ملت ترک در ایران

با این شرخ مختصر از تاریخ معاصر، درخواهیم یافت که ملت ترک از تاریخ ایران جدایی پذیر نیستند هرچند که فارس ها سلطه سیاسی وفرهنگی خود را علیه آنان تحمیل کرده اند. تاریخ معاصر ایران بدون ترک ها فقیر ویتیم خواهد بود.

 

بقلم: کریم عبدیان بنی سعید 

این مقاله برگردان مقاله ای است که در روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط به زبان عربی منتشر شد.

برخی از شهرهای ترک نشین و در راس آنها تبریز و ارومیه اخیرا شاهد تظاهرات اعتراضی گسترده ای علیه نژادپرستی رایج در فرهنگ فارس زبانان بودند. چهره زشت این نژادپرستی معمولا در رسانه های جمعی ایران ظاهر می شود وملیت های غیرفارس را بمنظور یکسان سازی اجباری هدف قرار می دهد. این پدیده ریشه های تاریخی وفرهنگی این مردم را نشانه رفته تا راه را برای اجرای سیاست های فارسیزاسیون غیر فارسها در ایران هموار سازد .

اما ترک ها که دولت آنها را به عمد آذری می نامد، وتلاش می کنند آنها را از تاریخ، جغرافیا، وهویت شان جدا کنند، کی هستند؟

ترک ها بزرگترین قومیت و یا ملیت غیرفارس  شمار می آیند ویکی از شش ملت بزرگ ( عرب ها، فارس ها، کردها، بلوچ ها وترکمن ها) کشورهستند، آنان در مناطق شمالی وشمال غربی ایران زندگی می کنند. جمعیت آنها بین ۲۰ تا ۲۵ ملیون نفر تخمین زده می شود وپراکندگی جمعیتی آنها به تهران نیز می رسد. برخی پژوهش ها حاکی است نصف جمعیت تهران را ترک ها تشکیل می دهند.

آمار حاکی است اغلب مردم ترک، شیعه هستند وپیروان ادیان مختلف در سرزمین های آنان نیز به سر می برند.

ترک های آذربایجان از لحاظ تاریخی نقش های عمده ای در تغیر و تحول در ایران داشتند، وکلیه شواهد وتحلیل ها حاکی است این ملت در آینده نیز نقش بزرگی در این مورد ایفا خواهد کرد.

رژیم ایران در حالی که بی محابا اقدام به سرکوب، بازداشت واعدام مردم ملیت ها و قومیت های مختلف می کند با ترک ها به صورت محتاطانه برخورد می کند. رژیم با ترس وتردید با آنها برخورد می کند زیرا این ملت به صورت تنیده وگسترده در همه ارکان نظام نفوذ دارد و از قدرت سیاسی وفرهنگی گسترده ای در جامعه برخوردار است. قدرت وثقل سیاسی آن از حد نفوذ دولتی گذشته و بر بازارهای ایران از جمله بازار تبریز وتهران مسلط است. نفوذ آنان تا اصفهان پایتخت تاریخی صفویان نیز پیش رفته است.

اگر به تاریخ بازگردیم، درخواهیم یافت که این ملت تا آغاز سلسله پهلوی یعنی بین سالهای ۱۹۲۵ - ۱۷۹۴به مدت ۱۳۱سال در ایران حکومت کرده بودند اما بر خلاف سلسله پهلوی و حکومت های متعاقب آن، زبان و فرهنگ خود را به زور به دیگر ملیت های غیر فارس در ایران تحمیل نکرده اند - این در حالی است که ملت فارس کمتر از یک سوم جمعیت کشور هستند.

با این حال ترک های ایران از پیشتازان جنبش های آزادیخواهانه در ایران هستند وطی سالیان گذشته در طول تاریخ مواضع قاطعانه ای علیه ظلم وتجاوز و بی عدالتی وارتجاع سیاسی داشتند.

اولین قدرت نمائی وموضع بزرگ آنان در تاریخ معاصر مشارکت قدرتمند و فعال آنان در جنبش تنباکو در سال ۱۸۹۰ بود. این جنبش ناصرالدین شاه قاجار را مجبور کرد تا از واگذاری حق تولید وصادرات تنباکو به بریتانیا عقب نشینی کند.

آنها سپس از جنبش مشروطه در ایران حمایت کردند  ورهبران معروف آنان ستارخان وباقرخان از رهبران عمده این جنبش بودند، این جنبش به تاسیس اولین پارلمان در تاریخ معاصر ایران منجر شد.

