«صفحه شما»

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

Anonymous
چرا نوشته لاچین که آریا را بیضه میخواند چاپ ولی داشاق من چاپ نمیشود و چرا نوشته آ. ائلیار در بخش هنر Mənim duyumum- Əgər mən olmasamدوشعر از سعید یوسف با مصرف نشادر که داروی افراد ضد ایرانی است چاپ می شود.شعر ایرج میرزا را مانند زبان سومری بزور چاپ کرده است.
از میدانی به شهر سلماس\تندیسی را فرو کشیدند\ارباب علوم «این خبر را\از مخبر صادقی شنیدند»\آشوری و دوستخواه و نحوی\پا تک زده چون اجل رسیدند\دریائی و انوری هم از پی

خود را به بقیه منضمیدند\تندیس به جای خود ندیده\بر سر زده جامه‌ها دریدند\با مصرف اندکی نشادُر\بلوای عظیمی آفریدند\استادان نامۀ متینی\بنوشته در آن شکایتیدند\امضاها را به زیر نامه

در چند صفِ دراز چیدند\در نامۀ بسمه تعالی\گفتند که در غمی شدیدند\فریاد و فغان نموده بی‌حدّ\زاری کردند و زِرزِریدند\شمخانی را مجیز گفتند\روحانی را فرشته دیدند\وینگونه حکیمِ طوس برگشت.
عنوان مقاله: 
مذاکره لا احزاب کورد
علی سعادت
جناب نویسنده شما دارید از جانب خودتان سخن گفته وتحلیل میکنید ونتیجه راهم خودتان میگیرید وانرا به
نام رژیم بحساب میاورید .این نظام اخوندی وپاسداران
ذوب شده وجنگ طلب از کی تا حالا دیگران را برسمیت
شناخته تا بخواهد اروپا را در تحلیل خود.مورد توجه قرار دهد ؟وقتی ملتی.را به پیاز هم حساب نکنی یعنی
همه را به هیچ حساب کردن.در کدام اتفاقها وجنایات پاسخ گو بودند؟.امروز که درگیر تحریم هستیم دارند تهدید میکنند ونشان میدهند که چه کسانی با چه افکاری دارند با انها سر وکله میزنند این کشور از همان اول به
یک سرزمین بن بست یا جائئ که چهار دورش دیوار است تبدیل کردند وبه کسی اجازه ورود یا دخالت یا
برسی در هر چیزی را ندادند .مگر برای فریب وصدور
دین ورهبری نظام برای گسترش افکار خود.وداشتن عده ای.جیره بگیر تروریست.تجربه کردهای عراق وتورکیه
در خود گردانی یا هر اسمی نشان داده که سرنوشت مردم به کجا ختم
عنوان مقاله: 
بحث خوب ولی بدون مدیریت بود
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ بحث خوبی درموردتدریس زبان مادری داشتید،متاسفانه مدیریت خوبی نداشت.
آقای مهمنش، دراول صحبت ها مقداری سعی کرد،چهره دموکراتیکی برخودگرفت.
آقای ستوده ،ازهمان اول شروع به نشان دادن تفکرات ناسیونالیسنی خودپرداخت،آقای ستوده شماچراازقوم گرایی پان فارس صدساله حرف نزدید؟
آیافکرنمی کنی یافکرنکرده اید، زبان انگلیسی که زبان علمی دنیااست میتواندزبان رسمی کشورشود،تانسل های آینده وکشورازاین معضل عقب ماندگی خارج شود؟
حرف بخش اول جناب لیماکشی اصلا مفهوم نبودومتاسفانه مجری هم سعی دررفع این مشکل نکرد
آقای انصاری،درفلات ایران کجازبان فارسی روندسالم تاریخی راطی کرد؟وقتی درزمان اوایل حکومت رضاشاه ازصدنفرسرباز 5نفرزبان فارسی رانمی دانستند،این چه روندسالم ورئالی بوده است؟
چرانمی گویید،که درزمان پهلوی وحال نیزبطریقی مرموز صحبت کردن معلمان بزبان محلی غدذغن بوده ومعلمان جریمه میشدند.
شماچرابه
مقاله سازاچ
آیا سازاچ میانگین آکاهی اجتماعی مردم آذربایجان غربی است؟ آیا لاشبن میانگین آگاهی سیاسی مردم آذربایجان شرقی است ؟ آیا تورک اوغلی و تهرانقلی، میانگین آگاهی سیاسی فرهنگی مردم اردبیل و زنجان هستند ؟ آیا اردغان میانگین آگاهی سیاسی مذهبی مردم ترکیه است که 50 درصد مردم کشور خود را تروریست مینامد و دستگیر و زندان و اخراج و تبعید میکند؟ یعنی کردها و علوی ها و چپ ها و سوسیالیستها و غیر داعشی ها و غیر سنی ها را ! آیا علی اووف میانگین آکاهی سیاسی اجتماعی مردم اران شمالیست که بشکل ارثی و شاهانه وارث نظام جمهوری ترکی بادکوبه شده ؟ آیا سازاچ صلاحیت دارد در مورد امور سیاسی اجتماعی فرهنگی ایرانزمین؛ بشکل کینه توزانه و دشمنانه، شبه مقاله بنویسد ؟ آیا او آبروی روشنفکران آذری را برباد نداده ؟ آیا امثال او و "لاشین و لوایی و تورک اوغلی و تهرانقلی "به این دلیل از سایتهای آذری به این سایت ایرانی فارسیی زبان
زن ستیزی
در این مقاله عمدا اشاره نشده ،که در خارج از ایران ، شاه اللهی ها و اصلاح طلبان مقیم خارج و پان ترک تجزیه طلب، به ترور شخصیت زنان فراری ؛ از طریق طرح موضوعات خصوصی آنان ،می پردازند.
مثلث ارتجاع میان اپوزیسیون خارج از کشور ، عبارتند از - سلطنت طلبان - اصلاح طلبان مسلمان- و تجزیه طلبان ترک ضد ایرانی ؛که مخالف مشهوریت هر فرد فارس زبان میباشند.
