«صفحه شما»

اصل مطلب: 

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
هنرآن است که بتوانی مارراازلانه اش بیرون آری
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _
جناب سیدعلی سعادت آریوبرازجان..
مادردنیای چپ انواع مختلف چپ داریم. چپ بلشویکی.چپ روزیونیستی.چپ پولپوتی.چپ سوسیالیستی،چپ سوسیال انترناسیونالیستی.چپ سوسیال دموکراتیک.چپ سندیکالیستی.چپ انوخوجه ایی.چپ مائویستی.چپ اسلامی.چپ چپول ایرانی.
چپ سوسیال ناسیونالیستی.چپ جکومتی.چپ پان ایرانیستی.چپ پان فارسی.چپ مارکسیست لنینیستی.چپ درهم برهمی.چپ چپولی بیسوادیوو،،شمابفرامایید ازکدامین هستی؟البته چپ های دیگری هم داریم.چپ ظفاری.چپ توده ایی.چپ چریکبازی وو،،
اگرلطف کنی بفرمایی ازکدامش هستی ،شایدبتوان روی چپولی شماصحبت کرد.
چپ های بیسوادوهاپولویی ها فورا نخودهرآش شده ،میخواهندافاده فضل کنند.ماتورک های ایران به این افراد میگوییم.
یو اولمامیش قاشیق.یواولمامیش قاشیق ..سفره ایچینده اویان بیانا آتیلیر..
قاشق نشسته..قاشق نشسته دردرون سفره به این ور آن ور پرت میشود..
چون که بعضی مواقع در
عنوان مقاله: 
زبان کشی ومنطق کشی تبریزی
علی سعادت
جناب تبریزی من انتقاد خودرا در کامنتی نوشته ام ولی
این موضع گیری شما ربطی به کمونیست ندارد شما قصد دارید چه کسی را خوشحال کنید ؟ حتما فارسها و
سلطنت طلبان.ایشان به یک تصمیم رژیم ایراد گرفته
خصوصا که گفته شده بچه هائی که فارسی نمیدانند یا
نمیخواهند باید از خانواده اش جدایش کنند وپر مسلم
است که اسیر محسوب وباید در اسارت باشند .
ایا این اعتراض غیر منطقی است؟این اقا اگر اینهمه
دوست واشنای درجه یک در نظام دارند پس چرا به این
امر معترض شده است؟خامنه ای که تاکنون وپس ازچهل سال کاری با فارسی نداشت چگونه هوادار زبان
فارسی شده است ؟این عرب دوستان چگونه فارس دوست شده اند ؟ایا میخواهند پارسی ها را به سمت خودبکشند ؟بله بهتر بود این زوایا را نیز حساب میکردی.فارق از هر موضوعی تصمیم بر گروگان گیری از سوی رژیم جای اعتراض دارد وبقیه را کار ندارم .
عنوان مقاله: 
ترپ علی
علی سعادت
عقب مانده کسی است که با یک عقب افتاده چون من
وقت خودرا هدر میدهد .عقب مانده کسی است که مدام کاری ندارد بغیر از انتقاد از چپول گری وعقب مانده کسی است که هنوز فکر میکند دنیا را اگر میخواهد مورد برسی قرار دهد اول باید برود سراغ چپها وبعد نتیجه بگیرد مثلا اگر دودوتا بشود چهار تا
بگوید عقب مانده ها کجائید.میشود پنج تا.امادر موردمطلب قبل باید عرض کنم .بااینه به کسی حالی نمیکنند....
عنوان مقاله: 
ترپ اوغلی وپیازداخ
علی سعادت
اخر من بیسواد
هستم ولی چرا یکی مثل پیازداخ که ادعای سوادش میاید ودیگری که ترپ اوغلی باشدوظاهراسنش از مرز شصت سال گذشته خجالت نمیکشند ومی ایند با کسانی چون من بحث میکنندوکار را به بی مزگی میکشانند؟شاید لیاقت اینها همین باشد .بگذریم......
اگر هرکس یک ذره وجدان ودوزره سواد ویک ذره دقت
داشته باشد به نوشته این دو ادم بیمار نگاه کند ببیند
وقضاوت کند .اقایان بجای اینکه فکر کنند چرا اینهمه
برای زبانشان خودکشی میکنند ولی عده ای از هم زبانان خود در قزاقستان وسایر مردم انجا به لاتین روی اورده اند.؟بخاطر طفره ولاپوشانی وبوی گند تفکرشان باز
هم چپ ستیزی میکنند.اگر چپ را به ادم تشبیه کنیم
اقایان به اسکلت او هم کار دارند.وگویا هر اتفاقی یا
تحولی صورت گیرد بخاطر دوری وزدودن اثر کمونیست
میباشد.شما اول بهتر است بگویید ان کشورها بعد از
تحول چه غلطی صورت گرفته ؟کدام شق القمری شده
وما نمیدانیم؟ا
... الفبا
این نادان مقلد ، نمیداند که زبانهای اروپا با زبان لاتین خویشاوند هستند و دهها هزار لغت مشترک دارند مخصوصا در علوم تخصصی و علمی. فرهگ و دین و تاریخ و نژاد شان هم خویشاوند اند .
ولی زبان ترکی که ریشه مغولی آسیایی دارد چه خویشاوندی با الفبای لاتین میتواند داشته باشد ؟
در کشورهای ترکزبان آسیا عیر از مشکل دین غیرمسیحی، حدود یک سوم هنوز بیسواد هستند. اینها چگونه باید الفبای یک فرهنگ و دین بیگانه با خود را بیاموزند ؟
شما پان ترک مبلغ الفبای لاتین اروپایی ، هنوز در این سایت ، عیر از زبان و الفبای فارسی عربی، قادر نیستند با الفبای دروغین ترکی و لاتین با هم ارتباز برقرار کنید چگونه از مردم معمولی انتظار دارید که فریب ناکجا آباد شما را بخورند ؟
نتیجه- شما فریب کاران را باید در اولین فرصت محروس نمود و غیر از ترک زدایی، باید از شما غرب زدایی کرد، تا خلق زحمتکش را مستعمره فرهنگی فرنک ننمایید.
عنوان مقاله: 
بعضی ها در سیّاره های دیگر زندگی میکنند.
lachin
سالام دوسلار...
