن انراهم ندارید.بگذریم
عجیب است تا چند روز قبل شما فیلسوف وتاریخ دان وجغرافیا
شناس وسیاستمدار وهمه چیز بودید.اما امروز میگوئید همه چیز بارمان میکردن ولی حالا روشن شدیم.شاید این هم از خوبیهای نوروز باشد وجالب است که طرفدار مجاهدین هم شده اید.شما که دم ازیک میلیارد تورک میزدید حالا چه شداگر
دیروز از پ.پ.ک انتقاد میشد چه میگفتید .حال.از همین اقای
باشرف پرسش کنید (من قبلادوخط نوشتم واین پرسش راکردم) ایشان گفتندافتخارمیکنم ومن نمیدانم ایادرسنگرصدام
وروبروی مردم جنگیدن افتخار محسوب میشود ؟وقتی درکنار
صدام باشید مهم نیست کجا ودرکدام نقطه قرار میگیری بلکه هر تجاوزی که صورت گیرد وهرجنایتی صورت گیرد شریک
محسوب میش
Anonymous
اسم نژادهای که برما گذاشته شده فقط بخاطر تولد ما در منطقه جغرافیای خاص است نه چیز دیگر و اگر ما بخاطر آن افتخار کنیم ویا بخاطر نژاد و منطقه خاص تحقیر ووتخریب بشیم در هرصورت این کار حماقت است .
عنوان مقاله: 
حکومت اسلامی خود مصیبت برای ایران است، به مصیبت پایان دهیم!
یالان اوغلی
نویسنده نقش سازنده پادشاهان قاجار و تحت فشار قرار گرفتن از سمت استعمار برای به توپ بستن مجلس را فراموش نکند. بنیانگذار سلسله قاجار که خود فاقد چرخ های توپ بود و امکان نشانه گیری نداشت ماموریت را به آینده و به احمد سرکوب اوغلی واگذار کرد.
سازاخ ...
این پان ترک ، همیشه بیش از توان ...ش در این سایت ایرانی فارسی زبان، ادعاهای پوچ و واهی عامیانه میکند.
کمونیستها در روسیه حزب دارند و تا 15 درصد هر بار رای می آورند.
انتقال حکومت از استالینیسم یه پوتینیسم ، بشکل موفت آمیزی در جهان، توسط سازمان امنیتی ک.گ.ب. انجام گرفته. تاگنون تمام ریاست جمهوریهای روسیه، عضو و مامور وطن پرست این سازمان ضد بیگانه و وطن فروش ،بوده اند.
عنوان مقاله: 
در سیاست ترامپ در قبال ایران
محسن
چه آمریکا رژیم آخوندی حاکم بر ایران بخواهد و یا نه این مردم ایران هستند که در نهایت باید درمورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. مردم ایران در این مدت چهل سال حکومت ننگین و ضد بشری ج ا و اهداف و برنامه های ایران بر باد ده آن و ظلم وستمی که این رژیم پست به ایران و ایرانی کرده بخوبی آگاهند و می‌دانند که مشتی بیسواد و نا کارآمد و عقب افتاده اداره کشور پهناوری مثل ایران را به زور اسلحه و سرکوب در دست گرفته و تمام منافع مملکت را صرف ایدولوژی عقب افتاده و واپسگرانه خود و صرف کشورهای بیگانه مثل سوریه و عراق و.. می‌کنند و اصولا مسئولیتی در مقابل ملت و کشور ندارند وتا حالا تمام خسارت‌های مالی و زیست محیطی که به ایران وارد شده بعلت نا آگاهی و عدم مدیریت حکومت عقب افتاده ولایت فقیه ازیک طرف و از طرف دیگر غارت و چپاول ثروت و به تاراج بردن منابع وثروتهای این مملک بوده است. تا این حکومت در قدرت باشد
عنوان مقاله: 
ایران ستیزان عرب تبار
داور
در هفته گذشته مردم اگاه جهان با دو رویداد روبرو شدند.حاتم بخشی ترامپ و شناسایی بلندی های جولان از سوی امریکا بسود دولت یهود.
مردم عرب و سرزمین های عربی پشیزی برای دولت امریکا ارزش ندارند .رویداد دوم شناسایی اورشلیم به عنوان پایتخت وانتقال سفارت امریکا و رومانی به اورشلیم.
