«صفحه شما»

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
آشجی
رازیانه
این آشچی را باید بوسید. چرا؟ چونکه وقتیکه مینویسد دست به مردم فریبی نمیزند، روراست و شجاع است. من از خواندن نوشته هایش لذت میبرم. چه آنچه در مورد سیاست ترکیه اردوقانی و چه در مورد سیاست خامنه ای و چه در مورد پانهی رنگارنگ. من به هیچ وجه مخالف زبان مادری کسی نیستم و از شنیدن زبان مادری خودم هم با وجود سالها دوری از آن لذت میبرم. اما از نوشتارهای پانترکها که بسیار بی منظق اند چندشم میشود.
عنوان مقاله: 
راه را می شناسید.خوب هم می شناسید.
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ جناب صادق طبا هم چاه رامی شناسدوهم راه را.
دراین کار چرا بسراغ شاهنامه پرستان وکوروش پرستان نمی روید؟

چرا توهمات افسانه های شاهنامه را نمی خواهیدموردکنکاش قراردهید؟
چراجعلیات فاشیست های داستانسراهای صدساله راوریشه یابی دراین موردرا بازجویی نمی کنید؟
چراهزینه های بیلیاردی برای نژادسازی میسونرهای انگلیسی ،روسی،فرانسویی رادرتلویزیون بی بی سی به تنقیدوبازبینی قرارنمی دهید؟
چراحاکمیت پان فارس وبریدن زبان دیگرملل وخصوصن تورک هارا یک باربرای رضای خدادراین 97 سال بازبینی نمی کنید؟
وووو....
فدرالیسم
نظام سیاسی فدرالیسم را ، تجزیه طلبان آذری مغول تبار، و شاه الهی های نادان ، بدنام کردند چون هر دو گروه بدبلیل وابستکس طبقاتی ارتجاعی، فاقد سواد سیاسی مدرن مردمی هستند. ربشه یکی در فئودالیسم قاجار و ممالک محروسه، و ریشه دیگری در دیکتاتوری سلطنتی و تئوری شاه شاهان است. در این سایت هرج و مرج طلب گلوبال ، هیچگاه فدرالیسم از نظر مکتب لیبرالیسم و از مکنب سوسیالیسم معرفی و طرح نشد ؛ مگر افراد بیسواد ترگ و لس آنجلسی، که مزخرفات بلندگوهای فاشیستی شاه و شیغ را تکرار و بلغور می نمایند.
پان ترک هایی مانند صدرالاشراف ، و پان عربهای شیخ خزعلی، مانند بنی طرف، فدرالیسم مناسب خود را در نظام ملوک الطوایفی و مالک الرعایایی و ممالک محروسه کذشته قاجار و نظام فئودالیستی جستجو میکنند که 80 درصد مردم در کوه و دره دنبال دام و وحوش خود بودند و شاه و حاکمی را نمی شناختند و برای چرا دنبال دامها از ایالات
عنوان مقاله: 
زبان کشی یا دموکراسی نمایی یا حماقت
علی سعادت
از همه دوستان معذرت.میخواهم انهم.از دریای خزر تا
خلیج فارس.
همه شما میدانید هرچه باهم بحث کنید اخرش همان نکته از سرخط است وکسی قانع نمیشود وقانع هم نمیکند خوب با این وصف ایا شما همگی ...بحساب نمیائید؟من عذر خواهی کردم وحق دارم اینرا پرسش کنم مگر غیر از این است؟کسی هم نمیتواند بگوید خیر
اخر انها سواد ندارند یا تشخیص نمیدهند چراکه.طرف
مقابلش هم این ادعارا میکند .حال دوباره میپرسم
ایا.این حماقت نیست چرا قصددارید حماقت رابیشتر
ادامه دهید؟لطفاتطفره نروید وجواب دهید.
عنوان مقاله: 
بمب اتمی اسراییل
حسن
دولت انگلیس و یهود از عاملین اصلی ناامنی جنگ و خشونت در جهان و خاورمیانه هستند.
دولت انگلیس بخوبی میداند که ایران هدف صلح جویانه از انرژی اتمی دارد در حالیکه دولت اسراییل دارای صد ها بمب اتمی است . این دروغ تاریخی علیه ایران ناشی از تحریک یهودان سرمایه دار امریکا و انگلیس علیه منافع ملی ایران است . این گستاخی دولت انگلیس را باید دولت ایران با تمام قدرت پاسخ دهد و علیه هر گونه گستاخی دولت انگلستان همه گزینه ها را اماده کند. هر گونه مماشات با دولت غارتگر انگلیس خیانت به ملت ایران است . نا گفته پیداست که عوامل داخلی دشمن از درون با نشان دادن ستم ملی در ایران و دروغ شاخدار ملل تحت ستم و مصاحبه های چریک اسبق و تچزیه طلب کرد کوشش دارند سیاست بیگانه را تبلیغ و ترویج کنند.
بر ایرانیان میهن پرست است که
عنوان مقاله: 
نسیم زیبای آزادی
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ دنیای دیجیتالی نسیم آزادی رابهرشکل وبه هرنحوواردایران کرده ومیکند.
عقب ماندگان مختلف فکری ازچپ وملی گرایی،مذهبی وغیرباشکل وظاهری جدیدبرای عوامفریبی تلاش میکنند،من این حق رابه غرق شدگان تفکرعقب ماندگان قرن گذشنه میدهم ،تنهااصرارآنهابرتفکرغلط شان مقداری برای بروزاندیشان ایجادتنش میکند.
این عقب ماندگان همچون غرق شدگان درآب های عمیق می ماند،که فکرمیکنند،تنهاآنهادرست فکرمیکنند.
رهانیدن یقه بروزاندیشیدن ازدست این عقب ماندگان تنهامبارزات ملل رامقداری به تعویق می اندازد.
تعدادی نیز همچون ستاره داران سرخ کارشان ایجادانحراف درمبارزات برای مبارزان واقعی میباشند.
این شبه سیاسیون، راسیست هایی درلفافه کومونیسمی میباشند،که تعدادی بنام اسلام درسنگراسلام سنگ اندازی دراجرای قوانین اسلامی میکنند.