چرا الفبای قزاقستان ترکی نشد ؟ لاتین شد ؟..زبان ترکی با الفبای لاتین نوشته می شود. پایان داستان..نتیجه علمی
...نــادانــی شــما از فــرهنــگ مــن, دلیل بـــر بـــی فـــرهنـــگی مـــن نیســـت.
-چرا الفبای انگلستان انگلیسی نشد؟ لاتین شد؟
-چرا الفبای فرانسه , فرانسوی نشد؟ لاتین شد؟
-چرا الفبای آلمان, آلمانی نشد؟ لاتین شد؟
-چرا الفبای اسپانیا, اسپانیائی نشد؟ لاتین شد؟
-چرا الفبای ایتالیا , ایتالیائی نشد؟ لاتین شد؟
-چرا الفبای سوئد, سوئدی نشد؟ لاتین شد؟
-چرا الفبای دانمارک , دانمارکی نشد؟ لاتین شد؟
چــــرا الفبــــای فــــارسی عــــربی شـــد؟ فـــــارســـی نشــــد؟
چرا بعضی ها تنها بخاطر کامنت گذاشتن بر علیه تورک ها عقل و خرد و منطق را از دست می دهند؟
- چرا اصلآ بعضی ها در سیّاره های دیگر زندگی میکنند؟
عنوان مقاله: 
تفاله کیست
عیوض
از انجام که سایت ایران گلوبال اجازه میدهد گروهی تجزیه طلب که از دنباله رو های استالین و پیشه وری مردم ایران را تفاله بدانند باید یاداوری کرد که منبع تفاله خود تجزیه طلبان به سرکرده گی پیشه وری ملعون و شاگرد او ریضا براهنی است .
باید به این عوامل استعمار سرخ یاداوری شد که اکنون دوران تسلط گروه بی وطن های اسلامی است و با برچیده شدن این نظام تبهکار توده ای فدایی با شمافداییان استعمار سرخ تصفیه حساب تاریخی خواهد شدوشما تفاله های چپ به بیرون از ایران پرتاپ خواهید شد .
هورررااا - سازاچ
تبریک ! سازاچ از "رژیم ایران " نام میبرد و نه طبق معمول از" فارس و زبان فارسی و ایرانیان :"! هور ر ر ا ا ا.....
البته بهتر بود که یاواش یاواش از :رژیم آخوندی " و "حاکمان اسلامی در ایران" هم اسم ببرد.
اگر پان ترک تجزیه طلب ضد ایرانی همچون" لاشین و سازاچ و تورک اوعلی و لوایی ازبک" ، این درسهای ما را در این سایت دنبال کنند، میتواند از نظر سیاسی از "آخوند و شاه اللهی های لس آنجلسی" جلو بیفتند .
هنر ز آن ایرانیان است و بس -- ندادند شیر ژیان را به کس . و ناکس !
عنوان مقاله: 
اول به آیینه نگاه کن شایدخودت راببینی
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ جناب سیدعلی سعادت.
لطفا به آیینه نگاهی بکن.شاید یک عقب مانده رادرآیینه ببینی.
نوشته خودرابخاطرسیفارش جناب عالی یکباردیگر نگاه کردم.درست به خال زده واین باردرست تراین کارراکرده ام.
چپولی گری تنهادرکشورهای عقب افتاده بااقتصادوفرهنگ بیمار بتوسط چندعقب مانده ادامه دارد،
تعدادی ازکم سوادی ...
عنوان مقاله: 
کدام منطق؟
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ جنگ افروزی درمنطقه ودرهرجای دنیا علاوه براینکه منطقی ندارد،بلکه دیوانگی است.
مهندسی نه جنگ ونه صلح یک سیاست تزریقی سفارشی استعماری است.
همانطورکه سیاست اسراییل دربین مسلمانان عرب نفاق ومنافق بازی است،سیاست پان فارسی که هم اکنون رنگ فاشیستی دینی برحودگرفته است ازهمان سیاست استعماری سفارشی برحکومت پالانی با رنگ وبوی دینی پیش میرود.
این سیاست استعماری بیش نیست.چه منطقی میتواندداشته باشد؟
آره منطقی که استعمارگران دارند،منطق فروش اسلحه خودوتخلیه دلارهای نفتی کشورهای عربی مسلمان باهمدستی نوکران استعماری وتفاله های نژادپرستان پان فارس دری زبان شاید درست باشد.
چون درعصرامروزی راهی جز جنگ افروزی وسرگرم کردن مردم واعمال دیکتاتوری دربرابرمبارزان مدنی خواهان عدم خشونت ندارند.
عنوان مقاله: 
اقدام مبارکی است
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ انشالله هرچه زودترکشورهای قیرقزستان وازبکستان وآزربایجان جنوبی نیز بزودی دراین کاراقدام موثری انجام دهند.
الفبای عربی درست است که زبان دینی والفبای مقدسی برای مامسلمانان باهرنگرش فکری است،ولی برای رهایی اززبان استعماری پان فارسی(دری) برای تورکان ایران یک اقدام انقلابی ودگردیسی فکری خواهدبود.
برای کشورهای ازبکستان وقیرقزستان نیز رهایی ازاستعمار اسلاوهای نژادپرستان یک جهش روبجلوخواهدبود.
انشالله تورکان درون روسیه فدرال که دو سوم سرزمین های روسیه رادراختیاردارند،برای آنها نیز این حرکت مبارکی خواهدشد.
تورکان مبارز وچالش گران فرهنگی تورک هند.پاکستان.افغانستان.چین.تاجیکستان تلاش میکنند،همچون تورکان سوریه وعراق
الفبای مدارس ناحیه خودرابه لاتین تبدیل کنند.
جم
تبریکات
به آقای تبریزی ستاره*دار، در اینجا باید تبریک گفت، بنظر میرسد چون فشار رویش زیاد شده است،دو قیرانیش دارد می افتد، دیگر زبان 40.000.000 مردم تورک آزربایجان را مثل مولایش ارانی، کسروی، تقی زاده... و دیگر مانقوردهای فارس پرست، با الفاظ من در آوری "فاذری" تلقی نمی کند.