همچنین در آوریل سال ۱۹۲۰ محمد خیابانی از رهبران ترک قیام کرد وحکومت مستقلی در تبریز وحاشیه آن تشکیل داد وآن را از سلطه مستقیم حکومت مرکزی تهران جدا کرد. او سپس به دست یکی از نزدیکان خود کشته شد وحکومت او به شکل مشکوکی سقوط کرد.

ترک ها همچنین پس از جنگ جهانی دوم جنبش های چپ وآزادیخواهی تشکیل دادند ویک دولت شبه مستقل در اقلیم آزربایجان ایران در سال ۱۹۴۵ تشکیل دادند. این دولت علیرغم حمایت شوروی سابق از پشتیبانی گسترده مردم ترک ایران برخوردار بود. جنبش آنها می رفت تا نظام و حکومتی سوسیالیستی مبنی بر آزادی و مساوات در مناطق ترک نشین  آذربایجان جنوبی تاسیس کند. اما این دولت به دلیل خیانت سیاستمداران وخودداری استالین از حمایت از آن در مقابل ادامه سلطه بر اروپای شرقی نتوانست به حیات خود ادامه دهد.

نیز هنگامیکه محمد مصدق در سال ۱۹۵۳ جنبش نهضت ملی نفت را رهبری کرد ودر مقابل بریتانیا ایستاد، نخبگان ترک از این جنبش حمایت کردند و مناطق ترک نشین این جنبش را در برگرفت. سپس در دهه هفتاد قرن گذشته ایران شاهد جنبش های مسلحانه متعددی علیه رژیم گذشته بود و در راس این جنبش ها سازمان مجاهدین خلق وفدائیان خلق قرار داشتند که اغلب موسسین و رهبران این دو سازمان ترک بوده اند.

پس از پیروزی انقلاب ۱۹۷۹ محمد کاظم شریعتمداری یکی از بزرگترین مراجع تبریز از حزب جمهوری خلق مسلمان حمایت کرد ویکی از سرسخت ترین حامیان حقوق قومیت های غیرفارس بود.

با این شرخ مختصر از تاریخ معاصر، درخواهیم یافت که ملت ترک از تاریخ ایران جدایی پذیر نیستند هرچند که فارس ها سلطه سیاسی وفرهنگی خود را علیه آنان تحمیل کرده اند. تاریخ معاصر ایران بدون ترک ها فقیر ویتیم خواهد بود.

 بر این اساس ترک ها حجم قدرت در ایران را به خوبی می دانند وبه محدودیت هایی  که دولت فارس علیه فعالیت های سیاسی، فرهنگی واقتصادی آنها اعمال می کنند، هیچ اعتنایی ندارند.

به طور مثال آنان دهها روزنامه بدون مجوز دولتی به راه انداخته اند  وصدها سازمان فرهنگی و مرکز انتشاراتی بدون مجوز نیز تاسیس کرده اند. نظام جرات ندارد این مراکز انتشاراتی وفرهنگی را ببندد. برخلاف سرکوبی که در مناطق عرب نشین اهواز انجام می دهد و بلافاصله هر نوع سازمان فرهنگی آنان را می بندد.

فعالان عرب اقلیم اهواز چند سال پیش یک مرکز فرهنگی تحت عنوان  الحوار برای آموزش زبان عربی وانجام فعالیت های فرهنگی و کمک به دانش آموزان دیپلمه برای ورود به کنکور تاسیس کردند اما رژیم به سرعت این مرکز را بست. همچنین استاد دانشگاه دکتر حسن هاشمیان در سال ۲۰۰۰ هفته نامه  “صوت الشعب” يا ندای ملت را در اهواز به زبان عربی -فارسی تاسیس کرد اما علیرغم داشتن مجوز دولتی بسته شد.

اما ترک ها فعالیت فرهنگی چشمگیری دارند و در کنار آن به صورت شبه مطلق  کنترل اقتصادی شهرهای آذربایجان را در دست دارند. جنبش هویت خواه آنان طی سال های گذشته نظام را با چالش بزرگی مواجه ساخته است.

حمایت مردم ترک از تیم تراختورسازی که آن را تیم ملی خود می دانند میزان گستردگی این جنبش را نشان می دهد. هواداران این جنبش برای به چالش کشیدن جریان تمامیت خواه فارس گرا در ورزشگاه های ایران شعار خلیج عربی سر دادند تا شعار خلیج همیشه فارس را به چالش بکشند.

