«صفحه شما»

دوستان و خوانندگان عزیز، امکان کامنتها واقعا به شما تعلق دارد. هدف ما ایجاد محیطی دوستانه برای تبادل نظر است. آزادانه نقد، نظر، خبر، تفسیر، تحلیل و... بنویسید اما خواهش می کنیم بدون نام بردن از اشخاص حقیقی و حقوقی در کمال امنیت برای خود و دیگران فضایی ایجاد نمائید که بدور از توهین و اتهام و جوسازی و مسموم کردن محیط تبادل نظر باشد. توجه داشته باشید کامنتهایی که این موارد را در نظر نگیرند، منتشر نخواهند شد.

لطفا اعتراض، انتقاد و پیشنهاد خود را به آدرس info@iranglobal.info ارسال کنید. از پاسخ به اعتراضات در کامنتها معذوریم.

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
نظر
جمال
جناب سازاخ مأدب کسی هست کە بە حقوق دیگران احترام بگذارد پان اتراکی کە اینجا سیاه بر سفید مینویسند در تورکیە و ایران کردستان وجود ندارد بە غیر از مزخرفات تراوشات فکری عدەای پان اتراک چە دیگری باید بە این جور اشخاص گفت
یا کسی کە میگوید کوردها مهاجر در آذربایجان بە غیر از تراوشات فکری عدەای پان تورک کە دارند خالکوبی نشان میدهند و از همین حالا دارند از کیسەی آل عثمان ملت کورد را تهدید بە جنوساید و کشتار میکنند بە غیر از مزخرفات تراوش فکری پان تورک چە باید نوشت ؟
جناب سازاخ بهتر است دست از این مادر ترزا بودنت برداری چون شما نیز نوشتەهایت نشان میدهد کاملأ در ردیف اینها هستی کە از همین حالا دارید بە لشکریان آل عثمان تبدیل شدید در فردای بحران ایران برای لشکر کشی بە کوردستان
عنوان مقاله: 
جمال و حقوق ديگران
öyrenci
سالام اليكيم
هم منطقه اى عزيز يعنى خاورميانه اى عزيز من نام ١٢ قبيله هندى و باصطلاح كردى را نوشتم يا ادعاى خالى ست يا حقيقت است تو بايد آنقدر صبور باشى و مطالعه كرده باشى و بى تعصب با مدرك بگويى كه آن طور نيست طور ديگرى است با خنديدن به عقل اين و آن و لغات غير روشنفكرى استعمال كردن دلالت بر نا آگاهى و تعصب دارد عزيز بحث ما علمى است جواب علمى دارى بده ندارى بر معلوماتت اضافه كن با زياده خواهى و بزور و تهديد و ناسزا گويى كار پيش نميرود چرا روشنفكران كرد با آن همه پشتيبانى رمين و زمان سنگرهاى اشغال كرده و امتيازات بدست آورده
را دارن از دست ميدن براى اينكه دنيا و مردمان منطقه همان مردم صد يا پنجاه يا لحظه پيش نيستند دنيايى از اطلاعات همه را فرا گرفته بايد اصل را از غير اصل با سنديت تشخيص داد در غير اينصورت بجاى ترقى عقب گرد و يا در جا زدن نصيب زياده خواهان ميشود
بهر حال ما همسايه ايم هر
عنوان مقاله: 
جم
معمای واژه «کرد» و ملت کورد (1)
اکراد کیستند؟
پیشگفتار: واژه ملت کورد بخاطر بعضی از ابعاد سیاسی و ژئوپلوتیکی منطقه همیشه مستور مانده و یا عمداً خواسته اند مستور بماند زیرا در بازی شطرنج سیاسی، بعضی دول غربی به آنها نیاز دارند.
تمام محققان غربی و شرقی بر این امر متفق القول هستند که واژه «کرد» به معنی عشایر چوپان و رمه گردان است و هیچ ارتباطی با ملیت و زبان ندارد و به تمام رمه گردانهای مهاجر «کرد» گفته میشد.
ولادیمیر الکسیویچ ایوانف میگوید: نام کرد در سده های میانه، نامی بود که بر همه رمه گردان و کوچ گران ایرانی اطلاق میشد.
مکنزی میگوید: اگر به حدود دوران گسترش امپراطوی عربها نگاه کنیم، خواهیم یافت که عنوان کرد با رمه گردان و کوچ گر به یک معنی است.
مارتین فان براینس میگوید: نام قومی کرد که در منابع قرن نخست اسلام دیده میشود بر یک پدیده رمه گردانی و شاید واحدهای سیاسی نامیده میشد و نه
جم
معمای واژه «کرد» و ملت کورد (2)
اکراد کیستند؟
4. اسامی طوایف کولی ها که به ثبت رسیده اند مشابه اسامی طوایف کردها است. مانند:
طوایف کولی: کلیلایی، گورونی، سوران، خرات، سور، جات، اردل، کاولی، کراچی، قادریا، خانی، بوکان
طوایف کردی: کلیایی، گورانی، سورانی، خرات، زور، جاف، اردلان، کاویانی، کرمانچی، قادری، خانی، بوکان
اعراب خوزستان به کولی واژه «کوت» را بکار می برند و در آذربایجان واژه «کوت» را به «کرد» اطلاق میکنند. در شرق پاکستان و غرب هندوستان منطقه ای بزرگ بنام «کوت» وجود دارد و شهرها و روستاهای بسیاری با پیشوند و پسوند «کوت» وجود دارند.
در زبان تورکی به کولی می گویند «قراچی» که از واژه «کراچی» گرفته شده و در خراسان به آنها «کرمانچی» می گویند.