این مبارک کمونیستقلی، که تا دیروز با تمسخر چندش آوری زبان مردم آزربایجان را با الفاظ تمسخر آمیز؛ زبان عمه ای، زبان خاله ای، زبان دایه ای...،و امثالهم لوث میکرد، گوئی یهو ضربه ای شیرین بر ملاجش مرحمت شود، و از خواب خوش ساده لوحی بیدار گردد، اینبار بطور تعجب آوری میفرماید:
(.. مردم جمهوری قزاقستان ترک زبان هستند! همچنان که.. مردم آذربایجان ترک زبان هستند! همچنان که مردم جمهوری ازبکستان نیز ترک زبان هستند و مردم جمهوری قرقیزستان نیز ترک زبان هستند و مردم جمهوری ترکمنستان نیز ترک زبان هستند..) و گوئی ناچار به ادامه
عنوان مقاله: 
صدرالاقاتلان 80-100 میلیونی
lachin
سالام دوسلار..
برای اینکه نسیم زیبای آزادی را در دنیای دیجیتالی تجربه می کنیم صدرالا مارکسیتها, صدرالااستالینیست ها, صدرالا لنینیست ها , صدرالا فیدل کاسترو ئیست ها ,صدرالامائویست ها, صدرالا انگلس ها, صدرالا برژنف ها,صدرالامیکائیل گورباچف ها,صدرالا کمونیست ها, صدرالاانترناسیونالیست ها و خلاصه صدرالا قاتلان 100 میلیونی زیر خرافات (( صدرالا وطن الواحد فی دنیا .. چهان تک میهنی )) به هراس افتاده اند.
عنوان مقاله: 
زبان کشی
علی سعادت
خانم سپیده شاید کمی حق به شماداد ولی خود شما در
مقابل رژیم وجدا از دیگران چه وظیفه ای دارید ؟یعنی
میپذیرید وکاری ندارید .خوب اگر در فردای بعداز رژیم
فرضا بگویند شما دنبال حق خود نرفته وهمه ظلم وستم نظام اخوندی را قبول کردید پس به همان شکل
باید باشد وهمچون گذشته با همان وضع بسازید ودراین
دولت جدید شما با ان وضعیت قبل باید باشید واعتراض نکنید .ایا اینرا میپذیرید؟
عنوان مقاله: 
تورک اوغلی
علی سعادت
یکبار دیگر مطلب خودرا بخوانید فکر میکنم حتی خودتان نمیدانید چه گفته اید فقط از فریب جدید چیزی گفته اید که انهم یک پاسخ دارد .شما مریض هستید وهر چیزی برای شما فریبی تازه است.چراکه
مخ شما روی مدار منفی قرار وهرچیزی را همانگونه
میبینید.
عنوان مقاله: 
تبریزی
علی سعادت
جناب تبریزی میخواهید.با این حرفها چه چیزی ثابت کنید اگر عده ای کینه توز به صدرا...از بی منطقی حمله
میکنند شما چرا این اقا را مورد انتقاد قرار میدهید .میخواهید بگوئید ما هم از امثال صدرا...خوشمان نمیاید وانها مخالف زحمتکشان هستند تا با این موضع گیری بوقلمونی سلطنت طلبان... را نرنجانی وبگوئی ما هم با مقاله زبان کشی اقای صدر...
مخالف هستیم .نوشته او چه ربطی به زحمتکشان دارد ؟کجای او با زحمتکش مخالفت دارد.؟اسمش .دماغش
گوشش ؟وقتی صراحتا خامنه ای فرزندان را گروگان
میگیرد تا زبان فارسی اموزش ببینند گور پدر هرکس که
با این طرح موافق است .چرا سلطنت طلبان اینجا به
اقا حرفی نمیزنند ؟چون خوش خوشکشان امده ؟اگر
جای انها کمونیستها بودند حالا نمیگفتند خیانت بزرگ چپ بخاطر طرح زبان فارسی مورد قبول وفرمان اقا
از کی تا حالا چرا وچگونه بعد از چهل سال این تصمیم
گرفته شده؟فقط احمقها.ب

قزاقستان
چرا الفبای قزاقستان ترکی نشد ؟ لاتین شد ؟
این سرخپوست امریکایی ضد ایرانی؛ واقعا گیج و فراموشکار و ...و بیسواد و سمبلکار است، که تاکنون مدعی بود ترکها دارای الفبا و خط نوشتاری هستند. حالا جیغ وفریاد در این سایت راه انداخته که ، الفبای ترکستان از روسی و فارسی و عربی به لاتین تبدیل میشود ، مانند زمان آتاتورک که هزار ها اثر ادبی اجتماعی دینی فلسفی سیاسی و .......... به انبارها و زیرزمین ها رفتند تا در موزههای آینده گرد و خاک بخورند .
این گروه تجزیه طلب فعال در این سایت ، ادعای دفاع از هویت و زبان و فرهنگ ترکی دارد، و اکنون برای غرب زدگی و غرب گرایی و مسخ نوادههای مغول در آسیا، با دمش گردو می شکند.
زهی جهالت پسامدرن !
عنوان مقاله: 
نسیم زیبای آزادی
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ دنیای دیجیتالی نسیم آزادی رابهرشکل وبه هرنحوواردایران کرده ومیکند.
عقب ماندگان مختلف فکری ازچپ وملی گرایی،مذهبی وغیرباشکل وظاهری جدیدبرای عوامفریبی تلاش میکنند،من این حق رابه غرق شدگان تفکرعقب ماندگان قرن گذشنه میدهم ،تنهااصرارآنهابرتفکرغلط شان مقداری برای بروزاندیشان ایجادتنش میکند.
این عقب ماندگان همچون غرق شدگان درآب های عمیق می ماند،که فکرمیکنند،تنهاآنهادرست فکرمیکنند.
رهانیدن یقه بروزاندیشیدن ازدست این عقب ماندگان تنهامبارزات ملل رامقداری به تعویق می اندازد.
تعدادی نیز همچون ستاره داران سرخ کارشان ایجادانحراف درمبارزات برای مبارزان واقعی میباشند.
این شبه سیاسیون، راسیست هایی درلفافه کومونیسمی میباشند،که تعدادی بنام اسلام درسنگراسلام سنگ اندازی دراجرای قوانین اسلامی میکنند.
نسیم آزادی درسایه انقلاب انفورماتیک بشکل گوشی موبایل دردستان ملت مابه سلاحی تبدیل شده است.