این توهین تاریخی به عرب با مخالفت جدی روبرو نشد .جا داشت برای این سیاست استعمارگرانه غرب و یهود مردم عرب و دولتها اعتراض میکردند .
عربتباران پارسی زبان حاکم در ایران ثروت کشور را قربانی اهداف اسلامی و عربی خود کرده اند .
میلیارد ها ثروت کشور های عرب خرج بیهوده تسلیحات و جنگ یمن شده است .اکنون بسیار خنده دار است که گروهی از بیکاری سخن میگویند .
جهان عرب و جهان اسلام در یک گنداب بسر میبرند .
عنوان مقاله: 
بازهم یک راه غلط
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ جناب اقبال اقبالی عزیز،بخداتا سرمقاله شمارادیدم ،نخوانده میخواستم ،جوابی بنویسم ،
بامقداری تعمل مقاله راخواندم.
مقاله راباآرامش ومتین،میشودگفت مطابق باواقعیت های گذشته شروع کردید،کم کم منحرف وتفکرانحرافی خودربروزدادید.
همانطورکه فرمودید،حاکمیت جمهوری اسلامی نتیجه ومیوه حکومت پالانی است.
البته همه اینها بامهندسی استراتژیکی سیاستگذاران استعماری برنامه ریزی میشود.
این مهندسان سیاسی اجنبی کاری کردند،که قهارترین سیاستمداران،خشن ترین گروه های سیاسی وسیاسیون وابسته حکومتی شاهی دراحزابی همچون حزب نوین ایران وحزب رستاخیزی ودرباری هم به جنبش ضدپالانی هاپیوسته وبه سربازان بی مغزوبی فکرخمینی تبدیل شدند.
جناب آقبال اقبالی،من مقداری به عقب برمیگردم ،چطورشد؟که انقلاب مشروطه ایجادگشت؟چطورشد،ونتیجه جانفشانی مشروطه خواهان به سربازان ماسیونی تبدیل شدند؟
چطوربااینکه شاهان قاجاربدون خون ریزی
عنوان مقاله: 
هدفمندکردن
علی. سعادت
این گفتارشما مال سی وپنج سال قبل است.باصدها حرف واتفاق ودروغها وجنایتها تازه لطف کرده ایدوانهم به قول دوست فرزانه وکاشفتان..کجائی عمو؟
lachin
سالام دوسلار...
کاربر گرامی بایرام..
مهم این نیست که محقق ما دکتر ضیاء صدرالاشرافی چقدر معتبر جهانی دارد. اگر یافته و دلایل ایشان را قبول ندارید لطفآ با مدارک و سند , اشتباهات ایشان را رفع بکنید . من حتم دارم که ایشان از این بابت از شما خیلی سپاسگزار خواهند شد. ... در هر صورت همانطور که اسم شما هم فرارسیدن سال نو را تداعی معنی میکند , بایراموز موبارک اولسون...
بایرام
آقا یا خانم لاچین این محقق شما صدرالاشرافی چقدر معتبر است در جهان نه در کانال بی بی سی و نزد تجزیه طلبان. بهرحال شما و همفکرانتان هم راهی را در پیش گرفته اید مثل جمهوری اسلامی که میگوید پیشرفته ترین دموکراسی هستیم و هر کسی زور بزند انها دروغ خود را میگویند شما هم با همان محققین ترک خود خانم ترابی که با لوح کوروش مشکل دارد یا اقای صدرالاشرافی و دیگران که از اینترنت ازاد و وضعیت آشفته جهان سو استفاده کرده و هر چه دلشان میخواهد میگویند فیلم یوتوب و پشتبانی شما فقط وقت کامنت گذاران را میگیرد وگرنه پرندگان هم زودتر از ما بهار را جشن میگیرند.
عنوان مقاله: 
هدفمند کردن رشوه
سیامک سپند
دوستی دارم که رئیس اداره ی گاز در شهرستان است. سر درد دلش که باز میشود میگوید دیگران بمن میگن که تو احمقی که رشوه نمیگیری مگر چندسال در این پست ریاست میمانی؟ تافرصت داری باید بار خودت را ببندی و باز نشسته شوی.
نکبت رشوه خواری سراسر کشور اسلامی را گرفته. آیات شیطان عمامه ها شان را بالاتر بگذارند.
این است اسلام ناب محمدی.