نسیم آزادی درسایه انقلاب انفورماتیک بشکل گوشی موبایل دردستان ملت مابه سلاحی تبدیل شده است.
ا

قزاقستان
چرا الفبای قزاقستان ترکی نشد ؟ لاتین شد ؟
این سرخپوست امریکایی ضد ایرانی؛ واقعا گیج و فراموشکار و ...و بیسواد و سمبلکار است، که تاکنون مدعی بود ترکها دارای الفبا و خط نوشتاری هستند. حالا جیغ وفریاد در این سایت راه انداخته که ، الفبای ترکستان از روسی و فارسی و عربی به لاتین تبدیل میشود ، مانند زمان آتاتورک که هزار ها اثر ادبی اجتماعی دینی فلسفی سیاسی و .......... به انبارها و زیرزمین ها رفتند تا در موزههای آینده گرد و خاک بخورند .
این گروه تجزیه طلب فعال در این سایت ، ادعای دفاع از هویت و زبان و فرهنگ ترکی دارد، و اکنون برای غرب زدگی و غرب گرایی و مسخ نوادههای مغول در آسیا، با دمش گردو می شکند.
زهی جهالت پسامدرن !
عنوان مقاله: 
تبریزی
علی سعادت
جناب تبریزی میخواهید.با این حرفها چه چیزی ثابت کنید اگر عده ای کینه توز به صدرا...از بی منطقی حمله
میکنند شما چرا این اقا را مورد انتقاد قرار میدهید .میخواهید بگوئید ما هم از امثال صدرا...خوشمان نمیاید وانها مخالف زحمتکشان هستند تا با این موضع گیری بوقلمونی سلطنت طلبان... را نرنجانی وبگوئی ما هم با مقاله زبان کشی اقای صدر...
مخالف هستیم .نوشته او چه ربطی به زحمتکشان دارد ؟کجای او با زحمتکش مخالفت دارد.؟اسمش .دماغش
گوشش ؟وقتی صراحتا خامنه ای فرزندان را گروگان
میگیرد تا زبان فارسی اموزش ببینند گور پدر هرکس که
با این طرح موافق است .چرا سلطنت طلبان اینجا به
اقا حرفی نمیزنند ؟چون خوش خوشکشان امده ؟اگر
جای انها کمونیستها بودند حالا نمیگفتند خیانت بزرگ چپ بخاطر طرح زبان فارسی مورد قبول وفرمان اقا
از کی تا حالا چرا وچگونه بعد از چهل سال این تصمیم
گرفته شده؟فقط احمقها.ب

عنوان مقاله: 
تورک اوغلی
علی سعادت
یکبار دیگر مطلب خودرا بخوانید فکر میکنم حتی خودتان نمیدانید چه گفته اید فقط از فریب جدید چیزی گفته اید که انهم یک پاسخ دارد .شما مریض هستید وهر چیزی برای شما فریبی تازه است.چراکه
مخ شما روی مدار منفی قرار وهرچیزی را همانگونه
میبینید.
عنوان مقاله: 
زبان کشی
علی سعادت
خانم سپیده شاید کمی حق به شماداد ولی خود شما در
مقابل رژیم وجدا از دیگران چه وظیفه ای دارید ؟یعنی
میپذیرید وکاری ندارید .خوب اگر در فردای بعداز رژیم
فرضا بگویند شما دنبال حق خود نرفته وهمه ظلم وستم نظام اخوندی را قبول کردید پس به همان شکل
باید باشد وهمچون گذشته با همان وضع بسازید ودراین
دولت جدید شما با ان وضعیت قبل باید باشید واعتراض نکنید .ایا اینرا میپذیرید؟
عنوان مقاله: 
صدرالاقاتلان 80-100 میلیونی
lachin
سالام دوسلار..
برای اینکه نسیم زیبای آزادی را در دنیای دیجیتالی تجربه می کنیم صدرالا مارکسیتها, صدرالااستالینیست ها, صدرالا لنینیست ها , صدرالا فیدل کاسترو ئیست ها ,صدرالامائویست ها, صدرالا انگلس ها, صدرالا برژنف ها,صدرالامیکائیل گورباچف ها,صدرالا کمونیست ها, صدرالاانترناسیونالیست ها و خلاصه صدرالا قاتلان 100 میلیونی زیر خرافات (( صدرالا وطن الواحد فی دنیا .. چهان تک میهنی )) به هراس افتاده اند.
جم
تبریکات
به آقای تبریزی ستاره*دار، در اینجا باید تبریک گفت، بنظر میرسد چون فشار رویش زیاد شده است،دو قیرانیش دارد می افتد، دیگر زبان 40.000.000 مردم تورک آزربایجان را مثل مولایش ارانی، کسروی، تقی زاده... و دیگر مانقوردهای فارس پرست، با الفاظ من در آوری "فاذری" تلقی نمی کند.
این مبارک کمونیستقلی، که تا دیروز با تمسخر چندش آوری زبان مردم آزربایجان را با الفاظ تمسخر آمیز؛ زبان عمه ای، زبان خاله ای، زبان دایه ای...،و امثالهم لوث میکرد، گوئی یهو ضربه ای شیرین بر ملاجش مرحمت شود، و از خواب خوش ساده لوحی بیدار گردد، اینبار بطور تعجب آوری میفرماید:
(.. مردم جمهوری قزاقستان ترک زبان هستند! همچنان که.. مردم آذربایجان ترک زبان هستند! همچنان که مردم جمهوری ازبکستان نیز ترک زبان هستند و مردم جمهوری قرقیزستان نیز ترک زبان هستند و مردم جمهوری ترکمنستان نیز ترک زبان هستند..) و گوئی ناچار به ادامه
عنوان مقاله: 
اقدام مبارکی است
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ انشالله هرچه زودترکشورهای قیرقزستان وازبکستان وآزربایجان جنوبی نیز بزودی دراین کاراقدام موثری انجام دهند.
الفبای عربی درست است که زبان دینی والفبای مقدسی برای مامسلمانان باهرنگرش فکری است،ولی برای رهایی اززبان استعماری پان فارسی(دری) برای تورکان ایران یک اقدام انقلابی ودگردیسی فکری خواهدبود.
برای کشورهای ازبکستان وقیرقزستان نیز رهایی ازاستعمار اسلاوهای نژادپرستان یک جهش روبجلوخواهدبود.