کلیلا، نام شهری در استان «راجستان» هندوستان است و به ساکنان آنجا «کلیلایی» گفته میشود. «کولی های کلیلایی» در ایران، «کردهای کلیایی» نامیده
To Öyernci
غالب منابع فاشیسم پان ترک آذری، چرندیات و مزخرفات مغول تباران گرگهای خاکستری و باقیمانده زباله ها . فاضلاب ترکهای جوان؛ قاتل اکراد و ارامنه است، که فاقد هر گونه ارزش و توجه علمی است. پان ترک تجزیه طلب فاشیست آذری ،چون ریشه در ارتجاع ترکهای قاجار و فئودالیسم قرون وسطایی فرهنگ شامانی مغول دارد، مغزش کوچکتر از آنست که بتواند به ارزشهای اخلاقی و انسانی ، دمکراسی، جهانوطنی در قرن گلوبال 21 پی ببرد. با پان ترک بی منطق نادان، باید فقط با نیروی عضیم خلقهای ساکن ایران ،و در درون ایران ،سخن گفت ، تا جرئت نکنند ادارات سوسیال و تامین اجتماعی غرب و امریکا را ترک نموده، و وارد باکو و انکارا و اوران باتون آسیای میانه ،گردند.
جم
معمای واژه «کرد» و ملت کورد (3)
اکراد کیستند؟
برخی کردها به قصد بومی جلوه دادن خود در ایران، سعی میکنند تا گذشته کولی خودشان را انکار کنند و با رندی نام طایفه هایشان را تحریف میکنند تا از شکل هندی خارج شود. مثلاً نام یکی از طوایف کولی ها در شهر مهاباد «قادریا» است که در زبان سانسکریت بمعنی «گوسفند» است و با زیرکی آنرا به طایفه «قادری» تحریف کرده اند!! طایفه «قادریا» یکی از پر جمعیت ترین طوایف هندی است و هم اکنون در شمال هندوستان زندگی میکنند.
سوران، نام شهری در استان «اوریسای» هندوستان است. و به ساکنان آن شهر «سورانی» گفته میشود. مهاجران کولی سورانی در شمال عراق ساکن شدند و بعدها به سوریه و ایران نیز آمدند. در سوریه و عراق شهرهایی بنام «سوران» وجود دارند که کولی های مهاجر سورانی، آنجا ساکن شدند.
ملاحظه میکنید که اسامی تمام طوایف کردی از نام شهرهای هندی گرفته شده، زیرا از آن نواحی به
جم
معمای واژه «کرد» و ملت کورد (4)
اکراد کیستند؟
استاد علی اکبر دهخدا، در معنی کلمه «آریا» چنین مینویسد: «آریا عنوانی است که اجداد مشترک ملل هند و ایرانی خود را بدان معرفی میکردند و آنرا لغتاً بمعنی شریف دانسته اند».
از جمع بندی تمام مطالب فوق اثبات میشود که کردها همان کولی های مهاجر هستند که در دوره های ساسانی و خلفای اموی به شمال عراق کوچیده اند و بعدها بخاطر افزایش جمعیت به اطراف پراکنده شده اند. در زمان نادر شاه هم جمعیت قابل توجهی از کولی های کراچی (کردهای کرمانچی) در خراسان ساکن شدند.
در تمام کتب تاریخی نوشته اند که بسیاری از مردان کولی به شغل آهنگری مشغول بودند و این تنها صنعتی است که آنها بلدند، جالب است که کاوه آهنگر (کاولی آهنگر) که پرچمی با همان نام، بنام «درفش کاویانی» داشت، خودش از کولی های هندی الاصل بود که بر علیه پادشاهان ساسانی قیام کرد.
کولی ها (کردها) مهاجر توسط
عنوان مقاله: 
ابوالفضل قدیانی: تحریم انتخابات بساط استبداد را برمی‌چیند
شیلا
راه چاره ی ساده و بدون خوشونت همین است که این پاسدار سابق میگه. تحریم انتخابات رژیم.
و این راه ساده را روشنفکران چهل سال است فریاد زده اند و امت اسلامی ایران گوش نکردند.
پس بباور من همه ی کسانیکه در این نمایش های انتخاباتی رژیم شرکت کرده اند دست شان به خون جوانان و آزادیخواهان ایران آلوده است.
سازاخ
علی شمخانی، نماینده خامنه‌ای و دبیر شورای امنیت ملی به دیدار خانواده‌های کشته‌شدگان در اعتراضات آبان ۹۸ می‌رود.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران علی شمخانی پنجشنبه ۲۱ آذر به نمایندگی از طرف خامنه‌ای در شهرستان‌های غرب استان تهران به دیدار خانواده‌های جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸  می‌رود.
شمخانی چه می خواهد به خانواده جانباختگان بگوید؟ حتما خواهد گفت: کارمان چطور بود؟خوشتان آمد؟ خوب توانستیم بچه هایتان را سوراخ سوراخ کنیم؟ البته با به همراه بردن مقداری گوشت یخ زده و قند و شکر و روغن، مثلا برای دلداری!
این طرز برخورد منو باد آن جریان تاریخی انداخت که کورش بعد از حمله به آزربایجان و بعد از کشتن پسر آناتومریس از ملکه آزربایجان در خواست ازدواج کرده بود، (( تکرار همان فرهنگ )) ولی آناتومریس سر بریده کورش را در طشت خونش فرو کرده و گفته بود ای خونخوار تا می توانی از خون خودت بخور تا سیر شوی.
عنوان مقاله: 
سپاس از پیروزمندان 21 اذر
دادیار
اجازه ندهیم روز 21اذر به فراموشی ملی تبدیل شود و ابزاری در دست دشمنان تا ریخی وحدت ملی ایرانیان شود .
روز 21اذر روزنماد ملی و شکست ارتجاع سرخ در ایران است .