عنوان مقاله: 
اقتصاد کشورها در سال 2030
راز
تخمين اقتصاد کشورها تا 11 سال دیگر توسط بانک استاندارد چارترد بریتانیا.

1. China: $64.2 trillion
2. India: $46.3 trillion
3. US: $31 trillion
4. Indonesia: $10.1 trillion
5. Turkey: $9.1 trillion
6. Brazil: $8.6 trillion
7. Egypt: $8.2 trillion
8. Russia: $7.9 trillion
9. Japan: $7.2 trillion
10. Germany: $6.9 trillion
بقول انگلیسی زبانان WOW!
lachin
https://www.youtube.com/watch?v=gGi5cBTD_GE
سلام دوسلار...
آقا و یا خانم لاچین و حسادت...
قبل از اینکه خیلی احساساتی باشید لطفآ قبلآ به گفته های محقق عزیز دکتر ضیاء صدرالاشرافی ( لینک بالائی ) گوش بکنید و اگر تا اندازه ای در درک کردن و فهمیدن مشکلی دارید , از دوستانتان و یا افراد خانواده کمک بگیرید. در هر حال عید نوروز را برایتان تبریک گفته و سلامتی جسمی و روانی را برایتان آرزومندم.
عنوان مقاله: 
این یکی ازده هامورداست.
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ دست شمادردنکند،
این زباله ها مربوط به یکی از ده شهراستان گیلان است.
اگربه شهرآستاراسفرتان افتاد،درسه کیلومتری آن حدودصدمترجلوترازامامزاده بطرف هشتپریک راهی ماشین روبطرف دریااست.
من حدودبیست سال پیش یک دیداری ازآنجاکردم ،باورکنید،وحشت انسان رابرمیدارد،درست کناردریا، دریایی اززباله درست کرده اند.
هرکدام ازشهرهااین معضل زیست محیطی رادارد.
شیرابه این آشغالخانه همه وارددریای خزرمیشود.
درهرزمینه ایی بگویید،محیط زیست رانابودکرده اند.
رودخانه های جنوبی کناره خزر بی چون چرا خالی ازسنگ وازکاسه شده وحریم رودخانه ها رامردم تصرف وخانه سازی کرده اند.
جنگل هارابه پیمانکاران داده وشرکتی بنام سرچم مناطق جنگلی را تاراج کردند.
فاصله شهرهای گیلان زمانی مربوط به منابع طبیعی بود،همگی توسط تعدادی تصرف وفاصله شهرهای گیلان عملا ازبین رفته است.

لاچین و حسادت
این مغول تبار سرخپوست اسکیمویی، همیشه ترسش از اینست، که مبادا محققین و مورخین، یادی از آداب و رسوم و تاریخ و تمدن و فرهنگ و دست آوردهای ایرانیان، در این سایت بنمایند.
با کوچکترین اشاره به نام پر افتخار 13 هزارساله ایران و ایرانی، وی ظاهر میشوذ و با یک اما و اگر و لینک و اشاره، عقده و کینه و تنفر و حسادت خود را بروز میدهد تا عطش بی ریشگی و بی هویتی و آوارگی و از خودبیگانگی ملی و طبقاتی را در این سایت به معرض نمایش بگذارد.
همچون داعشی ها وی اگر امکان بیامد با تکنیک جرثقیل های امریکایی و کبریت آتش تیمور و چنگیزش، تمام موزههای ایران و غرب را به آتش خواهد کشید تا نام پر افتخار پارس و ایرانی را از ذهن آذری و ترک و مغول و نژاد زرذ ،بزداید.
راه حل و علاج اینگونه افراد ضد بشر را اپوزیسیون دوراندیش باید در پرونده های محرمانه خود قرار دهد تا روز موعود و دیدار فرزندان اهورایی در بهشت کنعان ایران
عنوان مقاله: 
نوروز : خاستگاه و جایگاه علمی آن، دکتر ضیا صدرالاشرافی
lachin
سالام دوسلار...