انشالله تورکان درون روسیه فدرال که دو سوم سرزمین های روسیه رادراختیاردارند،برای آنها نیز این حرکت مبارکی خواهدشد.
تورکان مبارز وچالش گران فرهنگی تورک هند.پاکستان.افغانستان.چین.تاجیکستان تلاش میکنند،همچون تورکان سوریه وعراق
الفبای مدارس ناحیه خودرابه لاتین تبدیل کنند.
عنوان مقاله: 
کدام منطق؟
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ جنگ افروزی درمنطقه ودرهرجای دنیا علاوه براینکه منطقی ندارد،بلکه دیوانگی است.
مهندسی نه جنگ ونه صلح یک سیاست تزریقی سفارشی استعماری است.
همانطورکه سیاست اسراییل دربین مسلمانان عرب نفاق ومنافق بازی است،سیاست پان فارسی که هم اکنون رنگ فاشیستی دینی برحودگرفته است ازهمان سیاست استعماری سفارشی برحکومت پالانی با رنگ وبوی دینی پیش میرود.
این سیاست استعماری بیش نیست.چه منطقی میتواندداشته باشد؟
آره منطقی که استعمارگران دارند،منطق فروش اسلحه خودوتخلیه دلارهای نفتی کشورهای عربی مسلمان باهمدستی نوکران استعماری وتفاله های نژادپرستان پان فارس دری زبان شاید درست باشد.
چون درعصرامروزی راهی جز جنگ افروزی وسرگرم کردن مردم واعمال دیکتاتوری دربرابرمبارزان مدنی خواهان عدم خشونت ندارند.
عنوان مقاله: 
اول به آیینه نگاه کن شایدخودت راببینی
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ جناب سیدعلی سعادت.
لطفا به آیینه نگاهی بکن.شاید یک عقب مانده رادرآیینه ببینی.
نوشته خودرابخاطرسیفارش جناب عالی یکباردیگر نگاه کردم.درست به خال زده واین باردرست تراین کارراکرده ام.
چپولی گری تنهادرکشورهای عقب افتاده بااقتصادوفرهنگ بیمار بتوسط چندعقب مانده ادامه دارد،
تعدادی ازکم سوادی ...
هورررااا - سازاچ
تبریک ! سازاچ از "رژیم ایران " نام میبرد و نه طبق معمول از" فارس و زبان فارسی و ایرانیان :"! هور ر ر ا ا ا.....
البته بهتر بود که یاواش یاواش از :رژیم آخوندی " و "حاکمان اسلامی در ایران" هم اسم ببرد.
اگر پان ترک تجزیه طلب ضد ایرانی همچون" لاشین و سازاچ و تورک اوعلی و لوایی ازبک" ، این درسهای ما را در این سایت دنبال کنند، میتواند از نظر سیاسی از "آخوند و شاه اللهی های لس آنجلسی" جلو بیفتند .
هنر ز آن ایرانیان است و بس -- ندادند شیر ژیان را به کس . و ناکس !
عنوان مقاله: 
تفاله کیست
عیوض
از انجام که سایت ایران گلوبال اجازه میدهد گروهی تجزیه طلب که از دنباله رو های استالین و پیشه وری مردم ایران را تفاله بدانند باید یاداوری کرد که منبع تفاله خود تجزیه طلبان به سرکرده گی پیشه وری ملعون و شاگرد او ریضا براهنی است .
باید به این عوامل استعمار سرخ یاداوری شد که اکنون دوران تسلط گروه بی وطن های اسلامی است و با برچیده شدن این نظام تبهکار توده ای فدایی با شمافداییان استعمار سرخ تصفیه حساب تاریخی خواهد شدوشما تفاله های چپ به بیرون از ایران پرتاپ خواهید شد .
عنوان مقاله: 
بعضی ها در سیّاره های دیگر زندگی میکنند.
lachin
سالام دوسلار...
چرا الفبای قزاقستان ترکی نشد ؟ لاتین شد ؟..زبان ترکی با الفبای لاتین نوشته می شود. پایان داستان..نتیجه علمی
...نــادانــی شــما از فــرهنــگ مــن, دلیل بـــر بـــی فـــرهنـــگی مـــن نیســـت.
-چرا الفبای انگلستان انگلیسی نشد؟ لاتین شد؟
-چرا الفبای فرانسه , فرانسوی نشد؟ لاتین شد؟
-چرا الفبای آلمان, آلمانی نشد؟ لاتین شد؟
-چرا الفبای اسپانیا, اسپانیائی نشد؟ لاتین شد؟
-چرا الفبای ایتالیا , ایتالیائی نشد؟ لاتین شد؟
-چرا الفبای سوئد, سوئدی نشد؟ لاتین شد؟
-چرا الفبای دانمارک , دانمارکی نشد؟ لاتین شد؟
چــــرا الفبــــای فــــارسی عــــربی شـــد؟ فـــــارســـی نشــــد؟
چرا بعضی ها تنها بخاطر کامنت گذاشتن بر علیه تورک ها عقل و خرد و منطق را از دست می دهند؟
- چرا اصلآ بعضی ها در سیّاره های دیگر زندگی میکنند؟
... الفبا
این نادان مقلد ، نمیداند که زبانهای اروپا با زبان لاتین خویشاوند هستند و دهها هزار لغت مشترک دارند مخصوصا در علوم تخصصی و علمی. فرهگ و دین و تاریخ و نژاد شان هم خویشاوند اند .
ولی زبان ترکی که ریشه مغولی آسیایی دارد چه خویشاوندی با الفبای لاتین میتواند داشته باشد ؟
در کشورهای ترکزبان آسیا عیر از مشکل دین غیرمسیحی، حدود یک سوم هنوز بیسواد هستند. اینها چگونه باید الفبای یک فرهنگ و دین بیگانه با خود را بیاموزند ؟
شما پان ترک مبلغ الفبای لاتین اروپایی ، هنوز در این سایت ، عیر از زبان و الفبای فارسی عربی، قادر نیستند با الفبای دروغین ترکی و لاتین با هم ارتباز برقرار کنید چگونه از مردم معمولی انتظار دارید که فریب ناکجا آباد شما را بخورند ؟
نتیجه- شما فریب کاران را باید در اولین فرصت محروس نمود و غیر از ترک زدایی، باید از شما غرب زدایی کرد، تا خلق زحمتکش را مستعمره فرهنگی فرنک ننمایید.