مثلث ارتجاع ساکن خارج ؛ که در بالا به آن اشاره شد، باید مدام افشا گردد.
عنوان مقاله: 
زنده یا امیر انتظام
داور
ستمی که بر این مرد بزرگ رفت هرگز قابل بخشش نیست .اما متهم واقعی سران جنایتکار حزب توده هستند که اغازگر این همه ستم براین مرد بزرگ بودند .انها که سالهای سیاه 57 را تجربه کردند میدانند دو باند مخوف فدایی توده ای با میهن پرستان واقعی هر انچه رزالت بود انجام دادند .
بازرگان و امیر انتظام و شادروان بختیار قربانی سیاست های حزب توده شدند .
عنوان مقاله: 
زن ستیزی
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ جناب زن ستیزی ،
...دراین مقاله پایمال شدن حقوق زنان حتی درخارج توسط حکومت صحبت ومطرح شده است.
شما باکشاندن پای دیگر گروه های سیاسی وبامطرح کردن تورکان بوی گندتفکرات نژادپرستی خودرابه همه عرضه کردید.
اگرسلطنت طلبان وحکومت ازوجودزنانی همچون خانم عبادی و مسیح علی نژادها بخاطرترس از آینده سیاسی خودهستند، بعیدنیست ،ماهم این نظرات که سعی وتلاش درخراب کردن این زنان دارند،بخوبی واقفیم وازمبارزات این زنان تورکان ودیگر اتینیک ها حمایت کرده وخواهیم کرد.
علاوه برحمایت ازاین زنان ودیگرزنان مبارز، ماسیاسیون ملل مختلف فراترازتفکرات آنهاتلاش دررفع تظلم مضاعف برزنان درجهت رفع مضاعف نیزمیباشم .
یعنی ظلمی که برکل زنان ایران وبخصوص فارس میشود،ظلم وستم مضاعف ازاین ظلم ها،ظلم فرهنگی وزبانی برزنان دیگراتینیک ها میشود،
عنوان مقاله: 
مشکل درک زبان فارسی بعضی از کامنت گذاران
lachin
ســــلام دوســـــلار..
همانطور که متوجه هستیم کاربری (( مجهول الهویّه )) شکایت از این میکند که چرا لاچین آریا را بیضه میخواند..آنچه که من در باره کلمه آریا نوشتم نقل قول از سایر محققین است. من هیچ وقت کلمه اریا را با این اسم نخوانده ام.. اگر بعضی ها مشکل درک درک زبان فارسی دارند, مشکل آنهاست ...
عنوان مقاله: 
سایت ایران گلوبال سایت فارس گلوبال نیست
lachin
ســـالام دوســــلار...
آقا و یاخانم مقاله سازاچ....اگر منظور شما از (( سایت ایرانی )) ایران گلوبال است, در ایران به غیر از فارسها میلیون ها نفر دیگر با زبان های دیگر صحبت میکنند.ایران گلوبال همانطور که با اسمش پیداست, فارس گلوبال نیست.
عنوان مقاله: 
سازمانی صهیونیستی مجاهدین
Anonymous
پس از حزب توده سازمان مجاهدین یکی ز پست ترین سازمانهای سیاسی در ایران است .هدف این سازمان دینی تروریستی فقط گرفتن قدرت و برپایی نظام اقتدرارگرانه اسلامی ونابودی هرگونه مخالف و ایجاد دیکتاتوری فرعونی رجوی است .
سازمان مجاهدین در حقیقت نه پیرو و اخلاق وایران پرستی و ازادی ودمکراسی بلکه این سازمان معبد گوساله پرستان قرن 21 به رهبری رجوی است.
سازمان گوساله پرستان رجوی خود از همان روز های نخست اتش بیار این ننگ ملی برای مردم ایران شدند .
سرنوشت مردم ایران بدست خود انها در ایران رقم خواهد خورد و بیگانه و بیگانه پرستان حق دخالت ندارند و شکرخواری میکنند .
نه تنها نظام حاکم بلکه همه مردم موظف به افشا این عناصر جنایتکار بنام مجاهد خلق هستند .
عنوان مقاله: 
زنان ودختران سیاسی باید آزادشوند
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ زنان ودختران ازهرطیف فکری بایدآزادشوند،این زنان ودختران نه تفنگ برادشته اندونه تفکر بمب گذاری داشته اند.
این زنان شیرزنانی هستند،که توسط جاهلان متحجربه بندکشیده شده اند.
حکیمه احمدی درزندان ماراغاومژگان صارمی درزندان اردبیل ودیگرزنان ودختران گرفتارجهل گشته ومتحجران عقب مانده بایداین
زنان ودختران راآزادکند.
زنان کارگروزنان مبارزان سیاسی ملل نخبگان زنان ایران بوده وسیاسیون واحزاب جهانی دراین مواردنباید لالمونی بگیرند.
عنوان مقاله: 
حزب پان ایرانیست جنایتکارترین حزب وابسته به اجانب است
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ حزب پان ایرانیست خطرناکترین وخاین ترین حزب تاریخ ایران است.
این حزب باسوء استفاده ازاحساسات ملی گرایی کورمردم ایران،درتاریخ حیات خودتوانسته تفکر خایینانه خودرا وارداحزاب سیاسی حتی چپ هایی بابینش انترناسیونالیسم کرده وازاین احزاب ودیگر گروه ها درخیانت کردن به تفکرمدنیت وعدالت خواهانه بهره برداری نژادپرستانه ودرنهایت خدمت گذاری به اربابان استعماری خارجی کند.
چرامیگویم ،احساسات ملی گرایانه؟
هرانسانی بطریقی وابستگی به خاک وآداب وسنن خوددارد،
این احساسات اگرعاقلانه وعلمی باشد،بسیارپسندیده وپاک وقابل احترام است ،ولی وای بروزی که این احساسات راآلوده به نژادپرستی وخاکپرستی کنند،درآن صورت گرفتاربهره برداران سیاسیون وابسته خواهندشد.