ا

عنوان مقاله: 
بمب اتمی اسراییل
حسن
دولت انگلیس و یهود از عاملین اصلی ناامنی جنگ و خشونت در جهان و خاورمیانه هستند.
دولت انگلیس بخوبی میداند که ایران هدف صلح جویانه از انرژی اتمی دارد در حالیکه دولت اسراییل دارای صد ها بمب اتمی است . این دروغ تاریخی علیه ایران ناشی از تحریک یهودان سرمایه دار امریکا و انگلیس علیه منافع ملی ایران است . این گستاخی دولت انگلیس را باید دولت ایران با تمام قدرت پاسخ دهد و علیه هر گونه گستاخی دولت انگلستان همه گزینه ها را اماده کند. هر گونه مماشات با دولت غارتگر انگلیس خیانت به ملت ایران است . نا گفته پیداست که عوامل داخلی دشمن از درون با نشان دادن ستم ملی در ایران و دروغ شاخدار ملل تحت ستم و مصاحبه های چریک اسبق و تچزیه طلب کرد کوشش دارند سیاست بیگانه را تبلیغ و ترویج کنند.
بر ایرانیان میهن پرست است که
عنوان مقاله: 
زبان کشی یا دموکراسی نمایی یا حماقت
علی سعادت
از همه دوستان معذرت.میخواهم انهم.از دریای خزر تا
خلیج فارس.
همه شما میدانید هرچه باهم بحث کنید اخرش همان نکته از سرخط است وکسی قانع نمیشود وقانع هم نمیکند خوب با این وصف ایا شما همگی ...بحساب نمیائید؟من عذر خواهی کردم وحق دارم اینرا پرسش کنم مگر غیر از این است؟کسی هم نمیتواند بگوید خیر
اخر انها سواد ندارند یا تشخیص نمیدهند چراکه.طرف
مقابلش هم این ادعارا میکند .حال دوباره میپرسم
ایا.این حماقت نیست چرا قصددارید حماقت رابیشتر
ادامه دهید؟لطفاتطفره نروید وجواب دهید.
فدرالیسم
نظام سیاسی فدرالیسم را ، تجزیه طلبان آذری مغول تبار، و شاه الهی های نادان ، بدنام کردند چون هر دو گروه بدبلیل وابستکس طبقاتی ارتجاعی، فاقد سواد سیاسی مدرن مردمی هستند. ربشه یکی در فئودالیسم قاجار و ممالک محروسه، و ریشه دیگری در دیکتاتوری سلطنتی و تئوری شاه شاهان است. در این سایت هرج و مرج طلب گلوبال ، هیچگاه فدرالیسم از نظر مکتب لیبرالیسم و از مکنب سوسیالیسم معرفی و طرح نشد ؛ مگر افراد بیسواد ترگ و لس آنجلسی، که مزخرفات بلندگوهای فاشیستی شاه و شیغ را تکرار و بلغور می نمایند.
پان ترک هایی مانند صدرالاشراف ، و پان عربهای شیخ خزعلی، مانند بنی طرف، فدرالیسم مناسب خود را در نظام ملوک الطوایفی و مالک الرعایایی و ممالک محروسه کذشته قاجار و نظام فئودالیستی جستجو میکنند که 80 درصد مردم در کوه و دره دنبال دام و وحوش خود بودند و شاه و حاکمی را نمی شناختند و برای چرا دنبال دامها از ایالات
عنوان مقاله: 
راه را می شناسید.خوب هم می شناسید.
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ جناب صادق طبا هم چاه رامی شناسدوهم راه را.
دراین کار چرا بسراغ شاهنامه پرستان وکوروش پرستان نمی روید؟

چرا توهمات افسانه های شاهنامه را نمی خواهیدموردکنکاش قراردهید؟
چراجعلیات فاشیست های داستانسراهای صدساله راوریشه یابی دراین موردرا بازجویی نمی کنید؟
چراهزینه های بیلیاردی برای نژادسازی میسونرهای انگلیسی ،روسی،فرانسویی رادرتلویزیون بی بی سی به تنقیدوبازبینی قرارنمی دهید؟
چراحاکمیت پان فارس وبریدن زبان دیگرملل وخصوصن تورک هارا یک باربرای رضای خدادراین 97 سال بازبینی نمی کنید؟
وووو....
عنوان مقاله: 
آشجی
رازیانه
این آشچی را باید بوسید. چرا؟ چونکه وقتیکه مینویسد دست به مردم فریبی نمیزند، روراست و شجاع است. من از خواندن نوشته هایش لذت میبرم. چه آنچه در مورد سیاست ترکیه اردوقانی و چه در مورد سیاست خامنه ای و چه در مورد پانهی رنگارنگ. من به هیچ وجه مخالف زبان مادری کسی نیستم و از شنیدن زبان مادری خودم هم با وجود سالها دوری از آن لذت میبرم. اما از نوشتارهای پانترکها که بسیار بی منظق اند چندشم میشود.
عنوان مقاله: 
کودکانی که فارسی نمی دانند را باید از خانواده‌هایشان جدا کنیم
سپیده به محسن کردی
محسن جان تنها زبان رسمی ایران فارسی هست
یعنی صاحب اصلی ایران شمایید
پس چرا مردم آذربایجان باید قیام کنند؟
خوب بفرمایید قیام کنید...قاعده بازی اینه
تو ترکیه هم اینجوریه...کردها نقش آنچنان تو تحولات ندارن...چون هویتشون در حاشیه هست
زمان صدام سنی ها بیشتر تو تحولات عراق نقش داشتن...الان قدرت افتاده دست شیعه ها و بیشتر برای یکپارچگی عراق احساس مسئولیت میکنن
اقلیت های مذهبی ایران هم همینطورین...مثلا یه یهودس آنچنان خودشو مسئول در برابر ایران نمیدونه...چون هویتش در حاشیه هست
حالا هم ترکها هویتشون در حاشیه هست و در برابر ایران احساس مسئولیت آنچنانی نمیکنن
تو هم فکر میکنی حالا با این خرفای تو ما دلمون میسوزه و میریم فراخوان میدیم مردم آذربایجان قیام کنند
نه عزیز من...ما کاره ای نیستیم...این مردم دیگه مثل قبل نسبت به ایران احساس مسئولیت ندارن
اگه تو مشروطه قیام کردن واسه این بود که
جم
این کمونیستقلی های کتاب نخوانده، به همراه پانفارسقلی ها، از جمله پان لرقلی های کاسه داغ تر از آش، که در معیت زاگرسقلی های اهورائی کوروش کبیر صلوات الله علیه، از زبان مادری ملل غیر فارس نفرت دارند، آیا از زبان مادری خود نیز نفرت دارند؟ آیا این پانفارسقلی ها که زبان مادریشان برایشان عزیز است، زبان مادری ملل غیر فارس برایشان عزیز نیست؟ آیا این کمونیستقلی ستاره دار که از زبان مادری خود نفرت دارد مگر مادر ... چه بدی به وی کرده است اینهمه از زبان تورکی مادرش نفرت دارد؟ اگر پانفارسقلی ها میخواهند زبان دههاتی خود را بملل ایران زور پچان کنند، آیا این کمونیستقلی ستاره دار هیچ ارج و عزتی برای مادرش قائل نیست، افتاده دنبال حزب ژوبین خان ارمنی؟ کسی که از زبان تورکی مادریش نفرت دارد، فردا چه ارج و احترامی نسبت به زحمتکشان و کارگران جامعه خواهد گذاشت؟ کسی که اینهمه از کارگر دم میزند! دم خروس را
سازاج ...