عنوان مقاله: 
ترپ اوغلی وپیازداخ
علی سعادت
اخر من بیسواد
هستم ولی چرا یکی مثل پیازداخ که ادعای سوادش میاید ودیگری که ترپ اوغلی باشدوظاهراسنش از مرز شصت سال گذشته خجالت نمیکشند ومی ایند با کسانی چون من بحث میکنندوکار را به بی مزگی میکشانند؟شاید لیاقت اینها همین باشد .بگذریم......
اگر هرکس یک ذره وجدان ودوزره سواد ویک ذره دقت
داشته باشد به نوشته این دو ادم بیمار نگاه کند ببیند
وقضاوت کند .اقایان بجای اینکه فکر کنند چرا اینهمه
برای زبانشان خودکشی میکنند ولی عده ای از هم زبانان خود در قزاقستان وسایر مردم انجا به لاتین روی اورده اند.؟بخاطر طفره ولاپوشانی وبوی گند تفکرشان باز
هم چپ ستیزی میکنند.اگر چپ را به ادم تشبیه کنیم
اقایان به اسکلت او هم کار دارند.وگویا هر اتفاقی یا
تحولی صورت گیرد بخاطر دوری وزدودن اثر کمونیست
میباشد.شما اول بهتر است بگویید ان کشورها بعد از
تحول چه غلطی صورت گرفته ؟کدام شق القمری شده
وما نمیدانیم؟ا
عنوان مقاله: 
ترپ علی
علی سعادت
عقب مانده کسی است که با یک عقب افتاده چون من
وقت خودرا هدر میدهد .عقب مانده کسی است که مدام کاری ندارد بغیر از انتقاد از چپول گری وعقب مانده کسی است که هنوز فکر میکند دنیا را اگر میخواهد مورد برسی قرار دهد اول باید برود سراغ چپها وبعد نتیجه بگیرد مثلا اگر دودوتا بشود چهار تا
بگوید عقب مانده ها کجائید.میشود پنج تا.امادر موردمطلب قبل باید عرض کنم .بااینه به کسی حالی نمیکنند....
عنوان مقاله: 
زبان کشی ومنطق کشی تبریزی
علی سعادت
جناب تبریزی من انتقاد خودرا در کامنتی نوشته ام ولی
این موضع گیری شما ربطی به کمونیست ندارد شما قصد دارید چه کسی را خوشحال کنید ؟ حتما فارسها و
سلطنت طلبان.ایشان به یک تصمیم رژیم ایراد گرفته
خصوصا که گفته شده بچه هائی که فارسی نمیدانند یا
نمیخواهند باید از خانواده اش جدایش کنند وپر مسلم
است که اسیر محسوب وباید در اسارت باشند .
ایا این اعتراض غیر منطقی است؟این اقا اگر اینهمه
دوست واشنای درجه یک در نظام دارند پس چرا به این
امر معترض شده است؟خامنه ای که تاکنون وپس ازچهل سال کاری با فارسی نداشت چگونه هوادار زبان
فارسی شده است ؟این عرب دوستان چگونه فارس دوست شده اند ؟ایا میخواهند پارسی ها را به سمت خودبکشند ؟بله بهتر بود این زوایا را نیز حساب میکردی.فارق از هر موضوعی تصمیم بر گروگان گیری از سوی رژیم جای اعتراض دارد وبقیه را کار ندارم .
عنوان مقاله: 
هنرآن است که بتوانی مارراازلانه اش بیرون آری
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _
جناب سیدعلی سعادت آریوبرازجان..
مادردنیای چپ انواع مختلف چپ داریم. چپ بلشویکی.چپ روزیونیستی.چپ پولپوتی.چپ سوسیالیستی،چپ سوسیال انترناسیونالیستی.چپ سوسیال دموکراتیک.چپ سندیکالیستی.چپ انوخوجه ایی.چپ مائویستی.چپ اسلامی.چپ چپول ایرانی.
چپ سوسیال ناسیونالیستی.چپ جکومتی.چپ پان ایرانیستی.چپ پان فارسی.چپ مارکسیست لنینیستی.چپ درهم برهمی.چپ چپولی بیسوادیوو،،شمابفرامایید ازکدامین هستی؟البته چپ های دیگری هم داریم.چپ ظفاری.چپ توده ایی.چپ چریکبازی وو،،
اگرلطف کنی بفرمایی ازکدامش هستی ،شایدبتوان روی چپولی شماصحبت کرد.
چپ های بیسوادوهاپولویی ها فورا نخودهرآش شده ،میخواهندافاده فضل کنند.ماتورک های ایران به این افراد میگوییم.
یو اولمامیش قاشیق.یواولمامیش قاشیق ..سفره ایچینده اویان بیانا آتیلیر..
قاشق نشسته..قاشق نشسته دردرون سفره به این ور آن ور پرت میشود..
چون که بعضی مواقع در
عنوان مقاله: 
دست مریزادآقای سازاخ
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ جناب آشچی عزیز.مبارزه منفی عدم خشونت به این نوع نوشتن هم میتوان گفت.
شوماچیراناراهت میشوید؟
مئگئرما ازشوما عیرادگریفته ایم؟
ادم حا واقتی هقیشان پایمال شود،هق دارد،موباریزه ع منفی کند.
مئصلن حمین صاادات علی وندرانگاح کنید، خودیش راچئپ میخواند.ولی عین یک فاشیست معقالع مینویصد.
یاحمین ایواز یاعیوز رانقاح کنید،هرچی دری وری اصت مینویثد.
یاحمین بی نام حا می عایند هرچی به هرکی خواثت دل تنگش میگوید.
یاهمین طبرضی ثیتاره دار.حی برایمان صره فره سره مینویسد.
بما حم هگ بدهید دیگع.
سازاچ- و شعار دیواری
بر پدرش لعنت که ... اینرا روی بعضی دیوار کوچه ها مینوشتند.