عنوان مقاله: 
قتل عام ۲۱ آذر هرگز فراموش نخواهد شد
سازاخ
وجدانهای بخواب رفته در رویای حفظ تمامیت ارضی مرزهای پر گهر، خون برباد رفته هزاران آزربایجانی در سرمای پائیز سال ۱۳۲۵ را به باده فراموشی سپرده اند، و با استفاده از مسکن ( روز نجات آزربایجان ) خود را تسکین داده و سرپوشی بر جنایات خاندان پهلوی می گذارند، و با خواندن تاریخهای پهلوی نگاشته، خود را اقناع می کنند، ولی آنها فراموش کرده اند که در دنیای مدرن با امکانات ارتباطات اینترنتی و اجرای دقیق حقوق بشر، دیگر مشکل می شود از چنگ قوانین مدرن قضائی با تاریحهای پهلوی ساخته فرار کرد، امروز دیکر وکلا و قضات بین الملی بدنبال سند پیش ساحته نیستند بلکه آنها با تحقیقات میدانی، از مکانهائی که جنایت در آنجا به وقوع پیوسته تحقیق خواهند کرد، دیگر فلان کتاب تاریخی را که متملقین دربار بدستور شاه نوشته اند ارزش قضائی و حقوقی ندارند، امروز فرزند محمد رضا شاه، رضا پهلوی خود را وارث پدرش معرفی می کند،
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
تورک گلوبال بە پناه گاه امنی برای تراوشات فکری نژاد پرستانەی مزخرفات پان تورک تبدیل شدە کورد هرچە بودە یا نبودە همین است کە هست دهخدا نمیدانم چە غلطی کردە ولی بیشتر دانشمندان جهان عقیدە بر این است 10000 سال پیش دورەی یخبندان کرەی زمین شروع میشود و اروپا و شمال اوروپا مرکز این یخبندان بودە و مردمان این منطقە بر اثر عصر یخبندان بە جنوب فلات ایران امروزی و هندوستان مهاجرت میکنند انها مردمان قارەی اوروپا بودند بیشتر این مردمان بە هندوستان و پاکستان مهاجرت میکنند و 2 طایفەی ماد کوردها و پارسها در فلات ایران امروزی سکنی میگزینند و زبانشان بە همین دلیل زبان هند و اوروپائی نام دارد ، زبان کوردی اتفاقأ دست نخوردەترین زبان همان هند و اوروپائی هست زبان کوردی لغات مشترک با تمامی زبانهای اوروپائی دارد مثل انگلیسی ، فرانسە ، اسپانیائی، ایتالیائی آلمانی ، سوئیدی ووو حالا هر پان تورکی کە تمام
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
تهیە و تنظیم ارسلان قشقائی هههههههههههههههه شاد روباه دمش هست اصلأ معلوم هست این ارسلان قشقائی کی هست کە برای کورد تاریخ سازی میکند و چقدر بی مایە هستید کە دانشمندانتان ارسلان قشقائی میشود و با استناد بە آن میخواهید آذربایجان جعلی درست کنید ؟ گوشە گوشەی این آذربایجان شما بخوان کوردستان اتشکدەی زردشتی نیاکانمان کوردها وجود دارد همانطور کە نمیتوانید پامکالا و آثار تاریخی رومیان و یونانیها را در تورکیە بە نام تورک ثبت کنید کوردستان را هیچ وقت نخواهید توانست بە نام تورک و آذربایجان ثبت کنید فوقش سرزمین اشغالی خواهد بود کە تورکها اشغال کردند
مهران
به جمال. اگر تاریخ دارید نشان دهید، چرا دعوا میکنید؟
...
آیا جمال میداند که قشقایی ها از جمله ارسلان ترکهایی هستند که برای دامپروری وارد جنوب غربی ایران از جمله استان فارس شده اند ؟ !
نتیجه اینکه شاهد روباه دم اش هست. بازهم پان ترک نادان شونیست ، نشان داد که برای فاشیسم ضد بشری راسیستی خود، از هر ابزاری سوء استفاده میکند.
عنوان مقاله: 
حکومت اسلامی فارس
علی
فکر کردم اقای کیانوش توکلی با صاحب نظران تورک در باره وقایع 21 اذر 1325 چندین مصاحبه انجام دهد ولی تا حالا خبری نیست. اما در باره مسیح علی نژاد و همچین مسایل هی مصاحبه انجام می دهد.
البته بخشی از تورک های قلم بدست هم که از چین. جنگلهای امازون. ارش کمانگیر. ووو که در پشت کامپیوتر سر و دست می شکنند خجالت کشیدند از تاریخ اذربایجان در 21 اذر بنویسند.
نبرد ایران-و اسلام
در لینک زیر در برنامه کانال منو و تو . عباس میلانی و امیر طاهری- نبرد فرهنگ ایرانی با فرهنک اسلامی، داعشیان شیعه ، بحث میشود. بسیاز آموزنده است.شورش آبان نشان داد که ایرانیان بر آخوندهای قرون وسطایی شیعه پیروز شده اند. خامنه ای و سروش و حداد عادل ها، شکست خورده اند.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1673450419456865&notif_id=1576182664759723&notif_t=live_video
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
مجلس سنای آمریکا برای نخستین بار و به اتفاق آراء کشتار جمعی ارامنه به دست ترک‌های عثمانی در جنگ جهانی اول را یک نسل ‌کشی توصیف کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا هم اخیرا چنین قطعنامه‌ای را تصویب کرده بود.
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
یک سوأل از سازاخ ایشان و بیشتر تورکها یک داستان جعلی درست کردند بدین صورت
این طرز برخورد منو باد آن جریان تاریخی انداخت که کورش بعد از حمله به آزربایجان و بعد از کشتن پسر آناتومریس از ملکه آزربایجان در خواست ازدواج کرده بود، (( تکرار همان فرهنگ )) ولی آناتومریس سر بریده کورش را در طشت خونش فرو کرده و گفته بود ای خونخوار تا می توانی از خون خودت بخور تا سیر شوی>

سوأل از سازاخ این داستان را کی برایتان تعریف کردە ؟ من کورشی نیستم ولی انسان باید خیلی نیم متری باشد کە بە اینگونە داستانهای جعلی آنهم 2500 سال قبل اینگونە برایتان تعریف کنند میدانید این داستان شما دقیقأ مثل داستانهای آخوندهای شیعە میماند در تعریف علی و حسن و حسین ، یارو آخوند میگفت علی دندانهایش بقدری سفید بود خورشید بە امام علی گفت من طلوع نمیکنم دندانهای شما کافیست برای روشن کردن جهان مثل روز جدأ برایتان متأسف پان اتراک
مهران
این پان فارسهای کولی تبار نادان عوض اینکه روز نجات آذربایجان را جشن بگیرند بروند فارسیستان را خود شأن اول نجات دهند
عنوان مقاله: 
شعارهای انحرافی در 16 آذر
Anonymous
از سخنان آقای کیانوش توکلی اینطور استباط میشود که ایشان میانه خوبی با بهره کشی وحشیانه سرمایه دارب از زحمتکشان ایران دارند و حمایت بیدریغ این نظام اقتصادی استثمارگر را از رژیم ولایت فقیه تایید میکنند. الحق که باید به تیز هوشی و فراست دانشجویان دانشگاه تهران در روز 16 آذر آفرین گفت که نظام غارتگر جمهوری اسلامی را دست پرورده نئولیبرالیسم تشخیص داده اند که با وجود تمام شرارتهایش انرا مورد پشتیبانی خود قرار میدهند وحتی جوزف بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا علناً در اولین سخنرانی خود ایران را که خطرناکترین دشمن ایرانیانست دوست اتحادیه اروپا خواند. آقای توکلی اگر نمیدانید از این دانشجویان بیاموزید که ریشه درد را درست تشخیص داده اند که اگر نظام غاصب متجاوز اسلامی در راس کار است بخاطر حمایت همه جانبه نئولیبرالسم جهانیست و تنها با براندازی جمهوری اسلامی مشگل ایران حل نمیشود.