سازاچ ... فریبکار ، دوباره ترمز برید ... و دهن ... توهین را در کمنت زیر باز کرد. تنفر از روح این نواده چنگیز میبارد .... پان ترک مانند وی مرزی نمی شناسد. در خانه میزبان به صاحبخانه و زمین و زمان ...میزند و دشنام میدهد.
عنوان مقاله: 
بدنبال پارس
بهمن
شاید زمانی برسد که دشمنان ملت ایران موفق به تجزیه ایران شوند .انگاه مردم کرد از گرگهای خاکستری فرار میکنند و مردم ترک از پیشمرگ های کرد که به زنده و مرده ترک وعرب رحم نخواهند کرد . ایران کوره های ادم سوزی خواهد شد که ترک وکرد عرب مخالف را ذوب خواهند کرد .
جنگ در هر شهر و روستا ایران را مانند بیافرا خواهد کرد و هر تجزیه طلبی موسا چومبه خواهد شد .سیل پناهنده فراری از دست تجزیه طلب پایانی نخواهد داشت .این اینده ایران وسرنوشت ان خلق‌های تحت ستمی است که همواره از ان سخن میگویند .بدون شک باز هم گروهی مردم فریب به قدرت خواهند رسید و گروهی مزدور در بلاد فرنگ باز هم از ستم ملی سخن خواهند گفت .
بدون ذره ای شک روشنفکران این سرزمین از تبهکار ترین ها هستند .ان زمان دیگر سودی نخواهد داشت که از دوران ارامش زندگی با پارسها سخن گفت .
Anonymous
پان اتراک هر چه با اسامی گوناگون زن و مرد کامنت باران کرده اند حریف حرف حساب آقای تبریزی نمی شوند. سپاسگزار از جناب تبریزی که با زبان ساده مطلب را بیان و همچون گذشته ریاکاران را رسوا کردید. این ها نماینده خودشان هم نیستند چه رسد به آذربایجان. هر چه این سه نفر با اسامی مختلف کامنت میگذارند باز هم بی محتوایی ان پیدا است.
جلال علیزاده
اولا شما از کلمه خودساخته آذری زبان استفاده کردید که نشان از ...دارد دوم تورکهایی که شما اسمشان را آوردید نوکران بی چون چرای پانفارسها بودند که نه تنها نسبت به هویت ایرانی و تورکی خود کار مثبتی نکردن بلکه بدتر از پانفارسیسم به هویت تورکها ضربه زدند ما یک ضربالمثل تورکی داریم که من در اینجا تورکی اونو میگم میگن یه دیونه یه سنگی میندازه داخل چاه که صدتا عاقل نمیتونن درش بیارن تبعیذ و توهین و حق خوری و خودبزرگ بینی و زورگویی شما مصداق همین مثل هست که اقوام ایرانی رو درگیر کرده شمایی که نفس بلوچ و کرد و تورک و عرب و ترکمنها و قشقایی ها رو بریدین شما فارسها مردمانی هستید که حتی به اصول و اساس قانونی که خودتون نوشتین پایبند نیستین یه ذره از فاز نژاد پرستی بیاید بیرون الان قرن بیست یکه حداقل در مورد کشور سوئیس و ساختار حکومتی آن مطالعه بکنید که دارای چهار زبان رسمی با قومیت مختلف...
عنوان مقاله: 
عذر خواهی از تمام بقّال های سراسری
lachin
سالام دوسلار..
اگر عنوان کامنت من ( درس های از بقّال سرکوچه ) درج شده است , هیج اهانت و یا توهینی به شغل (( بقّالی )) نیست. اگر کسی هم بخاطر این اسم آزرده خاطر گردد, پوزش میخواهم . این عنوان تنها بخاطر رابطه با مارکت و سوپر مارکت است.
عنوان مقاله: 
لاچین جان تحمل بایدکرد.
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ آقالاچین عزیز بقول تورک ها بو آقای تبریزی جاعلین ساققیزی چوخدان چورییب .یعنی سقزاین آقای تبریزی جعلی ها خیلی وقته ، فاسدشده است.
ازطرفی برای سیاسیون دیگرطیف های فکری اتینیک های غیرفارس وسیاسیون صادق دری زبان(فارس) نظرات این افراد همچون آقای تبریزی لازم بود،تابدانند،که چه تفکراتی درطی این صدوسی سال پیش درجامعه ایران مبارزات سیاسیون را به انحراف کشانده
تا مهندسی استعمارگران ودیکتاتورهای گوناگون برمامسلط گردد.
من ازطرفی خوشحالم که دراین دنیای مجازی نظرات مختلف بیان میشود.
ازجناب توکلی ودیگردست اندکاران این سایت بایدازصمیم قلب تشکرکردکه این امکان تمرین دموکراسی راایجادکرده اند.
جناب توکلی ودست اندرکاران این سایت لازم است بدانند،که بازتاب نظرات کاربران این سایت در داخل ودرخارج بسیارسودمندواقع میشوند.