همانطور که بارها محقق عزیز دکتر ضیاء صدرالاشرافی در مقالات و برنامه های تلویزیونی بطور علمی و شواهد های عینی بارها بیان کرده اند, اولآ جشن اولین روز بهار , و یا ( Vernal (Spring) Equinox ) و یا عید نوروز از آن کسانی هست که آن را جشن میگیرند و ثآنیآ این جشن از سومری ها به ایلامی ها و از ایلامی ها به ساسانیان و از ساسانیان به سلسله های دیگر این مرز وبوم به ارث رسیده است . البته جشن اولین روز بهار را در فرهنگ های دیگر را هم میتوان مشاهده کرد.
https://www.youtube.com/watch?v=q0kOyGZxKh4
( مایا ) های امریکای لاتین این روز را همیشه جشن می گرفتند.
جشن اولین روز بهار در استون هنج ..
https://www.youtube.com/watch?v=gkTlU1O2Jls
https://www.rt.com/viral/381501-pagans-vernal-equinox-spring
جشن اولین روز بهاری در میان سرخ پوستان امریکای شمالی...
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
جناب سازاخ ننە من غریبم بە درد نمیخورد شما از یک طرف دارید چنگ و دندان پان تورکی نشان میدهید و از طرف دیگر ننە من غریبم در آوردی ، با این جملەی بگذار کودک کورد و تورک در آرامش در کنار هم زندگی کنند ، ولی نتوانستی ماهیت پان تورکی خود را تمامأ پنهان کنی ، آخرین جملە کامنتت را یک بار بخوان بلە دقیقأ خطابم امثال شماست ،، این جملە شماست جناب ،،،،،،،،،،،،،،،اینطور که نمی شود که کردهای مهاجر در شهر نیویورک هم جشن کریسمس کشور آمریکا را فقط و فقط بنام ملت کرد و قباله کشور آمریکا را بنام ملت کرد ثبت کنند، اگر اینطور رفتار کنید، قطعا از این به بعد بخاطر غاصب بودن، هیچ کشوری کردها را بعنوان پناهنده قبول نخواهد کرد، مواظب بلند پروازی های خود باشید، باشه!
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
جناب سازخ اختیار دارید قربان شکستە نفسی میکنید ،، در همین سایت بیشتر از 10 سال است نوسندگان و کامنت گذاران تورک 2 تا پایشان را در یک کفش کردند و بانگ آذربایجان غربی سرزمین تورکهاست و کوردها زیادە روی میکنند ووووووو سر دادند مگر خود شما و آالیار کم نوشتین زیاد روی کورد ها و نقشەی آنچنان میکشند ؟ این کامنت در جواب تمام نوشتەها و کامنتهای شما بود کە ایهلناس تورک زبان آنچە کە آذربایجان غربی نام دارد بعضی جاها هست کە جمعیت 100% کورد زبان دارد مثل ، مهاباد و سردشت ، بوکان ، پیرانشهر و اشنویە و ربط و مرگور و ترگور ، شپیران ، سوما برادوست و بقیە آذربایجان شهرها بە طور مشترک کورد و تورک زندگی میکنند مثل اورمیە و میاندوآب وسلماس و ماکو ، خوی هنوز هم کامنتهای من وجود دارد کە نوشتم و نوشتم کە آذربایجان غربی سرزمین مورد مناقشە است و باید تحت نظارت سازمان ملل با انتخابات سرنوشت این سرزمینها
سازاخ
جمال عزیز، در همان شهرهای آزربایجان غربی که شما نام بردید، کودکان ترک و کرد با هم عید نوروز را در کنار هم با شادی جشن می گیرند، ولی آن کودکان معصوم به قباله آزربایجان فکر نمی کنند که بنام کدام ملتی ثبت شده، و آن پانترکیست که شما نام بردید، حتی آنها نمی توانند بترکی بگویند دو دو تا می شود چهار تا! من سر در نمی آورم که شما بدنبال چه اهدافی هستید؟ ولی بالاغیرتا احساسات مردم را قربانی جهانگشائی پانکردیسم نکنید، بگذارید کودکان همه ملتها در کنار هم آزادانه و با آرامش خاطر عید نوروز را جشن بگیرند. اینطور که نمی شود که کردهای مهاجر در شهر نیویورک هم جشن کریسمس کشور آمریکا را فقط و فقط بنام ملت کرد و قباله کشور آمریکا را بنام ملت کرد ثبت کنند، اگر اینطور رفتار کنید، قطعا از این به بعد بخاطر غاصب بودن، هیچ کشوری کردها را بعنوان پناهنده قبول نخواهد کرد، مواظب بلند پروازی های خود باشید، باشه!