برپدر آن رژیم شاه و شیخی لعنت، که فرد بیسواد و غیرسیاسی و پرت و راسیست و ارتجاعی ضد بشری را دستگیر کرده باشد.
حداقل ما تشخیص میدهیم چه کسانی یک ذره در زمان شاه یا شیخ سیاسی بوده یا روی دیواری ... باشند.
تاکنون فعالیت این شخص آذری ضد ایرانی نه افشاگری علیه دولتهای حاکم در ایران مانند شاه و شیخ بوده بلکه علیه مردم ایران و سایر خلقهای غیر آذری. به آرشیو کمنت و نوشته های ایشان در باره فارس و ارمنی و کرد و ایرانی بنگرید تا ببینید تمام ادعاهای مبارزه و دستگیری ایشان دروغ و لاف و مظلوم نمایی است.
شخصیت و سواد و اهداف ایشان ، در روال حزب الله خامنه ای، و شاه الههی های لس آنجلسی، و گرگهای داعشی خاکستری ترکهای جوان اردغانی است.
فعالیت امثال ایشان و لاشین و لوایی و تورک اوغلی همان ... و
عنوان مقاله: 
رابطه آمریکا...
راز
رژیمهای توتاليتر برای بقای خود به ٣ پارامتر نیاز دارند. پروپاگاندا: نژاد برتری ( آلمان نازی)، دین و مذهب ( ايران)، دمکراسی جعلی ( روسيه) ووو..که در حقيقت سوار بر جهالت و احساسات کور مردم است.
رشد اقتصادی: نهادن نان بر سر سفره مردم ( چین).
سركوب: نمایش قدرت با بگير و ببند، ارعاب و کشتار (ایران، چین، روسیه، کره شمالی).
معمولاً دو پارامتر لازم هستند که رژیم را در قدرت نگه دارند.
آمریکا به دلیل پاسیفیسم اوباما در سياست خارجی فاصله امن اقتصادی، نظامی و سیاسی خود را از دست داده است و به دنبال پس گرفتن هژمونی بین المللي گذشته است. نفوذ روسیه و ایران در سوریه و چین در پاکستان، ايران را هدف مناسبی در منطقه برای آمریکا کرده است. تضعيف یا نابودی رژیم تامین امنيت اسرائیل را که در حال گرفتن زمینهای بيشتر است، به دنبال خواهد داشت و ضربه اقتصادی سیاسی بزرگی به چین و روسیه خواهد زد...
عنوان مقاله: 
سازاخ
علی سعادت
...جان دلم اینها عضو اخوان المسلمین هستند اشتباه نکنید.
عنوان مقاله: 
ترپ علی وبار دبستانیش پیازداخ
علی سعادت
... من دارم شما را بازی میدم تا عده ای کم کم شمارا بشناسند اکثر کامنتها را بخوانید ببینید اکثرا شمارا چی خطاب میکنند دیگر بوی ...تفکرات شما موجب ازار شده واز رو نمیرید..ادم را به چه حرفهائی وامیدارند.
عنوان مقاله: 
الفبای لاتین فشار خون را به پائین می آورد
lachin
سالام دوسلار..
یکی از کاربران بخاطر اینکه کشور قزاقستان به الفبای لاتین روی آورده است , آنچنان فشار خونشان به بالا رفته که عقل سلیم و منطق را هم از داده است. ایشان نوشته اند که (( زبان ترکی ریشه مغولی آسیایی دارد )), خوب داشته باشد, تورا سنه نه؟ و بعد بخاطر این خویشاوندی استدلال میکنند که زبان تورکی نمی تواند الفبای لاتین داشته باشد. ( فعلآ که دارد تو چرا ناراحتی )..
بعد مینویسند که ( در کشور های ترک زبان آسیا, یک سوم هنوز بی سواد هستند ( بیسواد باشند خوب که چی.. همه مثل شما که دانشمند نمی شوند ). بعد ادامه می دهند که ( چگونه از مردم معمولی انتظار دارید که فریب ناکجا آباد شما را بخورند ؟) .ما از مردم هیچ انتظار نداریم که فریب ما را بخورند فقط بدانند که

Latin or Roman script is a writing system used to write many modern-day languages. It is the most used writing system
ادامه..
عنوان مقاله: 
ترپ علی
علی سعادت
بازهم بوی سوختن میاید اخر ببم جان تومگر با چیزی موافق هستی که من توضیحی بدهم .خودت میگوئی
هرچه عقب ماندگی واقتصا دورشکسته و..مال چپ است .نیاز نیست که من بگم .خودت را ... ؟
... من یک مورد را اشاره میکنم تا ببینم
سر حرفت هستی ؟شرط ان هم ننوشتن هیچ مطلبی در
این سایت است .اولین فضا نورد یوری گاگارین بود این
مطلب برای حرفهایت کافی است حالا ببینم مرد ان هستی ؟اصلا نه تو بلکه همگی مخالفها همین افکار عقب مانده وپر از کینه دارید .کینه هیچ چیزی را نمیبیند.شکست المان برای بسیاری از کشورهای اطراف ما چقدر مفید بود حالا این کشورها چه سرنوشتی داشتند؟لنین پس از انقلاب به ایران اعلام کرد اگر تمایل دارید میتوانید ان قسمت از ایران که تصرف شده بازپس بگیرید ولی کسی نرفت .اما تاکنون یک نفر هم
اینرا در مطالب خود ذکر نکرده است.این چپ ستیزی نیست؟افراط نیست؟انقلاب در چند کشور وبه ت

عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/72768 امتناع از مذاکرات روی در روی، نماینگر فرهنگ عقب ماندگی و عشیرتی ر
yaradiciliq
"" جامعه عقب مانده و معلم اخلاقش "" قلمی دارد به اندازه کفگیر، توان ذهنی‌ درک این واقعیت سترگ را ندارد که "" کتاب سمفونی مردگان عباس معروفی، کپی برداری از کتاب خشم و هیاهوی ویلیام فالکنر "" است، جامعه شاهنامه خوانش، به دروغ بهش گفته محمد حسنین هیکل مصری گفته " رمز ماندگاری زبان فارسی‌ / دری، در وجود شاهنامه است " ولی‌ از آنجا ئی "" ساختار‌های علمی‌ جامعه آاش به جای تولید علم، جهل تولید میکنند " اینان چنین دروغی را مانند آیه اهورا مزدا بلغور میکنند، وقتیکه ادبیاتش، سرچشمه دروغ است، شبه رشنفکرش، دون کیشوت وار، در اصلاح کلمات، پرچم اصلاحات و اخلاقیات را از چاه جمکران به ستاره ثریا حمل می‌کند. چیزی که برای من مهم است > ۱- گاز آزربایجان به دروازه‌های اوروپا رسید. ۲- ترکیه نسل پنجم هواپیمای جنگی را در نمایشگاه هوا - فضا پاریس به نمایش گذاشت. >>> لطفا بخوانید >>
افق لاشین
این فرد ؛ با اندیشه و افکار ارتجاعی راسیستی قومگرا ، همیشه مثالهایش نه متکی به اندیشه آوانگارد و نیروهای پیشزو ایرانی،بلکه سراغ ارتجاعیونی مانند خودش , یعنی فرهنگ آخوندی، لس آنجلسی، داعشی، اردغانی ، ابتذال پهلوی ، میرود و از پیتزا و کراوات و املا لغات فارسی و غیره ، مثال می آورد.