شایددراینجاجدل ها وتوهین هایی باشد،ولی من بشخصه تمام آنرا بامنت پذیرامیباشم.
عنوان مقاله: 
بماچی
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ اولا هیچ شاهی باخان (مباشر)خودجنگ نمی کند.
گوشش رامی گیردوهمچون رضاپالانی ویامحمدرضاپالانی پرت میکند،جاییکه عرب نی نیانداخته است.
درثانی این هارت وپورت ها مهندسی استعمارگران غربی اسلحه فروش بانوچه های پان فارس بدتراز یهودیان اسرایلی درمنطقه برای فروش اسلحه وتخلیه دلارهای نفتی کشورهای نفتی منطقه است.
ثالثا ،بماملل تورک وعرب وبلوچ وتورکمن درداخل ایران چه ربطی دارد؟مگرماها سرپیازیم ،ته پیازیم که فرزندان خودرا به نادانی تعدادی عقب مانده نژادپرست به کشتن دهیم.
آنهاییکه شهرونددرجه یک این کشورندبروندجلو.همانطورکه درآمدهای ملی راصدسال است برای فرهنگ وزبان وادبیات خودخرج میکنند بهیچ کس نمی دهند،حال نیزبروندازچاه های نفتی محافظت کنند.
هرنیروازملل غیرفارس دراین مناقشات واردشود،احمقی بیش نیست.
مگردرپس جنگ همین جنایتکاران دینی درسایه نژادپرستان پان فارس نخوابیدند؟
بماچی رسیدآنرابفرمایید؟
عنوان مقاله: 
دولت انگلیس
اسماعیل
دولت انگلستان به مانند سگ توله امریکا موافق جنگ علیه ایران است .در دوران جنگ دوم دولت انگلیس در برابر هیتلر عقب نشینی کرد و یک کشتی از یهودان المانی که تقاضای پناهنده گی از دولت انگلستان را کرده بودند رد کرد و همه یهودان بدست افسران اس اس. گشته شدند .
دولت انگلیس همراه با دولت یهود وامریکا و تجزیه طلبان ضد ایرانی هدفی جز تجزیه ایران ندارند .هر دولت حاکمی در ایران باید بداند دولت انگلیس هر گز دوست مردم ایران نبوده و نخواهد بود .دخالت ترامپ در امور کشور انگلیس نشان داد که این دولت همراه با ترامپ برای جنگ با ایران و خروج از اتحادیه اروپا فرمانبر بی چون چرای ترامپ است .
عنوان مقاله: 
جناب قندچی
علی سعادت
میبینیم جناب قندچی زنده شده اند .وبی.خبر از هرچه
دارد وارد بحث چرندی شده که من هیچ ندان بیسواد حالم بهم میخورد تا چه رسد به شما که ...
سواد دارید.کل این لشگر کشی این است.که عده ای بنام
تورک امدند وبی مقدمه گفتند ما در اعتراضات شما اری
شما دخیل نمیشویم.چون یکبار از ما حمایت نکرده بودید ما نیز کاری نداریم .این تفکر یعنی حمایت ازرژیم
اخوندی یعنی ضدیت با انسانیت چراکه.گمان نمیکنم
نظام ولایت قبیح کاری جز کشتن انسانیت داشته باشد
تحمل اینهمه درد وظلم که اخرینش ویران شدن وویران
کردن نیمی از کشور بود ورفتاری کثیف برای حذف هم
کیشان خود وتوسل به پرستو بازی وحریم زن وفرزندان
خود یها .ایا حتی اگر این رفتار در کشوری دیگر اتفاق
میافتاد باید چنین موضعی وچنین رفتاروتصمیمی اتخاذشود .؟حتی اگر همین چند نفرباشند ایا خارج هر
موضوعی معنای این رفتارتضاد با انسانیت ندارد؟چه
شده که به یکبا
عنوان مقاله: 
دقیقا کدام برادر آقا محمد خان به روسیه پناه برد؟
سپیده
حالتون خوب نیست؟
گرجی ها از 70 سال قبلش و از زمان نادرشاه ترجیح میدادن که تحت سلطه امپراتور ارتودوکس مسیحی روسیه باشن تا ایران و اسلام
زمان شاه عباس هم سرکوب سختی نسبت به گرجیها وارد شده بود و ملکه کتوان به دست شاه عباس کشته شد
زمان حمله روس ها هم شاخه زیاد اوغلو قاجار که خان گنجه بودن مقاومت زیادی کردن و لذا مردم گنجه قتل عام شدن
اما به عنوان مثال ابراهیم خان جوانشیز خیانت کرد به ایران
عنوان مقاله: 
سام قندچی
سپیده
الان انتظار دارین با این ...به شما اپوزوسیون نژادپرست که کل منطقتون اینه که چون ترکها هزارسال پیش نبودن الان هم نباید باشن اعتماد کنیم؟
http://www.ghandchi.com/2704-taarikhgaraaei.htm
فقط پانترکها تاریخ رو یک طرفه میخونن؟
هم جمهوری آذربایجان امروزی و هم ارمنستان امروزی زمانی جز ایران بوده
کی میگه قره باغ جز ارمنستان هست چون 2000 سال پیش بوده
از سال 1923 تا 1926 منطقه بین قره باغ و ارمنستان جمهوری کردسنان سرخ به مرکزیت لاچین بود
یه منطقه ای خواسته مستقل بشه اقوامش با هم دعوا کردن
حالا به شما پان ایرانیستای نژادپرست چه؟
حتما فردا امثال آزادیبان میگن کل تبریز باید ارمنی بشن چون 1000 سال پیش بودن
پاشینیان خودش به اونجا میگه قره باغ
هیچ کشوری جمهوری آرتساخ رو به رسمیت نشناخته
اینا شدن کاسه داغ تر از آش
عنوان مقاله: 
بایدازخواب بیدارشد.
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ مردم اتینیک های غیردری زبانها،بایدازخواب بیدارشوند،تفکرات چپی همچون تبریزی های جعلی و... همچون
اقبال اقبالی،پان فارس های بینامی که بانام های مختلف ارمنی،زرتشتی،یهودی،حزب اللهی،وو ،،سلطنت طلب هایی همچون کوردی،پان هایی همچون کرمی،زعیم ووو...این هاباتمام تلاش برعلیه دموکراسی وشفافیت وآگاه شدن مردم وانحراف درمبارزاتمردم وخصوصن اتنیک های غیردری زبانهای هندی تبارکوشش میکند.