هواداران تیم فولاد اهواز نیز در حرکتی مشابه برای واکنش به نژادپرستان فارس اقدام به سر دادن شعار خلیج عربی و تیم ترکهای اذری را تراختور سازی و به مانند انچه که ترکهای اذری میگویند، سر دادند.

طی ماه های گذشته فعالان ترک، تظاهرات اعتراضی گسترده ای مشابه آنچه در اهواز رخ داد، توهین رسانه های ایرانی به عربهای اهوازی را سر دادند. مردم ترک وعرب برخوردها ومحدودیت های رژیم را نادیده گرفته وخواستار احقاق حقوق قومی خود شدند.

بنابر این جنبش ترک در صورت ایجاد هماهنگی و همبستگی با دیگر قومیت های تحت ستم مضاعف در ایران؛ که پاشنه اشیل رژیم هستند ؛ از قدرت ایجاد تغییر در ایران برخوردار است.

اگوست 2016

 

منبع: 
روزنامه شرق الاوسط
برگرفته از: 
کنگره ملیتهای ایران فدرال
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب اغلی
این چادی همان یکنفر هست

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-نویسندگانی مشکوک مثل چادی.نسیم.حارثی.مجددی.بی نام ها ووو...همگی یک یاگروه نفرهستند،این ماموران مغلطه کارازطرف نوچه های استعمار ونادان های بیسوادجمهوری اسلام+مجاهدین+سلطنت طلب هستند.
آقای کیانوش توکلی میتواند باکنترل کشوروشهرهای ارسالی آنهارامعرفی ویاازچاپ متن شان جلوگیری کند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترک هیچوقت با کرد و عرب و بلوچ برابر نبوده و نیست و خواهد بود.
از طرف دیگران کامنت ننویسید وگرنه با شمشیر قزلباشی طرف هستید از ما گفتن.
البته کرد و عرب و بلوچ با هم برابر و برادر هستند چون اصالتا عرب هستند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترک و کرد و عرب و بلوچ و ... همه با هم برادر و برابر هستند. افکار نژادپرستی را از ذهن خود خارج کنید. همه اقوام ایران با هم برابر هستند. درود بر زبان فارسی، درود بر فردوسی بزرگ

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
باز این عربها دلسوز ما ترکها شده اند و سرنوشت اقلیت کم شمار عرب تازه وارد خوزستان در دوره قاجار و 3 دهه اخیر از عراق را به ما ترکهایی که همه کاره مملکتیم می چسبانند. ما پس از انقلاب هیچ مهاجر عرب عراقی و حتی جنگزده عرب خوزستان را به آذربایجان راه ندادیم و همیشه افتخارمان این بوده که تبریز شهر بی افغانی و عراقی. البته نتیجه اش را نیز دیدیم و ناموسمان از شر تجاوز و یا سواستفاده در پوشش ازدواج درامان بود( مثل نکبتی که الان در اصفهان و مشهد و شیراز و یزد و کرمان و تهران وجود دارد) از حالا به بعد هم سرنوشت خود را به عرب و بلوچ و کرد( که هر سه همنژاد هستند) و دیگر مهاجران غیر قانونی به ایران گره نمی زنیم و نیازی به همراهی یک عده مهاجر بی شناسنامه در اهواز نداریم . منابع و معادن ما کم برای عرب عراقی و فلسطینی و سوری و لبنانی هزینه نمیشود. در بازی با الجزیره بود یا کدام تیم عربی که

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
مقاله حقیقتی را بیان میکند که راه فراری از ان نیست، واقعیت ایران ترک خورده، اگر میخواهید که بیشتر ترک نخورد، دست از لجبازی و فحاشی و اتهام بردارید، اقایان محترم: امروز مسئله ترک و فارس، کرد و فارس و عرب عجم و بلوچ و عجم یک واقعیت عینی است و مردم در خفا و یا علنی از ان صحبت میکنند.
از خودتان سوال کنید که چرا استان بلوچستان، خوزستان، کردستان و ترکمنستان و حتی بخش های وسیعی از اذربایجان شرقی و غربی عقب افتاده و بیکاری در انان 3 برابر مناطق فارس نسین مرکزی است!؟ چرا به گفته خود وزیسر صنعت در سمینار سرمایه در 94 بیش از 81% سرمایه گذاری ها در مناطق فارنسین است.
حالا اعدامها و سرکوب را اضافه کنید، امروز 3 جوان عرب عربستانی یا خوزستانی را اعدام کردند، و قبلا کردها و بلوچ ها، حالا میخواهید مردم و جوانان ساکت باشند. کور خواندید، زمان عوض شده است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
شما که می دانید فهماندن چیزی برای کسی که نفعش در نفهمیدن هست محاله.با کسی که نمی تواند خود را برابر با دیگری ببیند و یا خاک و جغرافیایی که نقشه اش را انگلیس و روس طراحی کرده را بر رای افراد ساکن ان ترجیح می دهد بحث کردن بی فایده هست.بگذارید این افراد هر چه می خواهند بگویند و بی محلی شما را در حکم باختن کل کل قهوه خانه ای فرض کنند و از خوشحالی معلق بزنند.ولی اجازه ندهید انرژی شما را تلف کنند که هدف اجیر کنندگان این افراد هست.پیروز باشید.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای کرمی , تورک ها قلبشان کمی بزرگتر است. برایتان آرزوی بهبودی دارم.
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