عنوان مقاله: 
حکومت اسلامی فارس
علی
مهرداد درویش پور و بهزاد کریمی شده اند اچار فرانسه برای رسانه های فارس در خارج. هر کس بیکار است یا کس دیگری در دسترس نیست می روند سراغ این دو نفر. و این دونفر از چگونه زایش گوسفند گرفته تا پوشاک بچه تا اتم تا کهکشانها اظهار نظر می کنند. توجه شود این دو نفر در خدمت شوونیست فارس سینه پاره می کنند.

قیافه کردستانی را نگاه کنید ایا زره ای با قیافه هندی ها فرق دارد ؟ تازه مگر ما در ایران کردستان داریم ؟

این جنابان ابولفضل محققی و دنیز اشجی پشت کامپیوتر ترمز بریده اند :) کسی دست اینها را بگیرد ببرد کنار دریا تا کمی هوا بخورند. اخه کیبورد کامپیوتر مجانی است رحمی به انگشتان خود بکنید.
نمی دانم چرا فارس ها به اینها تریبون نمی دهند برای سخنرانی یا در سایتها یا در تلویزیونها؟
این ...ها به اندازه کافی ثابت کرده اند که بابا تورک نیستند و ارادت کامل به شوونیست فارس دارند:)
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
سخنی کوتاه با مسئولین ایران گلوبال ، آیا شما واقعأ بە مسئولیت خودتان واقفید ؟ این شخص علی یا مهران با 10 ها نام دیگر با کامنتهای راسیستی و نژاد پرستانەاش در کامنتهای تشنجی ادامە میدهد و گاهأ ما را نیز مجبور میکند کە در پاسخگوئی بر آئیم و بە زبان ایشان صحبت کنیم . راسیسم و نژاد پرستی جرم هست و میتوان آن را تحت پیگر قانونی قرار داد امروزە در عقب ماندە ترین مناطق جهان نیز امکان اظهار نظر از راسیزم و نژاد پرستی گرفتە میشود ،

جملە از علی است بە وضوح راسیزم و نژاد پرستی این شخص را نشان میدهد
قیافه کردستانی را نگاه کنید ایا زره ای با قیافه هندی ها فرق دارد ؟ تازه مگر ما در ایران کردستان داریم ؟
عنوان مقاله: 
دوره يخ بندان
Anonymous
سالام اليكيم
جمال خان مستند بودن مدرك را از ويكيپديا نقل ميكنم
عصر یخبندان برای اشاره به دوره‌های سردتر با یخسارهای پهناور در قاره‌های شمالی آمریکا و اوراسیا گفته می‌شود: با این دید، آخرین عصر یخبندان نزدیک به ۱۱٬۰۰۰ سال پیش پایان یافت. این عصر در ائون فانِروزوئیک، در دوران پالِئوزوئیک، و در آخرین دورهٔ این دوران، یعنی پِرمیَن قرار دارد.
در حاليكه عزيز شما مينويسيد كه
ولی بیشتر دانشمندان جهان عقیدە بر این است 10000 سال پیش دورەی یخبندان کرەی زمین شروع میشود
لطفا اصلاح فرماييد و مابقى نظر نيز اشتباه ميباشد
سعى كنيم جزو اقليت خائن نباشيم چرچيل
عنوان مقاله: 
آیا فرقی میان ترک اوقلی و ترک آغالی وجود دارد؟
شکارچی هوچیگرها
کردستان ایران افتخار هر ایرانیست و کردستان همانند ایلام و لرستان و بختیاری الماس و سرزمین و خون هر ایرانیست.
عنوان مقاله: 
ریشه در حزب توده
پرویز
اقای تبریزی گرامی . من بر این باور هستم که ریشه نژادپرستی و تحقیر دیگران از سوی پانترک ها ناشی از تعلیمات حزب توده و پیروان شیعه در ایران است .
پس از فروپاشی نظام شوروی همین ادعا در روسیه بوجود امد وتا کنون صدها غیر روس در روسیه بدست جوانان روس گشته شده اند .جنگ روسها علیه مردم اران و چچن‌ها خود گویاست که نظام سوسیالیستی پایانی بهتر از این نداشت .
حزب توده و فدایی ها با شعار ضدملی وخطا واستعماری خلق‌های تحت ستم در حقیقت اتش به تمامیت ارضی ایران و همزیستی هزاران ساله مردم ایران زدند .
زنده باد ومرده باد گفتن حزب توده منجر به انقلاب اسلامی و تحریم‌های کنونی ودشمنی با غرب شد .اکنون هم با شعار لیبرال‌های نوین نه در خدمت دفع استبداد دینی بلکه در خدمت همین اخوند های ضدایرانی هستند .