ملل درون ایران تنهاراهشان برای رهایی ازعقب افتادگی وخروج ازاستعمارخارجیان مبارزه بامتحجران روشنفکرنماهاست.
این عقب ماندگان درعصرکنونی که عصرانقلاب انفورماتیک بخودگرفته درفکراحیای تفکرات قرن پیش موسیلینی وهیتلرورضا پالانی واستالین جنایتکارمیباشند.
برای خروج ازفلاکت رهایی یقه ازدست این کمسوادان پرادعامیباشد.
این تبریزی جعلی همچون جمودفکران عصرگذشته پولپوت حتی شوروی وچین والبانی وکوبارانیزقبول ندارد.


عنوان مقاله: 
بخداویرانی
ع.ب.تورک اوغلی
سالام _ باورکنید،فیلترشکن این حقیرسه هفته ایی بود،کارنمی کرد،
امروزیکی ازعزیزان راهش انداخت.
ایرانی عزیز،بخدا ویرایی !!!
هیچ میدانی که چرا کریم خان زند این کارراباپسر برادرزنش کرد؟
نمی دانی،چون کریم خان همچون بدتراز بن لادن والبغدادی آن زمان فکرمی کرد.
همه میدانیم که آقامحمدخان با تعدادی ازملازمانش به دیدارعمه اش رفته بود.
آقامحمدخان باخواهر کریم خان رابطه نامشروع دوستی داشته و اورادرآغوش خودمیگرفته است.
جاسوسان کریم داعشی به اوخبررامی دهند، پس ازدستگیردرعین معاقشه قصدکشتن اش راداشته واطرافیان اوراازاین کاربرحذرمیکنند.
وقتی اززندان طولانی آزادگشته و پس ازبرگشت به استرابادبانیروهای خودبه سراغ زندهامیرود.
اگرتابحال نمیدانستی بدان که کریم خان بخاطرتفکرداعشی خودتقاص کارخودرابااقوام خودمیدهد.
گیرم که خواهرش را .... بود،میتوانست صیغه محرمیت خوانده ونسل خودراباعقلانیت نجات دهد.
سازاچ و اخته گی شاهان
یکی از تئوریهای شناخت فاشیسم و ناسیونالیسم قومی گرا راسیست ، رمانتیسم و گذشته گراِیی و گذشته پرسای آنست. البته هرجا به نفعش باشد. سازاچ این فرد ضد ایرانی و ضد فارس و ضد ارمنی و ضد کرد بجای یاد از بیضه های آفاممدخان قاجار ، بهتر است از منارههای سرهای انسانی و گربه های شهرهای ایران توسط اجداد مغول اش هم یادی بکند.
اپوزیسیون ایرانی امثال سازاچ های راسیست ضد ایرانی را با سرنگونی آخوندها تحویل خلخالی های آذری خواهد داد. ملاحستی رئیس دادگاه خواهد بود. 2 موسوی تبریزی و اردبیلی بازپرس خواهند بود. مهندس موسوی سبزه قبا میتواند وکیل وی بشود. لاشین مترجم زبان اویغوری او خواهد گردید
تهرانلی
به پانفارسقلی
این پانفارسقلی ها بد جوری ترس بدلشان رخنه کرده است، این قوم خرده فرهنگ کولی، که تا دیروز با پول مفت نفت مردم عرب الاحواز ، مفت خوری راه انداخته گستاخ شده بودند، اینک کاسه کوزه هایشان در هم شکسته آبها از آسیاب افتاده است. دیگر ملل غیر فارس برای شعار های نخ نما شده شان تره خورد نمیکنند. اینان که تا دیروز بغلط خود را آقا بالا سر دیگران تصور میکردند، پانفارسیم نژاد پرست را پشت لعاب ایران و ایرانیت پنهان کرده بودند، دیگر حنایشان رنگ باخته، کسی خریدارش نیست. اینان که در جغرافیای موسوم به ممالک محروسه ایران بتدریج خود را در انزوا و در حاشیه حوادث سیاسی میبینند، گوئی بخیال خامشان،ایران از مشتی قوم مهاجر کولی تشکیل شده است، مثل همیشه در صددند به بهانه ایران و ایرانیت با انکار و سرکوب آزادیهای سیاسی، حقوق ملی مدنی،فرهنگی زبانی، و سر کوب حقوق اقتصادی، سرکوب حقوق حق تعییین تکلیف
سازاخ
آقای تهرانقلی ایرانی، در دنیای مدرن امروز وقتی کلمه ختنه بگوش می رسد آدمی احساس تجاوز به حقوق کودکان را تا مغز استخوان احساس می کند، آنوقت شما چگونه می توانید براحتی از اخته شدن انسانی بنام آقا محمد خان ترک زبان بدست کریم خان زند، قهرمان جامعه فارسی براحتی اینچنین با آرامش داستان سرائی فرمائید؟ آیا شما یک انسان هستید؟ یا یک زامبی؟ تکلیف شما ها را حقوق بشر سازمان ملل تعیین خواهد کرد، حالا هرچه می توانید از چراغ قرمز دمکراسی عبور کرده و به ملتهای غیر فارس توهین کنید ولی زمانش که فرا رسد در مقابل عدالت سازمان ملل باید جوابگو باشید، نه تنها شما بلکه تمام آنهائی که در غار اصحاب کهف بدنبال ظهور حضرت مهدی و کورش به خواب خلسه فرو رو رفته اند، باید با واقعیتها رودرو شوند.
عنوان مقاله: 
جنگ و بقاء
علی
بنظر می اید امریکا می خواهد جنگ بین ایران و عربستان و امارات باشد و خودش مستقیم دخالت نکند اینطوری امریکا و کشورهای غربی بیشتر سود می برند و بنظر ایران از این کار راضی است
عنوان مقاله: 
مقاله صدرالاشرافي درمورد زبان
حامد
"تبريزي”قلابي نويسنده مقاله بي غيرت نيست ...كدام چپ ،سوسياليست وكمونيستي ميتواند مخالف فدراليسم ملي باشدوبطرف داران آموزش زبان مادري اهانت كند؟
عنوان مقاله: 
چرا اخته شد
ایرانی
در تاریخ اورده اند که خان زند دستور اخته شدن اغا محمد خان قاجار را داد.برادر دیگر اغا محمد خان که او نیز ادعای تاج و تخت میکرد به روسیه پناه برد .در انجا کوشش کرد که روسیه را وارد جنگ با ایران کند که موفق شد و بخش بزرگی از ایران در جنگ با روسیه از دست رفت .