به کاربر گرامی...
Antiracism

درست نیست که سایت را به مسائل شخصی اشغال کنیم ولی برای اطلاعات کسانیکه که شاید مشکل با شانه دارند هیچگاه به عمل جراحی تصمیم نگیرند مگر اینکه واقعا مسئله چنان اساسی باشد که زندگی را بر انها تلخ و غیر ممکن سازد
امیدوارم شرایطی را که اکنون دارم هیچ انسانی و هیچ جانداری به ان دچار نشود. 6 هفته باید وسیله شماره 1 را شبانه روز وقت خواب و بیداری باید با خود حمل کنمو
بعد از 6 هفته باید 4 هفته دیگر اسباب شماره 2 را باید تمام وقت به خود حمل کنم بعد از 10 هفته معلوم نیست چه شود. ایکاش مشکل فقط تایپ کردن می بود در این مدت اسایش نیست اجازه رانندگی نیست و از همه مهمتر موضوع شغلی ام است که 90 درصد با کامپیوتر میباشد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
قبل از ادامەی نوشتن کامنت سخنی کوتاه با مسئول کامنتها ،، دوست عزیز من همانطور کە قبلأ هم گفتم قبول دارم کە شما نمیتوانید 24 ساعت مراقب کامنتها باشید و بلافاصلە هر کامنتی کە بە صفحە ارسال میشود بلافاصلە نشر دهید ولی دیگر نە آنچنان کە شما نیز نشر میدهید دوست عزیز دیروز برای چندمین بار کامنت من ملا خور شد کامنتی ارسال کردم بە علت دیر پخش کردن و انباشت تعداد زیادی کامنت عملأ کامنت من بە آخر صفحەی دوم پرت شدە بود بدون اینکە کسی بتواند آن را بخواند ،، اما سخنی با آقای عبدیان و نوشتەی ایشان ،،،،،،،،،،،

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اللاه کرم خدا بد نده. ولی می خواستم عرض کنم که تایپ کردن راسیونال با انگشتان است , نه مفصل شانه.
تصویر ناصر کرمی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 

به علت پزشکی و تندرستی حداقل از 6 هفته تا 10هفته از دست راستم نمی توانم تایپ کنم وگرنه با رعایت پرنسیپ اخلاقی و اصول فرهنگ سیاسی متین جوابی مستند و جامع به تقدیرنامه اقا عبدیان میدادم.

تقدیر نامه از مردمان عرب و ترک تباران را باید از دیدگاه و زبان مردمان ایرانی تبار از جغرافیای سیاسی ایران از مردمان کرد در ترکیه در سوریه در عراق و از مردمان ارمنی از اسرائیل از یونانی ها از اروپا از المان از جهان امروز و سایر مردمان دیگر به قضاوت گذاشت. سپاه داعش تقدیرنامه این مردمان است.

با این دیدگاه و ونوشتار اقای عبدیان امروز و فردا هر حادثه و سرنوشت ناخوشایندی برای اقلیت مردم عرب در ایران و استان خوزستان رخ دهد مسئول تمام و کمال ان امثال اقای عبدیان است.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
.... تویی که نه فارسی را درست می فهمی و نه آلمانی را . اهواز را هم مثل آذربادگان مینویسی . دفاع از یکپارچگی ایران وظیفه همه ایرانیان است و در روز مناسب شما تجزیه طلبان را نزد جدتان چنگیز و تیمور و خلخالی خواهند فرستاد . آدم بی وطنی مثل تو در بریتانیا نشسته و رمانتیک تجزیه کشورها را در سر دارد . اگر مردی برو ایران تا آذری ها توی دهکده ات در ابرقو و مراغه ترا لینچ کنند و پوست ات را برای نظربایف به قره باغ و گنجه بفرستند .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای بهمن موحدی چه خبر از مسعود رجوی؟! تو که میگفتی مسعود زنده است. از مریم رجوی و ابریشمچی و توحیدی چه خبر؟