این تفکر ^... رابیشتربا اشعارفردوسی وشاهنامه آلوده میکنند.
دراین کار،معلمان کم سوادوشاعران عقب مانده ونژادپرست یاوران بی مزدوجیره این تشکیلاتهای خاین
عنوان مقاله: 
عالی بود
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ آقای یحیایی بسیارخوب وعالی بود
جناب یحیایی نجات مردم ایران تنها وتنها دریک سیستم غیرمتمرکزمیتوانند،رشدکرده وسری دربین دنیا نشان دهند.
الا هیچ سیستمی جوابگو نبوده ونخواهدبود.
سره نویسان،باستانگراهای گوناگون مثل تبریزی .هالو.بادکوبه ایی.ابوالفضل محققی،اقبال اقبالی .شاه اللهی.... ملی گرای اجانب،لاشخواران نفتی،استالینیست های رنگارنگ ووو..دریک کشورچندمیلیتی فقط مبارزات مردم رامنحرف میکنندوقدرت راازسیاسیون واقعی گرفته وضعیفشان میکنند.
اگربخواهم درمورد روباه دروغگو روحانی وطرفداران تئوری بدوبدتربگویم باید ده هاصفحه متن بنویسم.
دستت دردنکند،که قسمتی ازواقعیت هارانوشتی.
روحانی وطرفدارانش ،که چپول هانیز شامل شان میشوند،خیانتی بمردم کردندکه هیتلربه مردم المان ودنیانکرد.
یادم می ایدوقتی میگفتم این روحانی ازهمه به مردم خاین تراست.باورنکنید،چپول هابیشترمیخواستندیقه ام راپاره کنند
عنوان مقاله: 
بمناسبت بیستمین سال واقعه ۲۰ تیر۷۸ دانشگاه تبریز
Anonymous
با تشکر از آقای تبریزی آری پان نامه نویس اومود دوزگون در دو جا به آرشیو پیوسته است.

آنان که اسیر پان و پان نامه شدند
هر روز یقه دریده بی جامه شدند
ره ز آرشیو سایت نبردند برون
گفتند فسانه ای و بیگانه شدند
عنوان مقاله: 
آزادی بیان و تبادل افکار اقتضاء دارد که جوابیه و نظرات مخالف و موافق هم در همین صفحه دیده شوند
مرادی
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۸﴾المائده
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۹﴾المائده
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۰﴾المائده

انتظار این است که آقای ایجادی هم مانند روحانیت سنتی قرآن را گزینشی نخواند...

"اتصال آیات" میزانی است که برداشت صحیح از قرآن را ممکن میسازد...این روش ذیل اشاره قرآن به تدبر و رعایت مواضع کلمات و به رعایت "اتصال قول" است:

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۱﴾قصص

عنوان مقاله: 
مقایسه
Anonymous
در مقایسه حزب پان ایران ایرانیست ان حزب ملی است که دفاع از منافع ملی وازادی مردم ایران را هدف عالی خود میداند .
نگاهی به کارنامه سیاه تروریست‌های چپ وتروریستهای تجزیه طلب کرد ترک و عرب نشان میدهد که این گروههای بیگانه همواره در خدمت دولت های بیگانه و دشمنان ملت ایران بوده اند .
حزب توده نوکر شماره یک دولت شوروی
سازمان فدایی تروریست‌های همکار نظام اخوندی
فرقه دمکرات سید جعفر پیشه وری عامل دولت استالین و تجزیه اذربایجان
سازمان تروریستی مجاهدین نوکر صدام و سازمان سیا و دولت یهود قاتل صد هزار ایرانی
کردهای تجزیه طلب عامل مستقیم دولت امریکا و اسراییل
این کارنامه گروه ضد ایرانی کومونیست و تجزیه طلب چپ است .
بنابراین هیچ تجزیه طلبی حزب توده وفدایی تروریست و مجاهد صدامی را انتخاب نخواهد کرد .
عنوان مقاله: 
انی موس
علی سعادت
من چند بار گفتم شما که ادعای وطن پرستی وفارس بودنتان
گوش ادم را کر میکند چرا به زبان فارسی نام خودرا نمینویسید؟ واما .... اگر اندک مطالعه
ای داشتی متوجه میشدی که فدائیان در رمان شاه چگونه تمام
ساعات زندگی وجوانی وپیشرفت را فدای عقاید خود وبرای مردم ستم دیده تحمل میکردند .شما جرات ندارید یک ساعت
در یک جاده خلوت راه بروید تا چه رسد به اینکه حتی به مرگ
فکر کنید .یا روزها وشبها شکنجه شوید.این مشخصات واین
تلاش بی وقفه برای کیست ؟چون انقلاب شده ورژیم کاری کرده که هیچ نظامی نکرده وندیده است پس باید همه چیزرا
قاطی کنیم ... .؟من کاری با حزب توده ندارم ولی شما هم زحمت بکشید وبگوئید.چند هزار بار باید گفت این حزب هیچ سنخیتی با چپ ندارد وحتی خودراهم
کمونیست نمیدانند.اما باید وجود داشته باشد ت
Anonymous
غار علی صدر در همدان است وهمدان خاک آزربایجان است پس
..علی صدر غار آزربایجان است........
Anonymous
آقای توکلی اگر امکان دارد همان سیستم امتیاز دهی مثبت و منفی سابق را برقرار کنید که وقت کاربران گرفته نشود و نظر بدهند. کاربران پان ترک که ۲۴ ساعته کامنت های تکراری و وقت گیر میگذارند . و این دشمنی و کینه آنها پایانی نخواهد داشت و سایت شما هم چون بازدید کننده دارد آنها در حال مطرح کردن جعلیات و حرف زور خود هستند.
عنوان مقاله: 
...