عنوان مقاله: 
آدرس عوضی ندهید
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ لطفا، تعدادی درلفافه چپ خودرا در راه فرزندان بزرگ تورکمن نشان ندهند.
شما خودرا هم فکر توماج.واحدی،جرجانی.مختوم نشان نداده تادیگران نیزبه راه آنهاشک کنند.
الان چهارروزاست ،آب زندگی ملت این عزیزان را نابودکرده ودرحال گرفتن جانشان است. دراین چهارروز باورکنید،زمان رانشناخته وکارم اطلاع رسانی وتشویق وبسیج نیرودرراه کمک به تورکمن بوده وقتی اولین خبرراشنیدم ،درگروه های تلگرامی واینستاگرام ،
شایداولین نفری بودم که ازتمام گروههادرخواست کمک طلبیده تا مردم ما بایکوت خبری دولت پان فارس فاشیست اسلامی شکسته وکمک رسانی راآغازکنند.
هروقت بامشاهده فلاکت مردم تورکمن اشک ازچشمانم وبایاد از فرزندان شهیدو بزرگ تورکمن جاری میشدوباخودمیگفتم اگر
این عزیزان زنده بودند،دوشادوش سردارآزمون بکمک مردمش می رفت.
آقای تبریزی سره نویس دورغین حیاکن...
آقای کوردی
عنوان مقاله: 
شیرمادرت حلالت باشد
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ واقعا شیرمادرت حلالت باشد.
مادر گرامی وپدر باشرفی داشته ایی.
چه ایرادی دارد،که انسانها باصداقت وباشهامت واقعیت هارابگوید.
اگریادتان باشد،ازاول بهارعربی و درترورهایی که درتورکیه ازطرف پ ک ک میشد،من میگفتم ومی نوشتم که این کارخیانت رهبران سیاسیون کورداست.
متاسفانه چپول های پان ایرانیست وفاشیست های پان فارس هرچه به مغزمعیوبشان می آمد،بارم میکردند.
الان دیگربه آدم وعالم ثابت شده که خرابکاری و ترورهادرتورکیه وسوریه وعراق بدون استثنا بادستور استعمارگران غربی ونوکران منطقه ایی آنها بیشتربخاطر رشداقتصادی تورکیه وحمایت تورکیه از مبارزات مردم عدالتخواه برای ویران کردن تورکیه بوده است.
حتی سیاستمداران خاین پان ایرانیست وچپ و روشنفکرنماهای ایران وتورکیه درهمدستی بااجانب ودرخیانت به ملل استعمارزده سبقت ازهم میگرفتند.
آقای عارف شیخ احمدی شمابا تمام وجودت شرافت انسانی رانشان دادی.
عنوان مقاله: 
دو سفر، مسیر آینده خاورمیانه را مشخص می کند
yaradiciliq
طبق این مقاله > نقل به مضمون >> نشست بین روسای ستادهای مشترک ارتش کشورهای سوریه، ایران و عراق، که چند روز پیش برگزار شد، بر حقیقتی تاکید داشت که ذهن آمریکایی ها از آن غافل مانده و براساس آن، آمریکایی ها در جریان حمله به عراق و اشغال آن، 7 تریلیون دلار خود را از دست دادند. در ادامه، عراق از محور آمریکایی خارج شده و به محور مقاومت به رهبری ایران پیوست. این محور، در حال آماده شدن برای ورود به نبردی سرنوشت ساز در راستای پایان دادن به حضور نیروهای دموکرات کرد در سوریه است؛ نیروهایی که هم پیمان اصلی دولت آمریکا در منطقه شرق فرات و شمال شرقی سوریه هستند. >>> پایان نقل قول ، این مقاله به قلم "Adam Garrie" نیز پیشنهاد می‌کند با نابودی تروریست‌های داعش، باید روی نابودی تروریست‌های کمونیست پ ک ک متمرکز شد
The International Community Must Focus on Defeating The PKK
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
پیروزی کوردها در سوریە و پایان خلافت اسلامی داعش امروز بازار تورکیە را دچار تشنج کرد و پیروزی کوردها منجر بە سقوط ارزش لیر بە بیشترین میزان خود در یک سال گذشتە رسید
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