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-من خودباورکنید،جمهوری اسلامی راازنظررعایت حقوق بشری وانصاف وعقلانیت خیلی بالاترازتفکرداعشی فاشیستی بهمن موحدی باندادان میدانم.
من ازسازمان حقوق بشروسازمان های ضدراسیستی بین المللی درخواست میکنم توسط سایت ایرانگلوبال این شخص راپیداکرده ودرکنترل خودنگه دارند.
این شخص بفکرمن انسان خطرناکی بوده وهرآن امکان دست زدن به انتحاررادارد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من نمی دانم چرا از انتشار کلمه سوسیال فاشیست که یک اصطلاح سیاسی و گویای یک تفکر سیاسی است را در کامنت من که به آقای بهمن موحدی نوشته ام حذف کرده اید بنظر من ایشان دارای چنین تفکری است ایشان زیر لوای سوسیالیزیم دارای یک تفکر سوپر ناسیونالیستی و شونیستی هستند که در عالم سیاسی فاشیستی نامیده میشود چرا که ایشان منکر حقوق ملت عرب الهواز و ملت تورک آذربایجان هستند

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
اگر با حرفها و فاکت های آقای دکتر کریم عبدیان مخالف هستید میتوانید با آوردن مثال و فاکت حرفهای آقای کریم عبدیان را رد کنید ولی در مقابل ایشان کم آورده اید و رفته اید دنبال تهدید و یا ننه من غریبم و در ضمن آقای .... بهمن موحدی یکی را به ده راه نمیدادند طرف دنبال کد خدا میگشت اگر یک روزی رهبر غیبت تشریف برده مجاهدین ظهور پیدا کرد و ملت تورک آذربایجان از ساکنین آلبانی « مجاهدین » سوال کردند که امر بفرمائید ما ملت تورک آذربایجان به چه شکلی زندگی بکنیم آنوقت مجاهدین امر بفرمايند که خودمختاری برای کوردها بلی بقیه غلط کرده اند « برنامه دولت موقت رجوی در غیبت که در سال ١٣٦١ نوشتن کردن فرموده اند » . امروز ملتی که هر روز جوانانش دسته دسته بخاطر حقوق ملی در زندانهای رژیم خونخوار ایران زیر شکنجه هستند و فریاد میزنند هارای هارای من تورکم ، به وصی قیوم احتیاج ندارد و سرنوشت خود ش را خود
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به پان ترک دیرنج مین ائللی
این توهین هایی که کردی مثل "پست تر از آخوند" "آدمخوار و وحشی " "فاشیست" را من حواله می دهم به تک تک اعضاء و هواداران حرکت ملی آذربایجان جنوبی و تمام کسانی که می خواهند آذربایجان را از ایران جدا کنند.
مطمئن باش بعد از سرنگونی رژیم جنایتکار وچپاولگر جمهوری اسلامی، مردم ایران به سراغ این گروه ارتجاعی (حرکت ملی آذربایجان جنوبی) خواهند رفت و بساط تفرقه انگیری و لجن پراکنی شما را جمع خواهند کرد.
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
به آقای منوچهر
دوست عزیز؛ این آخوندهای ضد بشر و ضد ایرانی حاکم بر میهن عملاً با میدان دادن به راسیستهای پان ترک و پان عرب، این جریانات ارتجاعی و ناسیونالیست قومی را تقویت می کنند. به طور مثال این افراد آزادانه و در جلوی چشم مامورین انتظامی و امنیتی رژیم در ورزشگاهها "شعار مرگ بر فارس " سر می دهند! و یا آن جنایتکار ابله و نفهم "نادر قاضی پور " علناً به ایرانیان و زبان فارسی توهین می کند. هدف رژیم جمهوری اسلامی از میدان دادن و تقویت کردن راسیستهای تجزیه طلب پان ترک وپان عرب این است که همبستگی ملی و اجتماعی ایرانیان را ازبین ببرند و در صفوف مبارزین شکاف ایجاد کنند و در بین مردم این دروغ را جا بیاندازند که بله ! اگر ما (رژیم جمهوری اسلامی ) سرنگون بشویم ایران تجزیه خواهد شد!
من نمی دانم چرا مسئولان و گردانندگان محترم تارنمای ایران گلوبال اجازه می دهند این راسیستهای پان ترک وپان عرب