Anonymous
داستانهای تکراری شما همانند فیلم های هندی آنقدر غمناک است که آدمی می خواهد هرچه پول خرد در جیبش هست بریزد به حساب حزب کمونیست کارگری حکمتیست، بابا مظلوم نمائی هم حدی حسری دارد!!! آنکسی که در سوئد زندگی می کند، و مدافع الکی و آبکی کارتون خوابها و گور خوابها است، باید خوب بداند که کسی که هویت ترک بودن خود را انکار می کند و پان فارسیست و پان نامه نویس سر سره نویس زبان فارسی می شود، هرگز نمی تواند مدافع حقوق زحمتکشان باشد، آنهم زحمتکشان ترک آزربایجان، طبیغتا اضافه کاری بابت کامنت نویسی، شغلی است برتر و راحتتر از کارتون خوابی
عنوان مقاله: 
مقداری رشدیافته اید
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ قبل ازهمه ازتمام دست اندرکاران سایت ایرانگلوبال بایدبخاطراین رروشنگری ها تشکرکرد.
جناب توکلی ومسئولین محترم ،بایدخاطرنشان کنم که اگرچنانچه درداخل ایران کنونی ودرزمان رژیم قبلی،این کارکه شما انجام میدهدومیدادید،بدون هیچ عذروبهانه ایی به زندان های طویل مدت محکوم میشدید.
ویادردادگاه نظامی محاکمه صحرایی میشدید.
جناب توکلی ،درنقدنبایدرحم کرد،ولی بی ادبی نه، این نقدبی رحمانه است که هرکس وناکسی جرئت خیانت بخودنمی دهد.
متاسفانه سایت شمااین کاررابعضی مواقع انجام میدهد.
دراین مورددرخواست بازنگری درسیاست کلی رادشته ولازم است.
حال درمورد گفتگوی این سه نفر.
آقای واحدی درآخرین جملات خودواقعیت های گذربه این سیاست بازهم ناقص امروزی راگفت.
حتی اعلام کرد،در1990 تعدادی وقتی رای به فدرالیسم رادادند،نمی دانستند به چه رای داده اند،ولی امروز مخالف فدرالیسم وسیستم حکومت عدم تمرکز هستند
عنوان مقاله: 
استان همدان
الوندی
شب دراز است وقلندر بیدار. گروه ضد ایرانی تجزیه طلب همدان را بخشی از استان ببخشید کشوراذربایجان تصور میکند.همدان شهری تاریخی است که زمانی پایتخت بوده و امروز مرکز استان همدان است .هر چند در اطراف همدان دهات های بسیاری وجود دارد که به ترکی سخن میگویند ولی انها به این نواحی مهاجرت کرده اند .البته کردها نیز همین ادعا را دارند که همدان شهری کردی است .
بنا براین ادعا برلین لندن بروکسل هم شهرهای ترک نشین هستند.
نه جانم ایران قابل تجزیه نیست ولی دشمنانش چرا .
عنوان مقاله: 
عبور از حکومت اسلامی چگونه است ؟
Rasoul
تمام این مواردی که دوستان لطف کردند و نظرات خودشان را ارائه دادن صحیح،اما چه باید کرد ؟ ملت ایران به نظر من هنوز به آن درجه از تغییر نرسیده اند ، یعنی هر وقت با تک تک سلول های بدنشان احساس کردند نیاز به تغییر است آنوقت می شود گفت که زمان براندازی فرارسیده است ،اما مردم هنوز به آن درجه نرسیده اند.از طرفی هرچه زمان بگذرد به ضرر خود ملت ایران است. دوستان همفکری کنیم راه حلی ارائه بدهید. سپاسگزارم
عنوان مقاله: 
جنگ داخلی برای تجزیه
روشن
اساسن پرسیدنی است که این نماینده گان ملت عرب در کجا انتخاب شده اند ؟ دروغ های تاریخی راه به جایی نخواهند برد .
حقیقت پشت پرده این است که نه فدرالیسم ویا خود مختاری بلکه تجزیه ایران هدف نهایی گروه های تجزیه طلب است .بنظر نمیرسد در صورت فدرالیسم نفت خوزستان به تبریز و خراسان رشت و زاهدان برسد .هدف از بین بردن دولت های منطقه وایجاد کشورهای تابع غرب است.
با فدرالیسم جنگ ترک وکرد در همه اذربایجان وکردستان واستان همدان ادامه خواهد یافت و استان خوزستان به کشور عربی تبدیل خواهد شد .
نه با این فدرالیسم که به تجزیه خواهد رسد باید صد در صد مخالفت کرد .از سوی دیگر سازمان مجاهدین است که خطر ی همانند نظام اسلامی است .تنها راه حل فشار برای انتخابات ازاد بدون خونریزی وگذار ارام از اسلام به حکومت قانون است.
عنوان مقاله: 
صدا و سیمای اهواز، نظام حکومتی فدرال بعد از جمهوری اسلامی ایران
Anonymous
چپ بی وطن و بی پرچم موازی با رژیم اسلامی بی وطن که برایش امت اسلام مهم است نه ایران در واقع سپری شده اند برای تجزیه طلبان و طرفداران فدرالیسم قلابی که باز هم از وضعیت کنونی ایران و سردرگمی مردم سوء استفاده میکنند تا به خیال خود به اهداف شوم برسند.آقایان صدرالاشراف ها و مابقی دشمنان ایران فقط به فکر گرفتن انتقام هستند که چرا نظر شخصی و رویای انها تبدیل به واقعیت نمیشود. یکی زندانی زمان شاه بوده یکی از ساواکی ناسزا شنیده و ... الان که کشور در آستانه نابودی است هرکدام از اینها با گل آلود کردن آب قصد ماهیگیری دارند .
عنوان مقاله: 
صدا و سیمای اهواز، نظام حکومتی فدرال بعد از جمهوری اسلامی ایران
Anonymous
آقای تبریزی به درستی به فدرالیسم مورد نظر پان اتراک و پان اعراب اشاره کردند. مشکل اینجاست که تجزیه طلبان با نام های مستعار گوناگون مشغول حمله به ستاره سرخ هستند چون با یک نام از هدفی مشخص دفاع میکند. در مقابل افرادی با یک اسم ادای محقق زبان و تاریخ و شاعران را در میاورند و گاهی هم با کپی کردن مقاله های علمی در باره پیدایش هستی سعی میکنند چهره ای علمی از خود نشان دهند تا هر چرت و پرتی نوشتند همه بگویند شیخ شیره خورده طعم شیرین را میفهمد.معلوم است برای ناسزا گفتن و منحرف کردن بحثهای منطقی باید از نام مستعار دیگر استفاده کرد.