عنوان مقاله: 
كليپ راجع به اذربايجان و١٦ اذر
فرهاد ده كردي
باسلام
ايا ... اطرافتان پيدا نمي شد كه راجع به اين دو واقع مهم صحبت كند قطع رجال بود متاسفم براي خودم وشما
عنوان مقاله: 
ریشه در ناسیونالیسم
تبریزی
دوست گرامی، پرویز، گذشته از آن که حزب توده از میان رفته است و سازمان چریک های فدائی خلق ایران در زمان رژیم پادشاهی تکه پاره شده است چپ گراهای ایرانی دیدگاه های یکسان ندارند و دیدگاه های یک گروه چپ با یک گروه چپ دیگر سر تا پا ناهمسان است! چنان که چپ هائی هستند که مانند طوطی سخنان پان ها را بازگو کرده و بازتاب می دهند و چپ هائی نیز هستند که سخنانشان با سخنان پان ها یکی نیست! (به این لینک نگاه کنید)

http://iranglobal.info/node/41804

از سوی دیگر شما و کسانی مانند شما بارها و بارها کارهای پان ترک ها را به حزب توده و فدائیان و چپ ها و کمونیست ها پیوند داده اید اما حتی یک بار نیز هیچ نامی از ناسیونالیسم نبرده اید! که برای چگونگی پیدایش پان ها بهتر است به این لینک نگاه کنید

http://iranglobal.info/node/57922
عنوان مقاله: 
لومپن های روشن فکر
داور
با نگاهی به نوشتارها و نظرات در این تارنما نشان میدهد که روشنفکران این دیار چندان هم از نوشتار ورفتار لومپنگرایانه دور نیستند .
کافی است به توهین و تحقیر های جریان ترک وکرد نگاه کنیم تا با عمق انحطاط فرهنگی مدرسان وشارعان اجتماعی بهتر پی ببریم .
نا گفته نماند که دین گرایان نیز در این زمینه کارنامه ای سیاه دارند .نگاهی به ادبیات اخوندی و مجاهدین نشان میدهد که در این دین باوران اساسن جریانی بنام اخلاق و مدارا وجود ندارد .تارنمای مجاهد خلق خود سند گویای لومپنیزم انقلابی است که هرکه با اونیست دشمن شناخته میشود .
امیداست که نویسنده گان دلسوز این کشور پدیده لومپنیزم انقلابی و اسلامی را بیشتر کنکاش کنند .
عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/75742 هفتاد سالگی تاسیس پیمان ناتو , دنیز ایشچی
yaradiciliq
"" کمونیست عزیز، بهشت دولت‌های رفاه اوروپا ئی با پشتیبانی مالی‌ مارشال پلن آمریکا بوجود آمد که شمای کمونیست برای خدمت به شکم، به آنجا پناهنده شوید "" روشنفکر دیگر جهان سومی‌ در ایران گلوبال، مقاله‌ای نوشته با عنوان "" باز چین برنده است، توسط جنابان فرخ نعمت پور ""، ایشون نیز واقف نیستند که بدون آلترنتیو برای ایران، چین از ایران کرهٔ شمالی‌ دیگری خواهد ساخت، غربی که در حال فروپاشی است تایوان، هنک کنک را در رزومهٔ خود دارد، تورکیه با وقت شناسی‌ این دوران گذار، اولین آژانس رتبه بندی کارکرد اقتصادی خود را با خرید سهام ژاپن (JCR)به وجود خواهد آورد.
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/12/turkeys-first-indigenous-national-credit-rating-agency.html "" ما وارد دوران ( منطقه گرا ئی جدید شده ایم ) ، اجلاس کوالام پور که بزودی کار خود را شروع خواهد کرد، یکی‌ از آنهاست.
>>>
عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/75744 باز چین برندە است , فرخ نعمت‌پور
yaradiciliq
"" باز تورکیه برنده است "" پیش بینی‌ من برای سال آینده "" ۱- در سال آینده، انگلستان و تورکیه وارد اتحادیه امنیتی، اقتصادی، تجاری و استراتژیکی خواهند شد. ۲- برگزیت در ژانویه سال آینده به واقعیت خواهد پیوست. ۳- قدرت‌های اوروپا ئی در فوریه سال آینده، بعد از برگزیت پیرامون سوریه در کنفرانس استانبول به تفاهماتی خواهند رسید. ۴- انگلستان بعد از برگیزت، با آمریکا، کشور‌های مشترک‌المنافع بریتانیا و تورکیه وارد اتحادیه جدید خواهد شد. پیشبینی‌ ۲ درصدی >> آنار شیست‌ها و کمونیست‌های جهان سومی‌ افغانستان، فارسستان و کوه‌های قندیل پ ک ک به عنوان جایگزین ناتو ئلام وجود خواهند کرد.
تهرانلی
تبریزی ستاره دار پانفارس، که در رکاب پانفارسیسم سینه میزند... ایشان عوض اینکه کتابی در دست گیرد، مطالعه کرده بر معلومات اندک اش چیزی بیفزاید، با تکرار حرفهای بی روح و یخ زده، پشت سر هم در این سایت لینک میگذارد. وی که از نظر فکری در بست در اختیار پانکوردیسم قرار دارد، و برای منافع پان کردیسم و پانفارسیسم سینه چاک کرده سر از پا نمی شناسد، هرز نامه هایش نه تنها از منطق تهی است، حتا خوانندگان را نیز کلافه میکند. و گویا جز قرار دادن کپی لینکهای بی محتوا در سایت، چیزی نیاموخته است. انگار قصد دارد خوش خدمتی و وفاداری خود را به پانکردیسم و پانفارسیستها به این نحو نشان دهد! او که رفتار ضد آزربایجانیش از نظر مردم آزربایجان دور نمی ماند،خیلی از آزربایجانی ها آرزو میکنند روزی وی را با همان شکل و قیافه اش در خیابانهای تبریز زیارت کنند. برایش طول عمر آرزو داریم.
عنوان مقاله: 
حکومت اسلامی فارس
علی
جناب تبریزی...

منظور از شباهت قیافه هندی زشتی یا زیبایی ان نیست . منظور نشان دادن ادرس خانه اصلی کردها و فارس ها در هندوستان است. مثلن قیافه همین اقای مهرداد درویش پور را نگاه کنید از یک کیلومتری داد می زند که من هندی هستم البته خودشان هم گفته اند اجدادشان از هند مهاجرت کرده اند.