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آگاهی مردم از حفظ هویت ملی و پیوند آن با منافع اقتصادی عامل اصلی حرکت توده ها بسوی محافظت از ااستقلال هویتی و کیستی ملت خود می باشد، در ک این موضوع برای کسانی که مورد تبعیض واقع نمی شوند و یا این تبعیض را امری عادی تصور می کنند خیلی مشکل است. و بدین خاطر همیشه اینگونه افراد بر حسب جهان بینی خود حرکت ملی ملتهای غیر فارس را به توطعه اجنبی ها و یا به انواع اقسام عوامل داخلی و خارجی نسبت می دهند، کلمه ملت ایران گیوتنی است بر گردن ملتهای غیر فارس برای بی هویت سازی آنها و کلمه قوم نوعی تحقیر دوران عشیرتی است هیچ کس مجاز نیست که به ملتهای دیگر از خودش هویت بتراشد، هر فرد خودش تصمیم می گیرد که هویت و کیستی خود را انتخاب و تعیین کند، عدم پایبندی به اولین اصول دمکراسی توسط حاکمیت پانفارسیست و اپوزسیون عامل اصلی این تشنج است، که البته بدتر هم خواهد شد، چون دیکتاتور ها اتاریخ نمی خوانند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در دولت آینده باید سعی کرد از ترکان کسی در دولت راه پیدا نکند که آنرا به گه میکشد. آننها میتوانند به مغلستان بروند و کمک مغلها باشند. مغلها در مغلستان تحت عوامل گوناگون دارای جمعیت کمی هستند و این مسئله آنها را آزار فراوان میدهد. همین مغلها در ایران با پول نفت و مفتخوری دارای جمعیت غیر متعارف شده اند و اسم خودشان را از کولیهای چادرنشین به ملت تغیر میدهند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
از خود بپرسیم که چرا نظام ناب ضد بشری محمد خاتم الشیاطین خطر تجزیه ایران و نفوذ دشمن را در درون تجزیه طلبان جدی نمیگیرد ؟ در حالیکه میهن پرستان ایرانی زندانی و سلاخی و در بدر هستند عده ای مزدور با خیال راحت و بدون مزاحمت نقشه شوم جنگ داخلی در ایران را پی ریزی و در سایتهای ازادیخواه نشر میدهند .. شاید این صدای منحوس و کردار زشت جنگ طلبان بخشی از سیاست امنیتی نظام باشد که برما پوشیده است .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ایران 25 ملیون تورک دارد
یعنی تورک ها که در اذربایجان غربی هم اقلیت اند حالا تا اصفهان هم کشیده شده اند
25 ملیون تورک یعنی از هر سه تا ایرانی یکی تورک است( بلا نسبت)
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آخر این تیتر و عنوان ملت ترک در ایران ، در مقاله بالا یعنی چه؟! چه چیزی را می خواهید ثابت کنید؟
ایران کشوری کثیرالملله نیست و یک کشور یک ملتی می باشد؛ ما مسئله ای به نام مسئله آذری ، عرب ، بلوچ و... نداریم. ما مسئله کرد داریم که بعد از سرنگونی آخوندها ، با اعطای حق خودمختاری به کردها این مسئله را نیز حل خواهیم کرد.
تجربه خونین یوگسلاوی و افغانستان و عراق در برابر ماست. هرگونه تلاشی برای تجزیه طلبی و شکاف قومی، طرحی ضدانسانی است و باعث وسیعترین پاکسازی های خونین قومی و جنگهای داخلی می شود. ضروری است بعد از سرنگونی آخوندها ی ضد بشر و ضد ایرانی، برای حفاظت از میهن وخلق ایران ، باید به شدت با اخلالگران پانترک تجزیه طلب (موسوم به حرکت ملی آذربایجان جنوبی) و پان عربهای تجزیه طلب خوزستان برخورد کرد و آنها را تادیب کرد و سرجای خود نشاند.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
من با سایر بخش های مقاله کار ندارم تنها این بخش را که نویسنده اورده که " تیم تراکتور وعرب ها چنین در ورزشگاه جیغ کشیدنند"
اقای محترم هر زمان در همان ورزشگاه کسی توانست فریاد" مرگ بر خامنه ای" یا "مرگ بر جمهوری اسلامی" بزند و بعد از ان هم تا پایان 90 دقیقه بازی زنده بوده یا سر از کهریزک در نیاورد ان وقت شما حق داری چنین از قدرت ملت ؟؟ تورک و عرب داد سخن بدهی و برای دولت فارس؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و رژیم فارس؟؟؟؟؟ و قوم فارس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خط و نشان بکشی
جمهوری اسلامی با فحش به فارس ها توسط شما ناراحت نمیشود که هیچ خوشحال هم میشود