نیروهای نظامی کورد در سوریە با مارش ملی کورد ، (ای رقیب ملت کورد زندە است و هیچ نیروی پرچم کورد را نمیتواند پائین بکشد ما فرزندان رنگ سرخ و انقلابیم نگاه کنید چگونە گذشتمان خونینن است ) پایان جنگ با داعش و پیروزی بر این نیروی سیاه و اهریمنی اعلام کردند

این نیرو احلام کرد پیروزی آسان بدست نیامدە ما 8000 از بهترین فرزندانمان قربانی این جنگ شدند

https://www.facebook.com/hashem.alivaisi.5/videos/335856133724582/

عنوان مقاله: 
تفاوتی بین اعمال تروریستی داعش و پ.ک.ک وجود ندارد, عارف شیخ احمدی
yaradiciliq
"" جامعه شناس‌ها ئی که دنبال پ ک ک افتادند فرقی‌ با ملاّ عمر و اسامه تروریست ندارند "" در حالیکه غرب در حال تسهیل استفاده از تکنلوژی " ۵ جی 5G " در ابعاد وسیع است بزودی در بعدی دیگر، جنگ کنترل بازار نفت / گاز را با خاورمیانه نفتی‌ با یارگیری از " تکنیک فرکینگ شیل و نفت / گاز ونزولا " شروع خواهد کرد، جامعه شناس‌های ابله ساده لوح تحصیل کرده خارج ما، جنگ با کار افرینی را زیر لوای جنگ با تورکان " که بیشترین میزان روحیه کار افرینی در جوامع خاور میانه را دارند شروع کردند، جامعه شناس‌ها ئی که توان ذهنی‌ درک این واقعیت ساده را نداشتند که در نبود شوروی و سوبسید آنان، جوامع کمونسیتی فقط با قاچاق میتوانند بقای خود را تامین کنند، و قاچاق دشمن جامعه است، به نوعی جامعه شناس‌های ما، به جامعه ئلان جنگ دادند، اینک تنها امید خاورمیانه تورکیه و آزربایجان شمالی‌ هستند. خاورمیانه به جامعه شناس‌ها ئی مثل "
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
این کلیپ هم پان تورکها ببینند بد نیست مراسم نوروزی در بند اورمیە ، با موزیک کوردی و رقض کوردی البتە این تنها کلیپی نیست از اورمیە و اطرافش 10 ها کلیپ و فیلم از نقاط مختلف اورمیە و اطرافش و همینطور از بازرگان قطور ، ماکو ، سلماس ، وو پخش شدە با حضور چشمگیر ملت کورد و مرااسم نوروزی

https://www.facebook.com/100024165723518/videos/pcb.401370844011770/401370780678443/?type=3&theater
عنوان مقاله: 
خطا
پرویز
اقای توکلی گرامی نوشته ارسال شده در باره فداییان را بی زحمت بردارید چون دارای خطا می‌باشد با سپاس .پرویز
عنوان مقاله: 
اشتراک ترامپ وفداییان خلق
پرویز
گزارش شد که ترامپ خودسرانه مصوبات سازمان ملل یعنی بلندی های جولان را که سوریه در جنگ از دست داده است بسود دولت یهود به رسمیت شناخته است .این دخالت بیجا باید از سوی همه کشور هامحکوم شناخته شود .نه تنها ترامپ بلکه سازمان فدایی ویا حزب چپ سخن از کشور ها در گزارش خود در روزنامه کار میکند .بکار گیری واژه کشور ها بجای ایران نشان میدهد که سازمان فدایی باوری به تمامیت ارضی ایران ندارد و همواره در راه تقسیم ایران کوشا بوده است .برهمه ایرانیان میهن پرست است که با محکوم کردن قدم‌های خیانت امیز فدایی برای تجزیه ایران این اقدام
جنایتکارانه را محکوم کنند .سازمان فدایی با گذشته تروریستی خود حقیرتر از ان است که بخواهد ویا بتواند در باره مرزهای کشور و استانهای ان
تصمیم بگیرد .سازمان تروریستی فدایی چپ مطمن باشد که پاسخی تاریخی برای این اقدام خیانتکارانه در یافت خواهد کرد .


عنوان مقاله: 
حزب یا هنوز سازمان
داور
گذشته از پیام نوروزی سازمان فدایی این پرسش است که چرا سازمانی که حزب چپ شده هنوز از واژه سازمان استفاده میکند .اگر حزب چپ شده است دیگر سازمان فدایی اکثریت نیستید .این دو گانگی را لطفن روشن کنید .