مگر گفتن اینکه قیافه تو شبیح هم وطنان تو در هندوستان است نژاد پرستی است؟
حالا یکی بمن بگوید قیافه تو شبح هموطنانت و یا هم ملیت تو در باکو است یا قیافه مرا تشبیح کند با سایر تورک ها در سایر کشور های تورک . مگر این تشابح قیافه نژاد پرستی است؟

حالا زشت نیست کسی خاک اذربایجان را کردستان یا هندوستان شرقی بنامد؟
سازاخ
آقای جمال و آقای تبریزی، من نمی دانم واقعا شما ها چه ملیتی دارید، ترک یا کرد یا ارمنی یا آسوری یا تات هستید، ولی آنچه که برای ما مهم است شما ها همانند دیگر انسانها قابل احترام هستید، اگر بنا به عللی به خاکهای آزربایجان مهاجرت کردید، ما مطلقا از حضور شما ها در سرزمین آزربایجان ناراحت نیستیم، ما قلبا ملت مهمانوازی هستیم، ولی ادعای اراضی و قصد بیرون راندن شهروندان ما از ارومیه و آزربایجان غربی و قره باغ مفهوم دیگری دارد، و مفهوم آن تجاوز است، ما به همان اندازه که مهربان هستیم دقیقا به همان اندازه در مقابل متجاوز خشن هستیم، اگر شما ها تاریخ ترکها را خوانده باشید متوجه این موضوع می شوید، کار شما مثل این می ماند که آقای توکلی در دانمارک ادعای اراضی بکند و بخواهد کپنهاک را جزو شهرهای استان مازندران اعلام کند، و یا آقای اقبال اقبالی در شهر محل سکونت خود در آلمان را جزو استان
عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/75768 نقش برخورد هیپوکریت شاه و مانپولاتیو آخوند در باز تولید , سازاخ
yaradiciliq
"" تاثیر فرهنگ غنی، در میدان و دامنه تحت تاثیر آن بر سایر فرهنگ هاست "" ۳ هفته پیش در کامنتی اشاره کردم " فرهنگ غربی " توسط ۳ کشور آسیا ئی به چالش کشیده شده ا‌ند که عبارتند از " شو‌های عالم گیر ترکیه، کی پاپ کرهٔ جنوبی و تا حدی فیلم‌های هندی "" به این مقاله نگاه کنید، در صفحهٔ بالا، عکسی‌ از یک شو ساخت تورکیه را می‌‌بینید، مقاله را بخوانید، در اینجا خبری از پ ک ک و پسا ساختار گرا ئی و پست مدرنیسم و روژاوا منصور حکمت ارمنی به ظاهر کمونیست نیست، مقاله را بخوانید >>
https://time.com/5750079/end-americas-cultural-hegemony/
The End of America's Cultural Hegemony Is Here
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
دبارە این سازاخ ننە من گریبم را شروع کرد ؟ بە چە دلیل اورمیە و قرباغ بخشی از خاک آذربایجان است ؟ شما میگوید کورد در اورمیە و ارمنی در قرباغ مهاجر است ولی تاریخ میگوید شما ترکها مهاجرید آنهم نە مهاجر عادی مهاجر با لشکر کشی و کشتار و اشغالگری ، اتفاقأ این ملت کورد بودن مهمان نواز بودند نە شما تورکها کە بە غیر از لشکر کشی و کشتار و اشغالگری در طول تاریخ شغل محترمانری دیگری نداشتید
این شما هستید بە هر مسافرخانە و مهمانخانەی رفتید شب در آنجا خوابید روز بعد گفتید ترکستان است
سفری بە این تورکیە بکنید جا جای آن در دریای اژە آثار تاریخی یونانیان هست ولی بە آن میگوئید ترکستان تنها یک نمونە آیا مسجد بزرگ استانبول را تورکها ساختند ؟ و خاک تورک بودە استانبول ؟ آیا قرە کلیسای ماکو قدیمیترین آثار تاریخی استان ورمیە بدست تورکان ساختە شدە ؟ آیا فخریگا مهاباد آرامگاه دومین پادشاه ماد ربطی بە تورک
سازاخ
کاک جمال، چاوکم، شما می توانید از تمام فاضلاب های بیمارستانها و مسافرخانه های آزربایجان نمونه برداری کرده و برای تشخیص دی ان آ و برای ثبوت حضور برادران کرد در آزربایجان، برای ادعای مالکیت آزربایجان به سازمان ملل بفرستید، در ضمن شما می توانید در تمام کشور های دنیا از آمریکا گرفته تا ژاپن و حتی اسکاتلند این کار بکنید، تا ثابت کنید که کردها در تمام دنیا حضور داشتند، ولی قطعا سازمان ملل مشابه دی ان آ شما را در هندوستان در بین قبیله های گورانی و سورانی و باباجانی هندوستان خواهند یافت و آنرا ملاک قرار خواهند داد، و نه لوله های فاضلاب مسافرخانه ها و بیمارستانهای شهرهای آزربایجان.