Anonymousتناب بریده
این ساواکی سابق با نام لاتین " ناشناخته یا مخفی" Anonymous که مدام به چپ ها توهین میکند و تهمت میزند نشان میدهد که هنوز بعد از 40 سال خیانت شاه فراری به میهن ، چقدر مجروع و زخمی و خون آلود است. این قبیل نمایندگان سرمایه داری امپریالیسم امریکا و آپارتهاید اسرائیل بودند ، که موجب روی کارآمدن آخودهای داعشی قرون وسطایی شیعه شدند. شاه آخرین نماینده استعمار غرب ذر ایران بود و چه راحت گوشش را گرفتند و به درک واصل نمودند. امثال صدرالاشراف هم با جعل تاریخ و تئوری سیاست ، دنبال دمکراسی فدرالیستی در زمان شاهان ارتجاعی قاجار، و نظام فئودالیستی ملوک الطوایفی ایرانی میگردند.
پیش به سوی آینده ! نابود باد ارتجاع گذشته شاه و خان و قاجار !
زنده بادجمهوری سوسیال دمکرات سکولار منوگام فدرال ایرانی ؛ با هژمونی و اتوریته زبان و فرهنگ پارسی !
ترک به ترکستان ! ایران فقط میهن اقوام اصیل ایرانیست.
َ
عنوان مقاله: 
یک تروریست طرفدارجبهه ملی میشود
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ دوستان اگرنوشته های این حقیررادرموردخط مرزسوسیالیسم وفاشیسم راخوانده ویادتان باشد،گفتم که بین سوسیالیسم وفاشیسم عین پل صراط می ماند،اگرافرادی نتوانندتعادل افکارانسانی وعلمی سوسیالیسم رادرروی این خط ومرزحفظ کنند،بدامن سوسیال ناسیونالیسم(فاشیسم) خواهند.
سیاسیون چپ ایران بخاطردرک نکردن ومطالعه عمیق نداشتن،میشودگفت به دامن تفکرات ناسیونالیسم افتاده وتبدیل به سوسیال ناسیونال میشوند.
دراین سایت افراد زیادی وجوددارند،که سابقه سیاسی چپ داشته وحتی اعلام میکنند،زندانی بوده اند،ولی باتاسف بایدگفت
این افراد گرفتارتفکرسوسیال ناسیوتالیسم گشته اند،آقای تبریزی ستاره داردروغین واقبال اقبالی وکاوه جویا،محسن کوردی ،ابولفضل محققی رابایددراین میدان دید.
درجنگ سوریه ودرزمان بمب گذاری های تروریست های پ ک ک درتورکیه آقای اقبال اقبالی ماهیت خودرانشان داده بود،
ولی دراین نوشته به جبهه ملی، بدرستی
عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/73153, ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟ (بخش سوم), علی شاکری زند
yaradiciliq
"" چرا ناسیونالیزم فارسی‌، ظرفیت ملیت سازی تورکیه مدرن یا یونان مدرن را ندارد؟ "" ناسیونالیسم و ملت - دولت سازی در تورکیه، مراحل احیا و باز سازی خود را، زمانی‌ توسط آتا تورک تکوین کرد که هنوز
موسسات و بنیاد‌های دوران امپراتوری عثمانی، پا بر جا بودند، بدین سبب باید ویران می‌‌شدند تا تورکیه نوین روی خاکستر آن، ایجاد شود، فارسستان فاقد این پیش زمینه است، یونان مدرن نیز و ناسیونالیست آن، نه تنها هیچ دشمنی با امپراتوری بیزانتین نداشت، بلکه خود را بخشی از میراث آن مخصوصا مذهب مسیحی‌ تلقی‌ میکرد، یعنی‌ در حالیکه با رد امپراتوری عثمانی به استقلال رسید رگه‌های امپراتوری بیزانتین را با افکار دمکراتیک سالهای ۱۸۵۰ پیوند داد، فارسستان و ناسیونالیزم فارسی‌، با گذشته کذا ئی خود، بیشتر از ۲ هزاره فاصله دارد، هزار سال حکومت عرب ها، بیشتر از هزار سال حکومت تورکان، جامعه شناس‌های ابله اینها نیز، پیش از
عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/73153, ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟ (بخش سوم), علی شاکری زند
yaradiciliq
"" ناسیونالیزم فارسی‌ و پرژهٔ دولت - ملت سازی در فارسستان و مقایسه آن با تورکیه آتا تورک و یونان "" ملیت یونانی، موجودیت خود را، به کلیسای ارتدوکس که روسیه از آن حمایت کرد و حمایت انگلستان از استقلال یونان از امپراتوری عثمانی برای جلوگیری از سقوط یونان به آغوش کلیسای ارتدوکس روسیه مدیون است، ملیت و ناسیونالیزم تورک به رهبری آتا تورک، قادر بود گفتمان "" در دوران امپراتوری عثمانی، ما خادمین یونانی ها، ارامنه و دیگر مسیحیان بودیم "" و با نابودی امپراتوری عثمانی، تورکیه نوین را پایه گذاری خواهیم کرد بنا نهاد. ناسیونالیزم یونانی، امروز دیگر به گفتمان واهی "" یک نیروی تاثیر گذار در بالکان "" باور ندارد، مقدونیه شمالی‌ تاسیس شده و کشور‌های بالکان میدانند ناسیونالیست‌های یونانی، از اسلوبودان میلسویچ حمایت کردند، این در حالیست تورکیه نه تنها در بالکان، بلکه آسیای مرکزی و قفقاز، در حال نفوذ بیشتر
عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/73153, ایران چیست؛ ایرانیت کدام است؟ (بخش سوم), علی شاکری زند
yaradiciliq
"" ناسیونالیزم برای اولین بار، در قرن ۱۶، در انگلستان پا به عرصه وجود گذاشت "" به مدت ۲ قرن، این ناسیونالیزم در انگلستان ماندگار بود تا اینکه فرانسه و آلمان، ناسیونالیزم را وارد گفتمان دولت - ملت کردند، روسیه با پشت سر گذاشتن " ایوان کبیر که به پرداخت مالیات به مغول‌ها سرباز زد، ایوان مخوف، کاترین کبیر، پتر کبیر به قلمرو خود افزوده بود ولی‌ ناسیونالیزم و ملی‌ گرای روس، هنوز سالها از انگلستان، آلمان و فرانسه عقب بود، با تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، ناسیونالیزم روسی کمی‌ عقب نشست، با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، هنوز بحث ناسیونالیزم روسی وارد یک چهارچوب تعریف شده نشده، لطفا دقت کنید خراجی که مغولها از روس‌ها میگرفتند نطفه‌های تشکیل ناسیونالیزم روسی را کاشت، مغولها باعث شدند روس‌ها به درک اقتصادی برسند، نه شاهنامه، امروز الیت روس، بین انتخاب پروژهٔ دولت - ملت سازی، روی ۲ کشور زوم کرده ا‌ند، یونان
عنوان مقاله: 
عثمانی عامل بحران کنونی خاورمیانه
پایدار
ترکان مهاجر عثمانی با اشغال ترکیه کنونی و بالکان در جنگ اول به پایان خود رسیدند و همه متصرفات غیر قانونی خود را از دست دادند .