دو امکان در متد و منطق این سرخپوست مغولی وجود دارد - اول اینکه فرهنگ و سواد و افق اندیشه اش در حد همان شیخ و شاه و آریا و اردغان است ؟ - یا اینکه عمدا همه ایرانیان را مثل گروه شبیه گروه خودش یعنی ؛حزب الله، لس آنجلسی، اردغانی می پندارد، و این نشان میدهد این فرد چقدر ...و حیله گرد و سنبلکار و نالوطی و فرصت طلب و اجنبی پرست و ضد انسان و ضد ایرانیست. سابقا مدام از استوانه و شاهنامه و کورش و آریا و قبر کورش و ساختمان پرسپولیس مثال می آورد ، انگار ایرانیان قرن 21 مانند وی در هزارههای پیش از میلاد پرواز میکنند
عنوان مقاله: 
ترپ علی وبار دبستانیش پیازداخ
علی سعادت
چه بامزه شده اید جناب ترپ علی خان.حتما در نمک
مدتی لا لا کرده اید .چه جالب است به پیازداخ هم نان
قرض میدهد .ادم خوش مزه میتواند برود جای دیگر
کار کند مثلا سیرک .باغ وحش وشو های دیگر .
این جناب با شصت یا هفتاد سال وادعای گنده گتده
اینجا چه میکند؟من اگربه ادعای خودش اکتفا کنم تا حالا یک نویسنده یا تحلیلگر شناخته شده بودم .وحتما
نمی امدم به کامنت نوشتن .پس جناب این جا چه میکنید؟ ادم فقط روزی چند ورق روزنامه بخواند ولی
خوب بخواندفیلسوف میشود .ووقت خودرا اینجا به
هدر نمیداد پس بهتر است قبول کنی یا دروغگو هستی یااگر چیزی خواندی جفنگیات بوده یا خوب نخواندی
پس نیاز داری از نو شروع کنی ودیگران را هم راحت
بگذاری .خودت را بیشتر خراب نکن.هفتاد سالته .ولی
پهن بارت نیست ما هم ادعا نداریم ولی میدانیم چه
کسی چکاره است.
Anonymous
آقای توکلی اگر فرصت کردید نگاهی به آی پی آدرس کامنت گذاران تجزیه طلب بیاندازید تا یک نفر با چند اسم دیگران را سرکار نیاندازد. متل یارایسیلیک و لا چین یا تورک اوغلی و سازاخ و الی آخر چند نفر که تعدادشان به پنج نمیرسد با کمک شما و ترس شما که مبادا نگویند از دموکراسی فاصله گرفته اید وقت کاربران را گرفته و تمام شخصیتهای ایرانی را تخریب و مدام دروغ بافی میکنند. اگر اینچنین است دست همه را باز بگذارید برای نوشتن.یا مثل اتاق های چت پالتاک اتاق تجزیه طلبان جدا باشد
عنوان مقاله: 
افق لاشبن
علی سعادت
در نوشته مذکور ما متوجه نوعی تفکر نامعلوم هستیم
در پیام به سرخپوست ومغول اشاره میکنند که درست
نیست وتوهین به مردم تورک است .اگر مشگل یک یا دونفر ه که در سایت پیام مینویسند باید مردم را جدا حساب کرد .از سوی دیگر به راسیسم انتقاد دارد ولی
در پایان از شبکه پارس ها حرف میزنند .مگر فارس با پارس چه فرقی دارد؟در ضمن سایت به کسی تعلق ندارد..سایت فقط به گفتگوی سالم تعلق دارذ.
عنوان مقاله: 
تحریم کامنت ها
علی سعادت
فکر میکنم بجای اقای توکلی خودما میتوانیم این افراد را بی محل گذاشته واصلا پاسخ ندهیم وقتی کسی با
این حضرات کار نداشت خود بخود خسته میشوند وچون طرف مقابلی نیست .جزابیت وانگیزه برای ادامه
از دست میرود ودیگر نمینویسند .حال شاید دو یا سه نفر هم برخورد بدی داشته باشند شرط همه این باشد که حداقل تند یا توهین دربین نباشد .ومحترمانه رد وبدل افکار ونظرات صورت گیرد .وسعی شود در سخنان خود بیشتر به مستندات یا تحلیل وتفسیر تکیه
واز این اتهامها وکلی گوئیهای تکراری خود داری وبیشتر
راهی در جهت تشویق وهمراهی مردم صورت گیرد و
فعلا سعی کنیم به هرچه که نامش اختلافهای گذشته است دامن نزنیم .ولطف شود به مردم وفقط مردم توجه شود وبازهم لطفا ننشینید به رای صادر کردن و
هارت وپورت اینرا میکشیم وانرا در دادگاه این میکنیم
وان میبریم .وفقط به رژیم توجه شود اگر هم از خیانت وسازش کسی سخن میگوئید با مستندات ومنطقی
تبریزی
امروز سی و یکم خردادماه سال ۱۳۹۸ است، این روز را نباید فراموش کرد، (به لینک زیر نگاه کنید)

http://iranglobal.info/node/69139
به علی سعادت
جناب نیکوکار !