اگر ملت تورک و عرب میخواهند نشان بدهند مرد هستن .... این کارهای زیر را در ورزشگاه بکنند
اگر قدرت دارید بروید در همان ورزشگاه فریاد "مرگ بر خامنه ای" بگویید
اگر قدرت دارید بروید در همان ورزشگاه فریاد "مرگ بر ولایت فقیه " بگویید

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
منم با بک خرم دین از آذربایجان:جناب مدریت ایران گلوبال هر مز خرفی که نمی شه آورد تو سایت قرار داد ما در ایران آذری داریم و ترکان را رقمی نمی دانیم حالا یک تعداد هو لیگان های فوتبال با داشتن پایین ترن استاتوس در جامعه جمع شدن با هر گلی یا شوتی جو گیر میشن شعار میدن که ملاک نیست. مگر همین هو لیگان ها درانگلیس مگر ملاک قرار میگیرند .بدآ بحال کم سوادان سیاسی که از روی کم دانی که اصلا فکر نمیکنند البته ماموریتشان ایجاب می کند. بابا ترکان همانند عربان مهاجم هستند و وجهه خوبی ندارند عامل اصلی پس رفت ایران وایرانی بوده . خلاصه مطلب وطن فروش در جه یک هستند. مبرهن است بر تمام اقوام که ترک تو ترکستان است و بس عرب هم در عربستان.دم خروس روسها زده بیرون حالا که او ضا ع و احوال منطقه ایجاب می کنه شاید اما حقیقت امر بر همه روشن است.ايجاد «ترکستان»، ترس بلشويکهاي روسيه از بيداري ناسيوناليسم ايراني بود .
تصویر دیرنج مین ائللی

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
در میدان مبارزه, هر ملتی پایش را به اندازه قدرتش دراز می کند. خواهش و تمنای بدون پشتوانه همانند تعارف دیپلماتیک است و معمولا برای فریب خود و خودیها بر زبان رانده می شود. خوشبختانه حرکت ملی ازربایجان از چنان قدرتی برخوردار است که اجازه نخواهد داد بعد از فروپاشی جمهوری کهریزکی اسلامی ایران, حکومت ولی وقیحی بنام خاتمی, مجاهدین پست تر از آخوند, سلطنت طلبان وحشی, استالینیستهای آدمخوار و ملی- مذهبیون فاشیست, به آنها تحمیل شود. سقوط اسلام حکومتی به تار مویی بند بوده و هر آن ممکن است اتفاق بیافتد. اینبار ما ترکهای آزربایجان حرف اول را خواهیم زد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
ترکها در همه ارکان دولتی نفوذ کردند؟ کدوم ترک ؟ کسی که خونش ترک اما وفادار به تشیع صرفا یک شیعه است ووفادار به اتحاد یک کشور شیعه بله دارای نفوذ هستند مثل تمام وفاداران به تشعیع از هرقومیتی اما ترک به مفهوم کسی که به ترک بودن به عنوان یک قومیت وارزوی جدایی از ایران وفادار است نه چنین افرادی هیچ نفوذی در ارکان سیاسی اقتصادی نظامی ایران ندارند خامنه ای خودش ترک اما اعدام جدایی طلبان ترک اجباری بودن اموزش فارسی و...هم در همین حکومت یک فرد ترک پس امثال ایشون رو ترک به معنای یک قوم مستقل یا ملت حساب نکنید تو امارها برای ایشون فرقی بین عرب شیعه لبنان ترک شیعه زنجان فارس شیعه شیراز یا عرب شیعه اهواز به شرط وفاداری به هدف اتحاد کل شیعیان وجودنداره
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دست از این وطن فروشی و خیانت به میهن و خلق ایران بردارید ! اینقدر دم از ملتهای جعلی در ایران نزنید.
بعد از سرنگونی آخوندها می شود این مسائل اتنیکی را در ایران حل کرد ؛ با دادن خودمختاری به کردها و تشکیل کمون ها و شوراهای منطقه ای واستانی برپایه یک سیستم پارلمانی ، می شود این مشکلات را حل کرد.

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
آقای ستاره سرخ کوچولو بهمن موحدی.....مطمئن هستید که حالتان خوب است؟ دوستان ما منتطر هستیم که به این مقاله که عین روز روشن است , چه کسانی و وبا چه ایدولوژی کامنت خواهند گذاشت...در ضمن سپاس از دکتر کریم عبدیان و اقای یاسین اهوازی...بهترین ها را برایتان آرزومندیم...