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
جناب سازاخ جدأ از ... شما و همفکرانتان خستە شدیم واقعأ هر گونە جدل و گفتگوئی با شما اتراک بی نتیجە هست چون شماها فقط یک زبان میفهمید آن هم زبان جواب متقابل دقیقأ مثل خود شماهاست ما این تجربە را کوردها در تورکیە داریم فقط یک زبان را میفهمید هر موقع بە زبان خودتان حرف زدیم کم می آورید بس کنید این گوی و این میدان اورمیە را صاحب شوید ببینیم میتوانید جریان مثل نقدە هم نیست لشکریان خمینی همراهیتان کنند فقط بیچارە مردم جهان کە در گوشە و کنار جهان سر و کارشان با شما تورکهاست همە چیز را فقط میخواهید با زبان هلاکو ، چنگیز و تیمور و آلپ ارسلان حل کنید واقعأ برایتان متأسفم در سال 2020 هنوزم هم طرز تفکر چنگیز و اوردغان ، باغچەلی ، ووو را دارید
عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/75776 نئولیبرالیسم و “مارکسیسم” خط امامی , حمید تقوائی
yaradiciliq
"" با تحلیل شما پیرامون نئو لیبرالیزم و غیبت کامل آن در اقتصاد ایران موافقم ولی‌ شما به دلیل سمپاتی با ایدئولوژی چپ، قادر به دیدن واقعیت بزرگتری نیستید "" و آن واقعیت بزرگ چیست؟ اینک مافیای سپاه با دریافت وام ۵ بیلیون دولاری از روسیه و قرار داد ۲۵ ساله ۴۰ بیلیون دلاری با چین، استراتژی تبدیل ایران به ( کره شمالی‌ ) را برای چین و روسیه به عهده گرفته است. شما به درستی‌ می‌‌گوئید >> بنر سرنگونی لیبرالیسم در صحن دانشگاه از دیدگاهی سرچشمه میگیرد که بوسیله یک چپ علنی و قابل تحمل ، چپ فیلسوف آکادمیک- قانونی با چهره هائی نظیر فریبرز رئیس دانا و نادر فتوره چی و اسماعیل حسین زاده و یوسف اباذری و آرمان ذاکری و امثالهم نمایندگی میشود.
عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/75744 باز چین برندە است , فرخ نعمت‌پور
yaradiciliq
"" باز آزربایجان برنده است "" به اولین بزرگ راه ( جاده - خط آهن ) که باکو پایتخت جمهوری آزربایجان شمالی‌ را در امتداد دریای خزر به دریای سیاه و شهر بندری روسیه Novorossiysk ارتباط میدهد نگاه کنید. پیشتر گفتم خطوط لوله‌های نفت / گاز، قطار، دکل‌های انتقال برق و و فقط جنبهٔ اقتصادی ندارند، این پروژه‌ها ( امنیت ) را وارد ساختار سیستم منطقه میکنند، پسا ساختار گرا ئی و پست مدرنیسم و روژاوا گفتن امنیت نمی‌‌آورد، پروژ‌های بزرگ در بطن خود حامل پیشرفت ، امنیت و رفاه هستند.
https://caspiannews.com/news-detail/railway-connection-between-azerbaijan-russia-includes-all-new-route-2019-12-9-27/
Railway connection within the Caspian Sea region gains momentum with the new route to connect Azerbaijan’s capital city Baku with the city of Novorossiysk in the south of Russia, and to be the
عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/75802 ترکیه، و پیامدهای عملیات چشمه صلح , علی قره جه لو
yaradiciliq
"" با عملیات چشمه صلح، اوروپا باید منافع استراتژیکی خود را با تورکیه هماهنگ کند "" آمریکا با اتکا به انقلاب فرکینگ شیل، تبدیل به یک قدرت گازی شد، جهت کاهش کسری بودجه ۳۰۰ بیلیون دولاری با چین، صادرات ( گاز و محصولات کشاورزی به چین ) به عنوان اهرم چانه سازی در استراتژی راهبردی انتخاب شدند، همزمان خاورمیانه باید نا امن می‌‌شد تا گاز - نفت خاورمیانه راهی‌ بازار‌های جهانی‌ نشود، سربازان پیاده پ ک ک ، ی پ گ بدین منظور در مدیای غرب، در ابعاد وسیع، وارد توپخانه جنگ تبلیغاتی غرب بر علیه تورکیه شدند، اسپانیا امروز ئلام کرد در کنار تورکیه ایساده است و ۶ ماه دیگر، موشک‌های پتریوت را در خاک تورکیه نگاه خواهد داشت، با " توافق دریا ئی تورکیه - لیبی‌ " ژئوپلتیک منطقه دوباره باز تعریف شده، در حالیکه سرباز‌های مزدور روسیه در لیبی‌ به هفتار در کنار عربستان و امارات کمک میکنند، تورکیه امکان دارد با اسپانیا،
عنوان مقاله: 
https://iranglobal.info/node/75800 ترکیه، و عملیات چشمه صلح, علی قره جه لو
yaradiciliq
"" دو خط لوله گاز تورک استریم ( جریان تورک ) نرد استریم ۲ ( جریان شمال ۲ ) و جایگاه عملیات چشمه صلح "" میزان حمایت نظامیان آمریکا ئی از پ ک ک و ی پ گ به میزان حمایت تورکیه از خط لوله گاز جریان تورک دارد، برای تحریم خط لوله گاز جریان تورک، نظامیان آمریکا ئی تورکیه را زیر فشار خواهند گذاشت، جنگ تجارت آمریکا با اوروپا مخصوصا در حیطه صنعت ماشین سازی و قطعات آن، به تحریم خط لوله جریان شمال ۲ مربوط می‌‌شود، اگر اوروپا و تورکیه قادر به پیدا کردن یک مخرج مشترک هماهنگ در ژئوپلتیک منطقه شوند، حمایت از پ ک ک و ی پ گ مثل برف آب خواهد شد. تورکیه هم اکنون دومین بزرگترین خریدار گاز مایع آمریکا در اوروپا بعد از اسپانیا است. حمایت مزدوران روسیه از هفتار در لیبی‌ نیز تا هدی در این بعد قابل تعریف است.
عنوان مقاله: 
حکومت اسلامی فارس
علی
جناب تبریزی منهم برایت یک چیزهایی می نویسم اما از اینکه تو یکی از اقوام ایرانگلوبال هستی منتشر نمی شود.
جناب تبریزی بلخره نگفتی زبان مادری تو چیست؟
جناب تبریزی برای چندمین بار هم باشد باز خواهم گفت تورک ها نباید با فارس هندی و کرد هندی ازدواج کنند.
و گرنه در قهواره خود علیه تورک دشمن پرورش می دهند.
واقعن الان که این را می نویسم بدنم یک جوری می شود چطور یک تورک می تواند این کار را بکند و از بدن هندی لذت ببرد
حالا دشمنی اینها با تورک ها یک طرف قضیه.
عنوان مقاله: 
حکومت اسلامی فارس
علی
اقای تبریزی... جواب سئوال من یک کلمه است
ما از کجا بدانیم تو ارمنی نیستی؟ جوود نیستی؟ بهایی نیستی ووو. اسم اول و زبان مادری خود را مشخص کنید
تا ما بدانیم با کی طرف هستیم و گرنه ...