چه کسی شما را بعنوان کدخدا و ریش سفید محل انتخاب کرده که مدام اینجا میان ایران و توران واسطگی میکنید ؟
این 4 پان ترک غرض ورز مانند - لاشین و سازاچ و لوایی و تورک اوغلی، در این سایت از امکانات ایرانیان علیه ایرانیان سوء استفاده میکنند و مبارزه سیاسی را به گند کشیده اند و بجای مبارزه علیه حاکمان، علیه مردم ایران مبارزه میکنند و دروغ مینویسند.
تجزیه طلبان آذری را باید در زمین و هوا و دریا، گلوبال و دیجیتال ، بی رحمانه در هم کوبید چون بی منطق و دروغگو و راسیست و بیگانه پرست و ضد ایرانی ، هستند.
جناب کمیته انصاف، کمنت ها و واسطگی شما نشان میدهند چون مسلح به نقد و تئوری چپ نیستید، حرفهایتان کودکانه و ... ملال آور و نامناسب است.
با دشمنان خدا و خلق و ایرانزمین ،صلحی در کار نیست مگر خشم انقلابی زحمتکشان ایران.
شما که فرق بین فارس و پارس را نمیدانید، بهتر است به
عنوان مقاله: 
لنین, آزربایجان و جنگ جهانی دوم
lachin
سالام دوسلار..
آقای علی سعادت.
بعد از خواندن کامنت شما در باره یوری گاگارین و بازگرداندن سرزمین های از دست رفته , توسط لنین به ایران, دو سوال برایم پیش می آید.
1- ما همه میدانیم که علوم فضائی شوروی در سال های آخر 50 و در سال های 60 و 70 بمراتب از آمریکا پیش رفته تر بود و شوروی توانست اولین موجود جاندار ,سگی بنام « لایکا» , اولین ماهواره بنام « اسپوتنیک », اولین فضانورد مرد« یوری گاگارین » و اولین فضانورد زن « والنتینا تراشکوا » را در مدار زمین قرار بدهد. ولی همانطور که شاهد بودیم علوم فضائی شوروی در سال های بعد رو به افت کرد به آن حدی که فرستادن « کازمونات » به کره ماه فسخ شد .شوروی با هزاران زحمت و جاسوسی توانست یک شاتلی بنام “بوران” (Buran) که از شاتل های امریکا کپی شده بود در آواخر سال های 1980 میلادی ساخته و تنها یک بار به فضا بفرستد. تنها ساختن شاتل “بوران” (Buran)
عنوان مقاله: 
گل گفتی
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ جناب لاچین، این چندنفررابایدبعنوان تفنن دراینجاحفظ کرد تاازموضوعاتی که درروح وروان بیسوادن رخنه داده اند،
بهره هایی درآگاهی دادن به سیاسیون کم سواد،که سوء استفاده میکنند،روشنگری ها کرد،وفرزندان خودراازکید وحقه دری زبان مهاجم وانگلیس حاکم کن آگاه ساخت.
وظیفه داریم،این وطن وملت فروشان راکه بخاطردرحاکمیت ماندن اتینیک خودایران رابه استعماراجانب درآورده اند،بیدارکرد.
این دری زبانهای منتقل شده بتوسط شرکت هندشرقی (انگلیس) صدسال است ،جای دزدوشاکی راعوضی بمردم نشان میدهند.
وطن فروشی این هارا درجنگ باروس درزمان عباس میرزاهم دیده ایم. حتی یک سربازشان دراین جنگ کشته نشد.
تمام شهدای جنگ ایران وروس را ملت تورک آزربایجان داد.
این جنایتکاران و نوچه هادرهمدستی باانگلیس درجنگ جهانی اول بیش ازده میلیون مردم خصوصن تورک را ازگشنگی به کشتن دادند.تابتوانند رضاپالانی راسرکارآورند.
ماسیونهای
عنوان مقاله: 
ترامپ در آخرین لحظه تصمیمش رل عوض کرد
کاووس
به این میگن هدیۀ نسیه! میخواستم بزنمت نزدمت پس باید بمن هر چی خواستم بدی
تحریم هرزنامه تجزیه طلبان
آقای علی سعادت کامنت خوبی با پیشنهاد تحریم گذاشتند که بلافاصله از طرف تجزیه طلبان آذری مورد حمله قرار گرفت که چه کسی شما را ریش سفید کرده. باید گفت که بسیاری از کامنت ها از طرف خود تجزیه طلبان است برای نا امید کردن و منحرف کردن حرف درست . مثلا تورک اوغلی یا لا چین یا سازاخ یا تهرانلی از طرف فارس ها کامنت جعلی مینویسند و ظاهرا اسامی خودشان را میبرد و چهار تا پرخاش میکنند و مغول و سرخپوست میگوید ولی در اصل حرف منطقی علی سعادت را بی اثر و راه را برای پیشتازی کامنت های ضد ایرانی باز میکند.
عنوان مقاله: 
اقای نیکوکار
علی سعادت
هرچند میدانم نویسنده پیام ترپ علی خان میباشد ولی
بگذریم.جناب نویسنده پیام.ببخشید که ازشمااجازه رنگرفتم.چون شما اجازه گرفته بودید لذا ببخشید واین
مطلب که ریش باید سفید باشد یا نباشد تا بتوانی مطلب بنویسید یا نه اینرا هم نمیدانستم .از انجا که عجله در کار بود لذا انتخابات بعمل نیامد .وباید در شورای خزعبلات این امر برسی تا حقیر مجازات شوم .
قصد ندارم به تندی پاسخ لازم را بدهم..ولی نمیدانم
از کی تا حالا باید اجازه بگیری .وچند نفر تائید کنند ؟
در ابتدا گفتم پیام را ترپ علی نوشته است. حال اگر هم چنین نیست اشگال ندارد..من یک پیشنهاد داده ام
واگر ... تا کنون متوجه شده اید که
سایت مدیر دارد واو تصمیم میگیرد وازطرفی این امر
یک پیشنهاد است وچندان هم پیچیده نیست که مدیر
وقت خودرا هدر دهد.اما بازهم بعرض میرساند این اقایان که مخرب روح وروان عده ای شده اند نوع سخن
وتفکر وعمل انها
عنوان مقاله: 
ترپ علی
علی سعادت
این نیروهای سالم و...نقلابی حتما یکی از انها شما هستید ؟ضمنا این همه چپ که گفتی ظاهرا از ترشی فروشی حرف میزنید نه از چپ .راستی شما چه ترپ
سفید .ترپ سیاه ویا ترپ شیرازی؟
lachin
سالام دوسلار...