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
همه با هم آری .
هر جمله و سخن و بحثی که در آن تهدید و جدایی و تجزیه و نژاد و فارس و ایرانی و عرب و عجم و مغول و توران و اما و اگر پیش آید ، سیاستی دشمنانه دارد و قابل خواندن و گوش دادن نیست .
فقط در چهارچوب ایرانی متحد و متمرکز و دمکرات و سوسیال و ضد شاه و شیخ و شونیسم و ناسیونالیسم در حکومت آینده با نمایندگان خلقهای ایران باید مشورت کرد و تصمیم گرفت .
هر کس که خواسته اش را با تهدید به ترور و جنگ و جدایی و راسیسم ضد ایرانی و ضد فارس شروع کند ، تجزیه طلب بشمار آمده و همچون دشمن با وی رفتار خواهد شد .
هر کس که خودرا ایرانی نداند میتواند به یک کشور همسایه میان قوم و خلق خود برود .
ایرانی کشورش را با کسی تقسیم نمیکند . برای دشمن پاسخ فقط در میدان جنگ داده میگردد .
تعارف ،بی تعارف . حیله و مظلومنمایی و خیانت پاسخی در خور دریافت میکنند .
دشمن مردم ایران ، دیکتاتور حاکم است و نه فارس یا ؟
تصویر بهمن موحدی(بامدادان)

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
این آخوندهای حاکم بر ایران ، نفس مردم ایران را گرفته اند و مردم تحت بدترین شرایطی اقتصادی و معیشتی هستند و خفقان بیداد می کند و بساط اعدام و شلاق زدن در ملاعام و شکنجه و حبس و دستگیری های گسترده و قطع کردن دست وپا برقرار است. حالا با همه این مصیبتها عده ای مزاحم و مغرض بر طبل تفرقه می کوبند و دم از ملتهای دروغین در ایران می زنند .
در ایران ، تنها یک ملت و یا یک خلق وجود دارد به نام ملت ایران و یا خلق ایران؛ در ایران ، ملت های جعلی و دروغین ترک وعرب و بلوچ و.. وجود نداشته و ندارد ونخواهد داشت.
گروهای انسانی تشکیل دهندۀ ملت ایران را می توان ساکنین ایران و یا اقوام ایران نامید.
ساکنین ایران از دیرباز در کنار هم و باهم زیسته و آمیخته اند و به هیچ وجه نمی توان آنها را از هم جدا نمود.
بر اساس مفاهیم تثبیت شده بین المللی ، در داخل مرزهای ایران فقط یک ملت به نام ملت ایران وجود دارد

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
امیدوارم که یک توده ای دواتشه و یا یک فدائی خلق به این یاوه سرائی ها پاسخ دهد . این صدای استعمار زائیده همان شعار ستم ملی و خلقهای در بند است که امروز از بلند گوی دولت یهود و نفت فروشان عرب به گو ش میرسد . پاسخ شما پاسخ ملت ایران به دشمنان داخلی و خارجی بدون شک قاطع خواهد بود .

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
سلام-.آفرین برشما.ملت تورک ایران پس ازحاکمیت شئونیسم فارس دراین صدسال نشان داده است که مبارزه آنهامدنی ومنفی است.باتمام سرکوب هادست به کوچکترین خشونت نزده است.
ملت های درون ایران برای اینکه بهانه ایی دست شئونیست فارس واربابان شریک خارجی آنهاندهندبیاینددست دردست ماگذاشته وازراه مدنی ومبارزه منفی باتوتالیتریزیم کنند.
من نمی گویم همه رهبران ملل تندروجیره خوارخارجی ویاحکومت شئونیست هستندولی باتندروی وزیاده خواهی وخشونت عاملی برای خشونت میشوند.
بیاییدازراه وروش وقانون عدم خشونت برعلیه حکومت راسیستی فارسی بالفافه دینی بماکمک کنیدتاباهم شیرینی پیروزی رابچشیم.
باورکنیدهم اکنون ما هزاران گروه 30.50.60.20.هزارنفری وکمترتلگرامی داشته وباادب ومتانت ریشه شئونیسم رانابودمیکنیم
مامنتظرشماهاملل دیگردرون ایران برعلیه یکه تازی جاعلان شئونیسم فارس هستیم.
مااین اژدهای رویایی استعمارگرانگلیس