بایرام
ملیت چی یا تجزیه طلب یا هویت طلب با امید به اینکه سال ۹۸ سال جدایی شما از ایران باشد و تمام شهرهای کویر وخشک ایران را تخلیه کرده در کنار خواستگارها از آنکارا و باکو به پای هم پیر شوید و در آینده مثل جمهوری اسلامی بعد چهل سال بدبختی را به گردن شاه فقید و فارسها نگذارید و فریادتان را نه در استادیوم بلکه به سر خودتان بزنید
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
پخش سرود ملی کوردستان و برافراشتن پرچم کوردستان در مراسم نوروزی کوردستان ایران
https://www.facebook.com/kamil.bokany/videos/2477844962226393/UzpfSTEwMDAwMDc3MDQwMjAyNToyMTkxMTcwNDQ0MjUxOTQ4/
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
پیشنهاد میکنم همە این کلیپ کوتاه را نگاه کنند وقت بگذارید نگاه کنید کلیپ خیلی کوتاست ولی عمق و عظمت هویت خواهی و ارادەی ملت کورد را برای آزادی در این کلیپ کوتاه نوروزی میتوانید ببینید مراسم نوروزی در بخش نی ، یکی از روستاهای بزرگ اطراف مریوان در کوردستان ایران

https://www.facebook.com/100007745479127/videos/pcb.2332210003713826/2332209697047190/?type=3&theater
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
لطفأ این کامنت را نیز پخش کنید تا جناب هوشنگ با چشمان باز و بهتر ببیند امروز در سرتاسر شرق کوردستان ( کوردستان ایران )مردم کورد یکپارچە فریاد هویت طلبی من کوردستانی هستم سر دادند و با بر افراشتن پرچم کوردستان در مراسمهای نوروزی نشان دادند کە راه کوردستان از ایران جداست

https://www.facebook.com/PDKI1945/videos/342813506441621/UzpfSTIyMDgzODM2NDM4MjoxMDE1NzA5MDMxMDAyNDM4Mw/
عنوان مقاله: 
نوروز
هوشنگ
نوروز میراثی از گذشته و همگانی است بنابراین اجازه ندهیم نوروز ابزاری برای اهداف سیاسی و تجزیه طلبانه مورد استفاده قرار گیرد .هم در ازربایجان وهم در سنندج نوروز با شادمانی مردم برگزار شد .نوروز بر همه ایرانیان مبارک باد و به امید انکه هرچه زودتر بساط دروغ تزویر ونیرنگ وخیانت ودزدی اسلامگرایان گذشته تاریک این کشور باشد .جا دارد از دوستان ایران گلوبال که با زحمات فراوان وصبر وتحمل والای انسانی تارنمای خود را در خدمت همه نظرات گذاشته اند سپاس گذار بود و سال نوبر همه ایشان مبارک و میمون باد .
عنوان مقاله: 
سالام علیکم .
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ بانام خدا وباآرزوی سلامتی ازهرنوع اش ،باخیروبرکت و رفاه خواستن برای عموم ،باشادی وباشادکامی خواستن عقلانی ومنطقی وعلمی وبدورازهیجانات وجوگیری های شوکی برای عموم مردم که راهکاری برای یافتن راه درست درسال جدید برای همه راخواهانم .
جناب جهانشاه رشیدیان ،فرمایشات شماراگوش کردم ،میشودگفت یک خیزش نوینی درحد50 درصدی درنظرات شمادیده میشود.
باتوجه به اینکه اطلاعات خوبی درموردتاریخ نگرش مردم وسیستم هادرسرزمین ومناطق و کشورها،به باورهارافرمودید،
چرااین موضوع را درموردصفوی بزرگنمایی کرده ،تا بتوانی نظری خارج ازموضوع رابه خوردمردم دهید؟
علم وپیشرفت درعصرجدیداتفاق افتاده چه ربطی به صفوی دارد؟ گفتید،که این باورهادرهمه یکسان بوده،
دیدگاه شما،مقایسه مردم جهان سوم بامقایسه مردم انگلیس ازلحاظ شکلی درست ولی ازلحاظ محتوا زمین تاآسمان فرق دارد،که شمانتوانستید،اختلاف این دورا بمردم درست تشریح کنید.