پیدایش دولت یهود و عراق وسوریه ناشی از سیاست نژادپرستانه دولت عثمانی نسبت به عربان و ارامنه وکردان بود .
اگر دولت عثمانی با سیاست تعامل و انسانی با ارامنه و مردم بالکان رفتار میکرد شاید در جنگ اول شاهد این همه فلاکت تاریخی نمی شد.
بسیاری از ایرانیان مینویسند که تا پیش از انقلاب چگونه مسافران ایرانی مورد تجاوز مالی پلیس ترک قرار می‌گرفتند و بدون سیگار وپول ادامه مسافرت غیر ممکن بود .بسیاری در تاریکی شب برای فرار از دست پلیس ترکیه راننده گی میکردند .
انقلاب چپ ودینی در ایران بازاری برای ترکان عثمانی شد وانقلاب ایران برای ترکان کارافرینی کرد .
امروز در اروپا چند ملیون ترک عثمانی به کار مشغولند و میلیارد ها دلار وارد اقتصاد ترکیه میکنند .
عنوان مقاله: 
انی موس طناب بربده
علی سعادت
شما از چپ دفاع میکنی بعد شعار اقوام اصیل ایرانی.میزنی
چپ به اقوام اصیل اعتقاد ندارد وساده بگویم شما چپ وشاه
پرستان را یکی کرده اید.واینهم یکی از اثرات مخرب رژیم است
که ما وادار به بحث وجدل شده ودر اخر میشویم پرتقال پیوندی واما اخر کلام ......عزیز جان با شعار نمیشود از یک تفکر ویا یک حزب ودسته دفاع کرد یا کسی را قانع نمود
عنوان مقاله: 
ایران با هژمونی و اتوریته زبان و فرهنگ 13 هزار ساله پارسی
lachin
ســـلام دوســـلار..
یکی از بدبختیهای جامعه استبداد زده مثل ایران رشد و تکامل آگاهی های سیاسی ملت هاست . این آگاهی و رشد سیاسی تنها در محیط باز سیاسی اتفاق می افتد. مثال زنده اش کامنت این کاربر « Anonymousتناب بریده » است. بنظر ایشان اگر کسی کمونیسم و چپ وطنی را انتقاد بکند حتمآ بایستی «« ساواکی »» سابق و نماینده گان سرمایه داری امپریالیست امریکا و آپارتاید اسرائیل باشد. در ضمن این کاربر گرامی مدت طول زمانی 13 هزار ساله ایرانی با هژمونی و اتوریته زبان و فرهنگ پارسی را از یادشان بردند.
عنوان مقاله: 
بازهم توهم
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ این آقای دنیزایشچی بازهم توهم سوسیالیستی دریک کشوراسلامی با بنیاد مختلف اقتصادی، برایمان تز توهمی سوسیالیستی را ارائه کرد.
کشوری که مردمی حتی بازندگی بادیه نشینی دارد،یا تفکر غلیظ اسلامی وعقب افتاده دارد.برایمان تزهای عوامفریبانه متوهمی
صادرمیکند.
نمی دانم ،ایشان که درکشورهای کمونیستی بوده وسرنوشت فلاکتبارشان رادیده چطوربازهم بفکر این سیستم دریک کشوراسلامی وعقب افتاده اقتصادی اصراردارد.
کشورهای اروپای شمالی .کوباوکره شمالی وروسیه ووو..چطوربرای ایشان درس عبرتی نشده ومیخواهد،این سیستم رادرایران پیاده کند؟
من بااینکه به تفکرسوسیالیستی احترام ویژه بخاطرعدالت خواهی اش دارم ،نمی دانم این تورک ایران اسلامی چراازاین تفکرشکست خورده دست بردارنیست؟
آقای ایشچی ،باورکن این سیستم درحال حاظربااقتصادی که ایران دارد،نه شدنی است ونه مردم می پذیرند.
فقط نیروی خوب خودوملت ماتورکان
عنوان مقاله: 
دیوار کمونیسم
Anonymous
به لاشین پر ادعا و شلوغکار ،باید گفت غیر از استالین، در اطراف غالب شهزهای اروپا در قرون وسطی دیوار حفاظتی وجود داشته . چینی ها هم دیوار چین را در مقابل مغولها ؛جد بزرگوار شما ترکها ساختند.بنابراین استالین نخستین نبود. تازه آنهم دلیل داشت چون غالب متخصصان و تحصیل کردههای کشورهای جنگ زده اروپای شرقی ،برای رفاه بیشتر به کشورهای سرمایه داری مهاجرت میکردند. دیوار فوق در سال 1961/63 ساخته شد. در فاصله 1945/61 صدها هزار نیروی متخصص از کشورهای تخریب شده اروپای شرقی به غرب کوچ نمودند.