دوست گرامی ع.ب.تورک اوغلی عزیز...
یکی از اشتباهات خاندان غیر قانونی پهلوی دوم این بود که می بایستی مرز ایران و شوروی را باز نگه میداشت تا کمونیست های دوآتشه وطنی با خیال راحت به این سرزمین ( قبله زحمتکشان جهان ) رفت آمد می کردند تا بفهمند در این سرزمین چه جهنمی بر پا بود. هرچند که دولت های تک جزبی کمونیستی و رستاخیزی سر و ته یک کرباسند. یکی از دوست های نزدیکم در اسکاتلند یک بخش کوچکی از سندیکا های معدنچیان ذغال سنگ اسکاتلند را به عهده داشت . او در جبهه چپ افراطی حزب کارگر انگلستان هم فعالیّت میکرد . در اعتصابات سراسری معدنچیان انگلستان سال های 84-85, او بخاطر کمک و همدردی از طرف معدنچیان لهستان و شوروی , برای تشکر از این کارگران به مسکو رفت . البته این سفر یک بار (( پروپاگاندا )) را هم به یدک می کشید. ولی بعد گذراندن 3 هفته در کشور شورا ها و در گهواره انقلاب
عنوان مقاله: 
تبهکاران ضد غربی چپ
داور
امریکا ستیزی در کشور ما با جنگ دوم وایجاد حزب توده اغاز شد .شعار های ضد امریکایی ترور افسران امریکایی حمله به سیاهگل واز دیوار سفارت امریکا بالا رفتن همه وهمه ناشی از دکترین حزب توده مبنی بر نابودی سرمایه داری جهانی در ایران بود .امروز ما به روشنی نتیجه ان سیاست ای ضد غربی را در ایران مشاهده میکنیم.جریان چپ موفق شد که سیاست ضدغربی دولت روسیه را شعار وهدف اخوندها در ایران کند .
نقش چپ در ایران در هر زمینه نقشی منفی فاجعه بار و در نهایت خیانت امیز وزیانکار بوده است .
اضافه بر اینهمه دشمنی با امریکا دشمنی با دولت یهود نیز به ان اضافه شده است تا انجام که حزب توده اعضا بهایی ویهودی خود را از حزب اخراج کرد .مردم ایران هرگز دشمن امریکا و اسراییل نبوده اند و قربانی شعار ها و اهداف گروهای ضد ایرانی اخوند و چپ شده اند .چپ در انتظار فروپاشی نظام اسلامی بدست همین امریکاست که از درون ان
عنوان مقاله: 
http://mihantv.com/%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%88/
صدرالشراف اعترافات
http://mihantv.com/%d8%a2%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%88/

در لینک فوق "جناب صدرالشراف ترک" ، به نبوغ ، فرهنگ ، فلسفه و ادبیات ایرانی پارسی، اعتراف میکند و اشهد قربت ان الله لا میکوید.
تبریزی
سی استاد دانشگاه خواستار آزادی مرضیه امیری شدند، (خانم مرضیه امیری از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر هستند)

https://www.hra-news.org/letters/a-725
عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/72813, جشن تیرگان, آناهیتا پورکریمی
yaradiciliq
"" ذهنیت اسطوره‌ای و انقلاب سال ۵۷ "" جامعه شناس‌های ساده لوح جامعه شاهنامه خوان توان ذهنی‌ مطرح کردن این واقعیت را نداشتند که به جامعه فارس بگویند "" ذهنیت اسطوره‌ای ۹۹.۹ پشت انقلاب سال ۵۷ "" بود، پیشتر گفتم ذهنیت اسطوره ای، تحت تاثیر تجربه، مخصوصا تجربه دوران رنسانس قرار نمیگرد، بیرون کشیدن یک آخوند از قعر تاریخ، دیدن عکس آن در ماه، نتیجه فرهنگ شعر و شاعری و شاهنامه بود که شعار "" دیو چو بیرون رود فرشته در آید"" متجلی شد، در جنبش مدرن مشروطیت، فرهنگ شاهنامه، فرهنگ شعر و شاعری، به مدت ۱۰۰ سال با عایدات مفت نفت، به مغز توده‌ها چپانده نشده بود، بدین سبب، جنبش مشروطه، مدرن و ضد اسطوره بود و انقلاب سال ۵۷، اسیر شاهنامه و اسطوره و فرهنگ جامعه فارس و ذهنیت شعر زده آن است، این چپول‌ها نبودند که سبب انقلاب شدند، این شاهنامه بود که با جوگیر کردن جامعه در اسطوره، به انقلاب سال ۵۷ دامن زد.
تهرانلی
در این اواخر سایت ایرانگلوبال گرفتار یک اپیدمی گشته به شدت از آن رنج میبرد. از قرار معلوم بعد از استعفای آقای کاوه جویا از سمت پلیس حفاظتی خود خوانده سایت ایرانگلوبال، دو مرتبه چندین تازه نفس که گوئی از دیروز داخل سیاست شده اند، با اهداف عالمانه هوس کرده اند مثل ناظم کلاس اول دبستان رل معلم اخلاق، و نقش ناظم انضباطی را به عهده بگیرند تا با ندانستنی های خود، مدیر سایت آقای توکلی را، از پند و اندرزهای مفت و مجانی شان بی نصیب نفرمایند. تفکری که با الهام از فرهنگ گهربار حضرت کوروش کبیر صلوات الله علیه و صلم، در معیت نژاد اهورائی زاگرس نشیان آریاقلی با چشمان آبی ... و در سایه همین تفکرات عالمانه پانفارسیسم، ملل جهنم موسوم به ایران را قریب یکصد سال است بدست شیخ و شاه به گروگان گرفته است، گویا این بزرگواران نیز به تاسی از آموزشهای والای مولایشان حضرت کوروش