ما اکنون با پیروان دو عنصر فراری از بند زند و برادر خیانتکار او روبرو هستیم .انچه باید انجام داد نابودی کسانی است که میخواهند دروازه تهران را همچون ابراهیم خان کلانتر به روی بازمانده‌های این دو عنصر پلید باز کنند .چه کسانی نقش ابراهیم خان را بازی میکنند؟ توده ای وفدایی ها.
به تهرانقلی
چرا از نام مرسوم و شناخته شده ات این بار استفاده نکردی ؟ شرم و ترست از چیست ؟ شعار و آسمان ریسمان بافتن را لابد مزخرفات میدانی که اسم جدیدت را بکار گرفتی. آذربادگان نیازی به آدم ترسو ... که اسمش را مدام عوض کند، ندارد. پانفارس ترا خوب دچار کابوس نموده.
عنوان مقاله: 
تهرانلی
این روزها پانفارسها و مهره های سوخته شاه الهی و شیخ اللهی مدام بخود اجازه میدهند از طرف مردم آزربایجان صحبت کنند! اینان گویا وکیل مدافع و سخنگوی مردم تورک هستند مثل رژیم آخوندی پانفارس به صحرای کربلا زده دنبال مردم آزربایجان دهن دری میکنند. هنوز که هنوز است حالی نیستند که حتا سرور بزرگوارشان شازده فهله وی و تمام خاندانش صلاحیت ندارند از طرف مردم آزربایجان صحبت کنند، چه برسد به افراد ضد تورک و پانفارسی که اغلب پایشان را بیش از گلیمشان دراز میکنند، کسانیکه هنوز یاد نگرفته اند حد و مرز خود را بشناسند.
اینان با عقده های نژاد پرستی به بهانه شعار ایران و ایرانیت، ملل غیر فارس را تهدید میکنند مدام العمر تحت هژمونی، فقر فرهنگی و استبداد مذهبی پانفارسیسم به گروگان گرفته شوند.
در جهان مدرن امروز که دنیا بدنبال علم و صنعت و فرهنگ شکوفای دول غربیست، پانفارسها نیز تلاش دارند، به زور هم
به امیرعلی متولی
لطفا در این سایت بی در و پیکر ، خبر دروغ و شایعه و تایید نشده درج و پخش نکنید ! چون دیگر هیچ سنگی روی هیچ سنگی بند نمیشود.
من مدتهاست که 50 درصد مطالب درج شده شما در این سایت را حقیقت یا قابل خواندن میدانم و چند بار به مسئول سایت هشدار داده که شما را قدری زیر نظر داشته باشد چون شما حداقل دبنال جنجال و شک هستی ، و این ژورنالیسم بلوارد... است.
عنوان مقاله: 
این روباه
علی سعادت
اینهمه خود خواهی فقط برای زبان فارسی چه معنائی دارد؟ایا هنگام جلز ولز برای این زبان از خود پرسش کردید که مابقی ایرانیها زبانی دیگر دارند واین برخورد
نوعی توهین به انهاست؟حال رزیم هر کاری میخواهد بکند جای خود ولی بی احترامی به دیگران نیست؟
حال که چنین است پس ادم باشید وقدرتصمیم رژیم رابدانید ونامردی است اگر از نظام تشکر نکنید.
همزاد سازاچ
سازاچ از نوع تورک اوغلی است. بی منطق ، فراموشکار، ...، طلبکار، پر مدعا.
خودش فاقد اسم و هویت است. از تبریزی همان ایراد را میگیرد.
سوسیالیسم و کمونیسم را ردیف میکند بدون اینکه بویی از شناخت مکاتب داشته باشد.
خود را نماینده آذری ها میداند. تبریزی را منفرد می بیند. اگر این 3/5 نفر همنوع سازاچ، تنها و ایزوله و بی پشتیبان نیستد، چرا در این سایت بیکانه با خود ، جمع شده اند؟ چرا در میان سایتهای آذری و ترک ، کسی آنها را تحویل نمی گیرد.
من ادعا میکنم که در تمام ترکستان کسی بی منطق تر و فراموشکارتر ... از این سازاچ وجود ندارد. هر پرسشی که از دیگران می نماید، فراموش میکند که اول از خودش بپرسد. اسمش و هویتش را نگاه کنید، آنوقت به تبریزی ایراد میگیرد. سن این فرد فراموشکار بی منطق انسان ستیز شونیست چقدر میتواند باشد ؟ شاعر میگفت ای که 70 رفت و هنوز در خوابی، مگر این چند روز دریابی.
عنوان مقاله: 
زبان کشی.....
علی سعادت
ابتدا به فارس زبانان به مناسبت.تصمیم رژیم وشخص
رهبر مبنی.بر اموزش وتقویت زبان فارسی تبریک میگویم .واما نمیدانم چه چیزدیگری بایدگفت مطلب زیاداست .
پرسش نموده که ایازبان فارسی موجب این همه بدبختی است.؟زبا ن خیر.ولی خودخواهی شما موجب
خیلی از اختلافهاست.مثلا شلوغ کاری وسرصداومظلوم
نمائی چه معنائی دارد ؟سند خیانت ....این ها همان حرفهای مفتی نیست که راحت.انرا عنوان میکنید ؟
طوری حرف میزنیدکه گویا همه چیز عوض شده بود و
یکباره فدائی امد وبا خودسند ننگین اوردو...ایا شرافت
ووجدان دارید که بپرسم با توجه به اتهامهای خود علیه
فدائیان (البته من نمیدانم کدام طیف از فدائیان بوده اند)اگر قضیه برعکس بود حالا نمیگفتید.همدستی.رژیم
وپاداش رژیم و...از این حرفها؟مگر همین.رژیم عرب پرست نبود.مگر مدام شما اینرا عنوان.نمیکنید؟چه شده
شما چه خدمتی در پنهان.به رژیم کرده اید که یکباره
چنین تصمیمی گرفته شده