تهرانلی
آقای تبریزی ستاره دار! لطفا در روز روشن دروغ تحویل مردم نده... شما فارس نیستی. شما پانفارس هستی. شما آن تورکی هستی که در خدمت مکتب پانفارسیسم سینه میزند. امیدوارم روزی پشیمان شوی! آقای کسروی نیز روزگاری مثل تو در خدمت پانفارسیسم بود آخر از کرده خود پشیمان شد. در ضمن، آیا خود را با قهرمان مردم آزربایجان "زنده یاد پیشه وری" مقایسه میکنی؟ یا میخواهی خود را با زنده یاد صمد بهرنگی، با بهروز دهقانی مقایسه کنی؟ آنها مثل شما پانفارس نبودند. آنها به زبان و فرهنگ خود ارزش قائل بودند.
مردم خود را دوست داشتند. مثل شما در خدمت پانفارسیسم نبودند. آنها زبان مادری خود را به سخریه نمی گرفتند. خودت را با صمد بهرنگی، با جعفر پیشه وری و بهروز دهقانی قیاس نکن! ...شما خود را با احمد کسروی مقایسه کن. زیبنده آن مرحوم هستی. از حرفهایم دلخور نشو. در تبریز
عنوان مقاله: 
در باره " صفحه شما"
حسن جداری
نگاهی می اندازم به سایت " صفحه شما" متاسفانه سطح ادبی ، سیاسی و تاریخی اغلب نوشته ها و کامنت ها بسیار نازل است . پلومیک های ارزان قیمت و اغلب سخبف نه تنها کمکی به ارتقا سطح آگاهی حوانندگان این صفحه نمی گند، بلکه بدون تردید از ارزش " صفحه شما" سخت می کاهد. این روزها در ایران حوادث سیاسی مهمی اتفاق می افتد . جنبش اعتراضی توده های زحمتکش علیه رژیم خودکامه جمهوری اسلامی ، هر روز گسترش بیشتری پیدا میکند . رژیم ضد مردمی با کشتار دسته جمعی مبارزین به پا خاسته ، مذبوحانه میکوشد چند روزی بیشتر در قدرت بماند. در رابطه با مبارزات توده های به پا خاسته، نوشته های گوناگون در سایت ایران گلوبال درج میگردد. شایسته این است که در کامنت ها در " صفحه شما" در
عنوان مقاله: 
نظر
جمال
باز هم گلایە از مسئولین ایران گلوبال ، مسائیل ملیتی و تشنج در بحثها را ولش کنید ، حالا جلو این ... را بگیرد در کامنت گذاری چون نە تنها پرنسیپهای سایت را زیر سوأل بردە بلکە فضاحت در کامنت گذاری را بە لجن کشیدە ، از علی یا مهران <<<جناب تبریزی بلخره نگفتی زبان مادری تو چیست؟
جناب تبریزی برای چندمین بار هم باشد باز خواهم گفت تورک ها نباید با فارس هندی و کرد هندی ازدواج کنند.
و گرنه در قهواره خود علیه تورک دشمن پرورش می دهند.
واقعن الان که این را می نویسم بدنم یک جوری می شود چطور یک تورک می تواند این کار را بکند و از بدن هندی لذت ببرد
حالا دشمنی اینها با تورک ها یک طرف قضیه.
عنوان مقاله: 
حکومت اسلامی فارس
علی
اقای جداری حق با شماست کامنت گذار بنام تبریزی و جمال سمت کامنت ها را عمدن منحرف می کنند.
متعسفانه ما مجبوریم با زبان انها با خودشان برخورد کنیم .
هیچ کس هم غیراز تورک ها هیچ اعترازی به اینها نکرده خیلی عجیب است.
سعید تبریزلی
خطاب من به این جناب علی است.در این که متاسفانه ارامنه یکی از عناصر ضد ترک و ضد آزربایجانی فعال در ایران هستند شکی نیست. اما بنده دشمنی با یهودیت و بهایت را نمی فهمم این دشمنی قرار است چه چیزی نصیب آزربایجان کند؟ این تبریزی سره نویس اگر در تبریز حزب تشکیل دهد همان عمه و خاله اش به زور عضو آن می شوند. ولشان کنید این جماعت ایرانچی را اینها وزنه ای نیستند در آزربایجان.
آزربایجان 70 سال بعد از نسل کشی 21 آذر دوباره طبقه ای تحصیل کرده پرورش داده و تازه در حال کمر راست کردن است تفاوت این نسل با نسل مرحوم پیشه وری این است که نسل جدید بسیار رادیکالتر است. اگر فارسهای ایران عرضه ترکهای ترکیه را داشته باشند و یک دموکراسی در قدوقواره دموکراسی ترکیه تاسیس کنند در
عنوان مقاله: 
چپ در خدمت ارتجاع سیاه اخوندی
خواننده
در اینکه سانسور چیزی بدی است حرفی نیست ولی با توهین و نژادپرستی باید مبارزه کرد .بدون شک عوامل نظام اسلامی تا انجام که بتوانند اب را به نفع نظام الوده میکنند .نه تنها گروهی لومپن در خدمت نظام اسلامی هستند بلکه جریان صدساله چپ اتاق فکر نظام شده اند .
در حالیکه مردم ایران از ستم وخیانت و رزالت نظام به تنگ امده و به خیابان روی اورده اند جریان چپ با شعار لیبرال دشمن اصلی در دانشگاه سد ضد مردمی خود را به مردم ایران نشان داد .
ایا کشتار مردم ایران بدست لیبرال ها بود یا بدست پیروان محمد ابن عبدالله؟
چپ لکه ننگی در تاریخ ایران است که باید پیش از اخوند نفرت انگیز از مبارزات مردم ایران علیه استعمار اسلامی کنار گذاشته شود .
فراموش نشود که حزب توده در ایران لیبرال را دشمن اصلی مردم ایران معرفی کرد .روزنامه مردم در این باره هرزنوشته ای را از فریدون تنکابنی علیه ایران نشر داد .