عنوان مقاله: 
حزب بی هویت چپ
پرویز
این چند سطر برای کسانی است که باور دارند کارنامه چپ مملو از خطا و ندانمکاری تاریخی است .
توجه کردید که در این کنگره نه نقشه ایران به چشم میخورد ونه پرچم سه رنگ ان.این حزب برای کدام کشور خیالی مبارزه میکند؟
از همه مهمتر وعده دروغ تاریخی حزب چپ برای ازادی وسوسیالیسم وعدالت اجتماعی است وپایان کنگره با سرود انترناسیونال .
برای اینکه این گروه ورشکسته فاجعه سال 57 را تکرار نکند ،نیاز به ایجاد سازمانهای ملی ومیهنپریت است که هدف اساسی ان دفاع از تمامیت ارضی ایران و ایجاد حکومت قانون وانتخابات ازاد است.ازادی وسوسیالیسم راه به بیراهه بردن است .
عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/73194, سوسیالیسم و دموکراسی, دنیز ایشچی
yaradiciliq
"" درک ساده کمونیستی و ژئوپلوتیک پیچیدهٔ ما "" رژیم فارس ایران، بزودی مانور مشترک نظامی را، با ارمنستان تشکیل خواهد داد، آمریکا و اسرائیل به شدت به رژیم اشغالگر ارمنستان، هشدار داده ا‌ند، آیا با این اقدام فارسستان و ارمنستان، آزربایجان شمالی‌، وارد جبههٔ ضد رژیم فارسستان در منطقه خواهد شد؟ اگر کمونیست ما، به فرض محال، آزربایجان جنوبی را از فارسستان جدا کرد، بیدرنگ افراد پ ک ک را به آزربایجان جنوبی دعوت خواهند کرد، ارامنه را به دلیل ضدیت با تورکیه و آزربایجان شمالی‌، وارد آزربایجان جنوبی خواهند کرد و آزربایجان جنوبی را، تبدیل به کرهٔ شمالی‌ خواهند کرد، دست کم کرهٔ شمالی‌ به آبهای آزاد راه دارد، جوان تورک آزربایجان جنوبی نیز، با این فرهیختگان سیاست پیشه کمونسیت ما، دیگر راهی‌ آزربایجان شمالی‌ و تورکیه که نمیتواند بشود، باید راهی‌ افغانستان شود، و بدین شکل، چپ و کمونسیت ما، کاروان تجارت مواد
عنوان مقاله: 
مشکل درک زبان فارسی یک جامعه شناس انقلابی و داروینیستی طبقاتی..
lachin
ســـالام دوســــلار...
من تعجب می کنم که چرا بعضی از کاربران مشکل درک زبان فارسی دری کرده اند. من در کجای کامنت هایم نوشته ام که استالین « نخستین » دیوار را ساخت؟ دیوار چینی بنا شد که چینی ها از حمله متجاوزین در مسون و آسوده بمانند و دیوار برلین بنا شد که آلمانی ها شرقی به غرب فرار نکنند تا از دست رژیم استالینیستی آسوده و در مسون بمانند. اگر از ساختن دیوار های قدیم صحبت میشود جا دارد که توجه شما را به (( قیــــــــزیـــل ایــــــلان )) , که پان فارسیست ها (( دیوار گرگان )) نام داده اند جلب بکنم..این دیوار گفته می شودکه هزار سال قبل از دیوار چین در کنار دریای خزر ساخته شده بود...
http://www.iranreview.org/content/Documents/The_Red_Snake_The_Great_Wall_of_Gorgan.htm
بهترین ها را برای کسانی که دیوار های استعماری اقتصادی, فرهنگی, ملیّتی و نژادی را بر هم فرو میریزند, آرزومندم..
Anonymous
به لاشین فراموشکار.
در نخستین کمنت دیوارت . اینجا نوشتی استالین یا کمونیستها. نخستین دیوار را ساختند.
بقول آ.ائلیار ، سومرشناس ترجمه کار تاتار ،انگار بر اثر زیاده روی در تکرار وردهای شامانی قوزقوزستان، دچار ضربه و گیجی مغزی حفظی شده ای.
علیه دیوار ترامپ در قرن 21 چی کار کردی؟ که مدام به ترور و حمله شخصیتی ستاره سرخ سایت میپردازی؟ سواد تبریزی به تنهایی، هزار برابر سواد " تو لاشین و سازاچ و لوایی و تورک اوغلی و تهرانقلی و یاراسیلیق داشپورت و یلینیک سابق" است.
عنوان مقاله: 
شاگرد بی انضباط
lachin
ســـلام دوســـلار..
Anonymous
به لاشین فراموشکار.
چند هفته دیگر امتحانات ثلث اول شروع خواهد شد. لطفآ درس های یک تا چهار را تمرین بکنید تا درک کردن زبان فارسی را تقویّت بکنید. نخستین دیوار را در (( اروپا )) تاواریش استالین بنا کرد...در ضمن نمره انضباط شما رو به تحلیل است..
عنوان مقاله: 
مقاله لاشین
چاخانلو
حیف شد مقاله آقای لاشین را که با زحمت و کوشش فراوان و با پژوهشی ژرف نوشته شده بود از روی سایت برداشته شد. شما پارسها قدر این داشمندان و معزهای فراری را هیچ گاه نمیدانید.
Anonymous
افراد غیر بومی که در تبریز زندگی میکنند یا درس می خوانند یا مسافر هستند بخوبی میدانند که نژاد پرستی یعنی چه. شما کافی هست که از شهرستان های اطراف تبریز مهاجرت کرده بخواهید در تبریز خانه کرایه کنید همین کافی است که مثل خود تبریزی ها آذری را صحبت نکنید و با لهجه محلی صحبت کنید کاملا در شهر غریبه و مثل دهاتی ها نگاهتان میکنند. با مظلوم نمایی میخواهند کشور آذربایجان با پایتخت تبریز داشته باشند.از ادب هم که شهراولین ها است و همه مودب صحبت میکنند و فقط منتظرند از دبیر کل سازمان ملل و نماینده های کشورها تشکر کنند بابت برسمیت شناختن کشور آذربایجان بهترین ها را برایتان آرزو دارم دوسلار
عنوان مقاله: 
هویت ایرانی وریشه بی وطنی
رهگذر
در هیچ کشوری به اندازه ایران دشمنی با زادگاه خویش وجود ندارد .اگر این افراد ضد ایرانی اهل بیافرا بودند بدون شک انها را خوراک درنده گان صحرا میکردند ویا زیر پای فیل می انداختند .هر کسی باید خود با ریشه این بی وطنی مبارزه کند .ایران ازاغاز کشور ما ایرانیان بوده و خواهد ماند ولی زادگاه تاریخی ترکان کجاست ؟؟؟
گروهی از مردم جهان کانادا امریکا و استرالیا را کشور خود میدانند و برای کشور خود می جنگند بی انکه دارای تاریخی کهن باشند .
ایران باقی خواهد ماند ودشمنانش را به شدت سرکوب خواهیم کرد و فرقی ندارد دشمن داخلی باشد ویا خارجی.
عنوان مقاله: 
Anonymous
علی سعادت
اگر به زحمت نمیافتی .میشود لطف کنید چرا یک روز مدافع چپ میشوی وروز بعد مخالف ان ... حکایت چیست ؟
Anonymous
سالام دوسلار.
خدمت آقا و يا خانم چاخانلو..
عنوان مقاله:
دیوار کشی استالینی
تاریخ مطلب:
دوشنبه, ژوئیه 15, 2019 - 09:51
نام:
lachin
نظر :
ســـالام دوســـلار....
باز هم این ستاره سرخ تنها بخاطر اینکه افکار و اندیشه های هویّت طلبان را به بیراهه بکشد, صحبت از دیوارکشی « هیتلری » می کند. غافل از اینکه در اروپا اولین دیوار کشی را تاواریش استالین بنا نهاد.
خوشبختانه اين كامنت هنوز برداشته نشده ولي چون بعضي ها همچنان گيج و سر در گم شده اند ، خيال ميكنند كه برداشته شده است.
همانطور كه اشاره شده است ، سخن از نسختين ديوار كشي در اروپا است و نه در جهان...
رنسانس جعلی فراماسیونی
طرح مجدد تئوری توطئه "فراماسیونی" در میان اپوزیسیون ایرانی، یک توطئه آخوندی و دعوای قدیمی پان انگلیسی ها و پان امریکایی ها ی ایرانی با هم است؛ همچون دعوا و مبارزه ضد بهایی یا مبارزه ضد روشنفکری یا ضد مدرنیته در رسانه های آخوندی.
منوجهر جمالی که خود را متخصص ادیان زردشتی میدانست در کحا این مقاله را نوشته ؟ چه کسی آنرا برای سایت ایران گلوبال فرستاده ؟ ! نوشته های باستان شناسی و زبان شناسی و زردشت شناسی منوچهر جمالی نشان میدهد که وی فردی بی منطق و غیرعلمی و متعصب و دچار توهم ایران گرایی کذایی بوده. نمیدانم این لقب پرفسور را چه کسی به او داده ؟ غالب کتابهایش را خودش با سرمایه شخصی چاپ کرد و روی دستش ماند و کسی آنان را نخرید. من فکر نمیکنم حتی یک کتابش را مجامع علمی دانشگاهی آلمان چاپ کرده باشند. او گویا در پایان عمر ، مغازه عتیقه فروشی داشت. امیدوارم دختر محترم ایشان این مقاله را
عنوان مقاله: 
زنده باد سگ
حسن بک
یکی از صفات خوب حیوانات و بویژه سگ این است که از صاحب خانه از باغ واز محیط خود دفاع میکنند .گفته میشود بهترین سگ گله است که به جنگ گرگ هم میرود . هر سال مسابقاتی برای بهترین سگ گله برپا می‌شود و به بهترین سگ جایزه میدهد .سگ هر گز محل سکونت خود واب را الوده نمیکند .دفاع سگ از افراد خانه در مواقع خطر بسیار جانانه است . تا کنون گزارش نشده که سگی همراه با دیگر سگان به صاحبخانه حمله کند ویا در نبود چوپان با گرگ همکاری کند .ایا سگ قابل ستایش نیست ؟
عنوان مقاله: 
چه کسی تخم تجزیه کاشت؟
کیوان
تا جهان باقی این ننگ بر چهره چپ و بویژه حزب توده ایران خواهد ماند که این حزب توده بود که با شعار خلق‌های تحت ستم نظریه تجزیه ایران را به درون جامعه برد.البته توده ای ها در برابر این خیانت تاریخی سکوت میکنند .اذربایجان وکردستان قربانی همین شعار حزب توده شدند و این شعار قربانیان زیادی گرفت .نه فریب خورده گانی چند که به دشمنی با ایران برمی خیزند را باید سرزنش کرد بلکه این مجموعه فساد و خیانت و دروغ وفریب حزب توده است که باید باز خواست شود وبه درک تاریخی فرستاده شود .برای مبارزه با تجزیه طلب راهی جز پا گذاشتن روی جسد متعفن توده وتوده ای نیست .
عنوان مقاله: 
ادبیات ترک
پیران
امروز بدنبال اثار ادبی ترکان بودم که متاسفانه در اینترنت چیزی نیافتم اما مقالاتی چند در باره کوچ ترکان از نواحی چین وجود داشت .
با این گزارش ها نشان داده میشود که ترکان گروه های مهاجر بودند که به ایران خراسان امدند.خواندن این مقاله را به دوستداران تاریخ ایران پیشنهاد میکنم تا اگاهی ملی خود را در باره تاریخ ایران بیشتر کنند ..